บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กฤษพิเชฏฐ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กฤษพิเชฏฐ
ชื่อ กฤษพิเชฏฐ ความหมาย แปลว่า ผู้เกิดมายิ่งใหญ่ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กริด-พิ-เชด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Krit Phi Chet
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤษพิเชฏฐ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กฤษพิเชฏฐ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤษพิเชฏฐ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤษพิเชฏฐ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ กฤษพิเชฏฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ กฤษพิเชฏฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พัฒนกฤช 24 พัด-ทะ-นะ-กริด Phat Tha Na Krit ชาย ศัสตราวุธแห่งความก้าวหน้า
กฤษดากร 13 กริด-ดา-กอน Krit Da Kon ชาย -
ณัฐนพกฤต 36 นัด-ถะ-นบ-กริด Nat Tha Nop Krit ชาย -
กฤตติณี 24 กริด-ตะ-ติ-นี Krit Ta Ti Ni หญิง โชคดี, สำเร็จ, มีความสุข
กฤษฏา 16 กริด-สะ-ดา Krit Sa Da ชาย กระทำแล้ว
กฤษภาส 15 กริด-พาด Krit Phat ชาย -
กฤษติญา 18 กริด-สะ-ติ-ยา Krit Sa Ti Ya ไม่ระบุ หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ
ณัฏฐกฤศ 36 นัด-ถะ-กริด Nat Tha Krit ชาย นักปราชญ์น้อย
กฤตวิทย์ 33 กริด-ตะ-วิด Krit Ta Wit ชาย มีความรู้เป็นเกียรติ
กฤษณษรณ์ 33 กริด-สะ-นะ-สน Krit Sa Na Son ไม่ระบุ ผู้มีพระกฤษณะเป็นที่พึ่ง
ณัทธนกฤต 24 นัด-ถะ-ทน-กริด Nat Tha Thon Krit ชาย -
กฤตติณณ์ 31 กริด-ตะ-ติน-นะ Krit Ta Tin Na ไม่ระบุ ผู้ก้าวข้ามพ้นแล้ว
โพธกฤต 21 โพ-ทิ-กริด Pho Thi Krit ชาย ทำอย่างฉลาด
กฤตทัต 13 กริด-ตะ-ทัด Krit Ta That ไม่ระบุ ผู้ให้แล้ว
จักกฤศษ์ 33 จัก-กริด Chak Krit ไม่ระบุ พระนารายณ์ทรงจักร
กฤษฎิ์วรวิช 46 กริด-สะ-วอ-ระ-วิด Krit Sa Wo Ra Wit ชาย ผู้ฉลาดในความรู้ที่ประเสริฐ
กฤชกุลชา 15 กริด-กุน-ชา Krit Kun Cha หญิง ผู้เกิดมาในสกุลที่หลักแหลม
กฤชวรรณ 23 กริด-วัน Krit Wan หญิง วงศ์ตระกูลที่มีกริช, วงศ์ตระกูลของผู้มีปัญญา
อกฤษณ์ 26 อะ-กริด A Krit ไม่ระบุ สูงสุด
ทินกฤต 15 ทิ-นะ-กริด Thi Na Krit ชาย ทำกลางวัน, พระอาทิตย์
กฤตยาภา 16 กริด-ตะ-ยา-พา Krit Ta Ya Pha ไม่ระบุ -
วสุกฤต 19 วะ-สุ-กริด Wa Su Krit ชาย ชื่อกวี
กฤชาญาณ 15 กริด-ชา-ยาน Krit Cha Yan หญิง ผู้รอบรู้ด้วยความเฉียบแหลม
กฤษกานต์ 25 กริด-กาน Krit Kan ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักแห่งกริช
กฤษณ์ธมนต์ 46 กริด-สะ-ทะ-มน Krit Sa Tha Mon หญิง ผู้กำจัดมลทินด้วยสีดำ
ชิษณุกฤษฎ์ 36 ชิด-นุ-กริด Chit Nu Krit ชาย ต้นกล้าแห่งชัยชนะ
กฤชนิฐา 23 กริด-นิ-ถา Krit Ni Tha ไม่ระบุ กริดอันสมบูรณ์
กฤษณพัฒน์ 40 กริด-สะ-นะ-พัด Krit Sa Na Phat ชาย พระกฤษณะผู้เจริญ
กริชตานนท์ 35 กริด-ตา-นน Krit Ta Non ไม่ระบุ ผู้ชำนาญยิ่ง
กฤติกานต์ 28 กริด-ติ-กาน Krit Ti Kan ไม่ระบุ ผู้สำเร็จในความรัก
ทัศนกฤต 22 ทัด-สะ-นะ-กริด That Sa Na Krit ไม่ระบุ เห็นแล้ว
กฤติยากร 23 กริด-ติ-ยา-กอน Krit Ti Ya Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างความสำเร็จ
ณัฐกฤตย์ 40 นัด-ถะ-กริด Nat Tha Krit ชาย สร้างให้เป็นนักปราชญ์
กฤษดาวรรณ 27 กริด-สะ-ดา-วัน Krit Sa Da Wan ไม่ระบุ เชื้อสายผู้กระทำแล้ว
กฤชณัฏฐ์ 40 กริด-นัด Krit Nat ชาย ความรู้ประดุจอาวุธ
ดนัยกฤต 23 ดะ-นัย-กริด Da Nai Krit ชาย ได้ลูกชาย
กริชชนะ 22 กริด-ชะ-นะ Krit Cha Na ชาย -
กฤษณ์พีรัช 45 กริด-พี-รัด Krit Phi Rat ชาย ผู้เกิดมากล้าหาญเหมือนพระกฤษณะ
กฤษฎาญ 16 กริด-สะ-ดาน Krit Sa Dan ไม่ระบุ ที่ทำแล้ว
ทรงกฤต 12 ทรง-กริด Song Krit ชาย การสร้าง