บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วริศชา เสาร์ 24 วะ-ริด-ชา Wa Rit Cha หญิง ผู้เกิดมายิ่งใหญ่และประเสริฐ
วรินรมัย เสาร์ 40 วะ-ริน-ระ-มัย Wa Rin Ra Mai หญิง หญิงที่น่ายินดีและประเสริฐยิ่ง
วรินภร เสาร์ 24 วะ-ริน-พอน Wa Rin Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐเป็นเครื่องค้ำจุน
วรินทร์รดี เสาร์ 45 วะ-ริน-ระ-ดี Wa Rin Ra Di หญิง ผู้ยินดีในความเป็นยอดของความประเสริฐ
วรินทร์ธาร เสาร์ 42 วะ-ริน-ทาน Wa Rin Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
วรินทร์ธร เสาร์ 41 วะ-ริน-ทอน Wa Rin Thon หญิง ผู้ทรงความยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
วรินท์พร เสาร์ 41 วะ-ริน-พอน Wa Rin Phon หญิง เจ้าแห่งความประเสริฐด้วยคุณงามความดี
วริทธ์ธร เสาร์ 36 วะ-ริด-ทอน Wa Rit Thon หญิง ผู้ประสบความสำเร็จอันประเสริฐ
วริญากร เสาร์ 24 วะ-ริ-ยา-กอน Wa Ri Ya Kon หญิง ผู้มีการสร้างสรรค์ด้วยภูมิความรู้อันประเสริฐ
วราฤชา เสาร์ 15 วะ-รา-รึ-ชา Wa Ra Rue Cha หญิง ธรรมเนียมอันประเสริฐ
วราญ เสาร์ 15 วะ-ราน Wa Ran ชาย อำนาจอันประเสริฐ
วรางค์ธีรา เสาร์ 42 วะ-ราง-ที-รา Wa Rang Thi Ra หญิง ปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วรัศธวัล เสาร์ 41 วะ-รัด-ทะ-วัน Wa Rat Tha Wan หญิง งดงามและประเสริฐยิ่ง
วรัตม์วดี เสาร์ 45 วะ-รัด-วะ-ดี Wa Rat Wa Di หญิง ผู้มีความประเสริฐสุด
วรัตม์พล เสาร์ 45 วะ-รัด-พน Wa Rat Phon ชาย ผู้มีกำลังอันประเสริฐ
วรัตถ์ธยาน์ เสาร์ 54 วะ-รัด-ทะ-ยา Wa Rat Tha Ya หญิง ผู้มุ่งหมายอันประเสริฐในการพิจารณาด้วยปัญญา
วรัญรักษ์ เสาร์ 40 วะ-รัน-รัก Wa Ran Rak หญิง ผู้รักษาความรู้อันประเสริฐ
วรัญพิชญ์ เสาร์ 45 วะ-รัน-พิด Wa Ran Phit ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
วรัญญ์ศิชา เสาร์ 45 วะ-รัน-สิ-ชา Wa Ran Si Cha หญิง ผู้เกิดมงคลความรู้แจ้ง
วรัญญ์รัตน์ เสาร์ 56 วะ-รัน-รัด Wa Ran Rat หญิง ผู้เป็นดวงแก้วแห่งความรู้อันประเสริฐ
วรัญญ์ภูรี เสาร์ 45 วะ-รัน-พู-รี Wa Ran Phu Ri หญิง ผู้มีปัญญาที่กว้างไกลและความรอบรู้อันประเสริฐ
วรัญญ์นารา เสาร์ 42 วะ-รัน-นา-รา Wa Ran Na Ra หญิง ผู้มีรัศมีอันรุ่งเรืองที่รู้ความประเสริฐ
วรัญช์รัตน์ เสาร์ 54 วะ-รัน-รัด Wa Ran Rat หญิง คุณค่าการเกิดมาในการรู้สิ่งประเสริฐ
วรัญช์พัชร์ เสาร์ 56 วะ-รัน-พัด Wa Ran Phat หญิง ผู้มีคุณค่าและความยินดี, เพชรที่น่ายินดี
วรัชยานนท์ เสาร์ 45 วะ-รัด-ชะ-ยา-นน Wa Rat Cha Ya Non หญิง ผู้เป็นที่ชื่นชอบของชนที่มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรัชญานนท์ เสาร์ 41 วะ-รัด-ชะ-ยา-นน Wa Rat Cha Ya Non หญิง ผู้เป็นที่ชื่นชอบของคนที่เป็นคนมีความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์สิตา เสาร์ 44 วะ-รัด-สิ-ตา Wa Rat Si Ta หญิง ความยิ้มแย้มของผู้รู้อันประเสริฐ
วรัชญ์พร เสาร์ 41 วะ-รัด-พอน Wa Rat Phon หญิง ผู้มีความรู้เป็นพรอันประเสริฐ
วรัชญ์ธารี เสาร์ 45 วะ-รัด-ทา-รี Wa Rat Tha Ri หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์ฉัตร เสาร์ 45 วะ-รัด-ฉัด Wa Rat Chat หญิง ผู้อยู่ใต้ร่มเงาความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์กนก เสาร์ 36 วะ-รัด-กะ-หนก Wa Rat Ka Nok หญิง ผู้มีคุณค่าที่มีความรู้อันประเสริฐ
วรัชฌ์นัน เสาร์ 44 วะ-รัด-นัน Wa Rat Nan หญิง ผู้มีความสุขอันยิ่งใหญ่ด้วยจิตเพ่งพินิจอันประเสริฐ
วรักษรา เสาร์ 24 วะ-รัก-สะ-รา Wa Rak Sa Ra หญิง ตัวหนังสืออันประเสริฐ
วรสรัญญ์ เสาร์ 42 วอ-ระ-สะ-รัน Wo Ra Sa Ran ชาย ผู้มีความรู้อันกล้าหาญและประเสริฐ
วรสกล เสาร์ 24 วอ-ระ-สะ-กน Wo Ra Sa Kon ชาย ผู้มีความประเสริฐในทุกสิ่งทุกอย่าง
วรรมย์ เสาร์ 36 วอ-ระ-รม Wo Ra Rom ชาย ผู้มีความสุขในความประเสริฐ
วรรทยา เสาร์ 24 วัน-ทะ-ยา Wan Tha Ya หญิง ผู้น่านับถือ
วรรถกาล เสาร์ 23 วัน-ทะ-กาน Wan Tha Kan ชาย เวลาที่ไปสู่ความเป็นเลิศ
วรภูรี เสาร์ 24 วอ-ระ-พู-รี Wo Ra Phu Ri หญิง แผ่นดินอันประเสริฐ
วรภวัต เสาร์ 24 วอ-ระ-พะ-วัด Wo Ra Pha Wat ชาย ผู้ประเสริฐและเจริญ
วรพัทธ์ เสาร์ 36 วอ-ระ-พัด Wo Ra Phat ชาย ผู้ผูกพันความประเสริฐ
วรพชร เสาร์ 24 วอ-ระ-พะ-ชะ-ระ Wo Ra Pha Cha Ra ชาย เพชรอันประเสริฐ
วรปวิช เสาร์ 24 วอ-ระ-ปะ-วิด Wo Ra Pa Wit ชาย ผู้สร้างความประเสริฐ
วรทาชา เสาร์ 15 วอ-ระ-ทา-ชา Wo Ra Tha Cha หญิง ผู้เกิดมาให้สิ่งประเสริฐ
วรทพร เสาร์ 23 วะ-ระ-ทะ-พอน Wa Ra Tha Phon หญิง ผู้นำความประเสริฐยิ่ง
วรตา เสาร์ 14 วอ-ระ-ตา Wo Ra Ta หญิง หญิงผู้ประเสริฐ
วรชาภา เสาร์ 15 วอ-ระ-ชา-พา Wo Ra Cha Pha หญิง ผู้มีรัศมีทีเกิดมาประเสริฐ
วรชพร เสาร์ 24 วะ-ระ-ชะ-พอน Wa Ra Cha Phon หญิง เกิดพรอันประเสริฐ, เกิดพรอันวิเศษ
วรงค์ธวัล เสาร์ 45 วะ-รง-ทะ-วัน Wa Rong Tha Wan ชาย ผู้มีปัญญาบริสุทธิ์
วรกฤศ เสาร์ 19 วอ-ระ-กิด Wo Ra Kit ชาย ผู้น้อยอันประเสริฐ
วรกฤช เสาร์ 14 วอ-ระ-กิด Wo Ra Kit ชาย ผู้เฉียบแหลมอันยอดเยี่ยม
วนิศา เสาร์ 23 วะ-นิ-สา Wa Ni Sa หญิง เจ้าแห่งป่า
วนิศภา เสาร์ 24 วะ-นิด-พา Wa Nit Pha หญิง รัศมีเจ้าแห่งป่า
วนิชชานันท์ เสาร์ 44 วะ-นิด-ชา-นัน Wa Nit Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขที่เกิดมาเป็นพ่อค้า
วนัญรักษ์ เสาร์ 41 วะ-นัน-รัก Wa Nan Rak หญิง ผู้คุ้มครองที่มีความรู้เรื่องป่า
วธนิษ เสาร์ 23 วะ-ทะ-นิด Wa Tha Nit ได้ทั้งชายและหญิง เจ้าความเจริญ
วธนธาร เสาร์ 24 วะ-ทะ-นะ-ทาน Wa Tha Na Than ชาย ผู้เจริญดุจสายน้ำ
วทัญโญ เสาร์ 23 วะ-ทัน-โย Wa Than Yo ชาย ผู้รู้คำพูด
วชิราวิทย์ เสาร์ 45 วะ-ชิ-รา-วิด Wa Chi Ra Wit ชาย มีความรอบรู้รวดเร็วดังสายฟ้า
วชิรวิญญู์ เสาร์ 45 วะ-ชิ-ระ-วิน Wa Chi Ra Win ชาย ผู้รู้แจ้งดุจสายฟ้า
วชราภา เสาร์ 15 วะ-ชะ-รา-ภา Wa Cha Ra Pha ชาย รัศมีแห่งสายฟ้า,รัศมีเพชร
วงศ์พันธ์ เสาร์ 54 วง-พัน Wong Phan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ผูกพันวงศ์ตระกูล
วงศ์จรัส เสาร์ 45 วง-จะ-หรัด Wong Cha Rat หญิง รุ่งเรืองทั้งตระกูล
วงศ์จรัญ เสาร์ 42 วง-จะ-รัน Wong Cha Ran ชาย ผู้ยั่งยืนแห่งตระกูล
เลิศพิมล เสาร์ 42 เลิด-พิ-มน Loet Phi Mon หญิง รุ่งเรืองที่สุด
ลีลนันต์ เสาร์ 45 ลี-ละ-นัน Li La Nan หญิง ผู้มีท่าทางสวยงามมากๆ
ลินลาภา เสาร์ 24 ลิน-ลา-พา Lin La Pha หญิง ผู้มีรัศมีอันนวยนาดน่าดู
ลัลลยล เสาร์ 36 ลัน-ละ-ยน Lan La Yon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้น่ารักน่ามอง
ลัลลภาภัส เสาร์ 36 ลัน-ละ-พา-พัด Lan La Pha Phat หญิง สาวสวยผู้มีลาภอันรุ่งเรือง
ลัลลภาพร เสาร์ 36 ลัน-ละ-พา-พอน Lan La Pha Phon หญิง สาวสวยผู้มีลาภอันประเสริฐ
ลัลน์สรา เสาร์ 42 ลัน-สะ-รา Lan Sa Ra หญิง ผู้แกล้วกล้าที่น่ารัก
ลัลน์รัตน์ เสาร์ 55 ลัน-รัด Lan Rat หญิง ดวงแก้วที่น่ารัก
ลัลน์ภัทรา เสาร์ 41 ลัน-พัด-ทะ-รา Lan Phat Tha Ra หญิง ผู้ดีงามและน่ารัก
ลัลนภดา เสาร์ 24 ลัน-นะ-พะ-ดา Lan Na Pha Da หญิง ผู้รุ่งเรืองและงดงาม
ลัลน์พร เสาร์ 42 ลัน-พอน Lan Phon หญิง ผู้ประเสริฐและน่ารัก
ลัลน์ปานตา เสาร์ 42 ลัด-ปาน-ตา Lat Pan Ta หญิง ผู้เป็นแก้วตาดวงใจที่น่ารัก
ลัลน์ปพน เสาร์ 45 ลัด-ปะ-พน Lat Pa Phon ชาย ผู้บริสุทธิ์ที่น่ารัก
ลัลนนลิน เสาร์ 41 ลัน-นะ-นะ-ลิน Lan Na Na Lin หญิง ผู้งามน่ารักดังดอกบัว
ลัลนชา เสาร์ 24 ลัน-นะ-ชา Lan Na Cha หญิง ผู้เกิดมางดงาม
ลัลธิศรา เสาร์ 36 ลัน-ทิ-สะ-รา Lan Thi Sa Ra หญิง ผู้มีความยิ่งใหญ่ที่น่ารัก
ลัลธร เสาร์ 24 ลัน-ทอน Lan Thon หญิง ผู้ทรงความงาม
ลัทธมนต์ธร เสาร์ 45 ลัด-ทะ-มน-ทอน Lat Tha Mon Thon หญิง ผู้ทรงมนต์แห่งความงาม
ลักษม์พลช เสาร์ 45 ลัก-พะ-ลัด Lak Pha Lat ชาย ผู้มีลักษณะที่เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
ลักษม์กวิน เสาร์ 45 ลัก-กะ-วิน Lak Ka Win ชาย ผู้มีลักษณะดีงาม
ลลิลฤทธิ์ เสาร์ 41 ละ-ลิน-ริด La Lin Rit ชาย ผู้มีอำนาจที่มีท่าทีน่ารัก
ลลิตญา เสาร์ 24 ละ-ลิด-ตะ-ยา La Lit Ta Ya หญิง ผู้มีความรู้อันน่ารัก
ลลลพัชญ์ เสาร์ 45 ลัน-ละ-พัด Lan La Phat หญิง ผู้อยู่ในกรอบอันน่ารัก, ปราชญ์ผู้น่ารัก
ลลลนา เสาร์ 24 ลัน-ละ-นา Lan La Na หญิง ผู้เป็นสาวงาม
ลลภา เสาร์ 14 ลัน-ละ-พา Lan La Pha หญิง ผู้มีรัศมีน่ารัก
ลลน์ธิช เสาร์ 36 ลัน-ทิด Lan Thit ชาย ผู้เกิดจากความน่ารัก
ลภาภิดา เสาร์ 15 ละ-พา-พิ-ดา La Pha Phi Da หญิง ความยิ่งใหญ่ในลาภ,ผู้มีลาภที่ยิ่งใหญ่
ลภัสสิลา เสาร์ 36 ละ-พัด-สิ-ลา La Phat Si La ได้ทั้งชายและหญิง มีความแข็งแกร่ง(หิน)เป็นลาภ
ลภัสวรินทร์ เสาร์ 51 ละ-พัด-วะ-ริน La Phat Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐด้วยลาภ
ลภัสนิยา เสาร์ 36 ละ-พัด-สะ-นิ-ยา La Phat Sa Ni Ya หญิง ผู้พึ่งตนด้วยลาภ
ลภัสธนันทน์ เสาร์ 51 ละ-พัด-ทะ-นัน La Phat Tha Nan หญิง ผู้มีความสุขด้วยลาภ
ลภัสธนัน เสาร์ 36 ละ-พัด-ทะ-นัน La Phat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์และโชค
ลภัสญดา เสาร์ 24 ละ-พัด-ยะ-ดา La Phat Ya Da หญิง ผู้รู้ที่มีสมบัติหรือมีลาภ
ลภย์ธนัน เสาร์ 42 ละ-พะ-ทะ-นัน La Pha Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่มีลาภ
ลภย์จรัส เสาร์ 45 ละ-พะ-จะ-รัส La Pha Cha หญิง รุ่งเรืองด้วยลาภ
ฤชุภร เสาร์ 9 รึ-ชุ-พอน Rue Chu Phon หญิง ผู้ทรงความซื่อสัตย์
ฤชภภร เสาร์ 9 ริด-ชะ-พะ-พอน Rit Cha Pha Phon หญิง ผู้รักษาธรรมเนียมที่มีรัศมีค้ำจุน
ฤชภกร เสาร์ 9 ริด-พะ-กอน Rit Pha Kon ชาย ผู้รักษาธรรมเนียมที่มีรัศมีแห่งการกระทำ
โรจพัชร์ เสาร์ 41 โรด-พัด Rot Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรที่รุ่งเรือง
โรจ เสาร์ 14 โรด Rot ชาย ผู้มีความรุ่งเรือง
เรืองวรินทร์ เสาร์ 54 เรือง-วะ-ริน Rueang Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐและรุ่งเรือง
เรื่องรำไพ เสาร์ 44 เรือง-รำ-พัย Rueang Ram Phai หญิง งามและเรืองรอง
เรืองปารย์ เสาร์ 45 เรือง-ปาน Rueang Pan ชาย ผู้เหมาะสมที่แตกฉาน,ผู้เหมาะสมที่สุกสว่าง
เริงวรัชญ์ เสาร์ 41 เริง-วะ-รัด Roeng Wa Rat ชาย ผู้รู้อันประเสริฐและมีสุข
ชนัญพัชร์ เสาร์ 42 ชะ-นัน-พัด Cha Nan Phat หญิง ผู้มีเพชรและปัญญา
พัชรนัชญ์ เสาร์ 42 พัด-ชะ-ระ-นัด Phat Cha Ra Nat หญิง เพชรของนักปราชญ์
ธรีทิพย์ เสาร์ 45 ทะ-รี-ทิบ Tha Ri Thip หญิง เสน่ห์ของเทวดา
ภชสร เสาร์ 14 พะ-ชะ-สอน Pha Cha Son หญิง เนินงาม
กรฉม เสาร์ 15 กอน-ฉม Kon Chom หญิง ผู้สร้างเครื่องหอม
โชตินรินทร์ เสาร์ 45 โชด-นะ-ริน Chot Na Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่รุ่งเรือง
ธัญน์ญรัช เสาร์ 40 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง ผู้สูงส่งและโชคดี
ลัลล์ญรัช เสาร์ 45 ลัน-ยะ-รัด Lan Ya Rat หญิง ผู้น่ารักและโชคดี
พจน์ชรัช เสาร์ 40 พด-ชะ-รัด Phot Cha Rat ได้ทั้งชายและหญิง คำพูดของผู้สูงส่ง
ธัญวพัชญ์ เสาร์ 45 ทัน-วะ-พัด Than Wa Phat หญิง ผู้ประเสริฐดั่งเพชร
ธัญวภัสส์ เสาร์ 46 ทัน-วะ-พัด Than Wa Phat หญิง แสงสว่างแห่งความเจริญ
อัญชน์วรัช เสาร์ 46 อัน-ชะ-วะ-รัด An Cha Wa Rat หญิง ผู้สูงส่งที่ประเสริฐสุด
วรัชชรินทร์ เสาร์ 45 วะ-รัด-ชะ-ริน Wa Rat Cha Rin หญิง เจ้าแห่งความทั้งปวง
ธันวภัสสร์ เสาร์ 51 ทัน-วะ-พัด Than Wa Phat หญิง แสงสว่างแห่งความโชคดี
ธันวรัชย์ เสาร์ 46 ทัน-วะ-รัด Than Wa Rat หญิง ผู้สูงส่งที่โชคดี
ธันวนัยน์ เสาร์ 50 ทัน-วะ-นัย Than Wa Nai ชาย ผู้มีดวงตาแห่งโชค
ธัญญ์ธวภัสส์ เสาร์ 63 ทัน-ทะ-วะ-พัด Than Tha Wa Phat หญิง ผู้ที่เจริญรุ่งเรือง
วรันท์พัชร์ เสาร์ 56 วะ-รัน-พัด Wa Ran Phat หญิง ผู้เป็นดั่งเพชรที่ได้รับการปกป้อง
นันธลินี เสาร์ 40 นัน-ทะ-ลิ-นี Nan Tha Li Ni หญิง หญิงสาวผู้มีความสุข
พิชญ์ชวัล เสาร์ 45 พิด-ชะ-วัน Phit Cha Wan หญิง เจริญด้วยความรู้
ญาธิภา เสาร์ 15 ยา-ทิ-พา Ya Thi Pha หญิง แสงสว่างแห่งความรู้
พีรพัชร์ เสาร์ 46 พี-ระ-พัด Phi Ra Phat ชาย เพชรของผู้กล้า, เพชรแห่งความกล้าหาญ
อินทิตา เสาร์ 24 อิน-ทิ-ตา In Thi Ta หญิง ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
เมธานินท์ เสาร์ 36 เม-ทา-นิน Me Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ปิ่นเกล้า เสาร์ 24 ปิ่น-เก้า Pin Kao ชาย ผู้อยู่เหนือหัว
นิติพนธ์ เสาร์ 42 นิ-ติ-พน Ni Ti Phon ชาย บทกลอนที่มีแบบแผน
เพียงจันทร์ เสาร์ 56 เพียง-จัน Phiang Chan หญิง เทียบได้กับพระจันทร์
ปาลยุท เสาร์ 19 ปา-ละ-ยุด Pa La Yut ชาย การรักษาและการแข่งขัน
ภัทชนัช เสาร์ 19 พัด-ชะ-นัด Phat Cha Nat ชาย ผู้เกิดมาเจริญ
ธนัญกิตติพัชญ์ เสาร์ 59 ทะ-นัน-กิด-ติ-พัด Tha Nan Kit Ti Phat ชาย เพชรแห่งทรัพย์และชื่อเสียง
สิรินทร์นิตา เสาร์ 51 สิ-ริน-นิ-ตา Si Rin Ni Ta หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่นอบน้อม
เวทวริทธิ์ เสาร์ 41 เวด-วะ-ริด Wet Wa Rit ชาย ผู้มีความรู้ความสำเร็จ
พนวรรธน์ เสาร์ 45 พะ-นะ-วัด Pha Na Wat ชาย ป่าดงพงไพรที่เต็มไปด้วยความเจริญ
วิทัญญา เสาร์ 24 วิ-ทัน-ยา Wi Than Ya หญิง ผู้ที่มีโชคดีอย่างวิเศษ
พันธ์วริศ เสาร์ 51 พัน-วะ-ริด Phan Wa Rit ชาย นักปราชญ์
พิตรนรินทร์ เสาร์ 51 พิด-นะ-ริน Phit Na Rin หญิง มีทรัพย์ยิ่งใหญ่
ปรุฬห์วิชญ์ เสาร์ 51 ปะ-รุน-วิด Pa Run Wit ชาย เจริญอย่างปราชญ์
พงษ์สันต์ เสาร์ 51 พง-สัน Phong San ชาย ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยความสุขุมรอบคอบ
พงษ์พจน์ เสาร์ 51 พง-พด Phong Phot ชาย คำพูดของตระกูล
มหัคฆพันธ์ เสาร์ 51 มะ-หัก-คะ-พัน Ma Hak Kha Phan ชาย เชื้อสายที่มีค่า
รินท์ลิตาพัช เสาร์ 51 ริน-ลิ-ตา-พัด Rin Li Ta Phat หญิง เพชรของผู้เป็นใหญ่
ลิรินทร์ชิสา เสาร์ 51 ลิ-ริน-ชิ-สา Li Rin Chi Sa หญิง ผู้เป็นใหญ่
ลิรินทร์ธิมา เสาร์ 51 ลิ-ริน-ทิ-มา Li Rin Thi Ma หญิง ผู้มีปัญญาและยิ่งใหญ่
สิริลทร์นิชา เสาร์ 51 สิ-ริน-นิ-ชา Si Rin Ni Cha หญิง ผู้เป็นใหญ่
จิรัสย์ทิตา เสาร์ 51 จิ-รัด-ทิ-ตา Chi Rat Thi Ta หญิง แสงสว่างแห่งความรุ่งเรือง
กัลญาวีร์ เสาร์ 42 กัน-ยา-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้กล้าหาญ
ธนญญ์นภสสร์ เสาร์ 59 ทะ-นัน-นะ-พัด Tha Nan Na Phat หญิง สวรรค์ที่ทรงไว้ซึ่งความสุข
พิพัธพงษ์ เสาร์ 51 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย เชื้อสายที่มีความเจริญ
พุทธิ์พิพัธ เสาร์ 55 พุด-พิ-พัด Phut Phi Phat ชาย ผู้เจริญและน่าเลื่อมใส
พิพัธพงศ์ เสาร์ 54 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย เชื้อสายที่มีความเจริญ
พุทธิพัชร์ เสาร์ 45 พุด-ทิ-พัด Phut Thi Phat ชาย เพชรที่น่าหลงใหล
ลัญฉกร เสาร์ 24 ลัน-ฉะ-กอน Lan Cha Kon ชาย ตราที่ใช้ตีหรือประทับ
นิชนันทน์ เสาร์ 40 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขตลอดกาล
พัชชนนท์ เสาร์ 36 พัด-ชะ-นน Phat Cha Non ชาย เพชรแห่งความสุข
ธัชชนันท์ เสาร์ 36 ทัด-ชะ-นัน That Cha Nan ชาย ธงแห่งความสุข
สิริญลภัส เสาร์ 41 สิ-ริน-ละ-พัด Si Rin La Phat หญิง ผู้มีความงามเป็นลาภ
นภัสศรัญ เสาร์ 36 นะ-พัด-สะ-รัน Na Phat Sa Ran หญิง ผู้มีค่าที่มาจากสวรรค์
กุลสัมพันธ์ เสาร์ 54 กุน-สัม-พัน Kun Sam Phan ชาย -
กุลสิริยา เสาร์ 36 กุน-สิ-หริ-ยา Kun Si Ri Ya หญิง เชื้อสายแห่งความงาม
กุลวิรัลพัชร์ เสาร์ 59 กุน-วิ-รัน-พัด Kun Wi Ran Phat หญิง วงศ์ตระกูลที่มีค่ายิ่งดุจเพชร
อัชฌาชัจจ์ เสาร์ 45 อัด-ชา-ชัด At Cha Chat หญิง -
พิมพ์พินิท เสาร์ 56 พิม-พิ-นิด Phim Phi Nit หญิง ผู้เป็นแบบอย่างที่แท้จริง
พิชิตชา เสาร์ 24 พิ-ชิด-ชา Phi Chit Cha หญิง ผู้พิชิต
พลอยเพชรัตน์ เสาร์ 65 พลอย-เพด-ชะ-รัด Phloi Phet Cha Rat หญิง ดวงแก้วทั้งสาม
ฉัตรอารีย์ เสาร์ 51 ฉัด-อา-รี Chat A Ri หญิง ร่มเงาแห่งความเอื้อเฟื้อ
พิชญ์ชญานีย์ เสาร์ 63 พิด-ชะ-ยา-นี Phit Cha Ya Ni หญิง ปราชญ์หญิงผู้มีความรู้
มัญชุทัต เสาร์ 24 มัน-ชุ-ทัด Man Chu That ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้ความงดงาม
สิรินธภัคค์ เสาร์ 50 สิ-ริน-ทะ-พัก Si Rin Tha Phak หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่เจริญยิ่ง
พิชญ์พินิช เสาร์ 50 พิด-พิ-นิด Phit Phi Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นนักปราชญ์ตลอดกาล
ปุญชรัศมิ์ เสาร์ 42 ปุน-ชะ-รัด Pun Cha Rat หญิง สตรีผู้มีรัศมีเปล่งปลั่ง
อัญญ์สิตา เสาร์ 42 อัน-สิ-ตา An Si Ta หญิง รอยยิ้มเฉพาะตน, รอยยิ้มที่แตกต่าง
ยุทธศักดิ์ เสาร์ 40 ยุด-ทะ-สัก Yut Tha Sak ชาย อำนาจในการรบ
ธารกร เสาร์ 14 ทา-ระ-กอน Tha Ra Kon ชาย บ่อเกิดของสายน้ำ
รัตนจันทร์ เสาร์ 45 รัด-ตะ-นะ-จัน Rat Ta Na Chan หญิง ดวงแก้วและจันทรา
ทัศน์รัตน์ เสาร์ 51 ทัด-สะ-รัด That Sa Rat หญิง ดวงแก้วที่น่ามอง
รินท์ลภัส เสาร์ 41 ริน-ละ-พัด Rin La Phat หญิง ลาภที่ยิ่งใหญ่, ลาภของผู้ยิ่งใหญ่
ศิภาพัชร์ เสาร์ 40 สิ-พา-พัด Si Pha Phat หญิง รัสมีแห่งเพชร
รันชภัค เสาร์ 24 รัน-ชะ-พัก Ran Cha Phak ชาย ผู้มีโชค, ผู้มีความเจริญ
ภัคทนัน เสาร์ 24 พัก-ทะ-นัน Phak Tha Nan ชาย ผู้เจริญยิ่งในทรัพย์
ธัญชรัช เสาร์ 24 ทัน-ชะ-รัด Than Cha Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สูงส่งและมั่งมี
ยุพารักษ์ เสาร์ 40 ยุ-พา-รัก Yu Pha Rak หญิง หญิงงามผู้ได้รับการปกป้อง
ศิลปกร เสาร์ 24 สิน-ละ-ปะ-กอน Sin La Pa Kon ชาย บ่อเกิดแห่งศิลปะ
สุวิทย์ เสาร์ 36 สุ-วิด Su Wit ชาย ผู้มีความรู้ดี
ภัคภัท เสาร์ 15 พัก-คะ-พัด Phak Kha Phat ชาย ผู้ประเสริฐและเจริญยิ่ง
พินธุ์พิชา เสาร์ 46 พิน-พิ-ชา Phin Phi Cha หญิง ปราชญ์ผู้มีเสียงอันไพเราะ
ลัลลพัช เสาร์ 36 ลัด-ละ-พัด Lat La Phat หญิง ผู้น่ารักและเจริญ
รวิปภารัศมิ์ เสาร์ 51 ระ-วิ-ปะ-พา-รัด Ra Wi Pa Pha Rat หญิง แสงสว่าง
นริศร์ธร เสาร์ 41 นะ-ริด-ทอน Na Rit Thon ชาย ผู้ดำรงความเป็นใหญ่
ธัชพิชัย เสาร์ 36 ทัด-พิ-ชัย That Phi Chai ชาย ผู้มีชัยชนะที่โดดเด่น.
ธันย์สุตา เสาร์ 42 ทัน-สุ-ตา Than Su Ta หญิง ผู้มีความโชคดียิ่ง
อัญธิญาน์ เสาร์ 41 อัน-ทิ-ยา An Thi Ya หญิง ผู้มีปัญญาที่แตกต่าง
อัญธิกานต์ เสาร์ 41 อัน-ทิ-กาน An Thi Kan หญิง หญิงงามในยามกลางคืน
อัครนันท์ เสาร์ 42 อัก-คะ-ระ-นัน Ak Kha Ra Nan ชาย ผู้มีความสุขและเป็นเลิศ
คชยุธ เสาร์ 19 คะ-ชะ-ยุด Kha Cha Yut ชาย ผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ชรัลธร เสาร์ 24 ชะ-ลัน-ทอน Cha Lan Thon ชาย ผู้เทียบเท่ามหาเทพ
เซีย เสาร์ 24 เซีย Sia หญิง สง่างาม(รากศัพท์จากภาษาละติน)
นนทิกาญจน์ เสาร์ 41 นน-ทิ-กาน Non Thi Kan หญิง ผู้ที่มีความสุขและมีทรัพย์
ธีรยา เสาร์ 24 ที-ระ-ยา Thi Ra Ya หญิง ผู้ฉลาดรอบรู้
สุนันท์ชิตา เสาร์ 42 สุ-นัน-ชิ-ตา Su Nan Chi Ta หญิง ผู้มีชัยชนะเป็นที่ยินดียิ่ง
พรกมล เสาร์ 24 พอน-กะ-มน Phon Ka Mon หญิง จิตใจที่ประเสริฐ
ธัญสร เสาร์ 23 ทัน-ยะ-สอน Than Ya Son หญิง ช่อดอกไม้
พินัยศักดิ์ เสาร์ 55 พิ-นัย-สัก Phi Nai Sak ชาย อำนาจและเงิน
เมธัสสิทธิ์ เสาร์ 51 เม-ทัด-สิด Me That Sit ชาย ปราชญ์ผู้มีปัญญาและอำนาจ
ธัญวัลย์ เสาร์ 45 ทัน-ยะ-วัน Than Ya Wan หญิง ผู้เกิดในตระกูลที่รุ่งเรือง
ธวัลฉัตร์ เสาร์ 45 ทะ-วัน-ฉัด Tha Wan Chat หญิง ร่มเงาอันบริสุทธิ์
คิรีศักดิ์ เสาร์ 45 คิ-รี-สัก Khi Ri Sak ชาย ผู้มีอำนาจเหนือขุนเขา
ศักดิ์ชวิศ เสาร์ 45 สัก-ชะ-วิด Sak Cha Wit ชาย ผู้มีอำนาจและปัญญา
สิทธิวินท์ เสาร์ 45 สิด-ทิ-วิน Sit Thi Win ชาย ผู้มีอำนาจ
สิทธิชนม์ เสาร์ 41 สิด-ทิ-ชน Sit Thi Chon ชาย ผู้มีอำนาจเหนือปวงชน
ธนัญทิกา เสาร์ 24 ทะ-นัน-ทิ-กา Tha Nan Thi Ka หญิง ผู้มีทรัพย์
อริชาภัช เสาร์ 24 อะ-ริ-ชา-พัด A Ri Cha Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรอบรู้
ชนทัช เสาร์ 14 ชะ-นะ-ทัด Cha Na That ชาย ผู้ให้แก่คนทั้งหลาย
ปัญชวัช เสาร์ 24 ปัน-ชะ-วัด Pan Cha Wat ชาย ผู้มีปัญญาว่องไว
ธัญญ์นวิน เสาร์ 45 ทัน-นะ-วิน Than Na Win ชาย ผู้ประสบแต่ความโชคดี
ลรินญา เสาร์ 24 ละ-ริน-ยา La Rin Ya หญิง ผู้มีความรู้ มีความงดงาม
ธนภรภัทร เสาร์ 24 ทะ-นะ-พอน-พัด Tha Na Phon Phat หญิง ผู้ค้ำจุนสมบัติอันประเสริฐ
ชญภพ เสาร์ 15 ชะ-ยะ-พบ Cha Ya Phop ชาย แผ่นดินแห่งชัยชนะ
ภครัช เสาร์ 15 พะ-คะ-รัด Pha Kha Rat ชาย ผู้เจริญและสูงส่ง
พงษ์เพ็ชร์ เสาร์ 56 พง-เพ็ด Phong Phet ชาย ผู้เป็นดั่งเพชรของตระกูล
ภัทธนิน เสาร์ 24 พัด-ทะ-นิน Phat Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญในทรัพย์สมบัติ
นัทลิตา เสาร์ 24 นัด-ลิ-ตา Nat Li Ta หญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก
จัญญพัชร เสาร์ 36 จัน-ยะ-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้มีกิริยาที่ดีดุจเพชร
ธัญญนนท์ เสาร์ 36 ทัน-ยะ-นน Than Ya Non ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขด้วยลาภ
ไอศ์ชิตา เสาร์ 41 อัย-ชิ-ตา Aiya Chi Ta หญิง หญิงผู้อ่อนน้อมและน่ารัก
วริทธิ์ษญา เสาร์ 41 วะ-ริด-สะ-ยา Wa Rit Sa Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
พิมพ์ชนิยา เสาร์ 54 พิม-ชะ-นิ-ยา Phim Cha Ni Ya หญิง ผู้มีตนเองเป็นต้นแบบ
พิมพ์ชนริน เสาร์ 54 พิม-ชะ-นะ-ริน Phim Cha Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่เป็นต้นแบบแห่งชัยชนะ
พิมพ์ชยุพา เสาร์ 54 พิม-ชะ-ยุ-พา Phim Cha Yu Pha หญิง หญิงสาวผู้เป็นต้นแบบ
รุตนิรันดร์ เสาร์ 44 รุด-นิ-รัน Rut Ni Ran ชาย เสียงตลอดกาล, ยินดีตลอดไป
รุจวิภู เสาร์ 24 รุด-วิ-พู Rut Wi Phu ชาย ผู้เป็นเจ้าอันรุ่งเรือง
รุจวรงค์ เสาร์ 36 รุด-วะ-รง Rut Wa Rong ชาย ผู้มีเมตตาจิตที่รุ่งเรือง
ริลัลล์ธิชา เสาร์ 50 ริ-ลัน-ทิ-ชา Ri Lan Thi Cha หญิง เกิดจากความงามแต่แรกเริ่ม
รินทร์ภพ เสาร์ 36 ริน-ทะ-พบ Rin Tha Phop ชาย เจ้าแห่งโลก
รินทร์นิระพี เสาร์ 59 ริน-นิ-ระ-พี Rin Ni Ra Phi หญิง ตะวันที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล
รินทร์ธนัน เสาร์ 45 ริน-ทะ-นัน Rin Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่
รินคำรินทร์ เสาร์ 45 ริน-คำ-ริน Rin Kham Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่พูดไปเรื่อยๆ
รัตยภัสสร์ เสาร์ 51 รัด-ตะ-ยะ-พัด Rat Ta Ya Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างยามราตรี
รัตย์ภัสสร เสาร์ 51 รัด-พัด-สอน Rat Phat Son หญิง ผู้มีแสงสว่างยามราตรี
รัตย์ธมน เสาร์ 42 รัด-ทะ-มน Rat Tha Mon หญิง ผู้สวยงามแม้กลางคืน
รัตน์อมรินทร์ เสาร์ 63 รัด-อัม-มะ-ริน Rat Am Ma Rin หญิง แก้วของพระอินทร์
รัตนลดา เสาร์ 24 รัด-ตะ-นะ-ละ-ดา Rat Ta Na La Da หญิง สายอันมีคุณค่ายิ่ง
รัตน์ภูวิศ เสาร์ 45 รัด-พู-วิด Rat Phu Wit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินดุจดวงแก้ว
รัตน์ปวัน เสาร์ 42 รัด-ปะ-วัน Rat Pa Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
รัตน์นารา เสาร์ 36 รัด-นา-รา Rat Na Ra หญิง รัศมีรุ่งเรืองดังแก้ว
รัตนชนก เสาร์ 24 รัด-ตะ-นะ-ชะ-นก Rat Ta Na Cha Nok หญิง ผู้กำเนิดความมีคุณค่า,พ่อแก้ว
รัตนฉัตร์ เสาร์ 41 รัด-ตะ-นะ-ฉัด Rat Ta Na Chat หญิง ใต้ร่มเงาอันมีคุณค่า, ฉัตรแก้ว
รัญช์รยา เสาร์ 36 รัน-ระ-ยา Ran Ra Ya หญิง ผู้มีความรู้น่ายกย่อง
รัญช์นิตา เสาร์ 36 รัน-ชะ-นิ-ตา Ran Cha Ni Ta หญิง ผู้ยินดีทีได้รับการอบรมอันดี
รัญชน์ศรันย์ เสาร์ 65 รัน-ชะ-สะ-รัน Ran Cha Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ายินดี
รัญชน์วรัตถ์ เสาร์ 55 รัน-ชะ-วะ-รัด Ran Cha Wa Rat หญิง ผู้มีเจริญอันน่ายินดียิ่ง
รัญชน์ลภัส เสาร์ 46 รัน-ละ-พัด Ran La Phat หญิง ผู้มีลาภยศอันน่ายินดี
รัญชน์ฤทัย เสาร์ 42 รัน-รึ-ทัย Ran Rue Thai หญิง เจ้าแห่งหัวใจที่น่ายินดี
รัญชน์ภูรี เสาร์ 42 รัน-พู-รี Ran Phu Ri หญิง ผู้มีปัญญากว้างไกลที่น่ายินดี,แผ่นดินที่น่ายินดี
รัญชน์ภวิล เสาร์ 45 รัน-พะ-วิน Ran Pha Win หญิง ผู้ดำรงความยินดีตลอดกาล
รัญชน์ปภัสร์ เสาร์ 55 รัน-ปะ-พัด Ran Pa Phat หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่น่ายินดี
รัญชน์นวัช เสาร์ 45 รัน-นะ-วัด Ran Na Wat ชาย ผู้เยาว์วัยที่น่ายินดี
รัญชน์ธร เสาร์ 36 รัด-ชะ-ทอน Rat Cha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงความยินดี
รัญชน์ชวินทร์ เสาร์ 59 รัน-ชะ-วิน Ran Cha Win หญิง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความคิดที่น่ายินดี
รัฌสร เสาร์ 24 รัด-ชะ-สอน Rat Cha Son หญิง ประเสริฐเพียงเท่าธุลี
รัชสิญจน์ เสาร์ 45 รัด-ชะ-สิน Rat Cha Sin ชาย การรดน้ำราชสมบัติ
รัชสกล เสาร์ 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ผู้เป็นทุกอย่างของบ้านเมือง
รัชศกล เสาร์ 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ได้ทุกอย่างดังราชา
รัชยากร เสาร์ 24 รัด-ชะ-ยา-กอน Rat Cha Ya Kon หญิง ผู้สร้างหญิงของประเทศ,ผู้มีแสงแห่งหญิงของราชา
รัชภพ เสาร์ 19 รัด-ชะ-พบ Rat Cha Phop ชาย แผ่นดินแห่งราชา
รัชนิกร เสาร์ 24 รัด-ชะ-นิ-กอน Rat Cha Ni Kon หญิง พระจันทร์ ดวงจันทร์ ผู้ทำกลางคืน
รัชธนัท เสาร์ 24 รัด-ทะ-นัด Rat Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยดุจราชา
รัชธนกร เสาร์ 24 รัด-ทะ-นะ-กอน Rat Tha Na Kon ชาย ผู้สร้างทรัพย์สินดุจราชา
รัชธน เสาร์ 19 รัด-ชะ-ทน Rat Cha Thon ชาย ทรัพย์แห่งราชา
รัชต์วนันต์ เสาร์ 54 รัด-วะ-นัน Rat Wa Nan หญิง ป่าเงิน
รัชต์ระพี เสาร์ 45 รัด-ระ-พี Rat Ra Phi หญิง รุ่งเรืองด้วยเงินตรา
รัชต์ธนัท เสาร์ 36 รัด-ทะ-นัด Rat Tha Nat ชาย ผู้มีทรัพย์และเงิน
รัชญาธาร เสาร์ 24 รัด-ชะ-ยา-ทาน Rat Cha Ya Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ของแผ่นดิน
รัชฌาวินทร์ เสาร์ 45 รัด-ชา-วิน Rat Cha Win หญิง ผู้มีการเกิดมาในราชสมบัติ, ผู้มีการพิจารณาในราชสมบัติ
โชตญารัช เสาร์ 24 โชด-ตะ-ยา-รัด Chot Ta Ya Rat หญิง ผู้มีความรู้อันรุ่งเรืองในราชการ
รัชชวัสส์ เสาร์ 45 รัด-ชะ-วัด Rat Cha Wat ชาย ปีแห่งราชสมบัติ
นภัสนันทน์ เสาร์ 46 นะ-พัด-สะ-นัน Na Phat Sa Nan หญิง ทองฟ้าแห่งความสุข
ไอยาวริญ เสาร์ 42 อัย-ยา-วะ-ริน Aiya Ya Wa Rin หญิง ผู้ทรงปัญญาเป็นเลิศ
ปัญธนัชช์ เสาร์ 36 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ไอยนิตา เสาร์ 36 อัย-นิ-ตา Aiya Ni Ta หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่นอบน้อม
ไอยรยา เสาร์ 36 อัย-ระ-ยา Aiya Ra Ya หญิง สายน้ำที่ยิ่งใหญ่
เฌออันธ์ เสาร์ 41 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ธรินทร์ชิตา เสาร์ 41 ทะ-ริน-ชิ-ตา Tha Rin Chi Ta หญิง ชัยชนะของผู้เป็นใหญ่
ฌิวพัชร์ เสาร์ 42 ชิ-วะ-พัด Chi Wa Phat หญิง ต้นไม้และเพชร
เฌออันน์ เสาร์ 42 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ศกุนตลา เสาร์ 24 สะ-กุน-ตะ-ลา Sa Kun Ta La หญิง ตัวละครในวรรณคดี
พิเศษธ์สุทธิ์ เสาร์ 64 พิ-เสด-สุด Phi Set Sut ได้ทั้งชายและหญิง ผู้พิเศษและบริสุทธิ์
ภูมิรวิชญ์ เสาร์ 41 พูม-ระ-วิด Phum Ra Wit ชาย แผ่นดินของนักปราชญ์
พัชรสวัสดิ์ เสาร์ 56 พัด-ชะ-ระ-สะ-หวัด Phat Cha Ra Sa Wat ชาย เพชรแห่งความเจริญ
ปัญชรีย์ เสาร์ 40 ปัน-ชะ-รี Pan Cha Ri หญิง ผู้มีปัญญากว่าสายน้ำ
ปัญเวธน์ เสาร์ 36 ปัน-ยะ-เวด Pan Ya Wet หญิง ผู้มีปัญญาและความรู้
ทิพยรัตน์ เสาร์ 46 ทิบ-พะ-ยะ-รัด Thip Pha Ya Rat หญิง ดวงแก้วของเทวดา
ภภีม เสาร์ 14 พะ-พีม Pha Phim ชาย มีความน่าเกรงขาม