บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กฤชภัทร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กฤชภัทร
ชื่อ กฤชภัทร ความหมาย แปลว่า กริชอันประเสริฐ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กริด-ชะ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Krit Cha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤชภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กฤชภัทร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤชภัทร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤชภัทร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ กฤชภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กฤชภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กฤชภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กฤชภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กฤชภัทร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กฤชภัทร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กฤษณมนต์ 33 กริด-นะ-มน Krit Na Mon ไม่ระบุ -
ณัฐกฤษ 24 นัด-ถะ-กริด Nat Tha Krit ชาย สร้างให้เป็นนักปราชญ์
ก้องกฤช 15 ก้อง-กริด Kong Krit ชาย ผู้มีปัญญาเฉียบแหลม
กฤษณภาส 20 กริด-สะ-นะ-พาด Krit Sa Na Phat ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งพระกฤษณะ
กฤษณวัต 24 กริด-สะ-นะ-วัด Krit Sa Na Wat ชาย ผู้มีความประพฤติดุจพระกฤษณะ
จักรกริช 26 จัก-กริด Chak Krit ชาย อาวุธของแว่นแคว้น
กฤษรินทร์ 33 กริด-ริน Krit Rin ไม่ระบุ -
คมกฤษณ์ 29 คม-กริด Khom Krit ชาย มีความฉลาดดุจพระกฤษณะ
กฤตกาล 13 กริด-ตะ-กาน Krit Ta Kan ไม่ระบุ เวลาที่ประสบความสำเร็จ
กฤตธีรา 21 กริด-ที-รา Krit Thi Ra หญิง -
กฤษณภัทร 21 กริด-นะ-พัด Krit Na Phat ไม่ระบุ กริชแห่งความรู้และความดี, ผู้มีปัญญาเฉียบแหลมยิ่ง
กริชชนะ 22 กริด-ชะ-นะ Krit Cha Na ชาย -
กฤศธนัช 24 กริด-สะ-ทะ-นัด Krit Sa Tha Nat ชาย ผู้เกิดมามีทรัพย์เล็กน้อย
กฤษณีย์ 35 กริด-นี Krit Ni ไม่ระบุ -
กฤติยะ 21 กริด-ติ-ยะ Krit Ti Ya ไม่ระบุ เกียรติ
ทิพกฤต 18 ทิบ-พะ-กริด Thip Pha Krit ไม่ระบุ ผู้สร้างสิ่งที่ดีงาม
กฤชนิฐา 23 กริด-นิ-ถา Krit Ni Tha ไม่ระบุ กริดอันสมบูรณ์
อรรถกฤษ 21 อัด-ถะ-กริด At Tha Krit ชาย ที่ให้ทรัพย์และผลประโยชน์
ชัยกฤต 19 ชัย-ยะ-กริด Chai Ya Krit ชาย ประกอบชัยชนะ
ธารกฤต 14 ทาน-กริด Than Krit ชาย ผู้ได้กระทำการรักษาไว้แล้ว
จารุกฤต 17 จา-รุ-กริด Cha Ru Krit ไม่ระบุ สร้างมาให้งดงาม
ทรงกฤต 12 ทรง-กริด Song Krit ชาย การสร้าง
กฤติเน 16 กริด-เน Krit Ne ไม่ระบุ -
กริชชัย 25 กริด-ชัย Krit Chai ชาย กระทำชนะแล้ว
กฤตชญานันท์ 36 กริด-ตะ-ชะ-ยา-นัน Krit Ta Cha Ya Nan หญิง ผู้ยินดีในความรู้ที่ประสบความสำเร็จ
กฤติรดา 15 กริด-ระ-ดา Krit Ra Da หญิง ผู้ยินดีในกริช
คงกฤช 10 คง-กริด Khong Krit ไม่ระบุ ผู้มั่นคงในความรู้อันเฉียบแหลม
กฤศกร 14 กริด-สะ-กอน Krit Sa Kon ชาย ผู้สร้างสิ่งเล็กๆ
กฤตติมา 18 กริด-ตะ-ติ-มา Krit Ta Ti Ma ไม่ระบุ ผู้ประสบความสำเร็จสามประการ
ณกฤช 9 นะ-กริด Na Krit ชาย ผู้มีความรู้เป็นอาวุธ
กฤษฎีกา 20 กริด-สะ-ดี-กา Krit Sa Di Ka ชาย ระเบียบ
กฤตดนัย 23 กริด-ดะ-นัย Krit Da Nai ไม่ระบุ บุตรชายที่ปัญญาเฉียบแหลม
จิรกีรติ์ 42 จิ-ระ-กริด Chi Ra Krit ชาย ผู้มีชื่อเสียงยืนนาน
กฤตติกุล 20 กริด-ติ-กุน Krit Ti Kun หญิง ผู้สืบสกุลอันมีเกียรติ,ตระกูลผู้สร้างสรรค์
กฤษตะวัน 28 กริด-ตะ-วัน Krit Ta Wan ไม่ระบุ เชื้อสายของผู้กระทำแล้ว
กฤชพล 18 กริด-ชะ-พน Krit Cha Phon ชาย กำลังของมีดสองคม, มีพลังทะลุทะลวง
กฤตพัตตา 24 กริด-พัด-ตา Krit Phat Ta หญิง ผู้กระทำการและปฏิบัติตนอยู่ในศีล
กฤตย์ 22 กริด Krit ชาย การกระทำ, หน้าที่การงาน
กฤตวุฒิ 19 กริด-ตะ-วุด Krit Ta Wut ชาย ความดีที่ได้กระทำไว้แล้ว
กฤติยาภรณ์ 37 กริด-ติ-ยา-พอน Krit Ti Ya Phon หญิง ผู้ประดับด้วยเกียรติ