บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กฤษกมลฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กฤษกมลฐ์
ชื่อ กฤษกมลฐ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กริด-กะ-มน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Krit Ka Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤษกมลฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กฤษกมลฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤษกมลฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤษกมลฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ กฤษกมลฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กฤษกมลฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กฤษกมลฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กฤษกมลฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กฤษกมลฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ กฤษกมลฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อรรถกฤษ 21 อัด-ถะ-กริด At Tha Krit ชาย ที่ให้ทรัพย์และผลประโยชน์
กฤษณ์มนต์ธร 50 กริด-สะ-มน-ทอน Krit Sa Mon Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งมนต์แห่งพระกฤษณะ
ชยกฤช 14 ชะ-ยะ-กริด Cha Ya Krit ชาย ผู้ชนะแล้ว
กฤตทัต 13 กริด-ตะ-ทัด Krit Ta That ไม่ระบุ ผู้ให้แล้ว
ธมกฤต 14 ทะ-มะ-กริด Tha Ma Krit ชาย ผู้กระทำคุณความดี
ทิพกฤต 18 ทิบ-พะ-กริด Thip Pha Krit ไม่ระบุ ผู้สร้างสิ่งที่ดีงาม
กฤติธัช 19 กริด-ติ-ทัด Krit Ti That ชาย มีชื่อเสียงปรากฏ
กฤชนิษฐา 27 กริด-นิด-ถา Krit Nit Tha ไม่ระบุ กริดอันสมบูรณ์
กฤษดาวุธ 19 กริด-สะ-ดา-วุด Krit Sa Da Wut ชาย ผู้มีความสำเร็จเป็นอาวุธ, ผู้มีอภินิหารเป็นอาวุธ
กฤษณะลักษณ์ 44 กริด-สะ-นะ-ลัก Krit Sa Na Lak ไม่ระบุ ผู้มีลักษณะเหมือนพระกฤษณะ
กฤตกวิน 21 กริด-กะ-วิน Krit Ka Win ไม่ระบุ ผู้ทำความดีสำเร็จแล้ว
กฤษดาการ 14 กริด-สะ-ดา-กาน Krit Sa Da Kan หญิง การกระทำอภินิหาร
จักรกฤศ 24 จัก-กริด Chak Krit ชาย จักรน้อย
กฤตติกา 14 กริด-ติ-กา Krit Ti Ka หญิง ดาวลูกไก่
ชินกฤษ 17 ชิน-กริด Chin Krit ไม่ระบุ กริชแห่งชัยชนะ
กฤติมา 15 กริด-ติ-มา Krit Ti Ma หญิง นักปราชญ์
ฉัตรกฤต 21 ฉัด-กริด Chat Krit ไม่ระบุ ผู้กระทำแล้วซึ่งสิ่งอันเป็นร่มเงา
กฤตยา 14 กริด-ตะ-ยา Krit Ta Ya หญิง เกียรติ, เส่นห์
กฤติณา 15 กริด-นา Krit Na หญิง -
กฤตพงษ์ 28 กริด-พง Krit Phong ชาย เชื้อสายของวงศ์ตระกูล
กฤศญา 14 กริด-สะ-ยา Krit Sa Ya หญิง ความรู้ย่อมๆ เกร็ดความรู้
จักรกริสน์ 45 จัก-กริด Chak Krit ชาย จักรน้อย
กฤต 5 กริด Krit ชาย กระทำแล้ว
กฤษณณิชา 23 กริด-สะ-นะ-นิ-ชา Krit Sa Na Ni Cha หญิง ผู้บริสุทธิ์ดุจพระกฤษณะ
คงกฤตย์ 28 คง-กริด Khong Krit ชาย ผู้มั่นคงในความรู้อันเฉียบแหลม
กฤชยุด 14 กริด-ชะ-ยุด Krit Cha Yut ชาย ผู้กระทำสงคราม
กฤติยานันท์ 42 กริด-ติ-ยา-นัน Krit Ti Ya Nan หญิง ยินดีในหน้าที่อันพึงกระทำ
กุลกฤต 13 กุน-ละ-กริด Kun La Krit ไม่ระบุ ผู้กระทำต่อวงศ์ตระกูล, ผู้ประสบความสำเร็จในวงศ์ตระกูล
กฤษฏาพร 28 กริด-ตา-พอน Krit Ta Phon หญิง เครื่องประดับที่ทำสำเร็จแล้ว, ผู้ค้ำจุนความสำเร็จ
กฤชนล 15 กริด-นน Krit Non ชาย กริชที่เปล่งแสง
กฤติภณ 15 กริด-ติ-พน Krit Ti Phon ชาย คำพูดแห่งความสำเร็จ
กฤษณวัฒน์ 38 กริด-สะ-นะ-วัด Krit Sa Na Wat ไม่ระบุ พระกฤษณะผู้ประเสริฐ
กฤตวัตร 22 กริด-ตะ-วัด Krit Ta Wat ไม่ระบุ ทำหน้าที่
ธรกฤต 13 ทะ-นะ-กริด Tha Na Krit ชาย สร้างทรัพย์, ทำเงิน
กฤษฎิ์ณิฏฐ 51 กริด-สะ-นิด Krit Sa Nit หญิง ผู้คงแก่เรียนอันเป็นที่น่าปรารถนา
กฤษศักดิ์ดา 34 กริด-สัก-ดา Krit Sak Da ไม่ระบุ -
ชินกฤช 15 ชิน-กริด Chin Krit ชาย กริชแห่งชัยชนะ
กฤชนนท์ 24 กริด-นน Krit Non ชาย ยินดีในกริช, กริชอันน่ายินดี, ผู้ยินดีในความรู้
กริชเพชร 27 กริด-เพ็ด Krit Phet ชาย กริชที่มีความแข็งแรงดุจเพชร
กฤษณวงศ์ 35 กริด-สะ-นะ-วง Krit Sa Na Wong ไม่ระบุ ตระกูลพระกฤษณะ