บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธีรวินท์ 40 ที-ระ-วิ่น Thi Ra Win ชาย ผู้ได้เป็นนักปราชญ์
พิมรี่พาย 46 พิม-รี่-พาย Phim Ri Phai หญิง ผู้เจริญยิ่งในการค้าขายออนไลน์
ดอกแก้ว 19 ดอก-แก้ว Dok Kaeo หญิง ดอกไม้ชนิดนึง
ปณดา 9 ปะ-นะ-ดา Pa Na Da หญิง ผู้ทีงามดั่งดวงดาว
มงกุฎ 14 มง-กุด Mong Kut ชาย เครื่องสวมพระเศียรโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน มียอดสูง
ไอยเรศ 36 อัย-ยะ-เรด Aiya Ya Ret ได้ทั้งชายและหญิง ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
พรภรดา 19 พอน-พะ-ระ-ดา Phon Pha Ra Da หญิง ผู้ประเสริฐ
ศิวะวงศ์ 45 สิ-วะ-วง Si Wa Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพระศิวะ
ภัคพินันท์ 45 พัก-คะ-พิ-นัน Phak Kha Phi Nan หญิง ผู้มีความสุขและความเจริญ
สุทธ์สินี 45 สุด-สิ-นี Sut Si Ni หญิง หญิงที่บริสุทธิ์
ศศิภัคฐ์ 45 สะ-สิ-พัก Sa Si Phak หญิง ดวงจันทร์แห่งความเจริญ
ธนากูล 19 ทะ-นา-กูน Tha Na Kun ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์สมบัติ
พิณณ์นารา 42 พิน-นา-รา Phin Na Ra หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
สลิลภัสสร์ 55 สะ-ลิน-พัด Sa Lin Phat หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
วิลาสิณี 40 วิ-ลา-สิ-นี Wi La Si Ni หญิง งามอย่างสดใส, งามมีเสน่ห์
ณพสิษฐ์ 46 นบ-พะ-สิด Nop Pha Sit ชาย 9 สิ่งประเสริฐ
นิลปัทม์ 36 นิน-ปัด Nin Pat หญิง บัวเขียว.
ส้มโอ 24 ซ่ม-โอ Som O หญิง ผลไม้ชนิดหนึ่ง
ณณาลัลน์ 41 นะ-นา-ลัน Na Na Lan หญิง สาวสวยผู้มีความรู้
วงทกร 14 วง-ทะ-กอน Wong Tha Kon ชาย ผู้อยู่ในกรอบให้การเกิด
สุรพันธ์ 42 สุ-ระ-พัน Su Ra Phan ชาย ผู้ผูกพันด้วยความกล้าหาญ
สิทธิพงศ์ 46 สิด-ทิ-พง Sit Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งการประสบความสำเร็จ
วรินณ์ธร 41 วะ-ริน-ทอน Wa Rin Thon หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
นฤทัย 19 นะ-รึ-ทัย Na Rue Thai หญิง ผู้คงอยู่ในดวงใจ
แคทริยา 24 แคด-ทะ-ริ-ยา Khaet Tha Ri Ya หญิง ดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
วาราดา 14 วา-รา-ดา Wa Ra Da หญิง ดวงดาว
ส้มเกลี้ยง 42 ซ่ม-เกลี้ยง Som Kliang หญิง พืชท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง
ฐากูล 19 ถา-กูน Tha Kun ชาย ผู้เอื้อเฟื้อและมั่นคง
นัยนันทร์ 45 นัย-ยะ-นัน Nai Ya Nan หญิง ผู้มีความสุข
ณัฐรภา 24 นัด-ระ-พา Nat Ra Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์ที่รุ่งเรือง
สัณข์ศณีย์ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
สัณห์ษณีย์ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
สัณข์สณีย์ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
ศัณข์สณีย์ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
ศัลสณี 36 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง หญิงผู้มีชีวิตที่ดีขึ้น
หยาดรุ้ง 24 หยาด-รุ้ง Yat Rung หญิง รุ้งที่หยดลงสู่พื้น
นันทพนธ์ 41 นัน-ทะ-พน Nan Tha Phon ชาย ผู้มีความสุขในงานประพันธ์
ฐษวรรธก์ 41 ถะ-สะ-วัด Tha Sa Wat ชาย ผู้มีความเจริญ
ธีลักษณ์ 40 ที-ลัก Thi Lak ได้ทั้งชายและหญิง ลักษณะของปราชญ์
อัฑฒวินท์ 41 อัด-ทะ-วิน At Tha Win ชาย ผู้มีความร่ำรวย
ศิริณภาวัล 42 สิ-ริ-นะ-พา-วัน Si Ri Na Pha Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งความงดงามดุจท้องฟ้า
เมฆิน 19 เม-เคิน Me Khoen ชาย ก้อนเมฆ
แบงค์ 19 แบง Baeng ชาย ธนบัตร
คูณทรัพย์ 45 คูน-นะ-ซับ Khun Na Sap ชาย สมบัติที่เพิ่มเป็นเท่าตัว
นนทกาล 19 นน-ทะ-กาน Non Tha Kan ชาย กาลแห่งความสุข
ทินธกร 19 ทิน-ทะ-กอน Thin Tha Kon ชาย พระอาทิตย์.
ณุภัทรณีย์ 45 นุ-พัด-ทะ-ระ-นี Nu Phat Tha Ra Ni หญิง หญิงผู้มีความเจริญ
นรินรดา 24 นะ-ริน-ระ-ดา Na Rin Ra Da หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุขอยู่เสมอ
พราว 19 พราว Phrao หญิง แวววาว.
ธเนฐษ 24 ธะ-เนด Tha Net ชาย ร่ำรวย
กันตภัท 19 กัน-ตะ-พัด Kan Ta Phat ชาย ผู้มีความสุขและความเจริญ
อัยย์วาริน 55 อัย-วา-ริน Aiya Wa Rin หญิง สายน้ำแห่งความรัก
อฏิพรณ์ 45 อะ-ติ-พอน A Ti Phon หญิง เครื่องประดับที่ประเสริฐยิ่ง
พระสินธุ์ 46 พระ-สิน Phra Sin หญิง สายน้ำแห่งความเลื่อมใส
ปรียาภา 24 ปรี-ยา-พา Pri Ya Pha หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของที่รัก
ภิษณุ 15 พิ-สะ-นุ Phi Sa Nu ชาย พระนารายณ์ (มาจากวิษณุ)
ธนาภพ 19 ทะ-นา-พบ Tha Na Phop ชาย แผ่นดินแห่งทรัพย์สมบัติ
ไพทูรย์ 41 พัย-ทูน Phai Thun หญิง ชื่อพลอยชนิดหนึ่ง
ปิยะนัฏ 36 ปิ-ยะ-นัด Pi Ya Nat หญิง ผู้ฟ้อนรำที่น่ารัก
สมสิทธิ์ 41 สม-สิด Som Sit หญิง อำนาจที่เหมาะสมกัน
ปันธณัฏฐ์ 51 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ให้
สุทธิวงศ์ 41 สุด-ทิ-วง Sut Thi Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายในตระกูลโดยเนื้อแท้
รักษมล 24 รัก-สะ-มน Rak Sa Mon หญิง ผู้รักษาความมิมีมลทินอันมัวหมอง
กันย์ติพัฒน์ 63 กัน-ติ-พัด Kan Ti Phat ชาย ผู้มีความเจริญ 3 ประการ
กายวุฒิ 24 กาย-วุด Kai Wut ชาย ผู้มีร่างกายเป็นความรู้
กนกธรรม 24 กะ-หนก-ทัม Ka Nok Tham ชาย คุณงามความดีที่มีค่า
เกียรตินิวัฒน์ 65 เกียด-นิ-วัด Kiat Ni Wat ชาย ผู้เจริญในเกียรติ
อเนกคุณ 24 อะ-เหนก-คุน A Nenk Khun ชาย คุณผู้เป็นหนึ่ง
พรภวิทย์ 41 พร-พะ-วิด Phon Pha Wit ชาย ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
นิคมสันต์ 46 นิ-คม-สัน Ni Khom San ชาย หมู่บ้านที่สงบ
ธีระพรหม 41 ที-ระ-พรม Thi Ra Phrom ชาย นักปราชญ์ของพรหม
พรพิสุทธิ์ 50 พอน-พิ-สุด Phon Phi Sut ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ประเสริฐที่สะอาดหมดจด
นิยมศิลป์ 50 นิ-ยม-สิน Ni Yom Sin ชาย ศิลปกที่น่าหลงใหล
สมัตพงษ์ 42 สะ-มัด-พง Sa Mat Phong ชาย ผู้มาเติมเติมความสมบูรณ์ให้กับตระกูล
ภูมิพรรดิ์ 42 พูม-พัด Phum Phat ชาย แผ่นดินของผู้สูงส่ง
ศรีสวัสดิ์ 56 สี-สะ-หวัด Si Sa Wat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นสิริมงคล
ทิพย์ศักดิ์ 56 ทิบ-สัก Thip Sak ชาย ผู้ได้รับอำนาจจากเทวดา
พักร์สินทร์ 56 พัก-สิน Phak Sin ชาย ใบหน้าของผู้เป็นใหญ่
สุศิษฎิ์ 41 สุ-สิด Su Sit ชาย ผู้มีความรู้อันดีงาม
ศรีสังวร 41 สี-สัง-วอน Si Sang Won ชาย ผู้มีความสำรวมและมีโชคลาภ
ศรีวัลลภ 41 สี-วัน-ลบ Si Wan Lop ชาย ผู้มีโชคลาภในความรัก
ศรีประภัย 41 สี-ประ-พัย Si Pra Phai ชาย ผู้มีความเจริญอย่างดงาม
พงศ์ณพรรฐ์ 65 พง-นะ-พัด Phong Na Phat ชาย ผู้เจริญมากในวงษ์ตระกูล
เบลเยี่ยม 41 เบน-เยี่ยม Ben Yiam ชาย ชื่อประเทศหนึ่ง
สรรสราวุฒิ 41 สัน-สะ-รา-วุด San Sa Ra Wut ชาย ผู้สรรสร้างความรู้เป็นแก่นสาร
กัลยาวริศ 41 กัน-ละ-ยา-วะ-ริด Kan La Ya Wa Rit หญิง หญิงผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
กัลยารวิศ 41 กัน-ยา-ระ-วิด Kan Ya Ra Wit หญิง หญิงผู้เป็นเจ้าแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ปรียากรณ์ 41 ปรี-ยา-กอน Pri Ya Kon หญิง ผู้ทำสิ่งอันเป็นที่รัก
นภัสสิตานันท์ 56 นะ-พัด-สิ-ตา-นัน Na Phat Si Ta Nan หญิง ท้องฟ้าแห่งความสุขสดใส
อคินธิษณ์ 45 อะ-คิน-นะ-ทิด A Khin Na Thit ชาย แสงสว่างแห่งปัญญา
ณธภัท 15 นะ-ทะ-พัด Na Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ที่มีความเจริญในทรัพย์
มั่งมี 24 มั่ง-มี Mang Mi ชาย มีเงินมาก, มีทรัพย์มาก, ร่ำรวย.
ภูวรา 14 พู-วะ-รา Phu Wa Ra ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่บนแผ่นดินอันประเสริฐ
แพรวโพยม 45 แพรว-พะ-โยม Phraeo Pha Yom หญิง ทองฟ้าที่มีแสงแวววับ
พภัสสรณ์ 45 พะ-พัด-สอน Pha Phat Son หญิง บริสุทธิ์, ผ่องใส.
สิรพรรณ 36 สิ-ระ-พัน Si Ra Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณเป็นสิริมงคล
ประมวลศรี 45 ประ-มวน-สี Pra Muan Si หญิง ผู้รวมความเจริญให้กับตนเอง
พิมผกานต์ 44 พิม-ผะ-กาน Phim Pha Kan หญิง ผู้มีรูปงามและใจดี
พิมพิลา 36 พิม-พิ-ลา Phim Phi La หญิง ผู้เป็นต้นแบบแห่งความงดงาม
กังวล 19 กัง-วน Kang Won ชาย พะวงถึง, ห่วงใย, ครุ่นคิดอยู่.
กลมลา 19 กลม-มะ-ลา Klom Ma La หญิง ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง
ทดาภา 5 ทะ-ดา-พา Tha Da Pha หญิง แสงสว่างของดวงดาว
กัณวฤศ 24 กัน-วะ-ริด Kan Wa Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ประเสริฐอย่างยาวนาน
บุณทริกา 19 บุน-ทะ-ริ-กา Bun Tha Ri Ka หญิง ดอกบัวขาว
ปาลกร 14 ปา-ละ-กอน Pa La Kon ชาย ผู้เกิดมาเพื่อการปกครองโลก
ปารรุต 15 ปา-ระ-รุด Pa Ra Rut ชาย ผู้เกิดมามีชื่อเสียง
ธีร์ทองธรรม 50 ที-ทอง-ทัม Thi Thong Tham ชาย นักปราชญ์ที่อยู่ในความดีและมีชีวิตที่ร่ำรวย
พีร์ทองธรรม 54 พี-ทอง-ทัม Phi Thong Tham ชาย ผู้กล้าที่อยู่ในความดีมีชีวิตที่ร่ำรวย
รัศมิ์ลภัส 51 รัด-ละ-พัด Rat La Phat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งโชคลาภ
สุรนันท์ 36 สุ-ระ-นัน Su Ra Nan ชาย ผู้กล้าหาญที่มีความสุข
ไพวรรณ์ 45 พัย-วัน Phai Wan ชาย ผู้เป็นสีสันของป่า
สุริยพงศ์ 50 สุ-ริ-ยะ-พง Su Ri Ya Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระอาทิตย์
กุมพร 19 กุม-พอน Kum Phon ชาย ผู้ครอบครองพรอันประเสริฐ
ไพศัลย์ 51 พัย-สัน Phai San ชาย ลูกศรที่มีค่ายิ่ง
ไพลวรรณ์ 51 พลัย-วัน Phlai Wan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นสีสันของป่า
ไพฐูลย์ 51 พัย-ทูน Phai Thun ชาย พลอยชนิดหนึ่ง (รากศัพท์มาจาก ไพฑูรย์)
เศรษฐพัฒก์ 51 เสด-ถะ-พัด Set Tha Phat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นเลิศ
อิสระพงศ์ 51 อิด-สะ-หระ-พง It Sa Ra Phong ชาย เชื้อสายของผู้รักอิสระ
สุริยะพงษ์ 51 สุ-ริ-ยะ-พง Su Ri Ya Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระอาทิตย์
สีสองเมือง 51 สี-สอง-เมือง Si Song Mueang ชาย ชื่อวันแห่งนึงในจังหวัดลำพูน (วัดศรีสองเมือง)
ศรัณย์พล 51 สะ-รัน-พน Sa Ran Phon ชาย ผู้มีกำลังเป็นที่พึ่ง
วิเศษศิลป์ 51 วิ-เสด-สิน Wi Set Sin ชาย ศิลปะอันวิเศษ
รังส์ศิพล 51 รัง-สิ-พน Rang Si Phon ชาย แสงสว่างแห่งพละกำลัง
พีระศิลป์ 51 พี-ระ-สิน Phi Ra Sin ชาย ศิลปะที่แสดงถึงความกล้าหาญ
พิริยพงษ์ 51 พิ-ริ-ยะ-พง Phi Ri Ya Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีความเพียร
พงศ์อภิลาศ 51 พง-อะ-พิ-ลาด Phong A Phi Lat ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความวิเศษงดงาม
พงษ์ศิลป์ 51 พง-สิน Phong Sin ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งงานศิลป์
นิดารัตน์ 36 นิ-ดา-รัด Ni Da Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความดีงาม
สุมิตตา 24 สุ-มิด-ตา Su Mit Ta หญิง ผู้มีเพื่อนที่แสนดี
รุ่งฟ้า 19 รุ่ง-ฟ้า Rung Fa ชาย ท้องฟ้าที่เริ่มเรืองรองยามเช้า
อิสราลักษณ์ 51 อิ-สะ-รา-ลัก I Sa Ra Lak หญิง ผู้มีลักษณะแห่งความยิ่งใหญ่
อังศวีร์ 45 อัง-สะ-วี Ang Sa Wi หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความกล้าหาญ
สันติราษฎร์ 50 สัน-ติ-ราด San Ti Rat ชาย บ้านเมืองอันสงบสุข
ธันยาภา 24 ทัน-ยา-พา Than Ya Pha หญิง แสงสว่างแห่งโชค
วนิตา 19 วะ-นิ-ตา Wa Ni Ta หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
วนิดาลักษณ์ 46 วะ-นิ-ดา-ลัก Wa Ni Da Lak หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
วนิดาพัฒน์ 46 วะ-นิ-ดา-พัด Wa Ni Da Phat ไม่ระบุ หญิงผู้มีความเจริญ
อัยราน์นันต์ 63 อัย-ยะ-รา-นัน Aiya Ya Ra Nan หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
อัยยราณัฎฐ์ 63 อัย-ยะ-รา-นัด Aiya Ya Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
นนทิยา 24 นน-ทิ-ยา Non Thi Ya หญิง ผู้ที่มีความสุขและสุขภาพที่ดี
ธฤทธิ 14 ทะ-ริด Tha Rit หญิง ท่านผู้มีอำนาจ
ณเวท 14 นะ-เวด Na Wet ชาย ผู้มีพลังพิเศษ
ดิษฐ์ฐณัฐ 54 ดิด-ทะ-นัด Dit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นนักประดิษฐ์
เศษฐพิพัฒน์ 63 เสด-ทะ-พิ-พัด Set Tha Phi Phat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นเลิศอย่างยอดเยี่ยม
นัฐฐ์พิพัฒ 63 นัด-ถะ-พิ-พัด Nat Tha Phi Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
เมถุน 14 เม-ถุน Me Thun ชาย การร่วมสังวาส.
กันยศิษย์ 50 กัน-ยะ-สิด Kan Ya Sit ชาย ศิษย์ราศีกันย์
กันต์สินี 45 กัน-สิ-นี Kan Si Ni หญิง หญิงที่มีความน่ารัก
ณัฐณเรศ 36 นัด-นะ-เรด Nat Na Ret ชาย นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ณัฐภัท 24 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
กรินทร์ธิยา 45 กะ-ริน-ทิ-ยา Ka Rin Thi Ya หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่และมีสุขภาพที่ดี
กรินทร์นเรศ 46 กะ-ริน-นะ-เรด Ka Rin Na Ret ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นใหญ่และสูงส่ง
กรินทร์ธเรศ 45 กะ-ริน-ทะ-เรด Ka Rin Tha Ret ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สูงส่งและเป็นใหญ่
กรินทร์ฐกร 42 กะ-ริน-ทะ-กอน Ka Rin Tha Kon ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่ตั้งอยู่ในความมั่นคง
ณัฐกรินทร์ 46 นัด-ถะ-กะ-ริน Nat Tha Ka Rin ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่เหนือสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
วลีพรรณ 40 วะ-ลี-พัน Wa Li Phan หญิง เชื้อสายของผู้พูดที่ดี
พรวริษฐา 40 พอน-วะ-ริด-ถา Phon Wa Rit Tha หญิง ผู้ที่ได้รับพรอันประเสริฐ
ปรียาวัลย์ 55 ปรี-ยา-วัน Pri Ya Wan หญิง ผู้เป็นที่รักของวงศ์ตระกูล
ควาย 19 ควาย Khwai ชาย คำเรียกคนโง่ คนเซ่อ คนตัวใหญ่ หรือมีกำลังมากแต่ไม่ฉลาด.
พิณรัตน์ 42 พิน-รัด Phin Rat หญิง พิณที่มีค่าดุจดวงแก้ว
วิระพงษ์ 41 วิ-ระ-พง Wi Ra Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความกล้าหาญ
ธารนรินทร์ 41 ทาน-นะ-ริน Than Na Rin หญิง สายน้ำของผู้เป็นใหญ่
ธนนน 19 ทะ-นะ-นน Tha Na Non ชาย ผู้มีทรัพย์และความสุข
ฟาริส 24 ฟา-ริด Fa Rit ชาย ชื่อในภาษาอาหรับ
ปาลิณีย์ 42 ปา-ลิ-นี Pa Li Ni หญิง หญิงผู้ถูกคุ้มครอง
ปัณฑรีย์ 42 ปัน-ทะ-รี Pan Tha Ri หญิง ประเสริฐด้วยปัญญา
ปวีณาพรรณ 42 ปะ-วี-นา-พัน Pa Wi Na Phan หญิง ผู้ฉลาดที่มีผิวพรรณที่ดี
ประวิณมัย 42 ประ-วิน-นะ-มัย Pra Win Na Mai หญิง ผู้ประกอบไปด้วยความฉลาด
พิมพ์ดาว 42 พิม-ดาว Phim Dao หญิง ผู้เป็นต้นแบบของดวงดาว
การ 6 กาน Kan ชาย งาน, สิ่ง หรือเรื่องที่ทำ
พลอยลลินณ์ 63 พลอย-ละ-ลิน Phloi La Lin หญิง พลอยที่มีความน่ารัก
พัสนันต์ 45 พัด-สะ-นัน Phat Sa Nan หญิง ผู้มีอำนาจไม่รู้จบ
อนันธ์นภัส 50 อะ-นัน-นะ-พัด A Nan Na Phat หญิง ฟ้าที่นับไม่ได้
นภัทรมนตร์ 41 นะ-พัด-ทะ-ระ-มน Na Phat Tha Ra Mon หญิง ผู้เจริญด้วยมนตรา
กีรติกันต์ 41 กี-ระ-ติ-กัน Ki Ra Ti Kan ได้ทั้งชายและหญิง มีเกียรติและน่ารัก
ทิพย์เกษร 41 ทิบ-เก-สอน Thip Ke Son หญิง พืชกินแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่ง
พงษ์พิทักษ์ 54 พง-พิ-ทัก Phong Phi Thak ชาย ผู้มีตระกูลคอยปกป้อง
ดานิสา 19 ดา-นิ-สา Da Ni Sa หญิง ดาวในเวลากลางคืน
พิศตะวัน 41 พิด-ตะ-วัน Phit Ta Wan หญิง ดวงตะวันที่น่ามอง
อดิษยา 24 อะ-ดิ-สะ-ยา A Di Sa Ya หญิง ผู้ที่ไม่มีความมงคล
บดิพัฒน์ 36 บะ-ดิ-พัด Ba Di Phat ชาย เจ้าของความเจริญ
นุติพงษ์ 36 นุ-ติ-พง Nu Ti Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายที่น่าสรรเสริญ
นทีพงษ์ 36 นะ-ที-พง Na Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งสายน้ำ
ธนาศักดิ์ 36 ทะ-นา-สัก Tha Na Sak ชาย ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
ธนะพงษ์ 36 ทะ-นะ-พง Tha Na Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์สมบัติ
ษมาพงศ์ 36 สะ-มา-พง Sa Ma Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของการให้อภัย
สุภาพงศ์ 36 สุ-พา-พง Su Pha Phong ชาย เชื้อสายของนักตุลาการ
ผังเมือง 36 ผัง-เมือง Phang Mueang ชาย นโยบายที่ใช้ในการสร้างเมือง
ปาณัทพงษ์ 36 ปา-นัด-พง Pa Nat Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีจิตใจเมตตา
ปองศักดิ์ 36 ปอง-สัก Pong Sak ชาย มุ่งหวังในอำนาจ, มุ่งหวังในความสามารถ
สุขสัณท์ 36 สุก-สัน Suk San ชาย ผู้มีความสุขและความสุภาพ
สิงห์ทอง 36 สิง-ทอง Sing Thong ชาย เจ้าป่าที่มีค่าดุจทอง
สมมาณัฐ 36 สม-มา-นัด Som Ma Nat ชาย ผู้ที่เหมาะสมเป็นนักปราชญ์
เอกสิงห์ 36 เอก-สิง Ek Sing ชาย เจ้าป่าผู้เป็นหนึ่ง
ธนาพัทธ์ 36 ทะ-นา-พัด Tha Na Phat ชาย ผู้ผูกพันกับความร่ำรวย
พงษ์ศฎา 36 พง-สะ-ดา Phong Sa Da ชาย เชื้อสายของตระกูลทั้งแปด
อารมณ์รัตน์ 55 อา-รม-รัด A Rom Rat หญิง ดวงแก้วแห่งอารมณ์
อริณศรารัตน์ 56 อะ-ริน-สะ-รา-รัด A Rin Sa Ra Rat หญิง ดวงแก้วที่ป้องกันศัตรู
ขนัษฐ์กมล 45 ขะ-นัด-กะ-มน Kha Nat Ka Mon หญิง -
กมลวนันท์ 42 กะ-มน-วะ-นัน Ka Mon Wa Nan หญิง ใจที่มีความสุข
นันท์พร 36 นัน-พอน Nan Phon หญิง ผู้มีความสุขความประเสริฐ
สิรินทร์ธรัท 51 สิ-ริน-ทะ-รัด Si Rin Tha Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีพลังแห่งการรักษา
สิรินทร์ธาดา 45 สิ-ริน-ทา-ดา Si Rin Tha Da หญิง ผู้สร้างความยิ่งใหญ่
สิรินทร์เกตุ 45 สิ-ริน-เกด Si Rin Ket หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่รุ่งเรือง
กิติสิรินทร์ 50 กิ-ติ-สิ-ริน Ki Ti Si Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีชื่อเสียง
สิริณรัฐ 41 สิ-ริน-รัด Si Rin Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีโชคลาภบนแผ่นดิน
สิริธรินทร์ 50 สิ-หริ-ทะ-ริน Si Ri Tha Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่สร้างสรรค์ความมงคล
สิริภัคร์ 41 สิ-หริ-พัก Si Ri Phak หญิง ผู้มีโชคลาภและความเจริญ
สิริวรางค์ 45 สิ-หริ-วะ-ราง Si Ri Wa Rang หญิง หญิงผู้มีโชคลาภและความจริญ
มานิศา 23 มา-นิ-สา Ma Ni Sa หญิง การมาของเวลากลางคืน
สุตานันท์ 36 สุ-ตา-นัน Su Ta Nan หญิง สตรีผู้มีความสุขในการให้
นภัสนันทร์ 45 นะ-พัด-สะ-นัน Na Phat Sa Nan หญิง ผู้พร้อมทั้งความสุขและความรุ่งเรือง
พยัคฆ์ 36 พะ-ยัก Pha Yak ชาย เสือ
ภพพิพัฒน์ 50 พบ-พิ-พัด Phop Phi Phat ชาย ผู้ที่เจริญบนผืนแผ่นดิน
ดนัยวิวิทย์ 56 ดะ-นัย-วิ-วิด Da Nai Wi Wit ชาย ลูกชายผู้มีความรู้
วิทยวิวัตน์ 56 วิด-ทะ-ยะ-วิ-วัด Wit Tha Ya Wi Wat ชาย ผู้มีความรู้และความเจริญรุ่งเรือง
ปารย์วรรธน์ 56 ปา-ระ-วัด Pa Ra Wat ชาย ผู้มีความสามารถและความเจริญ
เสฏฐศักย์ 56 เสด-ทะ-สัก Set Tha Sak ชาย ผู้ที่ได้รับพลังงานอันประเสริฐ
เสฏฐนันท์ 51 เสด-ทะ-นัน Set Tha Nan ชาย ผู้มีความสุขอันประเสริฐ
เสฏฐนัทธ์ 50 เสด-ทะ-นัด Set Tha Nat ชาย ผู้มีความผูกพันอันประเสริฐ
เสฏฐนิตย์ 56 เสด-ทะ-นิด Set Tha Nit ชาย ผู้มีความประเสริฐตลอดกาล
เสฏฐศิลป์ 55 เสด-ทะ-สิน Set Tha Sin ชาย ผู้มีศิลปะอันประเสริฐ
เสฏฐศาสน์ 56 เสด-ทะ-สาด Set Tha Sat ชาย ผู้ที่ได้รับคำสั่งสอนอันประเสริฐ
สิษฐนัฎฐ์ 56 สิด-ทะ-นัด Sit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
เสฏฐกรณ์ 46 เสด-ทะ-กอน Set Tha Kon ชาย ผู้มีการกระทำอันประเสริฐสุด
ณดาภา 9 นะ-ดา-พา Na Da Pha หญิง เป็นดั่งแสงสว่าง
ภวภูมิ 19 พะ-วะ-พูม Pha Wa Phum ชาย มีแผ่นดิน
ปัณณภัสสา 36 ปัน-นะ-พัด-สา Pan Na Phat Sa หญิง มีปัญญาเป็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่
ดาริษฏ์ฐา 42 ดา-ริด-ถา Da Rit Tha หญิง ดั่งดวงดาวอันน่ารัก
วนัทศา 24 วะ-นัด-สา Wa Nat Sa หญิง ป่าใหญ่
ณัฏฐ์เมธี 54 นัด-เม-ที Nat Me Thi ชาย นักปราชญ์
วิรธนา 24 วิ-ระ-ทะ-นา Wi Ra Tha Na ชาย กล้าหาญและมีทรัพย์
พิยรัตน์ 45 พิ-ยะ-รัด Phi Ya Rat หญิง ความพากเพียรเป็นรัตนะอันประเสริฐ
สุภัทรธีร์ 42 สุ-พัด-ทะ-ระ-ที Su Phat Tha Ra Thi ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้เป็นคนดีมีความเจริญ
สราณินทร์ 40 สะ-ระ-นิน Sa Ra Nin หญิง แกล้วกล้าและเป็นใหญ่
วารีพิมล 41 วา-รี-พิ-มน Wa Ri Phi Mon หญิง บริสุทธิ์ดุจสายน้ำ
มณีนัทธ์ฐา 50 มะ-นี-นัด-ถา Ma Ni Nat Tha หญิง ผู้ผูกพันกับแก้วมณีมีค่า
ฐนวรรธน์ 46 ถะ-นะ-วัด Tha Na Wat ชาย มีฐานะอันเจริญ
ธนัทกร 19 ทะ-นัด-กอน Tha Nat Kon ชาย มีทรัพย์
บรรณภัค 24 บัน-นะ-พัก Ban Na Phak หญิง มีโชคด้านหนังสือ
ศศิลลิล 40 สะ-สิ-ละ-ลิน Sa Si La Lin หญิง ดวงจันทร์แห่งความน่ารัก
ลัลลนัฎ 36 ลัน-ละ-นัด Lan La Nat หญิง ปราชญ์ผู้มีความน่ารัก
ภูภูมิ 15 พู-พูม Phu Phum ชาย แผ่นดิน
เสฏฐสิทธิ์ 56 เสด-ถะ-สิด Set Tha Sit ชาย ผู้มีอำนาจอันประเสริฐที่สุด
กนิษฐ์นันท์ 56 กะ-นิด-นัน Ka Nit Nan หญิง ลูกสาวที่มีความสุข
ปุณรดา 14 ปุน-ระ-ดา Pun Ra Da หญิง ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข
ภัทรอนันต์ 42 พัด-ทะ-ระ-อะ-นัน Phat Tha Ra A Nan หญิง ผู้มีความเจริญที่ไม่มีสิ้นสุด
นาคิน 19 นา-คิน Na Khin ชาย นาค, งู, ช้าง
วันทอง 24 วัน-ทอง Wan Thong หญิง ตัวละครในเรื่องขุนช้างขุนแผน
กันต์ภวัต 36 กัน-พะ-วัด Kan Pha Wat ชาย ผู้เจริญและเป็นที่รัก
สกุลทิพย์ 45 สะ-กุน-ทิบ Sa Kun Thip หญิง ผู้เป็นเชื่อสายของเทวดา
อนันตฤทธิ์ 42 อะ-นัน-ตะ-ริด A Nan Ta Rit ชาย อำนาจที่ไม่มีวันหมดสิ้น
ภัทรธีนันท์ 45 พัด-ทะ-ระ-ที-นัน Phat Tha Ra Thi Nan ชาย นักปราชญ์ที่ประเสริฐและมีความสุข
ศรีสมัย 42 สี-สะ-หมัย Si Sa Mai หญิง เวลาแห่งความมงคล
คีรีมาริน 41 คี-รี-มา-ริน Khi Ri Ma Rin หญิง ผู้เป็นทะเลและภูเขา
พรวิภา 24 พอน-วิ-พา Phon Wi Pha หญิง ผู้มีความประเสริฐงดงาม
ตั้น 14 ตั้น Tan ชาย ชื่อเล่นในภาษาอังกฤษ
ทิพย์วิมาน 51 ทิบ-วิ-มาน Thip Wi Man หญิง ที่อยู่หรือที่ประทับของเทวดา
โฟกัส 24 โฟ-กัด Fo Kat หญิง จุดที่รังสีของแสงสะท้อนมาตัดกัน
สุลัคน์ 36 สุ-ลัก Su Lak หญิง ช่วงเวลาที่เป็นมงคล
ภภัสสร 24 พะ-พัด-สอน Pha Phat Son หญิง ผู้มีรัศมีเรืองรอง
ภีมม์เนศ 41 พีม-เนด Phim Net ชาย ดวงตาที่น่ากลัว
ณิรินทร์รดา 42 นิ-ริน-ระ-ดา Ni Rin Ra Da หญิง เจ้าแห่งปัญญาผู้มีความสุขปราศจากกิเลส
พิเรืองรอง 45 พิ-เรือง-รอง Phi Rueang Rong หญิง ผู้มีความสุขสว่าง
สว่างพงษ์ 40 สะ-หว่าง-พง Sa Wang Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายที่สว่างไสว
วีวัฒน์ 40 วี-วัด Wi Wat ชาย ผู้เจริญด้วยความกล้า
ภัคค์พล 36 พัก-คะ-พน Phak Kha Phon ชาย ผู้มีพลัง
วราลักษณ์ 40 วะ-รา-ลัก Wa Ra Lak หญิง ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
ลักษณาวรรณ 40 ลัก-สะ-นา-วัน Lak Sa Na Wan หญิง เชื้อสายของผู้มีลักษณะดี
วิมลภรณ์ 40 วิ-มน-พอน Wi Mon Phon หญิง เครื่องประดับอันบริสุทธิ์
นัทธกร 19 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon ชาย ผู้สร้างความสุข, บ่อเกิดแห่งความสุข
แอนนา 19 แอน-นา Aen Na หญิง ชื่อผู้หญิงในภาษาอังกฤษ
ปฏิมาภรณ์ 40 ปะ-ติ-มา-พอน Pa Ti Ma Phon หญิง ผู้เปรียบดั่งเครื่องประดับจากสวรรค์
สิริพรรษา 40 สิ-หริ-พัน-สา Si Ri Phan Sa หญิง ฤดูแห่งโชคลาภ, ฤดูแห่งความเจริญ
พิไลลักษณ์ 56 พิ-ลัย-ลัก Phi Lai Lak หญิง ผู้มีลักษณะอันงดงาม
นภัทรวรัฏฐ์ 56 นะ-พัด-ทะ-ระ-วะ-รัด Na Phat Tha Ra Wa Rat หญิง ผู้มีความเจริญประเสริฐทั้ง 8 ด้าน
มนัสพรินทร์ 56 มะ-นัด-พะ-ริน Ma Nat Pha Rin หญิง ผู้มีใจที่ยิ่งใหญ่
ฟัฎลีนา 36 ฟัด-ลี-นา Fat Li Na หญิง ความกรุณาของเรา (ชื่อในภาษาอาหรับ)
สุธนิต 24 สุ-ทะ-นิด Su Tha Nit ชาย ผู้มีความดีงามมาก
สุพสิฐ 36 สุ-พะ-สิด Su Pha Sit ชาย ผู้ที่ดีงามที่สุด, ผู้ที่ร่ำรวยที่สุด
สุวริศร์ 42 สุ-วะ-ริด Su Wa Rit ชาย ผู้มีความดีและยิ่งใหญ่
สุภัท 14 สุ-พัด Su Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความเจริญดีงาม
สุธีรักษ์ 41 สุ-ที-รัก Su Thi Rak ชาย ผู้มีความรู้คอยปกป้อง
บุณยสิทธิ์ 45 บุน-ยะ-สิด Bun Ya Sit ชาย ผู้มีอำนาจในบุญ
นรเสฏฐ์ 45 นอ-ระ-เสด No Ra Set ชาย คนที่ดีที่สุด, คนที่ประเสริฐที่สุด
นราเศรษฐ์ 45 นะ-รา-เสด Na Ra Set ชาย คนที่ดีที่สุด, คนที่ประเสริฐที่สุด
ยมลธรณ์ 41 ยะ-มน-ทอน Ya Mon Thon หญิง แผ่นดินคู่ดวงใจ
ยนตธร 24 ยน-ตะ-ทอน Yon Ta Thon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งการให้กำลัง,ผู้รักษาเครื่องกลไก
ยงภวัต 24 ยง-พะ-วัด Yong Pha Wat ชาย ผู้เจริญงดงาม
แม้นเมือง 36 แม้น-เมือง Maen Mueang หญิง คล้ายเมือง,เหมือนเมือง
เมธาปรินทร์ 41 เม-ทา-ปะ-ริน Me Tha Pa Rin ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น
มุกรวินท์ 36 มุก-ระ-วิน Muk Ra Win หญิง ดอกบัวมุก
มุกปรินทร์ 36 มุก-ปะ-ริน Muk Pa Rin หญิง มุกที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่ง
มีนาภร 23 มี-นา-พอน Mi Na Phon หญิง ผู้เลี้ยงดูเดือนมีนาคม
มีนนภา 24 มีน-นะ-พา Min Na Pha หญิง ท้องฟ้าเดือนมีนาคม
มาลีวริยา 42 มา-ลี-วะ-ริ-ยา Ma Li Wa Ri Ya หญิง ดอกไม้ที่ประเสริฐกว่าคนอื่น, ดอกไม่ที่ควรเลือก
มานีณัฏฐ์ 54 มา-นี-นัด Ma Ni Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีมานะ
มัณยายมล 42 มัน-ยา-ยะ-มน Man Ya Ya Mon หญิง คู่มณี, คู่แก้วคู่ใจ
มัณฑนพัฒน์ 51 มัน-ทะ-นะ-พัด Man Tha Na Phat ชาย ประดับตกแต่งด้วยความเจริญ
มนัสสิตา 36 มะ-นัด-สิ-ตา Ma Nat Si Ta หญิง ผู้มีรอยยิ้มในหัวใจ