บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กรกรชต์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กรกรชต์
ชื่อ กรกรชต์ ความหมาย แปลว่า ไหว้. เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กอ-ระ-กรด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ko Ra Krot
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กรกรชต์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กรกรชต์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กรกรชต์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กรกรชต์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ กรกรชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กรกรชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กรกรชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กรกรชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กรกรชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กรกรชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กรกรชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กรกรชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พงษ์กรณ์ 42 พง-กอน Phong Kon ชาย ตระกูลของผู้สร้าง
ชนม์ณกรณ์ 45 ชน-นะ-กอน Chon Na Kon หญิง -
พนัชกร 24 พะ-นัด-ชะ-กอน Pha Nat Cha Kon ชาย มีมืองามดังดอกบัว
ษริณชกร 24 สะ-ริน-ชะ-กอน Sa Rin Cha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความรู้
ศิริภากรณ์ 40 สิ-หริ-พา-กอน Si Ri Pha Kon หญิง การกระทำด้วยแสงสว่างอันเป็นมงคล
นฎกร 15 นด-กอน Not Kon ชาย บ่อเกิดของการให้ความรู้
กัญญกร 18 กัน-ยะ-กอน Kan Ya Kon ไม่ระบุ หญิงผู้สร้าง
สังขกร 20 สัง-ขะ-กอน Sang Kha Kon ชาย ผู้มีสังข์อยู่ในมือคือพระอินทร์
ฑิตถากร 17 ดิด-ถา-กอน Dit Tha Kon ชาย ที่มาของความรู้
ชญกร 11 ชะ-ยะ-กอน Cha Ya Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างความรู้
รัตน์ติกร 37 รัด-ติ-กอน Rat Ti Kon หญิง พระจันทร์
วัจน์กร 35 วัด-จะ-กอน Wat Cha Kon ชาย เชื่อฟังในสิ่งที่ถูกควร
ปกรณ์พันธ์ 51 ปะ-กอน-พัน Pa Kon Phan ชาย -
กรณ์กัณฑ์ 41 กอน-กัน Kon Kan ชาย ส่วนแห่งการกระทำ
ไทยากร 24 ทัย-ยา-กอน Thai Ya Kon ได้ทั้งชายและหญิง -
พลนิกร 28 พน-นิ-กอน Phon Ni Kon ชาย -
ณวกร 16 นะ-วะ-กอน Na Wa Kon ไม่ระบุ -
กัญกรณ์ 28 กัน-กอน Kan Kon ไม่ระบุ หญิงผู้กระทำ
อุมากรณ 23 อุ-มา-กอน-นะ U Ma Kon Na หญิง -
กรนิภา 16 กอน-นิ-พา Kon Ni Pha ไม่ระบุ สร้างความรุ่งเรือง
กอบใจ 21 กอบ-จัย Kop Chai ไม่ระบุ -
พัชรกร 23 พัด-ชะ-ระ-กอน Phat Cha Ra Kon ได้ทั้งชายและหญิง บ่อเกิดแห่งเพชร, ผู้สร้างเพชร
กรมณี 22 กอน-มะ-นี Kon Ma Ni ไม่ระบุ แก้วมณีที่เรืองรอง
สรัญปกร 26 สะ-รัน-ปะ-กอน Sa Ran Pa Kon หญิง -
อุชุกร 15 อุ-ชุ-กอน U Chu Kon ชาย คนซื่อตรงที่รุ่งเรือง, ทำให้ตรง
กองใจ 21 กอง-จัย Kong Chai ไม่ระบุ -
อริญากร 24 อะ-หริ-ยา-กอน A Ri Ya Kon หญิง ผู้ชนะข้าศึกด้วยมือและความรู้
กรพันธุ์ 36 กอ-ระ-พัน Ko Ra Phan หญิง ทับทิม
จาพิกรณ์ 38 จา-พิ-กอน Cha Phi Kon หญิง ผู้มีคำพูดที่ดีและฉลาด, ผู้ชำนาญการพูดเป็นอย่างดี
นรินกรณ์ 37 นะ-ริน-กอน Na Rin Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างคนดี
ทินน์กร 29 ทิน-นะ-กอน Thin Na Kon ชาย พระอาทิตย์
กัณนิกร 24 กัน-นิ-กอน Kan Ni Kon ได้ทั้งชายและหญิง ปกป้องประชาชน
กองกูล 18 กอง-กูน Kong Kun หญิง -
ปวนากร 19 ปะ-วะ-นา-กอน Pa Wa Na Kon ชาย ผู้สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์
กรทิมท 16 กอน-ทิ-มด Kon Thi Mot หญิง -
ชนาธกร 17 ชะ-นาด-กอน Cha Nat Kon ชาย -
บุริสกร 23 บุ-ริด-กอน Bu Rit Kon ไม่ระบุ -
ฑิกรญาดา 19 ทิ-กอ-ระ-ยา-ดา Thi Ko Ra Ya Da หญิง -
ปิรยากร 24 ปิน-ยา-กอน Pin Ya Kon หญิง -
ธนปกรณ์ 30 ทะ-นะ-ปะ-กอน Tha Na Pa Kon หญิง -