บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กฤษธนัฏฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กฤษธนัฏฐ์
ชื่อ กฤษธนัฏฐ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้สูงส่ง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กริด-ทะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Krit Tha Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤษธนัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กฤษธนัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤษธนัฏฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤษธนัฏฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ กฤษธนัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กฤษธนัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กฤษธนัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กฤษธนัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กฤษธนัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กฤษธนัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ก่อกฤษ 14 ก่อ-กริด Ko Krit ชาย สร้างปัญญา
กฤษณพล 25 กริด-สะ-นะ-พน Krit Sa Na Phon ชาย กำลังของพระกฤษณะ
กริชชัย 25 กริด-ชัย Krit Chai ชาย กระทำชนะแล้ว
จักรกฤษ 21 จัก-กริด Chak Krit ชาย จักรอันมีเกียรติ
ทนกฤษ 12 ทะ-นะ-กริด Tha Na Krit ชาย ผู้สร้างทรัพย์สิน
กฤตณารา 16 กริด-ตะ-นา-รา Krit Ta Na Ra ไม่ระบุ การกระทำที่รุ่งเรือง
กฤตภาส 14 กริด-ตะ-พาด Krit Ta Phat ชาย สร้างความรุ่งเรือง
กฤตติกาญจน์ 38 กริด-ติ-กาน Krit Ti Kan หญิง ผู้สำเร็จในความรัก
กฤติยารัตน์ 43 กริด-ติ-ยา-รัด Krit Ti Ya Rat ไม่ระบุ ดวงแก้วที่มีเสน่ห์
ธีรกฤช 19 ที-ระ-กริด Thi Ra Krit ชาย ผู้มีปัญญาคมดังกริช
กฤตยาภา 16 กริด-ตะ-ยา-พา Krit Ta Ya Pha ไม่ระบุ -
กฤษณรงค์ 30 กริด-นะ-รง Krit Na Rong ชาย กริชที่ใช้ในการรบ รบด้วยกริช
กฤษณุ 12 กริด-นุ Krit Nu ไม่ระบุ -
พลกฤษณ์ 34 พน-กริด Phon Krit ชาย พลังแห่งพระกฤษณะ
กฤตบุญ 12 กริด-ตะ-บุน Krit Ta Bun ชาย มีบุญอันทำไว้แล้ว
จักรกฤษณี 33 จัก-กริด-นี Chak Krit Ni ชาย -
กฤตภต 9 กริด-ตะ-พด Krit Ta Phot ชาย ผู้กระทำสำเร็จแล้วซึ่งอาหาร
กฤชญา 9 กริด-ยา Krit Ya หญิง ความรู้ประดุจดังอาวุธ, ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
กฤษตยัชฬ์ 37 กริด-ตะ-หยัด Krit Ta Yat ไม่ระบุ -
กฤตกร 10 กริด-ตะ-กอน Krit Ta Kon ชาย ช่างทอง
กฤษชนุพัทน์ 41 กริด-สะ-ชะ-นุ-พัด Krit Sa Cha Nu Phat ชาย ผู้มีทางเดินดั่งพระกฤษณะ
กฤศฐิณิฐ 40 กริด-ทิ-นิด Krit Thi Nit ชาย ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
จักษกฤษ 21 จัก-สะ-กริด Chak Sa Krit ไม่ระบุ พระนารายณ์ทรงจักร
กฤตย์รุจยา 42 กริด-รุด-จะ-ยา Krit Rut Cha Ya หญิง ผู้น่ารักด้วยความประพฤติ
รัฐกริช 28 รัด-ทะ-กริด Rat Tha Krit ไม่ระบุ -
กฤษกดา 9 กริด-กะ-ดา Krit Ka Da หญิง -
กฤติภพ 18 กริด-ติ-พบ Krit Ti Phop ไม่ระบุ ผู้ประสบความสำเร็จแล้วในโลก
กฤษภพ 15 กริด-สะ-พบ Krit Sa Phop ชาย ผู้สร้างแผ่นดิน
กฤตลักษณ์ 34 กริด-ตะ-ลัก Krit Ta Lak ไม่ระบุ ประเสริฐ
กฤตพล 19 กริด-ตะ-พน Krit Ta Phon ชาย พละกำลังแห่งเกียรติยศ
ติณณกฤต 22 ติน-นะ-กริด Tin Na Krit ไม่ระบุ ผู้ประสบความสำเร็จในการข้ามพ้นความทุกข์
กฤตศราภรณ์ 36 กริด-ตะ-สะ-รา-พอน Krit Ta Sa Ra Phon หญิง ผู้ค้ำจุนซึ่งศรแห่งความสำเร็จ
ชิษณุกฤษฎ์ 36 ชิด-นุ-กริด Chit Nu Krit ชาย ต้นกล้าแห่งชัยชนะ
กฤติทัต 17 กริด-ติ-ทัด Krit Ti That ไม่ระบุ ผู้ให้ความสำเร็จ
กฤศน์วัต 36 กริด-สะ-วัด Krit Sa Wat ชาย ผู้มีความประพฤติดุจพระกฤษณะ
กริชพสิษฐ์ 52 กริด-พะ-สิด Krit Pha Sit ไม่ระบุ ปัญญาเฉียบแหลมมาก
กฤชภัทร 14 กริด-ชะ-พัด Krit Cha Phat ชาย กริชอันประเสริฐ
กฤติยาภาส 27 กริด-ติ-ยา-พาด Krit Ti Ya Phat ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งความสำเร็จ
กริช 11 กริด Krit ชาย หลักแหลม, รู้สองด้านและเข้าถึง
กฤษฏาพร 28 กริด-ตา-พอน Krit Ta Phon หญิง เครื่องประดับที่ทำสำเร็จแล้ว, ผู้ค้ำจุนความสำเร็จ