บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

รายชื่อดี - นามมงคล แสดงสูงสุด 300 รายชื่อ

ชื่อ วัน เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กฤษณภัสร์ จันทร์ 36 กริด-สะ-นะ-พัด Krit Sa Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง แสงจากพระกฤษณะ
กฤษกมลฐ์ จันทร์ 36 กริด-กะ-มน Krit Ka Mon ชาย ผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่
พรรษมนต์ จันทร์ 42 พัน-สะ-มน Phan Sa Mon หญิง สายฝนที่วิเศษ
นฤชล จันทร์ 14 นะ-รึ-ชน Na Rue Chon หญิง น้ำแห่งคน, น้ำมูตร
ศรัญญ์ภัทร จันทร์ 42 สะ-รัน-พัด Sa Ran Phat หญิง ผู้ที่เป็นเลิศด้วยความรู้เรื่องศร
พัสส์ฐพร จันทร์ 56 พัด-ถะ-พอน Phat Tha Phon หญิง ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
ธมนณัฏฐ จันทร์ 41 ทะ-มน-นัด Tha Mon Nat หญิง นักปราชญ์ผู้สวยงาม
รภัสสรณ์ จันทร์ 41 ระ-พัด-สอน Ra Phat Son หญิง ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่ง
วรณัน จันทร์ 24 วอ-ระ-นัน Wo Ra Nan หญิง ของขวัญแห่งความสุข
กัญญรักข จันทร์ 24 กัน-ยะ-รัก Kan Ya Rak หญิง หญิงผู้เป็นที่รัก
ลัษมณ จันทร์ 24 ลัด-สะ-มน Lat Sa Mon หญิง ผู้มีลักษณะดั่งมณี
วลัญช์รัตน์ จันทร์ 56 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง ทางที่มีค่าดั่งดวงแก้ว
ธรรมลักษ์ จันทร์ 41 ทัม-ลัก Tham Lak ชาย ลักษณะของผู้มีธรรม
ธรรพัฒน์ จันทร์ 41 ทัน-พัด Than Phat ชาย ผู้เจริญในธรรม
พรพชรมน จันทร์ 36 พอน-พะ-ชะ-ระ-มน Phon Pha Cha Ra Mon หญิง ผู้ประเสริฐมีจิตใจแกร่งดั่งเพชร
วันทรัตน์ จันทร์ 41 วัน-ทะ-รัด Wan Tha Rat หญิง ดวงแก้วที่น่าสรรเสริญ
วรรธนวรรธ จันทร์ 41 วัน-ทะ-นะ-วัด Wan Tha Na Wat ชาย ชนชั้นของผู้เจริญในสมบัติ
ณัฏฐ์ฐณภัค จันทร์ 59 นัด-ทะ-นะ-พัก Nat Tha Na Phak ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ธณัฏฐ์ปณัย จันทร์ 59 ทะ-นัด-ปะ-นัย Tha Nat Pa Nai ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรัก
ณัฏฐ์ธภัท จันทร์ 46 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย ปราชญ์ผู้เจริญ
ธณัฏฐ์ฐกร จันทร์ 54 ทะ-นัด-ทะ-กอน Tha Nat Tha Kon ชาย ผู้ตั้งมั่นในความเป็นนักปราชญ์
ณัฏฐ์ธณพล จันทร์ 59 นัด-ทะ-นะ-พน Nat Tha Na Phon ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์และอำนาจ
สรัญฐชัยย์ จันทร์ 59 สะ-รัน-ทะ-ชัย Sa Ran Tha Chai ชาย ผู้มีชัยเป็นที่พึ่ง
ลักษณวงค์ จันทร์ 41 ลัก-สะ-นะ-วง Lak Sa Na Wong หญิง ลักษณะของเชื้อสายในตระกูล
ลักษ์ จันทร์ 24 ลัก Lak ชาย ลักษณะ
พรนับพัน จันทร์ 40 พร-นับ-พัน Phon Nap Phan หญิง พรนานาประการ
พัฒนวรัตน์ จันทร์ 51 พัด-ทะ-นะ-วะ-รัด Phat Tha Na Wa Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความเจริญ
สมลักษณ์ จันทร์ 41 สม-ลัก Som Lak ได้ทั้งชายและหญิง ลักษณะที่เหมาะสม
กฤชภัทร จันทร์ 14 กริด-ชะ-พัด Krit Cha Phat ชาย กริชอันประเสริฐ
ภัคกร จันทร์ 14 พัก-กอน Phak Kon ชาย บ่อเกิดแห่งความโชคดี, บ่อเกิดแห่งความเจริญ
ชลภัสสรณ์ จันทร์ 45 ชน-พัด-สอน Chon Phat Son หญิง ร่มเย็นดุจสายน้ำ
ณัฎฐพัชร จันทร์ 41 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย มีความรู้ดุจเพชร
ณัฏฐ์ธกฤษฏ์ จันทร์ 64 นัด-ทะ-กริด Nat Tha Krit ชาย นักปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ
ปัณณ์ธณัฏฐ์ จันทร์ 65 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้
ณัฐฎพัชร์ จันทร์ 50 นัด-ดะ-พัด Nat Da Phat หญิง เพชรของนักปราชญ์
ณัฐธ์ภัสส์ จันทร์ 59 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ปรณัฐ จันทร์ 24 ปอ-ระ-นัด Po Ra Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความแตกต่าง
พันธ์ธวัช จันทร์ 46 พัน-ทะ-วัด Phan Tha Wat ชาย ผู้ผูกพันธ์ด้วยความมั่นคง
ตฤณกฤษ จันทร์ 15 ติน-นะ-กิด Tin Na Kit ชาย หญ้าที่กระทำแล้ว
ธัฐฐณพัชฏ์ จันทร์ 63 ทัด-ทะ-นะ-พัด That Tha Na Phat ชาย ผู้มีเพชรและทรัพยสมบัติ
ธัฐฐณนัฎฐ์ จันทร์ 63 ทัด-ทะ-นะ-นัด That Tha Na Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์สมบัติ
วลัญช์ธภัทร จันทร์ 45 วะ-ลัน-ทะ-พัด Wa Lan Tha Phat หญิง เครื่องหมายแห่งความดีงาม
ตัสชนัชจ์ จันทร์ 42 ตัด-ชะ-นัด Tat Cha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ชนะศัตรู
ตัสธกัณณ์ จันทร์ 42 ตัด-ทะ-กัน Tat Tha Kan ชาย ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธ
ณัฐวรัฐ จันทร์ 41 นัด-ถะ-วะ-รัด Nat Tha Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง แผ่นดินของนักปราชญ์
ภรกฤช จันทร์ 9 พะ-ระ-กิด Pha Ra Kit ชาย ผู้ทรงกฤช, ผู้มีความเฉียบแหลม
ชณันวัชร์ จันทร์ 41 ชะ-นัน-วัด Cha Nan Wat ชาย ผู้มั่งคงดุชเพชร
กันต์ฑกรณ์ จันทร์ 44 กัน-ทะ-กอน Kan Tha Kon ชาย ผู้ที่มีความน่ารัก
ณัฏฐ์ฐพัตร จันทร์ 64 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฏฐ์ฐภัทร จันทร์ 55 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ฐณัฏฐ์นพัช จันทร์ 64 ทะ-นัด-นะ-พัด Tha Nat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรของนักปราชญ์
ฐณัฏฐ์ธกร จันทร์ 54 ทะ-นัด-ทะ-กัด Tha Nat Tha Kat ชาย ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
กัญฐณัฏฐ์ จันทร์ 54 กัน-ทะ-นัด Kan Tha Nat หญิง หญิงผู้เป็นนักปราชญ์
พัสสวรรณ จันทร์ 45 พัด-สะ-วัน Phat Sa Wan หญิง ชนชั้นและสายฝน
ขนัษฐ์กมล จันทร์ 45 ขะ-นัด-กะ-มน Kha Nat Ka Mon หญิง ผู้เป็นดวงใจของน้อง
กฤศมณฑ์น์ จันทร์ 45 กริด-สะ-มน Krit Sa Mon หญิง ผู้มีความคิดเฉียบแหลม
พรพักตร์ จันทร์ 41 พอน-พัก Phon Phak หญิง ผู้มีใบหน้าอันประเสริฐ
ธนันพัชญ์ จันทร์ 45 ทะ-นัน-พัด Tha Nan Phat หญิง ความรู้ที่อยู่ในกรอบและเกี่ยวกับทรัพย์
ณัฏฐ์ชสรณ์ จันทร์ 63 นัด-ชะ-สอน Nat Cha Son หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง
มนัญฐณัฏฐ์ จันทร์ 63 มะ-นัน-ทะ-นัด Ma Nan Tha Nat หญิง ผู้มีใจเป็นนักปราชญ์
ณัฐชลัยย์ จันทร์ 55 นัด-ชะ-ลัย Nat Cha Lai หญิง นักปราชญ์แห่งสายน้ำ
ธณัฏฐ์ยศ จันทร์ 55 ทะ-นัด-ยด Tha Nat Yot ชาย นักปราชญ์ผู้มีสมบัติและเกียรติยศ
รชตภร จันทร์ 14 ระ-ชะ-ตะ-พอน Ra Cha Ta Phon หญิง เครื่องประดับที่ทำจากเงิน
ชนบงกช จันทร์ 14 ชะ-นะ-บง-กด Cha Na Bong Kot หญิง บัวแห่งชัยชนะ
ภักษร จันทร์ 14 พัก-สอน Phak Son หญิง งดงาม
ทัศน์ศรัณย์ จันทร์ 63 ทัด-สะ-รัน That Sa Ran ชาย ผู้เป็นที่พึ่งที่น่ามอง
ภรภัค จันทร์ 14 พอน-พัก Phon Phak หญิง ผู้ค้ำจุนโชค
บัญชพักตร์ จันทร์ 41 บัน-ชะ-พัก Ban Cha Phak ชาย ผู้มีใบหน้าที่มงคลยิ่ง
บัญชนัตต์ จันทร์ 36 บัน-ชะ-นัด Ban Cha Nat ชาย ผู้มีค่าในฝูงชน
พรรล์ธนัส จันทร์ 51 พัน-ทะ-นัด Phan Tha Nat ชาย ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งความร่ำรวย
ยศวัตน์ จันทร์ 42 ยด-สะ-วัด Yot Sa Wat ชาย ผู้มีเกียรติและความเจริญ
ศัตตบงกช จันทร์ 24 สัด-ตะ-บง-กด Sat Ta Bong Kot หญิง ชื่อบัวหลวงพันธุ์หนึ่ง(มาจาก สัตตบงกช)
ธณัฎฐ์ภรณ์ จันทร์ 55 ทะ-นัด-พอน Tha Nat Phon หญิง ปราชญ์ผู้ประดับไปด้วยทรัพย์สมบัติ
ภณรัก จันทร์ 15 พะ-นะ-รัก Pha Na Rak หญิง ผู้ทีพูดหรือกล่าวด้วยความรัก
พัฒนพงศ์ จันทร์ 46 พัด-ทะ-นะ-พง Phat Tha Na Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายจากตระกูลที่เจริญ
กรชรัฐ จันทร์ 24 กอน-ชะ-รัด Kon Cha Rat ชาย ผู้สร้างประเทศ
วัลลักษณ์ จันทร์ 45 วัน-ลัก Wan Lak หญิง มีลักษณะอันรุ่งเรือง, มีลักษณะงดงาม
ณัทภพ จันทร์ 19 นัด-ถะ-พบ Nat Tha Phop ชาย ผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ฌัฐวัฒน์ จันทร์ 45 ฉัด-ทะ-วัด Chat Tha Wat ชาย ร่มเงาแห่งความเจริญ
กัญญนก จันทร์ 19 กัน-ยะ-นก Kan Ya Nok หญิง หญิงที่สง่างามดุจนก
ณภรัก จันทร์ 15 นะ-พะ-รัก Na Pha Rak หญิง ผู้ที่มีความรัก
วรรณรักษ์ จันทร์ 41 วัน-นะ-รัก Wan Na Rak หญิง ชนชั้นที่ถูกปกป้อง
ปภัทรพร จันทร์ 24 ปะ-พัด-ทะ-ระ-พอน Pa Phat Tha Ra Phon หญิง หญิงผู้ได้รับพรให้เจริญและประเสริฐ
กัลยณัฎฐ์ จันทร์ 51 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat หญิง นักปราชญ์หญิง
ณัฎฐ์ภวัฒ จันทร์ 46 นัด-พะ-วัด Nat Pha Wat ชาย แผ่นดินของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ทวัฒ จันทร์ 46 นัด-ทะ-วัด Nat Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
ณัฎฐ์ปณัย จันทร์ 51 นัด-ปะ-นัย Nat Pa Nai ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรัก
กัณญณัฎฐ์ จันทร์ 46 กัน-ยะ-นัด Kan Ya Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ยอดผู้รู้
พัชรณัฎฐ์ จันทร์ 50 พัด-ชะ-ระ-นัด Phat Cha Ra Nat ชาย เพชรของนักปราชญ์
ณัฎฐ์ชพร จันทร์ 46 นัด-ชะ-พอน Nat Cha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้เกิดมาประเสริฐ
ณัฎฐ์ณภร จันทร์ 42 นัด-นะ-พอน Nat Na Phon หญิง นักปราชญ์ผู้มีปัญญา
พงษ์ปกรณ์ จันทร์ 44 พง-ปะ-กอน Phong Pa Kon ชาย หนังสือของตระกูล
ธัญชนัท จันทร์ 24 ทัน-ชะ-นัด Than Cha Nat ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่เกิดโชค
วงทกร จันทร์ 14 วง-ทะ-กอน Wong Tha Kon ชาย ผู้อยู่ในกรอบให้การเกิด
ชณัตพงศ์ จันทร์ 40 ชะ-นัด-พง Cha Nat Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของนักปราชญ์
นฤทัย จันทร์ 19 นะ-รึ-ทัย Na Rue Thai หญิง ผู้คงอยู่ในดวงใจ
จันตพัชญ์ จันทร์ 45 จัน-ตะ-พัด Chan Ta Phat หญิง เพชรแห่งดวงจันทร์
นัยนันทร์ จันทร์ 45 นัย-ยะ-นัน Nai Ya Nan หญิง ผู้มีความสุข
นันทพนธ์ จันทร์ 41 นัน-ทะ-พน Nan Tha Phon ชาย ผู้มีความสุขในงานประพันธ์
ฐษวรรธก์ จันทร์ 41 ถะ-สะ-วัด Tha Sa Wat ชาย ผู้มีความเจริญ
ณัชวลัญช์ จันทร์ 42 นัด-วะ-ลัน Nat Wa Lan หญิง ทางของนักปราชญ์
กันตภัท จันทร์ 19 กัน-ตะ-พัด Kan Ta Phat ชาย ผู้มีความสุขและความเจริญ
ษรวรัช จันทร์ 24 สอน-วะ-รัด Son Wa Rat หญิง ผู้ได้รับสิ่งประเสริฐ
ปันธณัฏฐ์ จันทร์ 51 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ให้
รักษมล จันทร์ 24 รัก-สะ-มน Rak Sa Mon หญิง ผู้รักษาความมิมีมลทินอันมัวหมอง
ภปณัช จันทร์ 14 พะ-ปะ-นัด Pha Pa Nat หญิง ปราชญ์ผู้เจริญ
กรกรชต์ จันทร์ 24 กอ-ระ-กรด Ko Ra Krot ชาย ไหว้.
กนกธรรม จันทร์ 24 กะ-หนก-ทัม Ka Nok Tham ชาย คุณงามความดีที่มีค่า
สมัตพงษ์ จันทร์ 42 สะ-มัด-พง Sa Mat Phong ชาย ผู้มาเติมเติมความสมบูรณ์ให้กับตระกูล
พงศ์ณพรรฐ์ จันทร์ 65 พง-นะ-พัด Phong Na Phat ชาย ผู้เจริญมากในวงษ์ตระกูล
กัญภัสสร์ จันทร์ 41 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้มีแสงสว่าง
ณธภัท จันทร์ 15 นะ-ทะ-พัด Na Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ที่มีความเจริญในทรัพย์
พภัสสรณ์ จันทร์ 45 พะ-พัด-สอน Pha Phat Son หญิง บริสุทธิ์, ผ่องใส.
พรพชรวรรณ จันทร์ 45 พอน-พด-ชะ-ระ-วัน Phon Phot Cha Ra Wan หญิง ผู้มีชนชั้นแห่งเพชรอันประเสริฐ
กังวล จันทร์ 19 กัง-วน Kang Won ชาย พะวงถึง, ห่วงใย, ครุ่นคิดอยู่.
กัณวฤศ จันทร์ 24 กัน-วะ-ริด Kan Wa Rit ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ประเสริฐอย่างยาวนาน
กันปรัญ จันทร์ 24 กัน-ปะ-รัน Kan Pa Ran ชาย ผู้รอบรู้เรื่องจิตใจ
ชัยพฤก จันทร์ 24 ชัย-พรึก Chai Phruek ชาย ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง
ศรัณย์พล จันทร์ 51 สะ-รัน-พน Sa Ran Phon ชาย ผู้มีกำลังเป็นที่พึ่ง
ชนพัฒน์ จันทร์ 36 ชะ-นะ-พัด Cha Na Phat ชาย คนที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ณัฐภัท จันทร์ 24 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ธนนน จันทร์ 19 ทะ-นะ-นน Tha Na Non ชาย ผู้มีทรัพย์และความสุข
สรัญทร จันทร์ 24 สะ-รัน-ยะ-ทอน Sa Ran Ya Thon ได้ทั้งชายและหญิง หญิงเก่งกล้าผู้เอื้อเฟื้ออารี
พัสนันต์ จันทร์ 45 พัด-สะ-นัน Phat Sa Nan หญิง ผู้มีอำนาจไม่รู้จบ
ณัฐช์ณฉัตร จันทร์ 50 นัด-นะ-ฉัด Nat Na Chat หญิง ร่มเงาของนักปราชญ์
นภัทรมนตร์ จันทร์ 41 นะ-พัด-ทะ-ระ-มน Na Phat Tha Ra Mon หญิง ผู้เจริญด้วยมนตรา
ณชัย จันทร์ 19 นะ-ชัย Na Chai ชาย ที่แห่งชัยชนะ
ณชพัฒน์ จันทร์ 36 นะ-ชะ-พัด Na Cha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
กมลวนันท์ จันทร์ 42 กะ-มน-วะ-นัน Ka Mon Wa Nan หญิง ใจที่มีความสุข
คณพัสญ์ จันทร์ 41 คะ-นะ-พัด Kha Na Phat หญิง ผ้าของหมู่คณะ
นันท์พร จันทร์ 36 นัน-พอน Nan Phon หญิง ผู้มีความสุขความประเสริฐ
นภัสนันทร์ จันทร์ 45 นะ-พัด-สะ-นัน Na Phat Sa Nan หญิง ผู้พร้อมทั้งความสุขและความรุ่งเรือง
พยัคฆ์ จันทร์ 36 พะ-ยัก Pha Yak ชาย เสือ
ชวัศ จันทร์ 19 ชะ-วัด Cha Wat ชาย ว่องไวยิ่ง
ฐนวรรธน์ จันทร์ 46 ถะ-นะ-วัด Tha Na Wat ชาย มีฐานะอันเจริญ
ธนัทกร จันทร์ 19 ทะ-นัด-กอน Tha Nat Kon ชาย มีทรัพย์
บรรณภัค จันทร์ 24 บัน-นะ-พัก Ban Na Phak หญิง มีโชคด้านหนังสือ
ลัลลนัฎ จันทร์ 36 ลัน-ละ-นัด Lan La Nat หญิง ปราชญ์ผู้มีความน่ารัก
ธนัชพันธ์ จันทร์ 45 ทะ-นัด-ชะ-พัน Tha Nat Cha Phan ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งทรัพย์
นภัสรัณช์ จันทร์ 41 นะ-พัด-สะ-รัน Na Phat Sa Ran หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งโรจน์
กันต์ภวัต จันทร์ 36 กัน-พะ-วัด Kan Pha Wat ชาย ผู้เจริญและเป็นที่รัก
รชทศ จันทร์ 14 ระ-ชะ-ทด Ra Cha Thot ชาย ผู้อุดมไปด้วยทรัพย์และความสุข
ภภัสสร จันทร์ 24 พะ-พัด-สอน Pha Phat Son หญิง ผู้มีรัศมีเรืองรอง
วลัญช์รัช จันทร์ 41 วะ-ลัน-รัด Wa Lan Rat หญิง ผู้มีธุลีเป็นเครื่องหมาย
ภัคค์พล จันทร์ 36 พัก-คะ-พน Phak Kha Phon ชาย ผู้มีพลัง
นัทธกร จันทร์ 19 นัด-ทะ-กอน Nat Tha Kon ชาย ผู้สร้างความสุข, บ่อเกิดแห่งความสุข
นภัทรวรัฏฐ์ จันทร์ 56 นะ-พัด-ทะ-ระ-วะ-รัด Na Phat Tha Ra Wa Rat หญิง ผู้มีความเจริญประเสริฐทั้ง 8 ด้าน
ยมลรัชต์ จันทร์ 41 ยะ-มน-รัด Ya Mon Rat หญิง ผู้อยู่คู่กับเงิน
ยมลธรณ์ จันทร์ 41 ยะ-มน-ทอน Ya Mon Thon หญิง แผ่นดินคู่ดวงใจ
ยนตธร จันทร์ 24 ยน-ตะ-ทอน Yon Ta Thon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งการให้กำลัง,ผู้รักษาเครื่องกลไก
ยชญ์วรัตม์ จันทร์ 54 ยด-วะ-รัด Yot Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐที่ได้รับการบูชา
ยชญ์รักษ์ จันทร์ 45 ยด-ชะ-รัก Yot Cha Rak ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รักษาการบูชา
ยงภวัต จันทร์ 24 ยง-พะ-วัด Yong Pha Wat ชาย ผู้เจริญงดงาม
มัณฑนพัฒน์ จันทร์ 51 มัน-ทะ-นะ-พัด Man Tha Na Phat ชาย ประดับตกแต่งด้วยความเจริญ
มนฤทัย จันทร์ 24 มน-รึ-ทัย Mon Rue Thai หญิง ผู้มีหัวใจอันเป็นที่รักของคนทั่วไป
มนภวัต จันทร์ 24 มน-พะ-วัด Mon Pha Wat ชาย ผู้เจริญทางใจ
มนพชร จันทร์ 24 มน-พะ-ชะ-ระ Mon Pha Cha Ra ชาย ใจเพชร
มนธนัท จันทร์ 24 มน-ทะ-นัด Mon Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยด้วยใจ
มณฑ์วรัชญ์ จันทร์ 51 มน-วะ-รัด Mon Wa Rat หญิง ผู้รู้สิ่งประเสริฐเป็นเครื่องประดับ
มณฑ์ฤทัย จันทร์ 36 มน-รึ-ทัย Mon Rue Thai หญิง เจ้าหัวใจที่สวยงาม
มณฑ์ภัสสร จันทร์ 45 มน-พัด-สอน Mon Phat Son หญิง ผู้ประดับความเรืองรอง
มณฑ์ชลัช จันทร์ 36 มน-ชะ-ลัด Mon Cha Lat ชาย ผู้ประดับด้วยดอกบัว
มญช์พลช จันทร์ 36 มน-พะ-ลัด Mon Pha Lat ชาย ผู้เกิดจากอำนาจที่งดงาม
มงคลหัสต์ จันทร์ 45 มง-คน-หัด Mong Khon Hat ชาย ผู้รู้จักทำความสุขความเจริญ
มงคลสรรค์ จันทร์ 45 มง-คน-สัน Mong Khon San ชาย ผู้รู้จักเลือกความสุขสวัสดี
มงคลวรรณ์ จันทร์ 45 มง-คน-วัน Mong Khon Wan ชาย ผู้มีผิวพรรณอันดีงาม
ชัญญ์ชนพร จันทร์ 42 ชัน-ชะ-นะ-พอน Chan Cha Na Phon หญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐ
ทัศน์วรรณ จันทร์ 45 ทัด-สะ-วัน That Sa Wan หญิง หนังสือแห่งความคิด
วรณภัทรชญณ์ จันทร์ 45 วอ-ระ-นะ-พัด-ชน Wo Ra Na Phat Chon หญิง ที่ซึ่งดีงามประเสริฐและมีความรู้
พรหมชัย จันทร์ 36 พรม-ชัย Phrom Chai ชาย ชัยชนะที่บริสุทธิ์
พัชรณัฐ จันทร์ 36 พัด-ชะ-ระ-นัด Phat Cha Ra Nat หญิง เพชรของนักปราชญ์
นันทน์ณัฏฐ์ จันทร์ 65 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีความสุข
พชรพงศ์ จันทร์ 40 พะ-ชะ-ระ-พง Pha Cha Ra Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งเพชร
กัญจณฉัฒฐ์ จันทร์ 50 กัน-จะ-นะ-ฉัด Kan Cha Na Chat หญิง ผู้เป็นร่มเงาแห่งทอง
พลกร จันทร์ 19 พน-กอน Phon Kon ชาย บ่อเกิดแห่งพละกำลัง
วรรณวัฒน์ จันทร์ 46 วัน-นะ-วัด Wan Na Wat ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความเจริญ
ทัพพ์นภัทร จันทร์ 45 ทับ-นะ-พัด Thap Na Phat ชาย ผู้มีทรัพย์ที่ประเสริฐ
ณฐพัชร์ จันทร์ 41 นะ-ทะ-พัด Na Tha Phat หญิง เพชรของนักปราชญ์
ภัสนันท์ จันทร์ 36 พัด-สะ-นัน Phat Sa Nan หญิง ผู้ยินดีในความรุ่งเรือง
ชวนัลญษม์ จันทร์ 45 ชะ-วะ-นัน Cha Wa Nan หญิง ลักษณะของผู้มีปัญญามาก
ภัสสรวรรณ์ จันทร์ 51 พัด-สะ-วัน Phat Sa Wan หญิง ผู้มีผิวพรรณเรืองรอง
ภัสสรมณฑ์ จันทร์ 45 พัด-สะ-ระ-มน Phat Sa Ra Mon หญิง เครื่องประดับที่มีรัศมีความเรืองรอง
ภัสสร์ธร จันทร์ 40 พัด-สะ-ทอน Phat Sa Thon หญิง ผู้ธำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์, ผู้อยู่ในแสงสว่าง
ภัสสรณัฐ จันทร์ 41 พัด-สอ-ระ-นัด Phat So Ra Nat ชาย ปราชญ์ผู้เจิดจ้า
ภัสสรกัลป์ จันทร์ 45 พัด-สอน-กัน Phat Son Kan หญิง ผู้มีรัศมีอันมีค่า,ผู้มีรัศมีอายุยืน
ภัสส์ธมนต์ จันทร์ 54 พัด-ทะ-มน Phat Tha Mon หญิง ผู้มีรัศมีอันไร้มลทิน
ภัสวรัญชญ์ จันทร์ 45 พัด-วะ-รัน Phat Wa Ran หญิง ผู้รู้และยินดีในความเรืองรอง
ภัสรัญ จันทร์ 24 พัด-สะ-รัน Phat Sa Ran หญิง ผู้รู้เรื่องแสง
ภัสร์วลัญ จันทร์ 45 พัด-วะ-รัน Phat Wa Ran หญิง รูปรอยแห่งความเรืองรอง
ภัสร์วรัญช จันทร์ 45 พัด-วะ-รัน Phat Wa Ran หญิง ผู้ยินดีในรัศมีความเรืองรอง
ภัสร์นลัท จันทร์ 41 พัด-นะ-รัด Phat Na Rat หญิง ดอกไม้ที่สว่างไสว
ภัสณวงศ์ จันทร์ 41 พัด-นะ-วง Phat Na Wong ชาย ผู้มีตระกูลจากสวรรค์
ภัสกมล จันทร์ 24 พัด-กะ-มน Phat Ka Mon หญิง ผู้มีใจสว่าง
ภัทร์พงศ์ จันทร์ 45 พัด-พง Phat Phong ชาย ผู้มีตระกูลดีงาม
ภัทรนันต์ จันทร์ 36 พัด-ทะ-ระ-นัน Phat Tha Ra Nan หญิง ผู้ไม่สิ้นสุดความเจริญ
ภัตธันยพร จันทร์ 41 พัด-ทัน-ยะ-พอน Phat Than Ya Phon หญิง ผู้มีโชคอันประเสริฐจากข้าว
ภัตธนลภย์ จันทร์ 41 พัด-ทะ-นะ-ลบ Phat Tha Na Lop ชาย ผู้ได้ทรัพย์จากข้าว
ภัควรันธร จันทร์ 36 พัก-วะ-รัน-ทอน Phak Wa Ran Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐและโชคลาภ
ภัควพงศ์ จันทร์ 41 พัก-คะ-วะ-พง Phak Kha Wa Phong ชาย เชื้อสายแห่งครูผู้รู้
ภัคร์พรพรหม จันทร์ 56 พัก-พอน-พรม Phak Phon Phrom หญิง ผู้เจริญอันประเสริฐด้วยโชคลาภ
ภัคร์ธวันทน์ จันทร์ 56 พัก-ทะ-วัน Phak Tha Wan ชาย ผู้นอบน้อมที่มีโชคลาภ
ภัคร์ธพรรณ์ จันทร์ 56 พัก-ทะ-พัน Phak Tha Phan หญิง ผู้มีผิวที่เป็นโชคลาภ
ภัคภัทรภร จันทร์ 24 พัก-พัด-ทะ-ระ-พอน Phak Phat Tha Ra Phon หญิง ผู้ค้ำจุนลาภอันประเสริฐ
ภัคปพน จันทร์ 24 พัก-ปะ-พน Phak Pa Phon ชาย ผู้บริสุทธิ์ทีมีโชค
ภัคณัฏฐ์ จันทร์ 45 พัก-คะ-นัด Phak Kha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีโชค
ภัคฐนันท์ จันทร์ 42 พัก-ทะ-นัน Phak Tha Nan หญิง ผู้ยินดีในโชคอันมั่นคง
ภสชร จันทร์ 14 พะ-สะ-ชอน Pha Sa Chon หญิง น้ำที่มีแสง
ภวัตวร จันทร์ 24 พะ-วัด-วอน Pha Wat Won ชาย ผู้ประเสริฐและเจริญ
ภวปวัน จันทร์ 24 พะ-วะ-ปะ-วัน Pha Wa Pa Wan ชาย ผู้บริสุทธิ์ของโลก
ภวดล จันทร์ 14 พะ-วะ-ดน Pha Wa Don ชาย กำเนิดแผ่นดิน
ภรัณย์รัตน์ จันทร์ 56 พะ-รัน-รัด Pha Ran Rat หญิง ผู้มีคุณค่าในการค้ำจุน
ภรวรรณ จันทร์ 24 พะ-ระ-วัน Pha Ra Wan หญิง ผู้เป็นชนชั้นอันเป็นที่พึ่ง
ภรณัท จันทร์ 15 พะ-ระ-นัด Pha Ra Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้การเชิดชู
ภรณ์ปวัน จันทร์ 36 พอน-ปะ-วัน Phon Pa Wan หญิง ผู้มีความบริสุทธิ์เป็นเครื่องค้ำจุน
ภธฤต จันทร์ 9 พะ-ทะ-ริด Pha Tha Rit ชาย ผู้มีรัศมีอันมั่นคง
ภทรธร จันทร์ 14 พะ-ทะ-ระ-ทอน Pha Tha Ra Thon ชาย ผู้ทรงความดีงาม
ภทพรรณ จันทร์ 23 พะ-ทะ-พัน Pha Tha Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณอันเจริญ
ภทพร จันทร์ 14 พะ-ทะ-พอน Pha Tha Phon หญิง ผู้ประเสริฐและเจริญ
ภณลภัส จันทร์ 24 พน-ละ-พัด Phon La Phat หญิง ผู้พูดแล้วมีลาภ
ภชภณ จันทร์ 9 พัด-ชะ-พน Phat Cha Phon ชาย ผู้รู้จำแนกการพูด
ภคภธร จันทร์ 14 พัก-พะ-ทอน Phak Pha Thon ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งรัศมีอันมีโชค
ณัชพัฒน์ จันทร์ 40 นัด-ชะ-พัด Nat Cha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
พัฒนกฤช จันทร์ 24 พัด-ทะ-นะ-กริด Phat Tha Na Krit ชาย ศัสตราวุธแห่งความก้าวหน้า
พัฒนกฤษฎ์ จันทร์ 40 พัด-ทะ-นะ-กริด Phat Tha Na Krit ชาย ข้าวแห่งความก้าวหน้า
พัฒนทรัพย์ จันทร์ 54 พัด-ทะ-นะ-ซับ Phat Tha Na Sap ชาย ทรัพย์สมบัติแห่งความเจริญ
พัฒนกฤษณ์ จันทร์ 40 พัด-ทะ-นะ-กริด Phat Tha Na Krit ชาย พระกฤษณะผู้เจริญ
กฤษวรรษ จันทร์ 24 กิด-สะ-วัด Kit Sa Wat ชาย ฤดูแห่งความสุข
พัสศรัณย์ จันทร์ 56 พัด-สะ-รัน Phat Sa Ran ชาย ดั่งฝนอันเป็นที่พึ่ง
ชวัลลภย์ จันทร์ 42 ชะ-วัน-ลบ Cha Wan Lop ชาย คนสนิท ผู้ชอบพอ คนโปรด คนรัก
ชัยรณรงค์ จันทร์ 42 ชัย-รน-นะ-รง Chai Ron Na Rong ชาย ผู้มีชัยในการรบ
ภควรัตน์ จันทร์ 36 พะ-คะ-วะ-รัด Pha Kha Wa Rat หญิง ผู้โชคดีที่มีรัตนะอันประเสริฐ
ณฤพัชร จันทร์ 24 นะ-รึ-พัด Na Rue Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีค่าดุจเพชร
ธณยศ จันทร์ 24 ทะ-นะ-ยด Tha Na Yot ชาย ผู้มีเกียรติและมีทรัพย์
นันทพรรณ จันทร์ 36 นัน-ทะ-พัน Nan Tha Phan หญิง ผู้ยินดีในวงศ์ตระกูลของตน
นันทพรรณ์ จันทร์ 45 นัน-ทะ-พัน Nan Tha Phan หญิง ผู้ยินดีในวงศ์ตระกูลของตน
พัศภัสสรณ์ จันทร์ 56 พัด-สะ-พัด-สอน Phat Sa Phat Son หญิง แสงสว่างของอำนาจอันเป็นที่พึ่ง
ณรงค์วรรธน์ จันทร์ 56 นะ-รง-วัด Na Rong Wat ชาย ผู้มีการพัฒนาในการรบ
พัสสนันท์ จันทร์ 50 พัด-สะ-นัน Phat Sa Nan หญิง ผู้ยินดีตลอดปี
พัศกร จันทร์ 24 พัด-สะ-กอน Phat Sa Kon ชาย ผู้สร้างอำนาจ
พัทธ์สรณ์ จันทร์ 51 พัด-สอน Phat Son หญิง ผู้เป็นที่พึ่งที่น่าผูกพัน
พัทธวงศ์ จันทร์ 41 พัด-ทะ-วง Phat Tha Wong ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ผูกพันตระกูล
พัทธรัตน์ จันทร์ 42 พัด-ทะ-รัด Phat Tha Rat หญิง ผู้มีคุณค่าที่ผูกพัน
พัทธภรณ์ จันทร์ 36 พัด-ทะ-พอน Phat Tha Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความมั่นคง
พัทธ์จรรย์ธร จันทร์ 65 พัด-จัน-ทอน Phat Chan Thon หญิง ผู้ประพฤติดีที่ต่อเนื่อง
พัตรภร จันทร์ 24 พัด-ระ-พอน Phat Ra Phon หญิง ผู้กระทำการค้ำจุน, ผู้มีการค้ำจุน
พัณณลักษณ์ จันทร์ 51 พัน-นะ-ลัก Phan Na Lak หญิง ผู้มีลักษณะดังคำสรรเสริญ
พัณณพรรษ จันทร์ 42 พัน-นะ-พัด Phan Na Phat หญิง ผู้ได้รับการสรรเสริญตลอดปี
พัณชรัชต์ จันทร์ 41 พัน-ชะ-รัด Phan Cha Rat ชาย ผู้มีคุณธรรมและมีทรัพย์ด้วยความบริสุทธิ์
พัฒน์ศรัญย์ จันทร์ 65 พัด-สะ-รัน Phat Sa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความรู้เที่ยงตรงที่มีความรุ่งเรือง
พัฒน์พรหม จันทร์ 51 พัด-พรม Phat Phrom ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ประเสริฐและเจริญ
พัฒน์พบพร จันทร์ 51 พัด-พบ-พอน Phat Phop Phon หญิง ได้พบสิ่งประเสริฐที่เจริญรุ่งเรือง
พัฒน์ปวร จันทร์ 41 พัด-ปะ-วอน Phat Pa Won ชาย ผู้ประเสริฐและเจริญ
พัฒน์ชนน จันทร์ 41 พัด-ชะ-นน Phat Cha Non ชาย เชื้อสายที่เจริญรุ่งเรือง
พัฐธกฤษฎ์ จันทร์ 45 พัด-ทะ-กริด Phat Tha Krit ชาย ผู้มีการกระทำด้วยความสามารถ
พัฏฏ์ยศ จันทร์ 54 พัด-ยด Phat Yot ชาย ผู้มีเกียรติ์มาตลอด
พัชรภัสส์ จันทร์ 46 พัด-ชะ-ระ-พัด Phat Cha Ra Phat หญิง แสงแห่งเพชร
พัชรธนัน จันทร์ 36 พัด-ชะ-ระ-ทะ-นัน Phat Cha Ra Tha Nan หญิง ผู้ร่ำรวยเพชร
พัชร์ธนัตถ์พร จันทร์ 65 พัด-ถะ-หนัด-พอน Phat Tha Nat Phon หญิง ผู้ประเสริฐและกำไรด้วยทรัพย์อันมีคุณค่า
พัชมณฑ์ จันทร์ 36 พัด-ชะ-มน Phat Cha Mon หญิง ผู้ประดับด้วยการปล่อยวาง
พัชญภณ จันทร์ 24 พัด-ยะ-พน Phat Ya Phon ชาย ผู้มีวาจาในกรอบ
พัชญนนต์ จันทร์ 40 พัด-ชะ-ยะ-นน Phat Cha Ya Non ได้ทั้งชายและหญิง ผู้อยู่ในกรอบยิ่ง
พัชญ์ธมน จันทร์ 41 พัด-ทะ-มน Phat Tha Mon หญิง ผู้ที่สวยงามและอยู่ในกรอบ
พัชญ์ธนัน จันทร์ 45 พัด-ทะ-นัน Phat Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์ที่อยู่ในกรอบ
พัชญณัฏฐ์ จันทร์ 54 พัด-ยะ-นัด Phat Ya Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้อยู่ในกรอบดีงาม
ภัทรณพัชญ์ จันทร์ 42 พัด-ทะ-ระ-นะ-พัด Phat Tha Ra Na Phat หญิง ผู้ดีงามด้วยความรู้ที่อยู่ในกรอบ
พัชญฐนันท์ จันทร์ 51 พัด-ชะ-ยะ-ถะ-นัน Phat Cha Ya Tha Nan หญิง ผู้ยินดีในความมั่นคงในกรอบ
พัชญ์ชรัมพร จันทร์ 54 พัด-ชะ-รัม-พอน Phat Cha Ram Phon หญิง ผู้อยู่ในขอบน้ำและฟ้า
พลัชพรหมพรรณ จันทร์ 63 พะ-ลัด-พรม-พัน Pha Lat Phrom Phan หญิง ผู้มีรูปพรรณอันประเสริฐน่าบูชา
พรหมวรมน จันทร์ 42 พรม-วอ-ระ-มน Phrom Wo Ra Mon หญิง ผู้มีใจอันประเสริฐดุจพรหม
พรหมลวัตร จันทร์ 45 พรม-ละ-วัด Phrom La Wat ชาย ผู้ทำการเก็บเกียวความประเสริฐ
พรหมฤทัย จันทร์ 36 พรม-รึ-ทัย Phrom Rue Thai หญิง ผู้เป็นเจ้าหัวใจอันประเสริฐ
พรหมภัทรมน จันทร์ 42 พรม-พัด-ทะ-ระ-มน Phrom Phat Tha Ra Mon หญิง ผู้มีดวงใจดีงามและประเสริฐ
พรหมภัคภร จันทร์ 36 พรม-พัก-คะ-พอน Phrom Phak Kha Phon หญิง ผู้ค้ำจุนโชคลาภอันประเสริฐ
พรหมพัฒน์ จันทร์ 51 พรม-พัด Phrom Phat ชาย ผู้รุ่งเรืองและประเสริฐ
พรหมพรกรัณย์ จันทร์ 65 พรม-พอน-กะ-รัน Phrom Phon Ka Ran หญิง ผู้กระทำการอันประเสริฐและเบิกบาน
พรหมนันทน์ จันทร์ 51 พรม-นัน Phrom Nan หญิง ผู้มีความสุขอันประเสริฐ
พรหมนพัต จันทร์ 42 พรม-นะ-พัด Phrom Na Phat หญิง ผู้มีการริเริ่มอันประเสริฐ
พรหมธนัน จันทร์ 40 พรม-ทะ-นัน Phrom Tha Nan หญิง ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ
พรหมทัตพร จันทร์ 42 พรม-ทัด-พอน Phrom That Phon หญิง ผู้ได้รับพรอันประเสริฐ
พรหมกันยกร จันทร์ 45 พรม-กัน-ยะ-กอน Phrom Kan Ya Kon หญิง ผู้สร้างสาวรุ่นอันประเสริฐ
พรสรรค์ จันทร์ 40 พอน-สัน Phon San หญิง ผู้สร้างสิ่งประเสริฐ
พรวฤณ จันทร์ 24 พอน-วะ-ริน Phon Wa Rin หญิง พรจากเทวดา, ผู้ยินดีในความประเสริฐ
พรลภณ จันทร์ 24 พอน-ละ-พน Phon La Phon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีลาภอันประเสริฐ
พรรธนมญช์ จันทร์ 45 พัน-ทะ-นะ-มน Phan Tha Na Mon หญิง ผู้งามและเจริญ, ผู้มีสมบัติเป็นความเจริญ
พรรธน์ธวัล จันทร์ 54 พัด-ทะ-วัน Phat Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่มีความเจริญรุ่งเรือง
พรรณรณพร จันทร์ 42 พัน-รน-นะ-พอน Phan Ron Na Phon หญิง ผู้ประเสริฐทางเสียงและผิวพรรณ
พรรณภคนันท์ จันทร์ 50 พัน-พะ-คะ-นัน Phan Pha Kha Nan หญิง ผู้ผิวพรรณอันเป็นโชคที่น่ายินดี
พรรณพัชรพร จันทร์ 51 พัน-พัด-ชะ-ระ-พอน Phan Phat Cha Ra Phon หญิง ผู้ประเสริฐและมีคุณค่าทางผิวพรรณ
พรรณณภัทร จันทร์ 36 พัน-นะ-พัด Phan Na Phat หญิง ผู้มีผิวพรรณดีงามพร้อมด้วยความรู้
พรรณจรัญพร จันทร์ 51 พัน-จะ-รัน-พอน Phan Cha Ran Phon หญิง ผู้มีความประพฤติอันประเสริฐด้วยผิวพรรณ
พรมวรัชญ์ จันทร์ 46 พม-วะ-รัด Phom Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความรู้อันประเสริฐและให้ความสุข
พรมวรรณ์ จันทร์ 45 พม-วัน Phom Wan หญิง ชนชั้นผู้เต็มไปด้วยความสุข
พรมภรณ์ จันทร์ 36 พม-พอน Phom Phon หญิง ผู้ประดับด้วยความสุข
พรมพัฒน์ จันทร์ 46 พม-พัด Phom Phat ชาย ผู้เจริญในความสุข
พรมพงษ์ จันทร์ 40 พม-พง Phom Phong ชาย ผู้ให้ความสุขแก่ตระกูล
พรมดล จันทร์ 24 พม-ดน Phom Don ชาย ผู้มีพื้นฐานอันเต็มไปด้วยความสุข, ผู้ประทานความสุข
พรปวร จันทร์ 24 พอน-ปะ-วอน Phon Pa Won หญิง ผู้สุดประเสริฐ
พรณัฐมญช์ จันทร์ 50 พอน-นัด-ถะ-มน Phon Nat Tha Mon หญิง ปราชญ์ผู้งามและประเสริฐ
พนัชพรรณ จันทร์ 40 พะ-นัด-พัน Pha Nat Phan หญิง ชื่อดอกบัว, ผู้มีผิวงามดั่งดอกบัว
พนมภณ จันทร์ 24 พะ-นม-พน Pha Nom Phon ชาย มีคำพูดดังภูเขา