บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วริศชา พุธกลางคืน 24 วะ-ริด-ชา Wa Rit Cha หญิง ผู้เกิดมายิ่งใหญ่และประเสริฐ
วรินทร์รดี พุธกลางคืน 45 วะ-ริน-ระ-ดี Wa Rin Ra Di หญิง ผู้ยินดีในความเป็นยอดของความประเสริฐ
วรินทร์ธาร พุธกลางคืน 42 วะ-ริน-ทาน Wa Rin Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
วรินทร์ธร พุธกลางคืน 41 วะ-ริน-ทอน Wa Rin Thon หญิง ผู้ทรงความยิ่งใหญ่อันประเสริฐ
วริทธ์ธร พุธกลางคืน 36 วะ-ริด-ทอน Wa Rit Thon หญิง ผู้ประสบความสำเร็จอันประเสริฐ
วริฏฐ์อรชา พุธกลางคืน 54 วะ-ริด-ออน-ชา Wa Rit On Cha หญิง ผู้เกิดมาเป็นหญิงงามกล้าหาญและน่ารัก
วริญากร พุธกลางคืน 24 วะ-ริ-ยา-กอน Wa Ri Ya Kon หญิง ผู้มีการสร้างสรรค์ด้วยภูมิความรู้อันประเสริฐ
วราฤชา พุธกลางคืน 15 วะ-รา-รึ-ชา Wa Ra Rue Cha หญิง ธรรมเนียมอันประเสริฐ
วราญ พุธกลางคืน 15 วะ-ราน Wa Ran ชาย อำนาจอันประเสริฐ
วรางค์ธีรา พุธกลางคืน 42 วะ-ราง-ที-รา Wa Rang Thi Ra หญิง ปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วรัศธวัล พุธกลางคืน 41 วะ-รัด-ทะ-วัน Wa Rat Tha Wan หญิง งดงามและประเสริฐยิ่ง
วรัตถ์ธยาน์ พุธกลางคืน 54 วะ-รัด-ทะ-ยา Wa Rat Tha Ya หญิง ผู้มุ่งหมายอันประเสริฐในการพิจารณาด้วยปัญญา
วรัณรัตน์ พุธกลางคืน 44 วะ-รัน-รัด Wa Ran Rat หญิง แก้วอันประเสริฐ
วรัญรักษ์ พุธกลางคืน 40 วะ-รัน-รัก Wa Ran Rak หญิง ผู้รักษาความรู้อันประเสริฐ
วรัญญ์ศิชา พุธกลางคืน 45 วะ-รัน-สิ-ชา Wa Ran Si Cha หญิง ผู้เกิดมงคลความรู้แจ้ง
วรัญญ์รัตน์ พุธกลางคืน 56 วะ-รัน-รัด Wa Ran Rat หญิง ผู้เป็นดวงแก้วแห่งความรู้อันประเสริฐ
วรัญญ์นารา พุธกลางคืน 42 วะ-รัน-นา-รา Wa Ran Na Ra หญิง ผู้มีรัศมีอันรุ่งเรืองที่รู้ความประเสริฐ
วรัญช์รัตน์ พุธกลางคืน 54 วะ-รัน-รัด Wa Ran Rat หญิง คุณค่าการเกิดมาในการรู้สิ่งประเสริฐ
วรัชยานนท์ พุธกลางคืน 45 วะ-รัด-ชะ-ยา-นน Wa Rat Cha Ya Non หญิง ผู้เป็นที่ชื่นชอบของชนที่มีชัยชนะอันประเสริฐ
วรัชญานนท์ พุธกลางคืน 41 วะ-รัด-ชะ-ยา-นน Wa Rat Cha Ya Non หญิง ผู้เป็นที่ชื่นชอบของคนที่เป็นคนมีความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์สิตา พุธกลางคืน 44 วะ-รัด-สิ-ตา Wa Rat Si Ta หญิง ความยิ้มแย้มของผู้รู้อันประเสริฐ
วรัชญ์ธารี พุธกลางคืน 45 วะ-รัด-ทา-รี Wa Rat Tha Ri หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์ฉัตร พุธกลางคืน 45 วะ-รัด-ฉัด Wa Rat Chat หญิง ผู้อยู่ใต้ร่มเงาความรู้อันประเสริฐ
วรัชญ์กนก พุธกลางคืน 36 วะ-รัด-กะ-หนก Wa Rat Ka Nok หญิง ผู้มีคุณค่าที่มีความรู้อันประเสริฐ
วรัชฌ์นัน พุธกลางคืน 44 วะ-รัด-นัน Wa Rat Nan หญิง ผู้มีความสุขอันยิ่งใหญ่ด้วยจิตเพ่งพินิจอันประเสริฐ
วรักษรา พุธกลางคืน 24 วะ-รัก-สะ-รา Wa Rak Sa Ra หญิง ตัวหนังสืออันประเสริฐ
วรสุวัฒน์ พุธกลางคืน 45 วอ-ระ-สุ-วัด Wo Ra Su Wat ชาย ความเจริญรุ่งเรืองที่ดีงามและประเสริฐ
วรสรัญญ์ พุธกลางคืน 42 วอ-ระ-สะ-รัน Wo Ra Sa Ran ชาย ผู้มีความรู้อันกล้าหาญและประเสริฐ
วรสกล พุธกลางคืน 24 วอ-ระ-สะ-กน Wo Ra Sa Kon ชาย ผู้มีความประเสริฐในทุกสิ่งทุกอย่าง
วรรธณรักษ พุธกลางคืน 36 วัน-ทะ-นะ-รัก Wan Tha Na Rak หญิง ผู้ดูแลความเจริญ
วรรธณ พุธกลางคืน 23 วัน-ทะ-นะ Wan Tha Na ชาย เจริญรุ่งเรือง
วรรทยา พุธกลางคืน 24 วัน-ทะ-ยา Wan Tha Ya หญิง ผู้น่านับถือ
วรรถกาล พุธกลางคืน 23 วัน-ทะ-กาน Wan Tha Kan ชาย เวลาที่ไปสู่ความเป็นเลิศ
วรรณอนงค์ พุธกลางคืน 45 วัน-อะ-นง Wan A Nong หญิง หญิงสาวผู้มีชนชั้น
วรรณ์วีรยา พุธกลางคืน 54 วัน-วี-ระ-ยา Wan Wi Ra Ya หญิง ชนชั้นผู้มีความเพียร
วรรณวริยา พุธกลางคืน 42 วัน-วะ-ริ-ยา Wan Wa Ri Ya หญิง ผู้เป็นชนชั้นที่ประเสริฐกว่าผู้อื่น
วรรณวรณัฏฐ์ พุธกลางคืน 65 วัน-วอ-ระ-นัด Wan Wo Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีชนชั้นอันประเสริฐ
วรรณ์วดี พุธกลางคืน 42 วัน-วะ-ดี Wan Wa Di หญิง ผู้มีผิวพรรณงาม
วรรณนรินทร์ พุธกลางคืน 51 วัน-นะ-ริน Wan Na Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ของคนที่มีชนชั้น
วรรณธนัตถ์ พุธกลางคืน 45 วัน-ทะ-นัด Wan Tha Nat ชาย ผู้สำเร็จด้วยทรัพย์อันงดงาม
วรรณฐิตา พุธกลางคืน 36 วัน-ทิ-ตา Wan Thi Ta หญิง ผู้ดำรงมั่นทางเชื้อสาย
วรนิษ์ฐา พุธกลางคืน 42 วอ-ระ-นิด-ถา Wo Ra Nit Tha หญิง ผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม
วรทาชา พุธกลางคืน 15 วอ-ระ-ทา-ชา Wo Ra Tha Cha หญิง ผู้เกิดมาให้สิ่งประเสริฐ
วรทย์สรัณย์ พุธกลางคืน 65 วะ-รัด-สะ-รัน Wa Rat Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่มีความกรุณาอันประเสริฐ
วรตา พุธกลางคืน 14 วอ-ระ-ตา Wo Ra Ta หญิง หญิงผู้ประเสริฐ
วรณัฎฐ์ พุธกลางคืน 42 วอ-ระ-นัด Wo Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วรงค์ธวัล พุธกลางคืน 45 วะ-รง-ทะ-วัน Wa Rong Tha Wan ชาย ผู้มีปัญญาบริสุทธิ์
วรกฤศ พุธกลางคืน 19 วอ-ระ-กิด Wo Ra Kit ชาย ผู้น้อยอันประเสริฐ
วรกฤช พุธกลางคืน 14 วอ-ระ-กิด Wo Ra Kit ชาย ผู้เฉียบแหลมอันยอดเยี่ยม
วรกรรณ พุธกลางคืน 24 วอ-ระ-กัน Wo Ra Kan ชาย ผู้มีหูอันประเสริฐ
วยาลักขณ์ พุธกลางคืน 42 วะ-ยา-ลัก Wa Ya Lak หญิง ผู้มีร่างกายแข็งแรง, ผู้มีกำลัง
วนิศา พุธกลางคืน 23 วะ-นิ-สา Wa Ni Sa หญิง เจ้าแห่งป่า
วนิชชานันท์ พุธกลางคืน 44 วะ-นิด-ชา-นัน Wa Nit Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขที่เกิดมาเป็นพ่อค้า
วนิชกรณ์ พุธกลางคืน 36 วะ-นิด-ชะ-กอน Wa Nit Cha Kon ชาย ผู้สร้างการค้าขาย ,ผู้ชำนาญการค้า
วนันชากรณ์ พุธกลางคืน 42 วะ-นัด-ชา-กอน Wa Nat Cha Kon หญิง การสร้างให้เกิดสิ่งที่เป็นป่า
วนัฐชวัล พุธกลางคืน 42 วะ-นัด-ชะ-วัน Wa Nat Cha Wan หญิง ผู้มีเงินตราอันรุ่งเรืองเท่าป่า
วนัฏศนันท์ พุธกลางคืน 55 วะ-นัด-สะ-นัน Wa Nat Sa Nan หญิง ผู้ยินดียิ่งในประโยชน์ของป่าไม้
วนัญรักษ์ พุธกลางคืน 41 วะ-นัน-รัก Wa Nan Rak หญิง ผู้คุ้มครองที่มีความรู้เรื่องป่า
วธิษณา พุธกลางคืน 24 วะ-ทิด-สะ-นา Wa Thit Sa Na หญิง ผู้ฉลาดหลักแหลมเป็นพิเศษ
วธนิษ พุธกลางคืน 23 วะ-ทะ-นิด Wa Tha Nit ได้ทั้งชายและหญิง เจ้าความเจริญ
วธนธาร พุธกลางคืน 24 วะ-ทะ-นะ-ทาน Wa Tha Na Than ชาย ผู้เจริญดุจสายน้ำ
วทัญโญ พุธกลางคืน 23 วะ-ทัน-โย Wa Than Yo ชาย ผู้รู้คำพูด
วชิราวิทย์ พุธกลางคืน 45 วะ-ชิ-รา-วิด Wa Chi Ra Wit ชาย มีความรอบรู้รวดเร็วดังสายฟ้า
วชิรอัณณ์ พุธกลางคืน 45 วะ-ชิ-ระ-อัน Wa Chi Ra An ชาย แม่น้ำสายฟ้า
วชิรวิญญู์ พุธกลางคืน 45 วะ-ชิ-ระ-วิน Wa Chi Ra Win ชาย ผู้รู้แจ้งดุจสายฟ้า
วชิรวัณณ์ พุธกลางคืน 45 วะ-ชิ-ระ-วัน Wa Chi Ra Wan ชาย ผู้สรรเสริญสายฟ้า
วงศ์จรัส พุธกลางคืน 45 วง-จะ-หรัด Wong Cha Rat หญิง รุ่งเรืองทั้งตระกูล
วงศ์จรัญ พุธกลางคืน 42 วง-จะ-รัน Wong Cha Ran ชาย ผู้ยั่งยืนแห่งตระกูล
ลีลนันต์ พุธกลางคืน 45 ลี-ละ-นัน Li La Nan หญิง ผู้มีท่าทางสวยงามมากๆ
ลีนาวัฒน์ พุธกลางคืน 46 ลี-นา-วัด Li Na Wat ได้ทั้งชายและหญิง ความเจริญจากการสร้างของสกุล
ลัลลยล พุธกลางคืน 36 ลัน-ละ-ยน Lan La Yon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้น่ารักน่ามอง
ลัลนาลักษณ์ พุธกลางคืน 51 ลัน-ละ-นา-ลัก Lan La Na Lak หญิง ผู้รูปร่างน่ารั
ลัลน์สรา พุธกลางคืน 42 ลัน-สะ-รา Lan Sa Ra หญิง ผู้แกล้วกล้าที่น่ารัก
ลัลน์รัตน์ พุธกลางคืน 55 ลัน-รัด Lan Rat หญิง ดวงแก้วที่น่ารัก
ลัลนนลิน พุธกลางคืน 41 ลัน-นะ-นะ-ลิน Lan Na Na Lin หญิง ผู้งามน่ารักดังดอกบัว
ลัลน์ดรุณ พุธกลางคืน 41 ลัน-ดะ-รุน Lan Da Run หญิง ผู้งดงามน่ารักดังเด็กแรกรุ่น
ลัลนชา พุธกลางคืน 24 ลัน-นะ-ชา Lan Na Cha หญิง ผู้เกิดมางดงาม
ลัลธิศรา พุธกลางคืน 36 ลัน-ทิ-สะ-รา Lan Thi Sa Ra หญิง ผู้มีความยิ่งใหญ่ที่น่ารัก
ลัลธร พุธกลางคืน 24 ลัน-ทอน Lan Thon หญิง ผู้ทรงความงาม
ลออธารณ์ พุธกลางคืน 41 ละ-ออ-ทาน La O Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความงามผุดผ่อง
ลลิลฤทธิ์ พุธกลางคืน 41 ละ-ลิน-ริด La Lin Rit ชาย ผู้มีอำนาจที่มีท่าทีน่ารัก
ลลิตญา พุธกลางคืน 24 ละ-ลิด-ตะ-ยา La Lit Ta Ya หญิง ผู้มีความรู้อันน่ารัก
ลลิฐธิชา พุธกลางคืน 36 ละ-ลิด-ทิ-ชา La Lit Thi Cha หญิง เกิดจากความงามความน่ารัก
ลลลนา พุธกลางคืน 24 ลัน-ละ-นา Lan La Na หญิง ผู้เป็นสาวงาม
ลลน์ธิช พุธกลางคืน 36 ลัน-ทิด Lan Thit ชาย ผู้เกิดจากความน่ารัก
ฤทัยณัฐ์ พุธกลางคืน 41 รึ-ทัย-นัด Rue Thai Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นเจ้าหัวใจ
ฤทัยคุณ พุธกลางคืน 24 รึ-ทัย-คุน Rue Thai Khun หญิง ความดีในดวงใจ
โรจ พุธกลางคืน 14 โรด Rot ชาย ผู้มีความรุ่งเรือง
เรืองวรินทร์ พุธกลางคืน 54 เรือง-วะ-ริน Rueang Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐและรุ่งเรือง
เริงวรัชญ์ พุธกลางคืน 41 เริง-วะ-รัด Roeng Wa Rat ชาย ผู้รู้อันประเสริฐและมีสุข
โชตินรินทร์ พุธกลางคืน 45 โชด-นะ-ริน Chot Na Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่รุ่งเรือง
วรธณัท พุธกลางคืน 24 วอ-ระ-ทะ-นัด Wo Ra Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยมหาศาล, ผู้ให้ทรัพย์ที่ประเสริฐ
ธัญน์ญรัช พุธกลางคืน 40 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง ผู้สูงส่งและโชคดี
ลัลล์ญรัช พุธกลางคืน 45 ลัน-ยะ-รัด Lan Ya Rat หญิง ผู้น่ารักและโชคดี
อัญชน์วรัช พุธกลางคืน 46 อัน-ชะ-วะ-รัด An Cha Wa Rat หญิง ผู้สูงส่งที่ประเสริฐสุด
วรัชชรินทร์ พุธกลางคืน 45 วะ-รัด-ชะ-ริน Wa Rat Cha Rin หญิง เจ้าแห่งความทั้งปวง
รัชตณัช พุธกลางคืน 24 รัด-ตะ-นัด Rat Ta Nat ชาย ปราชญ์ผู้มั่งมี
ทักชฎา พุธกลางคืน 14 ทัก-ชะ-ดา Thak Cha Da หญิง ผู้สูงส่ง
ธันวณัชช์ พุธกลางคืน 41 ทัน-วะ-นัด Than Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีโชค
ธันวรัชย์ พุธกลางคืน 46 ทัน-วะ-รัด Than Wa Rat หญิง ผู้สูงส่งที่โชคดี
ธันวนัยน์ พุธกลางคืน 50 ทัน-วะ-นัย Than Wa Nai ชาย ผู้มีดวงตาแห่งโชค
ธัณย์ทวรัณ พุธกลางคืน 50 ทัน-ทะ-วะ-รัน Than Tha Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ซึ่งรุ่งเรือง, ผู้ซึ่งมั่งมี
วรัณทรักษ์ พุธกลางคืน 42 วะ-รัน-ทะ-รัก Wa Ran Tha Rak หญิง ผู้ซึ่งได้รับการปกป้อง
นันธลินี พุธกลางคืน 40 นัน-ทะ-ลิ-นี Nan Tha Li Ni หญิง หญิงสาวผู้มีความสุข
นัฐธรตี พุธกลางคืน 36 นัด-ทะ-ระ-ตี Nat Tha Ra Ti หญิง ปราชญ์ผู้มีรัก
ฐิติชดา พุธกลางคืน 24 ทิ-ติ-ชะ-ดา Thi Ti Cha Da หญิง ผู้มีชีวิตดั่งหงษ์
ลัลนลิณ พุธกลางคืน 36 ลัน-นะ-ลิน Lan Na Lin หญิง หญิงผู้มีความงดงาม
อินทิตา พุธกลางคืน 24 อิน-ทิ-ตา In Thi Ta หญิง ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
ธณณท์ พุธกลางคืน 24 ทะ-นน Tha Non ชาย ผู้มีความสุข
ณิชชดา พุธกลางคืน 15 นิด-ชะ-ดา Nit Cha Da หญิง ผู้สูงส่งตลอดกาล
นัฎชลดา พุธกลางคืน 24 นัด-ชะ-ละ-ดา Nat Cha La Da หญิง น้ำที่สูงส่ง
รัษฎ์รวิน พุธกลางคืน 45 รัด-ระ-วิน Rat Ra Win ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นใหญ่ของแผ่นดิน
สิรินทร์นิตา พุธกลางคืน 51 สิ-ริน-นิ-ตา Si Rin Ni Ta หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่นอบน้อม
ณัฐสิญานี พุธกลางคืน 46 นัด-สิ-ยา-นี Nat Si Ya Ni หญิง ปราชญ์หญิงผู้รอบรู้
เวทวริทธิ์ พุธกลางคืน 41 เวด-วะ-ริด Wet Wa Rit ชาย ผู้มีความรู้ความสำเร็จ
วิทัญญา พุธกลางคืน 24 วิ-ทัน-ยา Wi Than Ya หญิง ผู้ที่มีโชคดีอย่างวิเศษ
ฉัฐชรัตน์ พุธกลางคืน 45 ฉัด-ชะ-รัด Chat Cha Rat หญิง ร่มเงาที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
อันณรัตน์ พุธกลางคืน 45 อัน-นะ-รัด An Na Rat หญิง ที่ที่มีค่ายิ่ง, ดวงแก้วที่มีค่ายิ่ง
ณลตา พุธกลางคืน 15 นะ-ละ-ตา Na La Ta หญิง ที่ที่ผูกพัน
ลิรินทร์ชิสา พุธกลางคืน 51 ลิ-ริน-ชิ-สา Li Rin Chi Sa หญิง ผู้เป็นใหญ่
สิริลทร์นิชา พุธกลางคืน 51 สิ-ริน-นิ-ชา Si Rin Ni Cha หญิง ผู้เป็นใหญ่
จิรัสย์ทิตา พุธกลางคืน 51 จิ-รัด-ทิ-ตา Chi Rat Thi Ta หญิง แสงสว่างแห่งความรุ่งเรือง
เกศณิชชา พุธกลางคืน 24 เกิด-นิด-ชา Koet Nit Cha หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่ง
จีรสิษฏ์ พุธกลางคืน 50 จี-ระ-สิด Chi Ra Sit ชาย ผู้ประเสริฐอย่างยั่งยืน
กัลญาวีร์ พุธกลางคืน 42 กัน-ยา-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้กล้าหาญ
อคินธิษณ์ พุธกลางคืน 45 อะ-คิน-ทิด A Khin Thit ชาย แสงสว่างแห่งปัญญา
ณินัทธิ์ทยา พุธกลางคืน 46 นิ-นัด-ทะ-ยา Ni Nat Tha Ya หญิง หัวใจที่ผูกพันตลอดกาล
ณิชลดา พุธกลางคืน 19 นิด-ละ-ดา Nit La Da หญิง เชื่อสายที่มั่นคงตลอดกาล
ลัญฉกร พุธกลางคืน 24 ลัน-ฉะ-กอน Lan Cha Kon ชาย ตราที่ใช้ตีหรือประทับ
นิชนันทน์ พุธกลางคืน 40 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขตลอดกาล
ฉัฐธนนท์ พุธกลางคืน 42 ฉัด-ทะ-นน Chat Tha Non ชาย ร่มเงาแห่งความสุข
ธัชชนันท์ พุธกลางคืน 36 ทัด-ชะ-นัน That Cha Nan ชาย ธงแห่งความสุข
กุลสิริยา พุธกลางคืน 36 กุน-สิ-หริ-ยา Kun Si Ri Ya หญิง เชื้อสายแห่งความงาม
อัชฌาชัจจ์ พุธกลางคืน 45 อัด-ชา-ชัด At Cha Chat หญิง -
เศรษฐนันท์ พุธกลางคืน 50 เสด-ถะ-นัน Set Tha Nan ชาย ผู้มีความสุขดีเลิศ
อวัณชลินทร์ พุธกลางคืน 52 อะ-วัน-ชะ-ลิน A Wan Cha Lin หญิง -
เอวาลิลณ์ พุธกลางคืน 45 เอ-วา-ลิน E Wa Lin หญิง ลมหายใจที่สวยงามของชีวิต
ฉัตรอารีย์ พุธกลางคืน 51 ฉัด-อา-รี Chat A Ri หญิง ร่มเงาแห่งความเอื้อเฟื้อ
ฌาร์ริญณ์ พุธกลางคืน 45 ชา-ริน Cha Rin หญิง ต้นไม้ของผู้เป็นใหญ่
วรันณ์ฐิตา พุธกลางคืน 50 วะ-รัน-ทิ-ตา Wa Ran Thi Ta หญิง ผู้ดำรงมั่นในความเป็นเลิศ
สิรินทร์ณิชา พุธกลางคืน 50 สิ-ริน-นิ-ชา Si Rin Ni Cha หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญอันบริสุทธิ์
รัฐวรินทร์ พุธกลางคืน 50 รัด-ทะ-วะ-ริน Rat Tha Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่เหนือแว่นแคว้น
อัญญ์สิตา พุธกลางคืน 42 อัน-สิ-ตา An Si Ta หญิง รอยยิ้มเฉพาะตน, รอยยิ้มที่แตกต่าง
ยุทธศักดิ์ พุธกลางคืน 40 ยุด-ทะ-สัก Yut Tha Sak ชาย อำนาจในการรบ
ธารกร พุธกลางคืน 14 ทา-ระ-กอน Tha Ra Kon ชาย บ่อเกิดของสายน้ำ
รัษฎากร พุธกลางคืน 23 รัด-สะ-ดา-กอน Rat Sa Da Kon ชาย รายได้ของแผ่นดิน
รัตนจันทร์ พุธกลางคืน 45 รัด-ตะ-นะ-จัน Rat Ta Na Chan หญิง ดวงแก้วและจันทรา
ทัศน์รัตน์ พุธกลางคืน 51 ทัด-สะ-รัด That Sa Rat หญิง ดวงแก้วที่น่ามอง
สิรินทรฉัฏฐ์ พุธกลางคืน 65 สิ-ริน-ทะ-ระ-ฉัด Si Rin Tha Ra Chat หญิง ร่มเงาของผู้เป็นใหญ่
ธัญชรัช พุธกลางคืน 24 ทัน-ชะ-รัด Than Cha Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สูงส่งและมั่งมี
สุวิทย์ พุธกลางคืน 36 สุ-วิด Su Wit ชาย ผู้มีความรู้ดี
ชณันชิดา พุธกลางคืน 24 ชะ-นัน-ชิ-ดา Cha Nan Chi Da หญิง ผู้ชนะคนอื่น
นริศร์ธร พุธกลางคืน 41 นะ-ริด-ทอน Na Rit Thon ชาย ผู้ดำรงความเป็นใหญ่
ฐิรวัธน์ พุธกลางคืน 45 ถิ-ระ-วัด Thi Ra Wat ชาย เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
ณัฎฐวรรษ พุธกลางคืน 41 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ความรู้ประดุจฝนอันฉ่ำเย็น
สุวิราณ์ฉัฐ พุธกลางคืน 55 สุ-วิ-รา-ฉัด Su Wi Ra Chat หญิง ร่มเงาแห่งความดีงาม
ธันย์สุตา พุธกลางคืน 42 ทัน-สุ-ตา Than Su Ta หญิง ผู้มีความโชคดียิ่ง
อัญธิญาน์ พุธกลางคืน 41 อัน-ทิ-ยา An Thi Ya หญิง ผู้มีปัญญาที่แตกต่าง
อัญธิกานต์ พุธกลางคืน 41 อัน-ทิ-กาน An Thi Kan หญิง หญิงงามในยามกลางคืน
วรานิษฐ์ พุธกลางคืน 42 วะ-รา-นิด Wa Ra Nit หญิง ผู้ประเสริฐและสำเร็จ
อัครนันท์ พุธกลางคืน 42 อัก-คะ-ระ-นัน Ak Kha Ra Nan ชาย ผู้มีความสุขและเป็นเลิศ
คชยุธ พุธกลางคืน 19 คะ-ชะ-ยุด Kha Cha Yut ชาย ผู้มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ชรัลธร พุธกลางคืน 24 ชะ-ลัน-ทอน Cha Lan Thon ชาย ผู้เทียบเท่ามหาเทพ
เซีย พุธกลางคืน 24 เซีย Sia หญิง สง่างาม(รากศัพท์จากภาษาละติน)
นนทิกาญจน์ พุธกลางคืน 41 นน-ทิ-กาน Non Thi Kan หญิง ผู้ที่มีความสุขและมีทรัพย์
ธีรยา พุธกลางคืน 24 ที-ระ-ยา Thi Ra Ya หญิง ผู้ฉลาดรอบรู้
สุนันท์ชิตา พุธกลางคืน 42 สุ-นัน-ชิ-ตา Su Nan Chi Ta หญิง ผู้มีชัยชนะเป็นที่ยินดียิ่ง
ธนดิษฐ์ พุธกลางคืน 36 ทะ-นะ-ดิด Tha Na Dit ชาย ผู้สร้างทรัพย์
ธัญสร พุธกลางคืน 23 ทัน-ยะ-สอน Than Ya Son หญิง ช่อดอกไม้
อรุณวิชญ์ พุธกลางคืน 41 อะ-รุน-วิด A Run Wit ชาย แสงของนักปราชญ์
เสฏฐวัฒน์ พุธกลางคืน 54 เสด-ถะ-วัด Set Tha Wat ชาย ผู้มีความเจริญดีเลิศ
ธีร์วศิษฐ์ พุธกลางคืน 63 ที-วะ-สิด Thi Wa Sit ชาย นักปราชผู้ดีเลิศยอดเยี่ยมที่สุด ผู้ที่ร่ำรวยมั่งคั่ง
ธัญวัลย์ พุธกลางคืน 45 ทัน-ยะ-วัน Than Ya Wan หญิง ผู้เกิดในตระกูลที่รุ่งเรือง
ธวัลฉัตร์ พุธกลางคืน 45 ทะ-วัน-ฉัด Tha Wan Chat หญิง ร่มเงาอันบริสุทธิ์
ธนันณิยา พุธกลางคืน 36 ทะ-นัน-นิ-ยา Tha Nan Ni Ya หญิง ผู้มีทรัพย์เป็นของตน
ฏีติญาร์ พุธกลางคืน 41 ตี-ติ-ยา Ti Ti Ya หญิง ผู้มีความรู้อย่างไร้ที่ติ
ติวรัชฏ์ พุธกลางคืน 41 ติ-วะ-รัด Ti Wa Rat หญิง ผู้สูงส่งอย่างไม่มีที่ติ
ศักดิ์วรุฒ พุธกลางคืน 40 สัก-วะ-รุด Sak Wa Rut ชาย ผู้มีอำนาจและความรู้
คิรีศักดิ์ พุธกลางคืน 45 คิ-รี-สัก Khi Ri Sak ชาย ผู้มีอำนาจเหนือขุนเขา
ศักดิ์ชวิศ พุธกลางคืน 45 สัก-ชะ-วิด Sak Cha Wit ชาย ผู้มีอำนาจและปัญญา
กัษณศักดิ์ พุธกลางคืน 40 กัด-สะ-นะ-สัก Kat Sa Na Sak ชาย ผู้มีอำนาจ
สิทธิวินท์ พุธกลางคืน 45 สิด-ทิ-วิน Sit Thi Win ชาย ผู้มีอำนาจ
ธนัญทิกา พุธกลางคืน 24 ทะ-นัน-ทิ-กา Tha Nan Thi Ka หญิง ผู้มีทรัพย์
ธันย์ธนกฤษฏ์ พุธกลางคืน 63 ทัน-ทะ-นะ-กริด Than Tha Na Krit ชาย ผู้มีโชค มีทรัพย์และความสำเร็จ
ชนทัช พุธกลางคืน 14 ชะ-นะ-ทัด Cha Na That ชาย ผู้ให้แก่คนทั้งหลาย
อัศราวุฒิ พุธกลางคืน 36 อัด-สะ-รา-วุด At Sa Ra Wut ชาย ผู้มีความรู้และยิ่งใหญ่
ณัชชวัท พุธกลางคืน 24 นัด-ชะ-วัด Nat Cha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้คล่องแคล่ว
ธัญญ์นวิน พุธกลางคืน 45 ทัน-นะ-วิน Than Na Win ชาย ผู้ประสบแต่ความโชคดี
ลรินญา พุธกลางคืน 24 ละ-ริน-ยา La Rin Ya หญิง ผู้มีความรู้ มีความงดงาม
นัทลิตา พุธกลางคืน 24 นัด-ลิ-ตา Nat Li Ta หญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก
จรัณฐณัฏฐ์ พุธกลางคืน 64 จะ-รัน-ทะ-นัด Cha Ran Tha Nat ชาย การเดินทางของนักปราชญ์
จัญญนัฐ พุธกลางคืน 36 จัน-ยะ-นัด Chan Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี
ธัญญนนท์ พุธกลางคืน 36 ทัน-ยะ-นน Than Ya Non ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุขด้วยลาภ
ณัฐวิวัฒน์ พุธกลางคืน 55 นัด-วิ-วัด Nat Wi Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญดีงาม
วัชรเศรษฐ์ พุธกลางคืน 51 วัด-ชะ-ระ-เสด Wat Cha Ra Set ชาย ผู้ประเสริฐดั่งเพชร
ไอศ์ชิตา พุธกลางคืน 41 อัย-ชิ-ตา Aiya Chi Ta หญิง หญิงผู้อ่อนน้อมและน่ารัก
วริทธิ์ษญา พุธกลางคืน 41 วะ-ริด-สะ-ยา Wa Rit Sa Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
เริงจิณณ์ พุธกลางคืน 41 เริง-จิน Roeng Chin หญิง ผู้ประพฤติดีแล้วด้วยความสุข
รุตนิรันดร์ พุธกลางคืน 44 รุด-นิ-รัน Rut Ni Ran ชาย เสียงตลอดกาล, ยินดีตลอดไป
รุจวรงค์ พุธกลางคืน 36 รุด-วะ-รง Rut Wa Rong ชาย ผู้มีเมตตาจิตที่รุ่งเรือง
ริลัลล์ธิชา พุธกลางคืน 50 ริ-ลัน-ทิ-ชา Ri Lan Thi Cha หญิง เกิดจากความงามแต่แรกเริ่ม
รินรณา พุธกลางคืน 23 ริน-ระ-นา Rin Ra Na หญิง เสียงน้ำไหล
รินทร์ธนัน พุธกลางคืน 45 ริน-ทะ-นัน Rin Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่
รินคำรินทร์ พุธกลางคืน 45 ริน-คำ-ริน Rin Kham Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่พูดไปเรื่อยๆ
รัตนลดา พุธกลางคืน 24 รัด-ตะ-นะ-ละ-ดา Rat Ta Na La Da หญิง สายอันมีคุณค่ายิ่ง
รัตน์นารา พุธกลางคืน 36 รัด-นา-รา Rat Na Ra หญิง รัศมีรุ่งเรืองดังแก้ว
รัตนชนก พุธกลางคืน 24 รัด-ตะ-นะ-ชะ-นก Rat Ta Na Cha Nok หญิง ผู้กำเนิดความมีคุณค่า,พ่อแก้ว
รัตนฉัตร์ พุธกลางคืน 41 รัด-ตะ-นะ-ฉัด Rat Ta Na Chat หญิง ใต้ร่มเงาอันมีคุณค่า, ฉัตรแก้ว
รัตติยากรณ์ พุธกลางคืน 46 รัด-ติ-ยา-กอน Rat Ti Ya Kon หญิง ผู้ฉลาดตอนกลางคืน, ผู้ชำนาญยามราตรี
รัณธิชา พุธกลางคืน 24 รัน-ทิ-ชา Ran Thi Cha หญิง ผู้เกิดจากความยินดี
รัณธนัชฌ์ พุธกลางคืน 42 รัน-ทะ-นัด Ran Tha Nat ชาย ผู้มีกริยาดีในการแสวงหาทรัพย์
รัฐอาชว์ พุธกลางคืน 41 รัด-ทะ-อาด Rat Tha At ชาย ผู้ซื่อตรงแห่งรัฐ
รัฐศรัณย์ พุธกลางคืน 54 รัด-ถะ-สะ-รัน Rat Tha Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งประเทศ
รัฐวิรัล พุธกลางคืน 41 รัด-วิ-รัน Rat Wi Ran หญิง ผู้หายากยิ่งในประเทศ
รัฐวงศ์ พุธกลางคืน 41 รัด-ถะ-วง Rat Tha Wong ชาย ตระกูลแห่งรัฐ
รัฐนิธิศ พุธกลางคืน 41 รัด-นิ-ทิด Rat Ni Thit ชาย เจ้าแห่งขุมทรัพย์ของประเทศ
รัฐธารณ์ พุธกลางคืน 40 รัด-ทาน Rat Than ชาย ผู้ค้ำจุนประเทศ
รัฐฐานีย์ พุธกลางคืน 56 รัด-ถา-นี Rat Tha Ni หญิง ผู้ตั้งมั่นในประเทศ
รัฐกิตตน์ พุธกลางคืน 42 รัด-ทะ-กิด Rat Tha Kit ชาย ผู้รายงานแห่งรัฐ
รัฏฐาธยาน์ พุธกลางคืน 54 รัด-ถา-ทะ-ยา Rat Tha Tha Ya หญิง ผู้มีปัญญาเพ่งพิจารณาของประเทศ
รัฏฐ์ธินิดา พุธกลางคืน 54 รัด-ทิ-นิ-ดา Rat Thi Ni Da หญิง หญิงผู้มั่นคงของประเทศ
รัฏฐ์ธวัน พุธกลางคืน 54 รัด-ทะ-วัน Rat Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์แห่งประเทศ
รัฏฐณัฏฐา พุธกลางคืน 54 รัด-ถะ-นัด-ถา Rat Tha Nat Tha หญิง นักปราชญ์ของประเทศ
รัฏฏิการ์ พุธกลางคืน 45 รัด-ติ-กา Rat Ti Ka หญิง งานกลางคืน
รัญช์รยา พุธกลางคืน 36 รัน-ระ-ยา Ran Ra Ya หญิง ผู้มีความรู้น่ายกย่อง
รัญช์นิตา พุธกลางคืน 36 รัน-ชะ-นิ-ตา Ran Cha Ni Ta หญิง ผู้ยินดีทีได้รับการอบรมอันดี
รัญชน์ศรันย์ พุธกลางคืน 65 รัน-ชะ-สะ-รัน Ran Cha Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ายินดี
รัญชน์วรัตถ์ พุธกลางคืน 55 รัน-ชะ-วะ-รัด Ran Cha Wa Rat หญิง ผู้มีเจริญอันน่ายินดียิ่ง
รัญชน์ฤทัย พุธกลางคืน 42 รัน-รึ-ทัย Ran Rue Thai หญิง เจ้าแห่งหัวใจที่น่ายินดี
รัญชน์นวัช พุธกลางคืน 45 รัน-นะ-วัด Ran Na Wat ชาย ผู้เยาว์วัยที่น่ายินดี
รัญชน์ธร พุธกลางคืน 36 รัด-ชะ-ทอน Rat Cha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงความยินดี
รัญชน์ณิชชา พุธกลางคืน 42 รัด-ชะ-นิด-ชา Rat Cha Nit Cha หญิง ผู้เกิดมาบริสุทธิ์ที่น่ายินดี
รัญชน์ชวินทร์ พุธกลางคืน 59 รัน-ชะ-วิน Ran Cha Win หญิง ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความคิดที่น่ายินดี
รัฌสร พุธกลางคืน 24 รัด-ชะ-สอน Rat Cha Son หญิง ประเสริฐเพียงเท่าธุลี
รัชสิญจน์ พุธกลางคืน 45 รัด-ชะ-สิน Rat Cha Sin ชาย การรดน้ำราชสมบัติ
รัชสกล พุธกลางคืน 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ผู้เป็นทุกอย่างของบ้านเมือง
รัชศกล พุธกลางคืน 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ได้ทุกอย่างดังราชา
รัชยากร พุธกลางคืน 24 รัด-ชะ-ยา-กอน Rat Cha Ya Kon หญิง ผู้สร้างหญิงของประเทศ,ผู้มีแสงแห่งหญิงของราชา
รัชนิกร พุธกลางคืน 24 รัด-ชะ-นิ-กอน Rat Cha Ni Kon หญิง พระจันทร์ ดวงจันทร์ ผู้ทำกลางคืน
รัชธนัท พุธกลางคืน 24 รัด-ทะ-นัด Rat Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยดุจราชา
รัชธนกร พุธกลางคืน 24 รัด-ทะ-นะ-กอน Rat Tha Na Kon ชาย ผู้สร้างทรัพย์สินดุจราชา
รัชธน พุธกลางคืน 19 รัด-ชะ-ทน Rat Cha Thon ชาย ทรัพย์แห่งราชา
รัชต์วนันต์ พุธกลางคืน 54 รัด-วะ-นัน Rat Wa Nan หญิง ป่าเงิน
รัชต์ธนัท พุธกลางคืน 36 รัด-ทะ-นัด Rat Tha Nat ชาย ผู้มีทรัพย์และเงิน
รัชฏ์ชรัยย์ พุธกลางคืน 63 ชัด-ชะ-รัย Chat Cha Rai หญิง เจ้าแห่งน้ำที่มีเงิน
รัชญาธาร พุธกลางคืน 24 รัด-ชะ-ยา-ทาน Rat Cha Ya Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ของแผ่นดิน
รัชญณัท พุธกลางคืน 24 รัด-ชะ-ยะ-นัด Rat Cha Ya Nat หญิง ผู้ให้ความรู้ซึ่งรอบรู้ในราชการ
รัชฌาวินทร์ พุธกลางคืน 45 รัด-ชา-วิน Rat Cha Win หญิง ผู้มีการเกิดมาในราชสมบัติ, ผู้มีการพิจารณาในราชสมบัติ
โชตญารัช พุธกลางคืน 24 โชด-ตะ-ยา-รัด Chot Ta Ya Rat หญิง ผู้มีความรู้อันรุ่งเรืองในราชการ
รัชชวัสส์ พุธกลางคืน 45 รัด-ชะ-วัด Rat Cha Wat ชาย ปีแห่งราชสมบัติ
ไอยาวริญ พุธกลางคืน 42 อัย-ยา-วะ-ริน Aiya Ya Wa Rin หญิง ผู้ทรงปัญญาเป็นเลิศ
กฤษธนัฏฐ์ พุธกลางคืน 46 กริด-ทะ-นัด Krit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ไอยนิตา พุธกลางคืน 36 อัย-นิ-ตา Aiya Ni Ta หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่นอบน้อม
ไอยรยา พุธกลางคืน 36 อัย-ระ-ยา Aiya Ra Ya หญิง สายน้ำที่ยิ่งใหญ่
ไอศ์ฌฎา พุธกลางคืน 42 อัย-ชะ-ดา Aiya Cha Da หญิง ผู้สูงส่งและน่ารัก
เฌออันธ์ พุธกลางคืน 41 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ธรินทร์ชิตา พุธกลางคืน 41 ทะ-ริน-ชิ-ตา Tha Rin Chi Ta หญิง ชัยชนะของผู้เป็นใหญ่
ฌาณัฏฐ์ พุธกลางคืน 42 ชา-นัด Cha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีอายุยืนยาว
เฌออันน์ พุธกลางคืน 42 เชอ-อัน Choe An หญิง ต้นไม้และสายน้ำ
ณัณฐณัชช์ พุธกลางคืน 45 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความสุข
ศกุนตลา พุธกลางคืน 24 สะ-กุน-ตะ-ลา Sa Kun Ta La หญิง ตัวละครในวรรณคดี
ศศิณา พุธกลางคืน 24 สะ-สิ-นา Sa Si Na หญิง ดวงจันทร์
กฤตทวัฒ พุธกลางคืน 19 กริด-ทะ-วัด Krit Tha Wat ชาย ผู้เจริญแล้ว
ลักษณ์นารา พุธกลางคืน 40 ลัก-นา-รา Lak Na Ra หญิง รัศมีได้ลักษณะมีรัศมีงาม
วีรดิษฐ์ พุธกลางคืน 44 วี-ระ-ดิด Wi Ra Dit ชาย คงไว้ซึ่งความกล้าหาญ
ฐณิฌาฆ์ พุธกลางคืน 36 ทะ-นิ-ชา Tha Ni Cha หญิง รากฐานแห่งความสะอาดและบริสุทธิ์
ฐณัฐรษา พุธกลางคืน 36 ถะ-นัด-ระ-สา Tha Nat Ra Sa หญิง นักปราชญ์ผู้งดงาม
ฐิตนันท์ พุธกลางคืน 40 ถิ-ตะ-นัน Thi Ta Nan หญิง ผู้ตั้งอยู่บนความสำราญ, ผู้ตั้งอยู่บนความบันเทิง
สีหเชษฐ์ พุธกลางคืน 45 สี-หะ-เชด Si Ha Chet ชาย พี่ชายผู้เป็นใหญ่
อู่ พุธกลางคืน 9 อู่ U ชาย แหล่งที่เกิด.
นันท์ พุธกลางคืน 24 นัน Nan หญิง ความสุข
รัฐณรงค์ พุธกลางคืน 41 รัด-นะ-รง Rat Na Rong ชาย แผ่นดินแห่งการรบ
วาริฐฐิชา พุธกลางคืน 40 วา-ริด-ทิ-ชา Wa Rit Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ฐิติณัฏฐ์ พุธกลางคืน 56 ทิ-ติ-นัด Thi Ti Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่น
นัจยา พุธกลางคืน 24 นัด-จะ-ยา Nat Cha Ya หญิง ผู้รอบรู้
ดนัยวัฒน์ พุธกลางคืน 45 ดะ-นัย-วัด Da Nai Wat ชาย ลูกชายผู้เจริญ
นิรัชญา พุธกลางคืน 24 นิ-รัด-ชะ-ยา Ni Rat Cha Ya หญิง ผู้สูงส่งที่มีความรู้
กวงชัย พุธกลางคืน 23 กวง-ชัย Kwong Chai ชาย แสงสว่างแห่งชัยชนะ
รัชชลัช พุธกลางคืน 24 รัด-ชะ-รัด Rat Cha Rat ชาย ดอกบัวแห่งราชา
รัชชนันท์ พุธกลางคืน 36 รัด-ชะ-นัน Rat Cha Nan ชาย ผู้ยินดีในความเจริญมั่งคั่ง
รัชชดา พุธกลางคืน 14 รัด-ชะ-ดา Rat Cha Da หญิง โชคของราชสมบัติ, ดวงของความเป็นราชา
รัชชญชล พุธกลางคืน 24 รัด-ชะ-ยะ-ชน Rat Cha Ya Chon หญิง ผู้ดุจสายน้ำแห่งปัญญาในราชการ
รัชช์ชญาณัฏฐ์ พุธกลางคืน 64 รัด-ชะ-ยา-นัด Rat Cha Ya Nat หญิง ปราชญ์ผู้ทรงความรู้ในราชการ
รังศิณีย์ พุธกลางคืน 50 รัง-สิ-นี Rang Si Ni หญิง ผู้พึงเป็นรัศมี
รักษ์ศรุติ พุธกลางคืน 41 รัก-สะ-รุด Rak Sa Rut ชาย ผู้มีชื่อเสียงทีรักษาไว้
รักษ์ศรัณย์ พุธกลางคืน 59 รัก-สะ-รัน Rak Sa Ran หญิง รักษาการพึ่งพิง
รักษวรา พุธกลางคืน 24 รัก-สะ-วะ-รา Rak Sa Wa Ra หญิง ผู้รักษาความประเสริฐ
รักษ์วนันต์ พุธกลางคืน 54 รัก-วะ-นัน Rak Wa Nan หญิง ผู้รักษาแนวป่า
รักษ์นิวร พุธกลางคืน 41 รัก-นิ-วอน Rak Ni Won ชาย ผู้รักษาความประเสริฐนิรันดร์
รักษ์ธนัน พุธกลางคืน 40 รัก-ทะ-นัน Rak Tha Nan หญิง ผู้รักษาทรัพย์ให้มีอยู่
รักษณกัญญ์ พุธกลางคืน 40 รัก-สะ-นะ-กัน Rak Sa Na Kan หญิง หญิงผู้อยู่ในการดูแลป้องกัน,หญิงผู้มีความรู้ป้องกัน
รักษ์การัณย์ พุธกลางคืน 54 รัก-กา-รัน Rak Ka Ran หญิง ผู้รักษาหน้าที่การงาน
รักชัญญา พุธกลางคืน 24 รัก-ชัน-ยา Rak Chan Ya หญิง รักผู้รู้
รักชนิตา พุธกลางคืน 24 รัก-ชะ-นิ-ตา Rak Cha Ni Ta หญิง รักผู้ให้กำเนิด
รษิกา พุธกลางคืน 14 ระ-สิ-กา Ra Si Ka หญิง ผู้รู้จักความอร่อยดี
รวีอินทร์ พุธกลางคืน 46 ระ-วี-อิน Ra Wi In หญิง เทพพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่
รวีวิชญ์ พุธกลางคืน 42 ระ-วี-วิด Ra Wi Wit ชาย ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดังอาทิตย์
รวีวงศ์ พุธกลางคืน 41 ระ-วี-วง Ra Wi Wong หญิง ตระกูลแห่งอาทิตย์
รวิรัชต์ พุธกลางคืน 36 ระ-วิ-รัด Ra Wi Rat หญิง ผู้มีเงินอันรุ่งเรือง ผู้หญิงใช้ได้
รวิ พุธกลางคืน 14 ระ-วิ Ra Wi หญิง ดวงอาทิย์ ตะวัน