บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กรินทร์ธเรศ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กรินทร์ธเรศ
ชื่อ กรินทร์ธเรศ ความหมาย แปลว่า ผู้สูงส่งและเป็นใหญ่ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กะ-ริน-ทะ-เรด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ka Rin Tha Ret
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กรินทร์ธเรศ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กรินทร์ธเรศ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กรินทร์ธเรศ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กรินทร์ธเรศ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ กรินทร์ธเรศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กรินทร์ธเรศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กรินทร์ธเรศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กรินทร์ธเรศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กรินทร์ธเรศ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กรินทร์ธเรศ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กณิตา 14 กะ-หนิ-ตา Ka Ni Ta หญิง การนับ, การคำนวณ
กณกวรรณ์ 35 กะ-หนก-วัน Ka Nok Wan ไม่ระบุ เครือเถาทองคำ
กัญกมลพัฒน์ 50 กัน-กะ-มน-พัด Kan Ka Mon Phat หญิง หญิงที่มีใจประเสริฐ
กษมพร 22 กะ-สม-พอน Ka Som Phon ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
กมลพรรธน์ 46 กะ-มน-พัด Ka Mon Phat ชาย ผู้มีใจที่เจริญแล้ว
กวีกร 19 กะ-วี-กอน Ka Wi Kon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สร้างนักประพันธ์
กรัณย์วุฒิ 45 กะ-รัน-วุด Ka Ran Wut ชาย ผู้รู้ในสิ่งที่พึงกระทำ
กษิดิษ 18 กะ-สิ-ดิด Ka Si Dit ไม่ระบุ เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กนิษฐ์นุช 40 กะ-นิด-นุด Ka Nit Nut หญิง น้องหญิง
กมลศิริ 31 กะ-มน-สิ-หริ Ka Mon Si Ri ไม่ระบุ ดอกบัวที่งดงาม, ผู้งดงามดุจดอกบัว
กมลฉัตร 28 กะ-มน-ฉัด Ka Mon Chat หญิง ร่มใจ
เอกพจน์ 37 เอก-กะ-พด Ek Ka Phot ชาย ตัวบ่งชี้ความเป็นหนึ่ง ไม่มีมากกว่านั้น
กษิณาณัฐ์ 42 กะ-สิ-นา-นัด Ka Si Na Nat หญิง นักปราชญ์ผู้หมดสิ้นซึ่งกิเลส
กมลไชย 31 กะ-มน-ชัย Ka Mon Chai ไม่ระบุ ใจที่เจริญกว่า
กวีทิพย์ 44 กะ-วี-ทิบ Ka Wi Thip หญิง มีความสามารถเกี่ยวกับกาพย์กลอน
กษฎา 11 กะ-สะ-ดา Ka Sa Da ชาย -
ขวัญกนก 23 ขวัน-กะ-หนก Khwan Ka Nok ไม่ระบุ เป็นมิ่งขวัญดั่งทอง
บงกชกนก 14 บง-กด-กะ-หนก Bong Kot Ka Nok หญิง ดอกบัวทอง
กมลธิดา 22 กะ-มน-ทิ-ดา Ka Mon Thi Da ไม่ระบุ ลูกสาวผู้น่ารัก, ลูกสาวผู้น่าปรารถนา
กนกวะรี 28 กะ-หนก-วะ-รี Ka Nok Wa Ri ไม่ระบุ ประเสริฐดุจทองคำ
กตเวทิตา 21 กะ-ตะ-เว-ทิ-ตา Ka Ta We Thi Ta ไม่ระบุ ผู้ตอบแทนคุณ
กวินทร์ 30 กะ-วิน Ka Win ไม่ระบุ เจ้าแห่งกวี
สุธรกวี 30 สุ-ทอน-กะ-วี Su Thon Ka Wi ชาย -
กนกชนก 15 กะ-หนก-ชะ-นก Ka Nok Cha Nok ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้กำเนิดทองคำ
นัฐฏกมล 39 นัด-ถะ-กะ-มน Nat Tha Ka Mon หญิง -
กนกรวี 24 กะ-หนก-ระ-วี Ka Nok Ra Wi หญิง ดวงอาทิตย์เป็นเช่นดั่งทอง
กศิรวิชญ์ 41 กะ-สิ-ระ-วิด Ka Si Ra Wit ชาย ผู้มีความรู้เรื่องศรีษะ, ผู้มีความรู้เต็มหัว
กมลธร 20 กะ-มน-ทอน Ka Mon Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งดวงใจ
กัณฆ์กณิษฐ์ 54 กัน-กะ-นิด Kan Ka Nit หญิง น้องสาวผู้เป็นสุข, น้องสาวผู้น่ารัก
ศุภกนก 16 สุบ-พะ-กะ-หนก Sup Pha Ka Nok หญิง -
กษณชัย 24 กะ-สะ-นะ-ชัย Ka Sa Na Chai ชาย -
กวินสิทธิ์ 45 กะ-วิน-สิด Ka Win Sit ชาย -
ดุจกมล 20 ดุด-กะ-มน Dut Ka Mon หญิง -
กรินทร์วัตร 45 กะ-ริน-วัด Ka Rin Wat ชาย พญาช้างที่กระทำดี
กมลเนตร 26 กะ-มน-ละ-เนด Ka Mon La Net หญิง ตางามดุจดอกบัว
กวีณา 20 กะ-วี-นา Ka Wi Na หญิง บทกวี
กนกมนต์ 29 กะ-หนก-มน Ka Nok Mon ไม่ระบุ หลงไหลในทองคำ
ศิกกันดา 24 สิ-กะ-กัน-ดา Si Ka Kan Da หญิง -
กรัณย์ 31 กะ-รัน Ka Ran ไม่ระบุ สิ่งที่ควรกระทำ
กษัตรบดี 26 กะ-สัด-บอ-ดี Ka Sat Bo Di ชาย เจ้าของอาณาจักร