บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มิญช์ณณิชา ศุกร์ 41 มิน-นะ-นิ-ชา Min Na Ni Cha หญิง ผู้เป็นเมล็ดพันธ์ความรู้อันบริสุทธิ์
ภณณิทัศน์ ศุกร์ 41 พน-นิ-ทัด Phon Ni That ชาย ผู้รู้คิดก่อนที่จะพูด
ปัญธณัท ศุกร์ 24 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีปัญญา
ทักชฎา ศุกร์ 14 ทัก-ชะ-ดา Thak Cha Da หญิง ผู้สูงส่ง
ฐิติชดา ศุกร์ 24 ทิ-ติ-ชะ-ดา Thi Ti Cha Da หญิง ผู้มีชีวิตดั่งหงษ์
ญาธิภา ศุกร์ 15 ยา-ทิ-พา Ya Thi Pha หญิง แสงสว่างแห่งความรู้
อินทิตา ศุกร์ 24 อิน-ทิ-ตา In Thi Ta หญิง ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
เมธานินท์ ศุกร์ 36 เม-ทา-นิน Me Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
นิติพนธ์ ศุกร์ 42 นิ-ติ-พน Ni Ti Phon ชาย บทกลอนที่มีแบบแผน
ธณณท์ ศุกร์ 24 ทะ-นน Tha Non ชาย ผู้มีความสุข
ณิชชดา ศุกร์ 15 นิด-ชะ-ดา Nit Cha Da หญิง ผู้สูงส่งตลอดกาล
ภัทชนัช ศุกร์ 19 พัด-ชะ-นัด Phat Cha Nat ชาย ผู้เกิดมาเจริญ
ธนัญกิตติพัชญ์ ศุกร์ 59 ทะ-นัน-กิด-ติ-พัด Tha Nan Kit Ti Phat ชาย เพชรแห่งทรัพย์และชื่อเสียง
ณัฐสิญานี ศุกร์ 46 นัด-สิ-ยา-นี Nat Si Ya Ni หญิง ปราชญ์หญิงผู้รอบรู้
พงษ์สันต์ ศุกร์ 51 พง-สัน Phong San ชาย ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยความสุขุมรอบคอบ
พงษ์พจน์ ศุกร์ 51 พง-พด Phong Phot ชาย คำพูดของตระกูล
มหัคฆพันธ์ ศุกร์ 51 มะ-หัก-คะ-พัน Ma Hak Kha Phan ชาย เชื้อสายที่มีค่า
พิมพ์พณิชฎา ศุกร์ 59 พิม-พะ-นิด-ดา Phim Pha Nit Da หญิง ต้นแบบแห่งความสูงส่งและมั่งคั่ง
เกศณิชชา ศุกร์ 24 เกิด-นิด-ชา Koet Nit Cha หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่ง
กัญปาณัสม์ ศุกร์ 42 กัน-ปา-นัด Kan Pa Nat หญิง หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
พิสิฐฏ์เสฎ ศุกร์ 64 พิ-สิด-เสด Phi Sit Set ชาย ปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
พิพัธพงษ์ ศุกร์ 51 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย เชื้อสายที่มีความเจริญ
พุทธิ์พิพัธ ศุกร์ 55 พุด-พิ-พัด Phut Phi Phat ชาย ผู้เจริญและน่าเลื่อมใส
พิพัธพงศ์ ศุกร์ 54 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย เชื้อสายที่มีความเจริญ
ณัฏฐ์พิพัธ ศุกร์ 64 นัด-พิ-พัด Nat Phi Phat ชาย ปราชญ์ผู้เจริญ
ฉัตตาพัฒน์ ศุกร์ 45 ฉัด-ตา-พัด Chat Ta Phat ชาย ร่มเงาแห่งความเจริญ
อคินธิษณ์ ศุกร์ 45 อะ-คิน-ทิด A Khin Thit ชาย แสงสว่างแห่งปัญญา
นิชนันทน์ ศุกร์ 40 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขตลอดกาล
ฉัฐธนนท์ ศุกร์ 42 ฉัด-ทะ-นน Chat Tha Non ชาย ร่มเงาแห่งความสุข
พัชชนนท์ ศุกร์ 36 พัด-ชะ-นน Phat Cha Non ชาย เพชรแห่งความสุข
ธัชชนันท์ ศุกร์ 36 ทัด-ชะ-นัน That Cha Nan ชาย ธงแห่งความสุข
อัชฌาชัจจ์ ศุกร์ 45 อัด-ชา-ชัด At Cha Chat หญิง -
พิมพ์พินิท ศุกร์ 56 พิม-พิ-นิด Phim Phi Nit หญิง ผู้เป็นแบบอย่างที่แท้จริง
พิชิตชา ศุกร์ 24 พิ-ชิด-ชา Phi Chit Cha หญิง ผู้พิชิต
มัญชุทัต ศุกร์ 24 มัน-ชุ-ทัด Man Chu That ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้ความงดงาม
พิชญ์พินิช ศุกร์ 50 พิด-พิ-นิด Phit Phi Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นนักปราชญ์ตลอดกาล
อัญญ์สิตา ศุกร์ 42 อัน-สิ-ตา An Si Ta หญิง รอยยิ้มเฉพาะตน, รอยยิ้มที่แตกต่าง
ณัฏฐมณฑน์ ศุกร์ 54 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง เครื่องประดับของนักปราชญ์
ธัญณภัสส์ ศุกร์ 45 ทัน-นะ-พัด Than Na Phat หญิง รัศมีแห่งโชคลาภ
ภัคทนัน ศุกร์ 24 พัก-ทะ-นัน Phak Tha Nan ชาย ผู้เจริญยิ่งในทรัพย์
ภัคภัท ศุกร์ 15 พัก-คะ-พัด Phak Kha Phat ชาย ผู้ประเสริฐและเจริญยิ่ง
นิภาพัฒน์ ศุกร์ 40 นิ-พา-พัด Ni Pha Phat หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
พินธุ์พิชา ศุกร์ 46 พิน-พิ-ชา Phin Phi Cha หญิง ปราชญ์ผู้มีเสียงอันไพเราะ
พิชาณัฏฐ์ ศุกร์ 51 พิ-ชา-นัด Phi Cha Nat หญิง นักปราชญ์
ชณันชิดา ศุกร์ 24 ชะ-นัน-ชิ-ดา Cha Nan Chi Da หญิง ผู้ชนะคนอื่น
ธิษณ์มนัน ศุกร์ 45 ทิด-มะ-นัน Thit Ma Nan ชาย รู้ใจ มีจิตใจที่พร้อมจะเข้าใจ
อัญธิญาน์ ศุกร์ 41 อัน-ทิ-ยา An Thi Ya หญิง ผู้มีปัญญาที่แตกต่าง
อัญธิกานต์ ศุกร์ 41 อัน-ทิ-กาน An Thi Kan หญิง หญิงงามในยามกลางคืน
ณิชชาพัณณ์ ศุกร์ 45 นิด-ชา-พัน Nit Cha Phan หญิง ผูกพันกับความบริสุทธิ์
ณิชพัณณ์ ศุกร์ 42 นิด-ชะ-พัน Nit Cha Phan หญิง ผูกพันกับความบริสุทธิ์
นนทิกาญจน์ ศุกร์ 41 นน-ทิ-กาน Non Thi Kan หญิง ผู้ที่มีความสุขและมีทรัพย์
สุนันท์ชิตา ศุกร์ 42 สุ-นัน-ชิ-ตา Su Nan Chi Ta หญิง ผู้มีชัยชนะเป็นที่ยินดียิ่ง
ธนดิษฐ์ ศุกร์ 36 ทะ-นะ-ดิด Tha Na Dit ชาย ผู้สร้างทรัพย์
เมธัสสิทธิ์ ศุกร์ 51 เม-ทัด-สิด Me That Sit ชาย ปราชญ์ผู้มีปัญญาและอำนาจ
กานต์ฐพิชญ์ ศุกร์ 55 กาน-ถะ-พิด Kan Tha Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคงในสิ่งอันเป็นที่รัก
กัษณศักดิ์ ศุกร์ 40 กัด-สะ-นะ-สัก Kat Sa Na Sak ชาย ผู้มีอำนาจ
สิทธิชนม์ ศุกร์ 41 สิด-ทิ-ชน Sit Thi Chon ชาย ผู้มีอำนาจเหนือปวงชน
ธนัญทิกา ศุกร์ 24 ทะ-นัน-ทิ-กา Tha Nan Thi Ka หญิง ผู้มีทรัพย์
ชนทัช ศุกร์ 14 ชะ-นะ-ทัด Cha Na That ชาย ผู้ให้แก่คนทั้งหลาย
ชญภพ ศุกร์ 15 ชะ-ยะ-พบ Cha Ya Phop ชาย แผ่นดินแห่งชัยชนะ
ภัทธนิน ศุกร์ 24 พัด-ทะ-นิน Phat Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญในทรัพย์สมบัติ
จักธนัฐพันธ์ ศุกร์ 63 จัก-ทะ-นัด-พัน Chak Tha Nat Phan ชาย ผู้มีเชื่อสายของนักปราชญ์
จัญญนัฐ ศุกร์ 36 จัน-ยะ-นัด Chan Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี
ธัญญนนท์ ศุกร์ 36 ทัน-ยะ-นน Than Ya Non ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขด้วยลาภ
ณัฐพิพัฒน์ ศุกร์ 59 นัด-พิ-พัด Nat Phi Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญดีงาม
ไอศ์ชิตา ศุกร์ 41 อัย-ชิ-ตา Aiya Chi Ta หญิง หญิงผู้อ่อนน้อมและน่ารัก
ศุพัสฐ์ษญา ศุกร์ 54 สุ-พัด-สะ-ยา Su Phat Sa Ya หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญ
พิมพ์ชณัฐ ศุกร์ 54 พิม-ชะ-นัด Phim Cha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นต้นแบบ
อัฐพิชญ์ ศุกร์ 46 อัด-ทะ-พิด At Tha Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง
นภัสนันทน์ ศุกร์ 46 นะ-พัด-สะ-นัน Na Phat Sa Nan หญิง ทองฟ้าแห่งความสุข
ปัญธนัชช์ ศุกร์ 36 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณัฏฐ์ทปภา ศุกร์ 41 นัด-ทะ-ปะ-พา Nat Tha Pa Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
ไอศ์ฌฎา ศุกร์ 42 อัย-ชะ-ดา Aiya Cha Da หญิง ผู้สูงส่งและน่ารัก
ณัฏฐ์ชาภา ศุกร์ 41 นัด-ชา-พา Nat Cha Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
เฌออันธ์ ศุกร์ 41 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ฌาณัฏฐ์ ศุกร์ 42 ชา-นัด Cha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีอายุยืนยาว
เฌออันน์ ศุกร์ 42 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ณัณฐณัชช์ ศุกร์ 45 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความสุข
ศศิณา ศุกร์ 24 สะ-สิ-นา Sa Si Na หญิง ดวงจันทร์
พิเศษธ์สุทธิ์ ศุกร์ 64 พิ-เสด-สุด Phi Set Sut ได้ทั้งชายและหญิง ผู้พิเศษและบริสุทธิ์
ปุณณ์ชิสา ศุกร์ 36 ปุน-ชิ-สา Pun Chi Sa หญิง หญิงสาวผู้เต็มเปี่ยม บริบูรณ์และมีอำนาจวาสนา
ฐณิฌาฆ์ ศุกร์ 36 ทะ-นิ-ชา Tha Ni Cha หญิง รากฐานแห่งความสะอาดและบริสุทธิ์
ฐิตนันท์ ศุกร์ 40 ถิ-ตะ-นัน Thi Ta Nan หญิง ผู้ตั้งอยู่บนความสำราญ, ผู้ตั้งอยู่บนความบันเทิง
สีหเชษฐ์ ศุกร์ 45 สี-หะ-เชด Si Ha Chet ชาย พี่ชายผู้เป็นใหญ่
ภภีม ศุกร์ 14 พะ-พีม Pha Phim ชาย มีความน่าเกรงขาม
ปัณณณัชษ์ ศุกร์ 40 ปัน-นะ-นัด Pan Na Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณัฏฐ์ฐภิชช์ ศุกร์ 63 นัด-ทะ-พิด Nat Tha Phit ชาย นักปราชญ์ผู้รอบรู้
พิสิฐฐณัชช์ ศุกร์ 63 พิ-สิด-ทะ-นัด Phi Sit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยอดเยี่ยม
ธปณัฐ ศุกร์ 24 ทะ-ปะ-นัด Tha Pa Nat ชาย ผู้มีความมั่นคงในทรัพย์ด้วยปัญญา
พิมชิติมา ศุกร์ 36 พิม-ชิ-ติ-มา Phim Chi Ti Ma หญิง แสงสว่างที่มากจากความสำเร็จ
พิมญาณิน ศุกร์ 36 พิม-ยา-นิน Phim Ya Nin หญิง ผู้มีปัญญาที่ประสบความสำเร็จ
พิมพิชญา ศุกร์ 36 พิม-พิ-ชะ-ยา Phim Phi Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
พิมธคีตา ศุกร์ 36 พิม-ทะ-คี-ตา Phim Tha Khi Ta หญิง ต้นแบบของเสียงอันไพเราะ
ปาณพสิฐ ศุกร์ 36 ปาน-พะ-สิด Pan Pha Sit ชาย ผู้มีชีวิตอยู่บนความร่ำรวย
อู่ ศุกร์ 9 อู่ U ชาย แหล่งที่เกิด.
นันท์ ศุกร์ 24 นัน Nan หญิง ความสุข
ปัณณพัสส์ ศุกร์ 51 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat หญิง ผู้ทรงปัญญาตลอดปี
มุกพิชชา ศุกร์ 24 มุก-พิด-ชา Muk Phit Cha หญิง ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ดุจไข่มุก
ชนัฐปภา ศุกร์ 24 ชะ-นัด-ปะ-พา Cha Nat Pa Pha หญิง ความเจริญรุ่งเรือง
ฐิติณัฏฐ์ ศุกร์ 56 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น
ภัสส์พิชชา ศุกร์ 45 พัด-พิด-ชา Phat Phit Cha หญิง นักปราชญ์หญิงผู้เจริญ
อัฐชาฌ์ ศุกร์ 36 อัด-ทะ-ชา At Tha Cha ชาย ผู้มั่งมี
อัฏฐณัฏฐ์ ศุกร์ 64 อัด-ทะ-นัด At Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง
ปัญญพินันท์ ศุกร์ 50 ปัน-ยะ-พิ-นัน Pan Ya Phi Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาและความสุข
ฐปนณัณท์ ศุกร์ 40 ทะ-ปะ-นะ-นัน Tha Pa Na Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขอย่างมั่นคง
พิชญพงค์ ศุกร์ 41 พิ-ชะ-ยะ-พง Phi Cha Ya Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
กิจธิพัฒศ์ ศุกร์ 50 กิด-ทิ-พัด Kit Thi Phat ชาย ผู้มีกิจการและหน้าที่การเงินที่เจริญ
กิจจ์พัฒน์ ศุกร์ 55 กิด-พัด Kit Phat ชาย ผู้ที่มีกิจการงานอันเจริญรุ่งเรือง
กัญญ์ณภัค ศุกร์ 36 กัน-นะ-พัก Kan Na Phak หญิง สตรีผู้มีโชคและมีปัญญา
กัณฑพัฒธ์ ศุกร์ 41 กัน-ทะ-พัด Kan Tha Phat หญิง หญิงผู้อยู่ในกรอบความรู้ที่มั่นคง
กัญสหพัฒน์ ศุกร์ 50 กัน-สะ-หะ-พัด Kan Sa Ha Phat หญิง หญิงที่เจริญร่วมกัน
กัญญพงษ์ ศุกร์ 36 กัน-ยะ-พง Kan Ya Phong หญิง หญิงสาวที่มีวงศ์ตระกูลที่ดี
กัญญนัทธ์ ศุกร์ 36 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง หญิงผู้ผูกพันธ์
ณัฎฐพัฒน์ ศุกร์ 52 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ชัญกาญจน์ ศุกร์ 36 ชัน-ยะ-กาน Chan Ya Kan หญิง ทองที่ประเสริฐ
ภนิตา ศุกร์ 14 พะ-นิ-ตา Pha Ni Ta หญิง ผู้พูดที่มีเสน่ห์
นาถฬดา ศุกร์ 14 นาด-ละ-ดา Nat La Da หญิง นางงามผู้บริสุทธิ์
ชณิชา ศุกร์ 14 ชะ-นิ-ชา Cha Ni Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กษิญา ศุกร์ 14 กะ-สิ-ยา Ka Si Ya หญิง ผู้รอบรู้ทุกเรื่องบนแผ่นดิน
ธัญญ์ธิชา ศุกร์ 36 ทัน-ทิ-ชา Than Thi Cha หญิง เกิดมายิ่งใหญ่ด้วยโชคอันมงคล
ภานิชา ศุกร์ 14 พา-นิ-ชา Pha Ni Cha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
อาณดา ศุกร์ 14 อา-นะ-ดา A Na Da หญิง ผู้มีความรู้ยิ่ง
ณัฏฐ์ฐณภัค ศุกร์ 59 นัด-ทะ-นะ-พัก Nat Tha Na Phak หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ฐาปนันทณัฏฐ์ ศุกร์ 63 ถา-ปะ-นัน-ทะ-นัด Tha Pa Nan Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุขเป็นที่ตั้ง
จิตติ์ติณณ์ ศุกร์ 55 จิด-ติน Chit Tin หญิง ผู้ข้ามพ้นด้วยสติปัญญา
กันต์กนิฎฐ์ ศุกร์ 55 กัน-กะ-หนิด Kan Ka Nit หญิง น้องสาวผู้เป็นสุขน้องสาวผู้น่ารัก
กัญธนา ศุกร์ 19 กัน-ทะ-นา Kan Tha Na หญิง หญิงผู้มีทรัพย์
ธิเบศ ศุกร์ 19 ทิ-เบด Thi Bet ชาย ผู้ที่เกิดมาสูงส่ง
สุภิชญานันท์ ศุกร์ 44 สุ-พิด-ชะ-ยา-นัน Su Phit Cha Ya Nan หญิง ผู้ฉลาดที่มีความสุขยิ่ง
ณนัฐฐมน ศุกร์ 42 นะ-นัด-ทะ-มน Na Nat Tha Mon ไม่ระบุ ผู้ที่เป็นดวงใจของนักปราชญ์
ณธนันญ์ ศุกร์ 36 นะ-ทะ-นัน Na Tha Nan หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุข
ธัญพัฒน์ ศุกร์ 41 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลอุดมโชค
สุภาณิญา ศุกร์ 24 สุ-พา-นิ-ยา Su Pha Ni Ya หญิง หญิงผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
ชิกิตา ศุกร์ 15 ชิ-กิ-ตา Chi Ki Ta หญิง คำสรรเสริญของนักบวช
เพ็ญสินี ศุกร์ 45 เพ็น-สิ-นี Phen Si Ni หญิง หญิงผู้งดงามดั่งดวงจันทร์
ณัทปภา ศุกร์ 14 นัด-ถะ-ปะ-พา Nat Tha Pa Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
นัทธ์ฐภัค ศุกร์ 41 นัน-ทะ-พัก Nan Tha Phak หญิง ผู้ผูกพันกับความมั่งมี
ธนิสตา ศุกร์ 24 ทะ-นิด-ตา Tha Nit Ta หญิง ผู้มีทรัพย์มาก
ใจพิสุทธิ์ ศุกร์ 50 ใจ-พิ-สุด Chai Phi Sut ชาย ใจที่บริสุทธิ์
เอกธนา ศุกร์ 19 เอก-ทะ-นา Ek Tha Na ชาย ทรัพย์สมบัติชั้นแรก
ธัญสิฎานัส ศุกร์ 45 ทัน-สิ-ดา-นัด Than Si Da Nat หญิง ผู้สูงส่งที่มีคุณค่าและรุ่งเรือง
ธัญฐฎาณัฏฐ์ ศุกร์ 63 ทัน-ทะ-ดา-นัด Than Tha Da Nat หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่งและรุ่งเรือง
ธัญพินิจฎา ศุกร์ 45 ทัน-พิ-นิด-ดา Than Phi Nit Da หญิง ผู้สูงส่งที่รุ่งเรืองตลอดกาล
พัฒณสิจฐ์ ศุกร์ 55 พัด-ทะ-นะ-สิด Phat Tha Na Sit ชาย ผู้พัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด
ญาณินพันธุ์ ศุกร์ 50 ยา-นิน-พัน Ya Nin Phan หญิง เชื้อสายของผู้มีความรู้
เขมขนิษฐ์ ศุกร์ 42 เขม-ขะ-นิด Khema Kha Nit หญิง น้องสาวที่มีความเกษม
อพิชญ์ชญนันต์ ศุกร์ 65 อะ-พิด-ชะ-ยะ-นัน A Phit Cha Ya Nan หญิง ปราชญ์ผู้มีชัยชนะและความสุข
พิภา ศุกร์ 14 พิ-พา Phi Pha หญิง แสงสว่างที่พิเศษ
ณัฐชพิมพ์ ศุกร์ 54 นัด-ชะ-พิม Nat Cha Phim หญิง ปราชญ์ผู้เป็นต้นแบบของผู้อื่น
เจนนิภา ศุกร์ 24 เจน-นิ-พา Chen Ni Pha หญิง ผู้งดงามด้วยความเชี่ยวชาญ
จิณณ์ชญา ศุกร์ 36 จิน-ชะ-ยา Chin Cha Ya หญิง ผู้เชี่ยวชาญ
ธมนณัฏฐ ศุกร์ 41 ทะ-มน-นัด Tha Mon Nat หญิง นักปราชญ์ผู้สวยงาม
กัณฐ์ณิศา ศุกร์ 45 กัน-นิ-สา Kan Ni Sa หญิง เจ้าแห่งความรู้ที่ขาดมิได้
ติณณพัฒน์ ศุกร์ 46 ติน-นะ-พัด Tin Na Phat ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและมีความเจริญ
จำนงศักดิ์ ศุกร์ 40 จัม-นง-สัก Cham Nong Sak ชาย ผู้ที่ต้องการอำนาจ
ธนุพัทธ์ ศุกร์ 36 ทะ-นุ-พัด Tha Nu Phat ชาย ความก้าวหน้าที่ติดแน่น
ณพิภา ศุกร์ 19 นะ-พิ-พา Na Phi Pha หญิง ผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
ชนันท์สิตา ศุกร์ 41 ชะ-นัน-สิ-ตา Cha Nan Si Ta หญิง ผู้มีความสุข
จิณัฏฐ์ฐิตา ศุกร์ 63 จิ-นัด-ถิ-ตา Chi Nat Thi Ta หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง
ธนิษฐ์นันท์ ศุกร์ 59 ทะ-นิด-นัน Tha Nit Nan หญิง ดวงดาวแห่งความสุข
ศุภาฑินันท์ ศุกร์ 41 สุ-พา-ทิ-นัน Su Pha Thi Nan หญิง รัศมีแห่งความสุข
พันธุ์ณุมาศ ศุกร์ 50 พัน-นุ-มาด Phan Nu Mat หญิง เชื้อสายแห่งทองคำ
ภุสชิพัทธ์ ศุกร์ 41 พุด-ชิ-พัด Phut Chi Phat ชาย ผู้มากด้วยความเจริญ
พุฒิธนัสถ์ ศุกร์ 46 พุด-ทะ-นัด Phut Tha Nat ชาย ผู้เจริญในทรัพย์
พิมนภา ศุกร์ 24 พิม-นะ-พา Phim Na Pha หญิง ต้นแบบที่มาจากฟากฟ้า
เติมสุข ศุกร์ 24 เติม-สุก Toem Suk ชาย สุขที่ถูกเติมจนเต็ม
มนัสชา ศุกร์ 24 มะ-นัด-ชา Ma Nat Cha หญิง ใจที่มีประโยชน์
อินทนนท์ ศุกร์ 36 อิน-ทะ-นน In Tha Non ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุข
อธิญา ศุกร์ 19 อะ-ทิ-ยา A Thi Ya หญิง ผู้มีความรู้ที่ยิ่งใหญ่
ธนากาญจน์ ศุกร์ 36 ทะ-นา-กาน Tha Na Kan หญิง ทองและทรัพย์สมบัติ
ณัฏฐ์ธภัท ศุกร์ 46 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย ปราชญ์ผู้เจริญ
อัญชัญ ศุกร์ 24 อัน-ชัน An Chan หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ดอกมีทั้งแบบกลีบซ้อนและกลีบไม่ซ้อน
ณัฏฐากาญจน์ ศุกร์ 54 นัด-ถา-กาน Nat Tha Kan หญิง ทองของนักปราชญ์
ฐณัฏฐ์คนิน ศุกร์ 63 ทะ-นัด-คะ-นิน Tha Nat Kha Nin หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
ชณกาณ ศุกร์ 14 ชะ-นะ-กาน Cha Na Kan หญิง คนที่ทรงคุณค่าดุจทองคำ
ขนิฐตา ศุกร์ 24 ขะ-หนิด-ตา Kha Nit Ta หญิง แก้วตาของน้อง
ปณัฐฐิชา ศุกร์ 36 ปะ-นัด-ทิ-ชา Pa Nat Thi Cha หญิง นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นในความรู้
เมฆิน ศุกร์ 19 เม-คิน Me Khin ชาย ก้อนเมฆ
บุปผาชาติ ศุกร์ 24 บุบ-ผา-ชาด Bup Pha Chat หญิง ดอกไม้, พวงดอกไม้
กนกญาดา ศุกร์ 14 กะ-หนก-ยา-ดา Ka Nok Ya Da หญิง ผู้รู้เรื่องทองคำ
พิณนภา ศุกร์ 24 พิน-นะ-พา Phin Na Pha หญิง พิณที่ประทานจากฟากฟ้า
กัญญ์ฐณกาณติ์ ศุกร์ 59 กัน-ทะ-นะ-กาน Kan Tha Na Kan หญิง หญิงผู้มีความรู้ดั่งนักปราชญ์
อามีนะห์ ศุกร์ 42 อา-มี-นะ A Mi Na หญิง ที่ชื่อตรง, ที่วางใจได้
พิณญาดา ศุกร์ 24 พิน-ยา-ดา Phin Ya Da หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักของเทวดา
ปัณณ์ธณัฏฐ์ ศุกร์ 65 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้
อิทธิธณัฏฐ์ ศุกร์ 59 อิด-ทิ-ทะ-นัด It Thi Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
อัญพสิษฐ์ภาดา ศุกร์ 59 อัน-ยะ-พะ-สิด-พา-ดา An Ya Pha Sit Pha Da ชาย ชายที่ร่ำรวยที่สุด
พิฏฐาพัส ศุกร์ 50 พิ-ถา-พัด Phi Tha Phat หญิง มีอำนาจอันเป็นที่ปรารถนาด้วยความเพียร
ณัฎฐ์ศศิ ศุกร์ 50 นัด-สะ-สิ Nat Sa Si หญิง ดวงจันทร์ของนักปราชญ์
ณัฐธ์ภัสส์ ศุกร์ 59 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
อธิษฐ์ธนัน ศุกร์ 54 อะ-ทิด-ทะ-นัน A Thit Tha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ร่ำรวยด้วยคำอธิฐาน
สิงหา ศุกร์ 19 สิง-หา Sing Ha หญิง เดือนสิงหาคม, เดือนที่ 8
ธัฐฐณพัชฏ์ ศุกร์ 63 ทัด-ทะ-นะ-พัด That Tha Na Phat ชาย ผู้มีเพชรและทรัพยสมบัติ
ธัฐฐณนัฎฐ์ ศุกร์ 63 ทัด-ทะ-นะ-นัด That Tha Na Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์สมบัติ
แสนสุข ศุกร์ 24 แสน-สุก Saen Suk หญิง ผู้มีความสุขมากๆ
ตัสฌ์ศกุน ศุกร์ 42 ตัด-สะ-กุน Tat Sa Kun ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระพุทธ
ตัสปณิตฌ์ ศุกร์ 42 ตัด-ปะ-นิด Tat Pa Nit ชาย ผู้อยู่ในกรอบของพระพุทธ
ตัสชนัชจ์ ศุกร์ 42 ตัด-ชะ-นัด Tat Cha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ชนะศัตรู
ตัสธกัณณ์ ศุกร์ 42 ตัด-ทะ-กัน Tat Tha Kan ชาย ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธ
เชอณิชชา ศุกร์ 24 เชอ-นิด-ชา Choe Nit Cha หญิง ต้นไม้ที่บริสุทธิ์
ฐานัฐพ์ ศุกร์ 45 ถา-นัด Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีฐานะ
ชญาธนุส ศุกร์ 24 ชะ-ยา-ทะ-นุด Cha Ya Tha Nut หญิง ผู้มีความรู้ที่แตกต่าง
ศุภชานันท์ ศุกร์ 36 สุบ-พะ-ชา-นัน Sup Pha Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขและความเจริญอย่างดีงาม
ชัชญาณิจฌ์ ศุกร์ 42 ชัด-ชะ-ยา-นิด Chat Cha Ya Nit หญิง นักรบที่มีความรู้
ฐณัฏฐ์นพัช ศุกร์ 64 ทะ-นัด-นะ-พัด Tha Nat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรของนักปราชญ์
ฐณัฏฐ์ทิพา ศุกร์ 59 ทะ-นัด-ทิ-พา Tha Nat Thi Pha หญิง สายน้ำของนักปราชญ์
ฐณัฏฐ์ชาฎา ศุกร์ 54 ทะ-นัด-ชา-ดา Tha Nat Cha Da หญิง ชฎาของนักปราชญ์
ดิษฐณัฏฐ์ ศุกร์ 54 ดิด-ทะ-นัด Dit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้น่าเชื่อถือ
กัญฐณัฏฐ์ ศุกร์ 54 กัน-ทะ-นัด Kan Tha Nat หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
อัถชาณาษ ศุกร์ 24 อัด-ชา-นาด At Cha Nat หญิง -
ดิษฐพงษ์ ศุกร์ 41 ดิด-ถะ-พง Dit Tha Phong ชาย เชื้อสายแห่งน้ำ
ณัทฐเสฎฐ์ ศุกร์ 51 นัด-ทะ-เสด Nat Tha Set ชาย ผู้ประเสริฐดังนักปราชญ์
ติณาภา ศุกร์ 15 ติ-นา-พา Ti Na Pha หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความเพียร
อภัสนันท์ ศุกร์ 42 อะ-พัด-สะ-นัน A Phat Sa Nan หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความสุข
ศุภัคษิ์ชฎา ศุกร์ 42 สุ-พัก-ชะ-ดา Su Phak Cha Da หญิง ชฎาแห่งความเจริญ, ชฎาแห่งความโชคดี
ศุภัคษิ์ชญา ศุกร์ 41 สุ-พัก-ชะ-ยา Su Phak Cha Ya หญิง ผู้มีโชคทางความรู้
ธนันพัชญ์ ศุกร์ 45 ทะ-นัน-พัด Tha Nan Phat หญิง ความรู้ที่อยู่ในกรอบและเกี่ยวกับทรัพย์
มนัญฐณัฏฐ์ ศุกร์ 63 มะ-นัน-ทะ-นัด Ma Nan Tha Nat หญิง ผู้มีใจเป็นนักปราชญ์
กิตตฐณัฏฐ์ ศุกร์ 56 กิด-ตะ-ทะ-นัด Kit Ta Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
ณัฏฐ์ฐนิพา ศุกร์ 63 นัด-ทะ-นิ-พา Nat Tha Ni Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
ชนบงกช ศุกร์ 14 ชะ-นะ-บง-กด Cha Na Bong Kot หญิง บัวแห่งชัยชนะ
บัญชนัตต์ ศุกร์ 36 บัน-ชะ-นัด Ban Cha Nat ชาย ผู้มีค่าในฝูงชน
อิตติศักดิ์ ศุกร์ 46 อิด-ติ-สัก It Ti Sak ชาย ผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่
พงศ์ธนิต ศุกร์ 42 พง-ทะ-นิด Phong Tha Nit ชาย ผู้อยู่ในตระกูลที่สะท้านไปทั่วหล้า
ณศิพงศ์ ศุกร์ 42 นะ-สิ-พง Na Si Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความรอบรู้
สุภะสิทธิ์ ศุกร์ 42 สุ-พะ-สิด Su Pha Sit ชาย ผู้ประสบความสำเร็จ
พิมพ์ชณิฎา ศุกร์ 51 พิม-ชะ-นิ-ดา Phim Cha Ni Da หญิง ต้นแบบของพ่อแม่
เฌอณฎา ศุกร์ 24 เชอ-นะ-ดา Choe Na Da หญิง ต้นไม้ที่สูงส่ง
ศัตตบงกช ศุกร์ 24 สัด-ตะ-บง-กด Sat Ta Bong Kot หญิง ชื่อบัวหลวงพันธุ์หนึ่ง(มาจาก สัตตบงกช)
ณัญฐญาณัฐ ศุกร์ 45 นัน-ทะ-ยา-นัด Nan Tha Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคงยิ่งทางความรู้
สิฏฐิณิศา ศุกร์ 50 สิด-ถิ-นิ-สา Sit Thi Ni Sa หญิง เจ้าแห่งความรู้และร่ำรวย
พัฒนพงศ์ ศุกร์ 46 พัด-ทะ-นะ-พง Phat Tha Na Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายจากตระกูลที่เจริญ
ธณัฐดา ศุกร์ 24 ทะ-นัด-ดา Tha Nat Da หญิง นักปราชญ์หญิงผู้มีทรัพย์
สุธิสา ศุกร์ 24 สุ-ทิ-สา Su Thi Sa หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ณัทภพ ศุกร์ 19 นัด-ถะ-พบ Nat Tha Phop ชาย ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กัญญนก ศุกร์ 19 กัน-ยะ-นก Kan Ya Nok หญิง หญิงที่สง่างามดุจนก
เขมณัฐชณี ศุกร์ 41 เขม-มะ-นัด-ชะ-นี Khema Ma Nat Cha Ni หญิง นักปราชญ์หญิงผู้มีความสุข
ชญานุศภัฒค์ ศุกร์ 41 ชะ-ยา-นุด-สะ-พัด Cha Ya Nut Sa Phat หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญ
เทพพิทักษ์ ศุกร์ 42 เทบ-พิ-ทัก Thep Phi Thak ชาย ผู้ที่มีเทวดาคอยคุ้มครอง
ณัฎฐ์พสิณ ศุกร์ 56 นัด-พะ-สิน Nat Pha Sin ชาย นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ, นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
คณินณัฎฐ์ ศุกร์ 50 คะ-นิน-นัด Kha Nin Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
ณัฎฐ์พศิณ ศุกร์ 56 นัด-พะ-สิน Nat Pha Sin ชาย นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ, นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
กัณญณัฎฐ์ ศุกร์ 46 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ยอดผู้รู้
คณิณัฎฐ์ ศุกร์ 45 คะ-นิ-นัด Kha Ni Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ธานุชา ศุกร์ 14 ทา-นุ-ชา Tha Nu Cha ชาย ผู้เกิดมาสูงส่ง
นิชาดา ศุกร์ 14 นิ-ชา-ดา Ni Cha Da หญิง ผูู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ปณดา ศุกร์ 9 ปะ-นะ-ดา Pa Na Da หญิง ผู้ทีงามดั่งดวงดาว
มงกุฎ ศุกร์ 14 มง-กุด Mong Kut ชาย เครื่องสวมพระเศียรโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน มียอดสูง
ชิณาณิภณ์ ศุกร์ 36 ชิ-นา-นิด Chi Na Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ที่มีชัยชนะและเป็นผู้พูดดี
ธัญชนัท ศุกร์ 24 ทัน-ชะ-นัด Than Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่เกิดโชค
ภัคพินันท์ ศุกร์ 45 พัก-คะ-พิ-นัน Phak Kha Phi Nan หญิง ผู้มีความสุขและความเจริญ
สุทธ์สินี ศุกร์ 45 สุด-สิ-นี Sut Si Ni หญิง หญิงที่บริสุทธิ์
ผ่อนจิตต์ ศุกร์ 45 ผ่อน-จิด Phon Chit หญิง จิตใจที่ผ่อนคลาย
ศศิภัคฐ์ ศุกร์ 45 สะ-สิ-พัก Sa Si Phak หญิง ดวงจันทร์แห่งความเจริญ
ชิชา ศุกร์ 9 ชิ-ชา Chi Cha หญิง หญิงที่มีได้รับความรัก
ธชปาณ ศุกร์ 14 ทะ-ชะ-ปาน Tha Cha Pan ชาย ธงแห่งลมหายใจ
ณพสิษฐ์ ศุกร์ 46 นบ-พะ-สิด Nop Pha Sit ชาย 9 สิ่งประเสริฐ
ส้มโอ ศุกร์ 24 ซ่ม-โอ Som O หญิง ผลไม้ชนิดหนึ่ง
อาทิชา ศุกร์ 15 อา-ทิ-ชา A Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดเป็นคนแรก
ชิษณุกิตติ์ ศุกร์ 40 ชิด-สะ-นุ-กิด Chit Sa Nu Kit ชาย เกียรติของพระนารายณ์
ชณัตพงศ์ ศุกร์ 40 ชะ-นัด-พง Cha Nat Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของนักปราชญ์
ปัญฐกะ ศุกร์ 24 ปัน-ถะ-กะ Pan Tha Ka ชาย หนังสือ
สิทธิพงศ์ ศุกร์ 46 สิด-ทิ-พง Sit Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งการประสบความสำเร็จ
จันตพัชญ์ ศุกร์ 45 จัน-ตะ-พัด Chan Ta Phat หญิง เพชรแห่งดวงจันทร์
เอกพินิจ ศุกร์ 36 เอก-พิ-นิด Ek Phi Nit ชาย -
ณัชฐานันท์ ศุกร์ 45 นัด-ชะ-ถา-นัน Nat Cha Tha Nan หญิง หญิงที่มาพร้อมความสดใสร่าเริง
นันทพนธ์ ศุกร์ 41 นัน-ทะ-พน Nan Tha Phon ชาย ผู้มีความสุขในงานประพันธ์
แบงค์ ศุกร์ 19 แบง Baeng ชาย ธนบัตร
กิจชัช ศุกร์ 19 กิด-จะ-ชัด Kit Cha Chat ชาย หน้าที่การงานที่รุ่งเรือง
จินพันธ์ ศุกร์ 45 จิน-พัน Chin Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพลังบวก
ธเนฐษ ศุกร์ 24 ธะ-เนด Tha Net ชาย ร่ำรวย
กันตภัท ศุกร์ 19 กัน-ตะ-พัด Kan Ta Phat ชาย ผู้มีความสุขและความเจริญ
พิมพ์พิชญาภา ศุกร์ 55 พิม-พิด-ชะ-ยา-พา Phim Phit Cha Ya Pha หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นแสงสว่างของต้นแบบทั้งปวง
ภิษณุ ศุกร์ 15 พิ-สะ-นุ Phi Sa Nu ชาย พระนารายณ์ (มาจากวิษณุ)
ณิชาดา ศุกร์ 14 นิ-ชา-ดา Ni Cha Da หญิง ผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ธนาภพ ศุกร์ 19 ทะ-นา-พบ Tha Na Phop ชาย แผ่นดินแห่งทรัพย์สมบัติ
สมสิทธิ์ ศุกร์ 41 สม-สิด Som Sit หญิง อำนาจที่เหมาะสมกัน
ณัฏฐ์ธกิจ ศุกร์ 51 นัด-ทะ-กิด Nat Tha Kit ชาย นักปราชญ์ผู้เก่งเรื่องการงาน
ปันธณัฏฐ์ ศุกร์ 51 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ให้
ภปณัช ศุกร์ 14 พะ-ปะ-นัด Pha Pa Nat หญิง ปราชญ์ผู้เจริญ
อเนกคุณ ศุกร์ 24 อะ-เหนก-คุน A Nenk Khun ชาย คุณผู้เป็นหนึ่ง
นิคมสันต์ ศุกร์ 46 นิ-คม-สัน Ni Khom San ชาย หมู่บ้านที่สงบ
สมัตพงษ์ ศุกร์ 42 สะ-มัด-พง Sa Mat Phong ชาย ผู้มาเติมเติมความสมบูรณ์ให้กับตระกูล
สุศิษฎิ์ ศุกร์ 41 สุ-สิด Su Sit ชาย ผู้มีความรู้อันดีงาม
นภัสสิตานันท์ ศุกร์ 56 นะ-พัด-สิ-ตา-นัน Na Phat Si Ta Nan หญิง ท้องฟ้าแห่งความสุขสดใส
ณธภัท ศุกร์ 15 นะ-ทะ-พัด Na Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ที่มีความเจริญในทรัพย์
มั่งมี ศุกร์ 24 มั่ง-มี Mang Mi ชาย มีเงินมาก, มีทรัพย์มาก, ร่ำรวย.
พิมผกานต์ ศุกร์ 44 พิม-ผะ-กาน Phim Pha Kan หญิง ผู้มีรูปงามและใจดี
ทดาภา ศุกร์ 5 ทะ-ดา-พา Tha Da Pha หญิง แสงสว่างของดวงดาว
บุญญิตา ศุกร์ 19 บุน-ยิ-ตา Bun Yi Ta หญิง ผู้เป็นแก้วตาแห่งบุญ
สีสองเมือง ศุกร์ 51 สี-สอง-เมือง Si Song Mueang ชาย ชื่อวันแห่งนึงในจังหวัดลำพูน (วัดศรีสองเมือง)
สุมิตตา ศุกร์ 24 สุ-มิด-ตา Su Mit Ta หญิง ผู้มีเพื่อนที่แสนดี
ชนพัฒน์ ศุกร์ 36 ชะ-นะ-พัด Cha Na Phat ชาย คนที่มีความเจริญรุ่งเรือง
จิตินาถ ศุกร์ 24 จิ-ติ-นาด Chi Ti Nat หญิง ผู้ครอบครองจิตใจ, คนรัก
จาณิศา ศุกร์ 24 จา-นิ-สา Cha Ni Sa หญิง ผู้น่ารักและมีความรู้
ดิษฐ์ฐณัฐ ศุกร์ 54 ดิด-ทะ-นัด Dit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นนักประดิษฐ์
เศษฐพิพัฒน์ ศุกร์ 63 เสด-ทะ-พิ-พัด Set Tha Phi Phat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นเลิศอย่างยอดเยี่ยม
นัฐฐ์พิพัฒ ศุกร์ 63 นัด-ถะ-พิ-พัด Nat Tha Phi Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
เมถุน ศุกร์ 14 เม-ถุน Me Thun ชาย การร่วมสังวาส.
บุญชาญ ศุกร์ 14 บุน-ชาน Bun Chan ชาย ผู้มีความชำนาญในบุญ