บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธีรวินท์ 40 ที-ระ-วิ่น Thi Ra Win ชาย ผู้ได้เป็นนักปราชญ์
นิชาดา 14 นิ-ชา-ดา Ni Cha Da หญิง ผูู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ดอกแก้ว 19 ดอก-แก้ว Dok Kaeo หญิง ดอกไม้ชนิดนึง
ไอยเรศ 36 อัย-ยะ-เรด Aiya Ya Ret ได้ทั้งชายและหญิง ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
ศิวะวงศ์ 45 สิ-วะ-วง Si Wa Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพระศิวะ
ธัญชนัท 24 ทัน-ชะ-นัด Than Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่เกิดโชค
สุทธ์สินี 45 สุด-สิ-นี Sut Si Ni หญิง หญิงที่บริสุทธิ์
ธนากูล 19 ทะ-นา-กูน Tha Na Kun ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์สมบัติ
วิชดา 14 วิด-ชะ-ดา Wit Cha Da หญิง ดาวแห่งความรอบรู้
ชิชา 9 ชิ-ชา Chi Cha หญิง หญิงที่มีได้รับความรัก
วิลาสิณี 40 วิ-ลา-สิ-นี Wi La Si Ni หญิง งามอย่างสดใส, งามมีเสน่ห์
ณณาลัลน์ 41 นะ-นา-ลัน Na Na Lan หญิง สาวสวยผู้มีความรู้
วงทกร 14 วง-ทะ-กอน Wong Tha Kon ชาย ผู้อยู่ในกรอบให้การเกิด
ราชิต 14 รา-ชิด Ra Chit ชาย พระราชาหรือผู้ที่เกิดมาสูงสุ่ง
อาทิชา 15 อา-ทิ-ชา A Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดเป็นคนแรก
ชิษณุกิตติ์ 40 ชิด-สะ-นุ-กิด Chit Sa Nu Kit ชาย เกียรติของพระนารายณ์
วรินณ์ธร 41 วะ-ริน-ทอน Wa Rin Thon หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
นฤทัย 19 นะ-รึ-ทัย Na Rue Thai หญิง ผู้คงอยู่ในดวงใจ
แคทริยา 24 แคด-ทะ-ริ-ยา Khaet Tha Ri Ya หญิง ดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง
วาราดา 14 วา-รา-ดา Wa Ra Da หญิง ดวงดาว
ฐากูล 19 ถา-กูน Tha Kun ชาย ผู้เอื้อเฟื้อและมั่นคง
นัยนันทร์ 45 นัย-ยะ-นัน Nai Ya Nan หญิง ผู้มีความสุข
สัณข์ศณีย์ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
สัณห์ษณีย์ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
สัณข์สณีย์ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
ศัณข์สณีย์ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
ศัลสณี 36 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง หญิงผู้มีชีวิตที่ดีขึ้น
กิตติ์ธัญชัย 50 กิด-ทัน-ชัย Kit Than Chai ชาย มีเกียรติยศ มีโชค มีชัยชนะ
หยาดรุ้ง 24 หยาด-รุ้ง Yat Rung หญิง รุ้งที่หยดลงสู่พื้น
ณัชฐานันท์ 45 นัด-ชะ-ถา-นัน Nat Cha Tha Nan หญิง หญิงที่มาพร้อมความสดใสร่าเริง
ฐษวรรธก์ 41 ถะ-สะ-วัด Tha Sa Wat ชาย ผู้มีความเจริญ
ธีลักษณ์ 40 ที-ลัก Thi Lak ได้ทั้งชายและหญิง ลักษณะของปราชญ์
อัฑฒวินท์ 41 อัด-ทะ-วิน At Tha Win ชาย ผู้มีความร่ำรวย
กิจชัช 19 กิด-จะ-ชัด Kit Cha Chat ชาย หน้าที่การงานที่รุ่งเรือง
นนทกาล 19 นน-ทะ-กาน Non Tha Kan ชาย กาลแห่งความสุข
ทินธกร 19 ทิน-ทะ-กอน Thin Tha Kon ชาย พระอาทิตย์.
อนรรฆชัย 36 อะ-นัน-คะ-ชัย A Nan Kha Chai ชาย ชัยชนะที่ประมาณค่ามิได้
จตุรณย์ 36 จะ-ตุ-รน Cha Tu Ron ชาย เจ้าแห่งโลกหรือแห่งทิศทั้ง ๔
นรินรดา 24 นะ-ริน-ระ-ดา Na Rin Ra Da หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความสุขอยู่เสมอ
ธเนฐษ 24 ธะ-เนด Tha Net ชาย ร่ำรวย
ณัชวลัญช์ 42 นัด-วะ-ลัน Nat Wa Lan หญิง ทางของนักปราชญ์
กัญจ์วณิช 41 กัน-วะ-นิด Kan Wa Nit หญิง พ่อค่าที่มีค่าดั่งทองคำ
อัญญ์ญาริน 45 อัน-ยา-ริน An Ya Rin หญิง สายน้ำแห่งความรู้
อัยย์วาริน 55 อัย-วา-ริน Aiya Wa Rin หญิง สายน้ำแห่งความรัก
ษรวรัช 24 สอน-วะ-รัด Son Wa Rat หญิง ผู้ได้รับสิ่งประเสริฐ
ษริณชกร 24 สะ-ริน-ชะ-กอน Sa Rin Cha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความรู้
ณิชาดา 14 นิ-ชา-ดา Ni Cha Da หญิง ผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ณัฏฐ์ธกิจ 51 นัด-ทะ-กิด Nat Tha Kit ชาย นักปราชญ์ผู้เก่งเรื่องการงาน
สุทธิวงศ์ 41 สุด-ทิ-วง Sut Thi Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายในตระกูลโดยเนื้อแท้
กายวุฒิ 24 กาย-วุด Kai Wut ชาย ผู้มีร่างกายเป็นความรู้
กรกรชต์ 24 กอ-ระ-กรด Ko Ra Krot ชาย ไหว้.
เกียรตินิวัฒน์ 65 เกียด-นิ-วัด Kiat Ni Wat ชาย ผู้เจริญในเกียรติ
อเนกคุณ 24 อะ-เหนก-คุน A Nenk Khun ชาย คุณผู้เป็นหนึ่ง
อริญชย์วิธน์ 65 อะ-ริน-ชะ-วิด A Rin Cha Wit ชาย ผู้มีความรู้ที่ชนะซึ่งศัตรู
ศรีสวัสดิ์ 56 สี-สะ-หวัด Si Sa Wat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นสิริมงคล
วิญญา 19 วิน-ยา Win Ya ได้ทั้งชายและหญิง ความรู้แจ้ง
ฉลองรักษ์ 41 ฉะ-หลอง-รัก Cha Long Rak ชาย ผู้มีความสุขคอยปกป้อง
กฤษฎิเชษฐ์ 41 กริด-ดิ-เชด Krit Di Chet ชาย ผู้ฉลาดยิ่ง
สุศิษฎิ์ 41 สุ-สิด Su Sit ชาย ผู้มีความรู้อันดีงาม
สุวรรณชัย 41 สุ-วัน-ชัย Su Wan Chai ชาย ทองแห่งชัยชนะ
สุรวิชย์ 41 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย นักรบผู้มีชัยชนะเหนือคนทั้งปวง
ศิริวรวัช 41 สิ-หริ-วอน-วัด Si Ri Won Wat ชาย ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ
ศรีสังวร 41 สี-สัง-วอน Si Sang Won ชาย ผู้มีความสำรวมและมีโชคลาภ
จักร์รวี 41 จัก-ระ-วี Chak Ra Wi ชาย พระอาทิตย์ทรงกลม
สรรสราวุฒิ 41 สัน-สะ-รา-วุด San Sa Ra Wut ชาย ผู้สรรสร้างความรู้เป็นแก่นสาร
กัลยาวริศ 41 กัน-ละ-ยา-วะ-ริด Kan La Ya Wa Rit หญิง หญิงผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
กัลยารวิศ 41 กัน-ยา-ระ-วิด Kan Ya Ra Wit หญิง หญิงผู้เป็นเจ้าแห่งความเจริญรุ่งเรือง
อคินธิษณ์ 45 อะ-คิน-นะ-ทิด A Khin Na Thit ชาย แสงสว่างแห่งปัญญา
กังวล 19 กัง-วน Kang Won ชาย พะวงถึง, ห่วงใย, ครุ่นคิดอยู่.
ชวิดา 14 ชะ-วิ-ดา Cha Wi Da หญิง แสงสว่างของดวงดาว
กัณวฤศ 24 กัน-วะ-ริด Kan Wa Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ประเสริฐอย่างยาวนาน
กัญญากร 19 กัน-ยา-กอน Kan Ya Kon หญิง หญิงผู้เป็นดั่งแสงสว่าง, หญิงผู้สร้าง
ชิรชัย 24 ชิ-ระ-ชัย Chi Ra Chai ชาย เพชรแห่งชัยชนะ
สิริญา 24 สิ-หริ-ยา Si Ri Ya หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญ
สุรนันท์ 36 สุ-ระ-นัน Su Ra Nan ชาย ผู้กล้าหาญที่มีความสุข
นิดารัตน์ 36 นิ-ดา-รัด Ni Da Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความดีงาม
ศิรัชฌกรณ์ 45 สิ-รัด-ชะ-กอน Si Rat Cha Kon ชาย ผู้ที่เกิดมาสูงส่ง
อัญชลินทร์ 45 อัน-ชะ-ลิน An Cha Lin หญิง เจ้าแห่งความแตกต่าง
อิสราลักษณ์ 51 อิ-สะ-รา-ลัก I Sa Ra Lak หญิง ผู้มีลักษณะแห่งความยิ่งใหญ่
อังศวีร์ 45 อัง-สะ-วี Ang Sa Wi หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความกล้าหาญ
สันติราษฎร์ 50 สัน-ติ-ราด San Ti Rat ชาย บ้านเมืองอันสงบสุข
ชิณาริญ 24 ชิ-นา-ริน Chi Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่คนทั้งปวง
วนิตา 19 วะ-นิ-ตา Wa Ni Ta หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
วนิดาลักษณ์ 46 วะ-นิ-ดา-ลัก Wa Ni Da Lak หญิง หญิงผู้เป็นที่รักใคร่
ชิฌาริญ 24 ชิ-ชา-ริน Chi Cha Rin หญิง ต้นไม้ของผู้เป็นใหญ่
ชรินยา 24 ชะ-ริน-ยา Cha Rin Ya หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีสุขภาพที่ดี
จุติอร 24 จุ-ติ-ออน Chu Ti On หญิง หญิงงามที่จุติลงมาเกิด
จิตินาถ 24 จิ-ติ-นาด Chi Ti Nat หญิง ผู้ครอบครองจิตใจ, คนรัก
จาณิศา 24 จา-นิ-สา Cha Ni Sa หญิง ผู้น่ารักและมีความรู้
ศิรินทร์รัชช์ 59 สิ-ริน-รัด Si Rin Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่และสูงส่ง
อัยราน์นันต์ 63 อัย-ยะ-รา-นัน Aiya Ya Ra Nan หญิง ผู้ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
อัยยราณัฎฐ์ 63 อัย-ยะ-รา-นัด Aiya Ya Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ฌิณณัฐธวัฒน์ 63 ชิน-นัด-ทะ-วัด Chin Nat Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญด้วยทรัพย์อย่างมั่นคง
นนทิยา 24 นน-ทิ-ยา Non Thi Ya หญิง ผู้ที่มีความสุขและสุขภาพที่ดี
ธเวช 14 ทะ-เวด Tha Wet หญิง ท่านผู้มีสุขภาพที่ดี
ธฤทธิ 14 ทะ-ริด Tha Rit หญิง ท่านผู้มีอำนาจ
ณเวท 14 นะ-เวด Na Wet ชาย ผู้มีพลังพิเศษ
ดิษฐ์ฐณัฐ 54 ดิด-ทะ-นัด Dit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นนักประดิษฐ์
ชคกิต 14 ชะ-คะ-กิด Cha Kha Kit ชาย ผู้ได้รับคำสรรเสริญบนแผ่นดิน
ชานุเดช 14 ชา-นุ-เดด Cha Nu Det ชาย ผู้ที่เชื่อมอำนาจเข้าด้วยกัน
จิรนรา 24 จิ-ระ-นะ-รา Chi Ra Na Ra หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความมั่นคง
กันยศิษย์ 50 กัน-ยะ-สิด Kan Ya Sit ชาย ศิษย์ราศีกันย์
กันต์สินี 45 กัน-สิ-นี Kan Si Ni หญิง หญิงที่มีความน่ารัก
ณัฐณเรศ 36 นัด-นะ-เรด Nat Na Ret ชาย นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
กรินทร์ธิยา 45 กะ-ริน-ทิ-ยา Ka Rin Thi Ya หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่และมีสุขภาพที่ดี
กรินทร์นเรศ 46 กะ-ริน-นะ-เรด Ka Rin Na Ret ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นใหญ่และสูงส่ง
กัณญกรินทร์ 42 กัน-ยะ-กะ-ริน Kan Ya Ka Rin หญิง หญิงผู้เป็นใหญ่
กรินทร์ธเรศ 45 กะ-ริน-ทะ-เรด Ka Rin Tha Ret ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สูงส่งและเป็นใหญ่
กรินทร์ฐกร 42 กะ-ริน-ทะ-กอน Ka Rin Tha Kon ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่ตั้งอยู่ในความมั่นคง
ณัฐกรินทร์ 46 นัด-ถะ-กะ-ริน Nat Tha Ka Rin ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่เหนือสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
กรินทร์โรจ 42 กะ-ริน-ทะ-โรด Ka Rin Tha Rot ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีชีวิตรุ่งเรือง
จีรกรินทร์ 45 จี-ระ-กะ-ริน Chi Ra Ka Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีชีวิตมั่นคง
จิรกรินทร์ 42 จิ-ระ-กะ-ริน Chi Ra Ka Rin ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่มีชีวิตมั่นคง
อัจฉวรรณ 40 อัด-ฉะ-วัน At Cha Wan หญิง นางฟ้าผู้มีผิวที่สวยงาม
รสชรินทร์ 40 รด-ชะ-ริน Rot Cha Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีเสน่ห์น่าลิ้มลอง
ควาย 19 ควาย Khwai ชาย คำเรียกคนโง่ คนเซ่อ คนตัวใหญ่ หรือมีกำลังมากแต่ไม่ฉลาด.
เณชญา 14 เน-ชะ-ยา Ne Cha Ya ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู็
ธารนรินทร์ 41 ทาน-นะ-ริน Than Na Rin หญิง สายน้ำของผู้เป็นใหญ่
ธนนน 19 ทะ-นะ-นน Tha Na Non ชาย ผู้มีทรัพย์และความสุข
เชาวลักษณ์ 40 เชา-วะ-ลัก Chao Wa Lak หญิง ลักษณะของผู้มีปัญญา
ลักษณ์ชยา 40 ลัก-ชะ-ยา Lak Cha Ya หญิง ผู้มีลักษณะของผู้รอบรู้
ณิชลักษณ์ 40 นิด-ชะ-ลัก Nit Cha Lak หญิง ลักษณของผู้ค้าขาย
เอกธนัช 24 เอก-ทะ-นัด Ek Tha Nat ชาย ผู้มีความมั่นคั่งมีทรัพย์เป็นหนึ่ง
สรัญทร 24 สะ-รัน-ยะ-ทอน Sa Ran Ya Thon ได้ทั้งชายและหญิง หญิงเก่งกล้าผู้เอื้อเฟื้ออารี
รุจิชญาน์ 36 รุ-จิ-ชะ-ยา Ru Chi Cha Ya หญิง ผู้มีความรุ่งเรืองในความรู้
รุจิธญา 24 รุ-จี-ทะ-ยา Ru Chi Tha Ya หญิง ผู้มีความรุ่งเรือง
การ 6 กาน Kan ชาย งาน, สิ่ง หรือเรื่องที่ทำ
กัลย์ชิสา 42 กัน-ชิ-สา Kan Chi Sa หญิง สตรีผู้เป็นใหญ่
จิรัจจิกาล 42 จิ-รัด-จิ-กาน Chi Rat Chi Kan หญิง ผู้มีความมั่งคงตลอดกาล
จรรยากรณ์ 42 จัน-ยา-กอน Chan Ya Kon หญิง ความประพฤติของผู้สร้าง
ขวัญเยาว์ 42 ขวัน-เยา Khwan Yao หญิง ผู้มีความอ่อนเยาว์เป็นมิ่งขวัญ
สุจรีย์ 42 สุ-จะ-รี Su Cha Ri หญิง ผู้มีความประพฤติดี
จุฬาณีย์ 42 จุ-ลา-นี Chu La Ni หญิง มวยผมของสตรี
ณัฐช์ณฉัตร 50 นัด-นะ-ฉัด Nat Na Chat หญิง ร่มเงาของนักปราชญ์
ธิชากาล 19 ทิ-ชา-กาน Thi Cha Kan หญิง กาลเวลาของนักปราชญ์
ทิชาการ 14 ทิ-ชา-กาน Thi Cha Kan หญิง ปราชญ์ผู้น่ารัก
ณัชทิชา 19 นัด-ทิ-ชา Nat Thi Cha หญิง ปราชญ์ผู้(เกิดมาเพื่อความรู้
ทิชาณดา 15 ทิ-ชา-นะ-ดา Thi Cha Na Da หญิง ปราชญ์ผู้ความรู้ยิ่ง
กีรติกันต์ 41 กี-ระ-ติ-กัน Ki Ra Ti Kan ได้ทั้งชายและหญิง มีเกียรติและน่ารัก
สิษฐศรัญญ์ 56 สิด-ทะ-สะ-รัน Sit Tha Sa Ran ชาย ผู้มีอำนาจเป็นที่พึ่ง
ณชัย 19 นะ-ชัย Na Chai ชาย ที่แห่งชัยชนะ
ดานิสา 19 ดา-นิ-สา Da Ni Sa หญิง ดาวในเวลากลางคืน
ฌัชชา 14 ชัด-ชา Chat Cha หญิง ต้นไม้แห่งความรู้
อารียฉัตร 42 อา-รี-ยา-ฉัด A Ri Ya Chat หญิง ร่มเงาแห่งผู้เจริญ
อดิษยา 24 อะ-ดิ-สะ-ยา A Di Sa Ya หญิง ผู้ที่ไม่มีความมงคล
อนัญชุดา 24 อะ-นัน-ชุ-ดา A Nan Chu Da หญิง ไม่มีสิ่งใดที่สำคัญกว่าแสงสว่าง
ธนาศักดิ์ 36 ทะ-นา-สัก Tha Na Sak ชาย ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
สุขสัณท์ 36 สุก-สัน Suk San ชาย ผู้มีความสุขและความสุภาพ
สิงห์ทอง 36 สิง-ทอง Sing Thong ชาย เจ้าป่าที่มีค่าดุจทอง
เอกสิงห์ 36 เอก-สิง Ek Sing ชาย เจ้าป่าผู้เป็นหนึ่ง
กิตติชกานต์ 36 กิด-ติ-ชะ-กาน Kit Ti Cha Kan ชาย ผู้ที่น่ารักและมีชื่อเสียง
อริณศรารัตน์ 56 อะ-ริน-สะ-รา-รัด A Rin Sa Ra Rat หญิง ดวงแก้วที่ป้องกันศัตรู
อัยย์ญดา 41 อัย-ยะ-ดา Aiya Ya Da หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ชินทัต 19 ชิน-นะ-ทัด Chin Na That ชาย พระผู้ให้, ผู้มีแต่ให้
สิรินทร์ธรัท 51 สิ-ริน-ทะ-รัด Si Rin Tha Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีพลังแห่งการรักษา
สิรินทร์ธาดา 45 สิ-ริน-ทา-ดา Si Rin Tha Da หญิง ผู้สร้างความยิ่งใหญ่
สิรินทร์วรัช 54 สิ-ริน-วะ-รัด Si Rin Wa Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่ประเสริฐสุด
สิรินทร์เกตุ 45 สิ-ริน-เกด Si Rin Ket หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่รุ่งเรือง
กิติสิรินทร์ 50 กิ-ติ-สิ-ริน Ki Ti Si Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีชื่อเสียง
สิริณรัฐ 41 สิ-ริน-รัด Si Rin Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีโชคลาภบนแผ่นดิน
สิริธรินทร์ 50 สิ-หริ-ทะ-ริน Si Ri Tha Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่สร้างสรรค์ความมงคล
สิริวริญญ์ 50 สิ-ริ-วะ-ริน Si Ri Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญ
กตัญญุกรณ์ 36 กะ-ตัน-ยุ-กอน Ka Tan Yu Kon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รู้ซึ่งคุณคน
สิริวรางค์ 45 สิ-หริ-วะ-ราง Si Ri Wa Rang หญิง หญิงผู้มีโชคลาภและความจริญ
สุตานันท์ 36 สุ-ตา-นัน Su Ta Nan หญิง สตรีผู้มีความสุขในการให้
ดนัยวิวิทย์ 56 ดะ-นัย-วิ-วิด Da Nai Wi Wit ชาย ลูกชายผู้มีความรู้
จิระวิวิทย์ 56 จิ-ระ-วิ-วิด Chi Ra Wi Wit ชาย ผู้มีความรู้อย่างยั่งยืน
ชวัลวิวิทย์ 56 ชะ-วัน-วิ-วิด Cha Wan Wi Wit ชาย แสงสว่างแห่งความรู้
วิทยวิวัตน์ 56 วิด-ทะ-ยะ-วิ-วัด Wit Tha Ya Wi Wat ชาย ผู้มีความรู้และความเจริญรุ่งเรือง
เสฏฐศักย์ 56 เสด-ทะ-สัก Set Tha Sak ชาย ผู้ที่ได้รับพลังงานอันประเสริฐ
เสฏฐนันท์ 51 เสด-ทะ-นัน Set Tha Nan ชาย ผู้มีความสุขอันประเสริฐ
เสฏฐนัทธ์ 50 เสด-ทะ-นัด Set Tha Nat ชาย ผู้มีความผูกพันอันประเสริฐ
เสฏฐนิตย์ 56 เสด-ทะ-นิด Set Tha Nit ชาย ผู้มีความประเสริฐตลอดกาล
เสฏฐศาสน์ 56 เสด-ทะ-สาด Set Tha Sat ชาย ผู้ที่ได้รับคำสั่งสอนอันประเสริฐ
สิษฐสรัญญ์ 56 สิด-ทะ-สะ-รัน Sit Tha Sa Ran ชาย ผู้มำอำนาจเป็นที่พึ่ง
สิษฐนัฎฐ์ 56 สิด-ทะ-นัด Sit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
จิณณณัฏฐ์ 56 จิน-นะ-นัด Chin Na Nat ชาย ผู้ประพฤติตนเยี่ยงนักปราชญ์
เสฏฐกรณ์ 46 เสด-ทะ-กอน Set Tha Kon ชาย ผู้มีการกระทำอันประเสริฐสุด
เตชะสินธุ์ 41 เต-ชะ-สิน Te Cha Sin ชาย มีเดชดั่งสายน้ำใหญ่
ชวัศ 19 ชะ-วัด Cha Wat ชาย ว่องไวยิ่ง
รุจิดาวรรณ 36 รุ-จิ-ดา-วัน Ru Chi Da Wan หญิง รุ่งเรืองดั่งทองคำ
ดาริษฏ์ฐา 42 ดา-ริด-ถา Da Rit Tha หญิง ดั่งดวงดาวอันน่ารัก
วิญญาวรางค์ 45 วิน-ยา-วะ-ราง Win Ya Wa Rang หญิง มีรูปร่างและจิตวิญญาณ
วนัทศา 24 วะ-นัด-สา Wa Nat Sa หญิง ป่าใหญ่
วิรธนา 24 วิ-ระ-ทะ-นา Wi Ra Tha Na ชาย กล้าหาญและมีทรัพย์
สราณินทร์ 40 สะ-ระ-นิน Sa Ra Nin หญิง แกล้วกล้าและเป็นใหญ่
ชลัชธนา 24 ชะ-ลัด-ทะ-นา Cha Lat Tha Na ได้ทั้งชายและหญิง ร่ำรวยด้วยน้ำ
ฐนวรรธน์ 46 ถะ-นะ-วัด Tha Na Wat ชาย มีฐานะอันเจริญ
ธนัทกร 19 ทะ-นัด-กอน Tha Nat Kon ชาย มีทรัพย์
ชนินทร์วิชญ์ 55 ชะ-นิน-วิด Cha Nin Wit หญิง รู้นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่ในกลุ่มชน.
ชนินทร์ยุดา 41 ชะ-นิน-ยุ-ดา Cha Nin Yu Da หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่รวมตัวกันในกลุ่มชน.
รชญ์ชนินท์ 45 รด-ชะ-นิน Rot Cha Nin หญิง ราชาผู้เป็นใหญ่ในกลุ่มชน.
ศศิลลิล 40 สะ-สิ-ละ-ลิน Sa Si La Lin หญิง ดวงจันทร์แห่งความน่ารัก
ลัลลนัฎ 36 ลัน-ละ-นัด Lan La Nat หญิง ปราชญ์ผู้มีความน่ารัก
วชิรวิณณ์ 45 วะ-ชิ-ระ-วิน Wa Chi Ra Win ชาย เพชรแห่งความสุข
คชาฆฤต 14 คะ-ชา-คะ-ริด Kha Cha Kha Rit ชาย แสงสว่างของช้างใหญ่
เสฏฐสิทธิ์ 56 เสด-ถะ-สิด Set Tha Sit ชาย ผู้มีอำนาจอันประเสริฐที่สุด
กนิษฐ์นันท์ 56 กะ-นิด-นัน Ka Nit Nan หญิง ลูกสาวที่มีความสุข
ฌาริญญา 23 ชา-ริน-ยา Cha Rin Ya หญิง ต้นไม่แห่งความรู้ของผู้เป็นใหญ่
นาคิน 19 นา-คิน Na Khin ชาย นาค, งู, ช้าง
วันทอง 24 วัน-ทอง Wan Thong หญิง ตัวละครในเรื่องขุนช้างขุนแผน
อนันตฤทธิ์ 42 อะ-นัน-ตะ-ริด A Nan Ta Rit ชาย อำนาจที่ไม่มีวันหมดสิ้น
ชณันรุจน์ 41 ชะ-นัน-รุด Cha Nan Rut ชาย ผู้มีความรุ่งโรจน์
รชทศ 14 ระ-ชะ-ทด Ra Cha Thot ชาย ผู้อุดมไปด้วยทรัพย์และความสุข
สิรัชชา 24 สิ-รัด-ชา Si Rat Cha หญิง วันนี้ที่ดีที่สุด
ตั้น 14 ตั้น Tan ชาย ชื่อเล่นในภาษาอังกฤษ
สุลัคน์ 36 สุ-ลัก Su Lak หญิง ช่วงเวลาที่เป็นมงคล
จิรัฐตินันทน์ 63 จิ-รัด-ติ-นัน Chi Rat Ti Nan หญิง ผู้มีความสุขตลอดกาล
ณิรินทร์รดา 42 นิ-ริน-ระ-ดา Ni Rin Ra Da หญิง เจ้าแห่งปัญญาผู้มีความสุขปราศจากกิเลส
วลัญช์รัช 41 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง ผู้มีธุลีเป็นเครื่องหมาย
วีวัฒน์ 40 วี-วัด Wi Wat ชาย ผู้เจริญด้วยความกล้า
ธันธิชา 24 ทัน-ทิ-ชา Than Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์ที่ประเสริฐ
วราลักษณ์ 40 วะ-รา-ลัก Wa Ra Lak หญิง ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
ลักษณาวรรณ 40 ลัก-สะ-นา-วัน Lak Sa Na Wan หญิง เชื้อสายของผู้มีลักษณะดี
ดารัญญา 19 ดา-รัน-ยา Da Ran Ya หญิง ผู้มีความรู้เรื่องดวงดาว
นัทธกร 19 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon ชาย ผู้สร้างความสุข, บ่อเกิดแห่งความสุข
แอนนา 19 แอน-นา Aen Na หญิง ชื่อผู้หญิงในภาษาอังกฤษ
สุรวิช 24 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย ผู้มีความรู้และความกล้าหาญ
สุคชา 15 สุ-คะ-ชา Su Kha Cha ชาย ช้างที่ดี
สุชนะ 19 สุ-ชะ-นะ Su Cha Na ชาย ชัยชนะอันดีงาม
สุธนิต 24 สุ-ทะ-นิด Su Tha Nit ชาย ผู้มีความดีงามมาก
สุธวิช 24 สุ-ทะ-วิด Su Tha Wit ชาย ผู้มีความดีงาม
สุวริช 24 สุ-วะ-ริด Su Wa Rit ชาย ผู้มีความดีและยิ่งใหญ่
สุวริศร์ 42 สุ-วะ-ริด Su Wa Rit ชาย ผู้มีความดีและยิ่งใหญ่
สุจิรินทร์ 45 สุ-จิ-ริน Su Chi Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่งามที่สุด
สุธีรักษ์ 41 สุ-ที-รัก Su Thi Rak ชาย ผู้มีความรู้คอยปกป้อง
นรเสฏฐ์ 45 นอ-ระ-เสด No Ra Set ชาย คนที่ดีที่สุด, คนที่ประเสริฐที่สุด
นราเศรษฐ์ 45 นะ-รา-เสด Na Ra Set ชาย คนที่ดีที่สุด, คนที่ประเสริฐที่สุด
ยนตธร 24 ยน-ตะ-ทอน Yon Ta Thon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งการให้กำลัง,ผู้รักษาเครื่องกลไก
ยชญ์สุทิน 41 ยด-สุ-ทิน Yot Su Thin ชาย ผู้ชอบให้ที่น่าบูชา
ยชญ์วิทิต 41 ยด-วิ-ทิด Yot Wi Thit ชาย ผู้คงแก่เรียนที่น่าบูชา
ยชญ์รักษ์ 45 ยด-ชะ-รัก Yot Cha Rak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รักษาการบูชา
ยชญ์รวินทร์ 56 ยด-ระ-วิน Yot Ra Win หญิง เจ้าแห่งอาทิตย์ที่น่าบูชา
ยชญ์ยวิษฐ์ 63 ยด-ยะ-วิด Yot Ya Wit ชาย ผู้เยาว์ที่น่ายกย่องบูชา
ธีร์รัชช์ 45 ที-รัด Thi Rat ชาย สมบัติของนักปราชญ์
นาถฬดา 14 นาด-ละ-ดา Nat La Da หญิง บริสุทธิ์
ทัศน์วรรณ 45 ทัด-สะ-วัน That Sa Wan หญิง หนังสือแห่งความคิด
อาริยารินทร์ 51 อา-ริ-ยา-ริน A Ri Ya Rin หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
รัตตินันท์ 42 รัด-ติ-นัน Rat Ti Nan หญิง ผู้มีความสุขในยามค่ำคืน
แก้วเจียรนัย 55 แก้ว-เจีย-ระ-นัย Kaeo Chia Ra Nai ชาย แก้วที่ถูกเจียรนัย
เธียรกฤษณ์ 45 เทีย-ระ-กิด Thia Ra Kit ชาย นักปราชญ์ของพระกฤษณะ
เธียรวรรณ 44 เทีย-ระ-วัน Thia Ra Wan หญิง ชนชั้นของนักปราชญ์
วริฏฐิสา 44 วะ-ริด-ทิ-สา Wa Rit Thi Sa หญิง ผู้มั่นคงในสิ่งประเสริฐและเป็นใหญ่
สุวัจณี 36 สุ-วัด-จะ-นี Su Wat Cha Ni หญิง หญิงผู้มีความเจริญดี
สุวัจนี 36 สุ-วัด-จะ-นี Su Wat Cha Ni หญิง ผู้พูดดี, ผู้รู้จักการเจรจา
ธนวิสุทธิ์ 45 ทะ-นะ-วิ-สุด Tha Na Wi Sut ชาย ผู้มีทรัพย์ด้วยความบริสุทธิ์
นันทน์ณัฏฐ์ 65 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุข
ณญาณิษา 24 นะ-ยา-นิ-สา Na Ya Ni Sa หญิง ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้
ธีรานนท์ 36 ที-รา-นน Thi Ra Non ชาย ความยินดีของนักปราชญ์
เจนวัฒน์ 40 เจน-วัด Chen Wat ชาย ผู้มีความเจริญอย่างแท้จริง
จริวัฒน์ 41 จะ-ริ-วัด Cha Ri Wat ชาย ผู้เจริญอันมีกิริยาที่ควรประพฤติ
ณัฎฐวิทย์ 51 นัด-ถะ-วิด Nat Tha Wit ชาย ปราชญ์ผู้รอบรู้
ณัฏฐวิทย์ 55 นัด-ถะ-วิด Nat Tha Wit ชาย ปราชญ์ผู้รอบรู้
อินทร์ศวร 46 อิน-สวน In Suan ชาย พระศิวะผู้เป็นใหญ่
กัญจณฉัฒฐ์ 50 กัน-จะ-นะ-ฉัด Kan Cha Na Chat หญิง ผู้เป็นร่มเงาแห่งทอง
วิชญ์วิสิฐ 55 วิด-วิ-สิด Wit Wi Sit ชาย ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
วรินทร์รตา 41 วะ-ริน-ระ-ตา Wa Rin Ra Ta หญิง ผู้ยินดีในเจ้าแห่งความประเสริฐ
รศลินทร์ 40 รด-สะ-ริน Rot Sa Rin หญิง ผู้ลิ้มรสที่ยิ่งใหญ่
เฌอริลิน 36 เชอ-ริ-ลีน Choe Ri Lin หญิง ต้นไม้ที่น่ารัก
เจนิสสรา 36 เจ-นิด-สะ-รา Che Nit Sa Ra หญิง เทวดาที่นามว่าเจนิส
ฮุสนา 19 ฮุด-สะ-นา Hut Sa Na หญิง ดีที่สุด
วรรณวัฒน์ 46 วัน-นะ-วัด Wan Na Wat ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความเจริญ
นันทิกร 24 นัน-ทิ-กอน Nan Thi Kon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สร้างความสุข
กัญญ์ณัฏฐ์ณดา 65 กัน-นัด-นะ-ดา Kan Nat Na Da หญิง หญิงสาวผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
นิรันดร์ 36 นิ-รัน Ni Ran ชาย ตลอดไป
ลีนวัฒน์ 45 ลีน-วัด Lin Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความเจริญยิ่ง
ทิตา 9 ทิ-ตา Thi Ta หญิง แสงสว่าง เจริญ รุ่งเรือง
อิจศรินทร์ 50 อิด-สะ-ริน It Sa Rin หญิง ผู้เป็นใหญที่มีความอิจฉา
ศรีคง 24 สี-คง Si Khong หญิง ผู้คงไว้ซึ่งความเจริญ
วชากร 14 วะ-ชา-กอน Wa Cha Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความรู้
นุชา 9 นุ-ชา Nu Cha ชาย น้องชาย
สุทธีระศักดิ์ 54 สุด-ที-ระ-สัก Sut Thi Ra Sak ชาย นักปราชญ์ผู้มีอำนาจอันดีงาม
อาลัยลักษณ์ 54 อา-ลัย-ลัก A Lai Lak หญิง ลักษณะที่ควรค่าแก่การนึกถึง
อุลัยลักษณ์ 54 อุ-ลัย-ลัก U Lai Lak หญิง ผู้มีลักษณะเหมือนทองคำ
วริฏฐ์ 41 วะ-ริด Wa Rit ชาย ดียิ่ง ประเสริฐยิ่ง
กฤษวรรษ 24 กิด-สะ-วัด Kit Sa Wat ชาย ฤดูแห่งความสุข
สุริยะชัย 42 สุ-ริ-ยะ-ชัย Su Ri Ya Chai ชาย พระอาทิตย์ผู้ชนะ
ศรีวิชัย 42 สี-วิ-ชัย Si Wi Chai ชาย อนาจักรโบราณ
ไวยกรณ์ 42 วัย-ยะ-กอน Wai Ya Kon ชาย วิชาภาษาว่าด้วยรูปคํา
เกลียงไกล 42 เกลียง-กลัย Kliang Klai ชาย หญ้าที่ห่างไกล
ชัยรณรงค์ 42 ชัย-รน-นะ-รง Chai Ron Na Rong ชาย ผู้มีชัยในการรบ
วีระวงค์ 42 วี-ระ-วง Wi Ra Wong ชาย เชื้อสายแห่งผู้กล้า
วุฒิสรรค์ 42 วุด-ทิ-สัน Wut Thi San ชาย ภูมิรู้ที่ถูกสร้างขึ้น
ณัฐฌาวรันญ์ 56 นัด-ชา-วะ-รัน Nat Cha Wa Ran หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
สิรินทวรัชญ์ 54 สิ-ริน-ทะ-วะ-รัด Si Rin Tha Wa Rat หญิง ผู้ทีความเจริญอันประเสริฐยิ่งใหญ่
สิรินทลัตร 42 สิ-ริน-ทะ-ลัด Si Rin Tha Lat หญิง ผู้ทีความเจริญอันยิ่งใหญ่
สิรินทณัช 36 สิ-ริน-ทะ-นัด Si Rin Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ทีความเจริญอันยิ่งใหญ่
สิรินทร์รตา 46 สิ-ริน-ระ-ตา Si Rin Ra Ta หญิง ผู้ที่มีความสุขกับโชคลาภอันยิ่งใหญ่
สิรินทร์ฐิชา 54 สิ-ริน-ทิ-ชา Si Rin Thi Cha หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่เกิดมาพร้อมความเจริญ
อัญญสิรินทร์ 56 อัน-ยะ-สิ-ริน An Ya Si Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญอย่างแตกต่าง
สิรินทร์ธนัญ 55 สิ-ริน-ทะ-นัน Si Rin Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์และความเจริญอันยิ่งใหญ่
สิรินทร์ชญา 45 สิ-ริน-ชะ-ยา Si Rin Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญอันยิ่งใหญ่
สิรินทร์ลดา 46 สิ-ริน-ละ-ดา Si Rin La Da หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งความเจริญอันยิ่งใหญ่
สิรินทร์ณิชา 50 สิ-ริน-นิ-ชา Si Rin Ni Cha ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญอันบริสุทธิ์
อิสรนันท์ 45 อิด-สะ-ระ-นัน It Sa Ra Nan ชาย ผู้มีความรื่นเริงอย่างน่ายินดี
เวท 9 เวด Wet ชาย ความรู้, ความรู้ทางศาสนา
อิสรเวศ 36 อิด-สะ-ระ-เวด It Sa Ra Wet ชาย ผู้รืนเริงที่มีรูปร่างงดงาม
อิสรวัจน์ 51 อิด-สะ-ระ-วัด It Sa Ra Wat ชาย ถ้อยคำที่อิสระ
อิสรนนท์ 41 อิด-สะ-ระ-นน It Sa Ra Non ชาย ผู้รืนเริงที่มีปัญญาเฉียบแหลม
ชลิณิชา 24 ชะ-ลิ-นิ-ชา Cha Li Ni Cha หญิง แสงของผู้บริสุทธิ์