บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วรินรมัย พุธ 40 วะ-ริน-ระ-มัย Wa Rin Ra Mai หญิง หญิงที่น่ายินดีและประเสริฐยิ่ง
วรินภร พุธ 24 วะ-ริน-พอน Wa Rin Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐเป็นเครื่องค้ำจุน
วรินทร์รดี พุธ 45 วะ-ริน-ระ-ดี Wa Rin Ra Di หญิง ผู้ยินดีในความเป็นยอดของความประเสริฐ
วรินทร์ธาร พุธ 42 วะ-ริน-ทาน Wa Rin Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
วรินทร์ธร พุธ 41 วะ-ริน-ทอน Wa Rin Thon หญิง ผู้ทรงความยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
วรินท์พร พุธ 41 วะ-ริน-พอน Wa Rin Phon หญิง เจ้าแห่งความประเสริฐด้วยคุณงามความดี
วริทธ์ธร พุธ 36 วะ-ริด-ทอน Wa Rit Thon หญิง ผู้ประสบความสำเร็จอันประเสริฐ
วรางคภรณ์ พุธ 36 วะ-ราง-คะ-พอน Wa Rang Kha Phon หญิง ผู้เป็นที่พึ่งอันสวยงามและประเสริฐ
วรางค์ธีรา พุธ 42 วะ-ราง-ที-รา Wa Rang Thi Ra หญิง ปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วรัศธวัล พุธ 41 วะ-รัด-ทะ-วัน Wa Rat Tha Wan หญิง งดงามและประเสริฐยิ่ง
วรัตม์วดี พุธ 45 วะ-รัด-วะ-ดี Wa Rat Wa Di หญิง ผู้มีความประเสริฐสุด
วรัตม์พล พุธ 45 วะ-รัด-พน Wa Rat Phon ชาย ผู้มีกำลังอันประเสริฐ
วรัตถ์ธยาน์ พุธ 54 วะ-รัด-ทะ-ยา Wa Rat Tha Ya หญิง ผู้มุ่งหมายอันประเสริฐในการพิจารณาด้วยปัญญา
วรัณรัตน์ พุธ 44 วะ-รัน-รัด Wa Ran Rat หญิง แก้วอันประเสริฐ
วรัฏฐ์ปพน พุธ 56 วะ-รัด-ปะ-พน Wa Rat Pa Phon ชาย ผู้บริสุทธิ์และประเสริฐนาน
วรักษรา พุธ 24 วะ-รัก-สะ-รา Wa Rak Sa Ra หญิง ตัวหนังสืออันประเสริฐ
วรสุวัฒน์ พุธ 45 วอ-ระ-สุ-วัด Wo Ra Su Wat ชาย ความเจริญรุ่งเรืองที่ดีงามและประเสริฐ
วรสกล พุธ 24 วอ-ระ-สะ-กน Wo Ra Sa Kon ชาย ผู้มีความประเสริฐในทุกสิ่งทุกอย่าง
วรรมย์ พุธ 36 วอ-ระ-รม Wo Ra Rom ชาย ผู้มีความสุขในความประเสริฐ
วรรธณรักษ พุธ 36 วัน-ทะ-นะ-รัก Wan Tha Na Rak หญิง ผู้ดูแลความเจริญ
วรรธณ พุธ 23 วัน-ทะ-นะ Wan Tha Na ชาย เจริญรุ่งเรือง
วรรทยา พุธ 24 วัน-ทะ-ยา Wan Tha Ya หญิง ผู้น่านับถือ
วรรถกาล พุธ 23 วัน-ทะ-กาน Wan Tha Kan ชาย เวลาที่ไปสู่ความเป็นเลิศ
วรรณอมลิน พุธ 45 วัน-อัม-มะ-ลิน Wan Am Ma Lin หญิง ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
วรรณ์อมล พุธ 45 วัน-อะ-มน Wan A Mon หญิง ผู้มีผิวพรรณที่ไร้มลทิน
วรรณอนงค์ พุธ 45 วัน-อะ-นง Wan A Nong หญิง หญิงสาวผู้มีชนชั้น
วรรณสิริรมัย พุธ 59 วัน-สิ-หริ-ระ-มัย Wan Si Ri Ra Mai หญิง ผู้มีผิวพรรณอันมีเสน่ห์และเป็นมงคล
วรรณ์วีรยา พุธ 54 วัน-วี-ระ-ยา Wan Wi Ra Ya หญิง ชนชั้นผู้มีความเพียร
วรรณวริยา พุธ 42 วัน-วะ-ริ-ยา Wan Wa Ri Ya หญิง ผู้เป็นชนชั้นที่ประเสริฐกว่าผู้อื่น
วรรณวรัมพร พุธ 50 วัน-วะ-รัม-พอน Wan Wa Ram Phon หญิง ผู้มีเชื้อสายประเสริฐดังสวรรค์
วรรณวรัตม์ พุธ 50 วัน-วะ-รัด Wan Wa Rat หญิง ผู้มีเชื้อสายอันประเสริฐสุด
วรรณวรณัฏฐ์ พุธ 65 วัน-วอ-ระ-นัด Wan Wo Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีชนชั้นอันประเสริฐ
วรรณ์วดี พุธ 42 วัน-วะ-ดี Wan Wa Di หญิง ผู้มีผิวพรรณงาม
วรรณรมัย พุธ 40 วัน-ระ-มัย Wan Ra Mai หญิง ผู้อยู่ในชนชั้นอันน่ายินดี
วรรณภัสสร์ พุธ 51 วัน-นะ-พัด Wan Na Phat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งชาติชั้น
วรรณ์ภัสสร พุธ 51 วัน-พัด-สอน Wan Phat Son หญิง ผู้มีรัศมีแห่งชาติชั้น
วรรณนรินทร์ พุธ 51 วัน-นะ-ริน Wan Na Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ของคนที่มีชนชั้น
วรรณ์นพนันท์ พุธ 65 วัน-นบ-พะ-นัน Wan Nop Pha Nan ชาย ผู้มีความสุขใหม่ในชนชั้น
วรรณธนัตถ์ พุธ 45 วัน-ทะ-นัด Wan Tha Nat ชาย ผู้สำเร็จด้วยทรัพย์อันงดงาม
วรรณ์ณพรหม พุธ 55 วัน-นะ-พรม Wan Na Phrom ชาย ผู้มีผิวพรรรอันสุดประเสริฐ
วรรณฐิตา พุธ 36 วัน-ทิ-ตา Wan Thi Ta หญิง ผู้ดำรงมั่นทางเชื้อสาย
วรภูรี พุธ 24 วอ-ระ-พู-รี Wo Ra Phu Ri หญิง แผ่นดินอันประเสริฐ
วรภาณี พุธ 24 วอ-ระ-พา-นี Wo Ra Pha Ni หญิง สตรีผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ, สตรีผู้มีคำพูดอันประเสริฐ
วรภวัต พุธ 24 วอ-ระ-พะ-วัด Wo Ra Pha Wat ชาย ผู้ประเสริฐและเจริญ
วรภรรณ พุธ 24 วอ-ระ-พัน Wo Ra Phan หญิง ผู้ค้ำจุนความประเสริฐ
วรพัทธ์ พุธ 36 วอ-ระ-พัด Wo Ra Phat ชาย ผู้ผูกพันความประเสริฐ
วรนิษ์ฐา พุธ 42 วอ-ระ-นิด-ถา Wo Ra Nit Tha หญิง ผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม
วรทย์สรัณย์ พุธ 65 วะ-รัด-สะ-รัน Wa Rat Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรทพร พุธ 23 วะ-ระ-ทะ-พอน Wa Ra Tha Phon หญิง ผู้นำความประเสริฐยิ่ง
วรตา พุธ 14 วอ-ระ-ตา Wo Ra Ta หญิง หญิงผู้ประเสริฐ
วรณัฎฐ์ พุธ 42 วอ-ระ-นัด Wo Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วรงค์ธวัล พุธ 45 วะ-รง-ทะ-วัน Wa Rong Tha Wan ชาย ผู้มีปัญญาบริสุทธิ์
วรกฤศ พุธ 19 วอ-ระ-กิด Wo Ra Kit ชาย ผู้น้อยอันประเสริฐ
วรกรรณ พุธ 24 วอ-ระ-กัน Wo Ra Kan ชาย ผู้มีหูอันประเสริฐ
วยาลักขณ์ พุธ 42 วะ-ยา-ลัก Wa Ya Lak หญิง ผู้มีร่างกายแข็งแรง, ผู้มีกำลัง
วนิศา พุธ 23 วะ-นิ-สา Wa Ni Sa หญิง เจ้าแห่งป่า
วนิศภา พุธ 24 วะ-นิด-พา Wa Nit Pha หญิง รัศมีเจ้าแห่งป่า
วนัฏศนันท์ พุธ 55 วะ-นัด-สะ-นัน Wa Nat Sa Nan หญิง ผู้ยินดียิ่งในประโยชน์ของป่าไม้
วธิษณา พุธ 24 วะ-ทิด-สะ-นา Wa Thit Sa Na หญิง ผู้ฉลาดหลักแหลมเป็นพิเศษ
วธนิษ พุธ 23 วะ-ทะ-นิด Wa Tha Nit ได้ทั้งชายและหญิง เจ้าความเจริญ
วธนธาร พุธ 24 วะ-ทะ-นะ-ทาน Wa Tha Na Than ชาย ผู้เจริญดุจสายน้ำ
วงศ์พันธ์ พุธ 54 วง-พัน Wong Phan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ผูกพันวงศ์ตระกูล
เลิศพิมล พุธ 42 เลิด-พิ-มน Loet Phi Mon หญิง รุ่งเรืองที่สุด
ลีลนันต์ พุธ 45 ลี-ละ-นัน Li La Nan หญิง ผู้มีท่าทางสวยงามมากๆ
ลีนาวัฒน์ พุธ 46 ลี-นา-วัด Li Na Wat ได้ทั้งชายและหญิง ความเจริญจากการสร้างของสกุล
ลินลาภา พุธ 24 ลิน-ลา-พา Lin La Pha หญิง ผู้มีรัศมีอันนวยนาดน่าดู
ลัลลยล พุธ 36 ลัน-ละ-ยน Lan La Yon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้น่ารักน่ามอง
ลัลลภาภัส พุธ 36 ลัน-ละ-พา-พัด Lan La Pha Phat หญิง สาวสวยผู้มีลาภอันรุ่งเรือง
ลัลลภาพร พุธ 36 ลัน-ละ-พา-พอน Lan La Pha Phon หญิง สาวสวยผู้มีลาภอันประเสริฐ
ลัลนาลักษณ์ พุธ 51 ลัน-ละ-นา-ลัก Lan La Na Lak หญิง ผู้รูปร่างน่ารั
ลัลน์สรา พุธ 42 ลัน-สะ-รา Lan Sa Ra หญิง ผู้แกล้วกล้าที่น่ารัก
ลัลน์ลภัฏ พุธ 50 ลัน-ละ-พัด Lan La Phat หญิง ทหารหญิงที่สวยงาม
ลัลน์ลภณ พุธ 42 ลัน-ละ-พน Lan La Phon ชาย ผู้มีลาภที่น่ารักน่าเอ็นดู
ลัลน์รัตน์ พุธ 55 ลัน-รัด Lan Rat หญิง ดวงแก้วที่น่ารัก
ลัลน์ภัทรา พุธ 41 ลัน-พัด-ทะ-รา Lan Phat Tha Ra หญิง ผู้ดีงามและน่ารัก
ลัลนภดา พุธ 24 ลัน-นะ-พะ-ดา Lan Na Pha Da หญิง ผู้รุ่งเรืองและงดงาม
ลัลนพาณี พุธ 42 ลัน-นะ-พา-นี Lan Na Pha Ni หญิง เจ้าแห่งวาจาที่น่ารัก
ลัลน์พร พุธ 42 ลัน-พอน Lan Phon หญิง ผู้ประเสริฐและน่ารัก
ลัลน์ปานตา พุธ 42 ลัด-ปาน-ตา Lat Pan Ta หญิง ผู้เป็นแก้วตาดวงใจที่น่ารัก
ลัลน์ปพน พุธ 45 ลัด-ปะ-พน Lat Pa Phon ชาย ผู้บริสุทธิ์ที่น่ารัก
ลัลนนลิน พุธ 41 ลัน-นะ-นะ-ลิน Lan Na Na Lin หญิง ผู้งามน่ารักดังดอกบัว
ลัลน์ดรุณ พุธ 41 ลัน-ดะ-รุน Lan Da Run หญิง ผู้งดงามน่ารักดังเด็กแรกรุ่น
ลัลน์ณภัทร์ พุธ 54 ลัน-นะ-พัด Lan Na Phat หญิง สาวสวยที่ดีงามด้วยความรู้
ลัลธิศรา พุธ 36 ลัน-ทิ-สะ-รา Lan Thi Sa Ra หญิง ผู้มีความยิ่งใหญ่ที่น่ารัก
ลัลธร พุธ 24 ลัน-ทอน Lan Thon หญิง ผู้ทรงความงาม
ลัลฐมล พุธ 36 ลัน-ทะ-มน Lan Tha Mon หญิง ตำหนิที่รองรับความงาม
ลัทธมนต์ธร พุธ 45 ลัด-ทะ-มน-ทอน Lat Tha Mon Thon หญิง ผู้ทรงมนต์แห่งความงาม
ลักษม์กวิน พุธ 45 ลัก-กะ-วิน Lak Ka Win ชาย ผู้มีลักษณะดีงาม
ลักษณ์กมลา พุธ 42 ลัก-กัม-มะ-ลา Lak Kam Ma La หญิง ผู้มีรูปร่างดังนางงาม
ลออธารณ์ พุธ 41 ละ-ออ-ทาน La O Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความงามผุดผ่อง
ลลิลฤทธิ์ พุธ 41 ละ-ลิน-ริด La Lin Rit ชาย ผู้มีอำนาจที่มีท่าทีน่ารัก
ลลลนา พุธ 24 ลัน-ละ-นา Lan La Na หญิง ผู้เป็นสาวงาม
ลลภา พุธ 14 ลัน-ละ-พา Lan La Pha หญิง ผู้มีรัศมีน่ารัก
ลภิสณา พุธ 24 ละ-พิ-สะ-นา La Phi Sa Na หญิง อำนาจของผู้ยิ่งใหญ่ที่มีลาภ
ลภาภิดา พุธ 15 ละ-พา-พิ-ดา La Pha Phi Da หญิง ความยิ่งใหญ่ในลาภ,ผู้มีลาภที่ยิ่งใหญ่
ลภัสสิลา พุธ 36 ละ-พัด-สิ-ลา La Phat Si La ได้ทั้งชายและหญิง มีความแข็งแกร่ง(หิน)เป็นลาภ
ลภัสสิริณ พุธ 42 ละ-พัด-สิ-ริน La Phat Si Rin หญิง ผู้อยู่ในความเป็นมงคลอันเป็นลาภยศ
ลภัสวีณ์ พุธ 45 ละ-พัด-สะ-วี La Phat Sa Wi หญิง ผู้มีพิณเป็นลาภ,ผู้ได้รับพิณ
ลภัสวรินทร์ พุธ 51 ละ-พัด-วะ-ริน La Phat Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อันประเสริฐด้วยลาภ
ลภัสภณ พุธ 24 ละ-พัด-สะ-พน La Phat Sa Phon ชาย ผู้พูดแล้วมีลาภ
ลภัสปราณันต์ พุธ 51 ละ-พัด-ปรา-นัน La Phat Pra Nan หญิง ผู้มีชีวิตที่มากด้วยทรัพย์
ลภัสนิยา พุธ 36 ละ-พัด-สะ-นิ-ยา La Phat Sa Ni Ya หญิง ผู้พึ่งตนด้วยลาภ
ลภัสธลักษณ์ พุธ 51 ละ-พัด-ทะ-ลัก La Phat Tha Lak หญิง ผู้มีรูปร่างเป็นทรัพย์
ลภัสธนันทน์ พุธ 51 ละ-พัด-ทะ-นัน La Phat Tha Nan หญิง ผู้มีความสุขด้วยลาภ
ลภัสธนัน พุธ 36 ละ-พัด-ทะ-นัน La Phat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์และโชค
ลภย์ธนัน พุธ 42 ละ-พะ-ทะ-นัน La Pha Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่มีลาภ
ลภณพร พุธ 24 ละ-พัน-พอน La Phan Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐเป็นลาภ
ฤมลลักษณ์ พุธ 41 รึ-มน-ลัก Rue Mon Lak หญิง ผู้มีลักษณะไร้ตำหนิ, ผู้มีลักษณะไม่มัวหมอง
ฤทัยณัฐ์ พุธ 41 รึ-ทัย-นัด Rue Thai Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นเจ้าหัวใจ
ฤทัยคุณ พุธ 24 รึ-ทัย-คุน Rue Thai Khun หญิง ความดีในดวงใจ
เรืองวรินทร์ พุธ 54 เรือง-วะ-ริน Rueang Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐและรุ่งเรือง
เรื่องรำไพ พุธ 44 เรือง-รำ-พัย Rueang Ram Phai หญิง งามและเรืองรอง
เรืองปารย์ พุธ 45 เรือง-ปาน Rueang Pan ชาย ผู้เหมาะสมที่แตกฉาน,ผู้เหมาะสมที่สุกสว่าง
ธรีทิพย์ พุธ 45 ทะ-รี-ทิบ Tha Ri Thip หญิง เสน่ห์ของเทวดา
ภณณิทัศน์ พุธ 41 พน-นิ-ทัด Phon Ni That ชาย ผู้รู้คิดก่อนที่จะพูด
วรธณัท พุธ 24 วอ-ระ-ทะ-นัด Wo Ra Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยมหาศาล, ผู้ให้ทรัพย์ที่ประเสริฐ
ณัฏฐ์ธณภัทร์ พุธ 64 นัด-ทะ-นะ-พัด Nat Tha Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้เจริญยิ่งทรัพย์
ธันวภัสสร์ พุธ 51 ทัน-วะ-พัด Than Wa Phat หญิง แสงสว่างแห่งความโชคดี
ธันวนัยน์ พุธ 50 ทัน-วะ-นัย Than Wa Nai ชาย ผู้มีดวงตาแห่งโชค
วรัณทพัทธ์ พุธ 46 วะ-รัน-ทะ-พัด Wa Ran Tha Phat หญิง ผู้ซึ่งได้รับการปกป้อง
ธัณย์ทวรัณ พุธ 50 ทัน-ทะ-วะ-รัน Than Tha Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ซึ่งรุ่งเรือง, ผู้ซึ่งมั่งมี
วรัณทรักษ์ พุธ 42 วะ-รัน-ทะ-รัก Wa Ran Tha Rak หญิง ผู้ซึ่งได้รับการปกป้อง
นันธลินี พุธ 40 นัน-ทะ-ลิ-นี Nan Tha Li Ni หญิง หญิงสาวผู้มีความสุข
นัฐธรตี พุธ 36 นัด-ทะ-ระ-ตี Nat Tha Ra Ti หญิง ปราชญ์ผู้มีรัก
ลัลนลิณ พุธ 36 ลัน-นะ-ลิน Lan Na Lin หญิง หญิงผู้มีความงดงาม
อินทิตา พุธ 24 อิน-ทิ-ตา In Thi Ta หญิง ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
เมธานินท์ พุธ 36 เม-ทา-นิน Me Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ปิ่นเกล้า พุธ 24 ปิ่น-เก้า Pin Kao ชาย ผู้อยู่เหนือหัว
นิติพนธ์ พุธ 42 นิ-ติ-พน Ni Ti Phon ชาย บทกลอนที่มีแบบแผน
ธณณท์ พุธ 24 ทะ-นน Tha Non ชาย ผู้มีความสุข
ภณสรัศม์ พุธ 42 พน-สะ-รัด Phon Sa Rat ชาย ผู้มีรัศมีแห่งการพูด
ปาลยุท พุธ 19 ปา-ละ-ยุด Pa La Yut ชาย การรักษาและการแข่งขัน
วริฏฐ์นิพา พุธ 59 วะ-ริด-นิ-พา Wa Rit Ni Pha หญิง แสงสว่างอันประเสริฐยิ่ง
รัษฎ์รวิน พุธ 45 รัด-ระ-วิน Rat Ra Win ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นใหญ่ของแผ่นดิน
สิรินทร์นิตา พุธ 51 สิ-ริน-นิ-ตา Si Rin Ni Ta หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่นอบน้อม
รัฐศนันท์ภัก พุธ 54 รัด-สะ-นัน-พัก Rat Sa Nan Phak หญิง ผู้เจริญที่มีความสุขบนแผ่นดิน
เวทวริทธิ์ พุธ 41 เวด-วะ-ริด Wet Wa Rit ชาย ผู้มีความรู้ความสำเร็จ
พนวรรธน์ พุธ 45 พะ-นะ-วัด Pha Na Wat ชาย ป่าดงพงไพรที่เต็มไปด้วยความเจริญ
พันธ์วริศ พุธ 51 พัน-วะ-ริด Phan Wa Rit ชาย นักปราชญ์
พิตรนรินทร์ พุธ 51 พิด-นะ-ริน Phit Na Rin หญิง มีทรัพย์ยิ่งใหญ่
กัณภัทรรัตน์ พุธ 45 กัน-พัด-ทะ-ระ-รัด Kan Phat Tha Ra Rat หญิง ผู้มีหูที่ประเสริฐดั่งดวงแก้ว
อันณรัตน์ พุธ 45 อัน-นะ-รัด An Na Rat หญิง ที่ที่มีค่ายิ่ง, ดวงแก้วที่มีค่ายิ่ง
ลิณธิภรณ์ พุธ 42 ลิน-ทิ-พอน Lin Thi Phon หญิง ผู้น่ารักที่มีความรู้เป็นอาภรณ์
พงษ์สันต์ พุธ 51 พง-สัน Phong San ชาย ผู้ซึ่งทรงไว้ด้วยความสุขุมรอบคอบ
มหัคฆพันธ์ พุธ 51 มะ-หัก-คะ-พัน Ma Hak Kha Phan ชาย เชื้อสายที่มีค่า
ณลตา พุธ 15 นะ-ละ-ตา Na La Ta หญิง ที่ที่ผูกพัน
ลิรินทร์ธิมา พุธ 51 ลิ-ริน-ทิ-มา Li Rin Thi Ma หญิง ผู้มีปัญญาและยิ่งใหญ่
ณัฐธปภัสสร์ พุธ 56 นัด-ทะ-ปะ-พัด Nat Tha Pa Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
พิสิฐฏ์เสฎ พุธ 64 พิ-สิด-เสด Phi Sit Set ชาย ปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
พิพัธพงษ์ พุธ 51 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย เชื้อสายที่มีความเจริญ
พุทธิ์พิพัธ พุธ 55 พุด-พิ-พัด Phut Phi Phat ชาย ผู้เจริญและน่าเลื่อมใส
พิพัธพงศ์ พุธ 54 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย เชื้อสายที่มีความเจริญ
ณัฏฐ์พิพัธ พุธ 64 นัด-พิ-พัด Nat Phi Phat ชาย ปราชญ์ผู้เจริญ
อคินธิษณ์ พุธ 45 อะ-คิน-ทิด A Khin Thit ชาย แสงสว่างแห่งปัญญา
ณินัทธิ์ทยา พุธ 46 นิ-นัด-ทะ-ยา Ni Nat Tha Ya หญิง หัวใจที่ผูกพันตลอดกาล
กุลสัมพันธ์ พุธ 54 กุน-สัม-พัน Kun Sam Phan ชาย -
กุลสิริยา พุธ 36 กุน-สิ-หริ-ยา Kun Si Ri Ya หญิง เชื้อสายแห่งความงาม
เศรษฐนันท์ พุธ 50 เสด-ถะ-นัน Set Tha Nan ชาย ผู้มีความสุขดีเลิศ
ติศรณ์พล พุธ 46 ติ-สะ-ระ-พน Ti Sa Ra Phon ชาย พลัง3 ประการ อันเป็นที่พึ่ง
พิมพ์พินิท พุธ 56 พิม-พิ-นิด Phim Phi Nit หญิง ผู้เป็นแบบอย่างที่แท้จริง
เอวาลิลณ์ พุธ 45 เอ-วา-ลิน E Wa Lin หญิง ลมหายใจที่สวยงามของชีวิต
พิพัฒน์พล พุธ 55 พิ-พัด-พน Phi Phat Phon ชาย กำลังแห่งความเจริญรุ่งเรือง
รัณนิพัฒน์ พุธ 51 รัน-นิ-พัด Ran Ni Phat หญิง ผู้เจริญอย่างนิรันดร์
วรันณ์ฐิตา พุธ 50 วะ-รัน-ทิ-ตา Wa Ran Thi Ta หญิง ผู้ดำรงมั่นในความเป็นเลิศ
สิรินธภัคค์ พุธ 50 สิ-ริน-ทะ-พัก Si Rin Tha Phak หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่เจริญยิ่ง
รัฐวรินทร์ พุธ 50 รัด-ทะ-วะ-ริน Rat Tha Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่เหนือแว่นแคว้น
ยุทธศักดิ์ พุธ 40 ยุด-ทะ-สัก Yut Tha Sak ชาย อำนาจในการรบ
ธารกร พุธ 14 ทา-ระ-กอน Tha Ra Kon ชาย บ่อเกิดของสายน้ำ
ณัฏฐมณฑน์ พุธ 54 นัด-ทะ-มน Nat Tha Mon หญิง เครื่องประดับของนักปราชญ์
รัษฎากร พุธ 23 รัด-สะ-ดา-กอน Rat Sa Da Kon ชาย รายได้ของแผ่นดิน
ทัศน์รัตน์ พุธ 51 ทัด-สะ-รัด That Sa Rat หญิง ดวงแก้วที่น่ามอง
ธมลณัฏฐ์ พุธ 51 ทะ-มน-นัด Tha Mon Nat หญิง ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ภัณฑ์ภัสสร พุธ 45 พัน-พัด-สอน Phan Phat Son หญิง สิ่งที่มีรัศมี, สิ่งที่มีแสงสว่าง
มัฏฐหทัย พุธ 45 มัด-ทะ-หะ-ทัย Mat Tha Ha Thai หญิง หญิงที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์
รินท์ลภัส พุธ 41 ริน-ละ-พัด Rin La Phat หญิง ลาภที่ยิ่งใหญ่, ลาภของผู้ยิ่งใหญ่
ภัคทนัน พุธ 24 พัก-ทะ-นัน Phak Tha Nan ชาย ผู้เจริญยิ่งในทรัพย์
ยุพารักษ์ พุธ 40 ยุ-พา-รัก Yu Pha Rak หญิง หญิงงามผู้ได้รับการปกป้อง
ศิลปกร พุธ 24 สิน-ละ-ปะ-กอน Sin La Pa Kon ชาย บ่อเกิดแห่งศิลปะ
สุวิทย์ พุธ 36 สุ-วิด Su Wit ชาย ผู้มีความรู้ดี
ภัคภัท พุธ 15 พัก-คะ-พัด Phak Kha Phat ชาย ผู้ประเสริฐและเจริญยิ่ง
ภัณกร พุธ 15 พัน-กอน Phan Kon ชาย ผู้ใช้คำพูดที่สร้างสรรค์
นิภาพัฒน์ พุธ 40 นิ-พา-พัด Ni Pha Phat หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
รวิปภารัศมิ์ พุธ 51 ระ-วิ-ปะ-พา-รัด Ra Wi Pa Pha Rat หญิง แสงสว่าง
นริศร์ธร พุธ 41 นะ-ริด-ทอน Na Rit Thon ชาย ผู้ดำรงความเป็นใหญ่
ฐิรวัธน์ พุธ 45 ถิ-ระ-วัด Thi Ra Wat ชาย เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
ณัฎฐวรรษ พุธ 41 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ความรู้ประดุจฝนอันฉ่ำเย็น
ธิษณ์มนัน พุธ 45 ทิด-มะ-นัน Thit Ma Nan ชาย รู้ใจ มีจิตใจที่พร้อมจะเข้าใจ
ธันย์สุตา พุธ 42 ทัน-สุ-ตา Than Su Ta หญิง ผู้มีความโชคดียิ่ง
วรานิษฐ์ พุธ 42 วะ-รา-นิด Wa Ra Nit หญิง ผู้ประเสริฐและสำเร็จ
อัครนันท์ พุธ 42 อัก-คะ-ระ-นัน Ak Kha Ra Nan ชาย ผู้มีความสุขและเป็นเลิศ
ธีรยา พุธ 24 ที-ระ-ยา Thi Ra Ya หญิง ผู้ฉลาดรอบรู้
พรกมล พุธ 24 พอน-กะ-มน Phon Ka Mon หญิง จิตใจที่ประเสริฐ
ธนดิษฐ์ พุธ 36 ทะ-นะ-ดิด Tha Na Dit ชาย ผู้สร้างทรัพย์
พินัยศักดิ์ พุธ 55 พิ-นัย-สัก Phi Nai Sak ชาย อำนาจและเงิน
เมธัสสิทธิ์ พุธ 51 เม-ทัด-สิด Me That Sit ชาย ปราชญ์ผู้มีปัญญาและอำนาจ
เสฏฐวัฒน์ พุธ 54 เสด-ถะ-วัด Set Tha Wat ชาย ผู้มีความเจริญดีเลิศ
ธีร์วศิษฐ์ พุธ 63 ที-วะ-สิด Thi Wa Sit ชาย นักปราชผู้ดีเลิศยอดเยี่ยมที่สุด ผู้ที่ร่ำรวยมั่งคั่ง
ธนันณิยา พุธ 36 ทะ-นัน-นิ-ยา Tha Nan Ni Ya หญิง ผู้มีทรัพย์เป็นของตน
ศักดิ์วรุฒ พุธ 40 สัก-วะ-รุด Sak Wa Rut ชาย ผู้มีอำนาจและความรู้
คิรีศักดิ์ พุธ 45 คิ-รี-สัก Khi Ri Sak ชาย ผู้มีอำนาจเหนือขุนเขา
กัษณศักดิ์ พุธ 40 กัด-สะ-นะ-สัก Kat Sa Na Sak ชาย ผู้มีอำนาจ
สิทธิวินท์ พุธ 45 สิด-ทิ-วิน Sit Thi Win ชาย ผู้มีอำนาจ
ธันย์ธนกฤษฏ์ พุธ 63 ทัน-ทะ-นะ-กริด Than Tha Na Krit ชาย ผู้มีโชค มีทรัพย์และความสำเร็จ
อัศราวุฒิ พุธ 36 อัด-สะ-รา-วุด At Sa Ra Wut ชาย ผู้มีความรู้และยิ่งใหญ่
ธนภรภัทร พุธ 24 ทะ-นะ-พอน-พัด Tha Na Phon Phat หญิง ผู้ค้ำจุนสมบัติอันประเสริฐ
ภัทธนิน พุธ 24 พัด-ทะ-นิน Phat Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญในทรัพย์สมบัติ
นัทลิตา พุธ 24 นัด-ลิ-ตา Nat Li Ta หญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก
ณัฐพิพัฒน์ พุธ 59 นัด-พิ-พัด Nat Phi Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญดีงาม
ณัฐวิวัฒน์ พุธ 55 นัด-วิ-วัด Nat Wi Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญดีงาม
ภัทรรัษฎ์ พุธ 36 พัด-ทะ-ระ-รัด Phat Tha Ra Rat หญิง ผู้เจริญและเกิดมาสูงส่ง
รุตนิรันดร์ พุธ 44 รุด-นิ-รัน Rut Ni Ran ชาย เสียงตลอดกาล, ยินดีตลอดไป
รินรณา พุธ 23 ริน-ระ-นา Rin Ra Na หญิง เสียงน้ำไหล
รินทร์ภพ พุธ 36 ริน-ทะ-พบ Rin Tha Phop ชาย เจ้าแห่งโลก
รินทร์นิระพี พุธ 59 ริน-นิ-ระ-พี Rin Ni Ra Phi หญิง ตะวันที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล
รินทร์ธนัน พุธ 45 ริน-ทะ-นัน Rin Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่
รินคำรินทร์ พุธ 45 ริน-คำ-ริน Rin Kham Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่พูดไปเรื่อยๆ
รัตยภัสสร์ พุธ 51 รัด-ตะ-ยะ-พัด Rat Ta Ya Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างยามราตรี
รัตย์ภัสสร พุธ 51 รัด-พัด-สอน Rat Phat Son หญิง ผู้มีแสงสว่างยามราตรี
รัตย์ธมน พุธ 42 รัด-ทะ-มน Rat Tha Mon หญิง ผู้สวยงามแม้กลางคืน
รัตน์อมรินทร์ พุธ 63 รัด-อัม-มะ-ริน Rat Am Ma Rin หญิง แก้วของพระอินทร์
รัตนลดา พุธ 24 รัด-ตะ-นะ-ละ-ดา Rat Ta Na La Da หญิง สายอันมีคุณค่ายิ่ง
รัตน์ภูวิศ พุธ 45 รัด-พู-วิด Rat Phu Wit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินดุจดวงแก้ว
รัตน์ปวัน พุธ 42 รัด-ปะ-วัน Rat Pa Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ดุจดวงแก้ว
รัตน์นารา พุธ 36 รัด-นา-รา Rat Na Ra หญิง รัศมีรุ่งเรืองดังแก้ว
รัตติยาภรณ์ พุธ 46 รัด-ติ-ยา-พอน Rat Ti Ya Phon หญิง ผู้ประดับด้วยกลางคืน
รัตติยากรณ์ พุธ 46 รัด-ติ-ยา-กอน Rat Ti Ya Kon หญิง ผู้ฉลาดตอนกลางคืน, ผู้ชำนาญยามราตรี
รัฐศรัณย์ พุธ 54 รัด-ถะ-สะ-รัน Rat Tha Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งประเทศ
รัฐวิรัล พุธ 41 รัด-วิ-รัน Rat Wi Ran หญิง ผู้หายากยิ่งในประเทศ
รัฐวงศ์ พุธ 41 รัด-ถะ-วง Rat Tha Wong ชาย ตระกูลแห่งรัฐ
รัฐรณพีร์ พุธ 54 รัด-รน-นะ-พี Rat Ron Na Phi หญิง ผู้กล้าในการรบของรัฐ
รัฐนีรัมพร พุธ 54 รัด-ทะ-นี-รัม-พอน Rat Tha Ni Ram Phon หญิง น้ำ ฟ้า และประเทศ
รัฐนิธิศ พุธ 41 รัด-นิ-ทิด Rat Ni Thit ชาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์ของประเทศ
รัฐธารณ์ พุธ 40 รัด-ทาน Rat Than ชาย ผู้ค้ำจุนประเทศ
รัฐฐานีย์ พุธ 56 รัด-ถา-นี Rat Tha Ni หญิง ผู้ตั้งมั่นในประเทศ
รัฐกิตตน์ พุธ 42 รัด-ทะ-กิด Rat Tha Kit ชาย ผู้รายงานแห่งรัฐ
รัฏฐาธยาน์ พุธ 54 รัด-ถา-ทะ-ยา Rat Tha Tha Ya หญิง ผู้มีปัญญาเพ่งพิจารณาของประเทศ
รัฏฐ์ยมล พุธ 54 รัด-ยะ-มน Rat Ya Mon หญิง คู่ใจแห่งรัฐ
รัฏฐ์ธินิดา พุธ 54 รัด-ทิ-นิ-ดา Rat Thi Ni Da หญิง หญิงผู้มั่นคงของประเทศ
รัฏฐ์ธวัน พุธ 54 รัด-ทะ-วัน Rat Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์แห่งประเทศ
รัฏฐณัฏฐา พุธ 54 รัด-ถะ-นัด-ถา Rat Tha Nat Tha หญิง นักปราชญ์ของประเทศ
รัฏฏิการ์ พุธ 45 รัด-ติ-กา Rat Ti Ka หญิง งานกลางคืน
นภัสณินทร์ พุธ 45 นะ-พัด-สะ-นิน Na Phat Sa Nin หญิง ท้องฟ้าของผู้เป็นใหญ่
นภัสนันทน์ พุธ 46 นะ-พัด-สะ-นัน Na Phat Sa Nan หญิง ทองฟ้าแห่งความสุข
ณัฏฐ์ภฤศ พุธ 45 นัด-พะ-ริด Nat Pha Rit ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้มาก
กฤษธนัฏฐ์ พุธ 46 กริด-ทะ-นัด Krit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ไอยนิตา พุธ 36 อัย-นิ-ตา Aiya Ni Ta หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่นอบน้อม
ไอยรยา พุธ 36 อัย-ระ-ยา Aiya Ra Ya หญิง สายน้ำที่ยิ่งใหญ่
ณัฏฐ์ทปภา พุธ 41 นัด-ทะ-ปะ-พา Nat Tha Pa Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
ภัคธณินทร์ พุธ 41 พัก-ทะ-นิน Phak Tha Nin หญิง ผู้เจริญและเป็นใหญ่
ศกุนตลา พุธ 24 สะ-กุน-ตะ-ลา Sa Kun Ta La หญิง ตัวละครในวรรณคดี
ศศิณา พุธ 24 สะ-สิ-นา Sa Si Na หญิง ดวงจันทร์
พิเศษธ์สุทธิ์ พุธ 64 พิ-เสด-สุด Phi Set Sut ได้ทั้งชายและหญิง ผู้พิเศษและบริสุทธิ์
กฤตทวัฒ พุธ 19 กริด-ทะ-วัด Krit Tha Wat ชาย ผู้เจริญแล้ว
ลักษณ์นารา พุธ 40 ลัก-นา-รา Lak Na Ra หญิง รัศมีได้ลักษณะมีรัศมีงาม
กัลย์ณภัค พุธ 42 กัน-ละ-นะ-พัก Kan La Na Phak หญิง หญิงที่มีโชคในด้านความรู้
ภูวพัฒฒ์ พุธ 36 พู-วะ-พัด Phu Wa Phat ชาย ผู้อยู่บนแผ่นดินแห่งความเจริญ
วีรดิษฐ์ พุธ 44 วี-ระ-ดิด Wi Ra Dit ชาย คงไว้ซึ่งความกล้าหาญ
ฐณัฐรษา พุธ 36 ถะ-นัด-ระ-สา Tha Nat Ra Sa หญิง นักปราชญ์ผู้งดงาม
ฐิตนันท์ พุธ 40 ถิ-ตะ-นัน Thi Ta Nan หญิง ผู้ตั้งอยู่บนความสำราญ, ผู้ตั้งอยู่บนความบันเทิง
ทิพยรัตน์ พุธ 46 ทิบ-พะ-ยะ-รัด Thip Pha Ya Rat หญิง ดวงแก้วของเทวดา
ภภีม พุธ 14 พะ-พีม Pha Phim ชาย มีความน่าเกรงขาม
ธปณัฐ พุธ 24 ทะ-ปะ-นัด Tha Pa Nat ชาย ผู้มีความมั่นคงในทรัพย์ด้วยปัญญา
พราวลลิล พุธ 41 พราว-ละ-ลิน Phrao La Lin หญิง แสงสว่างและความน่ารัก
พิมธนภัทร พุธ 36 พิม-ทะ-นะ-พัด Phim Tha Na Phat หญิง ผู้ประสบความสำเร็จ เจริญ มีทรัพย์
พิมพิรยา พุธ 42 พิม-พิ-ระ-ยา Phim Phi Ra Ya หญิง ต้นแบบของความเพียร
พิมพวิรา พุธ 40 พิม-พะ-วิ-รา Phim Pha Wi Ra หญิง ต้นแบบของความกล้าหาญ
พิมธคีตา พุธ 36 พิม-ทะ-คี-ตา Phim Tha Khi Ta หญิง ต้นแบบของเสียงอันไพเราะ
พิมธวิรา พุธ 36 พิม-ทะ-วิ-รา Phim Tha Wi Ra หญิง ผู้เป็นต้นแบบของความกล้าหาญ
พิมปภัสสร์ พุธ 51 พิม-ปะ-พัด Phim Pa Phat หญิง แบบอย่างที่ประเสริฐยิ่ง
ปาณพสิฐ พุธ 36 ปาน-พะ-สิด Pan Pha Sit ชาย ผู้มีชีวิตอยู่บนความร่ำรวย
พรธิตา พุธ 24 พอน-ทิ-ตา Phon Thi Ta หญิง ผู้ประเสริฐด้วยการให้
อู่ พุธ 9 อู่ U ชาย แหล่งที่เกิด.
ศิวภา พุธ 19 สิ-วะ-พา Si Wa Pha หญิง แสงสว่างของผู้สูงส่ง, แสงสว่างของพระอิศวร.
นันท์ พุธ 24 นัน Nan หญิง ความสุข
เปรมมิกา พุธ 24 เปรม-มิ-กา Prem Mi Ka หญิง ผู้เป็นที่รัก
รัฐณรงค์ พุธ 41 รัด-นะ-รง Rat Na Rong ชาย แผ่นดินแห่งการรบ
คิณณ์ณภัทร พุธ 42 คิน-นะ-พัด Khin Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ความเจริญที่มีแสงสว่าง
ปัณณรัศม์ พุธ 45 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat หญิง รัศมีแห่งปัญญา
ปัณณรัฏฐ์ พุธ 51 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาบนแผ่นดิน
ปัณณพัสส์ พุธ 51 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat หญิง ผู้ทรงปัญญาตลอดปี
ปัณณพักตร์ พุธ 45 ปัน-นะ-พัก Pan Na Phak หญิง ผู้มีใบหน้าที่ทรงปัญญา
ฐาพิร์ณัท พุธ 45 ถา-พิ-นัด Tha Phi Nat ได้ทั้งชายและหญิง มั่นคงกล้าหาญมีความรู้
เพลิงพระพราย พุธ 59 เพลิง-พระ-พราย Phloeng Phra Phrai หญิง เพลิงแพรวพราว
มนัสภรณ์ พุธ 40 มะ-นัด-พอน Ma Nat Phon หญิง ผู้มีจิตใจอันประเสริฐ
ฐิติณัฏฐ์ พุธ 56 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น
ฑิมพิการณ์ พุธ 44 ทิม-พิ-กาน Thim Phi Kan หญิง สิ่งที่เกิดจากสายน้ำ
ดนัยวัฒน์ พุธ 45 ดะ-นัย-วัด Da Nai Wat ชาย ลูกชายผู้เจริญ
พลปพัฒน์ พุธ 45 พน-ปะ-พัด Phon Pa Phat ชาย ความเจริญอันแข็งแกร่ง
รังษิมา พุธ 24 รัง-สิ-มา Rang Si Ma หญิง ผู้มีแสงสว่าง หรือพระอาทิตย์
รังศิณีย์ พุธ 50 รัง-สิ-นี Rang Si Ni หญิง ผู้พึงเป็นรัศมี
รักษ์ศรุติ พุธ 41 รัก-สะ-รุด Rak Sa Rut ชาย ผู้มีชื่อเสียงทีรักษาไว้
รักษ์ศรัณย์ พุธ 59 รัก-สะ-รัน Rak Sa Ran หญิง รักษาการพึ่งพิง
รักษวรา พุธ 24 รัก-สะ-วะ-รา Rak Sa Wa Ra หญิง ผู้รักษาความประเสริฐ
รักษ์วนันต์ พุธ 54 รัก-วะ-นัน Rak Wa Nan หญิง ผู้รักษาแนวป่า
รักษ์นิวร พุธ 41 รัก-นิ-วอน Rak Ni Won ชาย ผู้รักษาความประเสริฐนิรันดร์
รักษ์นรธิป พุธ 41 รัก-นอ-ระ-ทิบ Rak No Ra Thip หญิง ผู้เป็นใหญ่และคุ้มครองหมู่คน
รักษ์ธนัน พุธ 40 รัก-ทะ-นัน Rak Tha Nan หญิง ผู้รักษาทรัพย์ให้มีอยู่
รักษ์การัณย์ พุธ 54 รัก-กา-รัน Rak Ka Ran หญิง ผู้รักษาหน้าที่การงาน
ระพีพรหม พุธ 45 ระ-พี-พรม Ra Phi Phrom หญิง ผู้ประเสริฐและรุ่งเรืองดังอาทิตย์
รษิกา พุธ 14 ระ-สิ-กา Ra Si Ka หญิง ผู้รู้จักความอร่อยดี