บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จีรธวัชญ์ เสาร์ 46 จี-ระ-ทะ-วัด Chi Ra Tha Wat ชาย ผู้เจริญอย่างมั่นคง
ปัญญพินันท์ เสาร์ 50 ปัน-ยะ-พิ-นัน Pan Ya Phi Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาและความสุข
พิชญพงค์ เสาร์ 41 พิ-ชะ-ยะ-พง Phi Cha Ya Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
พิชญธนินทร์ เสาร์ 50 พิ-ชะ-ยะ-ทะ-นิน Phi Cha Ya Tha Nin หญิง นักปราญ์ผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ
พิธวัชญ์ เสาร์ 41 พิ-ทะ-วัด Phi Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
รัชต์ภาคย์ เสาร์ 45 รัด-ชะ-พาก Rat Cha Phak ชาย ผู้โชคดีการเงิน
ภูวริช เสาร์ 19 พู-วะ-ริด Phu Wa Rit ชาย ผู้สูงส่งในแผ่นดิน
ลมินต์ปราง เสาร์ 41 ละ-มิน-ปราง La Min Prang หญิง งดงามสมบูรณ์
วรเนตร เสาร์ 24 วอ-ระ-เนด Wo Ra Net ชาย ดวงตาอันประเสริฐ
ธีรทัศน์ เสาร์ 41 ที-ระ-ทัด Thi Ra That ชาย ผู้มีความเป็นนักปราชญ์
ธนัทภัทร เสาร์ 24 ทะ-นัด-พัด Tha Nat Phat ชาย ผู้เจริญที่มีทรัพย์
ภัสส์ยชญ์ เสาร์ 51 พัด-สะ-ยด Phat Sa Yot ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญด้วยยศ
ริญญ์รภัส เสาร์ 41 ริน-ระ-พัด Rin Ra Phat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญ
ภาวิริญ เสาร์ 24 พา-วิ-ริน Pha Wi Rin หญิง ความรุ่งเรืองของผู้เป็นใหญ่
ประดาพร เสาร์ 24 ประ-ดา-พอน Pra Da Phon หญิง ผู้เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์
ไพรวัลย์ เสาร์ 54 พรัย-วัน Phrai Wan ได้ทั้งชายและหญิง ป่าไม้.
ศิริภัสสร เสาร์ 42 สิ-หริ-พัด-สอน Si Ri Phat Son หญิง รัศมีอันยอดเยี่ยม
บอล เสาร์ 14 บอน Bon หญิง ลูกกลม ๆ ทำด้วยหนัง ยาง หรือพลาสติก
วิศักดิ์ เสาร์ 36 วิ-สัก Wi Sak ชาย อำนาจที่พิเศษ
นัทกร เสาร์ 15 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์
ศิริรักษ์ เสาร์ 41 สิ-หริ-รัก Si Ri Rak หญิง ผู้รักษาความดี
วีรินทร์ภัทร เสาร์ 50 วี-ริน-พัด Wi Rin Phat หญิง ผู้เจริญและเป็นใหญ่
อันดารัตน์ เสาร์ 42 อัน-ดา-รัด An Da Rat หญิง ผู้เข้าถึงแก้วอันประเสริฐ
เกียรติวัชร เสาร์ 45 เกียด-ติ-วัด Kiat Ti Wat ชาย มีชื่อเสียงดุจเพชร
กฤชภร เสาร์ 9 กริด-ชะ-พอน Krit Cha Phon หญิง ค้ำจุนกริช
พิรัชชัย เสาร์ 36 พิ-รัด-ชัย Phi Rat Chai ชาย เกิดจากผู้กล้า, ลูกวีรบุรุษ
กัลยทัศน์ เสาร์ 45 กัน-ยะ-ทัด Kan Ya That หญิง หญิงสาวผู้มีความคิดดี
กันยปัตน์ เสาร์ 41 กัน-ยะ-ปัด Kan Ya Pat หญิง หญิงที่เป็นชาวเมืองปัตนะ(อยู่ในแคว้นมคธ)
กัญพัชร์ เสาร์ 36 กัน-พัด Kan Phat หญิง หญิงผู้มีค่าดุจเพชร, หญิงที่มีความเข้มแข็ง
กัญญพงษ์ เสาร์ 36 กัน-ยะ-พง Kan Ya Phong หญิง หญิงสาวที่มีวงศ์ตระกูลที่ดี
กัญญนัทธ์ เสาร์ 36 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง หญิงผู้ผูกพันธ์
ลินนภัสร์ เสาร์ 45 ลิน-นะ-พัด Lin Na Phat หญิง หญิงที่น่ารักและเจริญ
ลภัชดนย์ เสาร์ 36 ละ-พัด-ชะ-ดน La Phat Cha Don ชาย ลูกชายผู้มีทรัพย์
ภิรภัทร เสาร์ 19 พิ-ระ-พัด Phi Ra Phat หญิง ผู้เจริญและยิ่งใหญ่
พัชรธารักษ์ เสาร์ 45 พัด-ชะ-ระ-ทา-รัก Phat Cha Ra Tha Rak หญิง เพชรในทะเลที่ถูกรักษาไว้
เมวิกา เสาร์ 19 เม-วิ-กา Me Wi Ka หญิง รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
กัญภัทร เสาร์ 19 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้ประเสริฐ
ชัญกาญจน์ เสาร์ 36 ชัน-ยะ-กาน Chan Ya Kan หญิง ทองที่ประเสริฐ
พลอยชลิดา เสาร์ 42 พลอย-ชะ-ลิ-ดา Phloi Cha Li Da หญิง ผู้รุ่งเรืองและมีค่าดุจพลอย
อัญญ์ชลิดา เสาร์ 41 อัน-ชะ-ลิ-ดา An Cha Li Da หญิง ผู้รุ่งเรื่องอย่างมิมีใครเหมือน
ศิร์ฆเนศ เสาร์ 41 สิ-คะ-เนด Si Kha Net ชาย เทพผู้เป็นใหญ่ในหมู่เมฆ
ทิพภาพัชร์ เสาร์ 42 ทิบ-พา-พัด Thip Pha Phat หญิง แสงสว่างแห่งเพชร
กานต์ศวิน เสาร์ 41 กาน-สะ-วิน Kan Sa Win ชาย เป็นที่รักของผู้ฟัง
รัชยาวีญ์ เสาร์ 45 รัด-ชะ-ยา-วี Rat Cha Ya Wi หญิง วีรสตรีผู้มีความรู้และเป็นใหญ่
ภนิตา เสาร์ 14 พะ-นิ-ตา Pha Ni Ta หญิง ผู้พูดที่มีเสน่ห์
นาถฬดา เสาร์ 14 นาด-ละ-ดา Nat La Da หญิง นางงามผู้บริสุทธิ์
กษิญา เสาร์ 14 กะ-สิ-ยา Ka Si Ya หญิง ผู้รอบรู้ทุกเรื่องบนแผ่นดิน
ขวัญทิชา เสาร์ 24 ขวัน-ทิ-ชา Khwan Thi Cha หญิง นักปราชญ์หญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ
ธัญญ์ธิชา เสาร์ 36 ทัน-ทิ-ชา Than Thi Cha หญิง เกิดมายิ่งใหญ่ด้วยโชคอันมงคล
เกตุสุรินทร์ เสาร์ 42 เกด-สุ-ริน Ket Su Rin หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่แห่งดาวธง
ภานิชา เสาร์ 14 พา-นิ-ชา Pha Ni Cha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
ภัทรชดา เสาร์ 14 พัด-ทะ-ระ-ชะ-ดา Phat Tha Ra Cha Da หญิง ชฎาอันประเสริฐ
ภัทธฤตา เสาร์ 15 พัด-ทะ-รึ-ตา Phat Tha Rue Ta หญิง ผู้ตั้งมั่นใจความเจริญ
ปัญญรัช เสาร์ 24 ปัน-ยะ-รัด Pan Ya Rat หญิง ผู้สูงส่งที่มีปัญญายิ่ง
ปวรัตน เสาร์ 24 ปะ-วะ-รัด Pa Wa Rat หญิง ดวงแก้วที่มีค่า
ปัญชวัช เสาร์ 24 ปัน-ชะ-วัด Pan Cha Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาว่องไว
กัญธนา เสาร์ 19 กัน-ทะ-นา Kan Tha Na หญิง หญิงผู้มีทรัพย์
พรินทร์ทิพย์ เสาร์ 65 พริน-ทิบ Phrin Thip หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่เหนือน้ำ
ธิเบศ เสาร์ 19 ทิ-เบด Thi Bet ชาย ผู้ที่เกิดมาสูงส่ง
สุภิชญานันท์ เสาร์ 44 สุ-พิด-ชะ-ยา-นัน Su Phit Cha Ya Nan หญิง ผู้ฉลาดที่มีความสุขยิ่ง
ศรีศิลป์ เสาร์ 46 สี-สิน Si Sin ชาย ความงามของศิลปะที่รุ่งเรือง
เลิศ เสาร์ 19 เลิด Loet ชาย ดีเด่น, ยอดเยี่ยม, วิเศษ.
รศิกาญจน์ เสาร์ 41 ระ-สิ-กาน Ra Si Kan หญิง ทองคำที่ประเสริฐ
วิทยศักดิ์ เสาร์ 45 วิด-ทะ-ยะ-สัก Wit Tha Ya Sak ชาย ผู้มีอำนาจและความรู้
ธนวรันญ์ เสาร์ 41 ทะ-นะ-วะ-รัน Tha Na Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นเลิศในทรัพย์
จิรครินทร์ เสาร์ 45 จิ-ระ-คะ-ริน Chi Ra Kha Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
อคิราพันธุ์ เสาร์ 50 อะ-คิ-รา-พัน A Khi Ra Phan ชาย เชื้อสายของพระอาทิตย์
ลภัสนันท์ เสาร์ 42 ละ-พัด-สะ-นัน La Phat Sa Nan หญิง ผู้เจริญในความสุข
ธนัญญวัจน์ เสาร์ 51 ทะ-นัน-ยะ-วัด Tha Nan Ya Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีวาจาเป็นทรัพย์
พลอยพัชชา เสาร์ 45 พลอย-พัด-ชา Phloi Phat Cha หญิง พลอยที่ประเสริฐและเจริญ
เจตน์ภวินท์ เสาร์ 51 เจด-พะ-วิน Chet Pha Win ชาย ผู้มีความคิดที่เป็นใหญ่ในโลก
ชิกิตา เสาร์ 15 ชิ-กิ-ตา Chi Ki Ta หญิง คำสรรเสริญของนักบวช
ริญญาภัทร์ เสาร์ 36 ริ-ยา-พัด Ri Ya Phat หญิง ผู้มีความรู้ที่นำมาซึ่งความเจริญ
วรัชญ์สรา เสาร์ 41 วะ-รัด-สะ-รา Wa Rat Sa Ra หญิง มีความรู้อันประเสริฐ
วัชรศักดิ์ เสาร์ 42 วัด-ชะ-ระ-สัก Wat Cha Ra Sak ชาย ผู้มีอำนาจดุยจเพชร
พักตร์เพ็ญ เสาร์ 51 พัก-เพ็น Phak Phen หญิง ใบหน้าสวยดั่งพระจันทร์เต็มดวง
เพ็ญสินี เสาร์ 45 เพ็น-สิ-นี Phen Si Ni หญิง หญิงผู้งดงามดั่งดวงจันทร์
กวินสิทธิ์ เสาร์ 45 กะ-วิน-สิด Ka Win Sit ชาย ผู้มีความสำเร็จที่ดีงาม
พิชญ์จิรา เสาร์ 42 พิด-จิ-รา Phit Chi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง
เบญญาพัชร์ เสาร์ 40 เบน-ยา-พัด Ben Ya Phat หญิง ผู้ฉลาดปราดเปรื่อง, ฉลาดดุจเพชร
ปารย์ชวิชญ์ เสาร์ 51 ปาน-ชะ-วิด Pan Cha Wit ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ
อริญากร เสาร์ 24 อะ-หริ-ยา-กอน A Ri Ya Kon หญิง ผู้ชนะข้าศึกด้วยมือและความรู้
เฉลิมวงศ์ เสาร์ 46 ฉะ-เลิม-วง Cha Loem Wong ชาย ยินดีปรีดาในวงศ์ตระกูล
พรวิดา เสาร์ 24 พอน-วิ-ดา Phon Wi Da หญิง ผู้เปรียบดั่งแสงอันประเสริฐ
วรมันต์ เสาร์ 36 วอ-ระ-มัน Wo Ra Man ชาย พรแห่งการคุ้มครอง
ธนิสตา เสาร์ 24 ทะ-นิด-ตา Tha Nit Ta หญิง ผู้มีทรัพย์มาก
ภานุศิลป์ เสาร์ 36 พา-นุ-สิน Pha Nu Sin ชาย แสงสว่างของงานศิลป์
พรชีวัน เสาร์ 36 พอน-ชี-วัน Phon Chi Wan หญิง ชีวิตที่ประเสริฐ
ใจพิสุทธิ์ เสาร์ 50 ใจ-พิ-สุด Chai Phi Sut ชาย ใจที่บริสุทธิ์
เพ็ชรวงกต เสาร์ 36 เพ็ด-วง-กด Phet Wong Kot ได้ทั้งชายและหญิง เพชรที่หายาก
มัลลิการ์ เสาร์ 40 มัน-ลิ-กา Man Li Ka หญิง ดอกมะลิ
อธิเมศร์ เสาร์ 41 อะ-ทิ-เมด A Thi Met ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
เอกธนา เสาร์ 19 เอก-ทะ-นา Ek Tha Na ชาย ทรัพย์สมบัติชั้นแรก
ศศิลออ เสาร์ 36 สะ-สิ-ละ-ออ Sa Si La O หญิง ดวงจันทร์ที่งดงาม
สมสมัย เสาร์ 36 สม-สะ-หมัย Som Sa Mai ชาย สมแก่วาระ
อัญญารินทร์ เสาร์ 46 อัน-ยา-ริน An Ya Rin หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ชัชชกร เสาร์ 15 ชัด-ชะ-กอน Chat Cha Kon ได้ทั้งชายและหญิง บ่อเกิดของแสงสว่าง
ทิพย์วรินทร์ เสาร์ 63 ทิบ-วะ-ริน Thip Wa Rin หญิง เทวดาผู้เป็นใหญ่
ภูวิวรรธน์ เสาร์ 45 พู-วิ-วัด Phu Wi Wat ชาย ผู้เจริญรุ่งเรืองบนแผ่นดิน
กุลธวัช เสาร์ 24 กุน-ทะ-วัด Kun Tha Wat ชาย ธงชัยแห่งตระกูล
พีรพิมพ์ภัทร เสาร์ 63 พี-ระ-พิม-พัด Phi Ra Phim Phat หญิง ผู้เจริญที่เป็นต้นแบบของความกล้าหาญ
พีรสิตาพักตร์ เสาร์ 63 พี-ระ-สิ-ตา-พัก Phi Ra Si Ta Phak หญิง ผู้กล้าหาญที่มีใบหน้าชวนมอง
บุษราภา เสาร์ 14 บุด-สะ-รา-พา But Sa Ra Pha หญิง รัศมีพลอยสีเหลือง, แสงประกายของพลอยสีเหลือง
ภัทรีดา เสาร์ 19 พัด-ทรี-ดา Phat Si Da หญิง ดวงดาวแห่งโชคลาภ
กฤษพิรเมศ เสาร์ 36 กริด-พิ-ระ-เมด Krit Phi Ra Met ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุขอย่างงดงาม
วิภาทิพย์ เสาร์ 42 วิ-พา-ทิบ Wi Pha Thip หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของเทวดา
กัลยวีร์ เสาร์ 45 กัน-ยะ-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้มีความกล้าหาญ
ทิพยาภา เสาร์ 24 ทิบ-พะ-ยา-พา Thip Pha Ya Pha หญิง แสงสว่างของเทวดา
พรรษมนต์ เสาร์ 42 พัน-สะ-มน Phan Sa Mon หญิง สายฝนที่วิเศษ
ทัศสุขนีย์ เสาร์ 51 ทัด-สุก-นี That Suk Ni หญิง สตรีผู้มีทัศนะแห่งความสุข
อพิชญ์ชญนันต์ เสาร์ 65 อะ-พิด-ชะ-ยะ-นัน A Phit Cha Ya Nan หญิง ปราชญ์ผู้มีชัยชนะและความสุข
เวนิส เสาร์ 24 เว-นิด We Nit หญิง ที่แห่งความโรแมนติก
เมลนีย์ เสาร์ 42 เม-ละ-นี Me La Ni หญิง หญิงผู้ได้รับข่าวสาร
สุมารินทร์ เสาร์ 41 สุ-มา-ริน Su Ma Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่พร้อมให้อภัยเสมอ
อรินทร เสาร์ 24 อะ-ริน-ทอน A Rin Thon หญิง ผู้เป็นใหญ่ฝ่ายข้าศึก หรือฝ่ายศัตรู
ปาลินทร์ธิดา เสาร์ 42 ปา-ลิน-ทิ-ดา Pa Lin Thi Da หญิง ธิดาที่ได้รับการคุ้มครอง
พิภา เสาร์ 14 พิ-พา Phi Pha หญิง แสงสว่างที่พิเศษ
วิรุฬพันธ์ เสาร์ 50 วิ-รุน-พัน Wi Run Phan ชาย ผู้ถูกตรึงด้วยความเจริญ
นฤชล เสาร์ 14 นะ-รึ-ชน Na Rue Chon หญิง น้ำแห่งคน, น้ำมูตร
ศศิประภาพร เสาร์ 42 สะ-สิ-ประ-พา-พอน Sa Si Pra Pha Phon หญิง แสงสว่างของดวงจันทร์อันประเสริฐ
เธียรธาวิน เสาร์ 45 เทียน-ทา-วิน Thian Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังนักปราชญ์
ศรัญญ์ภัทร เสาร์ 42 สะ-รัน-พัด Sa Ran Phat หญิง ผู้ที่เป็นเลิศด้วยความรู้เรื่องศร
เจนนิภา เสาร์ 24 เจน-นิ-พา Chen Ni Pha หญิง ผู้งดงามด้วยความเชี่ยวชาญ
วิศรุช เสาร์ 24 วิ-สะ-รุด Wi Sa Rut ชาย สะอาด, สดใส
กัลย์จรัสธิดา เสาร์ 59 กัน-จะ-หรัด-ทิ-ดา Kan Cha Rat Thi Da หญิง ลูกสาวที่รุ่งเรืองและบริสุทธิ์
อิศรินทร์ เสาร์ 44 อิด-สะ-ริน It Sa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่
อัญญ์มาลี เสาร์ 46 อัน-มา-ลี An Ma Li หญิง ดอกไม้แห่งความรู้
จำนงศักดิ์ เสาร์ 40 จัม-นง-สัก Cham Nong Sak ชาย ผู้ที่ต้องการอำนาจ
ปิยศักดิ์ชัย เสาร์ 54 ปิ-ยะ-สัก-ชัย Pi Ya Sak Chai ชาย ผู้มีอำนาจและชัยชนะในความรัก
ธนุพัทธ์ เสาร์ 36 ทะ-นุ-พัด Tha Nu Phat ชาย ความก้าวหน้าที่ติดแน่น
วิมลพักตร์ เสาร์ 50 วิ-มน-พัก Wi Mon Phak หญิง ผู้มีใบหน้าผ่องใส
ภัทร์รวี เสาร์ 36 พัด-ระ-วี Phat Ra Wi หญิง ดีและประเสริฐอย่างมั่นคงดั่งดวงอาทิตย์
นลินตา เสาร์ 24 นะ-ลิน-ตา Na Lin Ta หญิง สวยดุจดอกบัว
ธิดาทิพย์ เสาร์ 40 ทิ-ดา-ทิบ Thi Da Thip หญิง ลูกสาวเทวดา
บิ้ว เสาร์ 14 บิ้ว Bio หญิง สร้าง(ในภาษาอังกฤษ)
กัญญรักข เสาร์ 24 กัน-ยะ-รัก Kan Ya Rak หญิง หญิงผู้เป็นที่รัก
ชนันท์สิตา เสาร์ 41 ชะ-นัน-สิ-ตา Cha Nan Si Ta หญิง ผู้มีความสุข
รินทร์รมิดา เสาร์ 42 ริน-ระ-มิ-ดา Rin Ra Mi Da หญิง ผู้มีความสุขและยิ่งใหญ่
วลัญช์รัตน์ เสาร์ 56 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง ทางที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
ภุสชิพัทธ์ เสาร์ 41 พุด-ชิ-พัด Phut Chi Phat ชาย ผู้มากด้วยความเจริญ
ธรรมลักษ์ เสาร์ 41 ทัม-ลัก Tham Lak ชาย ลักษณะของผู้มีธรรม
พรพชรมน เสาร์ 36 พอน-พะ-ชะ-ระ-มน Phon Pha Cha Ra Mon หญิง ผู้ประเสริฐมีจิตใจแกร่งดั่งเพชร
สัจจาพร เสาร์ 36 สัด-จา-พอน Sat Cha Phon หญิง ความจริงใจอันประเสริฐ
โรสรินทร์ เสาร์ 42 โรด-สะ-ริน Rot Sa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ได้รับความรัก
พิมนภา เสาร์ 24 พิม-นะ-พา Phim Na Pha หญิง ต้นแบบที่มาจากฟากฟ้า
เติมสุข เสาร์ 24 เติม-สุก Toem Suk ชาย สุขที่ถูกเติมจนเต็ม
รุ่งวรินทร์ เสาร์ 41 รุ่ง-วะ-ริน Rung Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
พิลา เสาร์ 19 พิ-ลา Phi La หญิง วันให้โทษทางแตกหัก เสียหาย
จักริน เสาร์ 24 จัก-กะ-ริน Chak Ka Rin ชาย พระราชา(เป็นคำสงวน ห้ามใช้)
จักรินพันธ์ เสาร์ 54 จัก-กริน-พัน Chak Karin Phan ชาย เชื้อสายของพระราชา, เชื้อสายของผู้สูงส่ง (มีคำสงวน ห้ามใช้)
วินิฉัย เสาร์ 36 วิ-นิ-ฉัย Wi Ni Chai หญิง ตัดสิน, ชี้ขาด, ลงความเห็น.
วราจิตต์ เสาร์ 36 วะ-รา-จิด Wa Ra Chit หญิง ใจที่ประเสริฐ
วชินันท์ เสาร์ 36 วะ-ชิ-นัน Wa Chi Nan หญิง เพชรแห่งความสุข
วันทรัตน์ เสาร์ 41 วัน-ทะ-รัด Wan Tha Rat หญิง ดวงแก้วที่น่าสรรเสริญ
มนัสชา เสาร์ 24 มะ-นัด-ชา Ma Nat Cha หญิง ใจที่มีประโยชน์
อินทนนท์ เสาร์ 36 อิน-ทะ-นน In Tha Non ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุข
อธิญา เสาร์ 19 อะ-ทิ-ยา A Thi Ya หญิง ผู้มีความรู้ที่ยิ่งใหญ่
ธนากาญจน์ เสาร์ 36 ทะ-นา-กาน Tha Na Kan หญิง ทองและทรัพย์สมบัติ
ฬุฬาศิลป์ เสาร์ 40 จุ-ลา-สิน Chu La Sin ได้ทั้งชายและหญิง ความยิ่งใหญ่ทางศิลปะ
วรรธนวรรธ เสาร์ 41 วัน-ทะ-นะ-วัด Wan Tha Na Wat ชาย ชนชั้นของผู้เจริญในสมบัติ
ภัทร์วศิน เสาร์ 41 พัด-วะ-สิน Phat Wa Sin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญและมีอำนาจ
วสินภัทร์ เสาร์ 41 วะ-สิน-พัด Wa Sin Phat หญิง ผู้เจริญและมีอำนาจ
ครุชาติ เสาร์ 19 คะ-รุ-ชาด Kha Ru Chat ชาย ผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ
ดำรงค์พันธ์ เสาร์ 51 ดัม-รง-พัน Dam Rong Phan ชาย ทรงไว้ซึ่งความผูกพัน
อัญชัญ เสาร์ 24 อัน-ชัน An Chan หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ดอกมีทั้งแบบกลีบซ้อนและกลีบไม่ซ้อน
สุพรัตน์ เสาร์ 41 สุบ-พะ-รัด Sup Pha Rat หญิง ผู้งดงามดุจดวงแก้ว
ธีรศาสตร์ เสาร์ 46 ที-ระ-สาด Thi Ra Sat ชาย นักปราชญ์ผู้มีวิชาความรู้
นิธิยาภักค์ เสาร์ 45 นิ-ทิ-ยา-พัก Ni Thi Ya Phak หญิง ขุมทรัพย์แห่งความเจริญและโชคดี
พิชยาพัชร์ เสาร์ 50 พิด-ชะ-ยา-พัด Phit Cha Ya Phat หญิง เพชรแห่งชัยชนะของนักปราชญ์
กัญปภาสร เสาร์ 24 กัน-ประ-พา-สอน Kan Pra Pha Son หญิง หญิงที่ประพฤติตนดี
ลักษ์ เสาร์ 24 ลัก Lak ชาย ลักษณะ
พรสวัสดิ์ เสาร์ 50 พอน-สะ-หวัด Phon Sa Wat ชาย ความเจริญอันประเสริฐ
โซเฟีย เสาร์ 36 โซ-เฟีย So Fia หญิง เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศบัลแกเรีย.
พรนับพัน เสาร์ 40 พร-นับ-พัน Phon Nap Phan หญิง พรนานาประการ
มัสยารัตน์ เสาร์ 50 มัด-สะ-ยา-รัด Mat Sa Ya Rat ชาย ปลาและดวงแก้ว
ซุลกิฟลี เสาร์ 40 ซุน-กิ-ฟลี Sun Ki Fli ชาย ผู้ที่ให้มากกว่า หรือให้เป็น 2 เท่า
วรายุภัสร์ เสาร์ 45 วะ-รา-ยุ-พัด Wa Ra Yu Phat หญิง ผู้เจริญที่มีชีวิตอันประเสริฐ
แพรวาวัลย์ เสาร์ 54 แพร-วา-วัน Phrae Wa Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งผ้าไหม
เวหา เสาร์ 14 เว-หา We Ha ชาย ท้องฟ้า
เมฆิน เสาร์ 19 เม-คิน Me Khin ชาย ก้อนเมฆ
เอวาริญทร์ เสาร์ 41 เอ-วา-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในผืนน้ำ
ธันยากานต์ เสาร์ 41 ทัน-ยา-กาน Than Ya Kan หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
ตรีรักษ์ เสาร์ 36 ตรี-รัก Tri Rak ได้ทั้งชายและหญิง การคุ้มครองทั้งสาม
บุปผาชาติ เสาร์ 24 บุบ-ผา-ชาด Bup Pha Chat หญิง ดอกไม้, พวงดอกไม้
กนกญาดา เสาร์ 14 กะ-หนก-ยา-ดา Ka Nok Ya Da หญิง ผู้รู้เรื่องทองคำ
พระสินธุ์ เสาร์ 46 พระ-สิน Phra Sin ชาย สายน้ำแห่งความเลื่อมใส
พระพัสตร์ เสาร์ 51 พระ-พัด Phra Phat ชาย ผู้เป็นอาภรณ์ที่น่าเลื่อมใส
ฉัตรทิชา เสาร์ 24 ฉัด-ทิ-ชา Chat Thi Cha หญิง ร่มเงาของผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กฤชภัทร เสาร์ 14 กริด-ชะ-พัด Krit Cha Phat ชาย กริชอันประเสริฐ
ภัคกร เสาร์ 14 พัก-กอน Phak Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความโชคดี, บ่อเกิดแห่งความเจริญ
นิลกาล เสาร์ 23 นิน-ละ-กาน Nin La Kan ได้ทั้งชายและหญิง พลอยแห่งกาลเวลา
เมษ์ลาลิน เสาร์ 42 เม-ลา-ลิน Me La Lin หญิง ผู้งดงามดั่งดวงจันทร์
ปรางค์นลิน เสาร์ 42 ปราง-นะ-ลิน Prang Na Lin หญิง ผู้มีความงดงาม
อามีนะห์ เสาร์ 42 อา-มี-นะ A Mi Na หญิง ที่ชื่อตรง, ที่วางใจได้
เจริญอนันต์ เสาร์ 52 จะ-เริน-อะ-นัน Cha Roen A Nan ชาย ผู้เจริญอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ภัคชลีพร เสาร์ 36 พัก-ชะ-ลี-พอน Phak Cha Li Phon หญิง ผู้เจริญที่มีกิริยางดงามประเสริฐ
สิปประศรัญย์ เสาร์ 59 สิบ-ประ-สะ-รัน Sip Pra Sa Ran ชาย ผู้มีศิลปะเป็นที่พึ่ง
ชิชากร เสาร์ 14 ชิ-ชา-กอน Chi Cha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความรัก
กัลย์พิสชา เสาร์ 50 กัน-พิด-ชา Kan Phit Cha หญิง หญิงที่งามเหมือนดอกบัว
อัปสรรัชย์ เสาร์ 50 อับ-สอน-รัด Ap Son Rat หญิง แผ่นดินของนางสวรรค์
หริญรัศมิ์ เสาร์ 50 หะ-ริน-รัด Ha Rin Rat หญิง รัศมีแห่งทองคำ
วิลัยรักษ์ เสาร์ 50 วิ-ลัย-รัก Wi Lai Rak หญิง การรักษาให้สิ่งไม่ดีเลือนหายไป
วะลัยรักษ์ เสาร์ 50 วะ-ลัย-รัก Wa Lai Rak หญิง กำไลแห่งการรักษา
ซาลือมะห์ เสาร์ 50 ซา-ลือ-มะ Sa Lue Ma หญิง ความสงบ, ความสันติ
พิมพ์ระวี เสาร์ 55 พิม-ระ-วี Phim Ra Wi หญิง ผู้เป็นต้นแบบที่ร้อนแรง
อรินท์พร เสาร์ 41 อะ-ริน-พอน A Rin Phon หญิง ผู้มีพรอันประเสริฐเหนือผู้อื่น
นูรอัยนี เสาร์ 41 นูน-อัย-ยะ-นี Nun Aiya Ya Ni หญิง แก้วตาดวงใจของพ่อแม่
อรศิชา เสาร์ 24 ออน-สิ-ชา On Si Cha หญิง หญิงที่เกิดมางดงาม
พันธ์ธวัช เสาร์ 46 พัน-ทะ-วัด Phan Tha Wat ชาย ผู้ผูกพันธ์ด้วยความมั่นคง
สิงหา เสาร์ 19 สิง-หา Sing Ha หญิง เดือนสิงหาคม, เดือนที่ 8
เอวรินทร์ เสาร์ 41 เอ-วะ-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ด้วยประการฉะนี้
แสนสุข เสาร์ 24 แสน-สุก Saen Suk หญิง ผู้มีความสุขมากๆ
วลัญช์ธภัทร เสาร์ 45 วะ-ลัน-ทะ-พัด Wa Lan Tha Phat หญิง เครื่องหมายแห่งความดีงาม
ตัสฌ์ศกุน เสาร์ 42 ตัด-สะ-กุน Tat Sa Kun ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระพุทธ
ตัสชนัชจ์ เสาร์ 42 ตัด-ชะ-นัด Tat Cha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ชนะศัตรู
พิชญ์ธรินทร์ญา เสาร์ 63 พิด-ทะ-ริน-ยา Phit Tha Rin Ya หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ภรกฤช เสาร์ 9 พะ-ระ-กิด Pha Ra Kit ชาย ผู้ทรงกฤช, ผู้มีความเฉียบแหลม
ภิรมย์รัตน์ เสาร์ 56 พิ-รม-รัด Phi Rom Rat หญิง นางแก้วผู้มีความสุข
พัสวีร์ เสาร์ 45 พัด-สะ-วี Phat Sa Wi ชาย ผู้มีทรัพย์
เนตรนรินทร์ เสาร์ 46 เนด-นะ-ริน Net Na Rin หญิง ดวงตาของผู้สูงส่ง
ศรินภัสร์ เสาร์ 45 สะ-ริน-พัด Sa Rin Phat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีแต่ความเจริญ
ชญาธนุส เสาร์ 24 ชะ-ยา-ทะ-นุด Cha Ya Tha Nut หญิง ผู้มีความรู้ที่แตกต่าง
ธัญญ์นารา เสาร์ 36 ทัน-นา-รา Than Na Ra หญิง แสงแห่งความโชคดี
ศุภชานันท์ เสาร์ 36 สุบ-พะ-ชา-นัน Sup Pha Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขและความเจริญอย่างดีงาม
รัตนกุล เสาร์ 24 รัด-ตะ-นะ-กุน Rat Ta Na Kun หญิง ผู้เป็นดวงแก้วของตระกูล
จรรยาภัทร์ เสาร์ 42 จัน-ยา-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้เจริญที่อยู่ในธรรม
จินตนารักษ์ เสาร์ 46 จิน-ตะ-นา-รัก Chin Ta Na Rak หญิง การประคับประคองความรู้สึก นึก คิด
อภัสนันท์ เสาร์ 42 อะ-พัด-สะ-นัน A Phat Sa Nan หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความสุข
ศุภัคษิ์ชยา เสาร์ 45 สุ-พัก-ชะ-ยา Su Phak Cha Ya หญิง ผู้มีโชคทางความรู้
พรพักตร์ เสาร์ 41 พอน-พัก Phon Phak หญิง ผู้มีใบหน้าอันประเสริฐ
ศุภัคษิ์ชญา เสาร์ 41 สุ-พัก-ชะ-ยา Su Phak Cha Ya หญิง ผู้มีโชคทางความรู้
จีรดา เสาร์ 19 จี-ระ-ดา Chi Ra Da หญิง ดาวแห่งความยั่งยืน
ธนันพัชญ์ เสาร์ 45 ทะ-นัน-พัด Tha Nan Phat หญิง ความรู้ที่อยู่ในกรอบและเกี่ยวกับทรัพย์
รพีกร เสาร์ 24 ระ-พี-กอน Ra Phi Kon หญิง บ่อเกิดแห่งพระอาทิตย์
รัมภาภัค เสาร์ 24 รัม-พา-พัก Ram Pha Phak หญิง ผู้มีเกียรติดั่งนางฟ้า
ศิรินทวรัชฌ์ เสาร์ 55 สิ-ริน-ทะ-วะ-รัด Si Rin Tha Wa Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีสมบัติมาก
ศนิตรา เสาร์ 24 สะ-นิด-ตรา Sa Nit Tra หญิง ผู้มีความยุติธรรมเสมอ
ศิญาธร เสาร์ 24 สิ-ยา-ทอน Si Ya Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
กฤชทยา เสาร์ 14 กริด-ชะ-ทะ-ยา Krit Cha Tha Ya หญิง ผู้มีอาวุธเป็นความรู้
กฤชลตา เสาร์ 14 กริด-ชะ-ละ-ตา Krit Cha La Ta หญิง อาวุธแห่งสายน้ำ
รชตภร เสาร์ 14 ระ-ชะ-ตะ-พอน Ra Cha Ta Phon หญิง เครื่องประดับที่ทำจากเงิน
ชนบงกช เสาร์ 14 ชะ-นะ-บง-กด Cha Na Bong Kot หญิง บัวแห่งชัยชนะ
ภักษร เสาร์ 14 พัก-สอน Phak Son หญิง งดงาม
ภรภัค เสาร์ 14 พอน-พัก Phon Phak หญิง ผู้ค้ำจุนโชค
ลินพิชญ์ เสาร์ 42 ลิน-นะ-พิด Lin Na Phit ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก
บัญชพักตร์ เสาร์ 41 บัน-ชะ-พัก Ban Cha Phak ชาย ผู้มีใบหน้าที่มงคลยิ่ง
บัญชนัตต์ เสาร์ 36 บัน-ชะ-นัด Ban Cha Nat ชาย ผู้มีค่าในฝูงชน
พรรล์ธนัส เสาร์ 51 พัน-ทะ-นัด Phan Tha Nat ชาย ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งความร่ำรวย
อิตติศักดิ์ เสาร์ 46 อิด-ติ-สัก It Ti Sak ชาย ผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่
ศักดิ์รัตนะ เสาร์ 46 สัก-รัด-ตะ-นะ Sak Rat Ta Na ชาย ผู้มีดวงแก้วและอำนาจวิเศษ
ยศวัตน์ เสาร์ 42 ยด-สะ-วัด Yot Sa Wat ชาย ผู้มีเกียรติและความเจริญ
พงศ์ธนิต เสาร์ 42 พง-ทะ-นิด Phong Tha Nit ชาย ผู้อยู่ในตระกูลที่สะท้านไปทั่วหล้า
กิตติเมศร์ เสาร์ 42 กิด-ติ-เมด Kit Ti Met ชาย ผู้ยินดียิ่งในชื่อเสียง
สุภะสิทธิ์ เสาร์ 42 สุ-พะ-สิด Su Pha Sit ชาย ผู้ประสบความสำเร็จ
สประสิทธ์ เสาร์ 42 สบ-ระ-สิด Sop Ra Sit ชาย ผู้ประสบความสำเร็จ
ลิลญ์รยา เสาร์ 42 ลิน-ระ-ยา Lin Ra Ya หญิง หญิงผู้น่ารักและมีความรู้
ศัตตบงกช เสาร์ 24 สัด-ตะ-บง-กด Sat Ta Bong Kot หญิง ชื่อบัวหลวงพันธุ์หนึ่ง(มาจาก สัตตบงกช)
อริย์กันตา เสาร์ 45 อะ-ริ-กัน-ตา A Ri Kan Ta หญิง ผู้มีสายตาปิดกั้นศัตรู
ธกวิญ เสาร์ 19 ทะ-กะ-วิน Tha Ka Win หญิง นักประพันธ์ผู้มีทรัพย์และปัญญา
ภรธิดา เสาร์ 15 พอน-ทิ-ดา Phon Thi Da หญิง ลูกสาวผู้งดงาม
อนันตรเมศ เสาร์ 41 อะ-นัน-ตะ-ระ-เมด A Nan Ta Ra Met ชาย ผู้มีความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
รือไชย เสาร์ 36 รือ-ชัย Rue Chai ชาย ผู้เจริญที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
กีระศักดิ์ เสาร์ 42 กี-ระ-สัก Ki Ra Sak ชาย ผู้มีอำนาจมีเกียรติ
สุธิสา เสาร์ 24 สุ-ทิ-สา Su Thi Sa หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
กัญญนก เสาร์ 19 กัน-ยะ-นก Kan Ya Nok หญิง หญิงที่สง่างามดุจนก
ซูฟีย์ เสาร์ 41 ซู-ฟี Su Fi หญิง ผู้ที่เลียนวิถีชีวิตแบบ ตะเศาวุฟ
จุลีรัตน์ เสาร์ 45 จุ-ลี-รัด Chu Li Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความแข็งแกร่ง
แก้วมาเรือน เสาร์ 41 แก้ว-มา-เรือน Kaeo Ma Ruean หญิง ผู้เปรียบดั่งดวงแก้วในบ้าน
จารวีย์ เสาร์ 41 จา-ระวี Cha หญิง ผู้งดงาม
จามรีย์ เสาร์ 40 จา-มะ-รี Cha Ma Ri หญิง ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดนึง(มาจาก จามรี)
คิมเบอลีน เสาร์ 41 คิม-เบอ-ลีน Khim Boe Lin หญิง แร่ธาตุชนิดหนึ่ง(มาจากคิมเบอร์ไลต์)
ศุภรินทร์ เสาร์ 36 สุบ-พะ-ริน Sup Pha Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญ
อัจฉราวดี เสาร์ 40 อัด-ฉะ-รา-วะ-ดี At Cha Ra Wa Di หญิง ผู้งดงามดุจนางฟ้า
อัยญ์วารินทร์ เสาร์ 65 อัย-วา-ริน Aiya Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่เป็นที่รักของผู้อื่น
กฤตธจิรา เสาร์ 24 กริด-ทะ-จิ-รา Krit Tha Chi Ra หญิง ผู้มีความยั่งยืนดีแล้ว
อุราพร เสาร์ 24 อุ-รา-พอน U Ra Phon หญิง ใจที่ประเสริฐ
สุชาย เสาร์ 19 สุ-ชาย Su Chai ชาย ผู้ชายที่ดี
รุจีพัชร เสาร์ 36 รุ-จี-พัด Ru Chi Phat หญิง เพชรที่สวยงาม
รพินท์นิภา เสาร์ 42 ระ-พิน-นิ-พา Ra Phin Ni Pha หญิง ผู้มีรัศมีดุจพระอาทิตย์
สุรเกียรติ เสาร์ 41 สุ-ระ-เกียด Su Ra Kiat ชาย ผู้มีเกียรติยศกล้าหาญ
ศิรารัตน์ เสาร์ 41 สิ-รา-รัด Si Ra Rat ชาย น้ำที่สร้างจากดวงแก้ว
เทพพิทักษ์ เสาร์ 42 เทบ-พิ-ทัก Thep Phi Thak ชาย ผู้ที่มีเทวดาคอยคุ้มครอง
ปภัทรพร เสาร์ 24 ปะ-พัด-ทะ-ระ-พอน Pa Phat Tha Ra Phon หญิง หญิงผู้ได้รับพรให้เจริญและประเสริฐ
ธานุชา เสาร์ 14 ทา-นุ-ชา Tha Nu Cha ชาย ผู้เกิดมาสูงส่ง
ธีรวินท์ เสาร์ 40 ที-ระ-วิ่น Thi Ra Win ชาย ผู้ได้เป็นนักปราชญ์
พิมรี่พาย เสาร์ 46 พิม-รี่-พาย Phim Ri Phai หญิง ผู้เจริญยิ่งในการค้าขายออนไลน์
นิชาดา เสาร์ 14 นิ-ชา-ดา Ni Cha Da หญิง ผูู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ดอกแก้ว เสาร์ 19 ดอก-แก้ว Dok Kaeo หญิง ดอกไม้ชนิดนึง
ไอยเรศ เสาร์ 36 อัย-ยะ-เรด Aiya Ya Ret ได้ทั้งชายและหญิง ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
พรภรดา เสาร์ 19 พอน-พะ-ระ-ดา Phon Pha Ra Da หญิง ผู้ประเสริฐ
ศิวะวงศ์ เสาร์ 45 สิ-วะ-วง Si Wa Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพระศิวะ
ธัญชนัท เสาร์ 24 ทัน-ชะ-นัด Than Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่เกิดโชค
ภัคพินันท์ เสาร์ 45 พัก-คะ-พิ-นัน Phak Kha Phi Nan หญิง ผู้มีความสุขและความเจริญ
สุทธ์สินี เสาร์ 45 สุด-สิ-นี Sut Si Ni หญิง หญิงที่บริสุทธิ์
ผ่อนจิตต์ เสาร์ 45 ผ่อน-จิด Phon Chit หญิง จิตใจที่ผ่อนคลาย
ธนากูล เสาร์ 19 ทะ-นา-กูน Tha Na Kun ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์สมบัติ
วิชดา เสาร์ 14 วิด-ชะ-ดา Wit Cha Da หญิง ดาวแห่งความรอบรู้
ชิชา เสาร์ 9 ชิ-ชา Chi Cha หญิง หญิงที่มีได้รับความรัก
สลิลภัสสร์ เสาร์ 55 สะ-ลิน-พัด Sa Lin Phat หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
นิลปัทม์ เสาร์ 36 นิน-ปัด Nin Pat หญิง บัวเขียว.