บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กรกรชต์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กรกรชต์
ชื่อ กรกรชต์ ความหมาย แปลว่า ไหว้. เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กอ-ระ-กรด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ko Ra Krot
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กรกรชต์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กรกรชต์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กรกรชต์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กรกรชต์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 72
หมายเลข 72 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องขยันขันแข็งอยู่ตลอดเวลา ต่อสู่กับสิ่งเร้าต่างๆ เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เนื่องด้วยหมายเลขนี้ทำให้เจอกับปัญหา จึงต้องใช้ชีวิตอย่างรัดกุม ไม่ประมาท ต้องระแวดระวังในเรื่องราวร้ายแรงที่เข้ามาในชีวิต หมายเลขนี้ค่อนข้างไม่ปลอดภัย พอได้มาซึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนาแล้วมักจะต้องแลก หรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไป คล้ายๆ กับการสังเวยชีวิต
ชื่อ กรกรชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กรกรชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กรกรชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ กรกรชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กรกรชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กรกรชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กรกรชต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ กรกรชต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ดิสกรณ์ 31 ดิด-สะ-กอน Dit Sa Kon ชาย ดวงอาทิตย์
กุสุมากร 21 กุ-สุ-มา-กอน Ku Su Ma Kon ไม่ระบุ ช่อดอกไม้
ปกรณ์ธรรม์ 47 ปะ-กอน-ทัน Pa Kon Than ไม่ระบุ หนังสือแห่งธรรม
กรณภา 12 กอน-นะ-พา Kon Na Pha ไม่ระบุ มือที่โบกไปตามท้องฟ้า
เกียรติรติกร 45 เกียด-ระ-ติ-กอน Kiat Ra Ti Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างความยินดีอันน่าสรรเสริญ
วาศกร 19 วาด-กอน Wat Kon ไม่ระบุ -
ณรงค์กร 29 นะ-รง-กอน Na Rong Kon ชาย ผู้ทำการรบ
ณัฐรกรณ์ 41 นัด-ถะ-ระ-กอน Nat Tha Ra Kon ไม่ระบุ -
ดุษฎีกร 23 ดุน-สะ-ดี-กอน Dun Sa Di Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างสิ่งที่ยินดี
บุษยากร 21 บุด-สะ-ยา-กอน But Sa Ya Kon หญิง -
เฟื่องวุฒิกร 45 เฟื่อง-วุด-ทิ-กอน Fueang Wut Thi Kon ไม่ระบุ บ่อเกิดของความรอบรู้ที่ขจรขจายไป
อินทุกร 22 อิน-ทุ-กอน In Thu Kon ชาย แสงจันทร์
กรชฎา 13 กอน-ชะ-ดา Kon Cha Da ไม่ระบุ แสงจากชฎา
เขมังกร 20 เข-มัง-กอน Khe Mang Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างความสุข
กรณ์พัชร 37 กอน-พัด Kon Phat ไม่ระบุ การกระทำที่เข้มแข็งดุจเพชร
พิชชากร 22 พิด-ชา-กอน Phit Cha Kon ชาย สร้างความรู้
กรณ์สุรพัศ 50 กอน-สุ-ระ-พัด Kon Su Ra Phat ไม่ระบุ กระทำด้วยอำนาจอันแกล้วกล้า
กรอุมา 18 กอน-อุ-มา Kon U Ma หญิง แสงสว่างของพระอุมา
ภัทษกร 15 พัด-สะ-กอน Phat Sa Kon ชาย ผู้กระทำอำนาจผู้มีอำนาจ
กรรัตน์ณัช 41 กอน-รัด-นัด Kon Rat Nat หญิง -
จิตติกร 25 จิด-ติ-กอน Chit Ti Kon ไม่ระบุ ผู้มีเกียรติ
ณรงค์กรณ์ 43 นะ-รง-กอน Na Rong Kon ชาย ผู้ทำการรบ
กฤศกร 14 กริด-สะ-กอน Krit Sa Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างสิ่งเล็กๆ
กรจิต 18 กอน-จิด Kon Chit ไม่ระบุ ใจที่ผ่องใส
รัชนีกร 27 รัด-ชะ-นี-กอน Rat Cha Ni Kon หญิง พระจันทร์
ชุรีกรณ์ 33 ชุ-รี-กอน Chu Ri Kon ไม่ระบุ -
รุ่งนะกร 22 รุ่ง-นะ-กอน Rung Na Kon หญิง -
พัสธัญกรณ์ 50 พัด-สะ-ทัน-กอน Phat Sa Than Kon หญิง -
นัทธกร 19 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon ไม่ระบุ -
ปัญญากร 20 ปัน-ยา-กอน Pan Ya Kon ชาย บ่อเกิดแห่งปัญญา
ปัทมากร 18 ปัด-ทะ-มา-กอน Pat Tha Ma Kon หญิง กอบัว
คุณกร 15 คุน-นะ-กอน Khun Na Kon ไม่ระบุ ทำคุณงามความดี
กรณ์ภาคย์ 42 กอน-พาก Kon Phak ไม่ระบุ การกระทำแห่งโชค โชคอันเกิดจากการกระทำ
ฤชากร 9 รึ-ชา-กอน Rue Cha Kon หญิง เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียม
สุทินกร 23 สุ-ทิน-นะ-กอน Su Thin Na Kon ไม่ระบุ -
อัมภากร 22 อัม-พา-กอน Am Pha Kon ชาย -
ฐนกรณ์ 33 ถน-กอน Thon Kon ชาย -
ประภากรณ์ 31 ประ-พา-กอน Pra Pha Kon ไม่ระบุ พระอาทิตย์
วัชชรากร 24 วัด-ชะ-รา-กอน Wat Cha Ra Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างสายฟ้า, พระอินทร์
อรงค์กร 30 อะ-รง-กอน A Rong Kon ชาย -