บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กฤติญาภัฎ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กฤติญาภัฎ
ชื่อ กฤติญาภัฎ ความหมาย แปลว่า ผู้สร้างที่ประเสริฐ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กริด-ติ-ยา-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Krit Ti Ya Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤติญาภัฎ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กฤติญาภัฎ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤติญาภัฎ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤติญาภัฎ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ กฤติญาภัฎ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กฤติญาภัฎ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กฤติทัต 17 กริด-ติ-ทัด Krit Ti That ไม่ระบุ ผู้ให้ความสำเร็จ
ภัทรกฤต 15 พัด-ทะ-ระ-กริด Phat Tha Ra Krit ชาย ก่อความเจริญให้คุณ
กฤศณา 15 กริด-สะ-นา Krit Sa Na ไม่ระบุ ความรู้ที่ละเอียด
วรกฤต 15 วอ-ระ-กริด Wo Ra Krit ไม่ระบุ -
กฤชนล 15 กริด-นน Krit Non ไม่ระบุ กริชที่เปล่งแสง
กฤษฎาธาร 21 กริด-สะ-ดา-ทาน Krit Sa Da Than ชาย -
กฤษณะชัย 29 กริด-สะ-นะ-ชัย Krit Sa Na Chai ไม่ระบุ มีชัยชนะดุจพระกฤษณะ
กฤษฏ์กุญช์ 41 กริด-กุน Krit Kun ไม่ระบุ ช้างน้อย
กริชชนะ 22 กริด-ชะ-นะ Krit Cha Na ชาย -
กฤติยา 18 กริด-ติ-ยา Krit Ti Ya หญิง หน้าที่ที่พึงกระทำ กิจธุระ
กฤตย์ญาณิน 41 กริด-ตะ-ยา-นิน Krit Ta Ya Nin ไม่ระบุ ผู้มีความรู้และหน้าที่การงาน
รณกฤต 14 รน-นะ-กริด Ron Na Krit ชาย ผู้ทำการรบ
กฤชรัช 14 กริด-รัด Krit Rat ไม่ระบุ -
กฤตชพล 21 กริด-ตะ-ชะ-พน Krit Ta Cha Phon ไม่ระบุ กำลังที่ทำให้เกิดความสำเร็จ
กฤษติยา 22 กริด-ติ-ยา Krit Ti Ya หญิง หน้าที่ที่พึงกระทำ, กิจธุร
กฤติชัย 23 กริด-ชัย Krit Chai ไม่ระบุ กระทำชนะแล้ว
กฤชอร 14 กริด-ชะ-ออน Krit Cha On ไม่ระบุ หญิงที่มีปัญญาเฉียบแหลม
กฤษดาภรณ์ 27 กริด-สะ-ดา-พอน Krit Sa Da Phon หญิง เครื่องประดับที่มีอำนาจวิเศษ
กฤษฎารัตน์ 37 กริด-สะ-ดา-รัด Krit Sa Da Rat หญิง -
กฤตกมล 17 กริด-กะ-มน Krit Ka Mon ไม่ระบุ ทำด้วยใจ
กฤษญากร 16 กริด-สะ-ยา-กอน Krit Sa Ya Kon หญิง ผู้สร้างเกร็ดแห่งความรู้
กฤตติยาภรณ์ 40 กริด-ตะ-ติ-ยา-พอน Krit Ta Ti Ya Phon ไม่ระบุ ผู้ประดับด้วยเกียรติ
กฤษณ์ 20 กริด Krit ชาย พระกฤษณะ, ดำ
กฤษณรักษ์ 33 กริด-นะ-รัก Krit Na Rak ชาย -
กริชกมล 23 กริด-กะ-มน Krit Ka Mon ไม่ระบุ ผู้มีใจเด็ดเดี่ยวดุจกริช
กฤษณ์พิรัชย์ 59 กริด-พิ-รัด Krit Phi Rat ไม่ระบุ พระกฤษณะผู้มีชัยและเป็นวีรบุรุษ
กฤษณะพงศ์ 41 กริด-สะ-นะ-พง Krit Sa Na Phong ไม่ระบุ เชื้อสายพระกฤษณะ
กฤชตนัย 24 กริด-ตะ-นัย Krit Ta Nai ไม่ระบุ บุตรชายที่ปัญญาเฉียบแหลม
อัครกฤษณ์ 38 อัก-คะ-ระ-กริด Ak Kha Ra Krit ชาย -
กฤษฎิ์ฐิญา 42 กริด-ถิ-ยา Krit Thi Ya ไม่ระบุ ผู้ตั้งมั่นอยู่ในความรู้และความฉลาด
กฤษฏิยา 28 กริด-ติ-ยา Krit Ti Ya ไม่ระบุ สตรีผู้รู้ชอบ
สุกฤษมี 26 สุ-กริด-มี Su Krit Mi ชาย -
อุกฤษภ์ 23 อุ-กริด U Krit ชาย ประเสริฐสุด, เลิศลอย, ดีเยี่ยม
กัณฐกฤษณ์ 39 กัน-ถะ-กริด Kan Tha Krit ไม่ระบุ พระอิศวร
กฤตนนท์ 25 กริด-ตะ-นน Krit Ta Non ไม่ระบุ ผู้ยินดีในความสำเร็จ
กฤษพีรัฐ 38 กริด-พี-รัด Krit Phi Rat ชาย ผู้เกิดมากล้าหาญเหมือนพระกฤษณะ
กฤตพิพัฒน์ 46 กริด-ตะ-พิ-พัด Krit Ta Phi Phat ไม่ระบุ กระทำความเจริญสำเร็จแล้ว
กริชห์โกมล 41 กริด-โก-มน Krit Ko Mon ไม่ระบุ กริชที่งดงาม
กฤษธเนศ 24 กริด-ทะ-เนด Krit Tha Net ไม่ระบุ -
ธนวรกฤต 24 ทน-วอ-ระ-กริด Thon Wo Ra Krit ชาย -