บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กฤศมณฑ์น์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กฤศมณฑ์น์
ชื่อ กฤศมณฑ์น์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความคิดเฉียบแหลม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กริด-สะ-มน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Krit Sa Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤศมณฑ์น์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กฤศมณฑ์น์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤศมณฑ์น์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤศมณฑ์น์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ กฤศมณฑ์น์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กฤศมณฑ์น์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กฤศมณฑ์น์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กฤศมณฑ์น์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กฤษสดา 15 กริด-สะ-ดา Krit Sa Da ชาย กระทำแล้ว
กฤติภัท 15 กริด-ติ-พัด Krit Ti Phat ชาย ผู้กระทำแต่สิ่งที่ประเสริฐ, ผู้ประเสริฐด้วยการกระทำ
กฤตพัฒน์วินท์ 59 กริด-ตะ-พัด-ทะ-วิน Krit Ta Phat Tha Win ชาย ผู้สร้างความเจริญ
กฤชญาณ 14 กริด-ชะ-ยาน Krit Cha Yan ชาย ผู้รอบรู้ด้วยความเฉียบแหลม
กฤษฎ์การัณย์ 52 กริด-สะ-กา-รัน Krit Sa Ka Ran ไม่ระบุ ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับข้าวกล้า
จักรกฤช 19 จัก-กริด Chak Krit ชาย อาวุธของแว่นแคว้น
กฤษสุดา 16 กริด-สุ-ดา Krit Su Da หญิง -
คมกฤช 13 คม-กริด Khom Krit ชาย คมของกริช, อาวุธชนิดหนึ่ง
กฤชยุด 14 กริด-ชะ-ยุด Krit Cha Yut ชาย ผู้กระทำสงคราม
กฤษฏ์กุญชร 36 กริด-กุน-ชอน Krit Kun Chon หญิง ช้างน้อย
กฤตเมธ 16 กริด-ตะ-เมด Krit Ta Met ชาย สร้างปัญญา, มีปัญญา
กฤษขจร 18 กริด-ขะ-จอน Krit Kha Chon ไม่ระบุ กริชที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
กฤษนล 17 กริด-สะ-นน Krit Sa Non ไม่ระบุ ทองที่มีน้ำหนักขนาดหนึ่ง
กฤษฎิ์ฐิญา 42 กริด-ถิ-ยา Krit Thi Ya หญิง ผู้ตั้งมั่นอยู่ในความรู้และความฉลาด
กฤษณัน 20 กริด-นัน Krit Nan ชาย ยินดีดั่งพระกฤษณะ
กฤตชัย 19 กริด-ชัย Krit Chai ชาย กระทำชนะแล้ว
กฤตพิพัฒน์ 46 กริด-ตะ-พิ-พัด Krit Ta Phi Phat ชาย กระทำความเจริญสำเร็จแล้ว
กริชณวัฒน์ 43 กริด-นะ-วัด Krit Na Wat ไม่ระบุ ผู้เจริญด้วยปัญญาที่ฉลาดเฉียบแหลม
ดมกฤช 10 ดม-กริด Dom Krit ไม่ระบุ -
ธีรกฤศ 24 ที-ระ-กริด Thi Ra Krit ชาย นักปราชญ์น้อย
กฤษฏ์ 24 กริด Krit ชาย ทำแล้ว, สำเร็จแล้ว
กฤษณลักษณ์ 40 กริด-นะ-ลัก Krit Na Lak หญิง -
กฤตวรรณ 24 กริด-ตะ-วัน Krit Ta Wan ได้ทั้งชายและหญิง เชื้อสายของผู้กระทำแล้ว
กฤษณียา 27 กริด-สะ-นี-ยา Krit Sa Ni Ya ไม่ระบุ -
กฤษฏิ์สุภร 41 กริด-สุ-พอน Krit Su Phon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ค้ำจุนความฉลาดดี
ฐณกฤต 19 ทะ-นะ-กริด Tha Na Krit ชาย สำเร็จด้วยความรู้อันมั่นคง
ไทวกฤต 21 ทัย-วะ-กริด Thai Wa Krit ชาย เทวดาให้เกิด
กฤษลดา 14 กริด-ละ-ดา Krit La Da หญิง เชื้อสายของพระกฤษณะ
กฤศณัฏฐ์ 45 กริด-สะ-นัด Krit Sa Nat ชาย นักปราชญ์น้อย
กฤษา 7 กริด-สา Krit Sa ไม่ระบุ ไม้หอม
กริชชยาภา 24 กริด-ชะ-ยา-พา Krit Cha Ya Pha หญิง แสงสว่างแห่งชัยชนะที่เกิดจากกริช
กฤชวัศ 21 กริด-วัด Krit Wat ชาย อำนาจของกฤช
กฤษณศักย์ 40 กริด-สะ-นะ-สัก Krit Sa Na Sak ชาย มีความสามารถดังพระกฤษณเจ้า
กอปร์กฤต 27 กอบ-กริด Kop Krit ไม่ระบุ ผู้ประกอบด้วยความสำเร็จ
กฤษณุภูมิ 24 กริด-สะ-นุ-พูม Krit Sa Nu Phum ชาย แผ่นดินของพระกฤษณุ
อุกฤต 12 อุ-กริด U Krit ชาย ประเสริฐสุด, เลิศลอย, ดีเยี่ยม
กฤษณารัศมิ์ 45 กริด-สะ-หนา-รัด Krit Sa Na Rat ชาย รัศมีที่มีสีดำ,ประกายแสงสีดำ
กฤติกร 14 กริด-ติ-กอน Krit Ti Kon ชาย ผู้กระทำให้เกิดความสำเร็จ
กฤษณากร 17 กริด-สะ-นา-กอน Krit Sa Na Kon ไม่ระบุ ผู้ปลูกต้นกฤษณา
กฤษธเนศ 24 กริด-ทะ-เนด Krit Tha Net ชาย -