บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธัญสิฎานัส พุธกลางคืน 45 ทัน-สิ-ดา-นัด Than Si Da Nat หญิง ผู้สูงส่งที่มีคุณค่าและรุ่งเรือง
ธัญฐฎาณัฏฐ์ พุธกลางคืน 63 ทัน-ทะ-ดา-นัด Than Tha Da Nat หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่งและรุ่งเรือง
กฤศฐิณิฐ พุธกลางคืน 40 กริด-ทิ-นิด Krit Thi Nit ชาย ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
กฤษวิสิษฎ์ พุธกลางคืน 45 กริด-วิ-สิด Krit Wi Sit ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่
กัลยวีร์ พุธกลางคืน 45 กัน-ยะ-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้มีความกล้าหาญ
เศรษฐลักษณ์ พุธกลางคืน 55 เสด-ถะ-ลัก Set Tha Lak ชาย ผู้มีลักษณะที่ยอดเยี่ยม
ทัศสุขนีย์ พุธกลางคืน 51 ทัด-สุก-นี That Suk Ni หญิง สตรีผู้มีทัศนะแห่งความสุข
เวนิส พุธกลางคืน 24 เว-นิด We Nit หญิง ที่แห่งความโรแมนติก
อรินทร พุธกลางคืน 24 อะ-ริน-ทอน A Rin Thon หญิง ผู้เป็นใหญ่ฝ่ายข้าศึก หรือฝ่ายศัตรู
นฤชล พุธกลางคืน 14 นะ-รึ-ชน Na Rue Chon หญิง น้ำแห่งคน, น้ำมูตร
เธียรธาวิน พุธกลางคืน 45 เทียน-ทา-วิน Thian Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังนักปราชญ์
วิศรุช พุธกลางคืน 24 วิ-สะ-รุด Wi Sa Rut ชาย สะอาด, สดใส
กัลย์จรัสธิดา พุธกลางคืน 59 กัน-จะ-หรัด-ทิ-ดา Kan Cha Rat Thi Da หญิง ลูกสาวที่รุ่งเรืองและบริสุทธิ์
อิศรินทร์ พุธกลางคืน 44 อิด-สะ-ริน It Sa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่
จิณณ์ชญา พุธกลางคืน 36 จิน-ชะ-ยา Chin Cha Ya หญิง ผู้เชี่ยวชาญ
ณีราสินุช พุธกลางคืน 36 นี-รา-สิ-นุด Ni Ra Si Nut หญิง น้องสาวผู้บริสุทธิ์
กัณฐ์ณิศา พุธกลางคืน 45 กัน-นิ-สา Kan Ni Sa หญิง เจ้าแห่งความรู้ที่ขาดมิได้
จำนงศักดิ์ พุธกลางคืน 40 จัม-นง-สัก Cham Nong Sak ชาย ผู้ที่ต้องการอำนาจ
นลินตา พุธกลางคืน 24 นะ-ลิน-ตา Na Lin Ta หญิง สวยดุจดอกบัว
วรณัน พุธกลางคืน 24 วอ-ระ-นัน Wo Ra Nan หญิง ของขวัญแห่งความสุข
กัญญรักข พุธกลางคืน 24 กัน-ยะ-รัก Kan Ya Rak หญิง หญิงผู้เป็นที่รัก
ชนันท์สิตา พุธกลางคืน 41 ชะ-นัน-สิ-ตา Cha Nan Si Ta หญิง ผู้มีความสุข
ณัฐกรรยา พุธกลางคืน 36 นัด-กัน-ยา Nat Kan Ya หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
จิณัฏฐ์ฐิตา พุธกลางคืน 63 จิ-นัด-ถิ-ตา Chi Nat Thi Ta หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง
วลัญช์รัตน์ พุธกลางคืน 56 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง ทางที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
ธนิษฐ์นันท์ พุธกลางคืน 59 ทะ-นิด-นัน Tha Nit Nan หญิง ดวงดาวแห่งความสุข
ณัฐจรินทร์ พุธกลางคืน 51 นัด-จะ-ริน Nat Cha Rin หญิง นักปราชญ์ผู้เดินทางสู่ความยิ่งใหญ่
โรสรินทร์ พุธกลางคืน 42 โรด-สะ-ริน Rot Sa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ได้รับความรัก
รุ่งวรินทร์ พุธกลางคืน 41 รุ่ง-วะ-ริน Rung Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่และรุ่งเรือง
จักริน พุธกลางคืน 24 จัก-กะ-ริน Chak Ka Rin ชาย พระราชา(เป็นคำสงวน ห้ามใช้)
วินิฉัย พุธกลางคืน 36 วิ-นิ-ฉัย Wi Ni Chai หญิง ตัดสิน, ชี้ขาด, ลงความเห็น.
วราจิตต์ พุธกลางคืน 36 วะ-รา-จิด Wa Ra Chit หญิง ใจที่ประเสริฐ
วชินันท์ พุธกลางคืน 36 วะ-ชิ-นัน Wa Chi Nan หญิง เพชรแห่งความสุข
วันทรัตน์ พุธกลางคืน 41 วัน-ทะ-รัด Wan Tha Rat หญิง ดวงแก้วที่น่าสรรเสริญ
อินทนนท์ พุธกลางคืน 36 อิน-ทะ-นน In Tha Non ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุข
อธิญา พุธกลางคืน 19 อะ-ทิ-ยา A Thi Ya หญิง ผู้มีความรู้ที่ยิ่งใหญ่
ธนากาญจน์ พุธกลางคืน 36 ทะ-นา-กาน Tha Na Kan หญิง ทองและทรัพย์สมบัติ
วรรธนวรรธ พุธกลางคืน 41 วัน-ทะ-นะ-วัด Wan Tha Na Wat ชาย ชนชั้นของผู้เจริญในสมบัติ
ณัฎฐิยากรณ์ พุธกลางคืน 55 นัด-ถิ-ยา-กอน Nat Thi Ya Kon หญิง ผู้ฉลาดดังนักปราชญ์หญิง
ธณัฏฐ์ฐกร พุธกลางคืน 54 ทะ-นัด-ทะ-กอน Tha Nat Tha Kon ชาย ผู้ตั้งมั่นในความเป็นนักปราชญ์
สรัญฐชัยย์ พุธกลางคืน 59 สะ-รัน-ทะ-ชัย Sa Ran Tha Chai ชาย ผู้มีชัยเป็นที่พึ่ง
ครุชาติ พุธกลางคืน 19 คะ-รุ-ชาด Kha Ru Chat ชาย ผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ
ลักษณวงค์ พุธกลางคืน 41 ลัก-สะ-นะ-วง Lak Sa Na Wong หญิง ลักษณะของเชื้อสายในตระกูล
อัญชัญ พุธกลางคืน 24 อัน-ชัน An Chan หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ดอกมีทั้งแบบกลีบซ้อนและกลีบไม่ซ้อน
ธีรศาสตร์ พุธกลางคืน 46 ที-ระ-สาด Thi Ra Sat ชาย นักปราชญ์ผู้มีวิชาความรู้
ณัฏฐากาญจน์ พุธกลางคืน 54 นัด-ถา-กาน Nat Tha Kan หญิง ทองของนักปราชญ์
ลักษ์ พุธกลางคืน 24 ลัก Lak ชาย ลักษณะ
ฐณัฏฐ์คนิน พุธกลางคืน 63 ทะ-นัด-คะ-นิน Tha Nat Kha Nin หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
ชณกาณ พุธกลางคืน 14 ชะ-นะ-กาน Cha Na Kan หญิง คนที่ทรงคุณค่าดุจทองคำ
ขนิฐตา พุธกลางคืน 24 ขะ-หนิด-ตา Kha Nit Ta หญิง แก้วตาของน้อง
เวหา พุธกลางคืน 14 เว-หา We Ha ชาย ท้องฟ้า
เอวาริญทร์ พุธกลางคืน 41 เอ-วา-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในผืนน้ำ
ธันยากานต์ พุธกลางคืน 41 ทัน-ยา-กาน Than Ya Kan หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
ตรีรักษ์ พุธกลางคืน 36 ตรี-รัก Tri Rak ได้ทั้งชายและหญิง การคุ้มครองทั้งสาม
กนกญาดา พุธกลางคืน 14 กะ-หนก-ยา-ดา Ka Nok Ya Da หญิง ผู้รู้เรื่องทองคำ
ธนาวุฒิ พุธกลางคืน 24 ทะ-นา-วุด Tha Na Wut ชาย ผู้ที่เจริญก้าวหน้าในทรัพย์สมบัติ
ฉัตรทิชา พุธกลางคืน 24 ฉัด-ทิ-ชา Chat Thi Cha หญิง ร่มเงาของผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กัญญ์ฐณกาณติ์ พุธกลางคืน 59 กัน-ทะ-นะ-กาน Kan Tha Na Kan หญิง หญิงผู้มีความรู้ดั่งนักปราชญ์
นิลกาล พุธกลางคืน 23 นิน-ละ-กาน Nin La Kan ได้ทั้งชายและหญิง พลอยแห่งกาลเวลา
สุรียาณี พุธกลางคืน 40 สุ-รี-ยา-นี Su Ri Ya Ni หญิง หญิงผู้มีค่าดั่งพระอาทิตย์
เจริญอนันต์ พุธกลางคืน 52 จะ-เริน-อะ-นัน Cha Roen A Nan ชาย ผู้เจริญอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ชฎาวัลย์ พุธกลางคืน 41 ชะ-ดา-วัน Cha Da Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายอันสูงส่ง
สิรินทร์ฐสอน พุธกลางคืน 65 สิ-ริน-ทะ-สอน Si Rin Tha Son หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มากด้วยความรู้
ฉัฐฐสิรินทร์ พุธกลางคืน 65 ฉัด-ทะ-สิ-ริน Chat Tha Si Rin หญิง ร่มเงาของผู้เป็นใหญ่
สิรินฐณัฐฉ์ พุธกลางคืน 65 สิ-ริน-ทะ-นัด Si Rin Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
วรัชฏ์ธรินทร์ พุธกลางคืน 65 วะ-รัด-ทะ-ริน Wa Rat Tha Rin หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ชิชากร พุธกลางคืน 14 ชิ-ชา-กอน Chi Cha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความรัก
ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ พุธกลางคืน 64 นัด-ทะ-กริด Nat Tha Krit ชาย นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
อิทธิธณัฏฐ์ พุธกลางคืน 59 อิด-ทิ-ทะ-นัด It Thi Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
ไอศวรรณยา พุธกลางคืน 50 อัย-สะ-วัน-ยา Aiya Sa Wan Ya หญิง ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่, ความเป็นผู้สูงส่ง
วิลัยรักษ์ พุธกลางคืน 50 วิ-ลัย-รัก Wi Lai Rak หญิง การรักษาให้สิ่งไม่ดีเลือนหายไป
วะลัยรักษ์ พุธกลางคืน 50 วะ-ลัย-รัก Wa Lai Rak หญิง กำไลแห่งการรักษา
วรรณยุรักษ์ พุธกลางคืน 50 วัน-ยุ-รัก Wan Yu Rak หญิง ชนชั้นและการคุ้มครอง
ณัฎฐ์ศศิ พุธกลางคืน 50 นัด-สะ-สิ Nat Sa Si หญิง ดวงจันทร์ของนักปราชญ์
นูรอัยนี พุธกลางคืน 41 นูน-อัย-ยะ-นี Nun Aiya Ya Ni หญิง แก้วตาดวงใจของพ่อแม่
ฐลิลลรัตน์ พุธกลางคืน 56 ทะ-ลิน-ละ-ลัด Tha Lin La Lat หญิง นางแก้วผู้น่ารัก
ณัฐนรีย์ พุธกลางคืน 51 นัด-นะ-รี Nat Na Ri หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นวีรสตรี
อรศิชา พุธกลางคืน 24 ออน-สิ-ชา On Si Cha หญิง หญิงที่เกิดมางดงาม
อธิษฐ์ธนัน พุธกลางคืน 54 อะ-ทิด-ทะ-นัน A Thit Tha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ร่ำรวยด้วยคำอธิฐาน
ตฤณกฤษ พุธกลางคืน 15 ติน-นะ-กิด Tin Na Kit ชาย หญ้าที่กระทำแล้ว
สิงหา พุธกลางคืน 19 สิง-หา Sing Ha หญิง เดือนสิงหาคม, เดือนที่ 8
ธัฐฐณนัฎฐ์ พุธกลางคืน 63 ทัด-ทะ-นะ-นัด That Tha Na Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์สมบัติ
ลลิณีย์ พุธกลางคืน 45 ละ-ลิ-นี La Li Ni หญิง หญิงผู้น่ารัก
เอวรินทร์ พุธกลางคืน 41 เอ-วะ-ริน E Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ด้วยประการฉะนี้
แสนสุข พุธกลางคืน 24 แสน-สุก Saen Suk หญิง ผู้มีความสุขมากๆ
ตัสฌ์ศกุน พุธกลางคืน 42 ตัด-สะ-กุน Tat Sa Kun ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระพุทธ
ตัสชนัชจ์ พุธกลางคืน 42 ตัด-ชะ-นัด Tat Cha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ชนะศัตรู
ตัสธกัณณ์ พุธกลางคืน 42 ตัด-ทะ-กัน Tat Tha Kan ชาย ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธ
นัฎชฎาวรัฐ พุธกลางคืน 45 นัด-ชะ-ดา-วะ-รัด Nat Cha Da Wa Rat หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่งบนแผ่นดิน
วรัฐชฎากร พุธกลางคืน 36 วะ-รัด-ชะ-ดา-กอน Wa Rat Cha Da Kon หญิง ผู้เกิดมาสูงส่งบนแผ่นดิน
เชอณิชชา พุธกลางคืน 24 เชอ-นิด-ชา Choe Nit Cha หญิง ต้นไม้ที่บริสุทธิ์
ณัฐวรัฐ พุธกลางคืน 41 นัด-ถะ-วะ-รัด Nat Tha Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง แผ่นดินของนักปราชญ์
กานติ์จิรัฐ พุธกลางคืน 50 กาน-จิ-รัด Kan Chi Rat ชาย ผู้ที่มีความรักมั่นคงตลอดกาล
ชณันวัชร์ พุธกลางคืน 41 ชะ-นัน-วัด Cha Nan Wat ชาย ผู้มั่งคงดุชเพชร
กันต์ฑกรณ์ พุธกลางคืน 44 กัน-ทะ-กอน Kan Tha Kon ชาย ผู้ที่มีความน่ารัก
เนตรนรินทร์ พุธกลางคืน 46 เนด-นะ-ริน Net Na Rin หญิง ดวงตาของผู้สูงส่ง
ชยเศรษฐ์ พุธกลางคืน 45 ชะ-ยะ-เสด Cha Ya Set ชาย ชัยชนะอันประเสริฐ
ชญาธนุส พุธกลางคืน 24 ชะ-ยา-ทะ-นุด Cha Ya Tha Nut หญิง ผู้มีความรู้ที่แตกต่าง
ธัญญ์นารา พุธกลางคืน 36 ทัน-นา-รา Than Na Ra หญิง แสงแห่งความโชคดี
ชัชญาณิจฌ์ พุธกลางคืน 42 ชัด-ชะ-ยา-นิด Chat Cha Ya Nit หญิง นักรบที่มีความรู้
วันนิวัฒน์ พุธกลางคืน 51 วัน-นิ-วัด Wan Ni Wat ชาย วันที่เจริญยิ่ง
ฐณัฏฐ์ชาฎา พุธกลางคืน 54 ทะ-นัด-ชา-ดา Tha Nat Cha Da หญิง ชฎาของนักปราชญ์
ดิษฐณัฏฐ์ พุธกลางคืน 54 ดิด-ทะ-นัด Dit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้น่าเชื่อถือ
ฐณัฏฐ์ธกร พุธกลางคืน 54 ทะ-นัด-ทะ-กัด Tha Nat Tha Kat ชาย ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กัญฐณัฏฐ์ พุธกลางคืน 54 กัน-ทะ-นัด Kan Tha Nat หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
รัตนกุล พุธกลางคืน 24 รัด-ตะ-นะ-กุน Rat Ta Na Kun หญิง ผู้เป็นดวงแก้วของตระกูล
ศิราลักษณ์ พุธกลางคืน 45 สิ-รา-ลัก Si Ra Lak หญิง ผู้มีลักษณะงดงามดั่งสายน้ำ
จินตนารักษ์ พุธกลางคืน 46 จิน-ตะ-นา-รัก Chin Ta Na Rak หญิง การประคับประคองความรู้สึก นึก คิด
วรรณาวนันท์ พุธกลางคืน 50 วัน-นา-วะ-นัน Wan Na Wa Nan หญิง ผู้มีความสุขดั่งทองคำ
อัถชาณาษ พุธกลางคืน 24 อัด-ชา-นาด At Cha Nat หญิง -
ณัทฐเสฎฐ์ พุธกลางคืน 51 นัด-ทะ-เสด Nat Tha Set ชาย ผู้ประเสริฐดังนักปราชญ์
วิรัฐยา พุธกลางคืน 36 วิ-รัด-ทะ-ยา Wi Rat Tha Ya หญิง ผู้อยู่บนรัฐที่วิเศษยิ่ง
ฐณรินทร์ พุธกลางคืน 41 ถะ-นะ-ริน Tha Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง
จีรดา พุธกลางคืน 19 จี-ระ-ดา Chi Ra Da หญิง ดาวแห่งความยั่งยืน
ศิรินทณรัตน์ พุธกลางคืน 55 สิ-ริน-ทะ-นะ-รัด Si Rin Tha Na Rat หญิง ผู้ที่เป็นใหญ่ดุจดวงแก้ว
ศิรินทวรัชฌ์ พุธกลางคืน 55 สิ-ริน-ทะ-วะ-รัด Si Rin Tha Wa Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีสมบัติมาก
ศนิตรา พุธกลางคืน 24 สะ-นิด-ตรา Sa Nit Tra หญิง ผู้มีความยุติธรรมเสมอ
ศิญาธร พุธกลางคืน 24 สิ-ยา-ทอน Si Ya Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ณัฏฐ์ชสรณ์ พุธกลางคืน 63 นัด-ชะ-สอน Nat Cha Son หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
ณัฏฐ์ธนนริน พุธกลางคืน 63 นัด-ทะ-นะ-นะ-ริน Nat Tha Na Na Rin หญิง นักปราญ์ผู้สูงส่งที่มากด้วยทรัพย์สมบัติ
กิตตฐณัฏฐ์ พุธกลางคืน 56 กิด-ตะ-ทะ-นัด Kit Ta Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
กฤชทยา พุธกลางคืน 14 กริด-ชะ-ทะ-ยา Krit Cha Tha Ya หญิง ผู้มีอาวุธเป็นความรู้
กฤชลตา พุธกลางคืน 14 กริด-ชะ-ละ-ตา Krit Cha La Ta หญิง อาวุธแห่งสายน้ำ
ณัฐชลัยย์ พุธกลางคืน 55 นัด-ชะ-ลัย Nat Cha Lai หญิง นักปราชญ์แห่งสายน้ำ
ธณัฏฐ์ยศ พุธกลางคืน 55 ทะ-นัด-ยด Tha Nat Yot ชาย นักปราชญ์ผู้มีสมบัติและเกียรติยศ
ทัศน์ศรัณย์ พุธกลางคืน 63 ทัด-สะ-รัน That Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ามอง
กัณชลิดา พุธกลางคืน 24 กัน-ชะ-ลิ-ดา Kan Cha Li Da หญิง หญิงผู้มีเสน่ห์ มีทักษะการฟังที่ดี
อิตติศักดิ์ พุธกลางคืน 46 อิด-ติ-สัก It Ti Sak ชาย ผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่
ศักดิ์รัตนะ พุธกลางคืน 46 สัก-รัด-ตะ-นะ Sak Rat Ta Na ชาย ผู้มีดวงแก้วและอำนาจวิเศษ
วิษณุศักดิ์ พุธกลางคืน 46 วิด-สะ-นุ-สัก Wit Sa Nu Sak ชาย ผู้มีอำนาจดั่งพระวิษณุ
ยศวัตน์ พุธกลางคืน 42 ยด-สะ-วัด Yot Sa Wat ชาย ผู้มีเกียรติและความเจริญ
ลิลญ์รยา พุธกลางคืน 42 ลิน-ระ-ยา Lin Ra Ya หญิง หญิงผู้น่ารักและมีความรู้
เฌอณฎา พุธกลางคืน 24 เชอ-นะ-ดา Choe Na Da หญิง ต้นไม้ที่สูงส่ง
อริย์กันตา พุธกลางคืน 45 อะ-ริ-กัน-ตา A Ri Kan Ta หญิง ผู้มีสายตาปิดกั้นศัตรู
ณัญฐญาณัฐ พุธกลางคืน 45 นัน-ทะ-ยา-นัด Nan Tha Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคงยิ่งทางความรู้
จิณณ์รณิตา พุธกลางคืน 46 จิน-ระ-นิ-ตา Chin Ra Ni Ta หญิง ผู้ได้รับคำแนะนำในการประพฤติที่ดีแล้ว
ธกวิญ พุธกลางคืน 19 ทะ-กะ-วิน Tha Ka Win หญิง นักประพันธ์ผู้มีทรัพย์และปัญญา
ณัชชาวีณ์ พุธกลางคืน 41 นัด-ชา-วี Nat Cha Wi หญิง ปราชญ์ผู้รอบรู้
รือไชย พุธกลางคืน 36 รือ-ชัย Rue Chai ชาย ผู้เจริญที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
สิฏฐิณิศา พุธกลางคืน 50 สิด-ถิ-นิ-สา Sit Thi Ni Sa หญิง เจ้าแห่งความรู้และร่ำรวย
วิศนุกรณ์ พุธกลางคืน 42 วิด-สะ-นุ-กอน Wit Sa Nu Kon ชาย ผู้สร้างของพระวิษณุ
กีระศักดิ์ พุธกลางคืน 42 กี-ระ-สัก Ki Ra Sak ชาย ผู้มีอำนาจมีเกียรติ
เสฎฐกรณ์ พุธกลางคืน 42 เสด-ทะ-กอน Set Tha Kon ชาย ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความประเสริฐ
อรินธรณ์ พุธกลางคืน 41 อะ-ริน-ทอน A Rin Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งการเคลื่อนไหว
ธณัฐดา พุธกลางคืน 24 ทะ-นัด-ดา Tha Nat Da หญิง นักปราชญ์หญิงผู้มีทรัพย์
สุธิสา พุธกลางคืน 24 สุ-ทิ-สา Su Thi Sa หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
กรชรัฐ พุธกลางคืน 24 กอน-ชะ-รัด Kon Cha Rat ชาย ผู้สร้างประเทศ
วัลลักษณ์ พุธกลางคืน 45 วัน-ลัก Wan Lak หญิง มีลักษณะอันรุ่งเรือง, มีลักษณะงดงาม
ฌัฐวัฒน์ พุธกลางคืน 45 ฉัด-ทะ-วัด Chat Tha Wat ชาย ร่มเงาแห่งความเจริญ
กัญญนก พุธกลางคืน 19 กัน-ยะ-นก Kan Ya Nok หญิง หญิงที่สง่างามดุจนก
ณวัลญากรณ์ พุธกลางคืน 45 นะ-วัน-ละ-ยา-กอน Na Wan La Ya Kon หญิง ผู้ที่เกิดมายอดเยี่ยม
จุลีรัตน์ พุธกลางคืน 45 จุ-ลี-รัด Chu Li Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความแข็งแกร่ง
จิรัจฐิกาล พุธกลางคืน 45 จิ-รัด-ถิ-กาน Chi Rat Thi Kan หญิง เวลายั่งยืน, เวลาที่ตั้งอยู่นาน(มาจากคำว่า จิรัฐิติกาล)
จารวีย์ พุธกลางคืน 41 จา-ระวี Cha หญิง ผู้งดงาม
ฐิรวรรณ พุธกลางคืน 36 ถิ-ระ-วัน Thi Ra Wan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่ในชนชั้นที่มั่นคง
อัจฉราวดี พุธกลางคืน 40 อัด-ฉะ-รา-วะ-ดี At Cha Ra Wa Di หญิง ผู้งดงามดุจนางฟ้า
อัยญ์วารินทร์ พุธกลางคืน 65 อัย-วา-ริน Aiya Wa Rin หญิง ผู้ยิ่งใหญ่เป็นที่รักของผู้อื่น
กฤตธจิรา พุธกลางคืน 24 กริด-ทะ-จิ-รา Krit Tha Chi Ra หญิง ผู้มีความยั่งยืนดีแล้ว
สุชาย พุธกลางคืน 19 สุ-ชาย Su Chai ชาย ผู้ชายที่ดี
อนันตกรณ์ พุธกลางคืน 42 อะ-นัน-ตะ-กอน A Nan Ta Kon ชาย บ่อเกิดที่ไม่รู้จบ
สุธีรวัฒน์ พุธกลางคืน 50 สุ-ที-ระ-วัด Su Thi Ra Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
สุรเกียรติ พุธกลางคืน 41 สุ-ระ-เกียด Su Ra Kiat ชาย ผู้มีเกียรติยศกล้าหาญ
ศิรารัตน์ พุธกลางคืน 41 สิ-รา-รัด Si Ra Rat ชาย น้ำที่สร้างจากดวงแก้ว
วรรณรักษ์ พุธกลางคืน 41 วัน-นะ-รัก Wan Na Rak หญิง ชนชั้นที่ถูกปกป้อง
คณินณัฎฐ์ พุธกลางคืน 50 คะ-นิน-นัด Kha Nin Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ
กัลยณัฎฐ์ พุธกลางคืน 51 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง นักปราชญ์หญิง
ณัฎฐ์ทวัฒ พุธกลางคืน 46 นัด-ทะ-วัด Nat Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
กัณญณัฎฐ์ พุธกลางคืน 46 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ยอดผู้รู้
ณัฎฐ์รษา พุธกลางคืน 41 นัด-ระ-สา Nat Ra Sa หญิง นักปราชญ์ผู้มีเสน่ห์
ณัฎฐ์ฤชา พุธกลางคืน 36 นัด-รึ-ชา Nat Rue Cha หญิง นักปราชญ์ผู้มีค่า
คณิณัฎฐ์ พุธกลางคืน 45 คะ-นิ-นัด Kha Ni Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
ธานุชา พุธกลางคืน 14 ทา-นุ-ชา Tha Nu Cha ชาย ผู้เกิดมาสูงส่ง
ธีรวินท์ พุธกลางคืน 40 ที-ระ-วิ่น Thi Ra Win ชาย ผู้ได้เป็นนักปราชญ์
นิชาดา พุธกลางคืน 14 นิ-ชา-ดา Ni Cha Da หญิง ผูู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ดอกแก้ว พุธกลางคืน 19 ดอก-แก้ว Dok Kaeo หญิง ดอกไม้ชนิดนึง
ไอยเรศ พุธกลางคืน 36 อัย-ยะ-เรด Aiya Ya Ret ได้ทั้งชายและหญิง ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
ศิวะวงศ์ พุธกลางคืน 45 สิ-วะ-วง Si Wa Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพระศิวะ
ธัญชนัท พุธกลางคืน 24 ทัน-ชะ-นัด Than Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่เกิดโชค
สุทธ์สินี พุธกลางคืน 45 สุด-สิ-นี Sut Si Ni หญิง หญิงที่บริสุทธิ์
ธนากูล พุธกลางคืน 19 ทะ-นา-กูน Tha Na Kun ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์สมบัติ
วิชดา พุธกลางคืน 14 วิด-ชะ-ดา Wit Cha Da หญิง ดาวแห่งความรอบรู้
ชิชา พุธกลางคืน 9 ชิ-ชา Chi Cha หญิง หญิงที่มีได้รับความรัก
วิลาสิณี พุธกลางคืน 40 วิ-ลา-สิ-นี Wi La Si Ni หญิง งามอย่างสดใส, งามมีเสน่ห์
ณณาลัลน์ พุธกลางคืน 41 นะ-นา-ลัน Na Na Lan หญิง สาวสวยผู้มีความรู้
วงทกร พุธกลางคืน 14 วง-ทะ-กอน Wong Tha Kon ชาย ผู้อยู่ในกรอบให้การเกิด
ราชิต พุธกลางคืน 14 รา-ชิด Ra Chit ชาย พระราชาหรือผู้ที่เกิดมาสูงสุ่ง
อาทิชา พุธกลางคืน 15 อา-ทิ-ชา A Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดเป็นคนแรก
ชิษณุกิตติ์ พุธกลางคืน 40 ชิด-สะ-นุ-กิด Chit Sa Nu Kit ชาย เกียรติของพระนารายณ์
วรินณ์ธร พุธกลางคืน 41 วะ-ริน-ทอน Wa Rin Thon หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
นฤทัย พุธกลางคืน 19 นะ-รึ-ทัย Na Rue Thai หญิง ผู้คงอยู่ในดวงใจ
แคทริยา พุธกลางคืน 24 แคด-ทะ-ริ-ยา Khaet Tha Ri Ya หญิง ดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
วาราดา พุธกลางคืน 14 วา-รา-ดา Wa Ra Da หญิง ดวงดาว
ฐากูล พุธกลางคืน 19 ถา-กูน Tha Kun ชาย ผู้เอื้อเฟื้อและมั่นคง
นัยนันทร์ พุธกลางคืน 45 นัย-ยะ-นัน Nai Ya Nan หญิง ผู้มีความสุข
สัณข์ศณีย์ พุธกลางคืน 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
สัณห์ษณีย์ พุธกลางคืน 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
สัณข์สณีย์ พุธกลางคืน 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
ศัณข์สณีย์ พุธกลางคืน 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
ศัลสณี พุธกลางคืน 36 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง หญิงผู้มีชีวิตที่ดีขึ้น
กิตติ์ธัญชัย พุธกลางคืน 50 กิด-ทัน-ชัย Kit Than Chai ชาย มีเกียรติยศ มีโชค มีชัยชนะ
หยาดรุ้ง พุธกลางคืน 24 หยาด-รุ้ง Yat Rung หญิง รุ้งที่หยดลงสู่พื้น
ณัชฐานันท์ พุธกลางคืน 45 นัด-ชะ-ถา-นัน Nat Cha Tha Nan หญิง หญิงที่มาพร้อมความสดใสร่าเริง
ฐษวรรธก์ พุธกลางคืน 41 ถะ-สะ-วัด Tha Sa Wat ชาย ผู้มีความเจริญ
ธีลักษณ์ พุธกลางคืน 40 ที-ลัก Thi Lak ได้ทั้งชายและหญิง ลักษณะของปราชญ์
อัฑฒวินท์ พุธกลางคืน 41 อัด-ทะ-วิน At Tha Win ชาย ผู้มีความร่ำรวย
กิจชัช พุธกลางคืน 19 กิด-จะ-ชัด Kit Cha Chat ชาย หน้าที่การงานที่รุ่งเรือง
นนทกาล พุธกลางคืน 19 นน-ทะ-กาน Non Tha Kan ชาย กาลแห่งความสุข
ทินธกร พุธกลางคืน 19 ทิน-ทะ-กอน Thin Tha Kon ชาย พระอาทิตย์.
อนรรฆชัย พุธกลางคืน 36 อะ-นัน-คะ-ชัย A Nan Kha Chai ชาย ชัยชนะที่ประมาณค่ามิได้
จตุรณย์ พุธกลางคืน 36 จะ-ตุ-รน Cha Tu Ron ชาย เจ้าแห่งโลกหรือแห่งทิศทั้ง ๔
นรินรดา พุธกลางคืน 24 นะ-ริน-ระ-ดา Na Rin Ra Da หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุขอยู่เสมอ
ธเนฐษ พุธกลางคืน 24 ธะ-เนด Tha Net ชาย ร่ำรวย
ณัชวลัญช์ พุธกลางคืน 42 นัด-วะ-ลัน Nat Wa Lan หญิง ทางของนักปราชญ์
กัญจ์วณิช พุธกลางคืน 41 กัน-วะ-นิด Kan Wa Nit หญิง พ่อค่าที่มีค่าดั่งทองคำ
อัญญ์ญาริน พุธกลางคืน 45 อัน-ยา-ริน An Ya Rin หญิง สายน้ำแห่งความรู้
อัยย์วาริน พุธกลางคืน 55 อัย-วา-ริน Aiya Wa Rin หญิง สายน้ำแห่งความรัก
ษรวรัช พุธกลางคืน 24 สอน-วะ-รัด Son Wa Rat หญิง ผู้ได้รับสิ่งประเสริฐ
ษริณชกร พุธกลางคืน 24 สะ-ริน-ชะ-กอน Sa Rin Cha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความรู้
ณิชาดา พุธกลางคืน 14 นิ-ชา-ดา Ni Cha Da หญิง ผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ณัฏฐ์ธกิจ พุธกลางคืน 51 นัด-ทะ-กิด Nat Tha Kit ชาย นักปราชญ์ผู้เก่งเรื่องการงาน
สุทธิวงศ์ พุธกลางคืน 41 สุด-ทิ-วง Sut Thi Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายในตระกูลโดยเนื้อแท้
กายวุฒิ พุธกลางคืน 24 กาย-วุด Kai Wut ชาย ผู้มีร่างกายเป็นความรู้
กรกรชต์ พุธกลางคืน 24 กอ-ระ-กรด Ko Ra Krot ชาย ไหว้.
เกียรตินิวัฒน์ พุธกลางคืน 65 เกียด-นิ-วัด Kiat Ni Wat ชาย ผู้เจริญในเกียรติ
อเนกคุณ พุธกลางคืน 24 อะ-เหนก-คุน A Nenk Khun ชาย คุณผู้เป็นหนึ่ง
อริญชย์วิธน์ พุธกลางคืน 65 อะ-ริน-ชะ-วิด A Rin Cha Wit ชาย ผู้มีความรู้ที่ชนะซึ่งศัตรู
ศรีสวัสดิ์ พุธกลางคืน 56 สี-สะ-หวัด Si Sa Wat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นสิริมงคล
วิญญา พุธกลางคืน 19 วิน-ยา Win Ya ได้ทั้งชายและหญิง ความรู้แจ้ง
ฉลองรักษ์ พุธกลางคืน 41 ฉะ-หลอง-รัก Cha Long Rak ชาย ผู้มีความสุขคอยปกป้อง
กฤษฎิเชษฐ์ พุธกลางคืน 41 กริด-ดิ-เชด Krit Di Chet ชาย ผู้ฉลาดยิ่ง
สุศิษฎิ์ พุธกลางคืน 41 สุ-สิด Su Sit ชาย ผู้มีความรู้อันดีงาม
สุวรรณชัย พุธกลางคืน 41 สุ-วัน-ชัย Su Wan Chai ชาย ทองแห่งชัยชนะ
สุรวิชย์ พุธกลางคืน 41 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย นักรบผู้มีชัยชนะเหนือคนทั้งปวง
ศิริวรวัช พุธกลางคืน 41 สิ-หริ-วอน-วัด Si Ri Won Wat ชาย ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ
ศรีสังวร พุธกลางคืน 41 สี-สัง-วอน Si Sang Won ชาย ผู้มีความสำรวมและมีโชคลาภ
จักร์รวี พุธกลางคืน 41 จัก-ระ-วี Chak Ra Wi ชาย พระอาทิตย์ทรงกลม
สรรสราวุฒิ พุธกลางคืน 41 สัน-สะ-รา-วุด San Sa Ra Wut ชาย ผู้สรรสร้างความรู้เป็นแก่นสาร
กัลยาวริศ พุธกลางคืน 41 กัน-ละ-ยา-วะ-ริด Kan La Ya Wa Rit หญิง หญิงผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
กัลยารวิศ พุธกลางคืน 41 กัน-ยา-ระ-วิด Kan Ya Ra Wit หญิง หญิงผู้เป็นเจ้าแห่งความเจริญรุ่งเรือง
อคินธิษณ์ พุธกลางคืน 45 อะ-คิน-นะ-ทิด A Khin Na Thit ชาย แสงสว่างแห่งปัญญา
กังวล พุธกลางคืน 19 กัง-วน Kang Won ชาย พะวงถึง, ห่วงใย, ครุ่นคิดอยู่.
ชวิดา พุธกลางคืน 14 ชะ-วิ-ดา Cha Wi Da หญิง แสงสว่างของดวงดาว
กัณวฤศ พุธกลางคืน 24 กัน-วะ-ริด Kan Wa Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ประเสริฐอย่างยาวนาน
กัญญากร พุธกลางคืน 19 กัน-ยา-กอน Kan Ya Kon หญิง หญิงผู้เป็นดั่งแสงสว่าง, หญิงผู้สร้าง
ชิรชัย พุธกลางคืน 24 ชิ-ระ-ชัย Chi Ra Chai ชาย เพชรแห่งชัยชนะ
สิริญา พุธกลางคืน 24 สิ-หริ-ยา Si Ri Ya หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญ
สุรนันท์ พุธกลางคืน 36 สุ-ระ-นัน Su Ra Nan ชาย ผู้กล้าหาญที่มีความสุข
นิดารัตน์ พุธกลางคืน 36 นิ-ดา-รัด Ni Da Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความดีงาม
ศิรัชฌกรณ์ พุธกลางคืน 45 สิ-รัด-ชะ-กอน Si Rat Cha Kon ชาย ผู้ที่เกิดมาสูงส่ง
อัญชลินทร์ พุธกลางคืน 45 อัน-ชะ-ลิน An Cha Lin หญิง เจ้าแห่งความแตกต่าง
อิสราลักษณ์ พุธกลางคืน 51 อิ-สะ-รา-ลัก I Sa Ra Lak หญิง ผู้มีลักษณะแห่งความยิ่งใหญ่
อังศวีร์ พุธกลางคืน 45 อัง-สะ-วี Ang Sa Wi หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความกล้าหาญ
สันติราษฎร์ พุธกลางคืน 50 สัน-ติ-ราด San Ti Rat ชาย บ้านเมืองอันสงบสุข
ชิณาริญ พุธกลางคืน 24 ชิ-นา-ริน Chi Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่คนทั้งปวง
วนิตา พุธกลางคืน 19 วะ-นิ-ตา Wa Ni Ta หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
วนิดาลักษณ์ พุธกลางคืน 46 วะ-นิ-ดา-ลัก Wa Ni Da Lak หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
ชิฌาริญ พุธกลางคืน 24 ชิ-ชา-ริน Chi Cha Rin หญิง ต้นไม้ของผู้เป็นใหญ่
ชรินยา พุธกลางคืน 24 ชะ-ริน-ยา Cha Rin Ya หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีสุขภาพที่ดี
จุติอร พุธกลางคืน 24 จุ-ติ-ออน Chu Ti On หญิง หญิงงามที่จุติลงมาเกิด
จิตินาถ พุธกลางคืน 24 จิ-ติ-นาด Chi Ti Nat หญิง ผู้ครอบครองจิตใจ, คนรัก
จาณิศา พุธกลางคืน 24 จา-นิ-สา Cha Ni Sa หญิง ผู้น่ารักและมีความรู้
ศิรินทร์รัชช์ พุธกลางคืน 59 สิ-ริน-รัด Si Rin Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่และสูงส่ง
อัยราน์นันต์ พุธกลางคืน 63 อัย-ยะ-รา-นัน Aiya Ya Ra Nan หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
อัยยราณัฎฐ์ พุธกลางคืน 63 อัย-ยะ-รา-นัด Aiya Ya Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ฌิณณัฐธวัฒน์ พุธกลางคืน 63 ชิน-นัด-ทะ-วัด Chin Nat Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญด้วยทรัพย์อย่างมั่นคง
นนทิยา พุธกลางคืน 24 นน-ทิ-ยา Non Thi Ya หญิง ผู้ที่มีความสุขและสุขภาพที่ดี
ธเวช พุธกลางคืน 14 ทะ-เวด Tha Wet หญิง ท่านผู้มีสุขภาพที่ดี
ธฤทธิ พุธกลางคืน 14 ทะ-ริด Tha Rit หญิง ท่านผู้มีอำนาจ
ณเวท พุธกลางคืน 14 นะ-เวด Na Wet ชาย ผู้มีพลังพิเศษ
ดิษฐ์ฐณัฐ พุธกลางคืน 54 ดิด-ทะ-นัด Dit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นนักประดิษฐ์
ชคกิต พุธกลางคืน 14 ชะ-คะ-กิด Cha Kha Kit ชาย ผู้ได้รับคำสรรเสริญบนแผ่นดิน
ชานุเดช พุธกลางคืน 14 ชา-นุ-เดด Cha Nu Det ชาย ผู้ที่เชื่อมอำนาจเข้าด้วยกัน
จิรนรา พุธกลางคืน 24 จิ-ระ-นะ-รา Chi Ra Na Ra หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความมั่นคง
กันยศิษย์ พุธกลางคืน 50 กัน-ยะ-สิด Kan Ya Sit ชาย ศิษย์ราศีกันย์
กันต์สินี พุธกลางคืน 45 กัน-สิ-นี Kan Si Ni หญิง หญิงที่มีความน่ารัก
ณัฐณเรศ พุธกลางคืน 36 นัด-นะ-เรด Nat Na Ret ชาย นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
กรินทร์ธิยา พุธกลางคืน 45 กะ-ริน-ทิ-ยา Ka Rin Thi Ya หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่และมีสุขภาพที่ดี
กรินทร์นเรศ พุธกลางคืน 46 กะ-ริน-นะ-เรด Ka Rin Na Ret ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นใหญ่และสูงส่ง
กัณญกรินทร์ พุธกลางคืน 42 กัน-ยะ-กะ-ริน Kan Ya Ka Rin หญิง หญิงผู้เป็นใหญ่
กรินทร์ธเรศ พุธกลางคืน 45 กะ-ริน-ทะ-เรด Ka Rin Tha Ret ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สูงส่งและเป็นใหญ่
กรินทร์ฐกร พุธกลางคืน 42 กะ-ริน-ทะ-กอน Ka Rin Tha Kon ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่ตั้งอยู่ในความมั่นคง
ณัฐกรินทร์ พุธกลางคืน 46 นัด-ถะ-กะ-ริน Nat Tha Ka Rin ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่เหนือสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
กรินทร์โรจ พุธกลางคืน 42 กะ-ริน-ทะ-โรด Ka Rin Tha Rot ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีชีวิตรุ่งเรือง
จีรกรินทร์ พุธกลางคืน 45 จี-ระ-กะ-ริน Chi Ra Ka Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีชีวิตมั่นคง
จิรกรินทร์ พุธกลางคืน 42 จิ-ระ-กะ-ริน Chi Ra Ka Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีชีวิตมั่นคง
อัจฉวรรณ พุธกลางคืน 40 อัด-ฉะ-วัน At Cha Wan หญิง นางฟ้าผู้มีผิวที่สวยงาม
รสชรินทร์ พุธกลางคืน 40 รด-ชะ-ริน Rot Cha Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีเสน่ห์น่าลิ้มลอง
ควาย พุธกลางคืน 19 ควาย Khwai ชาย คำเรียกคนโง่ คนเซ่อ คนตัวใหญ่ หรือมีกำลังมากแต่ไม่ฉลาด.
เณชญา พุธกลางคืน 14 เน-ชะ-ยา Ne Cha Ya ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู็
ธารนรินทร์ พุธกลางคืน 41 ทาน-นะ-ริน Than Na Rin หญิง สายน้ำของผู้เป็นใหญ่
ธนนน พุธกลางคืน 19 ทะ-นะ-นน Tha Na Non ชาย ผู้มีทรัพย์และความสุข
เชาวลักษณ์ พุธกลางคืน 40 เชา-วะ-ลัก Chao Wa Lak หญิง ลักษณะของผู้มีปัญญา
ลักษณ์ชยา พุธกลางคืน 40 ลัก-ชะ-ยา Lak Cha Ya หญิง ผู้มีลักษณะของผู้รอบรู้
ณิชลักษณ์ พุธกลางคืน 40 นิด-ชะ-ลัก Nit Cha Lak หญิง ลักษณของผู้ค้าขาย
เอกธนัช พุธกลางคืน 24 เอก-ทะ-นัด Ek Tha Nat ชาย ผู้มีความมั่นคั่งมีทรัพย์เป็นหนึ่ง
สรัญทร พุธกลางคืน 24 สะ-รัน-ยะ-ทอน Sa Ran Ya Thon ได้ทั้งชายและหญิง หญิงเก่งกล้าผู้เอื้อเฟื้ออารี
รุจิชญาน์ พุธกลางคืน 36 รุ-จิ-ชะ-ยา Ru Chi Cha Ya หญิง ผู้มีความรุ่งเรืองในความรู้
รุจิธญา พุธกลางคืน 24 รุ-จี-ทะ-ยา Ru Chi Tha Ya หญิง ผู้มีความรุ่งเรือง
การ พุธกลางคืน 6 กาน Kan ชาย งาน, สิ่ง หรือเรื่องที่ทำ
กัลย์ชิสา พุธกลางคืน 42 กัน-ชิ-สา Kan Chi Sa หญิง สตรีผู้เป็นใหญ่