บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธีรวินท์ 40 ที-ระ-วิ่น Thi Ra Win ชาย ผู้ได้เป็นนักปราชญ์
พิมรี่พาย 46 พิม-รี่-พาย Phim Ri Phai หญิง ผู้เจริญยิ่งในการค้าขายออนไลน์
นิชาดา 14 นิ-ชา-ดา Ni Cha Da หญิง ผูู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ดอกแก้ว 19 ดอก-แก้ว Dok Kaeo หญิง ดอกไม้ชนิดนึง
ไอยเรศ 36 อัย-ยะ-เรด Aiya Ya Ret ได้ทั้งชายและหญิง ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
พรภรดา 19 พอน-พะ-ระ-ดา Phon Pha Ra Da หญิง ผู้ประเสริฐ
ศิวะวงศ์ 45 สิ-วะ-วง Si Wa Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพระศิวะ
ธัญชนัท 24 ทัน-ชะ-นัด Than Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่เกิดโชค
ภัคพินันท์ 45 พัก-คะ-พิ-นัน Phak Kha Phi Nan หญิง ผู้มีความสุขและความเจริญ
สุทธ์สินี 45 สุด-สิ-นี Sut Si Ni หญิง หญิงที่บริสุทธิ์
ผ่อนจิตต์ 45 ผ่อน-จิด Phon Chit หญิง จิตใจที่ผ่อนคลาย
ธนากูล 19 ทะ-นา-กูน Tha Na Kun ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์สมบัติ
วิชดา 14 วิด-ชะ-ดา Wit Cha Da หญิง ดาวแห่งความรอบรู้
ชิชา 9 ชิ-ชา Chi Cha หญิง หญิงที่มีได้รับความรัก
สลิลภัสสร์ 55 สะ-ลิน-พัด Sa Lin Phat หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
นิลปัทม์ 36 นิน-ปัด Nin Pat หญิง บัวเขียว.
ส้มโอ 24 ซ่ม-โอ Som O หญิง ผลไม้ชนิดหนึ่ง
วงทกร 14 วง-ทะ-กอน Wong Tha Kon ชาย ผู้อยู่ในกรอบให้การเกิด
ราชิต 14 รา-ชิด Ra Chit ชาย พระราชาหรือผู้ที่เกิดมาสูงสุ่ง
อาทิชา 15 อา-ทิ-ชา A Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดเป็นคนแรก
ภิรัช 15 พิ-รัด Phi Rat ชาย ผู้สูงส่งและยิ่งใหญ่
สุรพันธ์ 42 สุ-ระ-พัน Su Ra Phan ชาย ผู้ผูกพันด้วยความกล้าหาญ
สิทธิพงศ์ 46 สิด-ทิ-พง Sit Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งการประสบความสำเร็จ
นฤทัย 19 นะ-รึ-ทัย Na Rue Thai หญิง ผู้คงอยู่ในดวงใจ
มัชรอาภา 24 มัด-ชะ-ระ-อา-พา Mat Cha Ra A Pha หญิง แสงสว่างแห่งเพชร
แคทริยา 24 แคด-ทะ-ริ-ยา Khaet Tha Ri Ya หญิง ดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
วาราดา 14 วา-รา-ดา Wa Ra Da หญิง ดวงดาว
ส้มเกลี้ยง 42 ซ่ม-เกลี้ยง Som Kliang หญิง พืชท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง
จันตพัชญ์ 45 จัน-ตะ-พัด Chan Ta Phat หญิง เพชรแห่งดวงจันทร์
นัยนันทร์ 45 นัย-ยะ-นัน Nai Ya Nan หญิง ผู้มีความสุข
ชริพันธ์ 40 ชะ-ริ-พัน Cha Ri Phan หญิง ผู้ผูกพันธ์กับสายน้ำ
เอกพินิจ 36 เอก-พิ-นิด Ek Phi Nit ชาย -
กิตติ์ธัญชัย 50 กิด-ทัน-ชัย Kit Than Chai ชาย มีเกียรติยศ มีโชค มีชัยชนะ
หยาดรุ้ง 24 หยาด-รุ้ง Yat Rung หญิง รุ้งที่หยดลงสู่พื้น
ศิลป์ชัย 42 สิน-ชัย Sin Chai ชาย ผู้ได้รับชัยชนะด้วยฝีมือของตน
เฟาซีย์ 42 เฟา-ซี Fao Si ชาย ผู้รู้แจ้งเห็นจริง
นันทพนธ์ 41 นัน-ทะ-พน Nan Tha Phon ชาย ผู้มีความสุขในงานประพันธ์
ผจงเกียรติ 45 ผะ-จง-เกียด Pha Chong Kiat ชาย ผู้ได้รับชื่อเสียงอย่างตั้งใจ
เมฆิน 19 เม-เคิน Me Khoen ชาย ก้อนเมฆ
แบงค์ 19 แบง Baeng ชาย ธนบัตร
กิจชัช 19 กิด-จะ-ชัด Kit Cha Chat ชาย หน้าที่การงานที่รุ่งเรือง
จินพันธ์ 45 จิน-พัน Chin Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพลังบวก
นนทกาล 19 นน-ทะ-กาน Non Tha Kan ชาย กาลแห่งความสุข
ทินธกร 19 ทิน-ทะ-กอน Thin Tha Kon ชาย พระอาทิตย์.
ปัญจทิพย์ 46 ปัน-จะ-ทิบ Pan Cha Thip หญิง สวรรค์ชั้นที่ 5
อนรรฆชัย 36 อะ-นัน-คะ-ชัย A Nan Kha Chai ชาย ชัยชนะที่ประมาณค่ามิได้
นรินรดา 24 นะ-ริน-ระ-ดา Na Rin Ra Da หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุขอยู่เสมอ
พราว 19 พราว Phrao หญิง แวววาว.
ศรัญญ์ภัทร 42 สะ-รัน-ยะ-พัด Sa Ran Ya Phat หญิง ผู้ที่เป็นเลิศด้วยความรู้เรื่องศร
ปราญปริญารัตน์ 51 ปราน-ปะ-ริ-ยา-รัด Pran Pa Ri Ya Rat หญิง ปราชญ์ผู้รอบรู้ดุจดวงแก้ว
มิรชยา 24 มิ-ระ-ชะ-ยา Mi Ra Cha Ya หญิง ผู้อยู่ในมหาสมุทรแห่งความสุข
กันตภัท 19 กัน-ตะ-พัด Kan Ta Phat ชาย ผู้มีความสุขและความเจริญ
อัญญ์ญาริน 45 อัน-ยา-ริน An Ya Rin หญิง สายน้ำแห่งความรู้
อัยย์วาริน 55 อัย-วา-ริน Aiya Wa Rin หญิง สายน้ำแห่งความรัก
พระสินธุ์ 46 พระ-สิน Phra Sin หญิง สายน้ำแห่งความเลื่อมใส
พระวัชญ์ 41 พระ-วัด Phra Wat หญิง ผู้มีถ้อยคำอันน่าเลื่อมใส
พิมพ์พิชญาภา 55 พิม-พิด-ชะ-ยา-พา Phim Phit Cha Ya Pha หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นแสงสว่างของต้นแบบทั้งปวง
ษรวรัช 24 สอน-วะ-รัด Son Wa Rat หญิง ผู้ได้รับสิ่งประเสริฐ
ปรียาภา 24 ปรี-ยา-พา Pri Ya Pha หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของที่รัก
ธนาภพ 19 ทะ-นา-พบ Tha Na Phop ชาย แผ่นดินแห่งทรัพย์สมบัติ
ไพทูรย์ 41 พัย-ทูน Phai Thun หญิง ชื่อพลอยชนิดหนึ่ง
สมสิทธิ์ 41 สม-สิด Som Sit หญิง อำนาจที่เหมาะสมกัน
พิมลจิตร 40 พิ-มน-จิด Phi Mon Chit หญิง จิตที่ปราศจากมลทิน
พิมลจิต 36 พิ-มน-จิด Phi Mon Chit หญิง จิตที่ปราศจากมลทิน
พัชราภรต์ 36 พัด-ชะ-รา-พอน Phat Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับแห่งเพชร
พิชชาภัทร์ 36 พิด-ชา-พัด Phit Cha Phat หญิง ผู้เจริญด้วยความรู้
สุทธิวงศ์ 41 สุด-ทิ-วง Sut Thi Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายในตระกูลโดยเนื้อแท้
รักษมล 24 รัก-สะ-มน Rak Sa Mon หญิง ผู้รักษาความมิมีมลทินอันมัวหมอง
กรกรชต์ 24 กอ-ระ-กรด Ko Ra Krot ชาย ไหว้.
กนกธรรม 24 กะ-หนก-ทัม Ka Nok Tham ชาย คุณงามความดีที่มีค่า
อริญชย์วิธน์ 65 อะ-ริน-ชะ-วิด A Rin Cha Wit ชาย ผู้มีความรู้ที่ชนะซึ่งศัตรู
พรภวิทย์ 41 พร-พะ-วิด Phon Pha Wit ชาย ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
นิคมสันต์ 46 นิ-คม-สัน Ni Khom San ชาย หมู่บ้านที่สงบ
ธีระพรหม 41 ที-ระ-พรม Thi Ra Phrom ชาย นักปราชญ์ของพรหม
จันทร์ละบุญ 46 จัน-ละ-บุน Chan La Bun ชาย บุญและดวงจันทร์
พรพิสุทธิ์ 50 พอน-พิ-สุด Phon Phi Sut ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ประเสริฐที่สะอาดหมดจด
นิยมศิลป์ 50 นิ-ยม-สิน Ni Yom Sin ชาย ศิลปกที่น่าหลงใหล
สมัตพงษ์ 42 สะ-มัด-พง Sa Mat Phong ชาย ผู้มาเติมเติมความสมบูรณ์ให้กับตระกูล
ภูมิพรรดิ์ 42 พูม-พัด Phum Phat ชาย แผ่นดินของผู้สูงส่ง
ศรีสวัสดิ์ 56 สี-สะ-หวัด Si Sa Wat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นสิริมงคล
ทิพย์ศักดิ์ 56 ทิบ-สัก Thip Sak ชาย ผู้ได้รับอำนาจจากเทวดา
พักร์สินทร์ 56 พัก-สิน Phak Sin ชาย ใบหน้าของผู้เป็นใหญ่
วิญญา 19 วิน-ยา Win Ya ได้ทั้งชายและหญิง ความรู้แจ้ง
ฉลองรักษ์ 41 ฉะ-หลอง-รัก Cha Long Rak ชาย ผู้มีความสุขคอยปกป้อง
สุรวิชย์ 41 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย นักรบผู้มีชัยชนะเหนือคนทั้งปวง
ศิลประชัย 41 สิน-ปะ-ชัย Sin Pa Chai ชาย ผู้มีความสุนทรีย์ในชัยชนะ
ศิริวรวัช 41 สิ-หริ-วอน-วัด Si Ri Won Wat ชาย ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ
ศรีสังวร 41 สี-สัง-วอน Si Sang Won ชาย ผู้มีความสำรวมและมีโชคลาภ
ศรีวัลลภ 41 สี-วัน-ลบ Si Wan Lop ชาย ผู้มีโชคลาภในความรัก
ศรีประภัย 41 สี-ประ-พัย Si Pra Phai ชาย ผู้มีความเจริญอย่างดงาม
ผ่องเพ็ชร 41 ผ่อง-เพ็ด Phong Phet ชาย เพชรที่งามผุดผ่อง
จักร์รวี 41 จัก-ระ-วี Chak Ra Wi ชาย พระอาทิตย์ทรงกลม
เบลเยี่ยม 41 เบน-เยี่ยม Ben Yiam ชาย ชื่อประเทศหนึ่ง
กัญภัสสร์ 41 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้มีแสงสว่าง
กัลยาวริศ 41 กัน-ละ-ยา-วะ-ริด Kan La Ya Wa Rit หญิง หญิงผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
กัลยารวิศ 41 กัน-ยา-ระ-วิด Kan Ya Ra Wit หญิง หญิงผู้เป็นเจ้าแห่งความเจริญรุ่งเรือง
นภัสสิตานันท์ 56 นะ-พัด-สิ-ตา-นัน Na Phat Si Ta Nan หญิง ท้องฟ้าแห่งความสุขสดใส
มั่งมี 24 มั่ง-มี Mang Mi ชาย มีเงินมาก, มีทรัพย์มาก, ร่ำรวย.
ภูวรา 14 พู-วะ-รา Phu Wa Ra ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่บนแผ่นดินอันประเสริฐ
แพรวโพยม 45 แพรว-พะ-โยม Phraeo Pha Yom หญิง ทองฟ้าที่มีแสงแวววับ
บุญญารัสมิ์ 45 บุน-ยา-รัด Bun Ya Rat หญิง ผู้มีความรู้ที่มีรัศมีแห่งบุญ
ประมวลศรี 45 ประ-มวน-สี Pra Muan Si หญิง ผู้รวมความเจริญให้กับตนเอง
พิมผกานต์ 44 พิม-ผะ-กาน Phim Pha Kan หญิง ผู้มีรูปงามและใจดี
พิมพิลา 36 พิม-พิ-ลา Phim Phi La หญิง ผู้เป็นต้นแบบแห่งความงดงาม
จำเริญทรัพย์ 55 จัม-เริน-ซับ Cham Roen Sap ชาย ผู้มีความเจริญในทรัพย์
กังวล 19 กัง-วน Kang Won ชาย พะวงถึง, ห่วงใย, ครุ่นคิดอยู่.
กลมลา 19 กลม-มะ-ลา Klom Ma La หญิง ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง
ทดาภา 5 ทะ-ดา-พา Tha Da Pha หญิง แสงสว่างของดวงดาว
ชวิดา 14 ชะ-วิ-ดา Cha Wi Da หญิง แสงสว่างของดวงดาว
บุญญิตา 19 บุน-ยิ-ตา Bun Yi Ta หญิง ผู้เป็นแก้วตาแห่งบุญ
กันปรัญ 24 กัน-ปะ-รัน Kan Pa Ran ชาย ผู้รอบรู้เรื่องจิตใจ
เวชปรัญ 24 เวด-ปะ-รัน Wet Pa Ran ชาย ผู้รอบรู้เรื่องการรักษา
ปาลกร 14 ปา-ละ-กอน Pa La Kon ชาย ผู้เกิดมาเพื่อการปกครองโลก
ปารรุต 15 ปา-ระ-รุด Pa Ra Rut ชาย ผู้เกิดมามีชื่อเสียง
กัญญากร 19 กัน-ยา-กอน Kan Ya Kon หญิง หญิงผู้เป็นดั่งแสงสว่าง, หญิงผู้สร้าง
ชิรชัย 24 ชิ-ระ-ชัย Chi Ra Chai ชาย เพชรแห่งชัยชนะ
ชัยพฤก 24 ชัย-พรึก Chai Phruek ชาย ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง
สิริญา 24 สิ-หริ-ยา Si Ri Ya หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญ
ธีร์ทองธรรม 50 ที-ทอง-ทัม Thi Thong Tham ชาย นักปราชญ์ที่อยู่ในความดีและมีชีวิตที่ร่ำรวย
พีร์ทองธรรม 54 พี-ทอง-ทัม Phi Thong Tham ชาย ผู้กล้าที่อยู่ในความดีมีชีวิตที่ร่ำรวย
รัศมิ์ลภัส 51 รัด-ละ-พัด Rat La Phat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งโชคลาภ
สุรนันท์ 36 สุ-ระ-นัน Su Ra Nan ชาย ผู้กล้าหาญที่มีความสุข
สุริยพงศ์ 50 สุ-ริ-ยะ-พง Su Ri Ya Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระอาทิตย์
กุมพร 19 กุม-พอน Kum Phon ชาย ผู้ครอบครองพรอันประเสริฐ
ไพศัลย์ 51 พัย-สัน Phai San ชาย ลูกศรที่มีค่ายิ่ง
อิสระพงศ์ 51 อิด-สะ-หระ-พง It Sa Ra Phong ชาย เชื้อสายของผู้รักอิสระ
สุริยะพงษ์ 51 สุ-ริ-ยะ-พง Su Ri Ya Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระอาทิตย์
สีสองเมือง 51 สี-สอง-เมือง Si Song Mueang ชาย ชื่อวันแห่งนึงในจังหวัดลำพูน (วัดศรีสองเมือง)
วิเศษศิลป์ 51 วิ-เสด-สิน Wi Set Sin ชาย ศิลปะอันวิเศษ
รังส์ศิพล 51 รัง-สิ-พน Rang Si Phon ชาย แสงสว่างแห่งพละกำลัง
พีระศิลป์ 51 พี-ระ-สิน Phi Ra Sin ชาย ศิลปะที่แสดงถึงความกล้าหาญ
พิริยพงษ์ 51 พิ-ริ-ยะ-พง Phi Ri Ya Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีความเพียร
พงศ์อภิลาศ 51 พง-อะ-พิ-ลาด Phong A Phi Lat ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความวิเศษงดงาม
พงษ์ศิลป์ 51 พง-สิน Phong Sin ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งงานศิลป์
นิดารัตน์ 36 นิ-ดา-รัด Ni Da Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความดีงาม
อัญชลินทร์ 45 อัน-ชะ-ลิน An Cha Lin หญิง เจ้าแห่งความแตกต่าง
สุมิตตา 24 สุ-มิด-ตา Su Mit Ta หญิง ผู้มีเพื่อนที่แสนดี
รุ่งฟ้า 19 รุ่ง-ฟ้า Rung Fa ชาย ท้องฟ้าที่เริ่มเรืองรองยามเช้า
อังศวีร์ 45 อัง-สะ-วี Ang Sa Wi หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความกล้าหาญ
ธันยาภา 24 ทัน-ยา-พา Than Ya Pha หญิง แสงสว่างแห่งโชค
วนิตา 19 วะ-นิ-ตา Wa Ni Ta หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
ชิฌาริญ 24 ชิ-ชา-ริน Chi Cha Rin หญิง ต้นไม้ของผู้เป็นใหญ่
ชรินยา 24 ชะ-ริน-ยา Cha Rin Ya หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีสุขภาพที่ดี
จุติอร 24 จุ-ติ-ออน Chu Ti On หญิง หญิงงามที่จุติลงมาเกิด
จิตินาถ 24 จิ-ติ-นาด Chi Ti Nat หญิง ผู้ครอบครองจิตใจ, คนรัก
ศิรินทร์รัชช์ 59 สิ-ริน-รัด Si Rin Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่และสูงส่ง
อัยราน์นันต์ 63 อัย-ยะ-รา-นัน Aiya Ya Ra Nan หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
นนทิยา 24 นน-ทิ-ยา Non Thi Ya หญิง ผู้ที่มีความสุขและสุขภาพที่ดี
ภีรวิช 24 พี-ระ-วิด Phi Ra Wit ชาย นักปราชญ์ผู้มีความกล้าหาญ
ธเวช 14 ทะ-เวด Tha Wet หญิง ท่านผู้มีสุขภาพที่ดี
ธฤทธิ 14 ทะ-ริด Tha Rit หญิง ท่านผู้มีอำนาจ
เมถุน 14 เม-ถุน Me Thun ชาย การร่วมสังวาส.
บุญชาญ 14 บุน-ชาน Bun Chan ชาย ผู้มีความชำนาญในบุญ
ชคกิต 14 ชะ-คะ-กิด Cha Kha Kit ชาย ผู้ได้รับคำสรรเสริญบนแผ่นดิน
ชานุเดช 14 ชา-นุ-เดด Cha Nu Det ชาย ผู้ที่เชื่อมอำนาจเข้าด้วยกัน
พชรธิดา 24 พัด-ชะ-ระ-ทิ-ดา Phat Cha Ra Thi Da หญิง ลูกสาวที่สวยดั่งเพชร
จิรนรา 24 จิ-ระ-นะ-รา Chi Ra Na Ra หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความมั่นคง
กันยศิษย์ 50 กัน-ยะ-สิด Kan Ya Sit ชาย ศิษย์ราศีกันย์
กันต์สินี 45 กัน-สิ-นี Kan Si Ni หญิง หญิงที่มีความน่ารัก
กรินทร์ธิยา 45 กะ-ริน-ทิ-ยา Ka Rin Thi Ya หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่และมีสุขภาพที่ดี
กรินทร์นเรศ 46 กะ-ริน-นะ-เรด Ka Rin Na Ret ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นใหญ่และสูงส่ง
กรินทร์ธเรศ 45 กะ-ริน-ทะ-เรด Ka Rin Tha Ret ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สูงส่งและเป็นใหญ่
กรินทร์โรจ 42 กะ-ริน-ทะ-โรด Ka Rin Tha Rot ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีชีวิตรุ่งเรือง
จีรกรินทร์ 45 จี-ระ-กะ-ริน Chi Ra Ka Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีชีวิตมั่นคง
จิรกรินทร์ 42 จิ-ระ-กะ-ริน Chi Ra Ka Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีชีวิตมั่นคง
รสชรินทร์ 40 รด-ชะ-ริน Rot Cha Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีเสน่ห์น่าลิ้มลอง
ปรียาวัลย์ 55 ปรี-ยา-วัน Pri Ya Wan หญิง ผู้เป็นที่รักของวงศ์ตระกูล
ควาย 19 ควาย Khwai ชาย คำเรียกคนโง่ คนเซ่อ คนตัวใหญ่ หรือมีกำลังมากแต่ไม่ฉลาด.
พัชร์สิตา 42 พัด-สิ-ตา Phat Si Ta หญิง ผู้หอมหวานดั่งเพชร
วิระพงษ์ 41 วิ-ระ-พง Wi Ra Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความกล้าหาญ
ธารนรินทร์ 41 ทาน-นะ-ริน Than Na Rin หญิง สายน้ำของผู้เป็นใหญ่
ธนนน 19 ทะ-นะ-นน Tha Na Non ชาย ผู้มีทรัพย์และความสุข
ฟาริส 24 ฟา-ริด Fa Rit ชาย ชื่อในภาษาอาหรับ
พิมพ์ดาว 42 พิม-ดาว Phim Dao หญิง ผู้เป็นต้นแบบของดวงดาว
เอกธนัช 24 เอก-ทะ-นัด Ek Tha Nat ชาย ผู้มีความมั่นคั่งมีทรัพย์เป็นหนึ่ง
สรัญทร 24 สะ-รัน-ยะ-ทอน Sa Ran Ya Thon ได้ทั้งชายและหญิง หญิงเก่งกล้าผู้เอื้อเฟื้ออารี
รุจิชญาน์ 36 รุ-จิ-ชะ-ยา Ru Chi Cha Ya หญิง ผู้มีความรุ่งเรืองในความรู้
รุจิธญา 24 รุ-จี-ทะ-ยา Ru Chi Tha Ya หญิง ผู้มีความรุ่งเรือง
การ 6 กาน Kan ชาย งาน, สิ่ง หรือเรื่องที่ทำ
กัลย์ชิสา 42 กัน-ชิ-สา Kan Chi Sa หญิง สตรีผู้เป็นใหญ่
จิรัจจิกาล 42 จิ-รัด-จิ-กาน Chi Rat Chi Kan หญิง ผู้มีความมั่งคงตลอดกาล
ขวัญเยาว์ 42 ขวัน-เยา Khwan Yao หญิง ผู้มีความอ่อนเยาว์เป็นมิ่งขวัญ
โฉมสุรางค์ 42 โฉม-สุ-ราง Chom Su Rang หญิง ผู้มีรูปร่างเป็นทิพย์
เพ็ชรศรี 42 เพ็ด-สี Phet Si หญิง เพชรแห่งโชค
เบ็ญจาสิริ 42 เบ็น-จา-สิ-หริ Ben Cha Si Ri หญิง ผู้มีความเจริญดุจแท่นอันแข็งแรง
สุเพ็ญพร 42 สุ-เพ็น-พอน Su Phen Phon หญิง พระจันทร์อันประเสริฐ
สุวาพิชญ์ 42 สุ-วา-พิด Su Wa Phit หญิง ปราชญ์ผู้มีวาจาดีงาม
สุพรเพ็ญ 42 สุ-พอน-เพ็น Su Phon Phen หญิง พระจันทร์อันประเสริฐ
สุจรีย์ 42 สุ-จะ-รี Su Cha Ri หญิง ผู้มีความประพฤติดี
สกุลพัชร์ 42 สะ-กุน-พัด Sa Kun Phat หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งเพชร
พิญญรักษ์ 42 พิน-ยะ-รัก Phin Ya Rak หญิง ผู้มีความรู้คอยปกป้อง
บุญชรัสมิ์ 42 บุน-ชะ-รัด Bun Cha Rat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งบุญ
พัสนันต์ 45 พัด-สะ-นัน Phat Sa Nan หญิง ผู้มีอำนาจไม่รู้จบ
เฌอพลอย 41 เชอ-พลอย Choe Phloi หญิง ต้นไม้ที่มีค่าดุจพลอย
อนันธ์นภัส 50 อะ-นัน-นะ-พัด A Nan Na Phat หญิง ฟ้าที่นับไม่ได้
นภัทรมนตร์ 41 นะ-พัด-ทะ-ระ-มน Na Phat Tha Ra Mon หญิง ผู้เจริญด้วยมนตรา
ธิชากาล 19 ทิ-ชา-กาน Thi Cha Kan หญิง กาลเวลาของนักปราชญ์
ทิชาการ 14 ทิ-ชา-กาน Thi Cha Kan หญิง ปราชญ์ผู้น่ารัก
กีรติกันต์ 41 กี-ระ-ติ-กัน Ki Ra Ti Kan ได้ทั้งชายและหญิง มีเกียรติและน่ารัก
ปิยชาติ 24 ปิ-ยะ-ชาด Pi Ya Chat ชาย ผู้เป็นที่รักของเผ่าพันธุ์
ทิพย์เกษร 41 ทิบ-เก-สอน Thip Ke Son หญิง พืชกินแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่ง
พงษ์พิทักษ์ 54 พง-พิ-ทัก Phong Phi Thak ชาย ผู้มีตระกูลคอยปกป้อง
ดานิสา 19 ดา-นิ-สา Da Ni Sa หญิง ดาวในเวลากลางคืน
ฌัชชา 14 ชัด-ชา Chat Cha หญิง ต้นไม้แห่งความรู้
พิศตะวัน 41 พิด-ตะ-วัน Phit Ta Wan หญิง ดวงตะวันที่น่ามอง
อารียฉัตร 42 อา-รี-ยา-ฉัด A Ri Ya Chat หญิง ร่มเงาแห่งผู้เจริญ
อดิษยา 24 อะ-ดิ-สะ-ยา A Di Sa Ya หญิง ผู้ที่ไม่มีความมงคล
อนัญชุดา 24 อะ-นัน-ชุ-ดา A Nan Chu Da หญิง ไม่มีสิ่งใดที่สำคัญกว่าแสงสว่าง
นุติพงษ์ 36 นุ-ติ-พง Nu Ti Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายที่น่าสรรเสริญ
นทีพงษ์ 36 นะ-ที-พง Na Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งสายน้ำ
ธนาศักดิ์ 36 ทะ-นา-สัก Tha Na Sak ชาย ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
ธนะพงษ์ 36 ทะ-นะ-พง Tha Na Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์สมบัติ
ษมาพงศ์ 36 สะ-มา-พง Sa Ma Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของการให้อภัย
สุภาพงศ์ 36 สุ-พา-พง Su Pha Phong ชาย เชื้อสายของนักตุลาการ
ผังเมือง 36 ผัง-เมือง Phang Mueang ชาย นโยบายที่ใช้ในการสร้างเมือง
ปองศักดิ์ 36 ปอง-สัก Pong Sak ชาย มุ่งหวังในอำนาจ, มุ่งหวังในความสามารถ
สิงห์ทอง 36 สิง-ทอง Sing Thong ชาย เจ้าป่าที่มีค่าดุจทอง
เอกสิงห์ 36 เอก-สิง Ek Sing ชาย เจ้าป่าผู้เป็นหนึ่ง
กิตติชกานต์ 36 กิด-ติ-ชะ-กาน Kit Ti Cha Kan ชาย ผู้ที่น่ารักและมีชื่อเสียง
ธนาพัทธ์ 36 ทะ-นา-พัด Tha Na Phat ชาย ผู้ผูกพันกับความร่ำรวย
กมลวนันท์ 42 กะ-มน-วะ-นัน Ka Mon Wa Nan หญิง ใจที่มีความสุข
อัยย์ญดา 41 อัย-ยะ-ดา Aiya Ya Da หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
นันท์พร 36 นัน-พอน Nan Phon หญิง ผู้มีความสุขความประเสริฐ
ชินทัต 19 ชิน-นะ-ทัด Chin Na That ชาย พระผู้ให้, ผู้มีแต่ให้
สิรินทร์ธรัท 51 สิ-ริน-ทะ-รัด Si Rin Tha Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีพลังแห่งการรักษา
สิรินทร์ธาดา 45 สิ-ริน-ทา-ดา Si Rin Tha Da หญิง ผู้สร้างความยิ่งใหญ่
สิรินทร์วรัช 54 สิ-ริน-วะ-รัด Si Rin Wa Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ประเสริฐสุด
สิรินทร์เกตุ 45 สิ-ริน-เกด Si Rin Ket หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่รุ่งเรือง
กิติสิรินทร์ 50 กิ-ติ-สิ-ริน Ki Ti Si Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีชื่อเสียง
สิริธรินทร์ 50 สิ-หริ-ทะ-ริน Si Ri Tha Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่สร้างสรรค์ความมงคล
สิริภัคร์ 41 สิ-หริ-พัก Si Ri Phak หญิง ผู้มีโชคลาภและความเจริญ
สิริวริญญ์ 50 สิ-ริ-วะ-ริน Si Ri Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญ
สิริวรางค์ 45 สิ-หริ-วะ-ราง Si Ri Wa Rang หญิง หญิงผู้มีโชคลาภและความจริญ
มานิศา 23 มา-นิ-สา Ma Ni Sa หญิง การมาของเวลากลางคืน
สุตานันท์ 36 สุ-ตา-นัน Su Ta Nan หญิง สตรีผู้มีความสุขในการให้
นภัสนันทร์ 45 นะ-พัด-สะ-นัน Na Phat Sa Nan หญิง ผู้พร้อมทั้งความสุขและความรุ่งเรือง
พยัคฆ์ 36 พะ-ยัก Pha Yak ชาย เสือ
ดนัยวิวิทย์ 56 ดะ-นัย-วิ-วิด Da Nai Wi Wit ชาย ลูกชายผู้มีความรู้
จิระวิวิทย์ 56 จิ-ระ-วิ-วิด Chi Ra Wi Wit ชาย ผู้มีความรู้อย่างยั่งยืน
ชวัลวิวิทย์ 56 ชะ-วัน-วิ-วิด Cha Wan Wi Wit ชาย แสงสว่างแห่งความรู้
วิทยวิวัตน์ 56 วิด-ทะ-ยะ-วิ-วัด Wit Tha Ya Wi Wat ชาย ผู้มีความรู้และความเจริญรุ่งเรือง
ปารย์วรรธน์ 56 ปา-ระ-วัด Pa Ra Wat ชาย ผู้มีความสามารถและความเจริญ
เตชะสินธุ์ 41 เต-ชะ-สิน Te Cha Sin ชาย มีเดชดั่งสายน้ำใหญ่
ภวภูมิ 19 พะ-วะ-พูม Pha Wa Phum ชาย มีแผ่นดิน
ชวัศ 19 ชะ-วัด Cha Wat ชาย ว่องไวยิ่ง
วิญญาวรางค์ 45 วิน-ยา-วะ-ราง Win Ya Wa Rang หญิง มีรูปร่างและจิตวิญญาณ
วนัทศา 24 วะ-นัด-สา Wa Nat Sa หญิง ป่าใหญ่
วิรธนา 24 วิ-ระ-ทะ-นา Wi Ra Tha Na ชาย กล้าหาญและมีทรัพย์
พิยรัตน์ 45 พิ-ยะ-รัด Phi Ya Rat หญิง ความพากเพียรเป็นรัตนะอันประเสริฐ
สุภัทรธีร์ 42 สุ-พัด-ทะ-ระ-ที Su Phat Tha Ra Thi ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้เป็นคนดีมีความเจริญ
วารีพิมล 41 วา-รี-พิ-มน Wa Ri Phi Mon หญิง บริสุทธิ์ดุจสายน้ำ
ชลัชธนา 24 ชะ-ลัด-ทะ-นา Cha Lat Tha Na ได้ทั้งชายและหญิง ร่ำรวยด้วยน้ำ
ธนัทกร 19 ทะ-นัด-กอน Tha Nat Kon ชาย มีทรัพย์
ชนินทร์วิชญ์ 55 ชะ-นิน-วิด Cha Nin Wit หญิง รู้นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในกลุ่มชน.
ชนินทร์ยุดา 41 ชะ-นิน-ยุ-ดา Cha Nin Yu Da หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่รวมตัวกันในกลุ่มชน.
รชญ์ชนินท์ 45 รด-ชะ-นิน Rot Cha Nin หญิง ราชาผู้เป็นใหญ่ในกลุ่มชน.
ศศิลลิล 40 สะ-สิ-ละ-ลิน Sa Si La Lin หญิง ดวงจันทร์แห่งความน่ารัก
ธนัชพันธ์ 45 ทะ-นัด-ชะ-พัน Tha Nat Cha Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์
ภูภูมิ 15 พู-พูม Phu Phum ชาย แผ่นดิน
คชาฆฤต 14 คะ-ชา-คะ-ริด Kha Cha Kha Rit ชาย แสงสว่างของช้างใหญ่
พงษ์พิชาญ 42 พง-พิ-ชาน Phong Phi Chan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ
ฌาริญญา 23 ชา-ริน-ยา Cha Rin Ya หญิง ต้นไม่แห่งความรู้ของผู้เป็นใหญ่
ภัทรอนันต์ 42 พัด-ทะ-ระ-อะ-นัน Phat Tha Ra A Nan หญิง ผู้มีความเจริญที่ไม่มีสิ้นสุด
นาคิน 19 นา-คิน Na Khin ชาย นาค, งู, ช้าง
วันทอง 24 วัน-ทอง Wan Thong หญิง ตัวละครในเรื่องขุนช้างขุนแผน
กันต์ภวัต 36 กัน-พะ-วัด Kan Pha Wat ชาย ผู้เจริญและเป็นที่รัก
สกุลทิพย์ 45 สะ-กุน-ทิบ Sa Kun Thip หญิง ผู้เป็นเชื่อสายของเทวดา
เมอฌินน์ 41 เมอ-ชิน Moe Chin หญิง เหยี่ยวดำตัวเล็ก
อนันตฤทธิ์ 42 อะ-นัน-ตะ-ริด A Nan Ta Rit ชาย อำนาจที่ไม่มีวันหมดสิ้น
ปรีชากุล 24 ปรี-ชา-กุน Pri Cha Kun หญิง เชื่อสายของผู้มีความรอบรู้
ภัทรธีนันท์ 45 พัด-ทะ-ระ-ที-นัน Phat Tha Ra Thi Nan ชาย นักปราชญ์ที่ประเสริฐและมีความสุข
ศรีสมัย 42 สี-สะ-หมัย Si Sa Mai หญิง เวลาแห่งความมงคล
คีรีมาริน 41 คี-รี-มา-ริน Khi Ri Ma Rin หญิง ผู้เป็นทะเลและภูเขา
รชทศ 14 ระ-ชะ-ทด Ra Cha Thot ชาย ผู้อุดมไปด้วยทรัพย์และความสุข
สิรัชชา 24 สิ-รัด-ชา Si Rat Cha หญิง วันนี้ที่ดีที่สุด
พรวิภา 24 พอน-วิ-พา Phon Wi Pha หญิง ผู้มีความประเสริฐงดงาม
ตั้น 14 ตั้น Tan ชาย ชื่อเล่นในภาษาอังกฤษ
ทิพย์วิมาน 51 ทิบ-วิ-มาน Thip Wi Man หญิง ที่อยู่หรือที่ประทับของเทวดา
โฟกัส 24 โฟ-กัด Fo Kat หญิง จุดที่รังสีของแสงสะท้อนมาตัดกัน
สุลัคน์ 36 สุ-ลัก Su Lak หญิง ช่วงเวลาที่เป็นมงคล
ภภัสสร 24 พะ-พัด-สอน Pha Phat Son หญิง ผู้มีรัศมีเรืองรอง
ภีมม์เนศ 41 พีม-เนด Phim Net ชาย ดวงตาที่น่ากลัว
พิเรืองรอง 45 พิ-เรือง-รอง Phi Rueang Rong หญิง ผู้มีความสุขสว่าง
วลัญช์รัช 41 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง ผู้มีธุลีเป็นเครื่องหมาย
สว่างพงษ์ 40 สะ-หว่าง-พง Sa Wang Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายที่สว่างไสว
ดุจเพชร 24 ดุด-เพ็ด Dut Phet หญิง เหมือนเพชร
ภัคค์พล 36 พัก-คะ-พน Phak Kha Phon ชาย ผู้มีพลัง
ธันธิชา 24 ทัน-ทิ-ชา Than Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์ที่ประเสริฐ
ศิญาภัสร์ 41 สิ-ยา-พัด Si Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญาดั่งเพชร
ดารัญญา 19 ดา-รัน-ยา Da Ran Ya หญิง ผู้มีความรู้เรื่องดวงดาว
นัทธกร 19 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon ชาย ผู้สร้างความสุข, บ่อเกิดแห่งความสุข
แอนนา 19 แอน-นา Aen Na หญิง ชื่อผู้หญิงในภาษาอังกฤษ
สุชามาศ 24 สุ-ชา-มาด Su Cha Mat หญิง ผู้เกิดมาดีเหมือนทองคำ
สิริพรรษา 40 สิ-หริ-พัน-สา Si Ri Phan Sa หญิง ฤดูแห่งโชคลาภ, ฤดูแห่งความเจริญ
มนัสพรินทร์ 56 มะ-นัด-พะ-ริน Ma Nat Pha Rin หญิง ผู้มีใจที่ยิ่งใหญ่
ปรีชยา 24 ปรี-ชะ-ยา Pri Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ความสามารถ
สุรวิช 24 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย ผู้มีความรู้และความกล้าหาญ
สุคชา 15 สุ-คะ-ชา Su Kha Cha ชาย ช้างที่ดี
สุชนะ 19 สุ-ชะ-นะ Su Cha Na ชาย ชัยชนะอันดีงาม
สุธนิต 24 สุ-ทะ-นิด Su Tha Nit ชาย ผู้มีความดีงามมาก