บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กฤชภัทร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กฤชภัทร
ชื่อ กฤชภัทร ความหมาย แปลว่า กริชอันประเสริฐ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กริด-ชะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Krit Cha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤชภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กฤชภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤชภัทร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤชภัทร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ กฤชภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กฤชภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กฤชภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กฤชภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กฤชภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กฤชภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กฤชชุดา 9 กริด-ชุ-ดา Krit Chu Da หญิง ผู้รุ่งเรืองและเฉียบแหลม
สุกฤษตา 18 สุ-กริด-ตา Su Krit Ta หญิง -
ทนกฤษ 12 ทะ-นะ-กริด Tha Na Krit ชาย ผู้สร้างทรัพย์สิน
กฤษณ์ 20 กริด Krit ชาย พระกฤษณะ, ดำ
กฤตติกาญจน์ 38 กริด-ติ-กาน Krit Ti Kan หญิง ผู้สำเร็จในความรัก
ชยกฤช 14 ชะ-ยะ-กริด Cha Ya Krit ชาย ผู้ชนะแล้ว
กฤษฏ์พงศ์ 50 กริด-พง Krit Phong ชาย เชื้อสายของวงศ์ตระกูล
สรกฤช 15 สอ-ระ-กริด So Ra Krit ชาย แกล้วกล้าและแหลมคม
กฤษตยา 18 กริด-ตะ-ยา Krit Ta Ya ชาย เกียรติ, เส่นห์
กฤตยชญ์กุล 36 กริด-ตะ-ยด-กุน Krit Ta Yot Kun ชาย เชื้อสายผู้มีปัญญาและมีเกียรติ
กฤชคุณ 14 กริด-คุน Krit Khun ชาย กริชอันประเสริฐ
กฤติญา 14 กริด-ติ-ยา Krit Ti Ya หญิง สตรีผู้รู้ชอบ
ประกฤต 15 ประ-กริด Pra Krit ชาย ทำ, มาก
กฤศญาณ 19 กริด-สะ-ยาน Krit Sa Yan ได้ทั้งชายและหญิง เกร็ดความรู้
กฤษฏิณัฏฐ์ 55 กริด-ติ-นัด Krit Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ฉลาด
กฤษภาธร 16 กริด-สะ-พา-ทอน Krit Sa Pha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงเกียรติอันรุ่งเรือง
มงคลกริชญ์ 41 มง-คน-กริด Mong Khon Krit ชาย -
ณัฏฐ์กฤศ์ 54 นัด-ถะ-กริด Nat Tha Krit ชาย ส่วนน้อยของเธอผู้ซึ่งเป็นนักปราชญ์
กฤษฎินันท์ 39 กริด-ดิ-นัน Krit Di Nan ไม่ระบุ ผู้ยินดีในความฉลาด
กฤตกร 10 กริด-ตะ-กอน Krit Ta Kon ชาย ช่างทอง
กฤชพจน์ 32 กริด-พด Krit Phot ชาย -
กัญจนกฤช 24 กัน-จะ-นะ-กริด Kan Cha Na Krit ชาย หลักแหลมดังทองคำ,กริชทองคำ
กฤติพัชร 27 กริด-ติ-พัด Krit Ti Phat ไม่ระบุ ผู้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงเหมือนเพชร
กฤตภรณ์ 24 กริด-ตะ-พอน Krit Ta Phon หญิง ผู้ได้ทำการค้ำจุนแล้ว
กฤษจา 13 กริด-จา Krit Cha ชาย -
กฤษฎาภรณ์ 31 กริด-สะ-ดา-พอน Krit Sa Da Phon หญิง การกะทำที่ประเสริฐ
กฤติทัต 17 กริด-ติ-ทัด Krit Ti That ไม่ระบุ ผู้ให้ความสำเร็จ
กฤษพีรัฐ 38 กริด-พี-รัด Krit Phi Rat ชาย ผู้เกิดมากล้าหาญเหมือนพระกฤษณะ
ประกฤษ 16 ประ-กริด Pra Krit ไม่ระบุ ทำ, มาก
กฤษณ์พงษ์ 43 กริด-พง Krit Phong ไม่ระบุ เชื้อสายของวงศ์ตระกูล
กฤษฎาพงศ์ 38 กริด-สะ-ดา-พง Krit Sa Da Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่ประสบความสำเร็จ
กฤติธัช 19 กริด-ติ-ทัด Krit Ti That ชาย มีชื่อเสียงปรากฏ
กฤษณราช 18 กริด-สะ-นะ-ราด Krit Sa Na Rat ชาย ราชาแห่งพระกฤษณะ
ศุภกฤต 14 สุ-พะ-กริด Su Pha Krit ชาย สร้างสิริมงคล สร้างความสุข
กฤษดาพงษ์ 31 กริด-สะ-ดา-พง Krit Sa Da Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีอภินิหาร
กฤษนันท์ 30 กริด-นัน Krit Nan ไม่ระบุ ยินดีดั่งพระกฤษณะ
กฤตมุข 13 กริด-ตะ-มุก Krit Ta Muk หญิง นักปราชญ์
กฤศกร 14 กริด-สะ-กอน Krit Sa Kon ชาย ผู้สร้างสิ่งเล็กๆ
กฤชาไชย 24 กริด-ชา-ชัย Krit Cha Chai ชาย ผู้มีชัยชนะด้วยความเฉียบแหลม
ณกฤต 10 นะ-กริด Na Krit ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เป็นอาวุธ