บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วริศชา พฤหัสบดี 24 วะ-ริด-ชา Wa Rit Cha หญิง ผู้เกิดมายิ่งใหญ่และประเสริฐ
วริฏฐ์อรชา พฤหัสบดี 54 วะ-ริด-ออน-ชา Wa Rit On Cha หญิง ผู้เกิดมาเป็นหญิงงามกล้าหาญและน่ารัก
วริญากร พฤหัสบดี 24 วะ-ริ-ยา-กอน Wa Ri Ya Kon หญิง ผู้มีการสร้างสรรค์ด้วยภูมิความรู้อันประเสริฐ
วริญชย์ภิญญาณ์ พฤหัสบดี 65 วะ-ริน-ชะ-พิน-ยา Wa Rin Cha Phin Ya หญิง ผู้มีความรู้อันรอบรู้ในการชนะศัตรูอันประเสริฐ
วราฤชา พฤหัสบดี 15 วะ-รา-รึ-ชา Wa Ra Rue Cha หญิง ธรรมเนียมอันประเสริฐ
วราญ พฤหัสบดี 15 วะ-ราน Wa Ran ชาย อำนาจอันประเสริฐ
วรางคภรณ์ พฤหัสบดี 36 วะ-ราง-คะ-พอน Wa Rang Kha Phon หญิง ผู้เป็นที่พึ่งอันสวยงามและประเสริฐ
วรัญรักษ์ พฤหัสบดี 40 วะ-รัน-รัก Wa Ran Rak หญิง ผู้รักษาความรู้อันประเสริฐ
วรัญพิชญ์ พฤหัสบดี 45 วะ-รัน-พิด Wa Ran Phit ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
วรัญญ์ศิชา พฤหัสบดี 45 วะ-รัน-สิ-ชา Wa Ran Si Cha หญิง ผู้เกิดมงคลความรู้แจ้ง
วรัญญ์ภูรี พฤหัสบดี 45 วะ-รัน-พู-รี Wa Ran Phu Ri หญิง ผู้มีปัญญาที่กว้างไกลและความรอบรู้อันประเสริฐ
วรัญช์พัชร์ พฤหัสบดี 56 วะ-รัน-พัด Wa Ran Phat หญิง ผู้มีคุณค่าและความยินดี, เพชรที่น่ายินดี
วรัชญ์มณฑ์ พฤหัสบดี 51 วะ-รัด-มน Wa Rat Mon หญิง ผู้งามและรู้สิ่งประเสริฐ
วรัชญ์พร พฤหัสบดี 41 วะ-รัด-พอน Wa Rat Phon หญิง ผู้มีความรู้เป็นพรอันประเสริฐ
วรัชญ์ปารณีย์ พฤหัสบดี 65 วะ-รัด-ปา-ระ-นี Wa Rat Pa Ra Ni หญิง ผู้ทำความสำเร็จในความรู้อันประเสริฐ
วรักษรา พฤหัสบดี 24 วะ-รัก-สะ-รา Wa Rak Sa Ra หญิง ตัวหนังสืออันประเสริฐ
วรสรัญญ์ พฤหัสบดี 42 วอ-ระ-สะ-รัน Wo Ra Sa Ran ชาย ผู้มีความรู้อันกล้าหาญและประเสริฐ
วรสกล พฤหัสบดี 24 วอ-ระ-สะ-กน Wo Ra Sa Kon ชาย ผู้มีความประเสริฐในทุกสิ่งทุกอย่าง
วรรมย์ พฤหัสบดี 36 วอ-ระ-รม Wo Ra Rom ชาย ผู้มีความสุขในความประเสริฐ
วรรณ์อมล พฤหัสบดี 45 วัน-อะ-มน Wan A Mon หญิง ผู้มีผิวพรรณที่ไร้มลทิน
วรรณสิริรมัย พฤหัสบดี 59 วัน-สิ-หริ-ระ-มัย Wan Si Ri Ra Mai หญิง ผู้มีผิวพรรณอันมีเสน่ห์และเป็นมงคล
วรรณ์วีรยา พฤหัสบดี 54 วัน-วี-ระ-ยา Wan Wi Ra Ya หญิง ชนชั้นผู้มีความเพียร
วรรณวริยา พฤหัสบดี 42 วัน-วะ-ริ-ยา Wan Wa Ri Ya หญิง ผู้เป็นชนชั้นที่ประเสริฐกว่าผู้อื่น
วรรณวรัมพร พฤหัสบดี 50 วัน-วะ-รัม-พอน Wan Wa Ram Phon หญิง ผู้มีเชื้อสายประเสริฐดังสวรรค์
วรรณวรณัฏฐ์ พฤหัสบดี 65 วัน-วอ-ระ-นัด Wan Wo Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีชนชั้นอันประเสริฐ
วรรณรมัย พฤหัสบดี 40 วัน-ระ-มัย Wan Ra Mai หญิง ผู้อยู่ในชนชั้นอันน่ายินดี
วรรณภัสสร์ พฤหัสบดี 51 วัน-นะ-พัด Wan Na Phat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งชาติชั้น
วรรณ์ภัสสร พฤหัสบดี 51 วัน-พัด-สอน Wan Phat Son หญิง ผู้มีรัศมีแห่งชาติชั้น
วรรณ์ณพรหม พฤหัสบดี 55 วัน-นะ-พรม Wan Na Phrom ชาย ผู้มีผิวพรรรอันสุดประเสริฐ
วรภูรี พฤหัสบดี 24 วอ-ระ-พู-รี Wo Ra Phu Ri หญิง แผ่นดินอันประเสริฐ
วรภาณี พฤหัสบดี 24 วอ-ระ-พา-นี Wo Ra Pha Ni หญิง สตรีผู้มีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ, สตรีผู้มีคำพูดอันประเสริฐ
วรภรรณ พฤหัสบดี 24 วอ-ระ-พัน Wo Ra Phan หญิง ผู้ค้ำจุนความประเสริฐ
วรพชร พฤหัสบดี 24 วอ-ระ-พะ-ชะ-ระ Wo Ra Pha Cha Ra ชาย เพชรอันประเสริฐ
วรปวิช พฤหัสบดี 24 วอ-ระ-ปะ-วิด Wo Ra Pa Wit ชาย ผู้สร้างความประเสริฐ
วรณัฎฐ์ พฤหัสบดี 42 วอ-ระ-นัด Wo Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
วรชาภา พฤหัสบดี 15 วอ-ระ-ชา-พา Wo Ra Cha Pha หญิง ผู้มีรัศมีทีเกิดมาประเสริฐ
วรชพร พฤหัสบดี 24 วะ-ระ-ชะ-พอน Wa Ra Cha Phon หญิง เกิดพรอันประเสริฐ, เกิดพรอันวิเศษ
วรกฤศ พฤหัสบดี 19 วอ-ระ-กิด Wo Ra Kit ชาย ผู้น้อยอันประเสริฐ
วรกฤช พฤหัสบดี 14 วอ-ระ-กิด Wo Ra Kit ชาย ผู้เฉียบแหลมอันยอดเยี่ยม
วรกรรณ พฤหัสบดี 24 วอ-ระ-กัน Wo Ra Kan ชาย ผู้มีหูอันประเสริฐ
วยาลักขณ์ พฤหัสบดี 42 วะ-ยา-ลัก Wa Ya Lak หญิง ผู้มีร่างกายแข็งแรง, ผู้มีกำลัง
วชิรอัณณ์ พฤหัสบดี 45 วะ-ชิ-ระ-อัน Wa Chi Ra An ชาย แม่น้ำสายฟ้า
วชิรวิญญู์ พฤหัสบดี 45 วะ-ชิ-ระ-วิน Wa Chi Ra Win ชาย ผู้รู้แจ้งดุจสายฟ้า
วชิรวัณณ์ พฤหัสบดี 45 วะ-ชิ-ระ-วัน Wa Chi Ra Wan ชาย ผู้สรรเสริญสายฟ้า
วชราภา พฤหัสบดี 15 วะ-ชะ-รา-ภา Wa Cha Ra Pha ชาย รัศมีแห่งสายฟ้า,รัศมีเพชร
วงศ์จรัส พฤหัสบดี 45 วง-จะ-หรัด Wong Cha Rat หญิง รุ่งเรืองทั้งตระกูล
วงศ์จรัญ พฤหัสบดี 42 วง-จะ-รัน Wong Cha Ran ชาย ผู้ยั่งยืนแห่งตระกูล
เลิศพิมล พฤหัสบดี 42 เลิด-พิ-มน Loet Phi Mon หญิง รุ่งเรืองที่สุด
ลัลลยล พฤหัสบดี 36 ลัน-ละ-ยน Lan La Yon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้น่ารักน่ามอง
ลัลลภาภัส พฤหัสบดี 36 ลัน-ละ-พา-พัด Lan La Pha Phat หญิง สาวสวยผู้มีลาภอันรุ่งเรือง
ลัลลภาพร พฤหัสบดี 36 ลัน-ละ-พา-พอน Lan La Pha Phon หญิง สาวสวยผู้มีลาภอันประเสริฐ
ลัลฐมล พฤหัสบดี 36 ลัน-ทะ-มน Lan Tha Mon หญิง ตำหนิที่รองรับความงาม
ลักษม์พลช พฤหัสบดี 45 ลัก-พะ-ลัด Lak Pha Lat ชาย ผู้มีลักษณะที่เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
ลักษณ์พลช พฤหัสบดี 45 ลัก-พะ-ลัด Lak Pha Lat ชาย ผู้มีรูปร่างที่เกิดจากพลังศักดิ์สิทธิ์
ลักษณ์กมลา พฤหัสบดี 42 ลัก-กัม-มะ-ลา Lak Kam Ma La หญิง ผู้มีรูปร่างดังนางงาม
ลลลพัชญ์ พฤหัสบดี 45 ลัน-ละ-พัด Lan La Phat หญิง ผู้อยู่ในกรอบอันน่ารัก, ปราชญ์ผู้น่ารัก
ลลภา พฤหัสบดี 14 ลัน-ละ-พา Lan La Pha หญิง ผู้มีรัศมีน่ารัก
ลภิสณา พฤหัสบดี 24 ละ-พิ-สะ-นา La Phi Sa Na หญิง อำนาจของผู้ยิ่งใหญ่ที่มีลาภ
ลภัสสิลา พฤหัสบดี 36 ละ-พัด-สิ-ลา La Phat Si La ได้ทั้งชายและหญิง มีความแข็งแกร่ง(หิน)เป็นลาภ
ลภัสสิริณ พฤหัสบดี 42 ละ-พัด-สิ-ริน La Phat Si Rin หญิง ผู้อยู่ในความเป็นมงคลอันเป็นลาภยศ
ลภัสวีณ์ พฤหัสบดี 45 ละ-พัด-สะ-วี La Phat Sa Wi หญิง ผู้มีพิณเป็นลาภ,ผู้ได้รับพิณ
ลภัสภณ พฤหัสบดี 24 ละ-พัด-สะ-พน La Phat Sa Phon ชาย ผู้พูดแล้วมีลาภ
ลภย์จรัส พฤหัสบดี 45 ละ-พะ-จะ-รัส La Pha Cha หญิง รุ่งเรืองด้วยลาภ
ลภณพร พฤหัสบดี 24 ละ-พัน-พอน La Phan Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐเป็นลาภ
ฤมลลักษณ์ พฤหัสบดี 41 รึ-มน-ลัก Rue Mon Lak หญิง ผู้มีลักษณะไร้ตำหนิ, ผู้มีลักษณะไม่มัวหมอง
ฤชุภร พฤหัสบดี 9 รึ-ชุ-พอน Rue Chu Phon หญิง ผู้ทรงความซื่อสัตย์
ฤชภภร พฤหัสบดี 9 ริด-ชะ-พะ-พอน Rit Cha Pha Phon หญิง ผู้รักษาธรรมเนียมที่มีรัศมีค้ำจุน
ฤชภกร พฤหัสบดี 9 ริด-พะ-กอน Rit Pha Kon ชาย ผู้รักษาธรรมเนียมที่มีรัศมีแห่งการกระทำ
โรจพัชร์ พฤหัสบดี 41 โรด-พัด Rot Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรที่รุ่งเรือง
โรจ พฤหัสบดี 14 โรด Rot ชาย ผู้มีความรุ่งเรือง
เรื่องรำไพ พฤหัสบดี 44 เรือง-รำ-พัย Rueang Ram Phai หญิง งามและเรืองรอง
เรืองปารย์ พฤหัสบดี 45 เรือง-ปาน Rueang Pan ชาย ผู้เหมาะสมที่แตกฉาน,ผู้เหมาะสมที่สุกสว่าง
เริงวรัชญ์ พฤหัสบดี 41 เริง-วะ-รัด Roeng Wa Rat ชาย ผู้รู้อันประเสริฐและมีสุข
ณัชชปพัชร์ พฤหัสบดี 42 นัด-ชะ-ปะ-พัด Nat Cha Pa Phat หญิง เพชรของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ปพัชร พฤหัสบดี 56 นัด-ปะ-พัด Nat Pa Phat หญิง เพชรของนักปราชญ์
ปัญญวิชณ์ พฤหัสบดี 40 ปัน-ยะ-วิด Pan Ya Wit ชาย ผู้มีความรู้และปัญญา
มิญช์ณณิชา พฤหัสบดี 41 มิน-นะ-นิ-ชา Min Na Ni Cha หญิง ผู้เป็นเมล็ดพันธ์ความรู้อันบริสุทธิ์
ภชสร พฤหัสบดี 14 พะ-ชะ-สอน Pha Cha Son หญิง เนินงาม
กรฉม พฤหัสบดี 15 กอน-ฉม Kon Chom หญิง ผู้สร้างเครื่องหอม
ลัลล์ญรัช พฤหัสบดี 45 ลัน-ยะ-รัด Lan Ya Rat หญิง ผู้น่ารักและโชคดี
พิชญ์ชวัล พฤหัสบดี 45 พิด-ชะ-วัน Phit Cha Wan หญิง เจริญด้วยความรู้
พีรพัชร์ พฤหัสบดี 46 พี-ระ-พัด Phi Ra Phat ชาย เพชรของผู้กล้า, เพชรแห่งความกล้าหาญ
ภณสรัศม์ พฤหัสบดี 42 พน-สะ-รัด Phon Sa Rat ชาย ผู้มีรัศมีแห่งการพูด
ปรุฬห์วิชญ์ พฤหัสบดี 51 ปะ-รุน-วิด Pa Run Wit ชาย เจริญอย่างปราชญ์
พิมพ์พณิชฎา พฤหัสบดี 59 พิม-พะ-นิด-ดา Phim Pha Nit Da หญิง ต้นแบบแห่งความสูงส่งและมั่งคั่ง
เกศณิชชา พฤหัสบดี 24 เกิด-นิด-ชา Koet Nit Cha หญิง ปราชญ์ผู้สูงส่ง
จีรสิษฏ์ พฤหัสบดี 50 จี-ระ-สิด Chi Ra Sit ชาย ผู้ประเสริฐอย่างยั่งยืน
กัญปาณัสม์ พฤหัสบดี 42 กัน-ปา-นัด Kan Pa Nat หญิง หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
กัลญาวีร์ พฤหัสบดี 42 กัน-ยา-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้กล้าหาญ
พิสิฐฏ์เสฎ พฤหัสบดี 64 พิ-สิด-เสด Phi Sit Set ชาย ปราชญ์ผู้เป็นเลิศ
ลัญฉกร พฤหัสบดี 24 ลัน-ฉะ-กอน Lan Cha Kon ชาย ตราที่ใช้ตีหรือประทับ
สิริญลภัส พฤหัสบดี 41 สิ-ริน-ละ-พัด Si Rin La Phat หญิง ผู้มีความงามเป็นลาภ
กุลสิริยา พฤหัสบดี 36 กุน-สิ-หริ-ยา Kun Si Ri Ya หญิง เชื้อสายแห่งความงาม
กุลวิรัลพัชร์ พฤหัสบดี 59 กุน-วิ-รัน-พัด Kun Wi Ran Phat หญิง วงศ์ตระกูลที่มีค่ายิ่งดุจเพชร
อัชฌาชัจจ์ พฤหัสบดี 45 อัด-ชา-ชัด At Cha Chat หญิง -
เอวาลิลณ์ พฤหัสบดี 45 เอ-วา-ลิน E Wa Lin หญิง ลมหายใจที่สวยงามของชีวิต
ฌาร์ริญณ์ พฤหัสบดี 45 ชา-ริน Cha Rin หญิง ต้นไม้ของผู้เป็นใหญ่
ปุญชรัศมิ์ พฤหัสบดี 42 ปุน-ชะ-รัด Pun Cha Rat หญิง สตรีผู้มีรัศมีเปล่งปลั่ง
รัษฎากร พฤหัสบดี 23 รัด-สะ-ดา-กอน Rat Sa Da Kon ชาย รายได้ของแผ่นดิน
ภัณฑ์ภัสสร พฤหัสบดี 45 พัน-พัด-สอน Phan Phat Son หญิง สิ่งที่มีรัศมี, สิ่งที่มีแสงสว่าง
ปิยะพิณิช พฤหัสบดี 41 ปิ-ยะ-พิ-นิด Pi Ya Phi Nit หญิง ผู้มีรักอันบริสุทธิ์
ศิภาพัชร์ พฤหัสบดี 40 สิ-พา-พัด Si Pha Phat หญิง รัสมีแห่งเพชร
ยุพารักษ์ พฤหัสบดี 40 ยุ-พา-รัก Yu Pha Rak หญิง หญิงงามผู้ได้รับการปกป้อง
ศิลปกร พฤหัสบดี 24 สิน-ละ-ปะ-กอน Sin La Pa Kon ชาย บ่อเกิดแห่งศิลปะ
ภัณกร พฤหัสบดี 15 พัน-กอน Phan Kon ชาย ผู้ใช้คำพูดที่สร้างสรรค์
พิชาณัฏฐ์ พฤหัสบดี 51 พิ-ชา-นัด Phi Cha Nat หญิง นักปราชญ์
ลัลลพัช พฤหัสบดี 36 ลัด-ละ-พัด Lat La Phat หญิง ผู้น่ารักและเจริญ
รวิปภารัศมิ์ พฤหัสบดี 51 ระ-วิ-ปะ-พา-รัด Ra Wi Pa Pha Rat หญิง แสงสว่าง
วัชฏาภรณ์ พฤหัสบดี 41 วัด-ชะ-ตา-พอน Wat Cha Ta Phon หญิง เครื่องประดับอันสูงส่ง
รัชณีภรณ์ พฤหัสบดี 41 รัด-ชะ-นี-พอน Rat Cha Ni Phon หญิง เครื่องประดับในความมืด
ณัฎฐวรรษ พฤหัสบดี 41 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ชาย ความรู้ประดุจฝนอันฉ่ำเย็น
สุวิราณ์ฉัฐ พฤหัสบดี 55 สุ-วิ-รา-ฉัด Su Wi Ra Chat หญิง ร่มเงาแห่งความดีงาม
ณิชชาพัณณ์ พฤหัสบดี 45 นิด-ชา-พัน Nit Cha Phan หญิง ผูกพันกับความบริสุทธิ์
ณิชพัณณ์ พฤหัสบดี 42 นิด-ชะ-พัน Nit Cha Phan หญิง ผูกพันกับความบริสุทธิ์
เซีย พฤหัสบดี 24 เซีย Sia หญิง สง่างาม(รากศัพท์จากภาษาละติน)
พรกมล พฤหัสบดี 24 พอน-กะ-มน Phon Ka Mon หญิง จิตใจที่ประเสริฐ
อรุณวิชญ์ พฤหัสบดี 41 อะ-รุน-วิด A Run Wit ชาย แสงของนักปราชญ์
อริชาภัช พฤหัสบดี 24 อะ-ริ-ชา-พัด A Ri Cha Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรอบรู้
อัศราวุฒิ พฤหัสบดี 36 อัด-สะ-รา-วุด At Sa Ra Wut ชาย ผู้มีความรู้และยิ่งใหญ่
ปัญชวัช พฤหัสบดี 24 ปัน-ชะ-วัด Pan Cha Wat ชาย ผู้มีปัญญาว่องไว
ชญภพ พฤหัสบดี 15 ชะ-ยะ-พบ Cha Ya Phop ชาย แผ่นดินแห่งชัยชนะ
ภครัช พฤหัสบดี 15 พะ-คะ-รัด Pha Kha Rat ชาย ผู้เจริญและสูงส่ง
พงษ์เพ็ชร์ พฤหัสบดี 56 พง-เพ็ด Phong Phet ชาย ผู้เป็นดั่งเพชรของตระกูล
จรัณฐณัฏฐ์ พฤหัสบดี 64 จะ-รัน-ทะ-นัด Cha Ran Tha Nat ชาย การเดินทางของนักปราชญ์
จัญญพัชร พฤหัสบดี 36 จัน-ยะ-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้มีกิริยาที่ดีดุจเพชร
ณัฐฌปวีร์ พฤหัสบดี 51 นัด-ชะ-ปะ-วี Nat Cha Pa Wi หญิง นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ณัฐณพัชร์ พฤหัสบดี 50 นัด-นะ-พัด Nat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีค่าดุจเพชร
วัชรเศรษฐ์ พฤหัสบดี 51 วัด-ชะ-ระ-เสด Wat Cha Ra Set ชาย ผู้ประเสริฐดั่งเพชร
ศุพัสฐ์ษญา พฤหัสบดี 54 สุ-พัด-สะ-ยา Su Phat Sa Ya หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญ
พิมพ์ชณัฐ พฤหัสบดี 54 พิม-ชะ-นัด Phim Cha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นต้นแบบ
พิมพ์ชยุพา พฤหัสบดี 54 พิม-ชะ-ยุ-พา Phim Cha Yu Pha หญิง หญิงสาวผู้เป็นต้นแบบ
อัฐพิชญ์ พฤหัสบดี 46 อัด-ทะ-พิด At Tha Phit หญิง นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง
เริงจิณณ์ พฤหัสบดี 41 เริง-จิน Roeng Chin หญิง ผู้ประพฤติดีแล้วด้วยความสุข
รุจวิภู พฤหัสบดี 24 รุด-วิ-พู Rut Wi Phu ชาย ผู้เป็นเจ้าอันรุ่งเรือง
รุจวรงค์ พฤหัสบดี 36 รุด-วะ-รง Rut Wa Rong ชาย ผู้มีเมตตาจิตที่รุ่งเรือง
รัฐอาชว์ พฤหัสบดี 41 รัด-ทะ-อาด Rat Tha At ชาย ผู้ซื่อตรงแห่งรัฐ
รัฐศรัณย์ พฤหัสบดี 54 รัด-ถะ-สะ-รัน Rat Tha Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งประเทศ
รัฐวิรัล พฤหัสบดี 41 รัด-วิ-รัน Rat Wi Ran หญิง ผู้หายากยิ่งในประเทศ
รัฐวงศ์ พฤหัสบดี 41 รัด-ถะ-วง Rat Tha Wong ชาย ตระกูลแห่งรัฐ
รัฐรณพีร์ พฤหัสบดี 54 รัด-รน-นะ-พี Rat Ron Na Phi หญิง ผู้กล้าในการรบของรัฐ
รัฏฐ์ยมล พฤหัสบดี 54 รัด-ยะ-มน Rat Ya Mon หญิง คู่ใจแห่งรัฐ
รัฏฐณัฏฐา พฤหัสบดี 54 รัด-ถะ-นัด-ถา Rat Tha Nat Tha หญิง นักปราชญ์ของประเทศ
รัฏฏิการ์ พฤหัสบดี 45 รัด-ติ-กา Rat Ti Ka หญิง งานกลางคืน
รัญช์รยา พฤหัสบดี 36 รัน-ระ-ยา Ran Ra Ya หญิง ผู้มีความรู้น่ายกย่อง
รัฌสร พฤหัสบดี 24 รัด-ชะ-สอน Rat Cha Son หญิง ประเสริฐเพียงเท่าธุลี
รัชสกล พฤหัสบดี 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ผู้เป็นทุกอย่างของบ้านเมือง
รัชศกล พฤหัสบดี 24 รัด-สะ-กน Rat Sa Kon ชาย ได้ทุกอย่างดังราชา
รัชยากร พฤหัสบดี 24 รัด-ชะ-ยา-กอน Rat Cha Ya Kon หญิง ผู้สร้างหญิงของประเทศ,ผู้มีแสงแห่งหญิงของราชา
รัชภพ พฤหัสบดี 19 รัด-ชะ-พบ Rat Cha Phop ชาย แผ่นดินแห่งราชา
รัชฏ์ชรัยย์ พฤหัสบดี 63 ชัด-ชะ-รัย Chat Cha Rai หญิง เจ้าแห่งน้ำที่มีเงิน
รัชชวัสส์ พฤหัสบดี 45 รัด-ชะ-วัด Rat Cha Wat ชาย ปีแห่งราชสมบัติ
ไอยาวริญ พฤหัสบดี 42 อัย-ยา-วะ-ริน Aiya Ya Wa Rin หญิง ผู้ทรงปัญญาเป็นเลิศ
ณัฏฐ์ภฤศ พฤหัสบดี 45 นัด-พะ-ริด Nat Pha Rit ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้มาก
ไอยรยา พฤหัสบดี 36 อัย-ระ-ยา Aiya Ra Ya หญิง สายน้ำที่ยิ่งใหญ่
ไอศ์ฌฎา พฤหัสบดี 42 อัย-ชะ-ดา Aiya Cha Da หญิง ผู้สูงส่งและน่ารัก
ณัฏฐ์ชาภา พฤหัสบดี 41 นัด-ชา-พา Nat Cha Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์
ฌาณัฏฐ์ พฤหัสบดี 42 ชา-นัด Cha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีอายุยืนยาว
ฌิวพัชร์ พฤหัสบดี 42 ชิ-วะ-พัด Chi Wa Phat หญิง ต้นไม้และเพชร
ณัณฐณัชช์ พฤหัสบดี 45 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความสุข
ศศิณา พฤหัสบดี 24 สะ-สิ-นา Sa Si Na หญิง ดวงจันทร์
ปุณณ์ชิสา พฤหัสบดี 36 ปุน-ชิ-สา Pun Chi Sa หญิง หญิงสาวผู้เต็มเปี่ยม บริบูรณ์และมีอำนาจวาสนา
ภูมิรวิชญ์ พฤหัสบดี 41 พูม-ระ-วิด Phum Ra Wit ชาย แผ่นดินของนักปราชญ์
กัญปกรณ์ภัส พฤหัสบดี 42 กัน-ปะ-กอน-พัด Kan Pa Kon Phat หญิง หญิงผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
กัลย์ณภัค พฤหัสบดี 42 กัน-ละ-นะ-พัก Kan La Na Phak หญิง หญิงที่มีโชคในด้านความรู้
ภูวพัฒฒ์ พฤหัสบดี 36 พู-วะ-พัด Phu Wa Phat ชาย ผู้อยู่บนแผ่นดินแห่งความเจริญ
ฐณิฌาฆ์ พฤหัสบดี 36 ทะ-นิ-ชา Tha Ni Cha หญิง รากฐานแห่งความสะอาดและบริสุทธิ์
พัชรพริษฐ์ พฤหัสบดี 56 พัด-ชะ-ระ-พะ-ริด Phat Cha Ra Pha Rit ชาย เพชรที่ประเสริฐสุด
พัชรปณัฏฐ์ พฤหัสบดี 56 พัด-ชะ-ระ-ปะ-นัด Phat Cha Ra Pa Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีค่าดุจเพชร
ภิชญวรัชฏ์ พฤหัสบดี 45 พิ-ชะ-ยะ-วะ-รัด Phi Cha Ya Wa Rat หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ปัญชรีย์ พฤหัสบดี 40 ปัน-ชะ-รี Pan Cha Ri หญิง ผู้มีปัญญากว่าสายน้ำ
ฐณัฐรษา พฤหัสบดี 36 ถะ-นัด-ระ-สา Tha Nat Ra Sa หญิง นักปราชญ์ผู้งดงาม
สีหเชษฐ์ พฤหัสบดี 45 สี-หะ-เชด Si Ha Chet ชาย พี่ชายผู้เป็นใหญ่
ภภีม พฤหัสบดี 14 พะ-พีม Pha Phim ชาย มีความน่าเกรงขาม
ปลวัชร พฤหัสบดี 24 ปะ-ละ-วัด Pa La Wat ชาย เพชรน้ำหนัก 1 ปละ
ปาลปวิชญ์ พฤหัสบดี 36 ปาน-ปะ-วิด Pan Pa Wit ชาย นักปราชญ์ผู้ได้รับการปกป้อง
ปัณณณัชษ์ พฤหัสบดี 40 ปัน-นะ-นัด Pan Na Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณัฏฐ์ฐภิชช์ พฤหัสบดี 63 นัด-ทะ-พิด Nat Tha Phit ชาย นักปราชญ์ผู้รอบรู้
พิสิฐฐณัชช์ พฤหัสบดี 63 พิ-สิด-ทะ-นัด Phi Sit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยอดเยี่ยม
พราวลลิล พฤหัสบดี 41 พราว-ละ-ลิน Phrao La Lin หญิง แสงสว่างและความน่ารัก
พิมพิรยา พฤหัสบดี 42 พิม-พิ-ระ-ยา Phim Phi Ra Ya หญิง ต้นแบบของความเพียร
พิมพิชญา พฤหัสบดี 36 พิม-พิ-ชะ-ยา Phim Phi Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
พิมพวิรา พฤหัสบดี 40 พิม-พะ-วิ-รา Phim Pha Wi Ra หญิง ต้นแบบของความกล้าหาญ
พิมปภัสสร์ พฤหัสบดี 51 พิม-ปะ-พัด Phim Pa Phat หญิง แบบอย่างที่ประเสริฐยิ่ง
รัศมิ์ชญาณ์ พฤหัสบดี 54 รัด-ชะ-ยา Rat Cha Ya หญิง รัศมีของผู้มีความรู้
ปาณพสิฐ พฤหัสบดี 36 ปาน-พะ-สิด Pan Pha Sit ชาย ผู้มีชีวิตอยู่บนความร่ำรวย
บุญพร พฤหัสบดี 19 บุน-ยะ-พอน Bun Ya Phon หญิง บุญอันประเสริฐ
อู่ พฤหัสบดี 9 อู่ U ชาย แหล่งที่เกิด.
ศิวภา พฤหัสบดี 19 สิ-วะ-พา Si Wa Pha หญิง แสงสว่างของผู้สูงส่ง, แสงสว่างของพระอิศวร.
เปรมมิกา พฤหัสบดี 24 เปรม-มิ-กา Prem Mi Ka หญิง ผู้เป็นที่รัก
รัฐณรงค์ พฤหัสบดี 41 รัด-นะ-รง Rat Na Rong ชาย แผ่นดินแห่งการรบ
ปัณณรัศม์ พฤหัสบดี 45 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat หญิง รัศมีแห่งปัญญา
ปัณณรัฏฐ์ พฤหัสบดี 51 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาบนแผ่นดิน
ปัณณพัสส์ พฤหัสบดี 51 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat หญิง ผู้ทรงปัญญาตลอดปี
วาริฐฐิชา พฤหัสบดี 40 วา-ริด-ทิ-ชา Wa Rit Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
วริณฐพัช พฤหัสบดี 42 วะ-ริน-ทะ-พัด Wa Rin Tha Phat หญิง เพชรของผู้เป็นใหญ่
มุกพิชชา พฤหัสบดี 24 มุก-พิด-ชา Muk Phit Cha หญิง ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ดุจไข่มุก
เพลิงพระพราย พฤหัสบดี 59 เพลิง-พระ-พราย Phloeng Phra Phrai หญิง เพลิงแพรวพราว
ฑิมพิการณ์ พฤหัสบดี 44 ทิม-พิ-กาน Thim Phi Kan หญิง สิ่งที่เกิดจากสายน้ำ
กวงชัย พฤหัสบดี 23 กวง-ชัย Kwong Chai ชาย แสงสว่างแห่งชัยชนะ
ภัสส์พิชชา พฤหัสบดี 45 พัด-พิด-ชา Phat Phit Cha หญิง นักปราชญ์หญิงผู้เจริญ
รัชชลัช พฤหัสบดี 24 รัด-ชะ-รัด Rat Cha Rat ชาย ดอกบัวแห่งราชา
รัชชญาภรณ์ พฤหัสบดี 36 รัด-ชะ-ยา-พอน Rat Cha Ya Phon หญิง ผู้ทรงความรู้แห่งรัชการ, ผู้มีความรู้ประดับแผ่นดิน
รัชชญชล พฤหัสบดี 24 รัด-ชะ-ยะ-ชน Rat Cha Ya Chon หญิง ผู้ดุจสายน้ำแห่งปัญญาในราชการ
รัชช์ชญาณัฏฐ์ พฤหัสบดี 64 รัด-ชะ-ยา-นัด Rat Cha Ya Nat หญิง ปราชญ์ผู้ทรงความรู้ในราชการ
รังษิมา พฤหัสบดี 24 รัง-สิ-มา Rang Si Ma หญิง ผู้มีแสงสว่าง หรือพระอาทิตย์
รังศิณีย์ พฤหัสบดี 50 รัง-สิ-นี Rang Si Ni หญิง ผู้พึงเป็นรัศมี
รักษ์ศรัณย์ พฤหัสบดี 59 รัก-สะ-รัน Rak Sa Ran หญิง รักษาการพึ่งพิง
รักษวรา พฤหัสบดี 24 รัก-สะ-วะ-รา Rak Sa Wa Ra หญิง ผู้รักษาความประเสริฐ
รักษณกัญญ์ พฤหัสบดี 40 รัก-สะ-นะ-กัน Rak Sa Na Kan หญิง หญิงผู้อยู่ในการดูแลป้องกัน,หญิงผู้มีความรู้ป้องกัน
รักษ์การัณย์ พฤหัสบดี 54 รัก-กา-รัน Rak Ka Ran หญิง ผู้รักษาหน้าที่การงาน
รักชัญญา พฤหัสบดี 24 รัก-ชัน-ยา Rak Chan Ya หญิง รักผู้รู้
ระพีพรหม พฤหัสบดี 45 ระ-พี-พรม Ra Phi Phrom หญิง ผู้ประเสริฐและรุ่งเรืองดังอาทิตย์
รษิกา พฤหัสบดี 14 ระ-สิ-กา Ra Si Ka หญิง ผู้รู้จักความอร่อยดี
รวีวิชญ์ พฤหัสบดี 42 ระ-วี-วิด Ra Wi Wit ชาย ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดังอาทิตย์
รวีวงศ์ พฤหัสบดี 41 ระ-วี-วง Ra Wi Wong หญิง ตระกูลแห่งอาทิตย์
รวีพงษ์ พฤหัสบดี 40 ระ-วี-พง Ra Wi Phong หญิง ผู้เป็นเชื้อสายแห่งตะวัน
รวิ พฤหัสบดี 14 ระ-วิ Ra Wi หญิง ดวงอาทิย์ ตะวัน
รเมศฐ์ พฤหัสบดี 36 ระ-เมด Ra Met ชาย ผู้สูงสุด
รมัยปวีณ พฤหัสบดี 41 รม-ปะ-วีน Rom Pa Win หญิง ผู้ฉลาดและมีเสน่ห์
รมย์ศรัณย์ พฤหัสบดี 63 รม-สะ-รัน Rom Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งความสุข
รมย์วรัชญ์ พฤหัสบดี 55 รม-วะ-รัด Rom Wa Rat หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐและสุขใจ
รมย์รมณ พฤหัสบดี 40 รม-ระ-มน Rom Ra Mon หญิง ผู้มีความสุขและร่าเริง
รมย์รพี พฤหัสบดี 45 รม-ระ-พี Rom Ra Phi หญิง รุ่งเรืองและมีความสุข
รมย์มณิภา พฤหัสบดี 42 รม-มะ-นิ-พา Rom Ma Ni Pha หญิง ผู้มีประกายดวงมณีอันน่ารื่นรมย์
รมย์ปวีร์ พฤหัสบดี 54 รม-ปะ-วี Rom Pa Wi หญิง ผู้มีความสุขที่กล้าหาญยิ่ง
รมณ์อัยยา พฤหัสบดี 50 รม-อัย-ยา Rom Aiya Ya หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุข
รมณ์ลาวัลย์ พฤหัสบดี 63 รม-ลา-วัน Rom La Wan หญิง สวยงามและมีความสุข
รมณรัช พฤหัสบดี 24 ระ-มน-รัด Ra Mon Rat หญิง ผู้มีสมบัติแห่งความยินดี
รมณ์ยุพา พฤหัสบดี 41 รม-ยุ-พา Rom Yu Pha หญิง หนุ่มสาวที่รื่นเริง
รภีวิฑย์ พฤหัสบดี 42 ระ-พี-วิด Ra Phi Wit ชาย ผู้มีความรู้ยิ่ง
รภัสสร์ พฤหัสบดี 36 ระ-พัด Ra Phat หญิง แสงสว่างที่กระทบเลียดไป
รพีญา พฤหัสบดี 24 ระ-พี-ยา Ra Phi Ya หญิง ผู้มีความรู้ดุจตะวัน
รณภัฏ พฤหัสบดี 23 รน-นะ-พัด Ron Na Phat ชาย ทหารพลรบ,ทหารที่มีชื่อเสียง
เยี่ยมวุฒิ พฤหัสบดี 45 เยี่ยม-วุด Yiam Wut ชาย ผู้มีความเจริญ
ยุพาปภัสร์ พฤหัสบดี 45 ยุ-พา-ปะ-พัด Yu Pha Pa Phat หญิง สาวสวยผู้รุ่งเรือง
ยุพาญา พฤหัสบดี 23 ยุ-พา-ยา Yu Pha Ya หญิง สาวสวยผู้มีความรู้
ยศริญชย์ พฤหัสบดี 46 ยด-สะ-ริน Yot Sa Rin หญิง ผู้ชนะศัตรูด้วยเกียรติ์
ยศระวี พฤหัสบดี 36 ยด-ระ-วี Yot Ra Wi หญิง ผู้รู่งเรืองด้วยเกียรติยศ
ยศรมัย พฤหัสบดี 36 ยด-ระ-มัย Yot Ra Mai หญิง ผู้ยินดีในเกียรติ
ยศปาล พฤหัสบดี 24 ยด-สะ-ปาน Yot Sa Pan ชาย ผู้รักษาเกียรติคุณ
ยศปรุฬห์ พฤหัสบดี 41 ยด-ปะ-รุด Yot Pa Rut ชาย ผู้เจริญด้วยเกียรติ
ยศปภาณ พฤหัสบดี 24 ยด-ปะ-พาน Yot Pa Phan ชาย ผู้พูดเก่งและมีเกียรติ์
ยศจรัส พฤหัสบดี 36 ยด-จะ-หรัด Yot Cha Rat หญิง ผู้มีบรรดาศักดิ์อันรุ่งเรือง
ยวิษฐอร พฤหัสบดี 41 ยะ-วิด-ถะ-ออน Ya Wit Tha On หญิง สาวงามผู้เยาว์วัย
ยวิษฐ์ศรณ์ พฤหัสบดี 65 ยะ-วิด-สอน Ya Wit Son หญิง ผู้พึ่งพิงที่เยาวัย
ยลวลัญช์ พฤหัสบดี 45 ยน-วะ-รัน Yon Wa Ran หญิง ผู้มีรูปที่น่ามอง
ยลวรัมพร พฤหัสบดี 45 ยน-วะ-รัม-พอน Yon Wa Ram Phon หญิง งามดังท้องฟ้าเมื่อได้มอง
ยลวรัชช์ พฤหัสบดี 41 ยน-วะ-รัด Yon Wa Rat หญิง ผู้มีทรัพย์สมบัติอันประเสริฐที่น่ารักน่ามอง
ยลรณา พฤหัสบดี 24 ยน-ระ-นา Yon Ra Na หญิง ผู้มีการรบที่น่ามอง
ยลปวีร์ พฤหัสบดี 42 ยน-ปะ-วี Yon Pa Wi หญิง ผู้กล้าหาญยิ่งที่น่ามอง
พัชร์คีรยา พฤหัสบดี 51 พัด-คี-ระ-ยา Phat Khi Ra Ya หญิง งดงามและล้ำค่าดั่งเพชร
มิลิณรสา พฤหัสบดี 36 มิ-ลิน-ระ-สา Mi Lin Ra Sa หญิง ผู้มีความงดงาม
มิริญฐิภา พฤหัสบดี 36 มิ-ริน-ถิ-พา Mi Rin Thi Pha หญิง ผู้มีความมั่นคงในชีวิตอย่างดีงาม
ปัณณ์วณัช พฤหัสบดี 42 ปัน-วะ-นัด Pan Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง อุดมไปด้วยปัญญาความรู้
อัฐยวิษฐ์ พฤหัสบดี 59 อัด-ยะ-วิด At Ya Wit ชาย ผู้มั่งมีในเงินทอง
อัฐชาฌ์ พฤหัสบดี 36 อัด-ทะ-ชา At Tha Cha ชาย ผู้มั่งมี
อัฏฐณัฏฐ์ พฤหัสบดี 64 อัด-ทะ-นัด At Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง
พิชญพงค์ พฤหัสบดี 41 พิ-ชะ-ยะ-พง Phi Cha Ya Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
พิชญวรัฏฐ์ พฤหัสบดี 59 พิ-ชะ-ยะ-วะ-รัด Phi Cha Ya Wa Rat หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ภูวริช พฤหัสบดี 19 พู-วะ-ริด Phu Wa Rit ชาย ผู้สูงส่งในแผ่นดิน
ณัฐญาภรณ์ พฤหัสบดี 42 นัด-ถะ-ยา-พอน Nat Tha Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความรู้ของนักปราชญ์
ภัสส์ยชญ์ พฤหัสบดี 51 พัด-สะ-ยด Phat Sa Yot ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญด้วยยศ
ริญญ์รภัส พฤหัสบดี 41 ริน-ระ-พัด Rin Ra Phat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญ
ภาวิริญ พฤหัสบดี 24 พา-วิ-ริน Pha Wi Rin หญิง ความรุ่งเรืองของผู้เป็นใหญ่
ฬเณศรา พฤหัสบดี 24 ละ-เนด-สะ-รา La Net Sa Ra หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ไพรวัลย์ พฤหัสบดี 54 พรัย-วัน Phrai Wan ได้ทั้งชายและหญิง ป่าไม้.
ศิริภัสสร พฤหัสบดี 42 สิ-หริ-พัด-สอน Si Ri Phat Son หญิง รัศมีอันยอดเยี่ยม
บอล พฤหัสบดี 14 บอน Bon หญิง ลูกกลม ๆ ทำด้วยหนัง ยาง หรือพลาสติก
ศิริรักษ์ พฤหัสบดี 41 สิ-หริ-รัก Si Ri Rak หญิง ผู้รักษาความดี
ชิณาริญ พฤหัสบดี 24 ชิ-นา-ริน Chi Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ของคนทั้งปวง
กฤชภร พฤหัสบดี 9 กริด-ชะ-พอน Krit Cha Phon หญิง ค้ำจุนกริช
ภริญลิกรณ์ พฤหัสบดี 42 พา-ริน-ลิ-กอน Pha Rin Li Kon หญิง บ่อเกิดแห่งการแบ่งปัน
พิรัชชัย พฤหัสบดี 36 พิ-รัด-ชัย Phi Rat Chai ชาย เกิดจากผู้กล้า, ลูกวีรบุรุษ
กัญญ์ณภัค พฤหัสบดี 36 กัน-นะ-พัก Kan Na Phak หญิง สตรีผู้มีโชคและมีปัญญา
กัญพัชร์ พฤหัสบดี 36 กัน-พัด Kan Phat หญิง หญิงผู้มีค่าดุจเพชร, หญิงที่มีความเข้มแข็ง
กัญญพงษ์ พฤหัสบดี 36 กัน-ยะ-พง Kan Ya Phong หญิง หญิงสาวที่มีวงศ์ตระกูลที่ดี
เมวิกา พฤหัสบดี 19 เม-วิ-กา Me Wi Ka หญิง รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ศิษฏพัชร์ พฤหัสบดี 51 สิด-ตะ-พัด Sit Ta Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรที่ผ่านการฝึกฝน
ณัชเรศ พฤหัสบดี 24 นัด-ชะ-เรด Nat Cha Ret หญิง ความรู้ของผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
รัชยาวีญ์ พฤหัสบดี 45 รัด-ชะ-ยา-วี Rat Cha Ya Wi หญิง วีรสตรีผู้มีความรู้และเป็นใหญ่
ชณิชา พฤหัสบดี 14 ชะ-นิ-ชา Cha Ni Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กษิญา พฤหัสบดี 14 กะ-สิ-ยา Ka Si Ya หญิง ผู้รอบรู้ทุกเรื่องบนแผ่นดิน
ปัญญรัช พฤหัสบดี 24 ปัน-ยะ-รัด Pan Ya Rat หญิง ผู้สูงส่งที่มีปัญญายิ่ง
ณัฏฐ์ฐณภัค พฤหัสบดี 59 นัด-ทะ-นะ-พัก Nat Tha Na Phak หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ศรีศิลป์ พฤหัสบดี 46 สี-สิน Si Sin ชาย ความงามของศิลปะที่รุ่งเรือง
เลิศ พฤหัสบดี 19 เลิด Loet ชาย ดีเด่น, ยอดเยี่ยม, วิเศษ.
วริฐา พฤหัสบดี 24 วะ-ริ-ถา Wa Ri Tha หญิง ผู้มีฐานะประเสริฐ
มรรษวรรณ พฤหัสบดี 36 มัด-สะ-วัน Mat Sa Wan หญิง หญิงที่มีความอดทนและความเพียร
ณพัชรวรรณ พฤหัสบดี 42 นะ-พัด-ชะ-ระ-วัน Na Phat Cha Ra Wan หญิง ผู้ที่อยู่ในชนชั้นแห่งเพชร
ณลัชรพรรณ พฤหัสบดี 42 นะ-ลัด-ชะ-พัน Na Lat Cha Phan หญิง ผู้สูงส่งที่มีผิวพรรณดี
ณวรรณพัชร พฤหัสบดี 42 นะ-วัน-นะ-พัด Na Wan Na Phat หญิง ผู้อยู่ในชนชั้นแห่เพชร
อคิรณัฏฐ์ พฤหัสบดี 54 อะ-คิ-ระ-นัด A Khi Ra Nat ชาย ปราชญ์ผู้สว่างดั่งแสงของอาทิตย์
สุภาณิญา พฤหัสบดี 24 สุ-พา-นิ-ยา Su Pha Ni Ya หญิง หญิงผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
ณิชารัศม์ พฤหัสบดี 41 นิ-ชา-รัด Ni Cha Rat หญิง รัศมีของผู้มีความรู้
พลอยพัชชา พฤหัสบดี 45 พลอย-พัด-ชา Phloi Phat Cha หญิง พลอยที่ประเสริฐและเจริญ
วรัชญ์สรา พฤหัสบดี 41 วะ-รัด-สะ-รา Wa Rat Sa Ra หญิง มีความรู้อันประเสริฐ
ณิชาลักษณ์ พฤหัสบดี 41 นิ-ชา-ลัก Ni Cha Lak หญิง ลักษณะของนักปราชญ์
พงศ์ศรัณย์ พฤหัสบดี 63 พง-สะ-รัน Phong Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล
พงษ์ศรัณย์ พฤหัสบดี 60 พง-สะ-รัน Phong Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล
พิชญ์จิรา พฤหัสบดี 42 พิด-จิ-รา Phit Chi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง