บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ กตัญญุกรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ กตัญญุกรณ์
ชื่อ กตัญญุกรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้รู้ซึ่งคุณคน เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า กะ-ตัน-ยุ-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ka Tan Yu Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กตัญญุกรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ กตัญญุกรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กตัญญุกรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ กตัญญุกรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ กตัญญุกรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ กตัญญุกรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ กตัญญุกรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ กตัญญุกรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กนกเรขา 16 กะ-หนก-เร-ขา Ka Nok Re Kha ไม่ระบุ รูปงาม
กวีเทพ 25 กะ-วี-เทบ Ka Wi Thep ไม่ระบุ เทพเชี่ยวชาญด้านการประพันธ์
กสิณากรณ์ 37 กะ-สิ-นา-กอน Ka Si Na Kon ไม่ระบุ การกระทำอุบายเพื่อให้เกิดสมาธิ
สัปปกร 20 สับ-ปะ-กะ-ระ Sap Pa Ka Ra ไม่ระบุ -
กรณ์กมล 31 กอน-กะ-มน Kon Ka Mon ไม่ระบุ ผู้ที่กระทำด้วยใจ
กรกณต 14 กะ-หรก-นด Ka Rok Not ชาย ผู้น้อมไหว้ด้วยมือ, ยกมือไหว้
กษิดิ์เดช 28 กะ-สิ-เดด Ka Si Det ชาย มีเดชในแผ่นดิน
กวินธร 24 กะ-วิน-ทอน Ka Win Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงาม
ศศิกมล 30 สะ-สิ-กะ-มน Sa Si Ka Mon ไม่ระบุ -
กนกกิด 13 กะ-หนก-กิด Ka Nok Kit หญิง ผู้มีหน้าที่ที่ดี งานที่เกี่ยวกับทอง
กวินนิษฐ์ 47 กะ-วิน-นิด Ka Win Nit ไม่ระบุ ผู้ประสบความสำเร็จและมีความดีงาม
วิกสิต 25 วิ-กะ-สิด Wi Ka Sit ชาย บาน, ขยาย
จินตกวี 32 จิน-ตะ-กะ-วี Chin Ta Ka Wi ไม่ระบุ กวีผู้มีความสามารถในการแต่งร้อยกรองตามแนวความคิดและจินตนาการของตนเอง
กษมพจน์ 38 กะ-สม-พด Ka Som Phot ไม่ระบุ อดทนต่อคำพูด
กมลภรณ์ 31 กะ-มน-พอน Ka Mon Phon หญิง ค้ำจุนดอกบัว, ผู้ค้ำจุนจิตใจ
เอกนุช 17 เอก-กะ-นุด Ek Ka Nut หญิง ลูกหนึ่ง, ลูกเดียว
ชนกมล 19 ชน-กะ-มน Chon Ka Mon หญิง ผู้เป็นดวงใจของปวงชน
อดิศักด์ 33 อะ-ดิ-สัก-กะ A Di Sak Ka ชาย -
จันทร์กนก 36 จัน-กะ-หนก Chan Ka Nok หญิง พระจันทร์ทอง
กนกการณ์ 27 กะ-หนก-กาน Ka Nok Kan ชาย ทองคำล้ำค่า
กมลนรา 22 กะ-มน-นะ-รา Ka Mon Na Ra ไม่ระบุ ผู้ที่มีจิตใจดี
เอกกมล 21 เอก-กะ-มน Ek Ka Mon ชาย ใจที่เป็นหนึ่ง
กวินสุดา 26 กะ-วิน-สุ-ดา Ka Win Su Da ไม่ระบุ ลูกสาวผู้งดงาม
กนกวรรณศิริ 45 กะ-หนก-วัน-สิ-หริ Ka Nok Wan Si Ri หญิง ผู้มีผิวพรรณงามดั่งทอง
กรกวรรณ 25 กะ-หรก-วัน Ka Rok Wan หญิง -
เกษมภูมิ 24 กะ-เสม-พูม Ka Sem Phum ชาย แผ่นดินที่มีความสุข
ทวีศักด์ 36 ทะ-วี-สัก-กะ Tha Wi Sak Ka ชาย -
กวินนวีย์ 51 กะ-วิน-นะ-วี Ka Win Na Wi หญิง ผู้ปรารถความดี 9 ประการ
ศักดิ์กรินทร์ 54 สัก-กะ-ริน Sak Ka Rin ชาย -
ตั๊ก 15 ตั๊ก-กะ Takka Ka หญิง -
กวีนา 20 กะ-วี-นา Ka Wi Na หญิง บทกวี
กมลทิพย์ 42 กะ-มน-ทิบ Ka Mon Thip หญิง บัววิเศษ
กวินธรา 25 กะ-วิน-ทะ-รา Ka Win Tha Ra ไม่ระบุ ผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงาม
จิตตเกษม 28 จิด-กะ-เสม Chit Ka Sem หญิง -
แกะวา 14 แกะ-วา Kae Wa ชาย -
กษิดิษฐ์ 36 กะ-สิ-ดิด Ka Si Dit ชาย เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กุลกนก 15 กุน-ละ-กะ-หนก Kun La Ka Nok หญิง ดังทองของตระกูล
กนิษฐพงษ์ 46 กะ-นิด-ถะ-พง Ka Nit Tha Phong ชาย น้องสุดท้องของเชื้อสาย
กนกนิด 17 กะ-หนก-นิด Ka Nok Nit หญิง เสมอด้วยทองคำ
กะรัตเพชร 32 กะ-หรัด-เพ็ด Ka Rat Phet ไม่ระบุ หน่วยน้ำหนักที่ใช้ในการชั่งเพชร