บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ฏีร์ญาภา พฤหัสบดี 36 ตี-ยา-พา Ti Ya Pha หญิง แสงสว่างของผู้ที่ทรงความรู้
บุษราภา พฤหัสบดี 14 บุด-สะ-รา-พา But Sa Ra Pha หญิง รัศมีพลอยสีเหลือง, แสงประกายของพลอยสีเหลือง
พัฒณสิจฐ์ พฤหัสบดี 55 พัด-ทะ-นะ-สิด Phat Tha Na Sit ชาย ผู้พัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด
กฤษณภัสร์ พฤหัสบดี 36 กริด-สะ-นะ-พัด Krit Sa Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง แสงจากพระกฤษณะ
กฤษกมลฐ์ พฤหัสบดี 36 กริด-กะ-มน Krit Ka Mon ชาย ผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่
กฤศฐิณิฐ พฤหัสบดี 40 กริด-ทิ-นิด Krit Thi Nit ชาย ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
กฤษพิเชฏฐ พฤหัสบดี 40 กริด-พิ-เชด Krit Phi Chet ชาย ผู้เกิดมายิ่งใหญ่
กฤษพิรเมศ พฤหัสบดี 36 กริด-พิ-ระ-เมด Krit Phi Ra Met ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุขอย่างงดงาม
วรรณพิมล พฤหัสบดี 42 วัน-พิ-มน Wan Phi Mon หญิง ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
กฤษวิสิษฎ์ พฤหัสบดี 45 กริด-วิ-สิด Krit Wi Sit ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่
กัลยวีร์ พฤหัสบดี 45 กัน-ยะ-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้มีความกล้าหาญ
กฤษฎิ์พงศ์ พฤหัสบดี 50 กริด-สะ-พง Krit Sa Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีปัญญา
เศรษฐลักษณ์ พฤหัสบดี 55 เสด-ถะ-ลัก Set Tha Lak ชาย ผู้มีลักษณะที่ยอดเยี่ยม
พิมลณัฏฐ์ พฤหัสบดี 59 พิ-มน-นัด Phi Mon Nat หญิง ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
พิภา พฤหัสบดี 14 พิ-พา Phi Pha หญิง แสงสว่างที่พิเศษ
ภรัณเมศร์ พฤหัสบดี 41 พะ-รัน-เมด Pha Ran Met ชาย ผู้ยิ่งใหญ่
ณัฐชพิมพ์ พฤหัสบดี 54 นัด-ชะ-พิม Nat Cha Phim หญิง ปราชญ์ผู้เป็นต้นแบบของผู้อื่น
กัญปาณัสม์ พฤหัสบดี 42 กัน-ปา-นัด Kan Pa Nat ชาย หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
อภิสรากรณ์ พฤหัสบดี 42 อะ-พิ-สะ-รา-กอน A Phi Sa Ra Kon หญิง ผู้ที่เกิดมายิ่งใหญ่
ศศิประภาพร พฤหัสบดี 42 สะ-สิ-ประ-พา-พอน Sa Si Pra Pha Phon หญิง แสงสว่างของดวงจันทร์อันประเสริฐ
พัสส์ฐพร พฤหัสบดี 56 พัด-ถะ-พอน Phat Tha Phon หญิง ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
วิศรุช พฤหัสบดี 24 วิ-สะ-รุด Wi Sa Rut ชาย สะอาด, สดใส
จิณณ์ชญา พฤหัสบดี 36 จิน-ชะ-ยา Chin Cha Ya หญิง ผู้เชี่ยวชาญ
อัญญ์มาลี พฤหัสบดี 46 อัน-มา-ลี An Ma Li หญิง ดอกไม้แห่งความรู้
กัณฐ์ณิศา พฤหัสบดี 45 กัน-นิ-สา Kan Ni Sa หญิง เจ้าแห่งความรู้ที่ขาดมิได้
ณัชฌาภัสร์ พฤหัสบดี 42 นัด-ชา-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้เจริญที่มากด้วยความรู้
ณพิภา พฤหัสบดี 19 นะ-พิ-พา Na Phi Pha หญิง ผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
บิ้ว พฤหัสบดี 14 บิ้ว Bio หญิง สร้าง(ในภาษาอังกฤษ)
รภัสสรณ์ พฤหัสบดี 41 ระ-พัด-สอน Ra Phat Son หญิง ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่ง
กัญญรักข พฤหัสบดี 24 กัน-ยะ-รัก Kan Ya Rak หญิง หญิงผู้เป็นที่รัก
ลัษมณ พฤหัสบดี 24 ลัด-สะ-มน Lat Sa Mon หญิง ผู้มีลักษณะดั่งมณี
ณัฐกรรยา พฤหัสบดี 36 นัด-กัน-ยา Nat Kan Ya หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
อุไรพรรณ พฤหัสบดี 41 อุ-รัย-พัน U Rai Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณงดงาม
สัจจาพร พฤหัสบดี 36 สัด-จา-พอน Sat Cha Phon หญิง ความจริงใจอันประเสริฐ
ศิวราภรณ์ พฤหัสบดี 41 สิ-วะ-รา-พอน Si Wa Ra Phon หญิง เครื่องประดับอันประเสริฐสูงสุด
มัษฏาภรค์ พฤหัสบดี 41 มัด-ตา-พอน Mat Ta Phon หญิง เครื่องประดับที่สวยงาม
ณัฐจิราพัชร พฤหัสบดี 51 นัด-จิ-รา-พัด Nat Chi Ra Phat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความยั่งยืนเหมือนเพชร
พิลา พฤหัสบดี 19 พิ-ลา Phi La หญิง วันให้โทษทางแตกหัก เสียหาย
ประไพวรรณ พฤหัสบดี 46 ประ-พัย-วัน Pra Phai Wan หญิง ผิวที่สวยงาม
ฬุฬาศิลป์ พฤหัสบดี 40 จุ-ลา-สิน Chu La Sin ได้ทั้งชายและหญิง ความยิ่งใหญ่ทางศิลปะ
ณัฎฐิยากรณ์ พฤหัสบดี 55 นัด-ถิ-ยา-กอน Nat Thi Ya Kon หญิง ผู้ฉลาดดังนักปราชญ์หญิง
ณัฏฐ์ฐณภัค พฤหัสบดี 59 นัด-ทะ-นะ-พัก Nat Tha Na Phak ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
สรัญฐชัยย์ พฤหัสบดี 59 สะ-รัน-ทะ-ชัย Sa Ran Tha Chai ชาย ผู้มีชัยเป็นที่พึ่ง
ลักษณวงค์ พฤหัสบดี 41 ลัก-สะ-นะ-วง Lak Sa Na Wong หญิง ลักษณะของเชื้อสายในตระกูล
อัญชัญ พฤหัสบดี 24 อัน-ชัน An Chan หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ดอกมีทั้งแบบกลีบซ้อนและกลีบไม่ซ้อน
พิชยาพัชร์ พฤหัสบดี 50 พิด-ชะ-ยา-พัด Phit Cha Ya Phat หญิง เพชรแห่งชัยชนะของนักปราชญ์
กัญปภาสร พฤหัสบดี 24 กัน-ประ-พา-สอน Kan Pra Pha Son หญิง หญิงที่ประพฤติตนดี
ลักษ์ พฤหัสบดี 24 ลัก Lak ชาย ลักษณะ
พรรณวิไล พฤหัสบดี 46 พัน-วิ-ลัย Phan Wi Lai หญิง ผู้มีผิวพรรณที่งดงาม
โซเฟีย พฤหัสบดี 36 โซ-เฟีย So Fia หญิง เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศบัลแกเรีย.
รัฐชฏาพร พฤหัสบดี 41 รัด-ชะ-ดา-พอน Rat Cha Da Phon หญิง ผู้เป็นชฏาอันประเสริฐของแผ่นดิน
ซุลกิฟลี พฤหัสบดี 40 ซุน-กิ-ฟลี Sun Ki Fli ชาย ผู้ที่ให้มากกว่า หรือให้เป็น 2 เท่า
วรายุภัสร์ พฤหัสบดี 45 วะ-รา-ยุ-พัด Wa Ra Yu Phat หญิง ผู้เจริญที่มีชีวิตอันประเสริฐ
ชณกาณ พฤหัสบดี 14 ชะ-นะ-กาน Cha Na Kan หญิง คนที่ทรงคุณค่าดุจทองคำ
แพรวาวัลย์ พฤหัสบดี 54 แพร-วา-วัน Phrae Wa Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งผ้าไหม
สมลักษณ์ พฤหัสบดี 41 สม-ลัก Som Lak ได้ทั้งชายและหญิง ลักษณะที่เหมาะสม
เวหา พฤหัสบดี 14 เว-หา We Ha ชาย ท้องฟ้า
ปณัฐฐิชา พฤหัสบดี 36 ปะ-นัด-ทิ-ชา Pa Nat Thi Cha หญิง นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นในความรู้
ปริณวัชญณ์ พฤหัสบดี 45 ปะ-ริน-วัด Pa Rin Wat ชาย ผู้มีความรอบรู้และแข็งแกร่ง
ภัคกร พฤหัสบดี 14 พัก-กอน Phak Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความโชคดี, บ่อเกิดแห่งความเจริญ
ชลภัสสรณ์ พฤหัสบดี 45 ชน-พัด-สอน Chon Phat Son หญิง ร่มเย็นดุจสายน้ำ
เปรมศิณี พฤหัสบดี 36 เปรม-สิ-นี Prem Si Ni หญิง หญิงที่มีความสุข
สุรียาณี พฤหัสบดี 40 สุ-รี-ยา-นี Su Ri Ya Ni หญิง หญิงผู้มีค่าดั่งพระอาทิตย์
ชฎาวัลย์ พฤหัสบดี 41 ชะ-ดา-วัน Cha Da Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายอันสูงส่ง
ณัฎฐพัชร พฤหัสบดี 41 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย มีความรู้ดุจเพชร
ภัคชลีพร พฤหัสบดี 36 พัก-ชะ-ลี-พอน Phak Cha Li Phon หญิง ผู้เจริญที่มีกิริยางดงามประเสริฐ
ภรณ์มณี พฤหัสบดี 36 พอน-มะ-นี Phon Ma Ni หญิง เครื่องประดับที่ทำจากแก้ว
พรรณพิชา พฤหัสบดี 36 พัน-พิ-ชา Phan Phi Cha หญิง ปราชญ์ผู้มีผิวพรรณงาม
สิปประศรัญย์ พฤหัสบดี 59 สิบ-ประ-สะ-รัน Sip Pra Sa Ran ชาย ผู้มีศิลปะเป็นที่พึ่ง
ชิชากร พฤหัสบดี 14 ชิ-ชา-กอน Chi Cha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความรัก
อัฐฐภิรมย์ พฤหัสบดี 59 อัด-ทะ-พิ-รม At Tha Phi Rom หญิง ผู้มีความสุขในเงินตรา
กัลย์พิสชา พฤหัสบดี 50 กัน-พิด-ชา Kan Phit Cha หญิง หญิงที่งามเหมือนดอกบัว
พิฏฐาพัส พฤหัสบดี 50 พิ-ถา-พัด Phi Tha Phat หญิง มีอำนาจอันเป็นที่ปรารถนาด้วยความเพียร
ไอศวรรณยา พฤหัสบดี 50 อัย-สะ-วัน-ยา Aiya Sa Wan Ya หญิง ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่, ความเป็นผู้สูงส่ง
อัปสรรัชย์ พฤหัสบดี 50 อับ-สอน-รัด Ap Son Rat หญิง แผ่นดินของนางสวรรค์
หริญรัศมิ์ พฤหัสบดี 50 หะ-ริน-รัด Ha Rin Rat หญิง รัศมีแห่งทองคำ
วิลัยรักษ์ พฤหัสบดี 50 วิ-ลัย-รัก Wi Lai Rak หญิง การรักษาให้สิ่งไม่ดีเลือนหายไป
วะลัยรักษ์ พฤหัสบดี 50 วะ-ลัย-รัก Wa Lai Rak หญิง กำไลแห่งการรักษา
วรรณยุรักษ์ พฤหัสบดี 50 วัน-ยุ-รัก Wan Yu Rak หญิง ชนชั้นและการคุ้มครอง
ณัฐฎพัชร์ พฤหัสบดี 50 นัด-ดะ-พัด Nat Da Phat หญิง เพชรของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ศศิ พฤหัสบดี 50 นัด-สะ-สิ Nat Sa Si หญิง ดวงจันทร์ของนักปราชญ์
ซาลือมะห์ พฤหัสบดี 50 ซา-ลือ-มะ Sa Lue Ma หญิง ความสงบ, ความสันติ
พิมพ์ระวี พฤหัสบดี 55 พิม-ระ-วี Phim Ra Wi หญิง ผู้เป็นต้นแบบที่ร้อนแรง
ณิภัสส์รฐา พฤหัสบดี 51 นิ-พัด-ระ-ถา Ni Phat Ra Tha หญิง ผู้เจริญด้วยปัญญาอย่างมั่นคง
ปรณัฐ พฤหัสบดี 24 ปอ-ระ-นัด Po Ra Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความแตกต่าง
อรศิชา พฤหัสบดี 24 ออน-สิ-ชา On Si Cha หญิง หญิงที่เกิดมางดงาม
สิงหา พฤหัสบดี 19 สิง-หา Sing Ha หญิง เดือนสิงหาคม, เดือนที่ 8
ลลิณีย์ พฤหัสบดี 45 ละ-ลิ-นี La Li Ni หญิง หญิงผู้น่ารัก
วรัฐชฎากร พฤหัสบดี 36 วะ-รัด-ชะ-ดา-กอน Wa Rat Cha Da Kon หญิง ผู้เกิดมาสูงส่งบนแผ่นดิน
เชอณิชชา พฤหัสบดี 24 เชอ-นิด-ชา Choe Nit Cha หญิง ต้นไม้ที่บริสุทธิ์
ณัฐวรัฐ พฤหัสบดี 41 นัด-ถะ-วะ-รัด Nat Tha Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง แผ่นดินของนักปราชญ์
ภรกฤช พฤหัสบดี 9 พะ-ระ-กิด Pha Ra Kit ชาย ผู้ทรงกฤช, ผู้มีความเฉียบแหลม
พัสวีร์ พฤหัสบดี 45 พัด-สะ-วี Phat Sa Wi ชาย ผู้มีทรัพย์
ชยเศรษฐ์ พฤหัสบดี 45 ชะ-ยะ-เสด Cha Ya Set ชาย ชัยชนะอันประเสริฐ
ชัชญาณิจฌ์ พฤหัสบดี 42 ชัด-ชะ-ยา-นิด Chat Cha Ya Nit หญิง นักรบที่มีความรู้
ฐณัฏฐ์ชาฎา พฤหัสบดี 54 ทะ-นัด-ชา-ดา Tha Nat Cha Da หญิง ชฎาของนักปราชญ์
กัญฐณัฏฐ์ พฤหัสบดี 54 กัน-ทะ-นัด Kan Tha Nat หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
ปาลฐณัฏฐ์ พฤหัสบดี 54 ปาน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย ผู้เป็นดั่งนักปราชญ์
ศิราลักษณ์ พฤหัสบดี 45 สิ-รา-ลัก Si Ra Lak หญิง ผู้มีลักษณะงดงามดั่งสายน้ำ
พัสสวรรณ พฤหัสบดี 45 พัด-สะ-วัน Phat Sa Wan หญิง ชนชั้นและสายฝน
วิรัฐยา พฤหัสบดี 36 วิ-รัด-ทะ-ยา Wi Rat Tha Ya หญิง ผู้อยู่บนรัฐที่วิเศษยิ่ง
ศุภัคษิ์ชฎา พฤหัสบดี 42 สุ-พัก-ชะ-ดา Su Phak Cha Da หญิง ชฎาแห่งความเจริญ, ชฎาแห่งความโชคดี
ศุภัคษิ์ชยา พฤหัสบดี 45 สุ-พัก-ชะ-ยา Su Phak Cha Ya หญิง ผู้มีโชคทางความรู้
ศุภัคษิ์ชญา พฤหัสบดี 41 สุ-พัก-ชะ-ยา Su Phak Cha Ya หญิง ผู้มีโชคทางความรู้
อริสราภรณ์ พฤหัสบดี 45 อะ-ริ-สะ-รา-พอน A Ri Sa Ra Phon หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
เพชรชฎา พฤหัสบดี 24 เพ็ด-ชะ-ดา Phet Cha Da หญิง เพชรที่ประดับบนชฎา
รพีกร พฤหัสบดี 24 ระ-พี-กอน Ra Phi Kon หญิง บ่อเกิดแห่งพระอาทิตย์
รัมภาภัค พฤหัสบดี 24 รัม-พา-พัก Ram Pha Phak หญิง ผู้มีเกียรติดั่งนางฟ้า
ศรัณย์ยุพา พฤหัสบดี 55 สะ-รัน-ยุ-พา Sa Ran Yu Pha หญิง หญิงผู้เป็นที่พึ่ง
ณัฏฐ์ชสรณ์ พฤหัสบดี 63 นัด-ชะ-สอน Nat Cha Son หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
ณัฐชลัยย์ พฤหัสบดี 55 นัด-ชะ-ลัย Nat Cha Lai หญิง นักปราชญ์แห่งสายน้ำ
ภักษร พฤหัสบดี 14 พัก-สอน Phak Son หญิง งดงาม
ภรภัค พฤหัสบดี 14 พอน-พัก Phon Phak หญิง ผู้ค้ำจุนโชค
บุรเศรษฐ์ พฤหัสบดี 42 บุ-ระ-เสด Bu Ra Set ชาย ผู้อยู่บนประเทศที่ประเสริฐ
ปฏิหาริย์ พฤหัสบดี 46 ปะ-ติ-หาน Pa Ti Han ชาย สิ่งที่น่าอัศจรรย์, ความอัศจรรย์
ณศิพงศ์ พฤหัสบดี 42 นะ-สิ-พง Na Si Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความรอบรู้
พิมพ์ชณิฎา พฤหัสบดี 51 พิม-ชะ-นิ-ดา Phim Cha Ni Da หญิง ต้นแบบของพ่อแม่
ลิลญ์รยา พฤหัสบดี 42 ลิน-ระ-ยา Lin Ra Ya หญิง หญิงผู้น่ารักและมีความรู้
เฌอณฎา พฤหัสบดี 24 เชอ-นะ-ดา Choe Na Da หญิง ต้นไม้ที่สูงส่ง
ณัญฐญาณัฐ พฤหัสบดี 45 นัน-ทะ-ยา-นัด Nan Tha Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคงยิ่งทางความรู้
ณัชชาวีณ์ พฤหัสบดี 41 นัด-ชา-วี Nat Cha Wi หญิง ปราชญ์ผู้รอบรู้
ภณรัก พฤหัสบดี 15 พะ-นะ-รัก Pha Na Rak หญิง ผู้ทีพูดหรือกล่าวด้วยความรัก
พีรมณฑ์ พฤหัสบดี 41 พี-ระ-มน Phi Ra Mon หญิง ผู้มีความเเกล้วกล้าเป็นเครื่องประดับ
รือไชย พฤหัสบดี 36 รือ-ชัย Rue Chai ชาย ผู้เจริญที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
สิฏฐิณิศา พฤหัสบดี 50 สิด-ถิ-นิ-สา Sit Thi Ni Sa หญิง เจ้าแห่งความรู้และร่ำรวย
เสฎฐกรณ์ พฤหัสบดี 42 เสด-ทะ-กอน Set Tha Kon ชาย ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความประเสริฐ
กรชรัฐ พฤหัสบดี 24 กอน-ชะ-รัด Kon Cha Rat ชาย ผู้สร้างประเทศ
วัลลักษณ์ พฤหัสบดี 45 วัน-ลัก Wan Lak หญิง มีลักษณะอันรุ่งเรือง, มีลักษณะงดงาม
ณวัลญากรณ์ พฤหัสบดี 45 นะ-วัน-ละ-ยา-กอน Na Wan La Ya Kon หญิง ผู้ที่เกิดมายอดเยี่ยม
ซูฟีย์ พฤหัสบดี 41 ซู-ฟี Su Fi หญิง ผู้ที่เลียนวิถีชีวิตแบบ ตะเศาวุฟ
จิรัจฐิกาล พฤหัสบดี 45 จิ-รัด-ถิ-กาน Chi Rat Thi Kan หญิง เวลายั่งยืน, เวลาที่ตั้งอยู่นาน(มาจากคำว่า จิรัฐิติกาล)
เขมณัฐชณี พฤหัสบดี 41 เขม-มะ-นัด-ชะ-นี Khema Ma Nat Cha Ni หญิง นักปราชญ์หญิงผู้มีความสุข
จารวีย์ พฤหัสบดี 41 จา-ระวี Cha หญิง ผู้งดงาม
จามรีย์ พฤหัสบดี 40 จา-มะ-รี Cha Ma Ri หญิง ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดนึง(มาจาก จามรี)
กีรณาพัชญ์ พฤหัสบดี 45 กี-ระ-นา-พัด Ki Ra Na Phat หญิง ผู้มีรัศมีเรืองรองดุจเพชร
ฐิรวรรณ พฤหัสบดี 36 ถิ-ระ-วัน Thi Ra Wan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่ในชนชั้นที่มั่นคง
ณภรัก พฤหัสบดี 15 นะ-พะ-รัก Na Pha Rak หญิง ผู้ที่มีความรัก
อภิชยากรณ์ พฤหัสบดี 41 อะ-พิด-ยา-กอน A Phit Ya Kon หญิง บ่อเกิดแห่งชัยชนะอันวิเศษยิ่ง
อุราพร พฤหัสบดี 24 อุ-รา-พอน U Ra Phon หญิง ใจที่ประเสริฐ
สุชาย พฤหัสบดี 19 สุ-ชาย Su Chai ชาย ผู้ชายที่ดี
รุจีพัชร พฤหัสบดี 36 รุ-จี-พัด Ru Chi Phat หญิง เพชรที่สวยงาม
เพชราภรณ์ พฤหัสบดี 36 เพ็ด-ชะ-รา-พอน Phet Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับเพชร
ณัฏฐ์ชัยอมร พฤหัสบดี 65 นัด-ชัย-อะ-มอน Nat Chai A Mon ชาย นักปราชญ์ผู้ไม่เคยแพ้ต่อชัยชนะ
วรรณรักษ์ พฤหัสบดี 41 วัน-นะ-รัก Wan Na Rak หญิง ชนชั้นที่ถูกปกป้อง
ณัฎฐ์พสิณ พฤหัสบดี 56 นัด-พะ-สิน Nat Pha Sin ชาย นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ, นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
ณัฎฐ์ภริณ พฤหัสบดี 46 นัด-พะ-ริน Nat Pha Rin หญิง สายน้ำของนักปราชญ์
กัลยณัฎฐ์ พฤหัสบดี 51 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง นักปราชญ์หญิง
ณัฎฐ์ภวัฒ พฤหัสบดี 46 นัด-พะ-วัด Nat Pha Wat ชาย แผ่นดินของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ปณัย พฤหัสบดี 51 นัด-ปะ-นัย Nat Pa Nai ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรัก
ณัฎฐ์พศิณ พฤหัสบดี 56 นัด-พะ-สิน Nat Pha Sin ชาย นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ, นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
กัณญณัฎฐ์ พฤหัสบดี 46 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ยอดผู้รู้
พัชรณัฎฐ์ พฤหัสบดี 50 พัด-ชะ-ระ-นัด Phat Cha Ra Nat ชาย เพชรของนักปราชญ์
ณัฎฐ์รษา พฤหัสบดี 41 นัด-ระ-สา Nat Ra Sa หญิง นักปราชญ์ผู้มีเสน่ห์
ณัฎฐ์ฤชา พฤหัสบดี 36 นัด-รึ-ชา Nat Rue Cha หญิง นักปราชญ์ผู้มีค่า
ณัฎฐ์ชพร พฤหัสบดี 46 นัด-ชะ-พอน Nat Cha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้เกิดมาประเสริฐ
ณัฎฐ์ณภร พฤหัสบดี 42 นัด-นะ-พอน Nat Na Phon หญิง นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
คณิณัฎฐ์ พฤหัสบดี 45 คะ-นิ-นัด Kha Ni Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
พงษ์ปกรณ์ พฤหัสบดี 44 พง-ปะ-กอน Phong Pa Kon ชาย หนังสือของตระกูล
ปรียพรรณ พฤหัสบดี 42 ปรี-ยะ-พัน Pri Ya Phan หญิง ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก
พิมรี่พาย พฤหัสบดี 46 พิม-รี่-พาย Phim Ri Phai หญิง ผู้เจริญยิ่งในการค้าขายออนไลน์
มงกุฎ พฤหัสบดี 14 มง-กุด Mong Kut ชาย เครื่องสวมพระเศียรโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน มียอดสูง
ไอยเรศ พฤหัสบดี 36 อัย-ยะ-เรด Aiya Ya Ret ได้ทั้งชายและหญิง ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
ชิณาณิภณ์ พฤหัสบดี 36 ชิ-นา-นิด Chi Na Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ที่มีชัยชนะและเป็นผู้พูดดี
ศิวะวงศ์ พฤหัสบดี 45 สิ-วะ-วง Si Wa Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพระศิวะ
ศศิภัคฐ์ พฤหัสบดี 45 สะ-สิ-พัก Sa Si Phak หญิง ดวงจันทร์แห่งความเจริญ
ชิชา พฤหัสบดี 9 ชิ-ชา Chi Cha หญิง หญิงที่มีได้รับความรัก
สลิลภัสสร์ พฤหัสบดี 55 สะ-ลิน-พัด Sa Lin Phat หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
วิลาสิณี พฤหัสบดี 40 วิ-ลา-สิ-นี Wi La Si Ni หญิง งามอย่างสดใส, งามมีเสน่ห์
ณพสิษฐ์ พฤหัสบดี 46 นบ-พะ-สิด Nop Pha Sit ชาย 9 สิ่งประเสริฐ
ส้มโอ พฤหัสบดี 24 ซ่ม-โอ Som O หญิง ผลไม้ชนิดหนึ่ง
ภิรัช พฤหัสบดี 15 พิ-รัด Phi Rat ชาย ผู้สูงส่งและยิ่งใหญ่
ปัญฐกะ พฤหัสบดี 24 ปัน-ถะ-กะ Pan Tha Ka ชาย หนังสือ
มัชรอาภา พฤหัสบดี 24 มัด-ชะ-ระ-อา-พา Mat Cha Ra A Pha หญิง แสงสว่างแห่งเพชร
ส้มเกลี้ยง พฤหัสบดี 42 ซ่ม-เกลี้ยง Som Kliang หญิง พืชท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง
ฐากูล พฤหัสบดี 19 ถา-กูน Tha Kun ชาย ผู้เอื้อเฟื้อและมั่นคง
ณัฐรภา พฤหัสบดี 24 นัด-ระ-พา Nat Ra Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์ที่รุ่งเรือง
สัณข์ศณีย์ พฤหัสบดี 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
สัณห์ษณีย์ พฤหัสบดี 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
สัณข์สณีย์ พฤหัสบดี 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
ศัณข์สณีย์ พฤหัสบดี 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
ศัลสณี พฤหัสบดี 36 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง หญิงผู้มีชีวิตที่ดีขึ้น
ศิลป์ชัย พฤหัสบดี 42 สิน-ชัย Sin Chai ชาย ผู้ได้รับชัยชนะด้วยฝีมือของตน
เฟาซีย์ พฤหัสบดี 42 เฟา-ซี Fao Si ชาย ผู้รู้แจ้งเห็นจริง
ชัยค์บุริศฐ์ พฤหัสบดี 63 ชัย-บุ-ริด Chai Bu Rit ชาย ชัยชนะของผู้เป็นใหญ่
ศิริณภาวัล พฤหัสบดี 42 สิ-ริ-นะ-พา-วัน Si Ri Na Pha Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งความงดงามดุจท้องฟ้า
แบงค์ พฤหัสบดี 19 แบง Baeng ชาย ธนบัตร
กิจชัช พฤหัสบดี 19 กิด-จะ-ชัด Kit Cha Chat ชาย หน้าที่การงานที่รุ่งเรือง
พราว พฤหัสบดี 19 พราว Phrao หญิง แวววาว.
ณัชวลัญช์ พฤหัสบดี 42 นัด-วะ-ลัน Nat Wa Lan หญิง ทางของนักปราชญ์
กัญจ์วณิช พฤหัสบดี 41 กัน-วะ-นิด Kan Wa Nit หญิง พ่อค่าที่มีค่าดั่งทองคำ
มิรชยา พฤหัสบดี 24 มิ-ระ-ชะ-ยา Mi Ra Cha Ya หญิง ผู้อยู่ในมหาสมุทรแห่งความสุข
อฏิพรณ์ พฤหัสบดี 45 อะ-ติ-พอน A Ti Phon หญิง เครื่องประดับที่ประเสริฐยิ่ง
พระวัชญ์ พฤหัสบดี 41 พระ-วัด Phra Wat หญิง ผู้มีถ้อยคำอันน่าเลื่อมใส
พิมพ์พิชญาภา พฤหัสบดี 55 พิม-พิด-ชะ-ยา-พา Phim Phit Cha Ya Pha หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นแสงสว่างของต้นแบบทั้งปวง
ษรวรัช พฤหัสบดี 24 สอน-วะ-รัด Son Wa Rat หญิง ผู้ได้รับสิ่งประเสริฐ
ษริณชกร พฤหัสบดี 24 สะ-ริน-ชะ-กอน Sa Rin Cha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความรู้
ปรียาภา พฤหัสบดี 24 ปรี-ยา-พา Pri Ya Pha หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของที่รัก
ภิษณุ พฤหัสบดี 15 พิ-สะ-นุ Phi Sa Nu ชาย พระนารายณ์ (มาจากวิษณุ)
รักษมล พฤหัสบดี 24 รัก-สะ-มน Rak Sa Mon หญิง ผู้รักษาความมิมีมลทินอันมัวหมอง
ภปณัช พฤหัสบดี 14 พะ-ปะ-นัด Pha Pa Nat หญิง ปราชญ์ผู้เจริญ
กายวุฒิ พฤหัสบดี 24 กาย-วุด Kai Wut ชาย ผู้มีร่างกายเป็นความรู้
วิญญา พฤหัสบดี 19 วิน-ยา Win Ya ได้ทั้งชายและหญิง ความรู้แจ้ง
ฉลองรักษ์ พฤหัสบดี 41 ฉะ-หลอง-รัก Cha Long Rak ชาย ผู้มีความสุขคอยปกป้อง
กฤษฎิเชษฐ์ พฤหัสบดี 41 กริด-ดิ-เชด Krit Di Chet ชาย ผู้ฉลาดยิ่ง
สุศิษฎิ์ พฤหัสบดี 41 สุ-สิด Su Sit ชาย ผู้มีความรู้อันดีงาม
สุวรรณชัย พฤหัสบดี 41 สุ-วัน-ชัย Su Wan Chai ชาย ทองแห่งชัยชนะ
สุรวิชย์ พฤหัสบดี 41 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย นักรบผู้มีชัยชนะเหนือคนทั้งปวง
ศิลประชัย พฤหัสบดี 41 สิน-ปะ-ชัย Sin Pa Chai ชาย ผู้มีความสุนทรีย์ในชัยชนะ
ศิริวรวัช พฤหัสบดี 41 สิ-หริ-วอน-วัด Si Ri Won Wat ชาย ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ
ศรีสังวร พฤหัสบดี 41 สี-สัง-วอน Si Sang Won ชาย ผู้มีความสำรวมและมีโชคลาภ
ศรีวัลลภ พฤหัสบดี 41 สี-วัน-ลบ Si Wan Lop ชาย ผู้มีโชคลาภในความรัก
ศรีประภัย พฤหัสบดี 41 สี-ประ-พัย Si Pra Phai ชาย ผู้มีความเจริญอย่างดงาม
พงศ์ณพรรฐ์ พฤหัสบดี 65 พง-นะ-พัด Phong Na Phat ชาย ผู้เจริญมากในวงษ์ตระกูล
ผ่องเพ็ชร พฤหัสบดี 41 ผ่อง-เพ็ด Phong Phet ชาย เพชรที่งามผุดผ่อง
จักร์รวี พฤหัสบดี 41 จัก-ระ-วี Chak Ra Wi ชาย พระอาทิตย์ทรงกลม
เบลเยี่ยม พฤหัสบดี 41 เบน-เยี่ยม Ben Yiam ชาย ชื่อประเทศหนึ่ง
สรรสราวุฒิ พฤหัสบดี 41 สัน-สะ-รา-วุด San Sa Ra Wut ชาย ผู้สรรสร้างความรู้เป็นแก่นสาร
กัญภัสสร์ พฤหัสบดี 41 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้มีแสงสว่าง
กัลยาวริศ พฤหัสบดี 41 กัน-ละ-ยา-วะ-ริด Kan La Ya Wa Rit หญิง หญิงผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
กัลยารวิศ พฤหัสบดี 41 กัน-ยา-ระ-วิด Kan Ya Ra Wit หญิง หญิงผู้เป็นเจ้าแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ปรียากรณ์ พฤหัสบดี 41 ปรี-ยา-กอน Pri Ya Kon หญิง ผู้ทำสิ่งอันเป็นที่รัก
มั่งมี พฤหัสบดี 24 มั่ง-มี Mang Mi ชาย มีเงินมาก, มีทรัพย์มาก, ร่ำรวย.
ภูวรา พฤหัสบดี 14 พู-วะ-รา Phu Wa Ra ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่บนแผ่นดินอันประเสริฐ
แพรวโพยม พฤหัสบดี 45 แพรว-พะ-โยม Phraeo Pha Yom หญิง ทองฟ้าที่มีแสงแวววับ
บุญญารัสมิ์ พฤหัสบดี 45 บุน-ยา-รัด Bun Ya Rat หญิง ผู้มีความรู้ที่มีรัศมีแห่งบุญ
พภัสสรณ์ พฤหัสบดี 45 พะ-พัด-สอน Pha Phat Son หญิง บริสุทธิ์, ผ่องใส.
สิรพรรณ พฤหัสบดี 36 สิ-ระ-พัน Si Ra Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณเป็นสิริมงคล
พรพชรวรรณ พฤหัสบดี 45 พอน-พด-ชะ-ระ-วัน Phon Phot Cha Ra Wan หญิง ผู้มีชนชั้นแห่งเพชรอันประเสริฐ
ประมวลศรี พฤหัสบดี 45 ประ-มวน-สี Pra Muan Si หญิง ผู้รวมความเจริญให้กับตนเอง
พิมพิลา พฤหัสบดี 36 พิม-พิ-ลา Phim Phi La หญิง ผู้เป็นต้นแบบแห่งความงดงาม
กังวล พฤหัสบดี 19 กัง-วน Kang Won ชาย พะวงถึง, ห่วงใย, ครุ่นคิดอยู่.
กลมลา พฤหัสบดี 19 กลม-มะ-ลา Klom Ma La หญิง ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง
กัณวฤศ พฤหัสบดี 24 กัน-วะ-ริด Kan Wa Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ประเสริฐอย่างยาวนาน
เวชปรัญ พฤหัสบดี 24 เวด-ปะ-รัน Wet Pa Ran ชาย ผู้รอบรู้เรื่องการรักษา
ปาลกร พฤหัสบดี 14 ปา-ละ-กอน Pa La Kon ชาย ผู้เกิดมาเพื่อการปกครองโลก
กัญญากร พฤหัสบดี 19 กัน-ยา-กอน Kan Ya Kon หญิง หญิงผู้เป็นดั่งแสงสว่าง, หญิงผู้สร้าง
ชิรชัย พฤหัสบดี 24 ชิ-ระ-ชัย Chi Ra Chai ชาย เพชรแห่งชัยชนะ
ชัยพฤก พฤหัสบดี 24 ชัย-พรึก Chai Phruek ชาย ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง
สิริญา พฤหัสบดี 24 สิ-หริ-ยา Si Ri Ya หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญ
รัศมิ์ลภัส พฤหัสบดี 51 รัด-ละ-พัด Rat La Phat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งโชคลาภ
ไพวรรณ์ พฤหัสบดี 45 พัย-วัน Phai Wan ชาย ผู้เป็นสีสันของป่า
สุริยพงศ์ พฤหัสบดี 50 สุ-ริ-ยะ-พง Su Ri Ya Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระอาทิตย์
กุมพร พฤหัสบดี 19 กุม-พอน Kum Phon ชาย ผู้ครอบครองพรอันประเสริฐ
ไพศัลย์ พฤหัสบดี 51 พัย-สัน Phai San ชาย ลูกศรที่มีค่ายิ่ง
ไพลวรรณ์ พฤหัสบดี 51 พลัย-วัน Phlai Wan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นสีสันของป่า
ไพฐูลย์ พฤหัสบดี 51 พัย-ทูน Phai Thun ชาย พลอยชนิดหนึ่ง (รากศัพท์มาจาก ไพฑูรย์)
เศรษฐพัฒก์ พฤหัสบดี 51 เสด-ถะ-พัด Set Tha Phat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นเลิศ
อิสระพงศ์ พฤหัสบดี 51 อิด-สะ-หระ-พง It Sa Ra Phong ชาย เชื้อสายของผู้รักอิสระ
สุริยะพงษ์ พฤหัสบดี 51 สุ-ริ-ยะ-พง Su Ri Ya Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระอาทิตย์
สีสองเมือง พฤหัสบดี 51 สี-สอง-เมือง Si Song Mueang ชาย ชื่อวันแห่งนึงในจังหวัดลำพูน (วัดศรีสองเมือง)
ศรัณย์พล พฤหัสบดี 51 สะ-รัน-พน Sa Ran Phon ชาย ผู้มีกำลังเป็นที่พึ่ง
วิเศษศิลป์ พฤหัสบดี 51 วิ-เสด-สิน Wi Set Sin ชาย ศิลปะอันวิเศษ
รังส์ศิพล พฤหัสบดี 51 รัง-สิ-พน Rang Si Phon ชาย แสงสว่างแห่งพละกำลัง
พีระศิลป์ พฤหัสบดี 51 พี-ระ-สิน Phi Ra Sin ชาย ศิลปะที่แสดงถึงความกล้าหาญ
พิริยพงษ์ พฤหัสบดี 51 พิ-ริ-ยะ-พง Phi Ri Ya Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีความเพียร
พงศ์อภิลาศ พฤหัสบดี 51 พง-อะ-พิ-ลาด Phong A Phi Lat ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความวิเศษงดงาม
พงษ์ศิลป์ พฤหัสบดี 51 พง-สิน Phong Sin ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งงานศิลป์
ศิรัชฌกรณ์ พฤหัสบดี 45 สิ-รัด-ชะ-กอน Si Rat Cha Kon ชาย ผู้ที่เกิดมาสูงส่ง
รุ่งฟ้า พฤหัสบดี 19 รุ่ง-ฟ้า Rung Fa ชาย ท้องฟ้าที่เริ่มเรืองรองยามเช้า
อิสราลักษณ์ พฤหัสบดี 51 อิ-สะ-รา-ลัก I Sa Ra Lak หญิง ผู้มีลักษณะแห่งความยิ่งใหญ่
อังศวีร์ พฤหัสบดี 45 อัง-สะ-วี Ang Sa Wi หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความกล้าหาญ
ชิณาริญ พฤหัสบดี 24 ชิ-นา-ริน Chi Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่คนทั้งปวง
ชิฌาริญ พฤหัสบดี 24 ชิ-ชา-ริน Chi Cha Rin หญิง ต้นไม้ของผู้เป็นใหญ่
จาณิศา พฤหัสบดี 24 จา-นิ-สา Cha Ni Sa หญิง ผู้น่ารักและมีความรู้
อัยยราณัฎฐ์ พฤหัสบดี 63 อัย-ยะ-รา-นัด Aiya Ya Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ภีรวิช พฤหัสบดี 24 พี-ระ-วิด Phi Ra Wit ชาย นักปราชญ์ผู้มีความกล้าหาญ
วรรณเพ็ญ พฤหัสบดี 41 วัน-เพ็น Wan Phen หญิง ผู้มีผิวพรรณงดงามดั่งดวงจันทร์
บุญชาญ พฤหัสบดี 14 บุน-ชาน Bun Chan ชาย ผู้มีความชำนาญในบุญ
ณัฐณเรศ พฤหัสบดี 36 นัด-นะ-เรด Nat Na Ret ชาย นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
พัชรีพรรณ พฤหัสบดี 46 พัด-ชะ-รี-พัน Phat Cha Ri Phan หญิง ผู้มีผิวงามดุจเพชร
อัจฉวรรณ พฤหัสบดี 40 อัด-ฉะ-วัน At Cha Wan หญิง นางฟ้าผู้มีผิวที่สวยงาม
วลีพรรณ พฤหัสบดี 40 วะ-ลี-พัน Wa Li Phan หญิง เชื้อสายของผู้พูดที่ดี
พัชราพรรณ พฤหัสบดี 40 พัด-ชะ-รา-พัน Phat Cha Ra Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณเปลงประกายดั่งเพชร
พรวริษฐา พฤหัสบดี 40 พอน-วะ-ริด-ถา Phon Wa Rit Tha หญิง ผู้ที่ได้รับพรอันประเสริฐ
ปรียาวัลย์ พฤหัสบดี 55 ปรี-ยา-วัน Pri Ya Wan หญิง ผู้เป็นที่รักของวงศ์ตระกูล
ควาย พฤหัสบดี 19 ควาย Khwai ชาย คำเรียกคนโง่ คนเซ่อ คนตัวใหญ่ หรือมีกำลังมากแต่ไม่ฉลาด.
เณชญา พฤหัสบดี 14 เน-ชะ-ยา Ne Cha Ya ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู็
วิระพงษ์ พฤหัสบดี 41 วิ-ระ-พง Wi Ra Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความกล้าหาญ
ฟาริส พฤหัสบดี 24 ฟา-ริด Fa Rit ชาย ชื่อในภาษาอาหรับ
ปาลิณีย์ พฤหัสบดี 42 ปา-ลิ-นี Pa Li Ni หญิง หญิงผู้ถูกคุ้มครอง
ปัณฑรีย์ พฤหัสบดี 42 ปัน-ทะ-รี Pan Tha Ri หญิง ประเสริฐด้วยปัญญา
ปัญฑารีย์ พฤหัสบดี 42 ปัน-ทา-รี Pan Tha Ri หญิง ประเสริฐด้วยปัญญา
ปวีณาพรรณ พฤหัสบดี 42 ปะ-วี-นา-พัน Pa Wi Na Phan หญิง ผู้ฉลาดที่มีผิวพรรณที่ดี
ประวิณมัย พฤหัสบดี 42 ประ-วิน-นะ-มัย Pra Win Na Mai หญิง ผู้ประกอบไปด้วยความฉลาด
เชาวลักษณ์ พฤหัสบดี 40 เชา-วะ-ลัก Chao Wa Lak หญิง ลักษณะของผู้มีปัญญา
ลักษณ์ชยาภรณ์ พฤหัสบดี 59 ลัก-ชะ-ยา-พอน Lak Cha Ya Phon หญิง เครื่องประดับของผู้มีลักษณะรอบรู้
ลักษณ์ชยา พฤหัสบดี 40 ลัก-ชะ-ยา Lak Cha Ya หญิง ผู้มีลักษณะของผู้รอบรู้
พงษ์เชษฐ พฤหัสบดี 40 พง-เชด Phong Chet ชาย เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
ณิชลักษณ์ พฤหัสบดี 40 นิด-ชะ-ลัก Nit Cha Lak หญิง ลักษณของผู้ค้าขาย
การ พฤหัสบดี 6 กาน Kan ชาย งาน, สิ่ง หรือเรื่องที่ทำ
กัลย์ชิสา พฤหัสบดี 42 กัน-ชิ-สา Kan Chi Sa หญิง สตรีผู้เป็นใหญ่
จิรัจจิกาล พฤหัสบดี 42 จิ-รัด-จิ-กาน Chi Rat Chi Kan หญิง ผู้มีความมั่งคงตลอดกาล
จรรยากรณ์ พฤหัสบดี 42 จัน-ยา-กอน Chan Ya Kon หญิง ความประพฤติของผู้สร้าง
ขวัญเยาว์ พฤหัสบดี 42 ขวัน-เยา Khwan Yao หญิง ผู้มีความอ่อนเยาว์เป็นมิ่งขวัญ
โฉมสุรางค์ พฤหัสบดี 42 โฉม-สุ-ราง Chom Su Rang หญิง ผู้มีรูปร่างเป็นทิพย์
เพ็ชรศรี พฤหัสบดี 42 เพ็ด-สี Phet Si หญิง เพชรแห่งโชค
เบ็ญจาสิริ พฤหัสบดี 42 เบ็น-จา-สิ-หริ Ben Cha Si Ri หญิง ผู้มีความเจริญดุจแท่นอันแข็งแรง
สุเพ็ญพร พฤหัสบดี 42 สุ-เพ็น-พอน Su Phen Phon หญิง พระจันทร์อันประเสริฐ
สุวาพิชญ์ พฤหัสบดี 42 สุ-วา-พิด Su Wa Phit หญิง ปราชญ์ผู้มีวาจาดีงาม
สุพรเพ็ญ พฤหัสบดี 42 สุ-พอน-เพ็น Su Phon Phen หญิง พระจันทร์อันประเสริฐ