บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปาลปวิชญ์ พฤหัสบดี 36 ปาน-ปะ-วิด Pan Pa Wit ชาย นักปราชญ์ผู้ได้รับการปกป้อง
ปัณณณัชษ์ พฤหัสบดี 40 ปัน-นะ-นัด Pan Na Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
ณัฏฐ์ฐภิชช์ พฤหัสบดี 63 นัด-ทะ-พิด Nat Tha Phit ชาย นักปราชญ์ผู้รอบรู้
พิสิฐฐณัชช์ พฤหัสบดี 63 พิ-สิด-ทะ-นัด Phi Sit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยอดเยี่ยม
พราวลลิล พฤหัสบดี 41 พราว-ละ-ลิน Phrao La Lin หญิง แสงสว่างและความน่ารัก
พิมพิรยา พฤหัสบดี 42 พิม-พิ-ระ-ยา Phim Phi Ra Ya หญิง ต้นแบบของความเพียร
พิมพิชญา พฤหัสบดี 36 พิม-พิ-ชะ-ยา Phim Phi Cha Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
พิมพวิรา พฤหัสบดี 40 พิม-พะ-วิ-รา Phim Pha Wi Ra หญิง ต้นแบบของความกล้าหาญ
พิมปภัสสร์ พฤหัสบดี 51 พิม-ปะ-พัด Phim Pa Phat หญิง แบบอย่างที่ประเสริฐยิ่ง
รัศมิ์ชญาณ์ พฤหัสบดี 54 รัด-ชะ-ยา Rat Cha Ya หญิง รัศมีของผู้มีความรู้
ปาณพสิฐ พฤหัสบดี 36 ปาน-พะ-สิด Pan Pha Sit ชาย ผู้มีชีวิตอยู่บนความร่ำรวย
บุญพร พฤหัสบดี 19 บุน-ยะ-พอน Bun Ya Phon หญิง บุญอันประเสริฐ
อู่ พฤหัสบดี 9 อู่ U ชาย แหล่งที่เกิด.
ศิวภา พฤหัสบดี 19 สิ-วะ-พา Si Wa Pha หญิง แสงสว่างของผู้สูงส่ง, แสงสว่างของพระอิศวร.
เปรมมิกา พฤหัสบดี 24 เปรม-มิ-กา Prem Mi Ka หญิง ผู้เป็นที่รัก
รัฐณรงค์ พฤหัสบดี 41 รัด-นะ-รง Rat Na Rong ชาย แผ่นดินแห่งการรบ
ปัณณรัศม์ พฤหัสบดี 45 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat หญิง รัศมีแห่งปัญญา
ปัณณรัฏฐ์ พฤหัสบดี 51 ปัน-นะ-รัด Pan Na Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาบนแผ่นดิน
ปัณณพัสส์ พฤหัสบดี 51 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat หญิง ผู้ทรงปัญญาตลอดปี
วาริฐฐิชา พฤหัสบดี 40 วา-ริด-ทิ-ชา Wa Rit Thi Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
วริณฐพัช พฤหัสบดี 42 วะ-ริน-ทะ-พัด Wa Rin Tha Phat หญิง เพชรของผู้เป็นใหญ่
มุกพิชชา พฤหัสบดี 24 มุก-พิด-ชา Muk Phit Cha หญิง ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์ดุจไข่มุก
เพลิงพระพราย พฤหัสบดี 59 เพลิง-พระ-พราย Phloeng Phra Phrai หญิง เพลิงแพรวพราว
ฑิมพิการณ์ พฤหัสบดี 44 ทิม-พิ-กาน Thim Phi Kan หญิง สิ่งที่เกิดจากสายน้ำ
กวงชัย พฤหัสบดี 23 กวง-ชัย Kwong Chai ชาย แสงสว่างแห่งชัยชนะ
ภัสส์พิชชา พฤหัสบดี 45 พัด-พิด-ชา Phat Phit Cha หญิง นักปราชญ์หญิงผู้เจริญ
รัชชลัช พฤหัสบดี 24 รัด-ชะ-รัด Rat Cha Rat ชาย ดอกบัวแห่งราชา
รัชชญาภรณ์ พฤหัสบดี 36 รัด-ชะ-ยา-พอน Rat Cha Ya Phon หญิง ผู้ทรงความรู้แห่งรัชการ, ผู้มีความรู้ประดับแผ่นดิน
รัชชญชล พฤหัสบดี 24 รัด-ชะ-ยะ-ชน Rat Cha Ya Chon หญิง ผู้ดุจสายน้ำแห่งปัญญาในราชการ
รัชช์ชญาณัฏฐ์ พฤหัสบดี 64 รัด-ชะ-ยา-นัด Rat Cha Ya Nat หญิง ปราชญ์ผู้ทรงความรู้ในราชการ
รังษิมา พฤหัสบดี 24 รัง-สิ-มา Rang Si Ma หญิง ผู้มีแสงสว่าง หรือพระอาทิตย์
รังศิณีย์ พฤหัสบดี 50 รัง-สิ-นี Rang Si Ni หญิง ผู้พึงเป็นรัศมี
รักษ์ศรัณย์ พฤหัสบดี 59 รัก-สะ-รัน Rak Sa Ran หญิง รักษาการพึ่งพิง
รักษวรา พฤหัสบดี 24 รัก-สะ-วะ-รา Rak Sa Wa Ra หญิง ผู้รักษาความประเสริฐ
รักษณกัญญ์ พฤหัสบดี 40 รัก-สะ-นะ-กัน Rak Sa Na Kan หญิง หญิงผู้อยู่ในการดูแลป้องกัน,หญิงผู้มีความรู้ป้องกัน
รักษ์การัณย์ พฤหัสบดี 54 รัก-กา-รัน Rak Ka Ran หญิง ผู้รักษาหน้าที่การงาน
รักชัญญา พฤหัสบดี 24 รัก-ชัน-ยา Rak Chan Ya หญิง รักผู้รู้
ระพีพรหม พฤหัสบดี 45 ระ-พี-พรม Ra Phi Phrom หญิง ผู้ประเสริฐและรุ่งเรืองดังอาทิตย์
รษิกา พฤหัสบดี 14 ระ-สิ-กา Ra Si Ka หญิง ผู้รู้จักความอร่อยดี
รวีวิชญ์ พฤหัสบดี 42 ระ-วี-วิด Ra Wi Wit ชาย ปราชญ์ผู้รุ่งเรืองดังอาทิตย์
รวีวงศ์ พฤหัสบดี 41 ระ-วี-วง Ra Wi Wong หญิง ตระกูลแห่งอาทิตย์
รวีพงษ์ พฤหัสบดี 40 ระ-วี-พง Ra Wi Phong หญิง ผู้เป็นเชื้อสายแห่งตะวัน
รวิ พฤหัสบดี 14 ระ-วิ Ra Wi หญิง ดวงอาทิย์ ตะวัน
รเมศฐ์ พฤหัสบดี 36 ระ-เมด Ra Met ชาย ผู้สูงสุด
รมัยปวีณ พฤหัสบดี 41 รม-ปะ-วีน Rom Pa Win หญิง ผู้ฉลาดและมีเสน่ห์
รมย์ศรัณย์ พฤหัสบดี 63 รม-สะ-รัน Rom Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งแห่งความสุข
รมย์วรัชญ์ พฤหัสบดี 55 รม-วะ-รัด Rom Wa Rat หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐและสุขใจ
รมย์รมณ พฤหัสบดี 40 รม-ระ-มน Rom Ra Mon หญิง ผู้มีความสุขและร่าเริง
รมย์รพี พฤหัสบดี 45 รม-ระ-พี Rom Ra Phi หญิง รุ่งเรืองและมีความสุข
รมย์มณิภา พฤหัสบดี 42 รม-มะ-นิ-พา Rom Ma Ni Pha หญิง ผู้มีประกายดวงมณีอันน่ารื่นรมย์
รมย์ปวีร์ พฤหัสบดี 54 รม-ปะ-วี Rom Pa Wi หญิง ผู้มีความสุขที่กล้าหาญยิ่ง
รมณ์อัยยา พฤหัสบดี 50 รม-อัย-ยา Rom Aiya Ya หญิง ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุข
รมณ์ลาวัลย์ พฤหัสบดี 63 รม-ลา-วัน Rom La Wan หญิง สวยงามและมีความสุข
รมณรัช พฤหัสบดี 24 ระ-มน-รัด Ra Mon Rat หญิง ผู้มีสมบัติแห่งความยินดี
รมณ์ยุพา พฤหัสบดี 41 รม-ยุ-พา Rom Yu Pha หญิง หนุ่มสาวที่รื่นเริง
รภีวิฑย์ พฤหัสบดี 42 ระ-พี-วิด Ra Phi Wit ชาย ผู้มีความรู้ยิ่ง
รภัสสร์ พฤหัสบดี 36 ระ-พัด Ra Phat หญิง แสงสว่างที่กระทบเลียดไป
รพีญา พฤหัสบดี 24 ระ-พี-ยา Ra Phi Ya หญิง ผู้มีความรู้ดุจตะวัน
รณภัฏ พฤหัสบดี 23 รน-นะ-พัด Ron Na Phat ชาย ทหารพลรบ,ทหารที่มีชื่อเสียง
เยี่ยมวุฒิ พฤหัสบดี 45 เยี่ยม-วุด Yiam Wut ชาย ผู้มีความเจริญ
ยุพาปภัสร์ พฤหัสบดี 45 ยุ-พา-ปะ-พัด Yu Pha Pa Phat หญิง สาวสวยผู้รุ่งเรือง
ยุพาญา พฤหัสบดี 23 ยุ-พา-ยา Yu Pha Ya หญิง สาวสวยผู้มีความรู้
ยศริญชย์ พฤหัสบดี 46 ยด-สะ-ริน Yot Sa Rin หญิง ผู้ชนะศัตรูด้วยเกียรติ์
ยศระวี พฤหัสบดี 36 ยด-ระ-วี Yot Ra Wi หญิง ผู้รู่งเรืองด้วยเกียรติยศ
ยศรมัย พฤหัสบดี 36 ยด-ระ-มัย Yot Ra Mai หญิง ผู้ยินดีในเกียรติ
ยศปาล พฤหัสบดี 24 ยด-สะ-ปาน Yot Sa Pan ชาย ผู้รักษาเกียรติคุณ
ยศปรุฬห์ พฤหัสบดี 41 ยด-ปะ-รุด Yot Pa Rut ชาย ผู้เจริญด้วยเกียรติ
ยศปภาณ พฤหัสบดี 24 ยด-ปะ-พาน Yot Pa Phan ชาย ผู้พูดเก่งและมีเกียรติ์
ยศจรัส พฤหัสบดี 36 ยด-จะ-หรัด Yot Cha Rat หญิง ผู้มีบรรดาศักดิ์อันรุ่งเรือง
ยวิษฐอร พฤหัสบดี 41 ยะ-วิด-ถะ-ออน Ya Wit Tha On หญิง สาวงามผู้เยาว์วัย
ยวิษฐ์ศรณ์ พฤหัสบดี 65 ยะ-วิด-สอน Ya Wit Son หญิง ผู้พึ่งพิงที่เยาวัย
ยลวลัญช์ พฤหัสบดี 45 ยน-วะ-รัน Yon Wa Ran หญิง ผู้มีรูปที่น่ามอง
ยลวรัมพร พฤหัสบดี 45 ยน-วะ-รัม-พอน Yon Wa Ram Phon หญิง งามดังท้องฟ้าเมื่อได้มอง
ยลวรัชช์ พฤหัสบดี 41 ยน-วะ-รัด Yon Wa Rat หญิง ผู้มีทรัพย์สมบัติอันประเสริฐที่น่ารักน่ามอง
ยลรณา พฤหัสบดี 24 ยน-ระ-นา Yon Ra Na หญิง ผู้มีการรบที่น่ามอง
ยลปวีร์ พฤหัสบดี 42 ยน-ปะ-วี Yon Pa Wi หญิง ผู้กล้าหาญยิ่งที่น่ามอง
พัชร์คีรยา พฤหัสบดี 51 พัด-คี-ระ-ยา Phat Khi Ra Ya หญิง งดงามและล้ำค่าดั่งเพชร
มิลิณรสา พฤหัสบดี 36 มิ-ลิน-ระ-สา Mi Lin Ra Sa หญิง ผู้มีความงดงาม
มิริญฐิภา พฤหัสบดี 36 มิ-ริน-ถิ-พา Mi Rin Thi Pha หญิง ผู้มีความมั่นคงในชีวิตอย่างดีงาม
ปัณณ์วณัช พฤหัสบดี 42 ปัน-วะ-นัด Pan Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง อุดมไปด้วยปัญญาความรู้
อัฐยวิษฐ์ พฤหัสบดี 59 อัด-ยะ-วิด At Ya Wit ชาย ผู้มั่งมีในเงินทอง
อัฐชาฌ์ พฤหัสบดี 36 อัด-ทะ-ชา At Tha Cha ชาย ผู้มั่งมี
อัฏฐณัฏฐ์ พฤหัสบดี 64 อัด-ทะ-นัด At Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มากด้วยเงินทอง
พิชญพงค์ พฤหัสบดี 41 พิ-ชะ-ยะ-พง Phi Cha Ya Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
พิชญวรัฏฐ์ พฤหัสบดี 59 พิ-ชะ-ยะ-วะ-รัด Phi Cha Ya Wa Rat หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ภูวริช พฤหัสบดี 19 พู-วะ-ริด Phu Wa Rit ชาย ผู้สูงส่งในแผ่นดิน
ณัฐญาภรณ์ พฤหัสบดี 42 นัด-ถะ-ยา-พอน Nat Tha Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความรู้ของนักปราชญ์
ภัสส์ยชญ์ พฤหัสบดี 51 พัด-สะ-ยด Phat Sa Yot ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญด้วยยศ
ริญญ์รภัส พฤหัสบดี 41 ริน-ระ-พัด Rin Ra Phat หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่มีความเจริญ
ภาวิริญ พฤหัสบดี 24 พา-วิ-ริน Pha Wi Rin หญิง ความรุ่งเรืองของผู้เป็นใหญ่
ฬเณศรา พฤหัสบดี 24 ละ-เนด-สะ-รา La Net Sa Ra หญิง นักปราชญ์ผู้สูงส่ง
ไพรวัลย์ พฤหัสบดี 54 พรัย-วัน Phrai Wan ได้ทั้งชายและหญิง ป่าไม้.
ศิริภัสสร พฤหัสบดี 42 สิ-หริ-พัด-สอน Si Ri Phat Son หญิง รัศมีอันยอดเยี่ยม
บอล พฤหัสบดี 14 บอน Bon หญิง ลูกกลม ๆ ทำด้วยหนัง ยาง หรือพลาสติก
ศิริรักษ์ พฤหัสบดี 41 สิ-หริ-รัก Si Ri Rak หญิง ผู้รักษาความดี
ชิณาริญ พฤหัสบดี 24 ชิ-นา-ริน Chi Na Rin หญิง ผู้เป็นใหญ่ของคนทั้งปวง
กฤชภร พฤหัสบดี 9 กริด-ชะ-พอน Krit Cha Phon หญิง ค้ำจุนกริช
ภริญลิกรณ์ พฤหัสบดี 42 พา-ริน-ลิ-กอน Pha Rin Li Kon หญิง บ่อเกิดแห่งการแบ่งปัน
พิรัชชัย พฤหัสบดี 36 พิ-รัด-ชัย Phi Rat Chai ชาย เกิดจากผู้กล้า, ลูกวีรบุรุษ
กัญญ์ณภัค พฤหัสบดี 36 กัน-นะ-พัก Kan Na Phak หญิง สตรีผู้มีโชคและมีปัญญา
กัญพัชร์ พฤหัสบดี 36 กัน-พัด Kan Phat หญิง หญิงผู้มีค่าดุจเพชร, หญิงที่มีความเข้มแข็ง
กัญญพงษ์ พฤหัสบดี 36 กัน-ยะ-พง Kan Ya Phong หญิง หญิงสาวที่มีวงศ์ตระกูลที่ดี
เมวิกา พฤหัสบดี 19 เม-วิ-กา Me Wi Ka หญิง รุ่งเรืองด้วยทรัพย์
ศิษฏพัชร์ พฤหัสบดี 51 สิด-ตะ-พัด Sit Ta Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรที่ผ่านการฝึกฝน
ณัชเรศ พฤหัสบดี 24 นัด-ชะ-เรด Nat Cha Ret หญิง ความรู้ของผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
รัชยาวีญ์ พฤหัสบดี 45 รัด-ชะ-ยา-วี Rat Cha Ya Wi หญิง วีรสตรีผู้มีความรู้และเป็นใหญ่
ชณิชา พฤหัสบดี 14 ชะ-นิ-ชา Cha Ni Cha หญิง ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กษิญา พฤหัสบดี 14 กะ-สิ-ยา Ka Si Ya หญิง ผู้รอบรู้ทุกเรื่องบนแผ่นดิน
ปัญญรัช พฤหัสบดี 24 ปัน-ยะ-รัด Pan Ya Rat หญิง ผู้สูงส่งที่มีปัญญายิ่ง
ปัญชวัช พฤหัสบดี 24 ปัน-ชะ-วัด Pan Cha Wat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาว่องไว
ณัฏฐ์ฐณภัค พฤหัสบดี 59 นัด-ทะ-นะ-พัก Nat Tha Na Phak หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ศรีศิลป์ พฤหัสบดี 46 สี-สิน Si Sin ชาย ความงามของศิลปะที่รุ่งเรือง
เลิศ พฤหัสบดี 19 เลิด Loet ชาย ดีเด่น, ยอดเยี่ยม, วิเศษ.
วริฐา พฤหัสบดี 24 วะ-ริ-ถา Wa Ri Tha หญิง ผู้มีฐานะประเสริฐ
มรรษวรรณ พฤหัสบดี 36 มัด-สะ-วัน Mat Sa Wan หญิง หญิงที่มีความอดทนและความเพียร
ณพัชรวรรณ พฤหัสบดี 42 นะ-พัด-ชะ-ระ-วัน Na Phat Cha Ra Wan หญิง ผู้ที่อยู่ในชนชั้นแห่งเพชร
ณลัชรพรรณ พฤหัสบดี 42 นะ-ลัด-ชะ-พัน Na Lat Cha Phan หญิง ผู้สูงส่งที่มีผิวพรรณดี
ณวรรณพัชร พฤหัสบดี 42 นะ-วัน-นะ-พัด Na Wan Na Phat หญิง ผู้อยู่ในชนชั้นแห่เพชร
อคิรณัฏฐ์ พฤหัสบดี 54 อะ-คิ-ระ-นัด A Khi Ra Nat ชาย ปราชญ์ผู้สว่างดั่งแสงของอาทิตย์
สุภาณิญา พฤหัสบดี 24 สุ-พา-นิ-ยา Su Pha Ni Ya หญิง หญิงผู้มีแสงสว่างแห่งปัญญา
ณิชารัศม์ พฤหัสบดี 41 นิ-ชา-รัด Ni Cha Rat หญิง รัศมีของผู้มีความรู้
พลอยพัชชา พฤหัสบดี 45 พลอย-พัด-ชา Phloi Phat Cha หญิง พลอยที่ประเสริฐและเจริญ
วรัชญ์สรา พฤหัสบดี 41 วะ-รัด-สะ-รา Wa Rat Sa Ra หญิง มีความรู้อันประเสริฐ
ณิชาลักษณ์ พฤหัสบดี 41 นิ-ชา-ลัก Ni Cha Lak หญิง ลักษณะของนักปราชญ์
พงศ์ศรัณย์ พฤหัสบดี 63 พง-สะ-รัน Phong Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล
พงษ์ศรัณย์ พฤหัสบดี 60 พง-สะ-รัน Phong Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล
พิชญ์จิรา พฤหัสบดี 42 พิด-จิ-รา Phit Chi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง
เบญญาพัชร์ พฤหัสบดี 40 เบน-ยา-พัด Ben Ya Phat หญิง ผู้ฉลาดปราดเปรื่อง, ฉลาดดุจเพชร
ปารย์ชวิชญ์ พฤหัสบดี 51 ปาน-ชะ-วิด Pan Cha Wit ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ
อริญากร พฤหัสบดี 24 อะ-หริ-ยา-กอน A Ri Ya Kon หญิง ผู้ชนะข้าศึกด้วยมือและความรู้
เฉลิมวงศ์ พฤหัสบดี 46 ฉะ-เลิม-วง Cha Loem Wong ชาย ยินดีปรีดาในวงศ์ตระกูล
มัลลิการ์ พฤหัสบดี 40 มัน-ลิ-กา Man Li Ka หญิง ดอกมะลิ
ศศิลออ พฤหัสบดี 36 สะ-สิ-ละ-ออ Sa Si La O หญิง ดวงจันทร์ที่งดงาม
สมสมัย พฤหัสบดี 36 สม-สะ-หมัย Som Sa Mai ชาย สมแก่วาระ
ชัชชกร พฤหัสบดี 15 ชัด-ชะ-กอน Chat Cha Kon ได้ทั้งชายและหญิง บ่อเกิดของแสงสว่าง
คชรัณย์ พฤหัสบดี 36 คะ-ชะ-รัน Kha Cha Ran ชาย ผู้เป็นใหญ่ที่เป็นที่รัก
พีระสิรีฐ์ พฤหัสบดี 63 พี-ระ-สิ-รี Phi Ra Si Ri หญิง นักรบผู้เจริญ, ผู้กล้าหาญที่ได้รับโชค
ฏีร์ญาภา พฤหัสบดี 36 ตี-ยา-พา Ti Ya Pha หญิง แสงสว่างของผู้ที่ทรงความรู้
บุษราภา พฤหัสบดี 14 บุด-สะ-รา-พา But Sa Ra Pha หญิง รัศมีพลอยสีเหลือง, แสงประกายของพลอยสีเหลือง
พัฒณสิจฐ์ พฤหัสบดี 55 พัด-ทะ-นะ-สิด Phat Tha Na Sit ชาย ผู้พัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด
กฤษณภัสร์ พฤหัสบดี 36 กริด-สะ-นะ-พัด Krit Sa Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง แสงจากพระกฤษณะ
กฤษกมลฐ์ พฤหัสบดี 36 กริด-กะ-มน Krit Ka Mon ชาย ผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่
กฤศฐิณิฐ พฤหัสบดี 40 กริด-ทิ-นิด Krit Thi Nit ชาย ผู้เป็นใหญ่ตลอดกาล
กฤษพิเชฏฐ พฤหัสบดี 40 กริด-พิ-เชด Krit Phi Chet ชาย ผู้เกิดมายิ่งใหญ่
กฤษพิรเมศ พฤหัสบดี 36 กริด-พิ-ระ-เมด Krit Phi Ra Met ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความสุขอย่างงดงาม
วรรณพิมล พฤหัสบดี 42 วัน-พิ-มน Wan Phi Mon หญิง ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
กฤษวิสิษฎ์ พฤหัสบดี 45 กริด-วิ-สิด Krit Wi Sit ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่
กัลยวีร์ พฤหัสบดี 45 กัน-ยะ-วี Kan Ya Wi หญิง หญิงผู้มีความกล้าหาญ
กฤษฎิ์พงศ์ พฤหัสบดี 50 กริด-สะ-พง Krit Sa Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีปัญญา
เศรษฐลักษณ์ พฤหัสบดี 55 เสด-ถะ-ลัก Set Tha Lak ชาย ผู้มีลักษณะที่ยอดเยี่ยม
พิมลณัฏฐ์ พฤหัสบดี 59 พิ-มน-นัด Phi Mon Nat หญิง ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
พิภา พฤหัสบดี 14 พิ-พา Phi Pha หญิง แสงสว่างที่พิเศษ
ภรัณเมศร์ พฤหัสบดี 41 พะ-รัน-เมด Pha Ran Met ชาย ผู้ยิ่งใหญ่
ณัฐชพิมพ์ พฤหัสบดี 54 นัด-ชะ-พิม Nat Cha Phim หญิง ปราชญ์ผู้เป็นต้นแบบของผู้อื่น
กัญปาณัสม์ พฤหัสบดี 42 กัน-ปา-นัด Kan Pa Nat ชาย หญิงผู้เป็นที่รักดั่งชีวิต
อภิสรากรณ์ พฤหัสบดี 42 อะ-พิ-สะ-รา-กอน A Phi Sa Ra Kon หญิง ผู้ที่เกิดมายิ่งใหญ่
ศศิประภาพร พฤหัสบดี 42 สะ-สิ-ประ-พา-พอน Sa Si Pra Pha Phon หญิง แสงสว่างของดวงจันทร์อันประเสริฐ
พัสส์ฐพร พฤหัสบดี 56 พัด-ถะ-พอน Phat Tha Phon หญิง ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
วิศรุช พฤหัสบดี 24 วิ-สะ-รุด Wi Sa Rut ชาย สะอาด, สดใส
จิณณ์ชญา พฤหัสบดี 36 จิน-ชะ-ยา Chin Cha Ya หญิง ผู้เชี่ยวชาญ
อัญญ์มาลี พฤหัสบดี 46 อัน-มา-ลี An Ma Li หญิง ดอกไม้แห่งความรู้
กัณฐ์ณิศา พฤหัสบดี 45 กัน-นิ-สา Kan Ni Sa หญิง เจ้าแห่งความรู้ที่ขาดมิได้
ณัชฌาภัสร์ พฤหัสบดี 42 นัด-ชา-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้เจริญที่มากด้วยความรู้
ณพิภา พฤหัสบดี 19 นะ-พิ-พา Na Phi Pha หญิง ผู้เป็นดั่งแสงสว่าง
บิ้ว พฤหัสบดี 14 บิ้ว Bio หญิง สร้าง(ในภาษาอังกฤษ)
รภัสสรณ์ พฤหัสบดี 41 ระ-พัด-สอน Ra Phat Son หญิง ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่ง
กัญญรักข พฤหัสบดี 24 กัน-ยะ-รัก Kan Ya Rak หญิง หญิงผู้เป็นที่รัก
ลัษมณ พฤหัสบดี 24 ลัด-สะ-มน Lat Sa Mon หญิง ผู้มีลักษณะดั่งมณี
ณัฐกรรยา พฤหัสบดี 36 นัด-กัน-ยา Nat Kan Ya หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
อุไรพรรณ พฤหัสบดี 41 อุ-รัย-พัน U Rai Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณงดงาม
สัจจาพร พฤหัสบดี 36 สัด-จา-พอน Sat Cha Phon หญิง ความจริงใจอันประเสริฐ
ศิวราภรณ์ พฤหัสบดี 41 สิ-วะ-รา-พอน Si Wa Ra Phon หญิง เครื่องประดับอันประเสริฐสูงสุด
มัษฏาภรค์ พฤหัสบดี 41 มัด-ตา-พอน Mat Ta Phon หญิง เครื่องประดับที่สวยงาม
ณัฐจิราพัชร พฤหัสบดี 51 นัด-จิ-รา-พัด Nat Chi Ra Phat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความยั่งยืนเหมือนเพชร
พิลา พฤหัสบดี 19 พิ-ลา Phi La หญิง วันให้โทษทางแตกหัก เสียหาย
ประไพวรรณ พฤหัสบดี 46 ประ-พัย-วัน Pra Phai Wan หญิง ผิวที่สวยงาม
ฬุฬาศิลป์ พฤหัสบดี 40 จุ-ลา-สิน Chu La Sin ได้ทั้งชายและหญิง ความยิ่งใหญ่ทางศิลปะ
ณัฎฐิยากรณ์ พฤหัสบดี 55 นัด-ถิ-ยา-กอน Nat Thi Ya Kon หญิง ผู้ฉลาดดังนักปราชญ์หญิง
สรัญฐชัยย์ พฤหัสบดี 59 สะ-รัน-ทะ-ชัย Sa Ran Tha Chai ชาย ผู้มีชัยเป็นที่พึ่ง
ลักษณวงค์ พฤหัสบดี 41 ลัก-สะ-นะ-วง Lak Sa Na Wong หญิง ลักษณะของเชื้อสายในตระกูล
อัญชัญ พฤหัสบดี 24 อัน-ชัน An Chan หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ดอกมีทั้งแบบกลีบซ้อนและกลีบไม่ซ้อน
พิชยาพัชร์ พฤหัสบดี 50 พิด-ชะ-ยา-พัด Phit Cha Ya Phat หญิง เพชรแห่งชัยชนะของนักปราชญ์
กัญปภาสร พฤหัสบดี 24 กัน-ประ-พา-สอน Kan Pra Pha Son หญิง หญิงที่ประพฤติตนดี
ลักษ์ พฤหัสบดี 24 ลัก Lak ชาย ลักษณะ
พรรณวิไล พฤหัสบดี 46 พัน-วิ-ลัย Phan Wi Lai หญิง ผู้มีผิวพรรณที่งดงาม
โซเฟีย พฤหัสบดี 36 โซ-เฟีย So Fia หญิง เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศบัลแกเรีย.
รัฐชฏาพร พฤหัสบดี 41 รัด-ชะ-ดา-พอน Rat Cha Da Phon หญิง ผู้เป็นชฏาอันประเสริฐของแผ่นดิน
ซุลกิฟลี พฤหัสบดี 40 ซุน-กิ-ฟลี Sun Ki Fli ชาย ผู้ที่ให้มากกว่า หรือให้เป็น 2 เท่า
วรายุภัสร์ พฤหัสบดี 45 วะ-รา-ยุ-พัด Wa Ra Yu Phat หญิง ผู้เจริญที่มีชีวิตอันประเสริฐ
ชณกาณ พฤหัสบดี 14 ชะ-นะ-กาน Cha Na Kan หญิง คนที่ทรงคุณค่าดุจทองคำ
แพรวาวัลย์ พฤหัสบดี 54 แพร-วา-วัน Phrae Wa Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งผ้าไหม
สมลักษณ์ พฤหัสบดี 41 สม-ลัก Som Lak ได้ทั้งชายและหญิง ลักษณะที่เหมาะสม
เวหา พฤหัสบดี 14 เว-หา We Ha ชาย ท้องฟ้า
ปณัฐฐิชา พฤหัสบดี 36 ปะ-นัด-ทิ-ชา Pa Nat Thi Cha หญิง นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นในความรู้
ปริณวัชญณ์ พฤหัสบดี 45 ปะ-ริน-วัด Pa Rin Wat ชาย ผู้มีความรอบรู้และแข็งแกร่ง
ภัคกร พฤหัสบดี 14 พัก-กอน Phak Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความโชคดี, บ่อเกิดแห่งความเจริญ
ชลภัสสรณ์ พฤหัสบดี 45 ชน-พัด-สอน Chon Phat Son หญิง ร่มเย็นดุจสายน้ำ
เปรมศิณี พฤหัสบดี 36 เปรม-สิ-นี Prem Si Ni หญิง หญิงที่มีความสุข
สุรียาณี พฤหัสบดี 40 สุ-รี-ยา-นี Su Ri Ya Ni หญิง หญิงผู้มีค่าดั่งพระอาทิตย์
ชฎาวัลย์ พฤหัสบดี 41 ชะ-ดา-วัน Cha Da Wan หญิง ผู้มีเชื้อสายอันสูงส่ง
ณัฎฐพัชร พฤหัสบดี 41 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย มีความรู้ดุจเพชร
ภัคชลีพร พฤหัสบดี 36 พัก-ชะ-ลี-พอน Phak Cha Li Phon หญิง ผู้เจริญที่มีกิริยางดงามประเสริฐ
ภรณ์มณี พฤหัสบดี 36 พอน-มะ-นี Phon Ma Ni หญิง เครื่องประดับที่ทำจากแก้ว
พรรณพิชา พฤหัสบดี 36 พัน-พิ-ชา Phan Phi Cha หญิง ปราชญ์ผู้มีผิวพรรณงาม
สิปประศรัญย์ พฤหัสบดี 59 สิบ-ประ-สะ-รัน Sip Pra Sa Ran ชาย ผู้มีศิลปะเป็นที่พึ่ง
ชิชากร พฤหัสบดี 14 ชิ-ชา-กอน Chi Cha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งความรัก
อัฐฐภิรมย์ พฤหัสบดี 59 อัด-ทะ-พิ-รม At Tha Phi Rom หญิง ผู้มีความสุขในเงินตรา
กัลย์พิสชา พฤหัสบดี 50 กัน-พิด-ชา Kan Phit Cha หญิง หญิงที่งามเหมือนดอกบัว
พิฏฐาพัส พฤหัสบดี 50 พิ-ถา-พัด Phi Tha Phat หญิง มีอำนาจอันเป็นที่ปรารถนาด้วยความเพียร
ไอศวรรณยา พฤหัสบดี 50 อัย-สะ-วัน-ยา Aiya Sa Wan Ya หญิง ความเป็นเจ้าเป็นใหญ่, ความเป็นผู้สูงส่ง
อัปสรรัชย์ พฤหัสบดี 50 อับ-สอน-รัด Ap Son Rat หญิง แผ่นดินของนางสวรรค์
หริญรัศมิ์ พฤหัสบดี 50 หะ-ริน-รัด Ha Rin Rat หญิง รัศมีแห่งทองคำ
วิลัยรักษ์ พฤหัสบดี 50 วิ-ลัย-รัก Wi Lai Rak หญิง การรักษาให้สิ่งไม่ดีเลือนหายไป
วะลัยรักษ์ พฤหัสบดี 50 วะ-ลัย-รัก Wa Lai Rak หญิง กำไลแห่งการรักษา
วรรณยุรักษ์ พฤหัสบดี 50 วัน-ยุ-รัก Wan Yu Rak หญิง ชนชั้นและการคุ้มครอง
ณัฐฎพัชร์ พฤหัสบดี 50 นัด-ดะ-พัด Nat Da Phat หญิง เพชรของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ศศิ พฤหัสบดี 50 นัด-สะ-สิ Nat Sa Si หญิง ดวงจันทร์ของนักปราชญ์
ซาลือมะห์ พฤหัสบดี 50 ซา-ลือ-มะ Sa Lue Ma หญิง ความสงบ, ความสันติ
พิมพ์ระวี พฤหัสบดี 55 พิม-ระ-วี Phim Ra Wi หญิง ผู้เป็นต้นแบบที่ร้อนแรง
ณิภัสส์รฐา พฤหัสบดี 51 นิ-พัด-ระ-ถา Ni Phat Ra Tha หญิง ผู้เจริญด้วยปัญญาอย่างมั่นคง
ปรณัฐ พฤหัสบดี 24 ปอ-ระ-นัด Po Ra Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความแตกต่าง
อรศิชา พฤหัสบดี 24 ออน-สิ-ชา On Si Cha หญิง หญิงที่เกิดมางดงาม
สิงหา พฤหัสบดี 19 สิง-หา Sing Ha หญิง เดือนสิงหาคม, เดือนที่ 8
ลลิณีย์ พฤหัสบดี 45 ละ-ลิ-นี La Li Ni หญิง หญิงผู้น่ารัก
วรัฐชฎากร พฤหัสบดี 36 วะ-รัด-ชะ-ดา-กอน Wa Rat Cha Da Kon หญิง ผู้เกิดมาสูงส่งบนแผ่นดิน
เชอณิชชา พฤหัสบดี 24 เชอ-นิด-ชา Choe Nit Cha หญิง ต้นไม้ที่บริสุทธิ์
ณัฐวรัฐ พฤหัสบดี 41 นัด-ถะ-วะ-รัด Nat Tha Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง แผ่นดินของนักปราชญ์
ภรกฤช พฤหัสบดี 9 พะ-ระ-กิด Pha Ra Kit ชาย ผู้ทรงกฤช, ผู้มีความเฉียบแหลม
พัสวีร์ พฤหัสบดี 45 พัด-สะ-วี Phat Sa Wi ชาย ผู้มีทรัพย์
ชยเศรษฐ์ พฤหัสบดี 45 ชะ-ยะ-เสด Cha Ya Set ชาย ชัยชนะอันประเสริฐ
ชัชญาณิจฌ์ พฤหัสบดี 42 ชัด-ชะ-ยา-นิด Chat Cha Ya Nit หญิง นักรบที่มีความรู้
ฐณัฏฐ์ชาฎา พฤหัสบดี 54 ทะ-นัด-ชา-ดา Tha Nat Cha Da หญิง ชฎาของนักปราชญ์
กัญฐณัฏฐ์ พฤหัสบดี 54 กัน-ทะ-นัด Kan Tha Nat หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
ปาลฐณัฏฐ์ พฤหัสบดี 54 ปาน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย ผู้เป็นดั่งนักปราชญ์
ศิราลักษณ์ พฤหัสบดี 45 สิ-รา-ลัก Si Ra Lak หญิง ผู้มีลักษณะงดงามดั่งสายน้ำ
พัสสวรรณ พฤหัสบดี 45 พัด-สะ-วัน Phat Sa Wan หญิง ชนชั้นและสายฝน
วิรัฐยา พฤหัสบดี 36 วิ-รัด-ทะ-ยา Wi Rat Tha Ya หญิง ผู้อยู่บนรัฐที่วิเศษยิ่ง
ศุภัคษิ์ชฎา พฤหัสบดี 42 สุ-พัก-ชะ-ดา Su Phak Cha Da หญิง ชฎาแห่งความเจริญ, ชฎาแห่งความโชคดี
ศุภัคษิ์ชยา พฤหัสบดี 45 สุ-พัก-ชะ-ยา Su Phak Cha Ya หญิง ผู้มีโชคทางความรู้
ศุภัคษิ์ชญา พฤหัสบดี 41 สุ-พัก-ชะ-ยา Su Phak Cha Ya หญิง ผู้มีโชคทางความรู้
อริสราภรณ์ พฤหัสบดี 45 อะ-ริ-สะ-รา-พอน A Ri Sa Ra Phon หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
เพชรชฎา พฤหัสบดี 24 เพ็ด-ชะ-ดา Phet Cha Da หญิง เพชรที่ประดับบนชฎา
รพีกร พฤหัสบดี 24 ระ-พี-กอน Ra Phi Kon หญิง บ่อเกิดแห่งพระอาทิตย์
รัมภาภัค พฤหัสบดี 24 รัม-พา-พัก Ram Pha Phak หญิง ผู้มีเกียรติดั่งนางฟ้า
ศรัณย์ยุพา พฤหัสบดี 55 สะ-รัน-ยุ-พา Sa Ran Yu Pha หญิง หญิงผู้เป็นที่พึ่ง
ณัฏฐ์ชสรณ์ พฤหัสบดี 63 นัด-ชะ-สอน Nat Cha Son หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
ณัฐชลัยย์ พฤหัสบดี 55 นัด-ชะ-ลัย Nat Cha Lai หญิง นักปราชญ์แห่งสายน้ำ
ภักษร พฤหัสบดี 14 พัก-สอน Phak Son หญิง งดงาม
ภรภัค พฤหัสบดี 14 พอน-พัก Phon Phak หญิง ผู้ค้ำจุนโชค
บุรเศรษฐ์ พฤหัสบดี 42 บุ-ระ-เสด Bu Ra Set ชาย ผู้อยู่บนประเทศที่ประเสริฐ
ปฏิหาริย์ พฤหัสบดี 46 ปะ-ติ-หาน Pa Ti Han ชาย สิ่งที่น่าอัศจรรย์, ความอัศจรรย์
ณศิพงศ์ พฤหัสบดี 42 นะ-สิ-พง Na Si Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความรอบรู้
พิมพ์ชณิฎา พฤหัสบดี 51 พิม-ชะ-นิ-ดา Phim Cha Ni Da หญิง ต้นแบบของพ่อแม่
ลิลญ์รยา พฤหัสบดี 42 ลิน-ระ-ยา Lin Ra Ya หญิง หญิงผู้น่ารักและมีความรู้
เฌอณฎา พฤหัสบดี 24 เชอ-นะ-ดา Choe Na Da หญิง ต้นไม้ที่สูงส่ง
ณัญฐญาณัฐ พฤหัสบดี 45 นัน-ทะ-ยา-นัด Nan Tha Ya Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคงยิ่งทางความรู้
ณัชชาวีณ์ พฤหัสบดี 41 นัด-ชา-วี Nat Cha Wi หญิง ปราชญ์ผู้รอบรู้
ภณรัก พฤหัสบดี 15 พะ-นะ-รัก Pha Na Rak หญิง ผู้ทีพูดหรือกล่าวด้วยความรัก
พีรมณฑ์ พฤหัสบดี 41 พี-ระ-มน Phi Ra Mon หญิง ผู้มีความเเกล้วกล้าเป็นเครื่องประดับ
รือไชย พฤหัสบดี 36 รือ-ชัย Rue Chai ชาย ผู้เจริญที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ
สิฏฐิณิศา พฤหัสบดี 50 สิด-ถิ-นิ-สา Sit Thi Ni Sa หญิง เจ้าแห่งความรู้และร่ำรวย
เสฎฐกรณ์ พฤหัสบดี 42 เสด-ทะ-กอน Set Tha Kon ชาย ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งความประเสริฐ
กรชรัฐ พฤหัสบดี 24 กอน-ชะ-รัด Kon Cha Rat ชาย ผู้สร้างประเทศ
วัลลักษณ์ พฤหัสบดี 45 วัน-ลัก Wan Lak หญิง มีลักษณะอันรุ่งเรือง, มีลักษณะงดงาม
ณวัลญากรณ์ พฤหัสบดี 45 นะ-วัน-ละ-ยา-กอน Na Wan La Ya Kon หญิง ผู้ที่เกิดมายอดเยี่ยม
ซูฟีย์ พฤหัสบดี 41 ซู-ฟี Su Fi หญิง ผู้ที่เลียนวิถีชีวิตแบบ ตะเศาวุฟ
จิรัจฐิกาล พฤหัสบดี 45 จิ-รัด-ถิ-กาน Chi Rat Thi Kan หญิง เวลายั่งยืน, เวลาที่ตั้งอยู่นาน(มาจากคำว่า จิรัฐิติกาล)
เขมณัฐชณี พฤหัสบดี 41 เขม-มะ-นัด-ชะ-นี Khema Ma Nat Cha Ni หญิง นักปราชญ์หญิงผู้มีความสุข
จารวีย์ พฤหัสบดี 41 จา-ระวี Cha หญิง ผู้งดงาม
จามรีย์ พฤหัสบดี 40 จา-มะ-รี Cha Ma Ri หญิง ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิดนึง(มาจาก จามรี)
กีรณาพัชญ์ พฤหัสบดี 45 กี-ระ-นา-พัด Ki Ra Na Phat หญิง ผู้มีรัศมีเรืองรองดุจเพชร
ฐิรวรรณ พฤหัสบดี 36 ถิ-ระ-วัน Thi Ra Wan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่ในชนชั้นที่มั่นคง
ณภรัก พฤหัสบดี 15 นะ-พะ-รัก Na Pha Rak หญิง ผู้ที่มีความรัก
อภิชยากรณ์ พฤหัสบดี 41 อะ-พิด-ยา-กอน A Phit Ya Kon หญิง บ่อเกิดแห่งชัยชนะอันวิเศษยิ่ง
อุราพร พฤหัสบดี 24 อุ-รา-พอน U Ra Phon หญิง ใจที่ประเสริฐ
สุชาย พฤหัสบดี 19 สุ-ชาย Su Chai ชาย ผู้ชายที่ดี
รุจีพัชร พฤหัสบดี 36 รุ-จี-พัด Ru Chi Phat หญิง เพชรที่สวยงาม
เพชราภรณ์ พฤหัสบดี 36 เพ็ด-ชะ-รา-พอน Phet Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับเพชร
ณัฏฐ์ชัยอมร พฤหัสบดี 65 นัด-ชัย-อะ-มอน Nat Chai A Mon ชาย นักปราชญ์ผู้ไม่เคยแพ้ต่อชัยชนะ
วรรณรักษ์ พฤหัสบดี 41 วัน-นะ-รัก Wan Na Rak หญิง ชนชั้นที่ถูกปกป้อง
ณัฎฐ์พสิณ พฤหัสบดี 56 นัด-พะ-สิน Nat Pha Sin ชาย นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ, นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
ณัฎฐ์ภริณ พฤหัสบดี 46 นัด-พะ-ริน Nat Pha Rin หญิง สายน้ำของนักปราชญ์
กัลยณัฎฐ์ พฤหัสบดี 51 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง นักปราชญ์หญิง
ณัฎฐ์ภวัฒ พฤหัสบดี 46 นัด-พะ-วัด Nat Pha Wat ชาย แผ่นดินของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ปณัย พฤหัสบดี 51 นัด-ปะ-นัย Nat Pa Nai ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรัก
ณัฎฐ์พศิณ พฤหัสบดี 56 นัด-พะ-สิน Nat Pha Sin ชาย นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ, นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
กัณญณัฎฐ์ พฤหัสบดี 46 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ยอดผู้รู้
พัชรณัฎฐ์ พฤหัสบดี 50 พัด-ชะ-ระ-นัด Phat Cha Ra Nat ชาย เพชรของนักปราชญ์
ณัฎฐ์รษา พฤหัสบดี 41 นัด-ระ-สา Nat Ra Sa หญิง นักปราชญ์ผู้มีเสน่ห์
ณัฎฐ์ฤชา พฤหัสบดี 36 นัด-รึ-ชา Nat Rue Cha หญิง นักปราชญ์ผู้มีค่า
ณัฎฐ์ชพร พฤหัสบดี 46 นัด-ชะ-พอน Nat Cha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้เกิดมาประเสริฐ
ณัฎฐ์ณภร พฤหัสบดี 42 นัด-นะ-พอน Nat Na Phon หญิง นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
คณิณัฎฐ์ พฤหัสบดี 45 คะ-นิ-นัด Kha Ni Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่
พงษ์ปกรณ์ พฤหัสบดี 44 พง-ปะ-กอน Phong Pa Kon ชาย หนังสือของตระกูล
ปรียพรรณ พฤหัสบดี 42 ปรี-ยะ-พัน Pri Ya Phan หญิง ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก
พิมรี่พาย พฤหัสบดี 46 พิม-รี่-พาย Phim Ri Phai หญิง ผู้เจริญยิ่งในการค้าขายออนไลน์
มงกุฎ พฤหัสบดี 14 มง-กุด Mong Kut ชาย เครื่องสวมพระเศียรโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน มียอดสูง
ไอยเรศ พฤหัสบดี 36 อัย-ยะ-เรด Aiya Ya Ret ได้ทั้งชายและหญิง ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
ชิณาณิภณ์ พฤหัสบดี 36 ชิ-นา-นิด Chi Na Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ที่มีชัยชนะและเป็นผู้พูดดี
ศิวะวงศ์ พฤหัสบดี 45 สิ-วะ-วง Si Wa Wong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งพระศิวะ