บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กฤษณ์ติพัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กฤษณ์ติพัฒน์
ชื่อ กฤษณ์ติพัฒน์ ความหมาย แปลว่า ผู้ประเสริฐด้วยการกระทำ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กริด-ติ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Krit Ti Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤษณ์ติพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กฤษณ์ติพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤษณ์ติพัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤษณ์ติพัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 115 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ กฤษณ์ติพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กฤษณ์ติพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กฤติญาพร 26 กริด-ติ-ยา-พอน Krit Ti Ya Phon ไม่ระบุ ผู้ประสบความสำเร็จในความรู้ที่ประเสริฐ
กฤตคุณ 15 กริด-ตะ-คุน Krit Ta Khun ชาย ผู้กระทำแต่ความดี, ผู้กระทำแต่สิ่งอันเป็นประโยชน์, ความดีที่ได้กระทำไว้แล้ว
กฤตชนก 13 กริด-ตะ-ชะ-นก Krit Ta Cha Nok ไม่ระบุ ผู้ทำให้เกิดความสำเร็จ
กฤตธัช 15 กริด-ตะ-ทัด Krit Ta That ชาย ที่มาของธงชัย
กฤติภูมิ 21 กริด-ติ-พูม Krit Ti Phum ไม่ระบุ ผู้กระทำแล้วต่อแผ่นดิน
ขจรกฤษฎิ์ 36 ขะ-จอน-กริด Kha Chon Krit ชาย ฉลาดมาก
กฤชณภัทร 19 กริด-นะ-พัด Krit Na Phat ชาย กริชแห่งความรู้และความดี, ผู้มีปัญญาเฉียบแหลมยิ่ง
กฤชทยา 14 กริด-ชะ-ทะ-ยา Krit Cha Tha Ya หญิง ผู้มีอาวุธเป็นความรู้
สุกฤช 12 สุ-กริด Su Krit ไม่ระบุ ทำมาดี, สร้างมาดี
กฤศมณฑ์น์ 45 กริด-สะ-มน Krit Sa Mon หญิง ผู้มีความคิดเฉียบแหลม
กฤษณ์ปัณณ์ 45 กริด-สะ-ปัน Krit Sa Pan ชาย ผู้มีความรู้พระกฤษณะ
กฤษณ์ธมนต์ 46 กริด-สะ-ทะ-มน Krit Sa Tha Mon หญิง ผู้กำจัดมลทินด้วยสีดำ
กฤตธรรม 22 กริด-ตะ-ทัม Krit Ta Tham ชาย ผู้ประพฤติตามความสมควรแล้ว
ณกฤช 9 นะ-กริด Na Krit ชาย ผู้มีความรู้เป็นอาวุธ
กฤตยะ 17 กริด-ตะ-ยะ Krit Ta Ya ไม่ระบุ ความสำเร็จ
กฤษธนานันต์ 42 กริด-สะ-ทะ-นา-นัน Krit Sa Tha Na Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีเกียรติเนื่องจากมีทรัพย์มาก
กริชกร 16 กริด-กอน Krit Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างกริช
กฤตาพันธ์ 36 กริด-ตา-พัน Krit Ta Phan ชาย ผู้ผูกพันการกระทำ
กฤติกาณต์ 28 กริด-กาน Krit Kan หญิง ผู้เป็นที่รักแห่งกริช
กฤตเมท 13 กริด-ตะ-เมด Krit Ta Met ไม่ระบุ สร้างปัญญา, มีปัญญา
กฤตธนิษฐ์ 40 กริด-ตะ-ทะ-นิด Krit Ta Tha Nit ได้ทั้งชายและหญิง นักษัตรฤกษ์แห่งการกระทำ, ผู้มีความมุ่งมั่นในการกระทำให้เกิดทรัพย์
กฤษชัย 20 กริด-สะ-ชัย Krit Sa Chai ชาย ชัยชนะของพระกฤษณะ
ยศกฤษ 21 ยด-กริด Yot Krit ชาย -
กฤตย์พัฒน์ 51 กริด-ตะ-พัด Krit Ta Phat ชาย ผู้เจริญรุ่งเรืองในการกระทำ
ฐนกฤต 19 ทะ-นะ-กริด Tha Na Krit ชาย ผู้สร้างความมั่นคง
จักรกฤษณี 33 จัก-กริด-นี Chak Krit Ni ชาย -
กฤษลดา 14 กริด-ละ-ดา Krit La Da หญิง เชื้อสายของพระกฤษณะ
กฤชคุณ 14 กริด-คุน Krit Khun ชาย กริชอันประเสริฐ
กฤตวัตร 22 กริด-ตะ-วัด Krit Ta Wat ไม่ระบุ ทำหน้าที่
กฤติยะ 21 กริด-ติ-ยะ Krit Ti Ya ไม่ระบุ เกียรติ
อุกฤษดิ์ 27 อุ-กริด U Krit ไม่ระบุ ประเสริฐสุด, เลิศลอย, ดีเยี่ยม
ศุภกฤษณ์ 29 สุบ-พะ-กริด Sup Pha Krit ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองดุจพระกฤษณะ
กฤชาไชย 24 กริด-ชา-ชัย Krit Cha Chai ชาย ผู้มีชัยชนะด้วยความเฉียบแหลม
ณัฏฐกฤศ 36 นัด-ถะ-กริด Nat Tha Krit ชาย นักปราชญ์น้อย
กฤตยาณี 26 กริด-ตะ-ยา-นี Krit Ta Ya Ni ไม่ระบุ หญิงผู้มีเสน่ห์
กฤษา 7 กริด-สา Krit Sa ไม่ระบุ ไม้หอม
กฤษฎ์พิสิษฐ์ 65 กริด-สะ-พิ-สิด Krit Sa Phi Sit ชาย ข้าวกล้าที่ดีเลิศ
พลกฤษณ์ 34 พน-กริด Phon Krit ชาย พลังแห่งพระกฤษณะ
กฤตชนิศ 23 กริด-ชะ-นิด Krit Cha Nit ชาย -
กฤษชนุพัทน์ 41 กริด-สะ-ชะ-นุ-พัด Krit Sa Cha Nu Phat ชาย ผู้มีทางเดินดั่งพระกฤษณะ