บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กฤตทวัฒ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กฤตทวัฒ
ชื่อ กฤตทวัฒ ความหมาย แปลว่า ผู้เจริญแล้ว เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กริด-ทะ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Krit Tha Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤตทวัฒ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กฤตทวัฒ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤตทวัฒ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤตทวัฒ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ กฤตทวัฒ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กฤตทวัฒ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กฤตทวัฒ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กฤตทวัฒ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กฤตทวัฒ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กฤตทวัฒ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กฤตทวัฒ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กฤตทวัฒ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กฤตภาสอร 24 กริด-ตะ-พาด-สะ-ออน Krit Ta Phat Sa On หญิง สตรีที่มีเครื่องนำทางสู่ความสำเร็จ
กฤตริน 18 กริด-ตะ-ริน Krit Ta Rin ไม่ระบุ ผู้ประสบความสำเร็จเรื่อยๆ
กฤษวัต 19 กริด-สะ-วัด Krit Sa Wat ชาย ผู้ทำหน้าที่, ผู้กระทำเสร็จสิ้นแล้ว
กฤษธาดา 13 กริด-ทา-ดา Krit Tha Da ชาย -
กฤชปกรณ์ 25 กริด-ปะ-กอน Krit Pa Kon ชาย คัมภีร์ของพระกฤษณะ
กฤตนันท์ 29 กริด-ตะ-นัน Krit Ta Nan ชาย ผู้ยินดีในความสำเร็จ
ณัฐกฤษ 24 นัด-ถะ-กริด Nat Tha Krit ชาย สร้างให้เป็นนักปราชญ์
กฤชชลัช 18 กริด-ชะ-ลัด Krit Cha Lat ไม่ระบุ กริชที่เจริญในน้ำ
กฤตณารา 16 กริด-ตะ-นา-รา Krit Ta Na Ra ไม่ระบุ การกระทำที่รุ่งเรือง
กฤษา 7 กริด-สา Krit Sa ไม่ระบุ ไม้หอม
เกริต 14 เกริด Kroet ชาย -
กฤษพงศ์ 32 กริด-พง Krit Phong ชาย เชื้อสายของวงศ์ตระกูล
กฤตติพัฒน์ 41 กริด-ติ-พัด Krit Ti Phat ชาย ผู้กระทำแต่สิ่งที่ประเสริฐ, ผู้ประเสริฐด้วยการกระทำ
จักร์กริด 34 จัก-กะ-กริด Chak Ka Krit ชาย จักรและกริช
กฤติพิสิฐ 41 กริด-ติ-พิ-สิด Krit Ti Phi Sit ชาย ผู้สร้างอันประเสริฐ
กฤษฎิ์ชลธ์ 45 กริด-ชน-ละ Krit Chon La ได้ทั้งชายและหญิง -
จักร์กฤช 28 จัก-กะ-กริด Chak Ka Krit ชาย จักรและกริช
กฤตศราภรณ์ 36 กริด-ตะ-สะ-รา-พอน Krit Ta Sa Ra Phon หญิง ผู้ค้ำจุนซึ่งศรแห่งความสำเร็จ
กฤศ 9 กริด Krit ชาย เล็ก, บาง, น้อย
กฤตพจน์ 33 กริด-ตะ-พด Krit Ta Phot ชาย ผู้ทำตามถ้อยคำ, ผู้เชื่อฟัง
กฤตณัฐ 23 กริด-ตะ-นัด Krit Ta Nat ไม่ระบุ การกระทำของนักปราชญ์
กริชกมล 23 กริด-กะ-มน Krit Ka Mon ไม่ระบุ ผู้มีใจเด็ดเดี่ยวดุจกริช
กฤตย์พัฒน์ 51 กริด-ตะ-พัด Krit Ta Phat ชาย ผู้เจริญรุ่งเรืองในการกระทำ
จิรกฤษ 20 จิ-ระ-กริด Chi Ra Krit ชาย ผู้สืบทอดอันยาวนาน
กรกฤษ 11 กอน-กริด Kon Krit ไม่ระบุ แขนของพระกฤษณะ, แสงสว่างของพระกฤษณะ
กฤศญาณ 19 กริด-สะ-ยาน Krit Sa Yan ได้ทั้งชายและหญิง เกร็ดความรู้
กฤติมาส 22 กริด-ติ-มาด Krit Ti Mat หญิง ผู้มีความสำเร็จเหมือนพระจันทร์
วิกฤษ 16 วิ-กริด Wi Krit ไม่ระบุ -
กฤษฏาภรณ์ 35 กริด-ตา-พอน Krit Ta Phon หญิง เครื่องประดับที่ทำสำเร็จแล้ว, ผู้ค้ำจุนความสำเร็จ
กฤติยากร 23 กริด-ติ-ยา-กอน Krit Ti Ya Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างความสำเร็จ
กฤตวัตร 22 กริด-ตะ-วัด Krit Ta Wat ไม่ระบุ ทำหน้าที่
กฤษฎากร 17 กริด-สะ-ดา-กอน Krit Sa Da Kon ชาย ผู้กระทำแล้ว
กฤษยา 15 กริด-สะ-ยา Krit Sa Ya หญิง ความรู้ย่อมๆ เกร็ดความรู้
กฤษณะลักษณ์ 44 กริด-สะ-นะ-ลัก Krit Sa Na Lak ไม่ระบุ ผู้มีลักษณะเหมือนพระกฤษณะ
กฤติณา 15 กริด-นา Krit Na หญิง -
สุกฤตยา 22 สุ-กริด-ตะ-ยา Su Krit Ta Ya หญิง ดีฉลาดการกระทำที่ถูกต้องมีคุณธรรม
กฤตฐิกา 20 กริด-ถิ-กา Krit Thi Ka หญิง -
กฤติจิรา 24 กริด-ติ-จิ-รา Krit Ti Chi Ra หญิง ผู้สำเร็จตลอดกาล
กฤษฎ์พงษ์ 43 กริด-สะ-พง Krit Sa Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่ประสบความสำเร็จ
คมกฤษ 15 คม-กริด Khom Krit ชาย คมของกริช, อาวุธชนิดหนึ่ง