บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กฤติญาภัฎ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กฤติญาภัฎ
ชื่อ กฤติญาภัฎ ความหมาย แปลว่า ผู้สร้างที่ประเสริฐ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กริด-ติ-ยา-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Krit Ti Ya Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤติญาภัฎ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กฤติญาภัฎ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤติญาภัฎ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤติญาภัฎ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ กฤติญาภัฎ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กฤติญาภัฎ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อกฤษณ์ 26 อะ-กริด A Krit ไม่ระบุ สูงสุด
นัฐกฤษ 24 นัด-ถะ-กริด Nat Tha Krit ชาย สร้างให้เป็นนักปราชญ์
กฤติภาส 18 กริด-ติ-พาด Krit Ti Phat ไม่ระบุ ผู้ทำให้เกิดแสงสว่าง
กฤติภร 14 กริด-พอน Krit Phon ได้ทั้งชายและหญิง ค้ำจุนกริช
กริชเพชร 27 กริด-เพ็ด Krit Phet ชาย กริชที่มีความแข็งแรงดุจเพชร
กฤตมาส 18 กริด-มาด Krit Mat ไม่ระบุ -
กฤตย์ญาณิน 41 กริด-ตะ-ยา-นิน Krit Ta Ya Nin หญิง ผู้มีความรู้และหน้าที่การงาน
กฤษณพรรณ 32 กริด-สะ-นะ-พัน Krit Sa Na Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณดำ
กฤษฎ์พงษ์ 43 กริด-สะ-พง Krit Sa Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่ประสบความสำเร็จ
กฤตณัฐ 23 กริด-ตะ-นัด Krit Ta Nat ไม่ระบุ การกระทำของนักปราชญ์
กฤษชัย 20 กริด-สะ-ชัย Krit Sa Chai ชาย ชัยชนะของพระกฤษณะ
กฤษณ์ณิชกานต์ 50 กริด-นิด-ชะ-กาน Krit Nit Cha Kan หญิง ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์ของพระกฤษณะ
สุกฤษณ์ 28 สุ-กริด Su Krit ไม่ระบุ ทำมาดี, สร้างมาดี
จักกฤษณ์ 31 จัก-กริด Chak Krit ชาย จักรน้อย
กฤชาญาณ 15 กริด-ชา-ยาน Krit Cha Yan หญิง ผู้รอบรู้ด้วยความเฉียบแหลม
กฤชฐานนท์ 34 กริด-ถา-นน Krit Tha Non ไม่ระบุ ผู้มั่นคงไปด้วยความสุขและมีปัญญาเฉียบแหลม
กฤษตยา 18 กริด-ตะ-ยา Krit Ta Ya ชาย เกียรติ, เส่นห์
กฤษณ์ธมนต์ 46 กริด-สะ-ทะ-มน Krit Sa Tha Mon หญิง ผู้กำจัดมลทินด้วยสีดำ
กฤศสุริศร์ 45 กริด-สุ-ริด Krit Su Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความดีเพียงเล็กน้อย
ธนกฤติ 18 ทะ-นะ-กริด Tha Na Krit ชาย สร้างทรัพย์ทำเงิน
ศุภกฤษฏิ์ 37 สุบ-พะ-กริด Sup Pha Krit ไม่ระบุ -
กฤษติยา 22 กริด-ติ-ยา Krit Ti Ya หญิง หน้าที่ที่พึงกระทำ, กิจธุร
กฤตย์ชานนท์ 45 กริด-ตะ-ชา-นน Krit Ta Cha Non ชาย ผู้กระทำให้เกิดความเพลิดเพลินยินดี
กฤตพงษ์ 28 กริด-พง Krit Phong ชาย เชื้อสายของวงศ์ตระกูล
กฤษณพงษ์ 34 กริด-สะ-นะ-พง Krit Sa Na Phong ชาย เชื้อสายพระกฤษณะ
กฤษา 7 กริด-สา Krit Sa ไม่ระบุ ไม้หอม
กฤตกวิน 21 กริด-กะ-วิน Krit Ka Win ไม่ระบุ ผู้ทำความดีสำเร็จแล้ว
คมกฤช 13 คม-กริด Khom Krit ชาย คมของกริช, อาวุธชนิดหนึ่ง
กฤษติธี 24 กริด-ติ-ที Krit Ti Thi ชาย -
กฤษยา 15 กริด-สะ-ยา Krit Sa Ya หญิง ความรู้ย่อมๆ เกร็ดความรู้
ธนกฤษ 15 ทน-กริด Thon Krit ชาย -
กฤตพัฒน์วินท์ 59 กริด-ตะ-พัด-ทะ-วิน Krit Ta Phat Tha Win ชาย ผู้สร้างความเจริญ
กฤษนล 17 กริด-สะ-นน Krit Sa Non ไม่ระบุ ทองที่มีน้ำหนักขนาดหนึ่ง
กฤตพัฒน์ 34 กริด-ตะ-พัด Krit Ta Phat ชาย การสร้างความเจริญ
กฤษลดา 14 กริด-ละ-ดา Krit La Da หญิง เชื้อสายของพระกฤษณะ
กฤตชญาณัณท์ 36 กริด-ตะ-ชะ-ยา-นัน Krit Ta Cha Ya Nan หญิง ผู้ยินดีในความรู้ที่ประสบความสำเร็จ
จักรกฤษณ์ 35 จัก-กริด Chak Krit หญิง พระนารายณ์ทรงจักร
กฤตชนิศ 23 กริด-ชะ-นิด Krit Cha Nit ชาย -
กฤตธนิษฐ์ 40 กริด-ตะ-ทะ-นิด Krit Ta Tha Nit ได้ทั้งชายและหญิง นักษัตรฤกษ์แห่งการกระทำ, ผู้มีความมุ่งมั่นในการกระทำให้เกิดทรัพย์
กฤษณ์วรรณพร 51 กริด-สะ-วัน-นะ-พอน Krit Sa Wan Na Phon หญิง ผู้มีผิวพรรณอันประเสริฐดุจพระกฤษณะ