บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิมรี่พาย 46 พิม-รี่-พาย Phim Ri Phai หญิง ผู้เจริญยิ่งในการค้าขายออนไลน์
มงกุฎ 14 มง-กุด Mong Kut ชาย เครื่องสวมพระเศียรโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน มียอดสูง
ไอยเรศ 36 อัย-ยะ-เรด Aiya Ya Ret ได้ทั้งชายและหญิง ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
ชิณาณิภณ์ 36 ชิ-นา-นิด Chi Na Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ที่มีชัยชนะและเป็นผู้พูดดี
ศิวะวงศ์ 45 สิ-วะ-วง Si Wa Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพระศิวะ
ศศิภัคฐ์ 45 สะ-สิ-พัก Sa Si Phak หญิง ดวงจันทร์แห่งความเจริญ
ชิชา 9 ชิ-ชา Chi Cha หญิง หญิงที่มีได้รับความรัก
สลิลภัสสร์ 55 สะ-ลิน-พัด Sa Lin Phat หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
วิลาสิณี 40 วิ-ลา-สิ-นี Wi La Si Ni หญิง งามอย่างสดใส, งามมีเสน่ห์
ณพสิษฐ์ 46 นบ-พะ-สิด Nop Pha Sit ชาย 9 สิ่งประเสริฐ
ส้มโอ 24 ซ่ม-โอ Som O หญิง ผลไม้ชนิดหนึ่ง
ภิรัช 15 พิ-รัด Phi Rat ชาย ผู้สูงส่งและยิ่งใหญ่
ปัญฐกะ 24 ปัน-ถะ-กะ Pan Tha Ka ชาย หนังสือ
มัชรอาภา 24 มัด-ชะ-ระ-อา-พา Mat Cha Ra A Pha หญิง แสงสว่างแห่งเพชร
ส้มเกลี้ยง 42 ซ่ม-เกลี้ยง Som Kliang หญิง พืชท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง
ฐากูล 19 ถา-กูน Tha Kun ชาย ผู้เอื้อเฟื้อและมั่นคง
ณัฐรภา 24 นัด-ระ-พา Nat Ra Pha หญิง แสงสว่างของนักปราชญ์ที่รุ่งเรือง
สัณข์ศณีย์ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
สัณห์ษณีย์ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
สัณข์สณีย์ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
ศัณข์สณีย์ 63 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง พึงสรรเสริญ พึงชม
ศัลสณี 36 สัน-สะ-นี San Sa Ni หญิง หญิงผู้มีชีวิตที่ดีขึ้น
ศิลป์ชัย 42 สิน-ชัย Sin Chai ชาย ผู้ได้รับชัยชนะด้วยฝีมือของตน
เฟาซีย์ 42 เฟา-ซี Fao Si ชาย ผู้รู้แจ้งเห็นจริง
ชัยค์บุริศฐ์ 63 ชัย-บุ-ริด Chai Bu Rit ชาย ชัยชนะของผู้เป็นใหญ่
ศิริณภาวัล 42 สิ-ริ-นะ-พา-วัน Si Ri Na Pha Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งความงดงามดุจท้องฟ้า
แบงค์ 19 แบง Baeng ชาย ธนบัตร
กิจชัช 19 กิด-จะ-ชัด Kit Cha Chat ชาย หน้าที่การงานที่รุ่งเรือง
พราว 19 พราว Phrao หญิง แวววาว.
ณัชวลัญช์ 42 นัด-วะ-ลัน Nat Wa Lan หญิง ทางของนักปราชญ์
กัญจ์วณิช 41 กัน-วะ-นิด Kan Wa Nit หญิง พ่อค่าที่มีค่าดั่งทองคำ
มิรชยา 24 มิ-ระ-ชะ-ยา Mi Ra Cha Ya หญิง ผู้อยู่ในมหาสมุทรแห่งความสุข
อฏิพรณ์ 45 อะ-ติ-พอน A Ti Phon หญิง เครื่องประดับที่ประเสริฐยิ่ง
พระวัชญ์ 41 พระ-วัด Phra Wat หญิง ผู้มีถ้อยคำอันน่าเลื่อมใส
พิมพ์พิชญาภา 55 พิม-พิด-ชะ-ยา-พา Phim Phit Cha Ya Pha หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นแสงสว่างของต้นแบบทั้งปวง
ษรวรัช 24 สอน-วะ-รัด Son Wa Rat หญิง ผู้ได้รับสิ่งประเสริฐ
ษริณชกร 24 สะ-ริน-ชะ-กอน Sa Rin Cha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความรู้
ปรียาภา 24 ปรี-ยา-พา Pri Ya Pha หญิง ผู้เป็นแสงสว่างของที่รัก
ภิษณุ 15 พิ-สะ-นุ Phi Sa Nu ชาย พระนารายณ์ (มาจากวิษณุ)
รักษมล 24 รัก-สะ-มน Rak Sa Mon หญิง ผู้รักษาความมิมีมลทินอันมัวหมอง
ภปณัช 14 พะ-ปะ-นัด Pha Pa Nat หญิง ปราชญ์ผู้เจริญ
กายวุฒิ 24 กาย-วุด Kai Wut ชาย ผู้มีร่างกายเป็นความรู้
วิญญา 19 วิน-ยา Win Ya ได้ทั้งชายและหญิง ความรู้แจ้ง
ฉลองรักษ์ 41 ฉะ-หลอง-รัก Cha Long Rak ชาย ผู้มีความสุขคอยปกป้อง
กฤษฎิเชษฐ์ 41 กริด-ดิ-เชด Krit Di Chet ชาย ผู้ฉลาดยิ่ง
สุศิษฎิ์ 41 สุ-สิด Su Sit ชาย ผู้มีความรู้อันดีงาม
สุวรรณชัย 41 สุ-วัน-ชัย Su Wan Chai ชาย ทองแห่งชัยชนะ
สุรวิชย์ 41 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย นักรบผู้มีชัยชนะเหนือคนทั้งปวง
ศิลประชัย 41 สิน-ปะ-ชัย Sin Pa Chai ชาย ผู้มีความสุนทรีย์ในชัยชนะ
ศิริวรวัช 41 สิ-หริ-วอน-วัด Si Ri Won Wat ชาย ผู้มีความเจริญอันประเสริฐ
ศรีสังวร 41 สี-สัง-วอน Si Sang Won ชาย ผู้มีความสำรวมและมีโชคลาภ
ศรีวัลลภ 41 สี-วัน-ลบ Si Wan Lop ชาย ผู้มีโชคลาภในความรัก
ศรีประภัย 41 สี-ประ-พัย Si Pra Phai ชาย ผู้มีความเจริญอย่างดงาม
พงศ์ณพรรฐ์ 65 พง-นะ-พัด Phong Na Phat ชาย ผู้เจริญมากในวงษ์ตระกูล
ผ่องเพ็ชร 41 ผ่อง-เพ็ด Phong Phet ชาย เพชรที่งามผุดผ่อง
จักร์รวี 41 จัก-ระ-วี Chak Ra Wi ชาย พระอาทิตย์ทรงกลม
เบลเยี่ยม 41 เบน-เยี่ยม Ben Yiam ชาย ชื่อประเทศหนึ่ง
สรรสราวุฒิ 41 สัน-สะ-รา-วุด San Sa Ra Wut ชาย ผู้สรรสร้างความรู้เป็นแก่นสาร
กัญภัสสร์ 41 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้มีแสงสว่าง
กัลยาวริศ 41 กัน-ละ-ยา-วะ-ริด Kan La Ya Wa Rit หญิง หญิงผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ
กัลยารวิศ 41 กัน-ยา-ระ-วิด Kan Ya Ra Wit หญิง หญิงผู้เป็นเจ้าแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ปรียากรณ์ 41 ปรี-ยา-กอน Pri Ya Kon หญิง ผู้ทำสิ่งอันเป็นที่รัก
มั่งมี 24 มั่ง-มี Mang Mi ชาย มีเงินมาก, มีทรัพย์มาก, ร่ำรวย.
ภูวรา 14 พู-วะ-รา Phu Wa Ra ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่บนแผ่นดินอันประเสริฐ
แพรวโพยม 45 แพรว-พะ-โยม Phraeo Pha Yom หญิง ทองฟ้าที่มีแสงแวววับ
บุญญารัสมิ์ 45 บุน-ยา-รัด Bun Ya Rat หญิง ผู้มีความรู้ที่มีรัศมีแห่งบุญ
พภัสสรณ์ 45 พะ-พัด-สอน Pha Phat Son หญิง บริสุทธิ์, ผ่องใส.
สิรพรรณ 36 สิ-ระ-พัน Si Ra Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณเป็นสิริมงคล
พรพชรวรรณ 45 พอน-พด-ชะ-ระ-วัน Phon Phot Cha Ra Wan หญิง ผู้มีชนชั้นแห่งเพชรอันประเสริฐ
ประมวลศรี 45 ประ-มวน-สี Pra Muan Si หญิง ผู้รวมความเจริญให้กับตนเอง
พิมพิลา 36 พิม-พิ-ลา Phim Phi La หญิง ผู้เป็นต้นแบบแห่งความงดงาม
กังวล 19 กัง-วน Kang Won ชาย พะวงถึง, ห่วงใย, ครุ่นคิดอยู่.
กลมลา 19 กลม-มะ-ลา Klom Ma La หญิง ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง
กัณวฤศ 24 กัน-วะ-ริด Kan Wa Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ประเสริฐอย่างยาวนาน
เวชปรัญ 24 เวด-ปะ-รัน Wet Pa Ran ชาย ผู้รอบรู้เรื่องการรักษา
ปาลกร 14 ปา-ละ-กอน Pa La Kon ชาย ผู้เกิดมาเพื่อการปกครองโลก
กัญญากร 19 กัน-ยา-กอน Kan Ya Kon หญิง หญิงผู้เป็นดั่งแสงสว่าง, หญิงผู้สร้าง
ชิรชัย 24 ชิ-ระ-ชัย Chi Ra Chai ชาย เพชรแห่งชัยชนะ
ชัยพฤก 24 ชัย-พรึก Chai Phruek ชาย ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง
สิริญา 24 สิ-หริ-ยา Si Ri Ya หญิง ผู้มีความรู้และความเจริญ
รัศมิ์ลภัส 51 รัด-ละ-พัด Rat La Phat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งโชคลาภ
ไพวรรณ์ 45 พัย-วัน Phai Wan ชาย ผู้เป็นสีสันของป่า
สุริยพงศ์ 50 สุ-ริ-ยะ-พง Su Ri Ya Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระอาทิตย์
กุมพร 19 กุม-พอน Kum Phon ชาย ผู้ครอบครองพรอันประเสริฐ
ไพศัลย์ 51 พัย-สัน Phai San ชาย ลูกศรที่มีค่ายิ่ง
ไพลวรรณ์ 51 พลัย-วัน Phlai Wan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เป็นสีสันของป่า
ไพฐูลย์ 51 พัย-ทูน Phai Thun ชาย พลอยชนิดหนึ่ง (รากศัพท์มาจาก ไพฑูรย์)
เศรษฐพัฒก์ 51 เสด-ถะ-พัด Set Tha Phat ชาย ผู้มีความเจริญเป็นเลิศ
อิสระพงศ์ 51 อิด-สะ-หระ-พง It Sa Ra Phong ชาย เชื้อสายของผู้รักอิสระ
สุริยะพงษ์ 51 สุ-ริ-ยะ-พง Su Ri Ya Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของพระอาทิตย์
สีสองเมือง 51 สี-สอง-เมือง Si Song Mueang ชาย ชื่อวันแห่งนึงในจังหวัดลำพูน (วัดศรีสองเมือง)
ศรัณย์พล 51 สะ-รัน-พน Sa Ran Phon ชาย ผู้มีกำลังเป็นที่พึ่ง
วิเศษศิลป์ 51 วิ-เสด-สิน Wi Set Sin ชาย ศิลปะอันวิเศษ
รังส์ศิพล 51 รัง-สิ-พน Rang Si Phon ชาย แสงสว่างแห่งพละกำลัง
พีระศิลป์ 51 พี-ระ-สิน Phi Ra Sin ชาย ศิลปะที่แสดงถึงความกล้าหาญ
พิริยพงษ์ 51 พิ-ริ-ยะ-พง Phi Ri Ya Phong ชาย เชื้อสายของผู้มีความเพียร
พงศ์อภิลาศ 51 พง-อะ-พิ-ลาด Phong A Phi Lat ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความวิเศษงดงาม
พงษ์ศิลป์ 51 พง-สิน Phong Sin ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งงานศิลป์
ศิรัชฌกรณ์ 45 สิ-รัด-ชะ-กอน Si Rat Cha Kon ชาย ผู้ที่เกิดมาสูงส่ง
รุ่งฟ้า 19 รุ่ง-ฟ้า Rung Fa ชาย ท้องฟ้าที่เริ่มเรืองรองยามเช้า
อิสราลักษณ์ 51 อิ-สะ-รา-ลัก I Sa Ra Lak หญิง ผู้มีลักษณะแห่งความยิ่งใหญ่
อังศวีร์ 45 อัง-สะ-วี Ang Sa Wi หญิง ผู้มีรัศมีแห่งความกล้าหาญ
ชิณาริญ 24 ชิ-นา-ริน Chi Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่คนทั้งปวง
ชิฌาริญ 24 ชิ-ชา-ริน Chi Cha Rin หญิง ต้นไม้ของผู้เป็นใหญ่
จาณิศา 24 จา-นิ-สา Cha Ni Sa หญิง ผู้น่ารักและมีความรู้
อัยยราณัฎฐ์ 63 อัย-ยะ-รา-นัด Aiya Ya Ra Nat หญิง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ภีรวิช 24 พี-ระ-วิด Phi Ra Wit ชาย นักปราชญ์ผู้มีความกล้าหาญ
วรรณเพ็ญ 41 วัน-เพ็น Wan Phen หญิง ผู้มีผิวพรรณงดงามดั่งดวงจันทร์
บุญชาญ 14 บุน-ชาน Bun Chan ชาย ผู้มีความชำนาญในบุญ
ณัฐณเรศ 36 นัด-นะ-เรด Nat Na Ret ชาย นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
พัชรีพรรณ 46 พัด-ชะ-รี-พัน Phat Cha Ri Phan หญิง ผู้มีผิวงามดุจเพชร
อัจฉวรรณ 40 อัด-ฉะ-วัน At Cha Wan หญิง นางฟ้าผู้มีผิวที่สวยงาม
วลีพรรณ 40 วะ-ลี-พัน Wa Li Phan หญิง เชื้อสายของผู้พูดที่ดี
พัชราพรรณ 40 พัด-ชะ-รา-พัน Phat Cha Ra Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณเปลงประกายดั่งเพชร
พรวริษฐา 40 พอน-วะ-ริด-ถา Phon Wa Rit Tha หญิง ผู้ที่ได้รับพรอันประเสริฐ
ปรียาวัลย์ 55 ปรี-ยา-วัน Pri Ya Wan หญิง ผู้เป็นที่รักของวงศ์ตระกูล
ควาย 19 ควาย Khwai ชาย คำเรียกคนโง่ คนเซ่อ คนตัวใหญ่ หรือมีกำลังมากแต่ไม่ฉลาด.
เณชญา 14 เน-ชะ-ยา Ne Cha Ya ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู็
วิระพงษ์ 41 วิ-ระ-พง Wi Ra Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความกล้าหาญ
ฟาริส 24 ฟา-ริด Fa Rit ชาย ชื่อในภาษาอาหรับ
ปาลิณีย์ 42 ปา-ลิ-นี Pa Li Ni หญิง หญิงผู้ถูกคุ้มครอง
ปัณฑรีย์ 42 ปัน-ทะ-รี Pan Tha Ri หญิง ประเสริฐด้วยปัญญา
ปัญฑารีย์ 42 ปัน-ทา-รี Pan Tha Ri หญิง ประเสริฐด้วยปัญญา
ปวีณาพรรณ 42 ปะ-วี-นา-พัน Pa Wi Na Phan หญิง ผู้ฉลาดที่มีผิวพรรณที่ดี
ประวิณมัย 42 ประ-วิน-นะ-มัย Pra Win Na Mai หญิง ผู้ประกอบไปด้วยความฉลาด
เชาวลักษณ์ 40 เชา-วะ-ลัก Chao Wa Lak หญิง ลักษณะของผู้มีปัญญา
ลักษณ์ชยาภรณ์ 59 ลัก-ชะ-ยา-พอน Lak Cha Ya Phon หญิง เครื่องประดับของผู้มีลักษณะรอบรู้
ลักษณ์ชยา 40 ลัก-ชะ-ยา Lak Cha Ya หญิง ผู้มีลักษณะของผู้รอบรู้
พงษ์เชษฐ 40 พง-เชด Phong Chet ชาย เชื้อสายผู้เป็นใหญ่
ณิชลักษณ์ 40 นิด-ชะ-ลัก Nit Cha Lak หญิง ลักษณของผู้ค้าขาย
การ 6 กาน Kan ชาย งาน, สิ่ง หรือเรื่องที่ทำ
กัลย์ชิสา 42 กัน-ชิ-สา Kan Chi Sa หญิง สตรีผู้เป็นใหญ่
จิรัจจิกาล 42 จิ-รัด-จิ-กาน Chi Rat Chi Kan หญิง ผู้มีความมั่งคงตลอดกาล
จรรยากรณ์ 42 จัน-ยา-กอน Chan Ya Kon หญิง ความประพฤติของผู้สร้าง
ขวัญเยาว์ 42 ขวัน-เยา Khwan Yao หญิง ผู้มีความอ่อนเยาว์เป็นมิ่งขวัญ
โฉมสุรางค์ 42 โฉม-สุ-ราง Chom Su Rang หญิง ผู้มีรูปร่างเป็นทิพย์
เพ็ชรศรี 42 เพ็ด-สี Phet Si หญิง เพชรแห่งโชค
เบ็ญจาสิริ 42 เบ็น-จา-สิ-หริ Ben Cha Si Ri หญิง ผู้มีความเจริญดุจแท่นอันแข็งแรง
สุเพ็ญพร 42 สุ-เพ็น-พอน Su Phen Phon หญิง พระจันทร์อันประเสริฐ
สุวาพิชญ์ 42 สุ-วา-พิด Su Wa Phit หญิง ปราชญ์ผู้มีวาจาดีงาม
สุพรเพ็ญ 42 สุ-พอน-เพ็น Su Phon Phen หญิง พระจันทร์อันประเสริฐ
สุจรีย์ 42 สุ-จะ-รี Su Cha Ri หญิง ผู้มีความประพฤติดี
สกุลพัชร์ 42 สะ-กุน-พัด Sa Kun Phat หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งเพชร
พิญญรักษ์ 42 พิน-ยะ-รัก Phin Ya Rak หญิง ผู้มีความรู้คอยปกป้อง
บุญชรัสมิ์ 42 บุน-ชะ-รัด Bun Cha Rat หญิง ผู้มีรัศมีแห่งบุญ
สุพัฒชะลี 42 สุ-พัด-ชะ-ลี Su Phat Cha Li หญิง ผู้มีมารยาทและความเจริญดีงาม
จุฬาณีย์ 42 จุ-ลา-นี Chu La Ni หญิง มวยผมของสตรี
เบญญาลักษณ์ 42 เบน-ยา-ลัก Ben Ya Lak หญิง ลักษณะของผู้มีปัญญา
อภิชลักษณ์ 42 อะ-พิด-ลัก A Phit Lak หญิง ผู้มีลักษณะเป็นใหญ่
ภิญญลักษณ์ 42 พิน-ยะ-ลัก Phin Ya Lak หญิง ผู้มีลักษณะอันรอบรู้
เฌอพลอย 41 เชอ-พลอย Choe Phloi หญิง ต้นไม้ที่มีค่าดุจพลอย
พิมพ์ชญาณัฐ 59 พิม-ชะ-ยา-นัด Phim Cha Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นต้นแบบแห่งความรู้
สิษฐศรัญญ์ 56 สิด-ทะ-สะ-รัน Sit Tha Sa Ran ชาย ผู้มีอำนาจเป็นที่พึ่ง
ณชัย 19 นะ-ชัย Na Chai ชาย ที่แห่งชัยชนะ
ฌัชชา 14 ชัด-ชา Chat Cha หญิง ต้นไม้แห่งความรู้
ษมาพงศ์ 36 สะ-มา-พง Sa Ma Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของการให้อภัย
สุภาพงศ์ 36 สุ-พา-พง Su Pha Phong ชาย เชื้อสายของนักตุลาการ
ผังเมือง 36 ผัง-เมือง Phang Mueang ชาย นโยบายที่ใช้ในการสร้างเมือง
สมมาณัฐ 36 สม-มา-นัด Som Ma Nat ชาย ผู้ที่เหมาะสมเป็นนักปราชญ์
เอกสิงห์ 36 เอก-สิง Ek Sing ชาย เจ้าป่าผู้เป็นหนึ่ง
พงษ์ศฎา 36 พง-สะ-ดา Phong Sa Da ชาย เชื้อสายของตระกูลทั้งแปด
เพ็ญลยาภรณ์ 56 เพ็น-ละ-ยา-พอน Phen La Ya Phon หญิง เครื่องประดับของดวงจันทร์
คณพัสญ์ 41 คะ-นะ-พัด Kha Na Phat หญิง ผ้าของหมู่คณะ
สิริณรัฐ 41 สิ-ริน-รัด Si Rin Rat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีโชคลาภบนแผ่นดิน
สิริภัคร์ 41 สิ-หริ-พัก Si Ri Phak หญิง ผู้มีโชคลาภและความเจริญ
สิริวริญญ์ 50 สิ-ริ-วะ-ริน Si Ri Wa Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญ
สิริวรางค์ 45 สิ-หริ-วะ-ราง Si Ri Wa Rang หญิง หญิงผู้มีโชคลาภและความจริญ
พยัคฆ์ 36 พะ-ยัก Pha Yak ชาย เสือ
เสฏฐศักย์ 56 เสด-ทะ-สัก Set Tha Sak ชาย ผู้ที่ได้รับพลังงานอันประเสริฐ
เสฏฐศิลป์ 55 เสด-ทะ-สิน Set Tha Sin ชาย ผู้มีศิลปะอันประเสริฐ
สิษฐสรัญญ์ 56 สิด-ทะ-สะ-รัน Sit Tha Sa Ran ชาย ผู้มำอำนาจเป็นที่พึ่ง
สิษฐพัชฏ์ 56 สิด-ทะ-พัด Sit Tha Phat ชาย ผู้มีเพชรและอำนาจ
จิณณณัฏฐ์ 56 จิน-นะ-นัด Chin Na Nat ชาย ผู้ประพฤติตนเยี่ยงนักปราชญ์
เสฏฐกรณ์ 46 เสด-ทะ-กอน Set Tha Kon ชาย ผู้มีการกระทำอันประเสริฐสุด
พัศเชษฐ์ 45 พัด-สะ-เชด Phat Sa Chet ชาย มีอำนาจอันยอดเยี่ยม
ภวภูมิ 19 พะ-วะ-พูม Pha Wa Phum ชาย มีแผ่นดิน
จิรัณอมล 40 จิ-รัน-อะ-มน Chi Ran A Mon หญิง ปราศจากมลทินยั่งยืนนาน
ปัณณภัสสา 36 ปัน-นะ-พัด-สา Pan Na Phat Sa หญิง มีปัญญาเป็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่
ชวัศ 19 ชะ-วัด Cha Wat ชาย ว่องไวยิ่ง
วิญญาวรางค์ 45 วิน-ยา-วะ-ราง Win Ya Wa Rang หญิง มีรูปร่างและจิตวิญญาณ
วารีพิมล 41 วา-รี-พิ-มน Wa Ri Phi Mon หญิง บริสุทธิ์ดุจสายน้ำ
บรรณภัค 24 บัน-นะ-พัก Ban Na Phak หญิง มีโชคด้านหนังสือ
ศศิลลิล 40 สะ-สิ-ละ-ลิน Sa Si La Lin หญิง ดวงจันทร์แห่งความน่ารัก
ภูภูมิ 15 พู-พูม Phu Phum ชาย แผ่นดิน
วชิรวิณณ์ 45 วะ-ชิ-ระ-วิน Wa Chi Ra Win ชาย เพชรแห่งความสุข
พงษ์พิชาญ 42 พง-พิ-ชาน Phong Phi Chan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ
ฌาริญญา 23 ชา-ริน-ยา Cha Rin Ya หญิง ต้นไม่แห่งความรู้ของผู้เป็นใหญ่
ปรีชากุล 24 ปรี-ชา-กุน Pri Cha Kun หญิง เชื่อสายของผู้มีความรอบรู้
ศรีสมัย 42 สี-สะ-หมัย Si Sa Mai หญิง เวลาแห่งความมงคล
สิรัชชา 24 สิ-รัด-ชา Si Rat Cha หญิง วันนี้ที่ดีที่สุด
พรวิภา 24 พอน-วิ-พา Phon Wi Pha หญิง ผู้มีความประเสริฐงดงาม
โฟกัส 24 โฟ-กัด Fo Kat หญิง จุดที่รังสีของแสงสะท้อนมาตัดกัน
ภภัสสร 24 พะ-พัด-สอน Pha Phat Son หญิง ผู้มีรัศมีเรืองรอง
พิเรืองรอง 45 พิ-เรือง-รอง Phi Rueang Rong หญิง ผู้มีความสุขสว่าง
วลัญช์รัช 41 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง ผู้มีธุลีเป็นเครื่องหมาย
สว่างพงษ์ 40 สะ-หว่าง-พง Sa Wang Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายที่สว่างไสว
ภัคค์พล 36 พัก-คะ-พน Phak Kha Phon ชาย ผู้มีพลัง
วราลักษณ์ 40 วะ-รา-ลัก Wa Ra Lak หญิง ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ
ลักษณาวรรณ 40 ลัก-สะ-นา-วัน Lak Sa Na Wan หญิง เชื้อสายของผู้มีลักษณะดี
วิมลภรณ์ 40 วิ-มน-พอน Wi Mon Phon หญิง เครื่องประดับอันบริสุทธิ์
ศิญาภัสร์ 41 สิ-ยา-พัด Si Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญาดั่งเพชร
สุชามาศ 24 สุ-ชา-มาด Su Cha Mat หญิง ผู้เกิดมาดีเหมือนทองคำ
ปฏิมาภรณ์ 40 ปะ-ติ-มา-พอน Pa Ti Ma Phon หญิง ผู้เปรียบดั่งเครื่องประดับจากสวรรค์
สิริพรรษา 40 สิ-หริ-พัน-สา Si Ri Phan Sa หญิง ฤดูแห่งโชคลาภ, ฤดูแห่งความเจริญ
พิไลลักษณ์ 56 พิ-ลัย-ลัก Phi Lai Lak หญิง ผู้มีลักษณะอันงดงาม
ปรีชยา 24 ปรี-ชะ-ยา Pri Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ความสามารถ
สุรวิช 24 สุ-ระ-วิด Su Ra Wit ชาย ผู้มีความรู้และความกล้าหาญ
สุคชา 15 สุ-คะ-ชา Su Kha Cha ชาย ช้างที่ดี
สุพสิฐ 36 สุ-พะ-สิด Su Pha Sit ชาย ผู้ที่ดีงามที่สุด, ผู้ที่ร่ำรวยที่สุด
สุวริช 24 สุ-วะ-ริด Su Wa Rit ชาย ผู้มีความดีและยิ่งใหญ่
สุวริศร์ 42 สุ-วะ-ริด Su Wa Rit ชาย ผู้มีความดีและยิ่งใหญ่
ยชญ์รักษ์ 45 ยด-ชะ-รัก Yot Cha Rak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รักษาการบูชา
ยชญ์ระพี 46 ยด-ระ-พี Yot Ra Phi หญิง ผู้เป็นดุจตะวันที่น่าบูชา
ยชญ์ยวิษฐ์ 63 ยด-ยะ-วิด Yot Ya Wit ชาย ผู้เยาว์ที่น่ายกย่องบูชา
ยชญ์พิภัช 42 ยด-พิ-พัด Yot Phi Phat ชาย ผู้เอื้อเฟื้อที่น่าบูชา
ยชญ์ปวีร์ 51 ยด-ปะ-วี Yot Pa Wi ชาย ผู้กล้าหาญในการให้เกียรติ์
เมวิชญา 24 เม-วิด-ชะ-ยา Me Wit Cha Ya หญิง สตรีเพศแม่ผู้ทรงภูมิความรู้
เมญาณี 24 มา-ยา-นี Ma Ya Ni หญิง สตรีเพศแม่ผู้ทรงภูมิความรู้
เมชญา 14 เม-ชะ-ยา Me Cha Ya หญิง ผู้รอบรู้ด้วยตน
มุชา 9 มุ-ชา Mu Cha หญิง ผู้เกิดมามุ่งมั่น
มิญช์ณิชา 36 มิน-นิ-ชา Min Ni Cha หญิง ผู้เป็นเมล็ดพันธ์อันบริสุทธิ์,ผู้บริสุทธิ์ถึงแก่น
มิญชณ์ณิชา 41 มิน-ชะ-นิ-ชา Min Cha Ni Cha หญิง ผู้เป็นเมล็ดพันธ์ความรู้อันบริสุทธิ์
มาลีวริยา 42 มา-ลี-วะ-ริ-ยา Ma Li Wa Ri Ya หญิง ดอกไม้ที่ประเสริฐกว่าคนอื่น, ดอกไม่ที่ควรเลือก
มัณยายมล 42 มัน-ยา-ยะ-มน Man Ya Ya Mon หญิง คู่มณี, คู่แก้วคู่ใจ
มัญชุ์สรัล 46 มัน-สะ-รัน Man Sa Ran หญิง ผู้งามแท้
มัญชุ์มณี 42 มัน-มะ-นี Man Ma Ni หญิง แก้วงาม
มัญช์ณณิชา 41 มัน-นะ-นิ-ชา Man Na Ni Cha หญิง ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์งดงาม
มรุญา 15 มะ-รุ-ยา Ma Ru Ya หญิง ผู้รู้เหมือนเทวดา
มรุกัญญา 24 มะ-รุ-กัน-ยา Ma Ru Kan Ya หญิง นางฟ้า
มณีญาภา 24 มี-นี-ยา-พา Mi Ni Ya Pha หญิง ผู้มีรัศมีความรู้ดังดวงแก้ว
มณัณญาณัฐ 42 มะ-นัน-ยา-นัด Ma Nan Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรู้และสวยงาม
มณฑ์วรัชญ์ 51 มน-วะ-รัด Mon Wa Rat หญิง ผู้รู้สิ่งประเสริฐเป็นเครื่องประดับ
มณฑ์รุจยา 42 มน-รุด-จะ-ยา Mon Rut Cha Ya หญิง ผู้น่ารักและงาม
มณฑภา 15 มน-ทะ-พา Mon Tha Pha หญิง ผู้ประดับด้วยรัศมี
มณฑ์ภัสสร 45 มน-พัด-สอน Mon Phat Son หญิง ผู้ประดับความเรืองรอง
มณฑ์ชลัช 36 มน-ชะ-ลัด Mon Cha Lat ชาย ผู้ประดับด้วยดอกบัว
มญชุ์พาณี 42 มน-พา-นี Mon Pha Ni หญิง เจ้าแห่งวาจางาม
มญชุ์ญาณิศ 42 มน-ยา-นิด Mon Ya Nit หญิง เจ้าแห่งความรอบรู้ที่งดงาม
มญช์พลช 36 มน-พะ-ลัด Mon Pha Lat ชาย ผู้เกิดจากอำนาจที่งดงาม
มญช์ปภา 24 มน-ปะ-พา Mon Pa Pha หญิง ผู้มีประกายแห่งความงาม
มงคลสรรค์ 45 มง-คน-สัน Mong Khon San ชาย ผู้รู้จักเลือกความสุขสวัสดี
มงคลวรรณ์ 45 มง-คน-วัน Mong Khon Wan ชาย ผู้มีผิวพรรณอันดีงาม
ภูสิรัช 24 พู-สิ-รัด Phu Si Rat ชาย ผู้เกิดมาเพื่อความเป็นเลิศของแผ่นดิน
ภูวสิษฐ์ 42 พู-วะ-สิด Phu Wa Sit ชาย ผู้มีความเป็นเลิศของแผ่นดิน
ภูวกร 14 พู-วะ-กอน Phu Wa Kon ชาย นักสร้างสรรค์ของแผ่นดิน
ภูรีรัช 24 พู-รี-รัด Phu Ri Rat ชาย ผู้มีสมบัติเป็นปัญญาอันกว้างไกล
ภูริวัฒ 24 พู-ริ-วัด Phu Ri Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดิน
ภูริชสรัญญ์ 45 พู-ริด-สะ-รัน Phu Rit Sa Ran ชาย ผู้มีความรู้อันแกล้วกล้าของแผ่นดิน
ภูมิ์สัณห์ 51 พูม-สัน Phum San ชาย ผู้เรียบร้อยและทรงปัญญา
ภูมิศักย์ 41 พูม-สัก Phum Sak ชาย ผู้มีความสามารถของแผ่นดิน
แพรวพรรณ 41 แพรว-พัน Phraeo Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณงดงาม
มุกรวี 24 มุก-ระ-วี Muk Ra Wi หญิง ไข่มุกของพระอาทิตย์
พิชญาพัชญ์ 46 พิด-ชะ-ยา-พัด Phit Cha Ya Phat หญิง ผู้มีความรู้ดุจเพชร
พงษ์สุวรรณ 50 พง-สุ-วัน Phong Su Wan ชาย ผู้มีเชื่อสายที่มีค่าดุจทอง
ปริณพัฐ 36 ปะ-ริน-พัด Pa Rin Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ที่มีความรู้และความสามารถรอบตัว
พรหมชัย 36 พรม-ชัย Phrom Chai ชาย ชัยชนะที่บริสุทธิ์
พร้อมพูล 41 พร้อม-พูน Phrom Phun หญิง ผู้อุดมไปด้วยความพร้อม
พรภิวรรณ 36 พอน-พิ-วัน Phon Phi Wan หญิง ผู้อยู่ในชนชั้นที่ประเสริฐยิ่ง
ปรีญาพัชร 36 ปรี-ยา-พัด Pri Ya Phat หญิง เพชรแห่งความรอบรู้
ปฐมาภรณ์ 36 ปะ-ถะ-มา-พอน Pa Tha Ma Phon หญิง เครื่องประดับลำดับแรก
งามแสง 19 งาม-แสง Ngam Saeng หญิง แสงที่งดงาม
พัชรณัฐ 36 พัด-ชะ-ระ-นัด Phat Cha Ra Nat หญิง เพชรของนักปราชญ์
วริฏฐิสา 44 วะ-ริด-ทิ-สา Wa Rit Thi Sa หญิง ผู้มั่นคงในสิ่งประเสริฐและเป็นใหญ่
ศราพร 24 สะ-รา-พอน Sa Ra Phon หญิง ศรอันประเสริฐ
สุพีรณัฐ 45 สุ-พี-ระ-นัด Su Phi Ra Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้กล้าหาญที่มีความรู้อันดีงาม
พีร 19 พี-ระ Phi Ra หญิง ความกล้าหาญ
พีรพงษ์ 42 พี-ระ-พง Phi Ra Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความกล้าหาญ
พีรพงศ์ 45 พี-ระ-พง Phi Ra Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความกล้าหาญ
สุวัจณี 36 สุ-วัด-จะ-นี Su Wat Cha Ni หญิง หญิงผู้มีความเจริญดี
ณญาณิษา 24 นะ-ยา-นิ-สา Na Ya Ni Sa หญิง ผู้เป็นใหญ่ด้วยความรู้
พสุวิชญ์ 41 พะ-สุ-วิด Pha Su Wit ชาย มีความรู้เป็นทรัพย์สมบัติ
ริญญภัสร์ 41 ริน-ยะ-พัด Rin Ya Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรู้
ณัฐชยาพร 41 นัด-ถะ-ชะ-ยา-พอน Nat Tha Cha Ya Phon หญิง ชัยชนะอันประเสริฐของนักปราชญ์
เอื้องฟ้า 36 เอื้อง-ฟ้า Ueang Fa หญิง กล้วยไม้จากสวรรค์
พชรพงศ์ 40 พะ-ชะ-ระ-พง Pha Cha Ra Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งเพชร
กัญจณฉัฒฐ์ 50 กัน-จะ-นะ-ฉัด Kan Cha Na Chat หญิง ผู้เป็นร่มเงาแห่งทอง
อิงบุญ 19 อิง-บุน Ing Bun หญิง ผู้มีบุญเป็นที่พึ่ง
กฤษณุภูมิ 24 กริด-สะ-นุ-พูม Krit Sa Nu Phum ชาย แผ่นดินของพระกฤษณุ
วิชญ์วิสิฐ 55 วิด-วิ-สิด Wit Wi Sit ชาย ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
สิริโสภาภรณ์ 51 สิ-หริ-โส-พา-พอน Si Ri So Pha Phon หญิง เครื่องประดับแห่งความเจริญอันสวยงาม
พลกร 19 พน-กอน Phon Kon ชาย บ่อเกิดแห่งพละกำลัง
ปวริสา 24 ปะ-วะ-ริ-สา Pa Wa Ri Sa หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
เกล้ากมล 24 กล้าว-กะ-มน Klao Ka Mon หญิง ดอกบัวที่น่าเคารพ
อภิลักษณ์ 40 อะ-พิ-ลัก A Phi Lak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีลักษณะอันวิเศษยิ่ง
อภิสราภรณ์ 42 อะ-พิ-สะ-รา-พอน A Phi Sa Ra Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความยิ่งใหญ่, เครื่องประดับอันยิ่งใหญ่
ณฐพัชร์ 41 นะ-ทะ-พัด Na Tha Phat หญิง เพชรของนักปราชญ์
เชฏฐพล 36 เชด-พน Chet Phon ชาย ผู้เจริญด้วยพละกำลังอันใหญ่ยิ่ง
อัฏฐพล 42 อัด-ทะ-พน At Tha Phon ชาย ผู้มีพลังทั้งแปด, กำลังทั้ง ๘ ประการ
บุญแย้ม 24 บุน-แย้ม Bun Yaem หญิง บุญที่เปิดออกมาทีละนิด
ศรีคง 24 สี-คง Si Khong หญิง ผู้คงไว้ซึ่งความเจริญ
อัชราภรณ์ 36 อัด-ชะ-รา-พอน At Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับของนางฟ้า
วชากร 14 วะ-ชา-กอน Wa Cha Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความรู้
สุวรรณภัค 36 สุ-วัน-พัก Su Wan Phak หญิง ผู้มีทอง โชคลาภและความเจริญ
เพชราลักษณ์ 46 เพ็ด-ชะ-รา-ลัก Phet Cha Ra Lak หญิง ลักษณะของผู้มีเพชร
ภูมิศรา 24 พูม-สะ-รา Phum Sa Ra หญิง ผู้มีปัญญาหลักแหลมและกว้างไกล
ภูมิปวร 24 พูม-ปะ-วอน Phum Pa Won ชาย ผู้ประเสริฐในแผ่นดิน
ภูมิญากรณ์ 36 พูม-ยา-กอน Phum Ya Kon ชาย ผู้สร้างความรู้แก่แผ่นดิน ,ผู้ได้สร้างความรู้ที่มีปัญญากว้างไกล
ภูมิจักษ์ 36 พูม-จัก Phum Chak ชาย ผู้ดูแผ่นดิน
ภูพิโมกข์ 36 พู-พิ-โมก Phu Phi Mok ชาย ผู้หลุดพ้นที่มั่นคงดังภูเขา
ภูพาณี 24 พู-พา-นี Phu Pha Ni หญิง เจ้าแห่งวาจาในแผ่นดิน