บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กมลณิชรัญชน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กมลณิชรัญชน์
ชื่อ กมลณิชรัญชน์ ความหมาย แปลว่า ดวงใจที่บริสุทธิ์ด้วยความยินดีของพ่อเเม่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กะ-มน-นิด-ชะ-รัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ka Mon Nit Cha Ran
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กมลณิชรัญชน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กมลณิชรัญชน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กมลณิชรัญชน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กมลณิชรัญชน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 115 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ กมลณิชรัญชน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กมลณิชรัญชน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กตตน์ฐยศ 45 กะ-ตด-ยด Ka Tot Yot ชาย ผู้มั่นคงในเกียรติคุณแห่งการแสดง
เอกกษิดิศ 30 เอก-กะ-สิ-ดิด Ek Ka Si Dit ชาย -
กริพันธ์ 39 กะ-ริ-พัน Ka Ri Phan ชาย เสาที่ผูกช้าง
กษิภัท 15 กะ-สิ-พัด Ka Si Phat ชาย พระราชาผู้ประเสริฐ
กวินณฉัตร 37 กะ-วิน-นะ-ฉัด Ka Win Na Chat ไม่ระบุ ร่มเงาของปัญญาอันงดงาม
กวินกิตติ์ 40 กะ-วิน-กิด Ka Win Kit ชาย มีชื่อเสียงที่ดี
กนิษฐ์ 32 กะ-นิด Ka Nit ไม่ระบุ น้องสาว
พรกมล 24 พอน-กะ-มน Phon Ka Mon หญิง -
เขมกมล 21 เข-มะ-กะ-มน Khe Ma Ka Mon ไม่ระบุ ใจที่มีความสุข
กษมารัตน์ 36 กะ-สะ-มา-รัด Ka Sa Ma Rat หญิง แก้วมณีของแผ่นดิน
กนกลักษณ์ 36 กะ-หนก-ลัก Ka Nok Lak ได้ทั้งชายและหญิง ลักษณะดุจทอง
กนกดา 9 กะ-หนก-ดา Ka Nok Da หญิง มีทองมาก
จองแกะ 21 จอง-แกะ Chong Kae หญิง -
จักร์กฤษณ์ 44 จัก-กะ-กริด Chak Ka Krit ชาย พระนารายณ์
โกสนธ์ 30 กะ-โสน Ka Sano ชาย -
กนกทิพ 20 กะ-หนก-ทิบ Ka Nok Thip ไม่ระบุ ทองของเทวดา
กมลธพัชร 34 กะ-มน-ทะ-พัด Ka Mon Tha Phat ไม่ระบุ -
กนกเนตร์ 30 กะ-หนก-เน Ka Nok Ne ไม่ระบุ ตาทอง
กมลตรี 26 กะ-มน-ตรี Ka Mon Tri ชาย -
กวีทิตย์ 39 กะ-วี-ทิด Ka Wi Thit ไม่ระบุ ผู้รุ่งเรืองเหมือนนักประพันธ์
กสิณ 17 กะ-สิน Ka Sin ชาย อุปกรณ์สำหรับทำสมาธิ
กนกรัฐ 24 กะ-หนก-รัด Ka Nok Rat ได้ทั้งชายและหญิง ประเทศที่มีความรุ่งเรืองดั่งทอง
เกศกมล 22 เกด-กะ-มน Ket Ka Mon หญิง เส้นผมและหัวใจ, รักมาก, รักที่สุด
ธนัญกนก 24 ทะ-นัน-กะ-หนก Tha Nan Ka Nok หญิง ผู้มีความรู้เรื่องทองคำและทรัพย์สิน
สุกมล 20 สุ-กะ-มน Su Ka Mon หญิง -
กนกณิชา 19 กะ-หนก-นิ-ชา Ka Nok Ni Cha หญิง ทองคำบริสุทธิ์
กษิราภรณ์ 33 กะ-สิ-รา-พอน Ka Si Ra Phon ไม่ระบุ ค้ำจุนด้วยน้ำนม
อรกมล 22 ออน-กะ-มน On Ka Mon ไม่ระบุ ดวงใจของสตรี, สตรีที่มีจิตใจงาม
กรินทร์ฐกร 42 กะ-ริน-ทะ-กอน Ka Rin Tha Kon ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่ตั้งอยู่ในความมั่นคง
กนกชัย 21 กะ-หนก-ชัย Ka Nok Chai ชาย ชัยชนะที่มีค่ายิ่ง
เกศกนก 17 เกด-กะ-หนก Ket Ka Nok หญิง ผมทอง
กมลภิรมย์ 43 กะ-มน-พิ-รม Ka Mon Phi Rom ไม่ระบุ ดวงใจมีความสุข
สรวงกนก 26 สะ-วง-กะ-หนก Sa Wong Ka Nok หญิง -
กฤาดาพงษ์ 28 กะ-ลือ-ดา-พง Ka Lue Da Phong ไม่ระบุ -
กรองกมล 25 กรอง-กะ-มน Krong Ka Mon ไม่ระบุ แยกใจ
กนกนิฐี 32 กะ-หนก-นิ-ถี Ka Nok Ni Thi ไม่ระบุ -
กณิสา 18 กะ-หนิ-สา Ka Ni Sa ไม่ระบุ รวงข้าว
กนกธรรม 24 กะ-หนก-ทัม Ka Nok Tham ชาย คุณงามความดีที่มีค่า
กรกรต 13 กะ-หรก-ระ-ตะ Ka Rok Ra Ta ไม่ระบุ -
กมลลักษณ 32 กะ-มน-ลัก-สะ-นะ Ka Mon Lak Sa Na ไม่ระบุ ลักษณะแห่งใจ