บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กฤชทยา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กฤชทยา
ชื่อ กฤชทยา ความหมาย แปลว่า ผู้มีอาวุธเป็นความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กริด-ชะ-ทะ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Krit Cha Tha Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤชทยา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กฤชทยา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤชทยา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กฤชทยา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 51
หมายเลข 51 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการได้มาซึ่งความสุขอันสมบูรณ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความสำเร็จและสมบูรณ์พูลผลในทุกๆ เรื่อง หมายเลขนี้เป็นดาวคู่มิตรกัน ช่วยสนับสนุนกันและกันตลอดเวลา ผลรวมของเลขก็ตกเป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ จึงทำให้หนุนนำในเรื่องของเงินๆ ทองๆ ที่สามารถหามาได้ไม่ยาก ด้านความรักก็ให้ผลที่น่ายินดี จะมีผู้ที่คอยสนับสนุนชีวิตอยู่ไม่คลาย
ชื่อ กฤชทยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กฤชทยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กฤชทยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กฤชทยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กฤชทยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กฤชทยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จักรกริศน์ 45 จัก-กริด Chak Krit ชาย จักรอันมีเกียรติ
กฤชวรรต 21 กริด-วัด Krit Wat ไม่ระบุ กริชที่ไหลเวียน
กฤษดาปุณ 16 กริด-สะ-ดา-ปุน Krit Sa Da Pun ไม่ระบุ ผู้มีบุญที่สะสมมามาก
กฤษณ์พิรัชย์ 59 กริด-พิ-รัด Krit Phi Rat ชาย พระกฤษณะผู้มีชัยและเป็นวีรบุรุษ
จิรกฤต 19 จิ-ระ-กริด Chi Ra Krit ชาย ผู้สืบทอดอันยาวนาน
กฤตนพ 18 กริด-ตะ-นบ Krit Ta Nop ไม่ระบุ ทำสิ่งใหม่
กฤตญา 10 กริด-ตะ-ยา Krit Ta Ya ไม่ระบุ ทำให้เกิดความรู้
กฤษธเนศ 24 กริด-ทะ-เนด Krit Tha Net ชาย -
กฤติรดา 15 กริด-ระ-ดา Krit Ra Da หญิง ผู้ยินดีในกริช
กฤติภาส 18 กริด-ติ-พาด Krit Ti Phat ไม่ระบุ ผู้ทำให้เกิดแสงสว่าง
อรรถกฤต 20 อัด-ถะ-กริด At Tha Krit ชาย ที่ให้ทรัพย์และผลประโยชน์
จักรกริศ 31 จัก-กริด Chak Krit ไม่ระบุ อาวุธของแว่นแคว้น
กฤติภัทร 19 กริด-ติ-พัด Krit Ti Phat ชาย ผู้สร้างที่ประเสริฐ
กฤติกานต์ 28 กริด-ติ-กาน Krit Ti Kan ไม่ระบุ ผู้สำเร็จในความรัก
กฤติภูมิ 21 กริด-ติ-พูม Krit Ti Phum ไม่ระบุ ผู้กระทำแล้วต่อแผ่นดิน
กฤชลตา 14 กริด-ชะ-ละ-ตา Krit Cha La Ta หญิง อาวุธแห่งสายน้ำ
กฤษจิราณี 33 กริด-จิ-รา-นี Krit Chi Ra Ni หญิง -
กฤตกวิน 21 กริด-กะ-วิน Krit Ka Win ไม่ระบุ ผู้ทำความดีสำเร็จแล้ว
กฤติภัท 15 กริด-ติ-พัด Krit Ti Phat ชาย ผู้กระทำแต่สิ่งที่ประเสริฐ, ผู้ประเสริฐด้วยการกระทำ
คชกริช 17 คด-ชะ-กริด Khot Cha Krit ไม่ระบุ -
กฤตย์อรนันท์ 56 กริด-ออ-ระ-นัน Krit O Ra Nan หญิง ความงามอันน่าเพลิดเพลินของหน้าที่อันพึงกระทำ
กฤติธี 20 กริด-ตี-ที Krit Ti Thi ชาย นักปราญช์
กฤาณากร 14 กริด-สะ-นา-กอน Krit Sa Na Kon ชาย กระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ
กฤษฏา 16 กริด-สะ-ดา Krit Sa Da ชาย กระทำแล้ว
กฤษฏิ์ธนัท 42 กริด-ทะ-นัด Krit Tha Nat ชาย ฉลาดในเรื่องทรัพย์
กฤตภรณ์ 24 กริด-ตะ-พอน Krit Ta Phon หญิง ผู้ได้ทำการค้ำจุนแล้ว
พลกฤติ 23 พน-กริด Phon Krit ไม่ระบุ พลังแห่งพระกฤษณะ
กฤตวัตร 22 กริด-ตะ-วัด Krit Ta Wat ไม่ระบุ ทำหน้าที่
จักกฤษณ์ 31 จัก-กริด Chak Krit ชาย จักรน้อย
กฤษณะลักษณ์ 44 กริด-สะ-นะ-ลัก Krit Sa Na Lak ไม่ระบุ ผู้มีลักษณะเหมือนพระกฤษณะ
กริชมณี 28 กริด-มะ-นี Krit Ma Ni ไม่ระบุ กริชที่มีค่าดุจแก้วมณี กริชที่ทำด้วยแก้วมณี
กฤษฎ์พงศ์ 46 กริด-สะ-พง Krit Sa Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่ประสบความสำเร็จ
กฤติณี 21 กริด-ติ-นี Krit Ti Ni ไม่ระบุ โชคดี, สำเร็จ, มีความสุข
กริชชัย 25 กริด-ชัย Krit Chai ชาย กระทำชนะแล้ว
กฤตปุญญา 17 กริด-ตะ-ปุน-ยา Krit Ta Pun Ya ไม่ระบุ กระทำความดี
กฤษณะพงษ์ 38 กริด-นะ-พง Krit Na Phong ไม่ระบุ -
เทพกฤต 16 เทบ-พะ-กริด Thep Pha Krit ชาย เทวดาสร้างขึ้น
กฤช 4 กริด Krit ชาย กระทำแล้ว
กฤษฏ์จินต์ 51 กริด-สะ-จิน Krit Sa Chin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ไตร่ตรองจนสำเร็จ
จักกฤศษ์ 33 จัก-กริด Chak Krit ไม่ระบุ พระนารายณ์ทรงจักร