บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
บุษราภา พุธ 14 บุด-สะ-รา-พา But Sa Ra Pha หญิง รัศมีพลอยสีเหลือง, แสงประกายของพลอยสีเหลือง
ภัทรีดา พุธ 19 พัด-ทรี-ดา Phat Si Da หญิง ดวงดาวแห่งโชคลาภ
กฤษณภัสร์ พุธ 36 กริด-สะ-นะ-พัด Krit Sa Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง แสงจากพระกฤษณะ
กฤษกมลฐ์ พุธ 36 กริด-กะ-มน Krit Ka Mon ชาย ผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่
กฤศฐิณิฐ พุธ 40 กริด-ทิ-นิด Krit Thi Nit ชาย ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
กฤษพิรเมศ พุธ 36 กริด-พิ-ระ-เมด Krit Phi Ra Met ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุขอย่างงดงาม
วิภาทิพย์ พุธ 42 วิ-พา-ทิบ Wi Pha Thip หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของเทวดา
วรรณพิมล พุธ 42 วัน-พิ-มน Wan Phi Mon หญิง ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
กฤษวิสิษฎ์ พุธ 45 กริด-วิ-สิด Krit Wi Sit ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่
กฤตพสิษฐ์ พุธ 46 กริด-พะ-สิด Krit Pha Sit ชาย ผู้สมควรที่ได้รับคาวมร่ำรวยอย่างสูงสุด
กัลยวีร์ พุธ 45 กัน-ยะ-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้มีความกล้าหาญ
กฤษฎิ์พงศ์ พุธ 50 กริด-สะ-พง Krit Sa Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีปัญญา
ทิพยาภา พุธ 24 ทิบ-พะ-ยา-พา Thip Pha Ya Pha หญิง แสงสว่างของเทวดา
พรรษมนต์ พุธ 42 พัน-สะ-มน Phan Sa Mon หญิง สายฝนที่วิเศษ
เศรษฐลักษณ์ พุธ 55 เสด-ถะ-ลัก Set Tha Lak ชาย ผู้มีลักษณะที่ยอดเยี่ยม
เขมขนิษฐ์ พุธ 42 เขม-ขะ-นิด Khema Kha Nit หญิง น้องสาวที่มีความเกษม
ทัศสุขนีย์ พุธ 51 ทัด-สุก-นี That Suk Ni หญิง สตรีผู้มีทัศนะแห่งความสุข
เวนิส พุธ 24 เว-นิด We Nit หญิง ที่แห่งความโรแมนติก
เมลนีย์ พุธ 42 เม-ละ-นี Me La Ni หญิง หญิงผู้ได้รับข่าวสาร
พิมลณัฏฐ์ พุธ 59 พิ-มน-นัด Phi Mon Nat หญิง ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
สุมารินทร์ พุธ 41 สุ-มา-ริน Su Ma Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่พร้อมให้อภัยเสมอ
อรินทร พุธ 24 อะ-ริน-ทอน A Rin Thon หญิง ผู้เป็นใหญ่ฝ่ายข้าศึก หรือฝ่ายศัตรู
ปาลินทร์ธิดา พุธ 42 ปา-ลิน-ทิ-ดา Pa Lin Thi Da หญิง ธิดาที่ได้รับการคุ้มครอง
พิภา พุธ 14 พิ-พา Phi Pha หญิง แสงสว่างที่พิเศษ
ภรัณเมศร์ พุธ 41 พะ-รัน-เมด Pha Ran Met ชาย ผู้ยิ่งใหญ่
วิรุฬพันธ์ พุธ 50 วิ-รุน-พัน Wi Run Phan ชาย ผู้ถูกตรึงด้วยความเจริญ
อภิสรากรณ์ พุธ 42 อะ-พิ-สะ-รา-กอน A Phi Sa Ra Kon หญิง ผู้ที่เกิดมายิ่งใหญ่
ศศิประภาพร พุธ 42 สะ-สิ-ประ-พา-พอน Sa Si Pra Pha Phon หญิง แสงสว่างของดวงจันทร์อันประเสริฐ
เธียรธาวิน พุธ 45 เทียน-ทา-วิน Thian Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังนักปราชญ์
พัสส์ฐพร พุธ 56 พัด-ถะ-พอน Phat Tha Phon หญิง ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
อิศรินทร์ พุธ 44 อิด-สะ-ริน It Sa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่
ธมนณัฏฐ พุธ 41 ทะ-มน-นัด Tha Mon Nat หญิง นักปราชญ์ผู้สวยงาม
กัณฐ์ณิศา พุธ 45 กัน-นิ-สา Kan Ni Sa หญิง เจ้าแห่งความรู้ที่ขาดมิได้
ติณณพัฒน์ พุธ 46 ติน-นะ-พัด Tin Na Phat ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและมีความเจริญ
ธนุพัทธ์ พุธ 36 ทะ-นุ-พัด Tha Nu Phat ชาย ความก้าวหน้าที่ติดแน่น
วิมลพักตร์ พุธ 50 วิ-มน-พัก Wi Mon Phak หญิง ผู้มีใบหน้าผ่องใส
ภัทร์รวี พุธ 36 พัด-ระ-วี Phat Ra Wi หญิง ดีและประเสริฐอย่างมั่นคงดั่งดวงอาทิตย์
ณพิภา พุธ 19 นะ-พิ-พา Na Phi Pha หญิง ผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
นลินตา พุธ 24 นะ-ลิน-ตา Na Lin Ta หญิง สวยดุจดอกบัว
ธิดาทิพย์ พุธ 40 ทิ-ดา-ทิบ Thi Da Thip หญิง ลูกสาวเทวดา
บิ้ว พุธ 14 บิ้ว Bio หญิง สร้าง(ในภาษาอังกฤษ)
รภัสสรณ์ พุธ 41 ระ-พัด-สอน Ra Phat Son หญิง ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่ง
วรณัน พุธ 24 วอ-ระ-นัน Wo Ra Nan หญิง ของขวัญแห่งความสุข
ลัษมณ พุธ 24 ลัด-สะ-มน Lat Sa Mon หญิง ผู้มีลักษณะดั่งมณี
ณัฐกรรยา พุธ 36 นัด-กัน-ยา Nat Kan Ya หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
รินทร์รมิดา พุธ 42 ริน-ระ-มิ-ดา Rin Ra Mi Da หญิง ผู้มีความสุขและยิ่งใหญ่
มิราริณทร์ พุธ 41 มิ-รา-ริน Mi Ra Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ดั่งมหาสมุทร
ธนิษฐ์นันท์ พุธ 59 ทะ-นิด-นัน Tha Nit Nan หญิง ดวงดาวแห่งความสุข
อุไรพรรณ พุธ 41 อุ-รัย-พัน U Rai Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณงดงาม
ศุภาฑินันท์ พุธ 41 สุ-พา-ทิ-นัน Su Pha Thi Nan หญิง รัศมีแห่งความสุข
พันธุ์ณุมาศ พุธ 50 พัน-นุ-มาด Phan Nu Mat หญิง เชื้อสายแห่งทองคำ
พุฒิธนัสถ์ พุธ 46 พุด-ทะ-นัด Phut Tha Nat ชาย ผู้เจริญในทรัพย์
ธรรมลักษ์ พุธ 41 ทัม-ลัก Tham Lak ชาย ลักษณะของผู้มีธรรม
ธรรพัฒน์ พุธ 41 ทัน-พัด Than Phat ชาย ผู้เจริญในธรรม
โรสรินทร์ พุธ 42 โรด-สะ-ริน Rot Sa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ได้รับความรัก
พิมนภา พุธ 24 พิม-นะ-พา Phim Na Pha หญิง ต้นแบบที่มาจากฟากฟ้า
เติมสุข พุธ 24 เติม-สุก Toem Suk ชาย สุขที่ถูกเติมจนเต็ม
รุ่งวรินทร์ พุธ 41 รุ่ง-วะ-ริน Rung Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
ศิวราภรณ์ พุธ 41 สิ-วะ-รา-พอน Si Wa Ra Phon หญิง เครื่องประดับอันประเสริฐสูงสุด
มัษฏาภรค์ พุธ 41 มัด-ตา-พอน Mat Ta Phon หญิง เครื่องประดับที่สวยงาม
พิลา พุธ 19 พิ-ลา Phi La หญิง วันให้โทษทางแตกหัก เสียหาย
วันทรัตน์ พุธ 41 วัน-ทะ-รัด Wan Tha Rat หญิง ดวงแก้วที่น่าสรรเสริญ
อินทนนท์ พุธ 36 อิน-ทะ-นน In Tha Non ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุข
ประไพวรรณ พุธ 46 ประ-พัย-วัน Pra Phai Wan หญิง ผิวที่สวยงาม
ฬุฬาศิลป์ พุธ 40 จุ-ลา-สิน Chu La Sin ได้ทั้งชายและหญิง ความยิ่งใหญ่ทางศิลปะ
วรรธนวรรธ พุธ 41 วัน-ทะ-นะ-วัด Wan Tha Na Wat ชาย ชนชั้นของผู้เจริญในสมบัติ
ภัทร์วศิน พุธ 41 พัด-วะ-สิน Phat Wa Sin ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญและมีอำนาจ
วสินภัทร์ พุธ 41 วะ-สิน-พัด Wa Sin Phat หญิง ผู้เจริญและมีอำนาจ
ณัฎฐิยากรณ์ พุธ 55 นัด-ถิ-ยา-กอน Nat Thi Ya Kon หญิง ผู้ฉลาดดังนักปราชญ์หญิง
ณัฏฐ์ฐณภัค พุธ 59 นัด-ทะ-นะ-พัก Nat Tha Na Phak ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ธณัฏฐ์ปณัย พุธ 59 ทะ-นัด-ปะ-นัย Tha Nat Pa Nai ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรัก
ณัฏฐ์ธภัท พุธ 46 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย ปราชญ์ผู้เจริญ
ธณัฏฐ์ฐกร พุธ 54 ทะ-นัด-ทะ-กอน Tha Nat Tha Kon ชาย ผู้ตั้งมั่นในความเป็นนักปราชญ์
ณัฏฐ์ธณพล พุธ 59 นัด-ทะ-นะ-พน Nat Tha Na Phon ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
ลักษณวงค์ พุธ 41 ลัก-สะ-นะ-วง Lak Sa Na Wong หญิง ลักษณะของเชื้อสายในตระกูล
ดำรงค์พันธ์ พุธ 51 ดัม-รง-พัน Dam Rong Phan ชาย ทรงไว้ซึ่งความผูกพัน
สุพรัตน์ พุธ 41 สุบ-พะ-รัด Sup Pha Rat หญิง ผู้งดงามดุจดวงแก้ว
ธีรศาสตร์ พุธ 46 ที-ระ-สาด Thi Ra Sat ชาย นักปราชญ์ผู้มีวิชาความรู้
นิธิยาภักค์ พุธ 45 นิ-ทิ-ยา-พัก Ni Thi Ya Phak หญิง ขุมทรัพย์แห่งความเจริญและโชคดี
ลักษ์ พุธ 24 ลัก Lak ชาย ลักษณะ
พรสวัสดิ์ พุธ 50 พอน-สะ-หวัด Phon Sa Wat ชาย ความเจริญอันประเสริฐ
พรรณวิไล พุธ 46 พัน-วิ-ลัย Phan Wi Lai หญิง ผู้มีผิวพรรณที่งดงาม
พรนับพัน พุธ 40 พร-นับ-พัน Phon Nap Phan หญิง พรนานาประการ
พัฒนวรัตน์ พุธ 51 พัด-ทะ-นะ-วะ-รัด Phat Tha Na Wa Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความเจริญ
ฐณัฏฐ์คนิน พุธ 63 ทะ-นัด-คะ-นิน Tha Nat Kha Nin หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
มัสยารัตน์ พุธ 50 มัด-สะ-ยา-รัด Mat Sa Ya Rat ชาย ปลาและดวงแก้ว
วรายุภัสร์ พุธ 45 วะ-รา-ยุ-พัด Wa Ra Yu Phat หญิง ผู้เจริญที่มีชีวิตอันประเสริฐ
แพรวาวัลย์ พุธ 54 แพร-วา-วัน Phrae Wa Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งผ้าไหม
ขนิฐตา พุธ 24 ขะ-หนิด-ตา Kha Nit Ta หญิง แก้วตาของน้อง
สมลักษณ์ พุธ 41 สม-ลัก Som Lak ได้ทั้งชายและหญิง ลักษณะที่เหมาะสม
เวหา พุธ 14 เว-หา We Ha ชาย ท้องฟ้า
เมฆิน พุธ 19 เม-คิน Me Khin ชาย ก้อนเมฆ
ธันยากานต์ พุธ 41 ทัน-ยา-กาน Than Ya Kan หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
ตรีรักษ์ พุธ 36 ตรี-รัก Tri Rak ได้ทั้งชายและหญิง การคุ้มครองทั้งสาม
ธนาวุฒิ พุธ 24 ทะ-นา-วุด Tha Na Wut ชาย ผู้ที่เจริญก้าวหน้าในทรัพย์สมบัติ
พระสินธุ์ พุธ 46 พระ-สิน Phra Sin ชาย สายน้ำแห่งความเลื่อมใส
พระพัสตร์ พุธ 51 พระ-พัด Phra Phat ชาย ผู้เป็นอาภรณ์ที่น่าเลื่อมใส
พิณนภา พุธ 24 พิน-นะ-พา Phin Na Pha หญิง พิณที่ประทานจากฟากฟ้า
ภัคกร พุธ 14 พัก-กอน Phak Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความโชคดี, บ่อเกิดแห่งความเจริญ
เปรมศิณี พุธ 36 เปรม-สิ-นี Prem Si Ni หญิง หญิงที่มีความสุข
ปภิณทิพย์ พุธ 42 ปะ-พิน-ทิบ Pa Phin Thip หญิง เทวดาผู้มีปัญญา
นิลกาล พุธ 23 นิน-ละ-กาน Nin La Kan ได้ทั้งชายและหญิง พลอยแห่งกาลเวลา
สุรียาณี พุธ 40 สุ-รี-ยา-นี Su Ri Ya Ni หญิง หญิงผู้มีค่าดั่งพระอาทิตย์
เมษ์ลาลิน พุธ 42 เม-ลา-ลิน Me La Lin หญิง ผู้งดงามดั่งดวงจันทร์
ปรางค์นลิน พุธ 42 ปราง-นะ-ลิน Prang Na Lin หญิง ผู้มีความงดงาม
อามีนะห์ พุธ 42 อา-มี-นะ A Mi Na หญิง ที่ชื่อตรง, ที่วางใจได้
ภรณ์มณี พุธ 36 พอน-มะ-นี Phon Ma Ni หญิง เครื่องประดับที่ทำจากแก้ว
สิรินทร์ฐสอน พุธ 65 สิ-ริน-ทะ-สอน Si Rin Tha Son หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มากด้วยความรู้
สิรินฐภัสสร์ พุธ 65 สิ-ริน-ทะ-พัด Si Rin Tha Phat หญิง ผู้เจริญและเป็นใหญ่
ฐรินทร์รัศม์ พุธ 65 ทะ-ริน-รัด Tha Rin Rat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความเป็นใหญ่
ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ พุธ 64 นัด-ทะ-กริด Nat Tha Krit ชาย นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
ปัณณ์ธณัฏฐ์ พุธ 65 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้
อิทธิธณัฏฐ์ พุธ 59 อิด-ทิ-ทะ-นัด It Thi Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
อัฐฐภิรมย์ พุธ 59 อัด-ทะ-พิ-รม At Tha Phi Rom หญิง ผู้มีความสุขในเงินตรา
พิฏฐาพัส พุธ 50 พิ-ถา-พัด Phi Tha Phat หญิง มีอำนาจอันเป็นที่ปรารถนาด้วยความเพียร
ไอศวรรณยา พุธ 50 อัย-สะ-วัน-ยา Aiya Sa Wan Ya หญิง ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่, ความเป็นผู้สูงส่ง
วิลัยรักษ์ พุธ 50 วิ-ลัย-รัก Wi Lai Rak หญิง การรักษาให้สิ่งไม่ดีเลือนหายไป
วะลัยรักษ์ พุธ 50 วะ-ลัย-รัก Wa Lai Rak หญิง กำไลแห่งการรักษา
วรรณยุรักษ์ พุธ 50 วัน-ยุ-รัก Wan Yu Rak หญิง ชนชั้นและการคุ้มครอง
ณัฎฐ์ศศิ พุธ 50 นัด-สะ-สิ Nat Sa Si หญิง ดวงจันทร์ของนักปราชญ์
พิมพ์ระวี พุธ 55 พิม-ระ-วี Phim Ra Wi หญิง ผู้เป็นต้นแบบที่ร้อนแรง
ณิภัสส์รฐา พุธ 51 นิ-พัด-ระ-ถา Ni Phat Ra Tha หญิง ผู้เจริญด้วยปัญญาอย่างมั่นคง
อรินท์พร พุธ 41 อะ-ริน-พอน A Rin Phon หญิง ผู้มีพรอันประเสริฐเหนือผู้อื่น
ณัฐธ์ภัสส์ พุธ 59 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ปรณัฐ พุธ 24 ปอ-ระ-นัด Po Ra Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความแตกต่าง
นูรอัยนี พุธ 41 นูน-อัย-ยะ-นี Nun Aiya Ya Ni หญิง แก้วตาดวงใจของพ่อแม่
ฐลิลลรัตน์ พุธ 56 ทะ-ลิน-ละ-ลัด Tha Lin La Lat หญิง นางแก้วผู้น่ารัก
ณัฐนรีย์ พุธ 51 นัด-นะ-รี Nat Na Ri หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นวีรสตรี
อธิษฐ์ธนัน พุธ 54 อะ-ทิด-ทะ-นัน A Thit Tha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ร่ำรวยด้วยคำอธิฐาน
ตฤณกฤษ พุธ 15 ติน-นะ-กิด Tin Na Kit ชาย หญ้าที่กระทำแล้ว
สิงหา พุธ 19 สิง-หา Sing Ha หญิง เดือนสิงหาคม, เดือนที่ 8
ธัฐฐณนัฎฐ์ พุธ 63 ทัด-ทะ-นะ-นัด That Tha Na Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์สมบัติ
ลลิณีย์ พุธ 45 ละ-ลิ-นี La Li Ni หญิง หญิงผู้น่ารัก
เอวรินทร์ พุธ 41 เอ-วะ-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ด้วยประการฉะนี้
แสนสุข พุธ 24 แสน-สุก Saen Suk หญิง ผู้มีความสุขมากๆ
ตัสธกัณณ์ พุธ 42 ตัด-ทะ-กัน Tat Tha Kan ชาย ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธ
ณัฐวรัฐ พุธ 41 นัด-ถะ-วะ-รัด Nat Tha Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง แผ่นดินของนักปราชญ์
ภิรมย์รัตน์ พุธ 56 พิ-รม-รัด Phi Rom Rat หญิง นางแก้วผู้มีความสุข
ฐานัฐพ์ พุธ 45 ถา-นัด Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีฐานะ
กันต์ฑกรณ์ พุธ 44 กัน-ทะ-กอน Kan Tha Kon ชาย ผู้ที่มีความน่ารัก
พัสวีร์ พุธ 45 พัด-สะ-วี Phat Sa Wi ชาย ผู้มีทรัพย์
เนตรนรินทร์ พุธ 46 เนด-นะ-ริน Net Na Rin หญิง ดวงตาของผู้สูงส่ง
ศรินภัสร์ พุธ 45 สะ-ริน-พัด Sa Rin Phat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีแต่ความเจริญ
วันนิวัฒน์ พุธ 51 วัน-นิ-วัด Wan Ni Wat ชาย วันที่เจริญยิ่ง
ณัฏฐ์ฐพัตร พุธ 64 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฏฐ์ฐภัทร พุธ 55 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ฐณัฏฐ์ทิพา พุธ 59 ทะ-นัด-ทิ-พา Tha Nat Thi Pha หญิง สายน้ำของนักปราชญ์
ดิษฐณัฏฐ์ พุธ 54 ดิด-ทะ-นัด Dit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้น่าเชื่อถือ
ฐณัฏฐ์ธกร พุธ 54 ทะ-นัด-ทะ-กัด Tha Nat Tha Kat ชาย ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ปาลฐณัฏฐ์ พุธ 54 ปาน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย ผู้เป็นดั่งนักปราชญ์
รัตนกุล พุธ 24 รัด-ตะ-นะ-กุน Rat Ta Na Kun หญิง ผู้เป็นดวงแก้วของตระกูล
ศิราลักษณ์ พุธ 45 สิ-รา-ลัก Si Ra Lak หญิง ผู้มีลักษณะงดงามดั่งสายน้ำ
วรรณาวนันท์ พุธ 50 วัน-นา-วะ-นัน Wan Na Wa Nan หญิง ผู้มีความสุขดั่งทองคำ
ดิษฐพงษ์ พุธ 41 ดิด-ถะ-พง Dit Tha Phong ชาย เชื้อสายแห่งน้ำ
ณัทฐเสฎฐ์ พุธ 51 นัด-ทะ-เสด Nat Tha Set ชาย ผู้ประเสริฐดังนักปราชญ์
พัสสวรรณ พุธ 45 พัด-สะ-วัน Phat Sa Wan หญิง ชนชั้นและสายฝน
ขนัษฐ์กมล พุธ 45 ขะ-นัด-กะ-มน Kha Nat Ka Mon หญิง ผู้เป็นดวงใจของน้อง
กฤศมณฑ์น์ พุธ 45 กริด-สะ-มน Krit Sa Mon หญิง ผู้มีความคิดเฉียบแหลม
วิรัฐยา พุธ 36 วิ-รัด-ทะ-ยา Wi Rat Tha Ya หญิง ผู้อยู่บนรัฐที่วิเศษยิ่ง
ติณาภา พุธ 15 ติ-นา-พา Ti Na Pha หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความเพียร
อภัสนันท์ พุธ 42 อะ-พัด-สะ-นัน A Phat Sa Nan หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความสุข
พรพักตร์ พุธ 41 พอน-พัก Phon Phak หญิง ผู้มีใบหน้าอันประเสริฐ
ฐณรินทร์ พุธ 41 ถะ-นะ-ริน Tha Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
อริสราภรณ์ พุธ 45 อะ-ริ-สะ-รา-พอน A Ri Sa Ra Phon หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
รพีกร พุธ 24 ระ-พี-กอน Ra Phi Kon หญิง บ่อเกิดแห่งพระอาทิตย์
รัมภาภัค พุธ 24 รัม-พา-พัก Ram Pha Phak หญิง ผู้มีเกียรติดั่งนางฟ้า
ศิรินทณรัตน์ พุธ 55 สิ-ริน-ทะ-นะ-รัด Si Rin Tha Na Rat หญิง ผู้ที่เป็นใหญ่ดุจดวงแก้ว
ศนิตรา พุธ 24 สะ-นิด-ตรา Sa Nit Tra หญิง ผู้มีความยุติธรรมเสมอ
ศรัณย์ยุพา พุธ 55 สะ-รัน-ยุ-พา Sa Ran Yu Pha หญิง หญิงผู้เป็นที่พึ่ง
ณัฏฐ์ธนนริน พุธ 63 นัด-ทะ-นะ-นะ-ริน Nat Tha Na Na Rin หญิง นักปราญ์ผู้สูงส่งที่มากด้วยทรัพย์สมบัติ
กิตตฐณัฏฐ์ พุธ 56 กิด-ตะ-ทะ-นัด Kit Ta Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
ณัฏฐ์ฐนิพา พุธ 63 นัด-ทะ-นิ-พา Nat Tha Ni Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
ธณัฏฐ์ยศ พุธ 55 ทะ-นัด-ยด Tha Nat Yot ชาย นักปราชญ์ผู้มีสมบัติและเกียรติยศ
ภักษร พุธ 14 พัก-สอน Phak Son หญิง งดงาม
ทัศน์ศรัณย์ พุธ 63 ทัด-สะ-รัน That Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ามอง
ภรภัค พุธ 14 พอน-พัก Phon Phak หญิง ผู้ค้ำจุนโชค
พรรล์ธนัส พุธ 51 พัน-ทะ-นัด Phan Tha Nat ชาย ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งความร่ำรวย
บุรเศรษฐ์ พุธ 42 บุ-ระ-เสด Bu Ra Set ชาย ผู้อยู่บนประเทศที่ประเสริฐ
ปฏิหาริย์ พุธ 46 ปะ-ติ-หาน Pa Ti Han ชาย สิ่งที่น่าอัศจรรย์, ความอัศจรรย์
อิตติศักดิ์ พุธ 46 อิด-ติ-สัก It Ti Sak ชาย ผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่
ศักดิ์รัตนะ พุธ 46 สัก-รัด-ตะ-นะ Sak Rat Ta Na ชาย ผู้มีดวงแก้วและอำนาจวิเศษ
วิษณุศักดิ์ พุธ 46 วิด-สะ-นุ-สัก Wit Sa Nu Sak ชาย ผู้มีอำนาจดั่งพระวิษณุ
ยศวัตน์ พุธ 42 ยด-สะ-วัด Yot Sa Wat ชาย ผู้มีเกียรติและความเจริญ
พงศ์ธนิต พุธ 42 พง-ทะ-นิด Phong Tha Nit ชาย ผู้อยู่ในตระกูลที่สะท้านไปทั่วหล้า
กิตติเมศร์ พุธ 42 กิด-ติ-เมด Kit Ti Met ชาย ผู้ยินดียิ่งในชื่อเสียง
ณศิพงศ์ พุธ 42 นะ-สิ-พง Na Si Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความรอบรู้
สุภะสิทธิ์ พุธ 42 สุ-พะ-สิด Su Pha Sit ชาย ผู้ประสบความสำเร็จ
สประสิทธ์ พุธ 42 สบ-ระ-สิด Sop Ra Sit ชาย ผู้ประสบความสำเร็จ
อริย์กันตา พุธ 45 อะ-ริ-กัน-ตา A Ri Kan Ta หญิง ผู้มีสายตาปิดกั้นศัตรู
ธณัฎฐ์ภรณ์ พุธ 55 ทะ-นัด-พอน Tha Nat Phon หญิง ปราชญ์ผู้ประดับไปด้วยทรัพย์สมบัติ
ภณรัก พุธ 15 พะ-นะ-รัก Pha Na Rak หญิง ผู้ทีพูดหรือกล่าวด้วยความรัก
ภรธิดา พุธ 15 พอน-ทิ-ดา Phon Thi Da หญิง ลูกสาวผู้งดงาม
อนันตรเมศ พุธ 41 อะ-นัน-ตะ-ระ-เมด A Nan Ta Ra Met ชาย ผู้มีความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
พีรมณฑ์ พุธ 41 พี-ระ-มน Phi Ra Mon หญิง ผู้มีความเเกล้วกล้าเป็นเครื่องประดับ
สิฏฐิณิศา พุธ 50 สิด-ถิ-นิ-สา Sit Thi Ni Sa หญิง เจ้าแห่งความรู้และร่ำรวย
พัฒนพงศ์ พุธ 46 พัด-ทะ-นะ-พง Phat Tha Na Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายจากตระกูลที่เจริญ
ณโรดม พุธ 19 นะ-โร-ดม Na Ro Dom ชาย พระราชา(มาจาก นโรดม)
วิศนุกรณ์ พุธ 42 วิด-สะ-นุ-กอน Wit Sa Nu Kon ชาย ผู้สร้างของพระวิษณุ
กีระศักดิ์ พุธ 42 กี-ระ-สัก Ki Ra Sak ชาย ผู้มีอำนาจมีเกียรติ
เสฎฐกรณ์ พุธ 42 เสด-ทะ-กอน Set Tha Kon ชาย ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความประเสริฐ
อรินธรณ์ พุธ 41 อะ-ริน-ทอน A Rin Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งการเคลื่อนไหว
ธณัฐดา พุธ 24 ทะ-นัด-ดา Tha Nat Da หญิง นักปราชญ์หญิงผู้มีทรัพย์
สุธิสา พุธ 24 สุ-ทิ-สา Su Thi Sa หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
วัลลักษณ์ พุธ 45 วัน-ลัก Wan Lak หญิง มีลักษณะอันรุ่งเรือง, มีลักษณะงดงาม
ณัทภพ พุธ 19 นัด-ถะ-พบ Nat Tha Phop ชาย ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
แก้วมาเรือน พุธ 41 แก้ว-มา-เรือน Kaeo Ma Ruean หญิง ผู้เปรียบดั่งดวงแก้วในบ้าน
คิมเบอลีน พุธ 41 คิม-เบอ-ลีน Khim Boe Lin หญิง แร่ธาตุชนิดหนึ่ง(มาจากคิมเบอร์ไลต์)
ฐิรวรรณ พุธ 36 ถิ-ระ-วัน Thi Ra Wan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่ในชนชั้นที่มั่นคง
ศุภรินทร์ พุธ 36 สุบ-พะ-ริน Sup Pha Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญ
ณภรัก พุธ 15 นะ-พะ-รัก Na Pha Rak หญิง ผู้ที่มีความรัก
อุราพร พุธ 24 อุ-รา-พอน U Ra Phon หญิง ใจที่ประเสริฐ
อนันตกรณ์ พุธ 42 อะ-นัน-ตะ-กอน A Nan Ta Kon ชาย บ่อเกิดที่ไม่รู้จบ
สุธีรวัฒน์ พุธ 50 สุ-ที-ระ-วัด Su Thi Ra Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
รพินท์นิภา พุธ 42 ระ-พิน-นิ-พา Ra Phin Ni Pha หญิง ผู้มีรัศมีดุจพระอาทิตย์
สุรเกียรติ พุธ 41 สุ-ระ-เกียด Su Ra Kiat ชาย ผู้มีเกียรติยศกล้าหาญ
ศิรารัตน์ พุธ 41 สิ-รา-รัด Si Ra Rat ชาย น้ำที่สร้างจากดวงแก้ว
เทพพิทักษ์ พุธ 42 เทบ-พิ-ทัก Thep Phi Thak ชาย ผู้ที่มีเทวดาคอยคุ้มครอง
วรรณรักษ์ พุธ 41 วัน-นะ-รัก Wan Na Rak หญิง ชนชั้นที่ถูกปกป้อง
สุภิวัฒน์ พุธ 40 สุ-พิ-วัด Su Phi Wat ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ที่เจริญดีงาม
ปภัทรพร พุธ 24 ปะ-พัด-ทะ-ระ-พอน Pa Phat Tha Ra Phon หญิง หญิงผู้ได้รับพรให้เจริญและประเสริฐ
ณัฎฐ์พสิณ พุธ 56 นัด-พะ-สิน Nat Pha Sin ชาย นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ, นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
คณินณัฎฐ์ พุธ 50 คะ-นิน-นัด Kha Nin Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
ณัฎฐ์ภริณ พุธ 46 นัด-พะ-ริน Nat Pha Rin หญิง สายน้ำของนักปราชญ์
กัลยณัฎฐ์ พุธ 51 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง นักปราชญ์หญิง
ณัฎฐ์ภวัฒ พุธ 46 นัด-พะ-วัด Nat Pha Wat ชาย แผ่นดินของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ทวัฒ พุธ 46 นัด-ทะ-วัด Nat Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
ณัฎฐ์ปณัย พุธ 51 นัด-ปะ-นัย Nat Pa Nai ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรัก
ณัฎฐ์พศิณ พุธ 56 นัด-พะ-สิน Nat Pha Sin ชาย นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ, นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
ณัฎฐ์รษา พุธ 41 นัด-ระ-สา Nat Ra Sa หญิง นักปราชญ์ผู้มีเสน่ห์
ณัฎฐ์ณภร พุธ 42 นัด-นะ-พอน Nat Na Phon หญิง นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
คณิณัฎฐ์ พุธ 45 คะ-นิ-นัด Kha Ni Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
พงษ์ปกรณ์ พุธ 44 พง-ปะ-กอน Phong Pa Kon ชาย หนังสือของตระกูล
ปรียพรรณ พุธ 42 ปรี-ยะ-พัน Pri Ya Phan หญิง ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก
กานต์ณภักตร์ พุธ 46 กาน-นะ-พัก Kan Na Phak หญิง หญิงผู้มีใบหน้าอักเป็นที่รัก
ธีรวินท์ พุธ 40 ที-ระ-วิ่น Thi Ra Win ชาย ผู้ได้เป็นนักปราชญ์
พิมรี่พาย พุธ 46 พิม-รี่-พาย Phim Ri Phai หญิง ผู้เจริญยิ่งในการค้าขายออนไลน์
ดอกแก้ว พุธ 19 ดอก-แก้ว Dok Kaeo หญิง ดอกไม้ชนิดนึง
ปณดา พุธ 9 ปะ-นะ-ดา Pa Na Da หญิง ผู้ทีงามดั่งดวงดาว
มงกุฎ พุธ 14 มง-กุด Mong Kut ชาย เครื่องสวมพระเศียรโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน มียอดสูง
ไอยเรศ พุธ 36 อัย-ยะ-เรด Aiya Ya Ret ได้ทั้งชายและหญิง ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
พรภรดา พุธ 19 พอน-พะ-ระ-ดา Phon Pha Ra Da หญิง ผู้ประเสริฐ
ศิวะวงศ์ พุธ 45 สิ-วะ-วง Si Wa Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพระศิวะ
ภัคพินันท์ พุธ 45 พัก-คะ-พิ-นัน Phak Kha Phi Nan หญิง ผู้มีความสุขและความเจริญ
สุทธ์สินี พุธ 45 สุด-สิ-นี Sut Si Ni หญิง หญิงที่บริสุทธิ์
ศศิภัคฐ์ พุธ 45 สะ-สิ-พัก Sa Si Phak หญิง ดวงจันทร์แห่งความเจริญ
ธนากูล พุธ 19 ทะ-นา-กูน Tha Na Kun ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์สมบัติ
พิณณ์นารา พุธ 42 พิน-นา-รา Phin Na Ra หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
สลิลภัสสร์ พุธ 55 สะ-ลิน-พัด Sa Lin Phat หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
วิลาสิณี พุธ 40 วิ-ลา-สิ-นี Wi La Si Ni หญิง งามอย่างสดใส, งามมีเสน่ห์
ณพสิษฐ์ พุธ 46 นบ-พะ-สิด Nop Pha Sit ชาย 9 สิ่งประเสริฐ
นิลปัทม์ พุธ 36 นิน-ปัด Nin Pat หญิง บัวเขียว.
ส้มโอ พุธ 24 ซ่ม-โอ Som O หญิง ผลไม้ชนิดหนึ่ง
ณณาลัลน์ พุธ 41 นะ-นา-ลัน Na Na Lan หญิง สาวสวยผู้มีความรู้
วงทกร พุธ 14 วง-ทะ-กอน Wong Tha Kon ชาย ผู้อยู่ในกรอบให้การเกิด
สุรพันธ์ พุธ 42 สุ-ระ-พัน Su Ra Phan ชาย ผู้ผูกพันด้วยความกล้าหาญ
สิทธิพงศ์ พุธ 46 สิด-ทิ-พง Sit Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งการประสบความสำเร็จ
วรินณ์ธร พุธ 41 วะ-ริน-ทอน Wa Rin Thon หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
นฤทัย พุธ 19 นะ-รึ-ทัย Na Rue Thai หญิง ผู้คงอยู่ในดวงใจ
แคทริยา พุธ 24 แคด-ทะ-ริ-ยา Khaet Tha Ri Ya หญิง ดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
วาราดา พุธ 14 วา-รา-ดา Wa Ra Da หญิง ดวงดาว
ส้มเกลี้ยง พุธ 42 ซ่ม-เกลี้ยง Som Kliang หญิง พืชท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง
ฐากูล พุธ 19 ถา-กูน Tha Kun ชาย ผู้เอื้อเฟื้อและมั่นคง
นัยนันทร์ พุธ 45 นัย-ยะ-นัน Nai Ya Nan หญิง ผู้มีความสุข
ณัฐรภา พุธ 24 นัด-ระ-พา Nat Ra Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์ที่รุ่งเรือง
สัณข์ศณีย์ พุธ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
สัณห์ษณีย์ พุธ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
สัณข์สณีย์ พุธ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
ศัณข์สณีย์ พุธ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
ศัลสณี พุธ 36 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง หญิงผู้มีชีวิตที่ดีขึ้น
หยาดรุ้ง พุธ 24 หยาด-รุ้ง Yat Rung หญิง รุ้งที่หยดลงสู่พื้น
นันทพนธ์ พุธ 41 นัน-ทะ-พน Nan Tha Phon ชาย ผู้มีความสุขในงานประพันธ์
ฐษวรรธก์ พุธ 41 ถะ-สะ-วัด Tha Sa Wat ชาย ผู้มีความเจริญ
ธีลักษณ์ พุธ 40 ที-ลัก Thi Lak ได้ทั้งชายและหญิง ลักษณะของปราชญ์
อัฑฒวินท์ พุธ 41 อัด-ทะ-วิน At Tha Win ชาย ผู้มีความร่ำรวย
ศิริณภาวัล พุธ 42 สิ-ริ-นะ-พา-วัน Si Ri Na Pha Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งความงดงามดุจท้องฟ้า
แบงค์ พุธ 19 แบง Baeng ชาย ธนบัตร
คูณทรัพย์ พุธ 45 คูน-นะ-ซับ Khun Na Sap ชาย สมบัติที่เพิ่มเป็นเท่าตัว
นนทกาล พุธ 19 นน-ทะ-กาน Non Tha Kan ชาย กาลแห่งความสุข
ทินธกร พุธ 19 ทิน-ทะ-กอน Thin Tha Kon ชาย พระอาทิตย์.
ณุภัทรณีย์ พุธ 45 นุ-พัด-ทะ-ระ-นี Nu Phat Tha Ra Ni หญิง หญิงผู้มีความเจริญ
นรินรดา พุธ 24 นะ-ริน-ระ-ดา Na Rin Ra Da หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุขอยู่เสมอ
พราว พุธ 19 พราว Phrao หญิง แวววาว.
ธเนฐษ พุธ 24 ธะ-เนด Tha Net ชาย ร่ำรวย
กันตภัท พุธ 19 กัน-ตะ-พัด Kan Ta Phat ชาย ผู้มีความสุขและความเจริญ
อัยย์วาริน พุธ 55 อัย-วา-ริน Aiya Wa Rin หญิง สายน้ำแห่งความรัก
อฏิพรณ์ พุธ 45 อะ-ติ-พอน A Ti Phon หญิง เครื่องประดับที่ประเสริฐยิ่ง
ปรียาภา พุธ 24 ปรี-ยา-พา Pri Ya Pha หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของที่รัก
ภิษณุ พุธ 15 พิ-สะ-นุ Phi Sa Nu ชาย พระนารายณ์ (มาจากวิษณุ)
ธนาภพ พุธ 19 ทะ-นา-พบ Tha Na Phop ชาย แผ่นดินแห่งทรัพย์สมบัติ
ไพทูรย์ พุธ 41 พัย-ทูน Phai Thun หญิง ชื่อพลอยชนิดหนึ่ง
ปิยะนัฏ พุธ 36 ปิ-ยะ-นัด Pi Ya Nat หญิง ผู้ฟ้อนรำที่น่ารัก
สมสิทธิ์ พุธ 41 สม-สิด Som Sit หญิง อำนาจที่เหมาะสมกัน
ปันธณัฏฐ์ พุธ 51 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ให้
สุทธิวงศ์ พุธ 41 สุด-ทิ-วง Sut Thi Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายในตระกูลโดยเนื้อแท้
รักษมล พุธ 24 รัก-สะ-มน Rak Sa Mon หญิง ผู้รักษาความมิมีมลทินอันมัวหมอง
กันย์ติพัฒน์ พุธ 63 กัน-ติ-พัด Kan Ti Phat ชาย ผู้มีความเจริญ 3 ประการ
กายวุฒิ พุธ 24 กาย-วุด Kai Wut ชาย ผู้มีร่างกายเป็นความรู้
กนกธรรม พุธ 24 กะ-หนก-ทัม Ka Nok Tham ชาย คุณงามความดีที่มีค่า
เกียรตินิวัฒน์ พุธ 65 เกียด-นิ-วัด Kiat Ni Wat ชาย ผู้เจริญในเกียรติ
อเนกคุณ พุธ 24 อะ-เหนก-คุน A Nenk Khun ชาย คุณผู้เป็นหนึ่ง