บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กฤษณภัสร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กฤษณภัสร์
ชื่อ กฤษณภัสร์ ความหมาย แปลว่า แสงจากพระกฤษณะ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กริด-สะ-นะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Krit Sa Na Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤษณภัสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กฤษณภัสร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤษณภัสร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤษณภัสร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 105 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ กฤษณภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กฤษณภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กฤษณภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กฤษณภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กฤษณภัสร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ กฤษณภัสร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จักรกริศน์ 45 จัก-กริด Chak Krit ชาย จักรอันมีเกียรติ
สุกฤตยา 22 สุ-กริด-ตะ-ยา Su Krit Ta Ya หญิง ดีฉลาดการกระทำที่ถูกต้องมีคุณธรรม
กฤตพล 19 กริด-ตะ-พน Krit Ta Phon ชาย พละกำลังแห่งเกียรติยศ
เทพกฤต 16 เทบ-พะ-กริด Thep Pha Krit ชาย เทวดาสร้างขึ้น
กฤศฐิณิฐ 40 กริด-ทิ-นิด Krit Thi Nit ชาย ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
กฤตเมธ 16 กริด-ตะ-เมด Krit Ta Met ชาย สร้างปัญญา, มีปัญญา
กฤษติมา 19 กริด-ติ-มา Krit Ti Ma หญิง นักปราชญ์
กฤษพิเชฏฐ 40 กริด-พิ-เชด Krit Phi Chet ชาย ผู้เกิดมายิ่งใหญ่
กฤษฏิณัฏฐ์ 55 กริด-ติ-นัด Krit Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ฉลาด
ดมกฤช 10 ดม-กริด Dom Krit ไม่ระบุ -
กฤตฐา 15 กริด-ถา Krit Tha หญิง ผู้สร้างความมั่นคง
กฤตชนิศ 23 กริด-ชะ-นิด Krit Cha Nit ชาย -
กฤษณุ 12 กริด-นุ Krit Nu ไม่ระบุ -
กฤติยารัตน์ 43 กริด-ติ-ยา-รัด Krit Ti Ya Rat ไม่ระบุ ดวงแก้วที่มีเสน่ห์
จักร์กริด 34 จัก-กะ-กริด Chak Ka Krit ชาย จักรและกริช
กฤตยชญ์กุล 36 กริด-ตะ-ยด-กุน Krit Ta Yot Kun ชาย เชื้อสายผู้มีปัญญาและมีเกียรติ
กฤศรัมภา 24 กริด-รัม-พา Krit Ram Pha หญิง นางฟ้าน้อย
กฤษฎาภา 14 กริด-สะ-ดา-พา Krit Sa Da Pha หญิง ผู้กระทำแสงสว่าง
กฤตวัตร 22 กริด-ตะ-วัด Krit Ta Wat ไม่ระบุ ทำหน้าที่
อักรกฤษ 21 อัก-กริด Ak Krit ชาย -
กฤตลักษณ์ 34 กริด-ตะ-ลัก Krit Ta Lak ไม่ระบุ ประเสริฐ
ฐากฤต 15 ถา-กริด Tha Krit ชาย ผู้สร้างความมั่นคง
กฤตพัตตา 24 กริด-พัด-ตา Krit Phat Ta หญิง ผู้กระทำการและปฏิบัติตนอยู่ในศีล
กฤตกร 10 กริด-ตะ-กอน Krit Ta Kon ชาย ช่างทอง
สุกฤษณ์ธัชม์ 52 สุ-กริด-ทัด Su Krit That ชาย -
กฤติยานันท์ 42 กริด-ติ-ยา-นัน Krit Ti Ya Nan หญิง ยินดีในหน้าที่อันพึงกระทำ
ประกฤศ 19 ประ-กริด Pra Krit ชาย ทำ, มาก
กฤษฎิ์พงษ์ 47 กริด-พง Krit Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีปัญญา
อุกฤษณ์ 27 อุ-กริด U Krit ชาย สูงสุด
ธัญญกฤตย์ 38 ทัน-ยะ-กริด Than Ya Krit ชาย บันดาลให้แกร่งดั่งเพชร
กฤษภาส 15 กริด-พาด Krit Phat ชาย -
กฤติณ 14 กริด-ติ-นะ Krit Ti Na ชาย ผู้สำเร็จในหนี้
กฤษฏิพงศ์ 45 กริด-ติ-พง Krit Ti Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
ศรกฤษณ์ 31 สอ-ระ-กริด So Ra Krit ชาย แกล้วกล้าและแหลมคม
สมกฤษณ์ 32 สม-กริด Som Krit ชาย -
กฤต 5 กริด Krit ชาย กระทำแล้ว
กริชชา 14 กริด-ชา Krit Cha ชาย เกิดมาฉลาดเฉียบแหลม
กฤษฎิ์พิชญา 43 กริด-พิด-ยา Krit Phit Ya ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ฉลาด, ผู้มีความฉลาดดุจนักปราชญ์
ก่อกฤษฎิ์ 32 ก่อ-กริด Ko Krit ไม่ระบุ สร้างปัญญา
กฤษกา 8 กริด-สะ-ดา Krit Sa Da หญิง กระทำแล้ว