บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชรัลธร เสาร์ 24 ชะ-ลัน-ทอน Cha Lan Thon ชาย ผู้เทียบเท่ามหาเทพ
เซีย เสาร์ 24 เซีย Sia หญิง สง่างาม(รากศัพท์จากภาษาละติน)
นนทิกาญจน์ เสาร์ 41 นน-ทิ-กาน Non Thi Kan หญิง ผู้ที่มีความสุขและมีทรัพย์
ธีรยา เสาร์ 24 ที-ระ-ยา Thi Ra Ya หญิง ผู้ฉลาดรอบรู้
สุนันท์ชิตา เสาร์ 42 สุ-นัน-ชิ-ตา Su Nan Chi Ta หญิง ผู้มีชัยชนะเป็นที่ยินดียิ่ง
พรกมล เสาร์ 24 พอน-กะ-มน Phon Ka Mon หญิง จิตใจที่ประเสริฐ
ธัญสร เสาร์ 23 ทัน-ยะ-สอน Than Ya Son หญิง ช่อดอกไม้
พินัยศักดิ์ เสาร์ 55 พิ-นัย-สัก Phi Nai Sak ชาย อำนาจและเงิน
เมธัสสิทธิ์ เสาร์ 51 เม-ทัด-สิด Me That Sit ชาย ปราชญ์ผู้มีปัญญาและอำนาจ
ธัญวัลย์ เสาร์ 45 ทัน-ยะ-วัน Than Ya Wan หญิง ผู้เกิดในตระกูลที่รุ่งเรือง
ธวัลฉัตร์ เสาร์ 45 ทะ-วัน-ฉัด Tha Wan Chat หญิง ร่มเงาอันบริสุทธิ์
คิรีศักดิ์ เสาร์ 45 คิ-รี-สัก Khi Ri Sak ชาย ผู้มีอำนาจเหนือขุนเขา
ศักดิ์ชวิศ เสาร์ 45 สัก-ชะ-วิด Sak Cha Wit ชาย ผู้มีอำนาจและปัญญา
สิทธิวินท์ เสาร์ 45 สิด-ทิ-วิน Sit Thi Win ชาย ผู้มีอำนาจ
สิทธิชนม์ เสาร์ 41 สิด-ทิ-ชน Sit Thi Chon ชาย ผู้มีอำนาจเหนือปวงชน
ธนัญทิกา เสาร์ 24 ทะ-นัน-ทิ-กา Tha Nan Thi Ka หญิง ผู้มีทรัพย์
อริชาภัช เสาร์ 24 อะ-ริ-ชา-พัด A Ri Cha Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรอบรู้
ชนทัช เสาร์ 14 ชะ-นะ-ทัด Cha Na That ชาย ผู้ให้แก่คนทั้งหลาย
ปัญชวัช เสาร์ 24 ปัน-ชะ-วัด Pan Cha Wat ชาย ผู้มีปัญญาว่องไว
ธัญญ์นวิน เสาร์ 45 ทัน-นะ-วิน Than Na Win ชาย ผู้ประสบแต่ความโชคดี
ลรินญา เสาร์ 24 ละ-ริน-ยา La Rin Ya หญิง ผู้มีความรู้ มีความงดงาม
ธนภรภัทร เสาร์ 24 ทะ-นะ-พอน-พัด Tha Na Phon Phat หญิง ผู้ค้ำจุนสมบัติอันประเสริฐ
ชญภพ เสาร์ 15 ชะ-ยะ-พบ Cha Ya Phop ชาย แผ่นดินแห่งชัยชนะ
ภครัช เสาร์ 15 พะ-คะ-รัด Pha Kha Rat ชาย ผู้เจริญและสูงส่ง
พงษ์เพ็ชร์ เสาร์ 56 พง-เพ็ด Phong Phet ชาย ผู้เป็นดั่งเพชรของตระกูล
ภัทธนิน เสาร์ 24 พัด-ทะ-นิน Phat Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญในทรัพย์สมบัติ
นัทลิตา เสาร์ 24 นัด-ลิ-ตา Nat Li Ta หญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก
จัญญพัชร เสาร์ 36 จัน-ยะ-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้มีกิริยาที่ดีดุจเพชร
ธัญญนนท์ เสาร์ 36 ทัน-ยะ-นน Than Ya Non ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขด้วยลาภ
นภัสศรัญ เสาร์ 36 นะ-พัด-สะ-รัน Na Phat Sa Ran หญิง ผู้มีค่าที่มีจากสวรรค์
ไอศ์ชิตา เสาร์ 41 อัย-ชิ-ตา Aiya Chi Ta หญิง หญิงผู้อ่อนน้อมและน่ารัก
วริทธิ์ษญา เสาร์ 41 วะ-ริด-สะ-ยา Wa Rit Sa Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
พิมพ์ชนิยา เสาร์ 54 พิม-ชะ-นิ-ยา Phim Cha Ni Ya หญิง ผู้มีตนเองเป็นต้นแบบ
พิมพ์ชนริน เสาร์ 54 พิม-ชะ-นะ-ริน Phim Cha Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่เป็นต้นแบบแห่งชัยชนะ
พิมพ์ชยุพา เสาร์ 54 พิม-ชะ-ยุ-พา Phim Cha Yu Pha หญิง หญิงสาวผู้เป็นต้นแบบ
รุตนิรันดร์ เสาร์ 44 รุด-นิ-รัน Rut Ni Ran ชาย เสียงตลอดกาล, ยินดีตลอดไป
รุจวิภู เสาร์ 24 รุด-วิ-พู Rut Wi Phu ชาย ผู้เป็นเจ้าอันรุ่งเรือง
รุจวรงค์ เสาร์ 36 รุด-วะ-รง Rut Wa Rong ชาย ผู้มีเมตตาจิตที่รุ่งเรือง
ริลัลล์ธิชา เสาร์ 50 ริ-ลัน-ทิ-ชา Ri Lan Thi Cha หญิง เกิดจากความงามแต่แรกเริ่ม
รินทร์ภพ เสาร์ 36 ริน-ทะ-พบ Rin Tha Phop ชาย เจ้าแห่งโลก
รินทร์นิระพี เสาร์ 59 ริน-นิ-ระ-พี Rin Ni Ra Phi หญิง ตะวันที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล
รินทร์ธนัน เสาร์ 45 ริน-ทะ-นัน Rin Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่
รินคำรินทร์ เสาร์ 45 ริน-คำ-ริน Rin Kham Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่พูดไปเรื่อยๆ
รัตยภัสสร์ เสาร์ 51 รัด-ตะ-ยะ-พัด Rat Ta Ya Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างยามราตรี
รัตย์ภัสสร เสาร์ 51 รัด-พัด-สอน Rat Phat Son หญิง ผู้มีแสงสว่างยามราตรี
รัตย์ธมน เสาร์ 42 รัด-ทะ-มน Rat Tha Mon หญิง ผู้สวยงามแม้กลางคืน
รัตน์อมรินทร์ เสาร์ 63 รัด-อัม-มะ-ริน Rat Am Ma Rin หญิง แก้วของพระอินทร์
รัตนลดา เสาร์ 24 รัด-ตะ-นะ-ละ-ดา Rat Ta Na La Da หญิง สายอันมีคุณค่ายิ่ง
รัตน์ภูวิศ เสาร์ 45 รัด-พู-วิด Rat Phu Wit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินดุจดวงแก้ว
รัตน์ปวัน เสาร์ 42 รัด-ปะ-วัน Rat Pa Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
รัตน์นารา เสาร์ 36 รัด-นา-รา Rat Na Ra หญิง รัศมีรุ่งเรืองดังแก้ว
รัตนชนก เสาร์ 24 รัด-ตะ-นะ-ชะ-นก Rat Ta Na Cha Nok หญิง ผู้กำเนิดความมีคุณค่า,พ่อแก้ว
รัตนฉัตร์ เสาร์ 41 รัด-ตะ-นะ-ฉัด Rat Ta Na Chat หญิง ใต้ร่มเงาอันมีคุณค่า, ฉัตรแก้ว
รัญช์รยา เสาร์ 36 รัน-ระ-ยา Ran Ra Ya หญิง ผู้มีความรู้น่ายกย่อง
รัญช์นิตา เสาร์ 36 รัน-ชะ-นิ-ตา Ran Cha Ni Ta หญิง ผู้ยินดีทีได้รับการอบรมอันดี
รัญชน์ศรันย์ เสาร์ 65 รัน-ชะ-สะ-รัน Ran Cha Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ายินดี
รัญชน์วรัตถ์ เสาร์ 55 รัน-ชะ-วะ-รัด Ran Cha Wa Rat หญิง ผู้มีเจริญอันน่ายินดียิ่ง
รัญชน์ลภัส เสาร์ 46 รัน-ละ-พัด Ran La Phat หญิง ผู้มีลาภยศอันน่ายินดี
รัญชน์ฤทัย เสาร์ 42 รัน-รึ-ทัย Ran Rue Thai หญิง เจ้าแห่งหัวใจที่น่ายินดี
รัญชน์ภูรี เสาร์ 42 รัน-พู-รี Ran Phu Ri หญิง ผู้มีปัญญากว้างไกลที่น่ายินดี,แผ่นดินที่น่ายินดี
รัญชน์ภวิล เสาร์ 45 รัน-พะ-วิน Ran Pha Win หญิง ผู้ดำรงความยินดีตลอดกาล
รัญชน์ปภัสร์ เสาร์ 55 รัน-ปะ-พัด Ran Pa Phat หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่น่ายินดี
รัญชน์นวัช เสาร์ 45 รัน-นะ-วัด Ran Na Wat ชาย ผู้เยาว์วัยที่น่ายินดี
รัญชน์ธร เสาร์ 36 รัด-ชะ-ทอน Rat Cha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงความยินดี
รัญชน์ชวินทร์ เสาร์ 59 รัน-ชะ-วิน Ran Cha Win หญิง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความคิดที่น่ายินดี
รัฌสร เสาร์ 24 รัด-ชะ-สอน Rat Cha Son หญิง ประเสริฐเพียงเท่าธุลี
รัชสิญจน์ เสาร์ 45 รัด-ชะ-สิน Rat Cha Sin ชาย การรดน้ำราชสมบัติ
รัชสกล เสาร์ 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ผู้เป็นทุกอย่างของบ้านเมือง
รัชศกล เสาร์ 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ได้ทุกอย่างดังราชา
รัชยากร เสาร์ 24 รัด-ชะ-ยา-กอน Rat Cha Ya Kon หญิง ผู้สร้างหญิงของประเทศ,ผู้มีแสงแห่งหญิงของราชา
รัชภพ เสาร์ 19 รัด-ชะ-พบ Rat Cha Phop ชาย แผ่นดินแห่งราชา
รัชนิกร เสาร์ 24 รัด-ชะ-นิ-กอน Rat Cha Ni Kon หญิง พระจันทร์ ดวงจันทร์ ผู้ทำกลางคืน
รัชธนัท เสาร์ 24 รัด-ทะ-นัด Rat Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยดุจราชา
รัชธนกร เสาร์ 24 รัด-ทะ-นะ-กอน Rat Tha Na Kon ชาย ผู้สร้างทรัพย์สินดุจราชา
รัชธน เสาร์ 19 รัด-ชะ-ทน Rat Cha Thon ชาย ทรัพย์แห่งราชา
รัชต์วนันต์ เสาร์ 54 รัด-วะ-นัน Rat Wa Nan หญิง ป่าเงิน
รัชต์ระพี เสาร์ 45 รัด-ระ-พี Rat Ra Phi หญิง รุ่งเรืองด้วยเงินตรา
รัชต์ธนัท เสาร์ 36 รัด-ทะ-นัด Rat Tha Nat ชาย ผู้มีทรัพย์และเงิน
รัชญาธาร เสาร์ 24 รัด-ชะ-ยา-ทาน Rat Cha Ya Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ของแผ่นดิน
รัชฌาวินทร์ เสาร์ 45 รัด-ชา-วิน Rat Cha Win หญิง ผู้มีการเกิดมาในราชสมบัติ, ผู้มีการพิจารณาในราชสมบัติ
โชตญารัช เสาร์ 24 โชด-ตะ-ยา-รัด Chot Ta Ya Rat หญิง ผู้มีความรู้อันรุ่งเรืองในราชการ
รัชชวัสส์ เสาร์ 45 รัด-ชะ-วัด Rat Cha Wat ชาย ปีแห่งราชสมบัติ
นภัสนันทน์ เสาร์ 46 นะ-พัด-สะ-นัน Na Phat Sa Nan หญิง ทองฟ้าแห่งความสุข
ไอยาวริญ เสาร์ 42 อัย-ยา-วะ-ริน Aiya Ya Wa Rin หญิง ผู้ทรงปัญญาเป็นเลิศ
ปัญธนัชช์ เสาร์ 36 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ไอยนิตา เสาร์ 36 อัย-นิ-ตา Aiya Ni Ta หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่นอบน้อม
ไอยรยา เสาร์ 36 อัย-ระ-ยา Aiya Ra Ya หญิง สายน้ำที่ยิ่งใหญ่
เฌออันธ์ เสาร์ 41 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ธรินทร์ชิตา เสาร์ 41 ทะ-ริน-ชิ-ตา Tha Rin Chi Ta หญิง ชัยชนะของผู้เป็นใหญ่
ฌิวพัชร์ เสาร์ 42 ชิ-วะ-พัด Chi Wa Phat หญิง ต้นไม้และเพชร
เฌออันน์ เสาร์ 42 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ศกุนตลา เสาร์ 24 สะ-กุน-ตะ-ลา Sa Kun Ta La หญิง ตัวละครในวรรณคดี
พิเศษธ์สุทธิ์ เสาร์ 64 พิ-เสด-สุด Phi Set Sut ได้ทั้งชายและหญิง ผู้พิเศษและบริสุทธิ์
ภูมิรวิชญ์ เสาร์ 41 พูม-ระ-วิด Phum Ra Wit ชาย แผ่นดินของนักปราชญ์
พัชรสวัสดิ์ เสาร์ 56 พัด-ชะ-ระ-สะ-หวัด Phat Cha Ra Sa Wat ชาย เพชรแห่งความเจริญ
ปัญชรีย์ เสาร์ 40 ปัน-ชะ-รี Pan Cha Ri หญิง ผู้มีปัญญากว่าสายน้ำ
ปัญเวธน์ เสาร์ 36 ปัน-ยะ-เวด Pan Ya Wet หญิง ผู้มีปัญญาและความรู้
ทิพยรัตน์ เสาร์ 46 ทิบ-พะ-ยะ-รัด Thip Pha Ya Rat หญิง ดวงแก้วของเทวดา
ภภีม เสาร์ 14 พะ-พีม Pha Phim ชาย มีความน่าเกรงขาม
ปลวัชร เสาร์ 24 ปะ-ละ-วัด Pa La Wat ชาย เพชรน้ำหนัก 1 ปละ
นรินทร์พัชร์ เสาร์ 59 นะ-ริน-พัด Na Rin Phat หญิง เพชรของผู้สูงส่ง
ปาลปวิชญ์ เสาร์ 36 ปาน-ปะ-วิด Pan Pa Wit ชาย นักปราชญ์ผู้ได้รับการปกป้อง
นิชนันทน์ เสาร์ 40 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ยินดีตลอดกาล
พราวลลิล เสาร์ 41 พราว-ละ-ลิน Phrao La Lin หญิง แสงสว่างและความน่ารัก
พิมชิติมา เสาร์ 36 พิม-ชิ-ติ-มา Phim Chi Ti Ma หญิง แสงสว่างที่มากจากความสำเร็จ
พิมธนภัทร เสาร์ 36 พิม-ทะ-นะ-พัด Phim Tha Na Phat หญิง ผู้ประสบความสำเร็จ เจริญ มีทรัพย์
พิมพิรยา เสาร์ 42 พิม-พิ-ระ-ยา Phim Phi Ra Ya หญิง ต้นแบบของความเพียร
พิมพิชญา เสาร์ 36 พิม-พิ-ชะ-ยา Phim Phi Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
พิมพวิรา เสาร์ 40 พิม-พะ-วิ-รา Phim Pha Wi Ra หญิง ต้นแบบของความกล้าหาญ
พิมธคีตา เสาร์ 36 พิม-ทะ-คี-ตา Phim Tha Khi Ta หญิง ต้นแบบของเสียงอันไพเราะ
พิมธวิรา เสาร์ 36 พิม-ทะ-วิ-รา Phim Tha Wi Ra หญิง ผู้เป็นต้นแบบของความกล้าหาญ
พิมปภัสสร์ เสาร์ 51 พิม-ปะ-พัด Phim Pa Phat หญิง แบบอย่างที่ประเสริฐยิ่ง
บุญพร เสาร์ 19 บุน-ยะ-พอน Bun Ya Phon หญิง บุญอันประเสริฐ
พรธิตา เสาร์ 24 พอน-ทิ-ตา Phon Thi Ta หญิง ผู้ประเสริฐด้วยการให้
อู่ เสาร์ 9 อู่ U ชาย แหล่งที่เกิด.
ศิวภา เสาร์ 19 สิ-วะ-พา Si Wa Pha หญิง แสงสว่างของผู้สูงส่ง, แสงสว่างของพระอิศวร.
นันท์ เสาร์ 24 นัน Nan หญิง ความสุข
เปรมมิกา เสาร์ 24 เปรม-มิ-กา Prem Mi Ka หญิง ผู้เป็นที่รัก
มุกพิชชา เสาร์ 24 มุก-พิด-ชา Muk Phit Cha หญิง ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ดุจไข่มุก
เพลิงพระพราย เสาร์ 59 เพลิง-พระ-พราย Phloeng Phra Phrai หญิง เพลิงแพรวพราว
นัจยา เสาร์ 24 นัด-จะ-ยา Nat Cha Ya หญิง ผู้รอบรู้
นิรัชญา เสาร์ 24 นิ-รัด-ชะ-ยา Ni Rat Cha Ya หญิง ผู้สูงส่งที่มีความรู้
กวงชัย เสาร์ 23 กวง-ชัย Kwong Chai ชาย แสงสว่างแห่งชัยชนะ
ภัสส์พิชชา เสาร์ 45 พัด-พิด-ชา Phat Phit Cha หญิง นักปราชญ์หญิงผู้เจริญ
รัชชวรุตม์ เสาร์ 40 รัด-ชะ-วะ-รุด Rat Cha Wa Rut ชาย ความประเสริฐสุดของพระราชา
รัชชลัช เสาร์ 24 รัด-ชะ-รัด Rat Cha Rat ชาย ดอกบัวแห่งราชา
รัชชนันท์ เสาร์ 36 รัด-ชะ-นัน Rat Cha Nan ชาย ผู้ยินดีในความเจริญมั่งคั่ง
รัชชดา เสาร์ 14 รัด-ชะ-ดา Rat Cha Da หญิง โชคของราชสมบัติ, ดวงของความเป็นราชา
รัชชญชล เสาร์ 24 รัด-ชะ-ยะ-ชน Rat Cha Ya Chon หญิง ผู้ดุจสายน้ำแห่งปัญญาในราชการ
รังษิมา เสาร์ 24 รัง-สิ-มา Rang Si Ma หญิง ผู้มีแสงสว่าง หรือพระอาทิตย์
รักษ์ศรุติ เสาร์ 41 รัก-สะ-รุด Rak Sa Rut ชาย ผู้มีชื่อเสียงทีรักษาไว้
รักษวรา เสาร์ 24 รัก-สะ-วะ-รา Rak Sa Wa Ra หญิง ผู้รักษาความประเสริฐ
รักษ์วนันต์ เสาร์ 54 รัก-วะ-นัน Rak Wa Nan หญิง ผู้รักษาแนวป่า
รักษ์นิวร เสาร์ 41 รัก-นิ-วอน Rak Ni Won ชาย ผู้รักษาความประเสริฐนิรันดร์
รักษ์นรธิป เสาร์ 41 รัก-นอ-ระ-ทิบ Rak No Ra Thip หญิง ผู้เป็นใหญ่และคุ้มครองหมู่คน
รักษ์ธนัน เสาร์ 40 รัก-ทะ-นัน Rak Tha Nan หญิง ผู้รักษาทรัพย์ให้มีอยู่
รักชัญญา เสาร์ 24 รัก-ชัน-ยา Rak Chan Ya หญิง รักผู้รู้
รักชนิตา เสาร์ 24 รัก-ชะ-นิ-ตา Rak Cha Ni Ta หญิง รักผู้ให้กำเนิด
ระพีพรหม เสาร์ 45 ระ-พี-พรม Ra Phi Phrom หญิง ผู้ประเสริฐและรุ่งเรืองดังอาทิตย์
รสิตาพัชญ์ เสาร์ 46 ระ-สิ-ตา-พัด Ra Si Ta Phat หญิง นักปราชญ์ผู้มีรสนิยม
รษิกา เสาร์ 14 ระ-สิ-กา Ra Si Ka หญิง ผู้รู้จักความอร่อยดี
รวีอินทร์ เสาร์ 46 ระ-วี-อิน Ra Wi In หญิง เทพพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
รวีวิชญ์ เสาร์ 42 ระ-วี-วิด Ra Wi Wit ชาย ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดังอาทิตย์
รวีวงศ์ เสาร์ 41 ระ-วี-วง Ra Wi Wong หญิง ตระกูลแห่งอาทิตย์
รวีภิญนภัทร์ เสาร์ 50 ระ-วี-พิน-นะ-พัด Ra Wi Phin Na Phat หญิง ผู้มีสิริมงคลความรู้และปัญญาอันรุ่งเรือง
รวีภัทร์ เสาร์ 36 ระ-วี-พัด Ra Wi Phat หญิง เจริญรุ่งเรืองดุจตะวัน
รวีพงษ์ เสาร์ 40 ระ-วี-พง Ra Wi Phong หญิง ผู้เป็นเชื้อสายแห่งตะวัน
รวิรัชต์ เสาร์ 36 ระ-วิ-รัด Ra Wi Rat หญิง ผู้มีเงินอันรุ่งเรือง ผู้หญิงใช้ได้
รวิ เสาร์ 14 ระ-วิ Ra Wi หญิง ดวงอาทิย์ ตะวัน
รยานันทน์ เสาร์ 42 ระ-ยา-นัน Ra Ya Nan หญิง ผู้มีควายินดีในความรวดเร็ว
รมย์วรัชญ์ เสาร์ 55 รม-วะ-รัด Rom Wa Rat หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐและสุขใจ
รมย์ราวินท์ เสาร์ 56 รม-รา-วิน Rom Ra Win หญิง ผู้มีการรบอย่างมีความสุข
รมย์รพี เสาร์ 45 รม-ระ-พี Rom Ra Phi หญิง รุ่งเรืองและมีความสุข
รมย์ปวีร์ เสาร์ 54 รม-ปะ-วี Rom Pa Wi หญิง ผู้มีความสุขที่กล้าหาญยิ่ง
รภัสสร์ เสาร์ 36 ระ-พัด Ra Phat หญิง แสงสว่างที่กระทบเลียดไป
รภัทภร เสาร์ 15 ระ-พัด-พอน Ra Phat Phon หญิง ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
รพีวัตร เสาร์ 36 ระ-พี-วัด Ra Phi Wat หญิง ผู้มีวัตรปฏิบัติอันยิ่งใหญ่ดุจดวงอาทิตย์
รพีนภัส เสาร์ 36 ระ-พี-นะ-พัด Ra Phi Na Phat หญิง สวรรค์อันเรืองรองดังอาทิตย์
รพีญา เสาร์ 24 ระ-พี-ยา Ra Phi Ya หญิง ผู้มีความรู้ดุจตะวัน
รตริยา เสาร์ 24 ระ-ตะ-ริ-ยา Ra Ta Ri Ya หญิง ผู้ยินดีในความประเสริฐ
รตรัญญา เสาร์ 24 ระ-ตะ-รัน-ยา Ra Ta Ran Ya หญิง ป่าที่ยินดี,ผู้รู้ที่เป็นสาวงามที่เพลิดเพลิน
รตพรรธน์ เสาร์ 41 ระ-ตะ-พัด Ra Ta Phat ชาย ผู้ยินดีในความเจริญ
รตนันทน์ เสาร์ 36 ระ-ตะ-นัน Ra Ta Nan หญิง ผู้มีความสุขที่น่ายินดี
รตนกมล เสาร์ 24 ระ-ตะ-นะ-กะ-มน Ra Ta Na Ka Mon หญิง หัวใจที่มีคุณค่า, หัวใจดุจดวงแก้ว
รชลัลน์ เสาร์ 36 ระ-ชะ-ลัน Ra Cha Lan ชาย ผู้มีคุณสมบัติอันงดงาม
รชธร เสาร์ 14 ระ-ชะ-ทอน Ra Cha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติ
รชตวัน เสาร์ 24 ระ-ชะ-ตะ-วัน Ra Cha Ta Wan ชาย ป่าแห่งทรัพย์(เงิน)
รชตญา เสาร์ 14 ระ-ชะ-ตะ-ยา Ra Cha Ta Ya หญิง ผู้มีความรู้เรื่องเงิน, ผู้รู้เรื่องเงิน
รชตจ์ เสาร์ 24 ระ-ชะ-ตะ Ra Cha Ta ชาย เงิน
รชญ์กฤต เสาร์ 24 ระ-ชะ-กริด Ra Cha Krit ชาย ผู้แสดงความน่ารัก
รงค์ภูรินท์ เสาร์ 45 รง-พู-ริน Rong Phu Rin ชาย ผู้รักแผ่นดิน
ยุพาปภัสร์ เสาร์ 45 ยุ-พา-ปะ-พัด Yu Pha Pa Phat หญิง สาวสวยผู้รุ่งเรือง
ยุพาญา เสาร์ 23 ยุ-พา-ยา Yu Pha Ya หญิง สาวสวยผู้มีความรู้
ยุทธ์พรหม เสาร์ 45 ยุด-ทะ-พม Yut Tha Phom ชาย ผู้ประเสริฐในการรบ
ยุทธปทิต เสาร์ 24 ยุด-ปะ-ทิด Yut Pa Thit ชาย ผู้รุ่งเรืองด้วยการรบ
ยุทธ์ธนิน เสาร์ 41 ยุด-ทะ-นิน Yut Tha Nin ชาย ผู้มีทรัพย์และชำนาญรบ
ยุทธ์ชวินทร์ เสาร์ 54 ยุด-ชะ-วิน Yut Cha Win ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีเชาวน์ในการรบ
ยุทธ์ชยันต์ เสาร์ 54 ยุด-ชะ-ยัน Yut Cha Yan ชาย ผู้ชนะการรบ
ยัญชนก เสาร์ 24 ยัน-ชะ-นก Yan Cha Nok หญิง ผู้ให้กำเนิดที่น่าบูชา
ยศริญชย์ เสาร์ 46 ยด-สะ-ริน Yot Sa Rin หญิง ผู้ชนะศัตรูด้วยเกียรติ์
ยศระวี เสาร์ 36 ยด-ระ-วี Yot Ra Wi หญิง ผู้รู่งเรืองด้วยเกียรติยศ
ยศรมัย เสาร์ 36 ยด-ระ-มัย Yot Ra Mai หญิง ผู้ยินดีในเกียรติ
ยศภิธรม์ เสาร์ 42 ยด-พิ-ทอน Yot Phi Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีคุณธรรมสูงส่งด้วยเกียรติยศ
ยศปาล เสาร์ 24 ยด-สะ-ปาน Yot Sa Pan ชาย ผู้รักษาเกียรติคุณ
ยศปรุฬห์ เสาร์ 41 ยด-ปะ-รุด Yot Pa Rut ชาย ผู้เจริญด้วยเกียรติ
ยศธรา เสาร์ 24 ยด-ทะ-รา Yot Tha Ra หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งเกียรติคุณ
ยศธกร เสาร์ 24 ยด-ทะ-กอน Yot Tha Kon ชาย ผู้สร้างเกียรติด้วยตนเอง
ยศญ์ศรันย์ เสาร์ 65 ยด-สะ-รัน Yot Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งพิงอันมีเกียรติ, ผู้มีที่พึ่งเป็นความรู้อันมีเกียรติ
ยศจรัส เสาร์ 36 ยด-จะ-หรัด Yot Cha Rat หญิง ผู้มีบรรดาศักดิ์อันรุ่งเรือง
ยลวลัญช์ เสาร์ 45 ยน-วะ-รัน Yon Wa Ran หญิง ผู้มีรูปที่น่ามอง
ยลวรัมพร เสาร์ 45 ยน-วะ-รัม-พอน Yon Wa Ram Phon หญิง งามดังท้องฟ้าเมื่อได้มอง
ยลวรัชช์ เสาร์ 41 ยน-วะ-รัด Yon Wa Rat หญิง ผู้มีทรัพย์สมบัติอันประเสริฐที่น่ารักน่ามอง
ยลปวีร์ เสาร์ 42 ยน-ปะ-วี Yon Pa Wi หญิง ผู้กล้าหาญยิ่งที่น่ามอง
ยลนรา เสาร์ 24 ยน-นะ-รา Yon Na Ra หญิง คนที่น่ามอง
พัชร์คีรยา เสาร์ 51 พัด-คี-ระ-ยา Phat Khi Ra Ya หญิง งดงามและล้ำค่าดั่งเพชร
อิงวรินทร์ เสาร์ 45 อิง-วะ-ริน Ing Wa Rin หญิง ดั่งผู้เป็นใหญ่
กิตติ์ธาริน เสาร์ 42 กิด-ทา-ริน Kit Tha Rin ชาย สายน้ำแห่งชื่อเสียง
ศศิร์ภัทรา เสาร์ 42 สะ-สิ-พัด-ทะ-รา Sa Si Phat Tha Ra หญิง ดวงจันทร์แห่งความเจริญ, ดวงจันทร์แห่งโชคลาภ
จีรธวัชญ์ เสาร์ 46 จี-ระ-ทะ-วัด Chi Ra Tha Wat ชาย ผู้เจริญอย่างมั่นคง
ปัญญพินันท์ เสาร์ 50 ปัน-ยะ-พิ-นัน Pan Ya Phi Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาและความสุข
พิชญพงค์ เสาร์ 41 พิ-ชะ-ยะ-พง Phi Cha Ya Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
พิชญธนินทร์ เสาร์ 50 พิ-ชะ-ยะ-ทะ-นิน Phi Cha Ya Tha Nin หญิง นักปราญ์ผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ
พิธวัชญ์ เสาร์ 41 พิ-ทะ-วัด Phi Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
รัชต์ภาคย์ เสาร์ 45 รัด-ชะ-พาก Rat Cha Phak ชาย ผู้โชคดีการเงิน
ภูวริช เสาร์ 19 พู-วะ-ริด Phu Wa Rit ชาย ผู้สูงส่งในแผ่นดิน
ลมินต์ปราง เสาร์ 41 ละ-มิน-ปราง La Min Prang หญิง งดงามสมบูรณ์
วรเนตร เสาร์ 24 วอ-ระ-เนด Wo Ra Net ชาย ดวงตาอันประเสริฐ
ธีรทัศน์ เสาร์ 41 ที-ระ-ทัด Thi Ra That ชาย ผู้มีความเป็นนักปราชญ์
ธนัทภัทร เสาร์ 24 ทะ-นัด-พัด Tha Nat Phat ชาย ผู้เจริญที่มีทรัพย์
ภัสส์ยชญ์ เสาร์ 51 พัด-สะ-ยด Phat Sa Yot ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญด้วยยศ
ริญญ์รภัส เสาร์ 41 ริน-ระ-พัด Rin Ra Phat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญ
ภาวิริญ เสาร์ 24 พา-วิ-ริน Pha Wi Rin หญิง ความรุ่งเรืองของผู้เป็นใหญ่
ประดาพร เสาร์ 24 ประ-ดา-พอน Pra Da Phon หญิง ผู้เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์
ไพรวัลย์ เสาร์ 54 พรัย-วัน Phrai Wan ได้ทั้งชายและหญิง ป่าไม้.
ศิริภัสสร เสาร์ 42 สิ-หริ-พัด-สอน Si Ri Phat Son หญิง รัศมีอันยอดเยี่ยม
บอล เสาร์ 14 บอน Bon หญิง ลูกกลม ๆ ทำด้วยหนัง ยาง หรือพลาสติก
วิศักดิ์ เสาร์ 36 วิ-สัก Wi Sak ชาย อำนาจที่พิเศษ
นัทกร เสาร์ 15 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์
ศิริรักษ์ เสาร์ 41 สิ-หริ-รัก Si Ri Rak หญิง ผู้รักษาความดี
วีรินทร์ภัทร เสาร์ 50 วี-ริน-พัด Wi Rin Phat หญิง ผู้เจริญและเป็นใหญ่
อันดารัตน์ เสาร์ 42 อัน-ดา-รัด An Da Rat หญิง ผู้เข้าถึงแก้วอันประเสริฐ
เกียรติวัชร เสาร์ 45 เกียด-ติ-วัด Kiat Ti Wat ชาย มีชื่อเสียงดุจเพชร
กฤชภร เสาร์ 9 กริด-ชะ-พอน Krit Cha Phon หญิง ค้ำจุนกริช
พิรัชชัย เสาร์ 36 พิ-รัด-ชัย Phi Rat Chai ชาย เกิดจากผู้กล้า, ลูกวีรบุรุษ
กัลยทัศน์ เสาร์ 45 กัน-ยะ-ทัด Kan Ya That หญิง หญิงสาวผู้มีความคิดดี
กันยปัตน์ เสาร์ 41 กัน-ยะ-ปัด Kan Ya Pat หญิง หญิงที่เป็นชาวเมืองปัตนะ(อยู่ในแคว้นมคธ)
กัญพัชร์ เสาร์ 36 กัน-พัด Kan Phat หญิง หญิงผู้มีค่าดุจเพชร, หญิงที่มีความเข้มแข็ง
กัญญพงษ์ เสาร์ 36 กัน-ยะ-พง Kan Ya Phong หญิง หญิงสาวที่มีวงศ์ตระกูลที่ดี
กัญญนัทธ์ เสาร์ 36 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง หญิงผู้ผูกพันธ์
ลินนภัสร์ เสาร์ 45 ลิน-นะ-พัด Lin Na Phat หญิง หญิงที่น่ารักและเจริญ
ลภัชดนย์ เสาร์ 36 ละ-พัด-ชะ-ดน La Phat Cha Don ชาย ลูกชายผู้มีทรัพย์
ภิรภัทร เสาร์ 19 พิ-ระ-พัด Phi Ra Phat หญิง ผู้เจริญและยิ่งใหญ่
พัชรธารักษ์ เสาร์ 45 พัด-ชะ-ระ-ทา-รัก Phat Cha Ra Tha Rak หญิง เพชรในทะเลที่ถูกรักษาไว้
เมวิกา เสาร์ 19 เม-วิ-กา Me Wi Ka หญิง รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
กัญภัทร เสาร์ 19 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้ประเสริฐ
ชัญกาญจน์ เสาร์ 36 ชัน-ยะ-กาน Chan Ya Kan หญิง ทองที่ประเสริฐ
พลอยชลิดา เสาร์ 42 พลอย-ชะ-ลิ-ดา Phloi Cha Li Da หญิง ผู้รุ่งเรืองและมีค่าดุจพลอย
อัญญ์ชลิดา เสาร์ 41 อัน-ชะ-ลิ-ดา An Cha Li Da หญิง ผู้รุ่งเรื่องอย่างมิมีใครเหมือน
ศิร์ฆเนศ เสาร์ 41 สิ-คะ-เนด Si Kha Net ชาย เทพผู้เป็นใหญ่ในหมู่เมฆ
ทิพภาพัชร์ เสาร์ 42 ทิบ-พา-พัด Thip Pha Phat หญิง แสงสว่างแห่งเพชร
กานต์ศวิน เสาร์ 41 กาน-สะ-วิน Kan Sa Win ชาย เป็นที่รักของผู้ฟัง
รัชยาวีญ์ เสาร์ 45 รัด-ชะ-ยา-วี Rat Cha Ya Wi หญิง วีรสตรีผู้มีความรู้และเป็นใหญ่
ภนิตา เสาร์ 14 พะ-นิ-ตา Pha Ni Ta หญิง ผู้พูดที่มีเสน่ห์
นาถฬดา เสาร์ 14 นาด-ละ-ดา Nat La Da หญิง นางงามผู้บริสุทธิ์
กษิญา เสาร์ 14 กะ-สิ-ยา Ka Si Ya หญิง ผู้รอบรู้ทุกเรื่องบนแผ่นดิน
ขวัญทิชา เสาร์ 24 ขวัน-ทิ-ชา Khwan Thi Cha หญิง นักปราชญ์หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
ธัญญ์ธิชา เสาร์ 36 ทัน-ทิ-ชา Than Thi Cha หญิง เกิดมายิ่งใหญ่ด้วยโชคอันมงคล
เกตุสุรินทร์ เสาร์ 42 เกด-สุ-ริน Ket Su Rin หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่แห่งดาวธง
ภานิชา เสาร์ 14 พา-นิ-ชา Pha Ni Cha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
ภัทรชดา เสาร์ 14 พัด-ทะ-ระ-ชะ-ดา Phat Tha Ra Cha Da หญิง ชฎาอันประเสริฐ
ภัทธฤตา เสาร์ 15 พัด-ทะ-รึ-ตา Phat Tha Rue Ta หญิง ผู้ตั้งมั่นใจความเจริญ
ปัญญรัช เสาร์ 24 ปัน-ยะ-รัด Pan Ya Rat หญิง ผู้สูงส่งที่มีปัญญายิ่ง
ปวรัตน เสาร์ 24 ปะ-วะ-รัด Pa Wa Rat หญิง ดวงแก้วที่มีค่า
กัญธนา เสาร์ 19 กัน-ทะ-นา Kan Tha Na หญิง หญิงผู้มีทรัพย์
พรินทร์ทิพย์ เสาร์ 65 พริน-ทิบ Phrin Thip หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่เหนือน้ำ
ธิเบศ เสาร์ 19 ทิ-เบด Thi Bet ชาย ผู้ที่เกิดมาสูงส่ง
สุภิชญานันท์ เสาร์ 44 สุ-พิด-ชะ-ยา-นัน Su Phit Cha Ya Nan หญิง ผู้ฉลาดที่มีความสุขยิ่ง
ศรีศิลป์ เสาร์ 46 สี-สิน Si Sin ชาย ความงามของศิลปะที่รุ่งเรือง
เลิศ เสาร์ 19 เลิด Loet ชาย ดีเด่น, ยอดเยี่ยม, วิเศษ.
รศิกาญจน์ เสาร์ 41 ระ-สิ-กาน Ra Si Kan หญิง ทองคำที่ประเสริฐ
วิทยศักดิ์ เสาร์ 45 วิด-ทะ-ยะ-สัก Wit Tha Ya Sak ชาย ผู้มีอำนาจและความรู้
ธนวรันญ์ เสาร์ 41 ทะ-นะ-วะ-รัน Tha Na Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นเลิศในทรัพย์
จิรครินทร์ เสาร์ 45 จิ-ระ-คะ-ริน Chi Ra Kha Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
อคิราพันธุ์ เสาร์ 50 อะ-คิ-รา-พัน A Khi Ra Phan ชาย เชื้อสายของพระอาทิตย์
ลภัสนันท์ เสาร์ 42 ละ-พัด-สะ-นัน La Phat Sa Nan หญิง ผู้เจริญในความสุข
ธนัญญวัจน์ เสาร์ 51 ทะ-นัน-ยะ-วัด Tha Nan Ya Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีวาจาเป็นทรัพย์
พลอยพัชชา เสาร์ 45 พลอย-พัด-ชา Phloi Phat Cha หญิง พลอยที่ประเสริฐและเจริญ
เจตน์ภวินท์ เสาร์ 51 เจด-พะ-วิน Chet Pha Win ชาย ผู้มีความคิดที่เป็นใหญ่ในโลก
ชิกิตา เสาร์ 15 ชิ-กิ-ตา Chi Ki Ta หญิง คำสรรเสริญของนักบวช
ริญญาภัทร์ เสาร์ 36 ริ-ยา-พัด Ri Ya Phat หญิง ผู้มีความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
วรัชญ์สรา เสาร์ 41 วะ-รัด-สะ-รา Wa Rat Sa Ra หญิง มีความรู้อันประเสริฐ
วัชรศักดิ์ เสาร์ 42 วัด-ชะ-ระ-สัก Wat Cha Ra Sak ชาย ผู้มีอำนาจดุยจเพชร
พักตร์เพ็ญ เสาร์ 51 พัก-เพ็น Phak Phen หญิง ใบหน้าสวยดั่งพระจันทร์เต็มดวง
เพ็ญสินี เสาร์ 45 เพ็น-สิ-นี Phen Si Ni หญิง หญิงผู้งดงามดั่งดวงจันทร์
กวินสิทธิ์ เสาร์ 45 กะ-วิน-สิด Ka Win Sit ชาย ผู้มีความสำเร็จที่ดีงาม
พิชญ์จิรา เสาร์ 42 พิด-จิ-รา Phit Chi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง
เบญญาพัชร์ เสาร์ 40 เบน-ยา-พัด Ben Ya Phat หญิง ผู้ฉลาดปราดเปรื่อง, ฉลาดดุจเพชร
ปารย์ชวิชญ์ เสาร์ 51 ปาน-ชะ-วิด Pan Cha Wit ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ
อริญากร เสาร์ 24 อะ-หริ-ยา-กอน A Ri Ya Kon หญิง ผู้ชนะข้าศึกด้วยมือและความรู้
เฉลิมวงศ์ เสาร์ 46 ฉะ-เลิม-วง Cha Loem Wong ชาย ยินดีปรีดาในวงศ์ตระกูล
พรวิดา เสาร์ 24 พอน-วิ-ดา Phon Wi Da หญิง ผู้เปรียบดั่งแสงอันประเสริฐ
วรมันต์ เสาร์ 36 วอ-ระ-มัน Wo Ra Man ชาย พรแห่งการคุ้มครอง
ธนิสตา เสาร์ 24 ทะ-นิด-ตา Tha Nit Ta หญิง ผู้มีทรัพย์มาก
ภานุศิลป์ เสาร์ 36 พา-นุ-สิน Pha Nu Sin ชาย แสงสว่างของงานศิลป์
พรชีวัน เสาร์ 36 พอน-ชี-วัน Phon Chi Wan หญิง ชีวิตที่ประเสริฐ
ใจพิสุทธิ์ เสาร์ 50 ใจ-พิ-สุด Chai Phi Sut ชาย ใจที่บริสุทธิ์
เพ็ชรวงกต เสาร์ 36 เพ็ด-วง-กด Phet Wong Kot ได้ทั้งชายและหญิง เพชรที่หายาก
มัลลิการ์ เสาร์ 40 มัน-ลิ-กา Man Li Ka หญิง ดอกมะลิ
อธิเมศร์ เสาร์ 41 อะ-ทิ-เมด A Thi Met ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
เอกธนา เสาร์ 19 เอก-ทะ-นา Ek Tha Na ชาย ทรัพย์สมบัติชั้นแรก
ศศิลออ เสาร์ 36 สะ-สิ-ละ-ออ Sa Si La O หญิง ดวงจันทร์ที่งดงาม
สมสมัย เสาร์ 36 สม-สะ-หมัย Som Sa Mai ชาย สมแก่วาระ
อัญญารินทร์ เสาร์ 46 อัน-ยา-ริน An Ya Rin หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ชัชชกร เสาร์ 15 ชัด-ชะ-กอน Chat Cha Kon ได้ทั้งชายและหญิง บ่อเกิดของแสงสว่าง
ทิพย์วรินทร์ เสาร์ 63 ทิบ-วะ-ริน Thip Wa Rin หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่
ภูวิวรรธน์ เสาร์ 45 พู-วิ-วัด Phu Wi Wat ชาย ผู้เจริญรุ่งเรืองบนแผ่นดิน
กุลธวัช เสาร์ 24 กุน-ทะ-วัด Kun Tha Wat ชาย ธงชัยแห่งตระกูล
พีรพิมพ์ภัทร เสาร์ 63 พี-ระ-พิม-พัด Phi Ra Phim Phat หญิง ผู้เจริญที่เป็นต้นแบบของความกล้าหาญ
พีรสิตาพักตร์ เสาร์ 63 พี-ระ-สิ-ตา-พัก Phi Ra Si Ta Phak หญิง ผู้กล้าหาญที่มีใบหน้าชวนมอง
บุษราภา เสาร์ 14 บุด-สะ-รา-พา But Sa Ra Pha หญิง รัศมีพลอยสีเหลือง, แสงประกายของพลอยสีเหลือง