บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กรฉม

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กรฉม
ชื่อ กรฉม ความหมาย แปลว่า ผู้สร้างเครื่องหอม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กอน-ฉม และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Kon Chom
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กรฉม ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กรฉม ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กรฉม ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กรฉม ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ กรฉม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กรฉม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กรฉม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กรฉม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กรฉม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ กรฉม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กรฉม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กรฉม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปรียากรณ์ 41 ปรี-ยา-กอน Pri Ya Kon หญิง ผู้ทำสิ่งอันเป็นที่รัก
ทยากร 15 ทะ-ยา-กอน Tha Ya Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความเมตตากรุณา
กชกรชนก 16 กด-ชะ-กอน-ชะ-นก Kot Cha Kon Cha Nok หญิง ทำอัญชลีต่อบิดา
นัฏฐกรณ์ 46 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon ชาย -
นิธิกรณ์ 36 นิ-ทิ-กอน Ni Thi Kon ชาย ผู้สร้างขุมทรัพย์
นลชลกร 24 นอ-ละ-ชน-กอน No La Chon Kon ชาย เมฆผู้เปล่งแสง
ณฐปกร 21 นะ-ทะ-ปะ-กอน Na Tha Pa Kon ชาย ผู้ให้ความรอบรู้
ธิวากรณ์ 34 ทิ-วา-กอน Thi Wa Kon ชาย พระอาทิตย์
ปริยากรณ์ 38 ปะ-ริ-ยา-กอน Pa Ri Ya Kon ไม่ระบุ บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก, มีเสน่ห์
ชมกร 12 ชม-กอน Chom Kon หญิง -
กรชวัล 23 กอน-ชะ-วัน Kon Cha Wan หญิง รุ่งเรืองด้วยรัศมี, มีรัศมีรุ่งเรือง
มณีกร 22 มะ-นี-กอน Ma Ni Kon หญิง จำขึ้นใจ
อัษฏากรณ์ 43 อัด-สะ-ตา-กอน At Sa Ta Kon ไม่ระบุ -
มนกร 15 มน-กอน Mon Kon หญิง ใจและมือ
กรพงษ์ 28 กอน-พง Kon Phong ไม่ระบุ เชื้อสายผู้สร้าง
กรกัญญา 19 กอน-กัน-ยา Kon Kan Ya หญิง หญิงสาวผู้มีสง่าราศี
วิภากร 17 วิ-พา-กอน Wi Pha Kon หญิง ผู้ทำให้มีแสง พระอาทิตย์
สังขกร 20 สัง-ขะ-กอน Sang Kha Kon ชาย ผู้มีสังข์อยู่ในมือคือพระอินทร์
ชนกอร 18 ชน-กอน Chon Kon หญิง ผู้สร้างชัยชนะ, ผู้เป็นแสงสว่างของปวงชน
กรญา 10 กอน-ยา Kon Ya ไม่ระบุ -
ชยากร 16 ชะ-ยะ-กอน Cha Ya Kon ชาย ผู้สร้างหรือบ่อเกิดแห่งชัยชนะ
กันต์กรณ์ 41 กัน-กอน Kan Kon ชาย การกระทำที่น่ารัก
วรากรณ์ 30 วะ-รา-กอน Wa Ra Kon ชาย บ่อเกิดแห่งสิ่งประเสริฐ
ชวนากร 19 ชะ-วะ-นา-กอน Cha Wa Na Kon ชาย ผู้มีความปราดเปรื่อง
กรินทร์ฐกร 42 กะ-ริน-ทะ-กอน Ka Rin Tha Kon ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่ตั้งอยู่ในความมั่นคง
กอรแก้ว 22 กอน-แก้ว Kon Kaeo หญิง แสงจากแก้วมณี
ธัญกรณ์ 31 ทัน-กอน Than Kon ไม่ระบุ -
นิติกรณ์ 35 นิ-ติ-กอน Ni Ti Kon ชาย -
ศัจกร 22 สัด-จะ-กอน Sat Cha Kon ชาย ที่ให้ความแข็งแรง
บุญยากร 21 บุน-ยา-กอน Bun Ya Kon ไม่ระบุ บ่อเกิดแห่งบุญ
สิรินลญากรณ์ 54 สิ-ริน-ละ-ยา-กอน Si Rin La Ya Kon หญิง ผู้สร้างความรู้ให้บรรเจิดและดีงาม
กรณ์แก้ว 30 กอน-แก้ว Kon Kaeo หญิง แสงจากแก้วมณี
ชรัชปกรณ์ 33 ชะ-รัด-ปะ-กอน Cha Rat Pa Kon ไม่ระบุ ผู้เกิดมามีหนังสือเป็นสมบัติ หมายถึง นักปราชญ์
ภริญลิกรณ์ 42 พา-ริน-ลิ-กอน Pha Rin Li Kon หญิง บ่อเกิดแห่งการแบ่งปัน
กรณภัทร 20 กอน-นะ-พัด Kon Na Phat ไม่ระบุ ผู้ทำให้เกิดความดีงามและความรู้
พจศกร 26 พด-จะ-สะ-กอน Phot Cha Sa Kon ชาย -
เรืองกรสิริ 45 เรือง-กอน-สิ-หริ Rueang Kon Si Ri หญิง -
ธีรากร 21 ที-รา-กอน Thi Ra Kon ไม่ระบุ บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์
นิสากรณ์ 36 นิ-สา-กอน Ni Sa Kon หญิง พระจันทร์
กรภัชรวิชญ์ 41 กอน-พัด-ระ-วิด Kon Phat Ra Wit ชาย ผู้สร้างความรู้ที่มีค่ายิ่ง