บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กรินทร์นเรศ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กรินทร์นเรศ
ชื่อ กรินทร์นเรศ ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นใหญ่และสูงส่ง เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กะ-ริน-นะ-เรด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ka Rin Na Ret
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กรินทร์นเรศ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กรินทร์นเรศ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กรินทร์นเรศ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กรินทร์นเรศ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ กรินทร์นเรศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กรินทร์นเรศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กรินทร์นเรศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กรินทร์นเรศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กรินทร์นเรศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กรินทร์นเรศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กมุท 8 กะ-มุด Ka Mut หญิง ดอกบัว
กนกชุตา 14 กะ-หนก-ชุ-ตา Ka Nok Chu Ta หญิง เรืองรองดังทองคำ
กมลพิชญ์ 39 กะ-มน-พิด Ka Mon Phit หญิง ใจนักปราชญ์
กนอง 14 กะ-นอง Ka Nong หญิง -
กมลไชย 31 กะ-มน-ชัย Ka Mon Chai ไม่ระบุ ใจที่เจริญกว่า
กมรวรรณ 29 กะ-มอน-วัน Ka Mon Wan หญิง ผิวสวย
กมนวรรณ 30 กะ-มน-วัน Ka Mon Wan หญิง เครือเถาแห่งบัว
พิจักร์ 36 พิ-จัก-กะ Phi Chak Ka ชาย -
กวินทร์ 30 กะ-วิน Ka Win ไม่ระบุ เจ้าแห่งกวี
กศิดิส 24 กะ-สิ-ดิด Ka Si Dit ชาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กณิกนันท์ 35 กะ-หนิก-นัน Ka Nik Nan ไม่ระบุ ยินดีในความละเอียด
ศิปปกร 20 สิบ-ปะ-กะ-ระ Sip Pa Ka Ra ชาย -
ธนัญกนก 24 ทะ-นัน-กะ-หนก Tha Nan Ka Nok หญิง ผู้มีความรู้เรื่องทองคำและทรัพย์สิน
กวินภพ 25 กะ-วิน-พบ Ka Win Phop ชาย ที่ภพหรือกำเนิดอันดีงาม
กมลยุพา 30 กะ-มน-ยุ-พา Ka Mon Yu Pha หญิง หญิงสาวผู้มีความงาม
กมราวรรณ 30 กะ-มะ-รา-วัน Ka Ma Ra Wan ไม่ระบุ -
กษิต์ภัท 27 กะ-สิ-พัด Ka Si Phat ไม่ระบุ พระราชาผู้ประเสริฐ
กนกพล 21 กะ-หนก-พน Ka Nok Phon ชาย มีพลังคือทอง
กันต์กวี 36 กัน-กะ-วี Kan Ka Wi ชาย กวีผู้น่ารัก
กวิณฐิฎา 35 กะ-วิน-ทิ-ดา Kawin Thi Da ไม่ระบุ ลูกสาวผู้ดีงาม
เอกโชติ 22 เอก-กะ-โชด Ek Ka Chot ชาย แสงโชติช่วงเป็นหนึ่ง
เอกมัย 26 เอก-กะ-มัย Ek Ka Mai ชาย เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นแบบเหมือนกัน
กษมน 15 กะ-สะ-มน Ka Sa Mon หญิง ทำลายจิตใจ
กรัณย์วุฒิ 45 กะ-รัน-วุด Ka Ran Wut ชาย ผู้รู้ในสิ่งที่พึงกระทำ
กมณธ์พรรณ์ 54 กะ-มน-พัน-ระ Ka Mon Phan Ra หญิง -
แก้วกมลรักษ์ 45 แก้ว-กะ-มน-รัก Kaeo Ka Mon Rak หญิง รักษาใจอันมีค่า
กษมพงศ์ 36 กะ-สม-พง Ka Som Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีความอดทนอดกลั้น
ฉัตรกวิน 32 ฉัด-กะ-วิน Chat Ka Win ไม่ระบุ ร่มเงาที่ดีงาม
เอกนัยน์ 40 เอก-กะ-นัย Ek Ka Nai ชาย ชื่อดาวพระศุกร์
กะเรียน 31 กะ-เรียน Ka Rian ไม่ระบุ -
ณัฏฐกมล 39 นัด-ถะ-กะ-มน Nat Tha Ka Mon หญิง นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
กนกพรพรรณ 40 กะ-หนก-พอน-พัน Ka Nok Phon Phan หญิง เชื้อสายที่ประเสริฐเหมือนทองคำ
กมลวรรณชุดา 36 กะ-มน-วัน-ชุ-ดา Ka Mon Wan Chu Da หญิง ผู้มีผิวพรรณผ่องใสดุจดอกบัว
กมลเพชร 28 กะ-มน-เพ็ด Ka Mon Phet ไม่ระบุ -
ณัชนิกมล 32 นัด-ชะ-นิ-กะ-มน Nat Cha Ni Ka Mon ไม่ระบุ -
กวีรัช 24 กะ-วี-รัด Ka Wi Rat ชาย กวีแก้ว, กวีที่เก่ง
กนลวรรณ 31 กะ-นน-วัน Ka Non Wan ไม่ระบุ -
กณิษ 14 กะ-หนิด Ka Nit ชาย รวงข้าว
กัณฆ์กณิษฐ์ 54 กัน-กะ-นิด Kan Ka Nit หญิง น้องสาวผู้เป็นสุข, น้องสาวผู้น่ารัก
กมนภัค 20 กะ-มน-พัก Ka Mon Phak ไม่ระบุ ผู้มีโชคในความมีเสน่ห์