บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธีรวินท์ 40 ที-ระ-วิ่น Thi Ra Win ชาย ผู้ได้เป็นนักปราชญ์
พิมรี่พาย 46 พิม-รี่-พาย Phim Ri Phai หญิง ผู้เจริญยิ่งในการค้าขายออนไลน์
นิชาดา 14 นิ-ชา-ดา Ni Cha Da หญิง ผูู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ปณดา 9 ปะ-นะ-ดา Pa Na Da หญิง ผู้ทีงามดั่งดวงดาว
ไอยเรศ 36 อัย-ยะ-เรด Aiya Ya Ret ได้ทั้งชายและหญิง ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
ชิณาณิภณ์ 36 ชิ-นา-นิด Chi Na Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ที่มีชัยชนะและเป็นผู้พูดดี
พรภรดา 19 พอน-พะ-ระ-ดา Phon Pha Ra Da หญิง ผู้ประเสริฐ
ธัญชนัท 24 ทัน-ชะ-นัด Than Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่เกิดโชค
สุทธ์สินี 45 สุด-สิ-นี Sut Si Ni หญิง หญิงที่บริสุทธิ์
ผ่อนจิตต์ 45 ผ่อน-จิด Phon Chit หญิง จิตใจที่ผ่อนคลาย
พิณณ์นารา 42 พิน-นา-รา Phin Na Ra หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
วิชดา 14 วิด-ชะ-ดา Wit Cha Da หญิง ดาวแห่งความรอบรู้
ชิชา 9 ชิ-ชา Chi Cha หญิง หญิงที่มีได้รับความรัก
สลิลภัสสร์ 55 สะ-ลิน-พัด Sa Lin Phat หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
ธชปาณ 14 ทะ-ชะ-ปาน Tha Cha Pan ชาย ธงแห่งลมหายใจ
วิลาสิณี 40 วิ-ลา-สิ-นี Wi La Si Ni หญิง งามอย่างสดใส, งามมีเสน่ห์
ณพสิษฐ์ 46 นบ-พะ-สิด Nop Pha Sit ชาย 9 สิ่งประเสริฐ
นิลปัทม์ 36 นิน-ปัด Nin Pat หญิง บัวเขียว.
ส้มโอ 24 ซ่ม-โอ Som O หญิง ผลไม้ชนิดหนึ่ง
ณณาลัลน์ 41 นะ-นา-ลัน Na Na Lan หญิง สาวสวยผู้มีความรู้
ราชิต 14 รา-ชิด Ra Chit ชาย พระราชาหรือผู้ที่เกิดมาสูงสุ่ง
อาทิชา 15 อา-ทิ-ชา A Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดเป็นคนแรก
ภิรัช 15 พิ-รัด Phi Rat ชาย ผู้สูงส่งและยิ่งใหญ่
สุรพันธ์ 42 สุ-ระ-พัน Su Ra Phan ชาย ผู้ผูกพันด้วยความกล้าหาญ
วรินณ์ธร 41 วะ-ริน-ทอน Wa Rin Thon หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
นฤทัย 19 นะ-รึ-ทัย Na Rue Thai หญิง ผู้คงอยู่ในดวงใจ
มัชรอาภา 24 มัด-ชะ-ระ-อา-พา Mat Cha Ra A Pha หญิง แสงสว่างแห่งเพชร
วาราดา 14 วา-รา-ดา Wa Ra Da หญิง ดวงดาว
จันตพัชญ์ 45 จัน-ตะ-พัด Chan Ta Phat หญิง เพชรแห่งดวงจันทร์
นัยนันทร์ 45 นัย-ยะ-นัน Nai Ya Nan หญิง ผู้มีความสุข
ชริพันธ์ 40 ชะ-ริ-พัน Cha Ri Phan หญิง ผู้ผูกพันธ์กับสายน้ำ
ณัฐรภา 24 นัด-ระ-พา Nat Ra Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์ที่รุ่งเรือง
สัณห์ษณีย์ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
ศัลสณี 36 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง หญิงผู้มีชีวิตที่ดีขึ้น
ศิลป์ชัย 42 สิน-ชัย Sin Chai ชาย ผู้ได้รับชัยชนะด้วยฝีมือของตน
ณัชฐานันท์ 45 นัด-ชะ-ถา-นัน Nat Cha Tha Nan หญิง หญิงที่มาพร้อมความสดใสร่าเริง
เฟาซีย์ 42 เฟา-ซี Fao Si ชาย ผู้รู้แจ้งเห็นจริง
นันทพนธ์ 41 นัน-ทะ-พน Nan Tha Phon ชาย ผู้มีความสุขในงานประพันธ์
อัฑฒวินท์ 41 อัด-ทะ-วิน At Tha Win ชาย ผู้มีความร่ำรวย
ศิริณภาวัล 42 สิ-ริ-นะ-พา-วัน Si Ri Na Pha Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งความงดงามดุจท้องฟ้า
จินพันธ์ 45 จิน-พัน Chin Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพลังบวก
ปัญจทิพย์ 46 ปัน-จะ-ทิบ Pan Cha Thip หญิง สวรรค์ชั้นที่ 5
ณุภัทรณีย์ 45 นุ-พัด-ทะ-ระ-นี Nu Phat Tha Ra Ni หญิง หญิงผู้มีความเจริญ
จตุรณย์ 36 จะ-ตุ-รน Cha Tu Ron ชาย เจ้าแห่งโลกหรือแห่งทิศทั้ง ๔
นรินรดา 24 นะ-ริน-ระ-ดา Na Rin Ra Da หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุขอยู่เสมอ
พราว 19 พราว Phrao หญิง แวววาว.
ศรัญญ์ภัทร 42 สะ-รัน-ยะ-พัด Sa Ran Ya Phat หญิง ผู้ที่เป็นเลิศด้วยความรู้เรื่องศร
ธเนฐษ 24 ธะ-เนด Tha Net ชาย ร่ำรวย
ณัชวลัญช์ 42 นัด-วะ-ลัน Nat Wa Lan หญิง ทางของนักปราชญ์
ปราญปริญารัตน์ 51 ปราน-ปะ-ริ-ยา-รัด Pran Pa Ri Ya Rat หญิง ปราชญ์ผู้รอบรู้ดุจดวงแก้ว
มิรชยา 24 มิ-ระ-ชะ-ยา Mi Ra Cha Ya หญิง ผู้อยู่ในมหาสมุทรแห่งความสุข
อัญญ์ญาริน 45 อัน-ยา-ริน An Ya Rin หญิง สายน้ำแห่งความรู้
อัยย์วาริน 55 อัย-วา-ริน Aiya Wa Rin หญิง สายน้ำแห่งความรัก
อฏิพรณ์ 45 อะ-ติ-พอน A Ti Phon หญิง เครื่องประดับที่ประเสริฐยิ่ง
พระสินธุ์ 46 พระ-สิน Phra Sin หญิง สายน้ำแห่งความเลื่อมใส
พระวัชญ์ 41 พระ-วัด Phra Wat หญิง ผู้มีถ้อยคำอันน่าเลื่อมใส
พิมพ์พิชญาภา 55 พิม-พิด-ชะ-ยา-พา Phim Phit Cha Ya Pha หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นแสงสว่างของต้นแบบทั้งปวง
ษรวรัช 24 สอน-วะ-รัด Son Wa Rat หญิง ผู้ได้รับสิ่งประเสริฐ
ปรียาภา 24 ปรี-ยา-พา Pri Ya Pha หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของที่รัก
ภิษณุ 15 พิ-สะ-นุ Phi Sa Nu ชาย พระนารายณ์ (มาจากวิษณุ)
ณิชาดา 14 นิ-ชา-ดา Ni Cha Da หญิง ผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ธนาภพ 19 ทะ-นา-พบ Tha Na Phop ชาย แผ่นดินแห่งทรัพย์สมบัติ
ไพทูรย์ 41 พัย-ทูน Phai Thun หญิง ชื่อพลอยชนิดหนึ่ง
ปิยะนัฏ 36 ปิ-ยะ-นัด Pi Ya Nat หญิง ผู้ฟ้อนรำที่น่ารัก
สมสิทธิ์ 41 สม-สิด Som Sit หญิง อำนาจที่เหมาะสมกัน
พิมลจิตร 40 พิ-มน-จิด Phi Mon Chit หญิง จิตที่ปราศจากมลทิน
พิมลจิต 36 พิ-มน-จิด Phi Mon Chit หญิง จิตที่ปราศจากมลทิน
พัชราภรต์ 36 พัด-ชะ-รา-พอน Phat Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับแห่งเพชร
พิชชาภัทร์ 36 พิด-ชา-พัด Phit Cha Phat หญิง ผู้เจริญด้วยความรู้
ปันธณัฏฐ์ 51 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ให้
ภปณัช 14 พะ-ปะ-นัด Pha Pa Nat หญิง ปราชญ์ผู้เจริญ
อริญชย์วิธน์ 65 อะ-ริน-ชะ-วิด A Rin Cha Wit ชาย ผู้มีความรู้ที่ชนะซึ่งศัตรู
พรภวิทย์ 41 พร-พะ-วิด Phon Pha Wit ชาย ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ธีระพรหม 41 ที-ระ-พรม Thi Ra Phrom ชาย นักปราชญ์ของพรหม
จันทร์ละบุญ 46 จัน-ละ-บุน Chan La Bun ชาย บุญและดวงจันทร์
พรพิสุทธิ์ 50 พอน-พิ-สุด Phon Phi Sut ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ประเสริฐที่สะอาดหมดจด
นิยมศิลป์ 50 นิ-ยม-สิน Ni Yom Sin ชาย ศิลปกที่น่าหลงใหล
ภูมิพรรดิ์ 42 พูม-พัด Phum Phat ชาย แผ่นดินของผู้สูงส่ง
ศรีสวัสดิ์ 56 สี-สะ-หวัด Si Sa Wat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นสิริมงคล
วิญญา 19 วิน-ยา Win Ya ได้ทั้งชายและหญิง ความรู้แจ้ง
สุศิษฎิ์ 41 สุ-สิด Su Sit ชาย ผู้มีความรู้อันดีงาม
สุวรรณชัย 41 สุ-วัน-ชัย Su Wan Chai ชาย ทองแห่งชัยชนะ
สุรวิชย์ 41 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย นักรบผู้มีชัยชนะเหนือคนทั้งปวง
ศิลประชัย 41 สิน-ปะ-ชัย Sin Pa Chai ชาย ผู้มีความสุนทรีย์ในชัยชนะ
ศิริวรวัช 41 สิ-หริ-วอน-วัด Si Ri Won Wat ชาย ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ
ศรีวัลลภ 41 สี-วัน-ลบ Si Wan Lop ชาย ผู้มีโชคลาภในความรัก
ศรีประภัย 41 สี-ประ-พัย Si Pra Phai ชาย ผู้มีความเจริญอย่างดงาม
เบลเยี่ยม 41 เบน-เยี่ยม Ben Yiam ชาย ชื่อประเทศหนึ่ง
สรรสราวุฒิ 41 สัน-สะ-รา-วุด San Sa Ra Wut ชาย ผู้สรรสร้างความรู้เป็นแก่นสาร
นภัสสิตานันท์ 56 นะ-พัด-สิ-ตา-นัน Na Phat Si Ta Nan หญิง ท้องฟ้าแห่งความสุขสดใส
ณธภัท 15 นะ-ทะ-พัด Na Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ที่มีความเจริญในทรัพย์
ภูวรา 14 พู-วะ-รา Phu Wa Ra ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่บนแผ่นดินอันประเสริฐ
แพรวโพยม 45 แพรว-พะ-โยม Phraeo Pha Yom หญิง ทองฟ้าที่มีแสงแวววับ
บุญญารัสมิ์ 45 บุน-ยา-รัด Bun Ya Rat หญิง ผู้มีความรู้ที่มีรัศมีแห่งบุญ
พภัสสรณ์ 45 พะ-พัด-สอน Pha Phat Son หญิง บริสุทธิ์, ผ่องใส.
สิรพรรณ 36 สิ-ระ-พัน Si Ra Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณเป็นสิริมงคล
พรพชรวรรณ 45 พอน-พด-ชะ-ระ-วัน Phon Phot Cha Ra Wan หญิง ผู้มีชนชั้นแห่งเพชรอันประเสริฐ
ประมวลศรี 45 ประ-มวน-สี Pra Muan Si หญิง ผู้รวมความเจริญให้กับตนเอง
พิมพิลา 36 พิม-พิ-ลา Phim Phi La หญิง ผู้เป็นต้นแบบแห่งความงดงาม
จำเริญทรัพย์ 55 จัม-เริน-ซับ Cham Roen Sap ชาย ผู้มีความเจริญในทรัพย์
ทดาภา 5 ทะ-ดา-พา Tha Da Pha หญิง แสงสว่างของดวงดาว
ชวิดา 14 ชะ-วิ-ดา Cha Wi Da หญิง แสงสว่างของดวงดาว
บุญญิตา 19 บุน-ยิ-ตา Bun Yi Ta หญิง ผู้เป็นแก้วตาแห่งบุญ
เวชปรัญ 24 เวด-ปะ-รัน Wet Pa Ran ชาย ผู้รอบรู้เรื่องการรักษา
ปารรุต 15 ปา-ระ-รุด Pa Ra Rut ชาย ผู้เกิดมามีชื่อเสียง
ชิรชัย 24 ชิ-ระ-ชัย Chi Ra Chai ชาย เพชรแห่งชัยชนะ
สิริญา 24 สิ-หริ-ยา Si Ri Ya หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญ
รัศมิ์ลภัส 51 รัด-ละ-พัด Rat La Phat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งโชคลาภ
สุรนันท์ 36 สุ-ระ-นัน Su Ra Nan ชาย ผู้กล้าหาญที่มีความสุข
ไพวรรณ์ 45 พัย-วัน Phai Wan ชาย ผู้เป็นสีสันของป่า
ไพศัลย์ 51 พัย-สัน Phai San ชาย ลูกศรที่มีค่ายิ่ง
ไพลวรรณ์ 51 พลัย-วัน Phlai Wan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นสีสันของป่า
ไพฐูลย์ 51 พัย-ทูน Phai Thun ชาย พลอยชนิดหนึ่ง (รากศัพท์มาจาก ไพฑูรย์)
ศรัณย์พล 51 สะ-รัน-พน Sa Ran Phon ชาย ผู้มีกำลังเป็นที่พึ่ง
วิเศษศิลป์ 51 วิ-เสด-สิน Wi Set Sin ชาย ศิลปะอันวิเศษ
พีระศิลป์ 51 พี-ระ-สิน Phi Ra Sin ชาย ศิลปะที่แสดงถึงความกล้าหาญ
นิดารัตน์ 36 นิ-ดา-รัด Ni Da Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความดีงาม
อัญชลินทร์ 45 อัน-ชะ-ลิน An Cha Lin หญิง เจ้าแห่งความแตกต่าง
สุมิตตา 24 สุ-มิด-ตา Su Mit Ta หญิง ผู้มีเพื่อนที่แสนดี
ชนพัฒน์ 36 ชะ-นะ-พัด Cha Na Phat ชาย คนที่มีความเจริญรุ่งเรือง
สันติราษฎร์ 50 สัน-ติ-ราด San Ti Rat ชาย บ้านเมืองอันสงบสุข
ชิณาริญ 24 ชิ-นา-ริน Chi Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่คนทั้งปวง
ธันยาภา 24 ทัน-ยา-พา Than Ya Pha หญิง แสงสว่างแห่งโชค
วนิตา 19 วะ-นิ-ตา Wa Ni Ta หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
วนิดาพัฒน์ 46 วะ-นิ-ดา-พัด Wa Ni Da Phat ไม่ระบุ หญิงผู้มีความเจริญ
ชิฌาริญ 24 ชิ-ชา-ริน Chi Cha Rin หญิง ต้นไม้ของผู้เป็นใหญ่
ชรินยา 24 ชะ-ริน-ยา Cha Rin Ya หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีสุขภาพที่ดี
จุติอร 24 จุ-ติ-ออน Chu Ti On หญิง หญิงงามที่จุติลงมาเกิด
จิตินาถ 24 จิ-ติ-นาด Chi Ti Nat หญิง ผู้ครอบครองจิตใจ, คนรัก
จาณิศา 24 จา-นิ-สา Cha Ni Sa หญิง ผู้น่ารักและมีความรู้
ศิรินทร์รัชช์ 59 สิ-ริน-รัด Si Rin Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่และสูงส่ง
อัยราน์นันต์ 63 อัย-ยะ-รา-นัน Aiya Ya Ra Nan หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
อัยยราณัฎฐ์ 63 อัย-ยะ-รา-นัด Aiya Ya Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ฌิณณัฐธวัฒน์ 63 ชิน-นัด-ทะ-วัด Chin Nat Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญด้วยทรัพย์อย่างมั่นคง
นนทิยา 24 นน-ทิ-ยา Non Thi Ya หญิง ผู้ที่มีความสุขและสุขภาพที่ดี
ภีรวิช 24 พี-ระ-วิด Phi Ra Wit ชาย นักปราชญ์ผู้มีความกล้าหาญ
ธเวช 14 ทะ-เวด Tha Wet หญิง ท่านผู้มีสุขภาพที่ดี
ธฤทธิ 14 ทะ-ริด Tha Rit หญิง ท่านผู้มีอำนาจ
ณเวท 14 นะ-เวด Na Wet ชาย ผู้มีพลังพิเศษ
ดิษฐ์ฐณัฐ 54 ดิด-ทะ-นัด Dit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นนักประดิษฐ์
วรรณเพ็ญ 41 วัน-เพ็น Wan Phen หญิง ผู้มีผิวพรรณงดงามดั่งดวงจันทร์
เศษฐพิพัฒน์ 63 เสด-ทะ-พิ-พัด Set Tha Phi Phat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นเลิศอย่างยอดเยี่ยม
นัฐฐ์พิพัฒ 63 นัด-ถะ-พิ-พัด Nat Tha Phi Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
เมถุน 14 เม-ถุน Me Thun ชาย การร่วมสังวาส.
บุญชาญ 14 บุน-ชาน Bun Chan ชาย ผู้มีความชำนาญในบุญ
ชานุเดช 14 ชา-นุ-เดด Cha Nu Det ชาย ผู้ที่เชื่อมอำนาจเข้าด้วยกัน
พชรธิดา 24 พัด-ชะ-ระ-ทิ-ดา Phat Cha Ra Thi Da หญิง ลูกสาวที่สวยดั่งเพชร
จิรนรา 24 จิ-ระ-นะ-รา Chi Ra Na Ra หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความมั่นคง
ณัฐณเรศ 36 นัด-นะ-เรด Nat Na Ret ชาย นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ณัฐภัท 24 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
พัชรีพรรณ 46 พัด-ชะ-รี-พัน Phat Cha Ri Phan หญิง ผู้มีผิวงามดุจเพชร
อัจฉวรรณ 40 อัด-ฉะ-วัน At Cha Wan หญิง นางฟ้าผู้มีผิวที่สวยงาม
วลีพรรณ 40 วะ-ลี-พัน Wa Li Phan หญิง เชื้อสายของผู้พูดที่ดี
รสชรินทร์ 40 รด-ชะ-ริน Rot Cha Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีเสน่ห์น่าลิ้มลอง
พัชราพรรณ 40 พัด-ชะ-รา-พัน Phat Cha Ra Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณเปลงประกายดั่งเพชร
พรวริษฐา 40 พอน-วะ-ริด-ถา Phon Wa Rit Tha หญิง ผู้ที่ได้รับพรอันประเสริฐ
ปรียาวัลย์ 55 ปรี-ยา-วัน Pri Ya Wan หญิง ผู้เป็นที่รักของวงศ์ตระกูล
พัชร์สิตา 42 พัด-สิ-ตา Phat Si Ta หญิง ผู้หอมหวานดั่งเพชร
พิณรัตน์ 42 พิน-รัด Phin Rat หญิง พิณที่มีค่าดุจดวงแก้ว
เณชญา 14 เน-ชะ-ยา Ne Cha Ya ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู็
ธารนรินทร์ 41 ทาน-นะ-ริน Than Na Rin หญิง สายน้ำของผู้เป็นใหญ่
ธนนน 19 ทะ-นะ-นน Tha Na Non ชาย ผู้มีทรัพย์และความสุข
ฟาริส 24 ฟา-ริด Fa Rit ชาย ชื่อในภาษาอาหรับ
ปาลิณีย์ 42 ปา-ลิ-นี Pa Li Ni หญิง หญิงผู้ถูกคุ้มครอง
ปัณฑรีย์ 42 ปัน-ทะ-รี Pan Tha Ri หญิง ประเสริฐด้วยปัญญา
ปัญฑารีย์ 42 ปัน-ทา-รี Pan Tha Ri หญิง ประเสริฐด้วยปัญญา
ปวีณาพรรณ 42 ปะ-วี-นา-พัน Pa Wi Na Phan หญิง ผู้ฉลาดที่มีผิวพรรณที่ดี
ประวิณมัย 42 ประ-วิน-นะ-มัย Pra Win Na Mai หญิง ผู้ประกอบไปด้วยความฉลาด
พิมพ์ดาว 42 พิม-ดาว Phim Dao หญิง ผู้เป็นต้นแบบของดวงดาว
ดิฐพัชญ์ 41 ดิด-ถะ-พัด Dit Tha Phat ชาย ผู้มีความรู้มั่นคง
สรัญทร 24 สะ-รัน-ยะ-ทอน Sa Ran Ya Thon ได้ทั้งชายและหญิง หญิงเก่งกล้าผู้เอื้อเฟื้ออารี
รุจิชญาน์ 36 รุ-จิ-ชะ-ยา Ru Chi Cha Ya หญิง ผู้มีความรุ่งเรืองในความรู้
รุจิธญา 24 รุ-จี-ทะ-ยา Ru Chi Tha Ya หญิง ผู้มีความรุ่งเรือง
เพ็ชรศรี 42 เพ็ด-สี Phet Si หญิง เพชรแห่งโชค
เบ็ญจาสิริ 42 เบ็น-จา-สิ-หริ Ben Cha Si Ri หญิง ผู้มีความเจริญดุจแท่นอันแข็งแรง
สุเพ็ญพร 42 สุ-เพ็น-พอน Su Phen Phon หญิง พระจันทร์อันประเสริฐ
สุวาพิชญ์ 42 สุ-วา-พิด Su Wa Phit หญิง ปราชญ์ผู้มีวาจาดีงาม
สุพรเพ็ญ 42 สุ-พอน-เพ็น Su Phon Phen หญิง พระจันทร์อันประเสริฐ
สุจรีย์ 42 สุ-จะ-รี Su Cha Ri หญิง ผู้มีความประพฤติดี
บุญชรัสมิ์ 42 บุน-ชะ-รัด Bun Cha Rat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งบุญ
สุพัฒชะลี 42 สุ-พัด-ชะ-ลี Su Phat Cha Li หญิง ผู้มีมารยาทและความเจริญดีงาม
จุฬาณีย์ 42 จุ-ลา-นี Chu La Ni หญิง มวยผมของสตรี
พลอยลลินณ์ 63 พลอย-ละ-ลิน Phloi La Lin หญิง พลอยที่มีความน่ารัก
พัสนันต์ 45 พัด-สะ-นัน Phat Sa Nan หญิง ผู้มีอำนาจไม่รู้จบ
เฌอพลอย 41 เชอ-พลอย Choe Phloi หญิง ต้นไม้ที่มีค่าดุจพลอย
อนันธ์นภัส 50 อะ-นัน-นะ-พัด A Nan Na Phat หญิง ฟ้าที่นับไม่ได้
พิมพ์ชญาณัฐ 59 พิม-ชะ-ยา-นัด Phim Cha Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นต้นแบบแห่งความรู้
ณัฐช์ณฉัตร 50 นัด-นะ-ฉัด Nat Na Chat หญิง ร่มเงาของนักปราชญ์
นภัทรมนตร์ 41 นะ-พัด-ทะ-ระ-มน Na Phat Tha Ra Mon หญิง ผู้เจริญด้วยมนตรา
ณัชทิชา 19 นัด-ทิ-ชา Nat Thi Cha หญิง ปราชญ์ผู้(เกิดมาเพื่อความรู้
ทิชาณดา 15 ทิ-ชา-นะ-ดา Thi Cha Na Da หญิง ปราชญ์ผู้ความรู้ยิ่ง
ปิยชาติ 24 ปิ-ยะ-ชาด Pi Ya Chat ชาย ผู้เป็นที่รักของเผ่าพันธุ์
สิษฐศรัญญ์ 56 สิด-ทะ-สะ-รัน Sit Tha Sa Ran ชาย ผู้มีอำนาจเป็นที่พึ่ง
ณชัย 19 นะ-ชัย Na Chai ชาย ที่แห่งชัยชนะ
ดานิสา 19 ดา-นิ-สา Da Ni Sa หญิง ดาวในเวลากลางคืน
ฌัชชา 14 ชัด-ชา Chat Cha หญิง ต้นไม้แห่งความรู้
พิศตะวัน 41 พิด-ตะ-วัน Phit Ta Wan หญิง ดวงตะวันที่น่ามอง
อารียฉัตร 42 อา-รี-ยา-ฉัด A Ri Ya Chat หญิง ร่มเงาแห่งผู้เจริญ
อดิษยา 24 อะ-ดิ-สะ-ยา A Di Sa Ya หญิง ผู้ที่ไม่มีความมงคล
อนัญชุดา 24 อะ-นัน-ชุ-ดา A Nan Chu Da หญิง ไม่มีสิ่งใดที่สำคัญกว่าแสงสว่าง
บดิพัฒน์ 36 บะ-ดิ-พัด Ba Di Phat ชาย เจ้าของความเจริญ
ณชพัฒน์ 36 นะ-ชะ-พัด Na Cha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
สมมาณัฐ 36 สม-มา-นัด Som Ma Nat ชาย ผู้ที่เหมาะสมเป็นนักปราชญ์
ธนาพัทธ์ 36 ทะ-นา-พัด Tha Na Phat ชาย ผู้ผูกพันกับความร่ำรวย
เพ็ญลยาภรณ์ 56 เพ็น-ละ-ยา-พอน Phen La Ya Phon หญิง เครื่องประดับของดวงจันทร์
อารมณ์รัตน์ 55 อา-รม-รัด A Rom Rat หญิง ดวงแก้วแห่งอารมณ์
อริณศรารัตน์ 56 อะ-ริน-สะ-รา-รัด A Rin Sa Ra Rat หญิง ดวงแก้วที่ป้องกันศัตรู
อัยย์ญดา 41 อัย-ยะ-ดา Aiya Ya Da หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
นันท์พร 36 นัน-พอน Nan Phon หญิง ผู้มีความสุขความประเสริฐ
ชินทัต 19 ชิน-นะ-ทัด Chin Na That ชาย พระผู้ให้, ผู้มีแต่ให้
สิรินทร์ธรัท 51 สิ-ริน-ทะ-รัด Si Rin Tha Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีพลังแห่งการรักษา
สิรินทร์ธาดา 45 สิ-ริน-ทา-ดา Si Rin Tha Da หญิง ผู้สร้างความยิ่งใหญ่
สิรินทร์วรัช 54 สิ-ริน-วะ-รัด Si Rin Wa Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ประเสริฐสุด
สิริณรัฐ 41 สิ-ริน-รัด Si Rin Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีโชคลาภบนแผ่นดิน
สิริธรินทร์ 50 สิ-หริ-ทะ-ริน Si Ri Tha Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่สร้างสรรค์ความมงคล
สิริวริญญ์ 50 สิ-ริ-วะ-ริน Si Ri Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญ
มานิศา 23 มา-นิ-สา Ma Ni Sa หญิง การมาของเวลากลางคืน
สุตานันท์ 36 สุ-ตา-นัน Su Ta Nan หญิง สตรีผู้มีความสุขในการให้
นภัสนันทร์ 45 นะ-พัด-สะ-นัน Na Phat Sa Nan หญิง ผู้พร้อมทั้งความสุขและความรุ่งเรือง
ภพพิพัฒน์ 50 พบ-พิ-พัด Phop Phi Phat ชาย ผู้ที่เจริญบนผืนแผ่นดิน
ดนัยวิวิทย์ 56 ดะ-นัย-วิ-วิด Da Nai Wi Wit ชาย ลูกชายผู้มีความรู้
จิระวิวิทย์ 56 จิ-ระ-วิ-วิด Chi Ra Wi Wit ชาย ผู้มีความรู้อย่างยั่งยืน
ชวัลวิวิทย์ 56 ชะ-วัน-วิ-วิด Cha Wan Wi Wit ชาย แสงสว่างแห่งความรู้
วิทยวิวัตน์ 56 วิด-ทะ-ยะ-วิ-วัด Wit Tha Ya Wi Wat ชาย ผู้มีความรู้และความเจริญรุ่งเรือง
ปารย์วรรธน์ 56 ปา-ระ-วัด Pa Ra Wat ชาย ผู้มีความสามารถและความเจริญ
เสฏฐนันท์ 51 เสด-ทะ-นัน Set Tha Nan ชาย ผู้มีความสุขอันประเสริฐ
เสฏฐนัทธ์ 50 เสด-ทะ-นัด Set Tha Nat ชาย ผู้มีความผูกพันอันประเสริฐ
เสฏฐนิตย์ 56 เสด-ทะ-นิด Set Tha Nit ชาย ผู้มีความประเสริฐตลอดกาล
เสฏฐศิลป์ 55 เสด-ทะ-สิน Set Tha Sin ชาย ผู้มีศิลปะอันประเสริฐ
เสฏฐศาสน์ 56 เสด-ทะ-สาด Set Tha Sat ชาย ผู้ที่ได้รับคำสั่งสอนอันประเสริฐ
สิษฐสรัญญ์ 56 สิด-ทะ-สะ-รัน Sit Tha Sa Ran ชาย ผู้มำอำนาจเป็นที่พึ่ง
สิษฐพัชฏ์ 56 สิด-ทะ-พัด Sit Tha Phat ชาย ผู้มีเพชรและอำนาจ
สิษฐนัฎฐ์ 56 สิด-ทะ-นัด Sit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
จิณพิสิทธิ์ 56 จิน-พิ-สิด Chin Phi Sit ชาย ผู้ที่ประพฤติตนจนประสบความสำเร็จ
จิณณณัฏฐ์ 56 จิน-นะ-นัด Chin Na Nat ชาย ผู้ประพฤติตนเยี่ยงนักปราชญ์
เตชะสินธุ์ 41 เต-ชะ-สิน Te Cha Sin ชาย มีเดชดั่งสายน้ำใหญ่
ธัญนิพิฐ 42 ทัน-ยะ-นิ-พิด Than Ya Ni Phit หญิง มีโชคมั่นคง
พัศเชษฐ์ 45 พัด-สะ-เชด Phat Sa Chet ชาย มีอำนาจอันยอดเยี่ยม
ณดาภา 9 นะ-ดา-พา Na Da Pha หญิง เป็นดั่งแสงสว่าง
ภวภูมิ 19 พะ-วะ-พูม Pha Wa Phum ชาย มีแผ่นดิน
จิรัณอมล 40 จิ-รัน-อะ-มน Chi Ran A Mon หญิง ปราศจากมลทินยั่งยืนนาน
ปัณณภัสสา 36 ปัน-นะ-พัด-สา Pan Na Phat Sa หญิง มีปัญญาเป็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่
ชวัศ 19 ชะ-วัด Cha Wat ชาย ว่องไวยิ่ง
รุจิดาวรรณ 36 รุ-จิ-ดา-วัน Ru Chi Da Wan หญิง รุ่งเรืองดั่งทองคำ
ดาริษฏ์ฐา 42 ดา-ริด-ถา Da Rit Tha หญิง ดั่งดวงดาวอันน่ารัก
วนัทศา 24 วะ-นัด-สา Wa Nat Sa หญิง ป่าใหญ่
ณัฏฐ์เมธี 54 นัด-เม-ที Nat Me Thi ชาย นักปราชญ์
วิรธนา 24 วิ-ระ-ทะ-นา Wi Ra Tha Na ชาย กล้าหาญและมีทรัพย์
พิยรัตน์ 45 พิ-ยะ-รัด Phi Ya Rat หญิง ความพากเพียรเป็นรัตนะอันประเสริฐ
สุภัทรธีร์ 42 สุ-พัด-ทะ-ระ-ที Su Phat Tha Ra Thi ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้เป็นคนดีมีความเจริญ
สราณินทร์ 40 สะ-ระ-นิน Sa Ra Nin หญิง แกล้วกล้าและเป็นใหญ่
วารีพิมล 41 วา-รี-พิ-มน Wa Ri Phi Mon หญิง บริสุทธิ์ดุจสายน้ำ
มณีนัทธ์ฐา 50 มะ-นี-นัด-ถา Ma Ni Nat Tha หญิง ผู้ผูกพันกับแก้วมณีมีค่า
ชลัชธนา 24 ชะ-ลัด-ทะ-นา Cha Lat Tha Na ได้ทั้งชายและหญิง ร่ำรวยด้วยน้ำ
ฐนวรรธน์ 46 ถะ-นะ-วัด Tha Na Wat ชาย มีฐานะอันเจริญ
ชนินทร์วิชญ์ 55 ชะ-นิน-วิด Cha Nin Wit หญิง รู้นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในกลุ่มชน.
ชนินทร์ยุดา 41 ชะ-นิน-ยุ-ดา Cha Nin Yu Da หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่รวมตัวกันในกลุ่มชน.
รชญ์ชนินท์ 45 รด-ชะ-นิน Rot Cha Nin หญิง ราชาผู้เป็นใหญ่ในกลุ่มชน.
ศศิลลิล 40 สะ-สิ-ละ-ลิน Sa Si La Lin หญิง ดวงจันทร์แห่งความน่ารัก
ลัลลนัฎ 36 ลัน-ละ-นัด Lan La Nat หญิง ปราชญ์ผู้มีความน่ารัก
ธนัชพันธ์ 45 ทะ-นัด-ชะ-พัน Tha Nat Cha Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์
ภูภูมิ 15 พู-พูม Phu Phum ชาย แผ่นดิน
วชิรวิณณ์ 45 วะ-ชิ-ระ-วิน Wa Chi Ra Win ชาย เพชรแห่งความสุข
เสฏฐสิทธิ์ 56 เสด-ถะ-สิด Set Tha Sit ชาย ผู้มีอำนาจอันประเสริฐที่สุด
ปุณรดา 14 ปุน-ระ-ดา Pun Ra Da หญิง ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข
นภัสรัณช์ 41 นะ-พัด-สะ-รัน Na Phat Sa Ran หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งโรจน์
ฌาริญญา 23 ชา-ริน-ยา Cha Rin Ya หญิง ต้นไม่แห่งความรู้ของผู้เป็นใหญ่
ภัทรอนันต์ 42 พัด-ทะ-ระ-อะ-นัน Phat Tha Ra A Nan หญิง ผู้มีความเจริญที่ไม่มีสิ้นสุด
เมอฌินน์ 41 เมอ-ชิน Moe Chin หญิง เหยี่ยวดำตัวเล็ก
อนันตฤทธิ์ 42 อะ-นัน-ตะ-ริด A Nan Ta Rit ชาย อำนาจที่ไม่มีวันหมดสิ้น
ภัทรธีนันท์ 45 พัด-ทะ-ระ-ที-นัน Phat Tha Ra Thi Nan ชาย นักปราชญ์ที่ประเสริฐและมีความสุข
ศรีสมัย 42 สี-สะ-หมัย Si Sa Mai หญิง เวลาแห่งความมงคล
ชณันรุจน์ 41 ชะ-นัน-รุด Cha Nan Rut ชาย ผู้มีความรุ่งโรจน์
รชทศ 14 ระ-ชะ-ทด Ra Cha Thot ชาย ผู้อุดมไปด้วยทรัพย์และความสุข
สิรัชชา 24 สิ-รัด-ชา Si Rat Cha หญิง วันนี้ที่ดีที่สุด
พรวิภา 24 พอน-วิ-พา Phon Wi Pha หญิง ผู้มีความประเสริฐงดงาม
ตั้น 14 ตั้น Tan ชาย ชื่อเล่นในภาษาอังกฤษ
ทิพย์วิมาน 51 ทิบ-วิ-มาน Thip Wi Man หญิง ที่อยู่หรือที่ประทับของเทวดา
ภภัสสร 24 พะ-พัด-สอน Pha Phat Son หญิง ผู้มีรัศมีเรืองรอง
จิรัฐตินันทน์ 63 จิ-รัด-ติ-นัน Chi Rat Ti Nan หญิง ผู้มีความสุขตลอดกาล
ภีมม์เนศ 41 พีม-เนด Phim Net ชาย ดวงตาที่น่ากลัว
ณิรินทร์รดา 42 นิ-ริน-ระ-ดา Ni Rin Ra Da หญิง เจ้าแห่งปัญญาผู้มีความสุขปราศจากกิเลส
วลัญช์รัช 41 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง ผู้มีธุลีเป็นเครื่องหมาย
วีวัฒน์ 40 วี-วัด Wi Wat ชาย ผู้เจริญด้วยความกล้า
ดุจเพชร 24 ดุด-เพ็ด Dut Phet หญิง เหมือนเพชร
ธันธิชา 24 ทัน-ทิ-ชา Than Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์ที่ประเสริฐ
วิมลภรณ์ 40 วิ-มน-พอน Wi Mon Phon หญิง เครื่องประดับอันบริสุทธิ์
ศิญาภัสร์ 41 สิ-ยา-พัด Si Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญาดั่งเพชร
ดารัญญา 19 ดา-รัน-ยา Da Ran Ya หญิง ผู้มีความรู้เรื่องดวงดาว
แอนนา 19 แอน-นา Aen Na หญิง ชื่อผู้หญิงในภาษาอังกฤษ
สุชามาศ 24 สุ-ชา-มาด Su Cha Mat หญิง ผู้เกิดมาดีเหมือนทองคำ
ปฏิมาภรณ์ 40 ปะ-ติ-มา-พอน Pa Ti Ma Phon หญิง ผู้เปรียบดั่งเครื่องประดับจากสวรรค์
สิริพรรษา 40 สิ-หริ-พัน-สา Si Ri Phan Sa หญิง ฤดูแห่งโชคลาภ, ฤดูแห่งความเจริญ
นภัทรวรัฏฐ์ 56 นะ-พัด-ทะ-ระ-วะ-รัด Na Phat Tha Ra Wa Rat หญิง ผู้มีความเจริญประเสริฐทั้ง 8 ด้าน
มนัสพรินทร์ 56 มะ-นัด-พะ-ริน Ma Nat Pha Rin หญิง ผู้มีใจที่ยิ่งใหญ่
ปรีชยา 24 ปรี-ชะ-ยา Pri Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ความสามารถ
สุรวิช 24 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย ผู้มีความรู้และความกล้าหาญ
ฟัฎลีนา 36 ฟัด-ลี-นา Fat Li Na หญิง ความกรุณาของเรา (ชื่อในภาษาอาหรับ)
สุชนะ 19 สุ-ชะ-นะ Su Cha Na ชาย ชัยชนะอันดีงาม
สุธนิต 24 สุ-ทะ-นิด Su Tha Nit ชาย ผู้มีความดีงามมาก