บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กนิษฐ์นันท์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กนิษฐ์นันท์
ชื่อ กนิษฐ์นันท์ ความหมาย แปลว่า ลูกสาวที่มีความสุข เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กะ-นิด-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ka Nit Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กนิษฐ์นันท์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กนิษฐ์นันท์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กนิษฐ์นันท์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กนิษฐ์นันท์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ กนิษฐ์นันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ กนิษฐ์นันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กนิษฐ์นันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กนิษฐ์นันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กนิษฐ์นันท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ กนิษฐ์นันท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สิริกมล 31 สิ-หริ-กะ-มน Si Ri Ka Mon หญิง -
กติสพงศ์ 41 กะ-ติด-พง Ka Tit Phong ชาย -
กมนพร 23 กะ-มน-พอน Ka Mon Phon ไม่ระบุ มีเสน่ห์เป็นเลิศ
สมจักร์ 36 สม-จัก-กะ Som Chak Ka ชาย -
กวินท์ 26 กะ-วิน Ka Win ชาย จอมกวี
กฤษณ์กมล 32 กริด-กะ-มน Krit Ka Mon ไม่ระบุ หัวใจของพระกฤษณะ
กษิดิษฐ์ 36 กะ-สิ-ดิด Ka Si Dit ชาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กรินทร์วัตร 45 กะ-ริน-วัด Ka Rin Wat ชาย พญาช้างที่กระทำดี
กตตน์ฐยศ 45 กะ-ตด-ยด Ka Tot Yot ชาย ผู้มั่นคงในเกียรติคุณแห่งการแสดง
กรกฎา 12 กะ-ระ-กะ-ดา Ka Ra Ka Da ไม่ระบุ ปู, กลุ่มดาวรูปปู
กนกชล 15 กะ-หนก-ชน Ka Nok Chon ได้ทั้งชายและหญิง สายน้ำทองคำ
กสิณา 18 กะ-สิ-นา Ka Si Na หญิง ทั้งหมด, อุบายให้เกิดสมาธิ
กสนต์สินี 48 กะ-สน-สิ-นี Ka Son Si Ni หญิง -
กะลีน 23 กะ-ลีน Ka Lin ไม่ระบุ -
กวีพักตร์ 43 กะ-วี-พัก Ka Wi Phak ไม่ระบุ ใบหน้าของนักประพันธ์
กษิติ์ธัช 35 กะ-สิ-ทัด Ka Si That ไม่ระบุ ธงชัยของแผ่นดิน
เกศกมล 22 เกด-กะ-มน Ket Ka Mon หญิง เส้นผมและหัวใจ, รักมาก, รักที่สุด
กวินทราดา 24 กะ-วิน-ทรา-ดา Ka Win Thra Da หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่นักประพันธ์
กวีกร 19 กะ-วี-กอน Ka Wi Kon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สร้างนักประพันธ์
ปิ่ลกมล 25 ปิ่น-กะ-มน Pin Ka Mon หญิง -
กนกพรรธน์ 41 กะ-หนก-พัด Ka Nok Phat หญิง ผู้เจริญดุจทองคำ
กนกเรขา 16 กะ-หนก-เร-ขา Ka Nok Re Kha ไม่ระบุ รูปงาม
สิริลักณ์ 44 สิ-หริ-ลัก-กะ Si Ri Lak Ka หญิง -
กมลยศ 27 กะ-มน-ยด Ka Mon Yot ไม่ระบุ ใจที่น่านับถือ
กมลธนัตถ์ 38 กะ-มน-ทะ-นัด Ka Mon Tha Nat ไม่ระบุ ผู้สำเร็จในทรัพย์อันบริสุทธิ์
กนกพงษ์ 30 กะ-หนก-พง Ka Nok Phong ชาย เชื้อสายแห่งทอง
ศุภฤกษ 15 สุบ-พะ-รึ-กะ-สะ Sup Pha Rue Ka Sa ชาย -
ณัฐกมล 30 นัด-กะ-มน Nat Ka Mon หญิง นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
กณพ 14 กะ-หนบ Ka Nop ชาย -
กวีทิตย์ 39 กะ-วี-ทิด Ka Wi Thit ไม่ระบุ ผู้รุ่งเรืองเหมือนนักประพันธ์
ประจักดิ์ 35 ประ-จัก-กะ Pra Chak Ka ชาย -
รัตนกรัณฑ์ 42 รัด-ตะ-นะ-กะ-รัน Rat Ta Na Ka Ran ชาย -
เกษตร 14 กะ-เสด Ka Set ชาย มั่นคง, อุดมสมบูรณ์
ธัญกมล 24 ทัน-กะ-มน Than Ka Mon หญิง ผู้มีหัวใจแห่งโชค
กมมา 12 กะ-มะ-มา Ka Ma Ma ชาย -
ศรันยกมล 40 สะ-รัน-ยะ-กะ-มน Sa Ran Ya Ka Mon ชาย หัวใจอันเป็นที่พึ่ง
กษิต์ภัท 27 กะ-สิ-พัด Ka Si Phat ไม่ระบุ พระราชาผู้ประเสริฐ
ภูกมล 15 พู-กะ-มน Phu Ka Mon หญิง ผู้เป็นใหญ่
กวีวุฒิ 28 กะ-วี-วุด Ka Wi Wut ไม่ระบุ -
กนิตฐา 23 กะ-หนิด-ถา Ka Nit Tha หญิง น้องสาวคนเล็ก, นิ้วก้อย