บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วริศชา อังคาร 24 วะ-ริด-ชา Wa Rit Cha หญิง ผู้เกิดมายิ่งใหญ่และประเสริฐ
วรินรมัย อังคาร 40 วะ-ริน-ระ-มัย Wa Rin Ra Mai หญิง หญิงที่น่ายินดีและประเสริฐยิ่ง
วรินภร อังคาร 24 วะ-ริน-พอน Wa Rin Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐเป็นเครื่องค้ำจุน
วรินทร์รดี อังคาร 45 วะ-ริน-ระ-ดี Wa Rin Ra Di หญิง ผู้ยินดีในความเป็นยอดของความประเสริฐ
วรินทร์ธาร อังคาร 42 วะ-ริน-ทาน Wa Rin Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
วรินทร์ธร อังคาร 41 วะ-ริน-ทอน Wa Rin Thon หญิง ผู้ทรงความยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
วรินท์พร อังคาร 41 วะ-ริน-พอน Wa Rin Phon หญิง เจ้าแห่งความประเสริฐด้วยคุณงามความดี
วริทธ์ธร อังคาร 36 วะ-ริด-ทอน Wa Rit Thon หญิง ผู้ประสบความสำเร็จอันประเสริฐ
วริฏฐ์อรชา อังคาร 54 วะ-ริด-ออน-ชา Wa Rit On Cha หญิง ผู้เกิดมาเป็นหญิงงามกล้าหาญและน่ารัก
วริญชย์ภิญญาณ์ อังคาร 65 วะ-ริน-ชะ-พิน-ยา Wa Rin Cha Phin Ya หญิง ผู้มีความรู้อันรอบรู้ในการชนะศัตรูอันประเสริฐ
วราฤชา อังคาร 15 วะ-รา-รึ-ชา Wa Ra Rue Cha หญิง ธรรมเนียมอันประเสริฐ
วราญ อังคาร 15 วะ-ราน Wa Ran ชาย อำนาจอันประเสริฐ
วรัศธวัล อังคาร 41 วะ-รัด-ทะ-วัน Wa Rat Tha Wan หญิง งดงามและประเสริฐยิ่ง
วรัตม์วดี อังคาร 45 วะ-รัด-วะ-ดี Wa Rat Wa Di หญิง ผู้มีความประเสริฐสุด
วรัตม์พล อังคาร 45 วะ-รัด-พน Wa Rat Phon ชาย ผู้มีกำลังอันประเสริฐ
วรัตถ์ธยาน์ อังคาร 54 วะ-รัด-ทะ-ยา Wa Rat Tha Ya หญิง ผู้มุ่งหมายอันประเสริฐในการพิจารณาด้วยปัญญา
วรัณรัตน์ อังคาร 44 วะ-รัน-รัด Wa Ran Rat หญิง แก้วอันประเสริฐ
วรัฏฐ์ปพน อังคาร 56 วะ-รัด-ปะ-พน Wa Rat Pa Phon ชาย ผู้บริสุทธิ์และประเสริฐนาน
วรัญพิพัฒน์ อังคาร 59 วะ-รัน-พิ-พัด Wa Ran Phi Phat ชาย ผู้มีความก้าวหน้าในการรู้สิ่งประเสริฐ
วรัญพิชญ์ อังคาร 45 วะ-รัน-พิด Wa Ran Phit ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
วรัญญ์ศิชา อังคาร 45 วะ-รัน-สิ-ชา Wa Ran Si Cha หญิง ผู้เกิดมงคลความรู้แจ้ง
วรัญญ์รัตน์ อังคาร 56 วะ-รัน-รัด Wa Ran Rat หญิง ผู้เป็นดวงแก้วแห่งความรู้อันประเสริฐ
วรัญญ์ภูรี อังคาร 45 วะ-รัน-พู-รี Wa Ran Phu Ri หญิง ผู้มีปัญญาที่กว้างไกลและความรอบรู้อันประเสริฐ
วรัญญ์นารา อังคาร 42 วะ-รัน-นา-รา Wa Ran Na Ra หญิง ผู้มีรัศมีอันรุ่งเรืองที่รู้ความประเสริฐ
วรัญช์รัตน์ อังคาร 54 วะ-รัน-รัด Wa Ran Rat หญิง คุณค่าการเกิดมาในการรู้สิ่งประเสริฐ
วรัญช์พัชร์ อังคาร 56 วะ-รัน-พัด Wa Ran Phat หญิง ผู้มีคุณค่าและความยินดี, เพชรที่น่ายินดี
วรัชยานนท์ อังคาร 45 วะ-รัด-ชะ-ยา-นน Wa Rat Cha Ya Non หญิง ผู้เป็นที่ชื่นชอบของชนที่มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรัชญานนท์ อังคาร 41 วะ-รัด-ชะ-ยา-นน Wa Rat Cha Ya Non หญิง ผู้เป็นที่ชื่นชอบของคนที่เป็นคนมีความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์สิตา อังคาร 44 วะ-รัด-สิ-ตา Wa Rat Si Ta หญิง ความยิ้มแย้มของผู้รู้อันประเสริฐ
วรัชญ์มณฑ์ อังคาร 51 วะ-รัด-มน Wa Rat Mon หญิง ผู้งามและรู้สิ่งประเสริฐ
วรัชญ์พร อังคาร 41 วะ-รัด-พอน Wa Rat Phon หญิง ผู้มีความรู้เป็นพรอันประเสริฐ
วรัชญ์ปารณีย์ อังคาร 65 วะ-รัด-ปา-ระ-นี Wa Rat Pa Ra Ni หญิง ผู้ทำความสำเร็จในความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์ธารี อังคาร 45 วะ-รัด-ทา-รี Wa Rat Tha Ri หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์ฉัตร อังคาร 45 วะ-รัด-ฉัด Wa Rat Chat หญิง ผู้อยู่ใต้ร่มเงาความรู้อันประเสริฐ
วรัชฌ์นัน อังคาร 44 วะ-รัด-นัน Wa Rat Nan หญิง ผู้มีความสุขอันยิ่งใหญ่ด้วยจิตเพ่งพินิจอันประเสริฐ
วรสุวัฒน์ อังคาร 45 วอ-ระ-สุ-วัด Wo Ra Su Wat ชาย ความเจริญรุ่งเรืองที่ดีงามและประเสริฐ
วรสรัญญ์ อังคาร 42 วอ-ระ-สะ-รัน Wo Ra Sa Ran ชาย ผู้มีความรู้อันกล้าหาญและประเสริฐ
วรรมย์ อังคาร 36 วอ-ระ-รม Wo Ra Rom ชาย ผู้มีความสุขในความประเสริฐ
วรรธณ อังคาร 23 วัน-ทะ-นะ Wan Tha Na ชาย เจริญรุ่งเรือง
วรรทยา อังคาร 24 วัน-ทะ-ยา Wan Tha Ya หญิง ผู้น่านับถือ
วรรณอมลิน อังคาร 45 วัน-อัม-มะ-ลิน Wan Am Ma Lin หญิง ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
วรรณ์อมล อังคาร 45 วัน-อะ-มน Wan A Mon หญิง ผู้มีผิวพรรณที่ไร้มลทิน
วรรณสิริรมัย อังคาร 59 วัน-สิ-หริ-ระ-มัย Wan Si Ri Ra Mai หญิง ผู้มีผิวพรรณอันมีเสน่ห์และเป็นมงคล
วรรณ์วีรยา อังคาร 54 วัน-วี-ระ-ยา Wan Wi Ra Ya หญิง ชนชั้นผู้มีความเพียร
วรรณวริยา อังคาร 42 วัน-วะ-ริ-ยา Wan Wa Ri Ya หญิง ผู้เป็นชนชั้นที่ประเสริฐกว่าผู้อื่น
วรรณวรัมพร อังคาร 50 วัน-วะ-รัม-พอน Wan Wa Ram Phon หญิง ผู้มีเชื้อสายประเสริฐดังสวรรค์
วรรณวรัตม์ อังคาร 50 วัน-วะ-รัด Wan Wa Rat หญิง ผู้มีเชื้อสายอันประเสริฐสุด
วรรณวรณัฏฐ์ อังคาร 65 วัน-วอ-ระ-นัด Wan Wo Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีชนชั้นอันประเสริฐ
วรรณ์วดี อังคาร 42 วัน-วะ-ดี Wan Wa Di หญิง ผู้มีผิวพรรณงาม
วรรณรมัย อังคาร 40 วัน-ระ-มัย Wan Ra Mai หญิง ผู้อยู่ในชนชั้นอันน่ายินดี
วรรณภัสสร์ อังคาร 51 วัน-นะ-พัด Wan Na Phat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งชาติชั้น
วรรณ์ภัสสร อังคาร 51 วัน-พัด-สอน Wan Phat Son หญิง ผู้มีรัศมีแห่งชาติชั้น
วรรณนรินทร์ อังคาร 51 วัน-นะ-ริน Wan Na Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ของคนที่มีชนชั้น
วรรณ์นพนันท์ อังคาร 65 วัน-นบ-พะ-นัน Wan Nop Pha Nan ชาย ผู้มีความสุขใหม่ในชนชั้น
วรรณธนัตถ์ อังคาร 45 วัน-ทะ-นัด Wan Tha Nat ชาย ผู้สำเร็จด้วยทรัพย์อันงดงาม
วรรณ์ณพรหม อังคาร 55 วัน-นะ-พรม Wan Na Phrom ชาย ผู้มีผิวพรรรอันสุดประเสริฐ
วรรณฐิตา อังคาร 36 วัน-ทิ-ตา Wan Thi Ta หญิง ผู้ดำรงมั่นทางเชื้อสาย
วรภูรี อังคาร 24 วอ-ระ-พู-รี Wo Ra Phu Ri หญิง แผ่นดินอันประเสริฐ
วรภาณี อังคาร 24 วอ-ระ-พา-นี Wo Ra Pha Ni หญิง สตรีผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ, สตรีผู้มีคำพูดอันประเสริฐ
วรภวัต อังคาร 24 วอ-ระ-พะ-วัด Wo Ra Pha Wat ชาย ผู้ประเสริฐและเจริญ
วรภรรณ อังคาร 24 วอ-ระ-พัน Wo Ra Phan หญิง ผู้ค้ำจุนความประเสริฐ
วรพัทธ์ อังคาร 36 วอ-ระ-พัด Wo Ra Phat ชาย ผู้ผูกพันความประเสริฐ
วรพชร อังคาร 24 วอ-ระ-พะ-ชะ-ระ Wo Ra Pha Cha Ra ชาย เพชรอันประเสริฐ
วรปวิช อังคาร 24 วอ-ระ-ปะ-วิด Wo Ra Pa Wit ชาย ผู้สร้างความประเสริฐ
วรนิษ์ฐา อังคาร 42 วอ-ระ-นิด-ถา Wo Ra Nit Tha หญิง ผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม
วรทาชา อังคาร 15 วอ-ระ-ทา-ชา Wo Ra Tha Cha หญิง ผู้เกิดมาให้สิ่งประเสริฐ
วรทย์สรัณย์ อังคาร 65 วะ-รัด-สะ-รัน Wa Rat Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรทพร อังคาร 23 วะ-ระ-ทะ-พอน Wa Ra Tha Phon หญิง ผู้นำความประเสริฐยิ่ง
วรตา อังคาร 14 วอ-ระ-ตา Wo Ra Ta หญิง หญิงผู้ประเสริฐ
วรณัฎฐ์ อังคาร 42 วอ-ระ-นัด Wo Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วรชาภา อังคาร 15 วอ-ระ-ชา-พา Wo Ra Cha Pha หญิง ผู้มีรัศมีทีเกิดมาประเสริฐ
วรชพร อังคาร 24 วะ-ระ-ชะ-พอน Wa Ra Cha Phon หญิง เกิดพรอันประเสริฐ, เกิดพรอันวิเศษ
วนิศา อังคาร 23 วะ-นิ-สา Wa Ni Sa หญิง เจ้าแห่งป่า
วนิศภา อังคาร 24 วะ-นิด-พา Wa Nit Pha หญิง รัศมีเจ้าแห่งป่า
วนิชชานันท์ อังคาร 44 วะ-นิด-ชา-นัน Wa Nit Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขที่เกิดมาเป็นพ่อค้า
วนัฐชวัล อังคาร 42 วะ-นัด-ชะ-วัน Wa Nat Cha Wan หญิง ผู้มีเงินตราอันรุ่งเรืองเท่าป่า
วนัฏศนันท์ อังคาร 55 วะ-นัด-สะ-นัน Wa Nat Sa Nan หญิง ผู้ยินดียิ่งในประโยชน์ของป่าไม้
วนัชภรณ์ อังคาร 36 วะ-นัด-พอน Wa Nat Phon หญิง ผู้ประดับด้วยกิริยางามอย่างต่อเนื่อง
วธิษณา อังคาร 24 วะ-ทิด-สะ-นา Wa Thit Sa Na หญิง ผู้ฉลาดหลักแหลมเป็นพิเศษ
วธนิษ อังคาร 23 วะ-ทะ-นิด Wa Tha Nit ได้ทั้งชายและหญิง เจ้าความเจริญ
วธนธาร อังคาร 24 วะ-ทะ-นะ-ทาน Wa Tha Na Than ชาย ผู้เจริญดุจสายน้ำ
วทัญโญ อังคาร 23 วะ-ทัน-โย Wa Than Yo ชาย ผู้รู้คำพูด
วชิราวิทย์ อังคาร 45 วะ-ชิ-รา-วิด Wa Chi Ra Wit ชาย มีความรอบรู้รวดเร็วดังสายฟ้า
วชิรอัณณ์ อังคาร 45 วะ-ชิ-ระ-อัน Wa Chi Ra An ชาย แม่น้ำสายฟ้า
วชิรวิญญู์ อังคาร 45 วะ-ชิ-ระ-วิน Wa Chi Ra Win ชาย ผู้รู้แจ้งดุจสายฟ้า
วชิรวัณณ์ อังคาร 45 วะ-ชิ-ระ-วัน Wa Chi Ra Wan ชาย ผู้สรรเสริญสายฟ้า
วชราภา อังคาร 15 วะ-ชะ-รา-ภา Wa Cha Ra Pha ชาย รัศมีแห่งสายฟ้า,รัศมีเพชร
เลิศพิมล อังคาร 42 เลิด-พิ-มน Loet Phi Mon หญิง รุ่งเรืองที่สุด
ลีลนันต์ อังคาร 45 ลี-ละ-นัน Li La Nan หญิง ผู้มีท่าทางสวยงามมากๆ
ลีนาวัฒน์ อังคาร 46 ลี-นา-วัด Li Na Wat ได้ทั้งชายและหญิง ความเจริญจากการสร้างของสกุล
ลินลาภา อังคาร 24 ลิน-ลา-พา Lin La Pha หญิง ผู้มีรัศมีอันนวยนาดน่าดู
ลัลลยล อังคาร 36 ลัน-ละ-ยน Lan La Yon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้น่ารักน่ามอง
ลัลลภาภัส อังคาร 36 ลัน-ละ-พา-พัด Lan La Pha Phat หญิง สาวสวยผู้มีลาภอันรุ่งเรือง
ลัลลภาพร อังคาร 36 ลัน-ละ-พา-พอน Lan La Pha Phon หญิง สาวสวยผู้มีลาภอันประเสริฐ
ลัลน์สรา อังคาร 42 ลัน-สะ-รา Lan Sa Ra หญิง ผู้แกล้วกล้าที่น่ารัก
ลัลน์ลภัฏ อังคาร 50 ลัน-ละ-พัด Lan La Phat หญิง ทหารหญิงที่สวยงาม
ลัลน์ลภณ อังคาร 42 ลัน-ละ-พน Lan La Phon ชาย ผู้มีลาภที่น่ารักน่าเอ็นดู
ลัลน์รัตน์ อังคาร 55 ลัน-รัด Lan Rat หญิง ดวงแก้วที่น่ารัก
ลัลน์ภัทรา อังคาร 41 ลัน-พัด-ทะ-รา Lan Phat Tha Ra หญิง ผู้ดีงามและน่ารัก
ลัลนภดา อังคาร 24 ลัน-นะ-พะ-ดา Lan Na Pha Da หญิง ผู้รุ่งเรืองและงดงาม
ลัลนพาณี อังคาร 42 ลัน-นะ-พา-นี Lan Na Pha Ni หญิง เจ้าแห่งวาจาที่น่ารัก
ลัลน์พร อังคาร 42 ลัน-พอน Lan Phon หญิง ผู้ประเสริฐและน่ารัก
ลัลน์ปานตา อังคาร 42 ลัด-ปาน-ตา Lat Pan Ta หญิง ผู้เป็นแก้วตาดวงใจที่น่ารัก
ลัลน์ปพน อังคาร 45 ลัด-ปะ-พน Lat Pa Phon ชาย ผู้บริสุทธิ์ที่น่ารัก
ลัลนนลิน อังคาร 41 ลัน-นะ-นะ-ลิน Lan Na Na Lin หญิง ผู้งามน่ารักดังดอกบัว
ลัลน์ดรุณ อังคาร 41 ลัน-ดะ-รุน Lan Da Run หญิง ผู้งดงามน่ารักดังเด็กแรกรุ่น
ลัลน์ณภัทร์ อังคาร 54 ลัน-นะ-พัด Lan Na Phat หญิง สาวสวยที่ดีงามด้วยความรู้
ลัลนชา อังคาร 24 ลัน-นะ-ชา Lan Na Cha หญิง ผู้เกิดมางดงาม
ลัลธิศรา อังคาร 36 ลัน-ทิ-สะ-รา Lan Thi Sa Ra หญิง ผู้มีความยิ่งใหญ่ที่น่ารัก
ลัลธร อังคาร 24 ลัน-ทอน Lan Thon หญิง ผู้ทรงความงาม
ลัลฐมล อังคาร 36 ลัน-ทะ-มน Lan Tha Mon หญิง ตำหนิที่รองรับความงาม
ลัทธมนต์ธร อังคาร 45 ลัด-ทะ-มน-ทอน Lat Tha Mon Thon หญิง ผู้ทรงมนต์แห่งความงาม
ลออธารณ์ อังคาร 41 ละ-ออ-ทาน La O Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความงามผุดผ่อง
ลลิลฤทธิ์ อังคาร 41 ละ-ลิน-ริด La Lin Rit ชาย ผู้มีอำนาจที่มีท่าทีน่ารัก
ลลิตญา อังคาร 24 ละ-ลิด-ตะ-ยา La Lit Ta Ya หญิง ผู้มีความรู้อันน่ารัก
ลลิฐธิชา อังคาร 36 ละ-ลิด-ทิ-ชา La Lit Thi Cha หญิง เกิดจากความงามความน่ารัก
ลลลพัชญ์ อังคาร 45 ลัน-ละ-พัด Lan La Phat หญิง ผู้อยู่ในกรอบอันน่ารัก, ปราชญ์ผู้น่ารัก
ลลลนา อังคาร 24 ลัน-ละ-นา Lan La Na หญิง ผู้เป็นสาวงาม
ลลภา อังคาร 14 ลัน-ละ-พา Lan La Pha หญิง ผู้มีรัศมีน่ารัก
ลลน์ธิช อังคาร 36 ลัน-ทิด Lan Thit ชาย ผู้เกิดจากความน่ารัก
ลภิสณา อังคาร 24 ละ-พิ-สะ-นา La Phi Sa Na หญิง อำนาจของผู้ยิ่งใหญ่ที่มีลาภ
ลภาภิดา อังคาร 15 ละ-พา-พิ-ดา La Pha Phi Da หญิง ความยิ่งใหญ่ในลาภ,ผู้มีลาภที่ยิ่งใหญ่
ลภัสสิลา อังคาร 36 ละ-พัด-สิ-ลา La Phat Si La ได้ทั้งชายและหญิง มีความแข็งแกร่ง(หิน)เป็นลาภ
ลภัสสิริณ อังคาร 42 ละ-พัด-สิ-ริน La Phat Si Rin หญิง ผู้อยู่ในความเป็นมงคลอันเป็นลาภยศ
ลภัสวีณ์ อังคาร 45 ละ-พัด-สะ-วี La Phat Sa Wi หญิง ผู้มีพิณเป็นลาภ,ผู้ได้รับพิณ
ลภัสวรินทร์ อังคาร 51 ละ-พัด-วะ-ริน La Phat Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐด้วยลาภ
ลภัสภณ อังคาร 24 ละ-พัด-สะ-พน La Phat Sa Phon ชาย ผู้พูดแล้วมีลาภ
ลภัสปราณันต์ อังคาร 51 ละ-พัด-ปรา-นัน La Phat Pra Nan หญิง ผู้มีชีวิตที่มากด้วยทรัพย์
ลภัสนิยา อังคาร 36 ละ-พัด-สะ-นิ-ยา La Phat Sa Ni Ya หญิง ผู้พึ่งตนด้วยลาภ
ลภัสธนันทน์ อังคาร 51 ละ-พัด-ทะ-นัน La Phat Tha Nan หญิง ผู้มีความสุขด้วยลาภ
ลภัสธนัน อังคาร 36 ละ-พัด-ทะ-นัน La Phat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์และโชค
ลภัสญดา อังคาร 24 ละ-พัด-ยะ-ดา La Phat Ya Da หญิง ผู้รู้ที่มีสมบัติหรือมีลาภ
ลภย์ธนัน อังคาร 42 ละ-พะ-ทะ-นัน La Pha Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่มีลาภ
ลภย์จรัส อังคาร 45 ละ-พะ-จะ-รัส La Pha Cha หญิง รุ่งเรืองด้วยลาภ
ลภณพร อังคาร 24 ละ-พัน-พอน La Phan Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐเป็นลาภ
ฤทัยณัฐ์ อังคาร 41 รึ-ทัย-นัด Rue Thai Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นเจ้าหัวใจ
ฤชุภร อังคาร 9 รึ-ชุ-พอน Rue Chu Phon หญิง ผู้ทรงความซื่อสัตย์
ฤชภภร อังคาร 9 ริด-ชะ-พะ-พอน Rit Cha Pha Phon หญิง ผู้รักษาธรรมเนียมที่มีรัศมีค้ำจุน
โรจพัชร์ อังคาร 41 โรด-พัด Rot Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรที่รุ่งเรือง
โรจ อังคาร 14 โรด Rot ชาย ผู้มีความรุ่งเรือง
ชนัญพัชร์ อังคาร 42 ชะ-นัน-พัด Cha Nan Phat หญิง ผู้มีเพชรและปัญญา
ณัชชปพัชร์ อังคาร 42 นัด-ชะ-ปะ-พัด Nat Cha Pa Phat หญิง เพชรของนักปราชญ์
พัชรนัชญ์ อังคาร 42 พัด-ชะ-ระ-นัด Phat Cha Ra Nat หญิง เพชรของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ปพัชร อังคาร 56 นัด-ปะ-พัด Nat Pa Phat หญิง เพชรของนักปราชญ์
ธรีทิพย์ อังคาร 45 ทะ-รี-ทิบ Tha Ri Thip หญิง เสน่ห์ของเทวดา
ปัญญวิชณ์ อังคาร 40 ปัน-ยะ-วิด Pan Ya Wit ชาย ผู้มีความรู้และปัญญา
มิญช์ณณิชา อังคาร 41 มิน-นะ-นิ-ชา Min Na Ni Cha หญิง ผู้เป็นเมล็ดพันธ์ความรู้อันบริสุทธิ์
ภณณิทัศน์ อังคาร 41 พน-นิ-ทัด Phon Ni That ชาย ผู้รู้คิดก่อนที่จะพูด
ภชสร อังคาร 14 พะ-ชะ-สอน Pha Cha Son หญิง เนินงาม
พัฒน์ศรัญย์ อังคาร 65 พัด-สะ-รัน Phat Sa Ran ชาย ผู้มีความรู้เที่ยงตรงที่มีความรุ่งเรือง
โชตินรินทร์ อังคาร 45 โชด-นะ-ริน Chot Na Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่รุ่งเรือง
วรธณัท อังคาร 24 วอ-ระ-ทะ-นัด Wo Ra Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยมหาศาล, ผู้ให้ทรัพย์ที่ประเสริฐ
ปัญธณัท อังคาร 24 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณัฏฐ์ธณภัทร์ อังคาร 64 นัด-ทะ-นะ-พัด Nat Tha Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้เจริญยิ่งทรัพย์
ธัญน์ญรัช อังคาร 40 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง ผู้สูงส่งและโชคดี
ลัลล์ญรัช อังคาร 45 ลัน-ยะ-รัด Lan Ya Rat หญิง ผู้น่ารักและโชคดี
พจน์ชรัช อังคาร 40 พด-ชะ-รัด Phot Cha Rat ได้ทั้งชายและหญิง คำพูดของผู้สูงส่ง
ธัญวพัชญ์ อังคาร 45 ทัน-วะ-พัด Than Wa Phat หญิง ผู้ประเสริฐดั่งเพชร
ธัญวภัสส์ อังคาร 46 ทัน-วะ-พัด Than Wa Phat หญิง แสงสว่างแห่งความเจริญ
อัญชน์วรัช อังคาร 46 อัน-ชะ-วะ-รัด An Cha Wa Rat หญิง ผู้สูงส่งที่ประเสริฐสุด
วรัชชรินทร์ อังคาร 45 วะ-รัด-ชะ-ริน Wa Rat Cha Rin หญิง เจ้าแห่งความทั้งปวง
รัชตณัช อังคาร 24 รัด-ตะ-นัด Rat Ta Nat ชาย ปราชญ์ผู้มั่งมี
ธันวภัสสร์ อังคาร 51 ทัน-วะ-พัด Than Wa Phat หญิง แสงสว่างแห่งความโชคดี
ธันวณัชช์ อังคาร 41 ทัน-วะ-นัด Than Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีโชค
ธันวรัชย์ อังคาร 46 ทัน-วะ-รัด Than Wa Rat หญิง ผู้สูงส่งที่โชคดี
ธันวนัยน์ อังคาร 50 ทัน-วะ-นัย Than Wa Nai ชาย ผู้มีดวงตาแห่งโชค
ธัญญ์ธวภัสส์ อังคาร 63 ทัน-ทะ-วะ-พัด Than Tha Wa Phat หญิง ผู้ที่เจริญรุ่งเรือง
วรัณทพัทธ์ อังคาร 46 วะ-รัน-ทะ-พัด Wa Ran Tha Phat หญิง ผู้ซึ่งได้รับการปกป้อง
ธัณย์ทวรัณ อังคาร 50 ทัน-ทะ-วะ-รัน Than Tha Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ซึ่งรุ่งเรือง, ผู้ซึ่งมั่งมี
วรันท์พัชร์ อังคาร 56 วะ-รัน-พัด Wa Ran Phat หญิง ผู้เป็นดั่งเพชรที่ได้รับการปกป้อง
นันธลินี อังคาร 40 นัน-ทะ-ลิ-นี Nan Tha Li Ni หญิง หญิงสาวผู้มีความสุข
พิชญ์ชวัล อังคาร 45 พิด-ชะ-วัน Phit Cha Wan หญิง เจริญด้วยความรู้
นัฐธรตี อังคาร 36 นัด-ทะ-ระ-ตี Nat Tha Ra Ti หญิง ปราชญ์ผู้มีรัก
ฐิติชดา อังคาร 24 ทิ-ติ-ชะ-ดา Thi Ti Cha Da หญิง ผู้มีชีวิตดั่งหงษ์
ญาธิภา อังคาร 15 ยา-ทิ-พา Ya Thi Pha หญิง แสงสว่างแห่งความรู้
พีรพัชร์ อังคาร 46 พี-ระ-พัด Phi Ra Phat ชาย เพชรของผู้กล้า, เพชรแห่งความกล้าหาญ
ลัลนลิณ อังคาร 36 ลัน-นะ-ลิน Lan Na Lin หญิง หญิงผู้มีความงดงาม
อินทิตา อังคาร 24 อิน-ทิ-ตา In Thi Ta หญิง ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
เมธานินท์ อังคาร 36 เม-ทา-นิน Me Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
นิติพนธ์ อังคาร 42 นิ-ติ-พน Ni Ti Phon ชาย บทกลอนที่มีแบบแผน
ธณณท์ อังคาร 24 ทะ-นน Tha Non ชาย ผู้มีความสุข
ภณสรัศม์ อังคาร 42 พน-สะ-รัด Phon Sa Rat ชาย ผู้มีรัศมีแห่งการพูด
ณิชชดา อังคาร 15 นิด-ชะ-ดา Nit Cha Da หญิง ผู้สูงส่งตลอดกาล
ปาลยุท อังคาร 19 ปา-ละ-ยุด Pa La Yut ชาย การรักษาและการแข่งขัน
นัฎชลดา อังคาร 24 นัด-ชะ-ละ-ดา Nat Cha La Da หญิง น้ำที่สูงส่ง
ภัทชนัช อังคาร 19 พัด-ชะ-นัด Phat Cha Nat ชาย ผู้เกิดมาเจริญ
วริฏฐ์นิพา อังคาร 59 วะ-ริด-นิ-พา Wa Rit Ni Pha หญิง แสงสว่างอันประเสริฐยิ่ง
รัษฎ์รวิน อังคาร 45 รัด-ระ-วิน Rat Ra Win ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นใหญ่ของแผ่นดิน
สิรินทร์นิตา อังคาร 51 สิ-ริน-นิ-ตา Si Rin Ni Ta หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่นอบน้อม
ณัฐสิญานี อังคาร 46 นัด-สิ-ยา-นี Nat Si Ya Ni หญิง ปราชญ์หญิงผู้รอบรู้
เวทวริทธิ์ อังคาร 41 เวด-วะ-ริด Wet Wa Rit ชาย ผู้มีความรู้ความสำเร็จ
พนวรรธน์ อังคาร 45 พะ-นะ-วัด Pha Na Wat ชาย ป่าดงพงไพรที่เต็มไปด้วยความเจริญ
วิทัญญา อังคาร 24 วิ-ทัน-ยา Wi Than Ya หญิง ผู้ที่มีโชคดีอย่างวิเศษ
พันธ์วริศ อังคาร 51 พัน-วะ-ริด Phan Wa Rit ชาย นักปราชญ์
พิตรนรินทร์ อังคาร 51 พิด-นะ-ริน Phit Na Rin หญิง มีทรัพย์ยิ่งใหญ่
ปรุฬห์วิชญ์ อังคาร 51 ปะ-รุน-วิด Pa Run Wit ชาย เจริญอย่างปราชญ์
ภวรัณชน์ อังคาร 36 พะ-วัน-รัน Pha Wan Ran หญิง ผู้เกิดมามีความสุข
ฉัฐชรัตน์ อังคาร 45 ฉัด-ชะ-รัด Chat Cha Rat หญิง ร่มเงาที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
อันณรัตน์ อังคาร 45 อัน-นะ-รัด An Na Rat หญิง ที่ที่มีค่ายิ่ง, ดวงแก้วที่มีค่ายิ่ง
ลิณธิภรณ์ อังคาร 42 ลิน-ทิ-พอน Lin Thi Phon หญิง ผู้น่ารักที่มีความรู้เป็นอาภรณ์
ณลตา อังคาร 15 นะ-ละ-ตา Na La Ta หญิง ที่ที่ผูกพัน
พิมพ์พณิชฎา อังคาร 59 พิม-พะ-นิด-ดา Phim Pha Nit Da หญิง ต้นแบบแห่งความสูงส่งและมั่งคั่ง
รินท์ลิตาพัช อังคาร 51 ริน-ลิ-ตา-พัด Rin Li Ta Phat หญิง เพชรของผู้เป็นใหญ่
ลิรินทร์ชิสา อังคาร 51 ลิ-ริน-ชิ-สา Li Rin Chi Sa หญิง ผู้เป็นใหญ่
ลิรินทร์ธิมา อังคาร 51 ลิ-ริน-ทิ-มา Li Rin Thi Ma หญิง ผู้มีปัญญาและยิ่งใหญ่
สิริลทร์นิชา อังคาร 51 สิ-ริน-นิ-ชา Si Rin Ni Cha หญิง ผู้เป็นใหญ่
จิรัสย์ทิตา อังคาร 51 จิ-รัด-ทิ-ตา Chi Rat Thi Ta หญิง แสงสว่างแห่งความรุ่งเรือง
ณัฐธปภัสสร์ อังคาร 56 นัด-ทะ-ปะ-พัด Nat Tha Pa Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
จีรสิษฏ์ อังคาร 50 จี-ระ-สิด Chi Ra Sit ชาย ผู้ประเสริฐอย่างยั่งยืน
ธนญญ์นภสสร์ อังคาร 59 ทะ-นัน-นะ-พัด Tha Nan Na Phat หญิง สวรรค์ที่ทรงไว้ซึ่งความสุข
พิสิฐฏ์เสฎ อังคาร 64 พิ-สิด-เสด Phi Sit Set ชาย ปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
พุทธิ์พิพัธ อังคาร 55 พุด-พิ-พัด Phut Phi Phat ชาย ผู้เจริญและน่าเลื่อมใส
ณัฏฐ์พิพัธ อังคาร 64 นัด-พิ-พัด Nat Phi Phat ชาย ปราชญ์ผู้เจริญ
พุทธิพัชร์ อังคาร 45 พุด-ทิ-พัด Phut Thi Phat ชาย เพชรที่น่าหลงใหล
ฉัตตาพัฒน์ อังคาร 45 ฉัด-ตา-พัด Chat Ta Phat ชาย ร่มเงาแห่งความเจริญ
ณินัทธิ์ทยา อังคาร 46 นิ-นัด-ทะ-ยา Ni Nat Tha Ya หญิง หัวใจที่ผูกพันตลอดกาล
ณิชลดา อังคาร 19 นิด-ละ-ดา Nit La Da หญิง เชื่อสายที่มั่นคงตลอดกาล
นิชนันทน์ อังคาร 40 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขตลอดกาล
ฉัฐธนนท์ อังคาร 42 ฉัด-ทะ-นน Chat Tha Non ชาย ร่มเงาแห่งความสุข
พัชชนนท์ อังคาร 36 พัด-ชะ-นน Phat Cha Non ชาย เพชรแห่งความสุข
ธัชชนันท์ อังคาร 36 ทัด-ชะ-นัน That Cha Nan ชาย ธงแห่งความสุข
สิริญลภัส อังคาร 41 สิ-ริน-ละ-พัด Si Rin La Phat หญิง ผู้มีความงามเป็นลาภ
นภัสศรัญ อังคาร 36 นะ-พัด-สะ-รัน Na Phat Sa Ran หญิง ผู้มีค่าที่มาจากสวรรค์
อัชฌาชัจจ์ อังคาร 45 อัด-ชา-ชัด At Cha Chat หญิง -
เศรษฐนันท์ อังคาร 50 เสด-ถะ-นัน Set Tha Nan ชาย ผู้มีความสุขดีเลิศ
ติศรณ์พล อังคาร 46 ติ-สะ-ระ-พน Ti Sa Ra Phon ชาย พลัง3 ประการ อันเป็นที่พึ่ง
พิมพ์พินิท อังคาร 56 พิม-พิ-นิด Phim Phi Nit หญิง ผู้เป็นแบบอย่างที่แท้จริง
อวัณชลินทร์ อังคาร 52 อะ-วัน-ชะ-ลิน A Wan Cha Lin หญิง -
พิชิตชา อังคาร 24 พิ-ชิด-ชา Phi Chit Cha หญิง ผู้พิชิต
พลอยเพชรัตน์ อังคาร 65 พลอย-เพด-ชะ-รัด Phloi Phet Cha Rat หญิง ดวงแก้วทั้งสาม
เอวาลิลณ์ อังคาร 45 เอ-วา-ลิน E Wa Lin หญิง ลมหายใจที่สวยงามของชีวิต
พิพัฒน์พล อังคาร 55 พิ-พัด-พน Phi Phat Phon ชาย กำลังแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ฉัตรอารีย์ อังคาร 51 ฉัด-อา-รี Chat A Ri หญิง ร่มเงาแห่งความเอื้อเฟื้อ
รัณนิพัฒน์ อังคาร 51 รัน-นิ-พัด Ran Ni Phat หญิง ผู้เจริญอย่างนิรันดร์
ฌาร์ริญณ์ อังคาร 45 ชา-ริน Cha Rin หญิง ต้นไม้ของผู้เป็นใหญ่
พิชญ์ชญานีย์ อังคาร 63 พิด-ชะ-ยา-นี Phit Cha Ya Ni หญิง ปราชญ์หญิงผู้มีความรู้
มัญชุทัต อังคาร 24 มัน-ชุ-ทัด Man Chu That ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้ความงดงาม
วรันณ์ฐิตา อังคาร 50 วะ-รัน-ทิ-ตา Wa Ran Thi Ta หญิง ผู้ดำรงมั่นในความเป็นเลิศ
สิรินทร์ณิชา อังคาร 50 สิ-ริน-นิ-ชา Si Rin Ni Cha หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญอันบริสุทธิ์
รัฐวรินทร์ อังคาร 50 รัด-ทะ-วะ-ริน Rat Tha Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่เหนือแว่นแคว้น
พิชญ์พินิช อังคาร 50 พิด-พิ-นิด Phit Phi Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นนักปราชญ์ตลอดกาล
ปุญชรัศมิ์ อังคาร 42 ปุน-ชะ-รัด Pun Cha Rat หญิง สตรีผู้มีรัศมีเปล่งปลั่ง
อัญญ์สิตา อังคาร 42 อัน-สิ-ตา An Si Ta หญิง รอยยิ้มเฉพาะตน, รอยยิ้มที่แตกต่าง
ณัฏฐมณฑน์ อังคาร 54 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง เครื่องประดับของนักปราชญ์
รัตนจันทร์ อังคาร 45 รัด-ตะ-นะ-จัน Rat Ta Na Chan หญิง ดวงแก้วและจันทรา
ทัศน์รัตน์ อังคาร 51 ทัด-สะ-รัด That Sa Rat หญิง ดวงแก้วที่น่ามอง
ธมลณัฏฐ์ อังคาร 51 ทะ-มน-นัด Tha Mon Nat หญิง ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ภัณฑ์ภัสสร อังคาร 45 พัน-พัด-สอน Phan Phat Son หญิง สิ่งที่มีรัศมี, สิ่งที่มีแสงสว่าง
ธัญณภัสส์ อังคาร 45 ทัน-นะ-พัด Than Na Phat หญิง รัศมีแห่งโชคลาภ
มัฏฐหทัย อังคาร 45 มัด-ทะ-หะ-ทัย Mat Tha Ha Thai หญิง หญิงที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์
ปิยะพิณิช อังคาร 41 ปิ-ยะ-พิ-นิด Pi Ya Phi Nit หญิง ผู้มีรักอันบริสุทธิ์
รินท์ลภัส อังคาร 41 ริน-ละ-พัด Rin La Phat หญิง ลาภที่ยิ่งใหญ่, ลาภของผู้ยิ่งใหญ่
ศิภาพัชร์ อังคาร 40 สิ-พา-พัด Si Pha Phat หญิง รัสมีแห่งเพชร
สิรินทรฉัฏฐ์ อังคาร 65 สิ-ริน-ทะ-ระ-ฉัด Si Rin Tha Ra Chat หญิง ร่มเงาของผู้เป็นใหญ่
ธัญชรัช อังคาร 24 ทัน-ชะ-รัด Than Cha Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สูงส่งและมั่งมี
สุวิทย์ อังคาร 36 สุ-วิด Su Wit ชาย ผู้มีความรู้ดี
นิภาพัฒน์ อังคาร 40 นิ-พา-พัด Ni Pha Phat หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
พินธุ์พิชา อังคาร 46 พิน-พิ-ชา Phin Phi Cha หญิง ปราชญ์ผู้มีเสียงอันไพเราะ
พิชาณัฏฐ์ อังคาร 51 พิ-ชา-นัด Phi Cha Nat หญิง นักปราชญ์
ลัลลพัช อังคาร 36 ลัด-ละ-พัด Lat La Phat หญิง ผู้น่ารักและเจริญ
รวิปภารัศมิ์ อังคาร 51 ระ-วิ-ปะ-พา-รัด Ra Wi Pa Pha Rat หญิง แสงสว่าง
ชณันชิดา อังคาร 24 ชะ-นัน-ชิ-ดา Cha Nan Chi Da หญิง ผู้ชนะคนอื่น
นริศร์ธร อังคาร 41 นะ-ริด-ทอน Na Rit Thon ชาย ผู้ดำรงความเป็นใหญ่
วัชฏาภรณ์ อังคาร 41 วัด-ชะ-ตา-พอน Wat Cha Ta Phon หญิง เครื่องประดับอันสูงส่ง
รัชณีภรณ์ อังคาร 41 รัด-ชะ-นี-พอน Rat Cha Ni Phon หญิง เครื่องประดับในความมืด
ธัชพิชัย อังคาร 36 ทัด-พิ-ชัย That Phi Chai ชาย ผู้มีชัยชนะที่โดดเด่น.
ฐิรวัธน์ อังคาร 45 ถิ-ระ-วัด Thi Ra Wat ชาย เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
ณัฎฐวรรษ อังคาร 41 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ความรู้ประดุจฝนอันฉ่ำเย็น
ธิษณ์มนัน อังคาร 45 ทิด-มะ-นัน Thit Ma Nan ชาย รู้ใจ มีจิตใจที่พร้อมจะเข้าใจ
สุวิราณ์ฉัฐ อังคาร 55 สุ-วิ-รา-ฉัด Su Wi Ra Chat หญิง ร่มเงาแห่งความดีงาม
ธันย์สุตา อังคาร 42 ทัน-สุ-ตา Than Su Ta หญิง ผู้มีความโชคดียิ่ง
อัญธิญาน์ อังคาร 41 อัน-ทิ-ยา An Thi Ya หญิง ผู้มีปัญญาที่แตกต่าง
ณิชชาพัณณ์ อังคาร 45 นิด-ชา-พัน Nit Cha Phan หญิง ผูกพันกับความบริสุทธิ์
ณิชพัณณ์ อังคาร 42 นิด-ชะ-พัน Nit Cha Phan หญิง ผูกพันกับความบริสุทธิ์
วรานิษฐ์ อังคาร 42 วะ-รา-นิด Wa Ra Nit หญิง ผู้ประเสริฐและสำเร็จ
ชรัลธร อังคาร 24 ชะ-ลัน-ทอน Cha Lan Thon ชาย ผู้เทียบเท่ามหาเทพ
เซีย อังคาร 24 เซีย Sia หญิง สง่างาม(รากศัพท์จากภาษาละติน)
ธีรยา อังคาร 24 ที-ระ-ยา Thi Ra Ya หญิง ผู้ฉลาดรอบรู้
สุนันท์ชิตา อังคาร 42 สุ-นัน-ชิ-ตา Su Nan Chi Ta หญิง ผู้มีชัยชนะเป็นที่ยินดียิ่ง
ธนดิษฐ์ อังคาร 36 ทะ-นะ-ดิด Tha Na Dit ชาย ผู้สร้างทรัพย์
ธัญสร อังคาร 23 ทัน-ยะ-สอน Than Ya Son หญิง ช่อดอกไม้
เมธัสสิทธิ์ อังคาร 51 เม-ทัด-สิด Me That Sit ชาย ปราชญ์ผู้มีปัญญาและอำนาจ
อรุณวิชญ์ อังคาร 41 อะ-รุน-วิด A Run Wit ชาย แสงของนักปราชญ์
เสฏฐวัฒน์ อังคาร 54 เสด-ถะ-วัด Set Tha Wat ชาย ผู้มีความเจริญดีเลิศ
ธีร์วศิษฐ์ อังคาร 63 ที-วะ-สิด Thi Wa Sit ชาย นักปราชผู้ดีเลิศยอดเยี่ยมที่สุด ผู้ที่ร่ำรวยมั่งคั่ง
ธัญวัลย์ อังคาร 45 ทัน-ยะ-วัน Than Ya Wan หญิง ผู้เกิดในตระกูลที่รุ่งเรือง
ธวัลฉัตร์ อังคาร 45 ทะ-วัน-ฉัด Tha Wan Chat หญิง ร่มเงาอันบริสุทธิ์
ธนันณิยา อังคาร 36 ทะ-นัน-นิ-ยา Tha Nan Ni Ya หญิง ผู้มีทรัพย์เป็นของตน
ฏีติญาร์ อังคาร 41 ตี-ติ-ยา Ti Ti Ya หญิง ผู้มีความรู้อย่างไร้ที่ติ
ติวรัชฏ์ อังคาร 41 ติ-วะ-รัด Ti Wa Rat หญิง ผู้สูงส่งอย่างไม่มีที่ติ
สิทธิวินท์ อังคาร 45 สิด-ทิ-วิน Sit Thi Win ชาย ผู้มีอำนาจ
สิทธิชนม์ อังคาร 41 สิด-ทิ-ชน Sit Thi Chon ชาย ผู้มีอำนาจเหนือปวงชน
อริชาภัช อังคาร 24 อะ-ริ-ชา-พัด A Ri Cha Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรอบรู้
ชนทัช อังคาร 14 ชะ-นะ-ทัด Cha Na That ชาย ผู้ให้แก่คนทั้งหลาย
อัศราวุฒิ อังคาร 36 อัด-สะ-รา-วุด At Sa Ra Wut ชาย ผู้มีความรู้และยิ่งใหญ่
ปัญชวัช อังคาร 24 ปัน-ชะ-วัด Pan Cha Wat ชาย ผู้มีปัญญาว่องไว
ณัชชวัท อังคาร 24 นัด-ชะ-วัด Nat Cha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้คล่องแคล่ว
ธัญญ์นวิน อังคาร 45 ทัน-นะ-วิน Than Na Win ชาย ผู้ประสบแต่ความโชคดี
ลรินญา อังคาร 24 ละ-ริน-ยา La Rin Ya หญิง ผู้มีความรู้ มีความงดงาม
ธนภรภัทร อังคาร 24 ทะ-นะ-พอน-พัด Tha Na Phon Phat หญิง ผู้ค้ำจุนสมบัติอันประเสริฐ